پلمپی یا پلمپت باز شده؟


 • Shahab_19  

 • عضو از
  1397/1/26

 • پست‌ها: 1155

 • 100


چندتا سوال از فاعل ها و مفعول های عزیز داشتم


اول از مفعول ها میپرسم
کی و چه موقع و چجوری پلمپتونو باز کرد؟؟؟


و حالا فاعل ها
تاحالا پلمپ کسیو باز کردید؟تعریف کنید


همه جواب بدید لطفا


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: koonibizines2019


نقل از: koonibizines2019 من از 14 سالگی پسر عموم بازم کرد.

خب از حس اون موقعت بگو چی شد؟


ـــــــــــ


 • 0 • Pedram.z  

 • عضو از 1398/11/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 43

 • 19

من هنوز پلمپم


هنوز پلمپم و میخوام که ی کیر قلمی و سفید پلمپمو باز کنه ولی متاسفانه پیدا نمیکنم?


ـــــــــــ

 • 9 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: Pedram.z


نقل از: Pedram.z هنوز پلمپم و میخوام که ی کیر قلمی و سفید پلمپمو باز کنه ولی متاسفانه پیدا نمیکنم?

هست که بیشتر بگرد و بعد اینکه پلمپت باز شد بیا واسمون بگو


ـــــــــــ


 • 1 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: sissymissy


نقل از: sissymissy
نقل از: Pedram.z هنوز پلمپم و میخوام که ی کیر قلمی و سفید پلمپمو باز کنه ولی متاسفانه پیدا نمیکنم?
هست زیادم هست

تو هم به سوالم جواب بده


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: koonibizines2019


نقل از: koonibizines2019
نقل از: Shahab_19
نقل از: koonibizines2019 من از 14 سالگی پسر عموم بازم کرد.
خب از حس اون موقعت بگو چی شد؟

شوخی شوخی و با خنده انگشتم کرد. به خودم اومدم دیدم کیرش تو کونم. ولی تا یه هفته کونم و سوراخم درد میکرد. ولی خیلی خوب بود. دوس داشتم.

لذتش بیشتر بود یا دردش؟؟


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: sissymissy


نقل از: sissymissy افتخار نمیدن پلمشونو باز کنیم

آهان پس تجربشو نداری


ـــــــــــ


 • 0 • Pedram.z  

 • عضو از 1398/11/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 43

 • 19

کووو


نقل از: sissymissy
نقل از: Pedram.z هنوز پلمپم و میخوام که ی کیر قلمی و سفید پلمپمو باز کنه ولی متاسفانه پیدا نمیکنم?
هست زیادم هست

منکه پیدا نکردم تا الان همش سرکاری بوده


ـــــــــــ

 • 1 • Pedram.z  

 • عضو از 1398/11/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 43

 • 19

حتما


نقل از: Shahab_19
نقل از: Pedram.z هنوز پلمپم و میخوام که ی کیر قلمی و سفید پلمپمو باز کنه ولی متاسفانه پیدا نمیکنم?
هست که بیشتر بگرد و بعد اینکه پلمپت باز شد بیا واسمون بگو

دعا کن اون کیری که میخوامو پیدا کنم حتما میام تعریف میکنم?


ـــــــــــ

 • 0 • jacksparow2006  

 • عضو از 1396/7/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 18

 • 6

هفت سالم بود پسر عمم
تقریبا بیست و پنج سالش بود...


هفت سالم بود پسر عمم تقریبا بیست و پنج سالش بود خونمون بود یه شب پیشش خوابیدم دستشو از زیر پتو آروم آورد اول با رونم بازی کرد بعد آروم آروم اومد بالا یواش دستشو گذاشت رو کیرم از پشت شلوار باهاش بازی میکرد،منم ساکت...بعد آروم دستشو کرد زیر شلوار کیرمو گرفت باهاش بازی کرد.بعد اومد زیر پتو خودم دستمو گذاشت رو کیرش بالا پایینش کرد و در اصل داشت یادم میداد چطور براش جق بزنم.بعد از اون با یه انگشت،میکرد داخل. تا سه سال تلاش میکرد کیرشو بکنه داخل نمیتونست،ولی تو این مدت بالای سی بار براش ساک زدم. دهن سرویس،بچه هفت ساله براش ساک میزد.


ـــــــــــ


 • 1 • jacksparow2006  

 • عضو از 1396/7/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 18

 • 6

هفت سالم بود پسر عمم
تقریبا بیست و پنج سالش بود...


هفت سالم بود پسر عمم تقریبا بیست و پنج سالش بود خونمون بود یه شب پیشش خوابیدم دستشو از زیر پتو آروم آورد اول با رونم بازی کرد بعد آروم آروم اومد بالا یواش دستشو گذاشت رو کیرم از پشت شلوار باهاش بازی میکرد،منم ساکت...بعد آروم دستشو کرد زیر شلوار کیرمو گرفت باهاش بازی کرد.بعد اومد زیر پتو خودم دستمو گذاشت رو کیرش بالا پایینش کرد و در اصل داشت یادم میداد چطور براش جق بزنم.بعد از اون با یه انگشت،میکرد داخل. تا سه سال تلاش میکرد کیرشو بکنه داخل نمیتونست،ولی تو این مدت بالای سی بار براش ساک زدم. دهن سرویس،بچه هفت ساله براش ساک میزد.


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: sissymissy


نقل از: sissymissy
نقل از: Shahab_19
نقل از: sissymissy افتخار نمیدن پلمشونو باز کنیم
آهان پس تجربشو نداری

نه نمیان

بگردی هستن کسایی ک بیاند


ـــــــــــ


 • 0 • Hamidhkk  
 • عضو از 1397/1/31

 • پست‌‌‌ها: ‌ 24

 • 22

پسر خالم تو ۱۵ سالگی بازم کرد


پسر خالم تو ۱۵ سالگی بازم کرد


ـــــــــــ


 • 2 • nintendo90  

 • عضو از 1398/5/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 16

 • 11

19


من 19 سالگی دوست هم دانشگاهیم. همدیگه رو باز کردیم. یه 4 سالی هم با هم بودیم.


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: koonibizines2019


نقل از: koonibizines2019
نقل از: Shahab_19
نقل از: koonibizines2019
نقل از: Shahab_19
نقل از: koonibizines2019 من از 14 سالگی پسر عموم بازم کرد.
خب از حس اون موقعت بگو چی شد؟

شوخی شوخی و با خنده انگشتم کرد. به خودم اومدم دیدم کیرش تو کونم. ولی تا یه هفته کونم و سوراخم درد میکرد. ولی خیلی خوب بود. دوس داشتم.

لذتش بیشتر بود یا دردش؟؟

دردش بیشتر بود.

پس چرا باز دادی؟؟


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: Pedram.z


نقل از: Pedram.z
نقل از: Shahab_19
نقل از: Pedram.z هنوز پلمپم و میخوام که ی کیر قلمی و سفید پلمپمو باز کنه ولی متاسفانه پیدا نمیکنم?
هست که بیشتر بگرد و بعد اینکه پلمپت باز شد بیا واسمون بگو

دعا کن اون کیری که میخوامو پیدا کنم حتما میام تعریف میکنم?

باش دعا میکنم (biggrin)


ـــــــــــ


 • 1 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: jacksparow2006


نقل از: jacksparow2006 هفت سالم بود پسر عمم تقریبا بیست و پنج سالش بود خونمون بود یه شب پیشش خوابیدم دستشو از زیر پتو آروم آورد اول با رونم بازی کرد بعد آروم آروم اومد بالا یواش دستشو گذاشت رو کیرم از پشت شلوار باهاش بازی میکرد،منم ساکت...بعد آروم دستشو کرد زیر شلوار کیرمو گرفت باهاش بازی کرد.بعد اومد زیر پتو خودم دستمو گذاشت رو کیرش بالا پایینش کرد و در اصل داشت یادم میداد چطور براش جق بزنم.بعد از اون با یه انگشت،میکرد داخل. تا سه سال تلاش میکرد کیرشو بکنه داخل نمیتونست،ولی تو این مدت بالای سی بار براش ساک زدم. دهن سرویس،بچه هفت ساله براش ساک میزد.

تو سن ۷سالگی؟؟؟ اون هم ۲۵ سالش بوده؟؟؟ واقعا مریض بوده


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: koonibizines2019


نقل از: koonibizines2019
نقل از: Shahab_19
نقل از: koonibizines2019
نقل از: Shahab_19
نقل از: koonibizines2019
نقل از: Shahab_19
نقل از: koonibizines2019 من از 14 سالگی پسر عموم بازم کرد.
خب از حس اون موقعت بگو چی شد؟

شوخی شوخی و با خنده انگشتم کرد. به خودم اومدم دیدم کیرش تو کونم. ولی تا یه هفته کونم و سوراخم درد میکرد. ولی خیلی خوب بود. دوس داشتم.

لذتش بیشتر بود یا دردش؟؟

دردش بیشتر بود.

پس چرا باز دادی؟؟

درسته دردش بیشتر بود. ولی خب خوشم اومد. دوس داشتم .

اهان اکثر مفعول ها میگند اولش یه درد و سوزش داره ولی بعدش لذت جاشو میگیره


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: Hamidhkk


نقل از: Hamidhkk پسر خالم تو ۱۵ سالگی بازم کرد

پسرخالت چندسالش بود؟


ـــــــــــ


 • 1 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: nintendo90


نقل از: nintendo90 من 19 سالگی دوست هم دانشگاهیم. همدیگه رو باز کردیم. یه 4 سالی هم با هم بودیم.

خوابگاهی بودید؟؟


ـــــــــــ


 • 0 • Shahab_19  
 • عضو از 1397/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1155

 • 100

نقل از: Pedi77i


نقل از: Pedi77i منم ۲۰ سالمه از گیلان سفیدمو خوش هیکل ساک زدم اون لحظه حسشو دوس نداشتم ولی بعدش دلم میخواست بدم و دوباره ساک بزنم سوراخمو با هویج‌باز کردم ولی کیر نرفته توش تا الان

حیف تهران نیستی ولی گیلان هم زیاد میام (erection)


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

تو چند سالگی اولین بار پورن دیدی؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «