پیشگویی نوستراداموس درباره آینده ایرانسلام دوستان. من امروز یک مطلب جالبی دیدم گفتم حیفه که به اشتراک نزارمش.میشل نستردام مشهور به نوستراداموس در 14 دسامبر 1504 در شهر سن رمی فرانسه بدنیا آمد. پدر او پزشکی به نام ژاک بود که یک نومسیحی بود که از یهودیت به مسیحیت کاتولیک گروید. نوستتراداموس سراسر زندگیش را در رویای زادگاه اصلی و زیبایش پروانس بسر بود که دارای مردم حق شناس بود که بر میشل تاثیر زیادی گذاشت.
او پزشکی خواند و پزشکی ماهر و چیره دست گردید بطوری که علم و دانش او از همکارانش بسیار جلوتر بود و بیشتر عمرش را به سفر و یادگیری گذراند. میگویند او در سفر به مصر عضو یک انجمن مخفی که در داخل اهرام مصر (!) قرار داشتند میپیوندد و درآنجا تمام علوم سری و باستانی را فرا میگیرید. او انسان بسیار بخشنده ای بود و هرگز توان و وقت خودرا صرف ثروت از بیمارانی که برای درمان نزد او میروند نکرد. او کمک ها ی زیادی به سازمان های خیریه کرد و در کارهای خیراتی و عمرانی که به نفع شهر و مردمش بود شرکت میجست و سرمایه بسیاری از آنها را میداد. او علاوه بر طب، دانش و استعداد بسیاری در ستاره شناسی و علوم ماورا الطبیعه داشت. دانش او در علوم ماورا، مورد علاقه ملکه فرانسه، کارترین دو میسی که علاقه وافری به این علوم داشت واقع گشت و اورا تحت حمایت خود گرفت و بسمت پزشک دربار منصوب کرد. ملکه مذکور به دفعات مختلف نوستراداموس را برای مشاوره در مورد آینده فرزندانش به خدمت گرفت. گفته اند که او و خانواده اش بدلیل اصلیت یهودی در فرقه کابالا که فرقه اسرارآمیزی مخصوص یهودیان است عضو بوده است.نوستراداموس در واپسین سالهای عمرش در خانه زیبایش در محله فاررو شهر سالن دو پروانس منزوی شد و گوشه نشیینی اختیار کرد. او بر فراز مهمانسرای خصوصیش نوعی رصدخانه آزمایشی ایجاد کرده بود. او سرانجام در ژانویه سال 1566 میلادی وفات یافت. او حتی عمرخود را هم پیش بینی کرد که درست از آب درآمد.

او طریق پیشگویی اش را اینگونه شرح میدهد:
شبانگاه به مطالعه اسرار مینشیند در انزوا در حالی که روی سه پایه برونزی قرار گرفته است شعاعی کم سو از اندرونش زبانه میکشید با موفقیتی که به هیچ وجه نبایستی آن را پوچ دانست. میله در میان دستش را بین برانش ها قرار میدهد خود در قالب موج قرار میگیرد سراپا در حالت برزخی نوعی ترس و صدایی که دسته میله هارا میلرزاند شکوه ایزدی ملکوت در کنارش مینشیند.او پیشگویی های بسیار مهمی در کتاب پیشگویی هایش آورده است که سالها بعد به حقیقت پیوسته اند. او در اشعارش از نمادها و نشانه های گوناگونی استفاده میکند و فهمش برای کسانی که تاریخ و علوم ماورا را خوب نمیدانند درکش مشکل است.در اندک زمانی سخن از مردی وحشی زودرنج به میان می آید. از پایین ترین رده به بالاترین رده سریعا میرسد. از آن پس به فردی ناسپاس و زبون مبدل خواهد شد. کس که بر ورونا حکومت خواهد راند.
بقدرت رسیدن موسولینی
در نزدیکی بنادر و درمیان دو شهر دو بلا نازل خواهد شد که همانند آن هرگز دیده نشده است. گرسنگی، طاعون مردم بزور اسلحه بیرون رانده میشوند به درگاه خدای بزرگ و لایزال فریاد کمک سرخواهد کشیدشکست نازی ها و دو قسمت شدن آلمان
مرد بزرگ از آذرخش درگاه روزانه ضربه خواهد خورد. کنش شیطانی با پیشگویی حاملان داوطلب صورت میگیرد. طبق پیش بینی ها شب هنگام حوادث بوقوع میپوندند. جنگ در رمس، لندن، طاعون در اتروسکجنگ جهانی دوم
شیپور ناموزون حقیقت را ریاکارانه کتمان میکند. بیزانس قوانین خودرا تغییر میدهد. بازیگری مصری میخواهد اصلاحاتی بکند، پول را تغییر و قانون جدیدی تدوین میکند.
دو جمله اول ظهور مصطفی کمال آتاتورک در تورکیه و دو جمله آخر به جنبش های اصلاحطلبانه تاریخ معاصر مصر مربوط است (محمدعلی پاشا در قرن هجدهم و جمال عبدالناصر در قرن بیستم)

چشمان فروبسته به تجمل کهن بازخواهد شد آنهاکه در سلک انزواطلبان در می آیند به پوچی کشیده میشوند. سلطان بزرگ آن زیاده روی هارا توبیخ خواهد کرد مفتون جواهراتی میشوند که درون معابد است.بقدرت رسیدن مائو تسه تونگ در چین
در نزدیکی ایتالیا امپراطوری به دنیا خواهد آمد که حکومت او برای فرانسه خیلی گران تمام خواهد شد او پیروزی‌های بزرگی به دست می‌آورد اما نامش به عنوان یک قصاب در تاریخ می‌ماند.بقدرت رسیدن ناپلئون
طبق عهدنامه جدید سرزمین های تازه ای اشغال خواهند شد در اطراف سوریه، اردن و فلسطینتاسیس کشور اسرائیل
درضمن نوستراداموس از ابزار و وسایل اینده نیز سخن رانده است و درباره پول کاغذی و بمب اتم و زیردریایی و همچنین تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین و تخریب زیستگاه ها هم نگاشته است.
نمونه:
بعلت تابش خورشید بردریا ماهی ها درنگروپون نیم پز خواهند شد افراد محلی آنهارا دو نیمه خواهند کرد آنگاه که رود، و جنوو، از آنها بیسکوییت میسازد.
خشکسالی های پی درپی در جهانپیشگویی او درباره انقلاب ایرانحکومت به اشتباه خود دیر پی خواهد برد. که مخالف خودرا به مرگ محکوم نکرده است. ولی بزودی به تمامی تسلیم خواهد شد. که خونش با مرگش ریخته خواهد شد.
پشیمانی محمدرضاشاه از اعدام نکردن خمینی
باران، قحطی، جنگ در ایران متوقف نخواهد شد. ایمان حقیقی است. پادشاه فریب خواهد خورد.
پیروزی انقلاب سال 57
کسی که نام پیامبر ماقبل آخر را داراست دیان را به عنوان روز تعطیل بر خواهد گزید: در شورخویش تا دورردست ها بر آب پیش خواهد راند ملت بزرگی را از یوغ بندگی نجات خواهد داد
رهبری خمینی
ایمان فوق العاده واقعی است. پادشاه فریب خواهد خورد.
شکست شاه
پادشاه سرزمین کهن از حکومت رانده میشود به خاورزمین خواهد رفت برای گرفتن کمک هایی در جنگ. بدلیل وحشت از صلیب ها پرچمش را جمع خواهد کرد از بندر و زمین به میلتن خواهد رفت.
رفتن شاه از ایران
بزودی امپراتوری بزرگی بدردسر خواهد افتاد و انوبارب بر بینی عقابی حکومت خواهد کرد.
اینهم رهبری خمینی. انوبارب به احتمال زیاد همان خمینی است.
به فرانسه از پنج محور به دلیل ضعف و غفلت حمله میشود. تونس، آرگال، بوسیله ایران به حرکت درخواهند آمد، لئون، سویل، بارسلون، شکست خواهند خورد. نیروی دریائی به اهالی ونیزی کمک نخواهند کرد.
این بیت تا به امروز رمز گشایی نگشته است. امت شهوانی این افتخار را بدهند و رمزگشایی کنند(biggrin).
سیاه مو با پرچم سیاه، برای امپراتوری گران تمام خواهد شد با محاسن برنزی خودرا در برانش خواهد آزمود
محاسن برنزی به عقیده بسیاری همان خمینی میباشد
اسنادی از محمد پیغمبر ربوده خواهد شد دست دیکتاتوری خواهد افتاد پادشاه را فریب داده و اداره امور را بدست خواهد گرفت اما اختلاس ها بزودی اورا تباه خواهد کرد.
استقرار جمهوری اسلامی و سرنوشتش
اوضاع جهانطبق پیشگویی های نوستراداموس پس از سال 1999 کشورهای خاورمیانه دچار آشوب هایی بسیار خونین میگردند و کشورهای غربی و اروپایی دستخوش جنگ های داخلی و اغتشاشات میشوند. او میگوید که جمهوری پنجم فرانسه براثر اقتشاشات داخلی واژگون میشود.
همچنین مینویسد جنگ جهانی جدید با ترور یک شخصیت بسیار مهم آغاز میشود. آن فرد به احتمال زیاد رییس جمهور فرانسه است. هفت توطئه گر در ضیافتی برق سلاحشان بچشم میخورد علیه سه نفر شمشیر میکشند که آسیب نمیرساند آنگاه در ماه مه آهرین نفر به پیشانی او شلیک میکند. در واتیکان نیز در دستگاه پاپ اغتشاشاتی رخ میدهد.
پس از مرگ آخرین پاپ براثر مسمومیت، گزینش پاپ نه در رم بلکه در کنت رازور انجام میشود. پاپ جدید هفت ماه حکومت میکند و پس از او دستگاه تجزیه میشود و شاهد دوپاپ خواهیم بود که ادعای مالکیت بر کاتولیک هارا دارند.
اسقف فقط هفت ماه آن را به دست خواهد گرفت از پس مرگ او تشکیلات جدیدی آغاز خواهد شد اسقف دیگری هفت ماه کاررا بدست خواهد گرفت در نزدیکی ونیز صلح و اتحاد از نو برقرار خواهد شد.
سپس از این برداشت میشود که دوباره اغتشاشات پایان میابد و پاپ ایتالیایی به نام پطروس انتخاب میشود که طبق نظر نوستراداموس آخرین پاپ است. طبق شعری دیگر از سده ها مسمومیت یک فرد مهم در جهان آغاز جنگ جهانی است. آن شخص به احتمال زیاد رییس جمهور آمریکا یا روسیه است ک پس از او فرد رادیکالی بقدرت میرسد و اعلام جنگ میکند و دو ابرقدرت با هم روبرو میشوند. اما بهانه اش چه بود؟
نوستراداموس آورده است که پیاده شدن در بندری بر اثر طوفان که توقف هرنوع وسیله ای در آن ممنوع است و بدین ترتیب حقوق آن کشور زیر سوال میرود. به احتمال زیاد مربوط است به دست اندازی کردن روسیه برکشورهای طرفدار آمریکا در خاورمیانه که این دو کشور در دریای مدیترانه با یکدیگر روبه رو و جنگ را آغاز میکنند. کشورهای اروپایی که دراثر جنگ های داخلی ظعیف شده بودند بدترین صدمات را بخصوص فرانسه و اسپانیا خواهند دید. روسیه با متحدانش شروع به تصرف کشورهای اروپایی میکنند و با بمب اتم شهرهارا ویران میکنند و نوستراداموس میگوید اولین بمب در سوییس منفجر خواهد شد و شهرهایش ویران و مردمش را گرسنگی خواهند مرد. لندن نیز مورد تهاجم نیروهای روس قرار میگیرد.


ارتش ایرانیان و اعراب با حمایت روسیه آفریقا و اروپا را تصرف میکنند. در این هنگام در فرانسه فردی به نام هنری بسلطنت میرسد که از خاندان بوربون است و اوینیون را تخت گاه خود میکند. او دربرابر آنها ایستادگی و اعراب را بیرون خواهد برد. در این هنگام چین نیز به جناح وی میپیوندد و سلطان مورد حمایت آمریکا قرار میگیرد. سرانجام رهبر مسلمانان و ایرانیان در مجارستان شکست میخورد و جبهه مسلمانان در اروپا نابود و میلیون ها نفر تلفات میدهند.
عرب ها و ایرانیان سپس متوجه میشوند رهبر آنها دست نشانده و بازیچه روسیه بوده است و تصمیم به قتل او میگریند. اینگونه مسلمانان که بزرگترین نیروی روسیه بود انزوا و از جنگ بیرون میروند و گویی اتحادشان گسسته میشود. جنگ جهانی سه سال دوام میاورد و آخرین نبرد در ارمنستان روی میدهد. پیروز این جنگ مشخص نیست و لی مشخص است ابرقدرت های جهانی تضعیف مشوند و روبه انحطاط میروند.
نوستراداموس درباره عاقبت مرد بازمانده مینویسد:
عده کثیری از دریا گذرخواهد کرد بی شک یک چهارم یک میلیون. گل ها پژمرده میشود، گیتی کاستی میابد، سپس، باردیگر جنگ از سر گرفته خواهد شد. چنین میپنداریم که قحطی عظیم نزدیک است، به دفعات به چرخش درمی آید سپس جهانی خواهد شد. آنچنان وسیع و طولانی که همه چیز از جا کنده شد. ریشه درختان از جنگل و بچه از بستان مادر. با آذرخش و جنگ است که بسیاری از مومنین خواهند مرد. اماکن مسکونی خالی از سکنه خواهد یافت. بیماری های وحشتناکی شیوع خواهد یافت. جلگه حاصلخیز، و پهناور آنسونیا، خرمگس و ملخ بیشماری تولید خواهد کرد. روشنی خورشید کاستی خواهد رفت، همه چیز را از بین برده، طاعون مهلکی ببار خواهد آورد. تینوشه ای از مواد تخمیر شده از بلندی فرود خواهد آمد، که آدمیان یکدیگر را خواهند بلعید. به مدت چهل سال رنگین کمان ظاهر نخواهد شد، بمدت چهل سال هرروز دیده خواهد شد، زمین های بایر رو به افزایش خواهد رفت. در آن هنگام سیل های عظیم مشاهده شود.
نوستراداموس درباره فرانسه میگوید که مسئولیت بازسازی اروپا پس از جنگ را بر عهده میگیرد و فرانسه بشکوه گذشته بازگردانده میشود و پیشوای جهان غرب میگردد درباره ایران سخنی نمیراند و فقط میگوید حکومت ایران براثر فساد نابود میشود. پس از آن نوستراداموس درباره فردی بنام ضدمسیح میگوید که حکومتی مستبدانه در بین النهرین و آفریقا دارد و جنگی را بمدت 28 سال آغاز میکند.
برخی معتقدند منظور ازضدمسیح که از آسمان فرود میاید یک جسم آسمانی مانند شهاب سنگ و سارک است که با فرود برروی سیاره باعث جابجایی قطب زمین میشود. زمین عرصه توفان های بزرگی مانند طوفان نوح میگردد که 28 سال ادامه دارد و افراد کمی برروی زمین باقی خواهند ماند. سپس میگوید توفان دریایی بسیار بزرگی پدید خواهد آمد که تمام خشکی های زمین را بلعیده و نسل انسان را محو میکند.
درجایی که هیرون کشتی خودرا میسازد سیل عظیمی بطور ناگهانی جاری خواهد شد که هیچ زمینی بدون آسیب باقی نمیماند آب ها المبیک فوزولان را احاطه خواهد کرد.*
کتاب پیشگویی ها تاریخ را اینگونه تمام میکند
جنگ ایران
شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا را از طریق دریا از پاى در خواهد آورد، از جانب ایران (پرشیا) بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد.
از کشور عربى خوشبخت (در منطقه غنى و ثروتمند اعراب) شخصى قدرتمند و مسلط بر شریعت محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولى مى‏شود. از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت.
مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار فرانسه از کوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف‏ها، دریاها و کوهها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد...
نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى‏کند که ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا) با کمک مسلمانان سراسر جهان و حمایت روسیه، از جمله کشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى و لیبى حکومت مقتدرى را تشکیل میدهند و پس از جنگى مذهبى که هسته آن از لبنان شروع میشود و عمدتاً بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود درمى‏آورند و سپس جنگى جهانى و عظیم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد.و چنین برمى‏آید که ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به ترکیه (و مقدونیه) به تصرف خود درخواهد آورد.
شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، دیده خواهد شد. در مرکز رن، جنگ و خشکسالى به بار مى‏آید، کمک خیلى دیر مى‏رسد. پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جاى دیگر مى‏گوید: (مقدونیه) را به محاصره درمى‏آورد.
مفسرين آمریکا آن را اینگونه تعریف میکنند:

سربازان آمریکایی که بر دو مرز اصلی ایران متمرکز شده به سمت خليج فارس به حركت درمي آيند.
جنگ در خاورميانه بالا ميگيرد و احتمالا اسراییل ابتدا تاسیسات هسته ای ایران را نشانه ميگيرد. ایران نيز در جواب شروع به پرتاب موشک به سمت اسراییل و ترکیه خواهد كرد! آمريكا از سمت خلیج فارس حمله را شروع می کنند. روسیه نيز به كمك ايران خواهد آمد تا امریکا را بر کنار براند.
در نهايت یک میلیون مرد ایرانی به سمت عراق که متحد اوست و ترکیه و اسراییل که دشمنانش هستند نفوذ می کنند.در پیشگویی نوستروداموس، اسراییل توسط مصر و ترکیه تحت کنترل گرفته میشود و یك کشور جدید تشکیل خواهد شد که به آن بیزانتیوم (امپراتوری عثمانی جدید؟) ميگويند.

در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى‏کند که ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا) با کمک کشورهاى عربى حکومت مقتدرى را تشکیل مى‏دهند و پس از جنگى مذهبى که هسته آن از لبنان شروع مى‏شود، جهان را به تسخیر خود درمی آورند و سپس جنگى جهانى سوم رخ خواهد داد و خسارات زیادی وارد میکند.
و چنین برمى‏آید که ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به ترکیه و مصر (بيزانتیوم) به تصرف خود درخواهد آورد:
نوسترآداموس جنگ جهانى سوم را چنين شرح مى‏دهد: "کسوفى در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است....

امیدوارم مطلبم جالب بوده باشد و ببخشید بدلیل طولانی شدن.
لایک و نظر فراموش نشه.
منابع: کتاب پیشگویی های نوستراداموس (اسرار سده ها) Les Propheties
برنامه تلویزیونی نوستراداموس: مردى که فردا را پیش‏بینى میکند (1989)
**


ـــــــــــ


 • 25

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • elephunk  

 • عضو از 1393/10/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 719

 • 661

منبعش رو میگی لطفا؟ یه مقدار مشکوکه...


منبعش رو میگی لطفا؟ یه مقدار مشکوکه...


ـــــــــــ

بيماريهای جسمی با ويروس و باکتری منتقل ميشن، بيماريهای روحی با حرفا و رفتارمون. • 3نقل از: elephunk


نقل از: elephunk منبعش رو میگی لطفا؟ یه مقدار مشکوکه...

اشعاررو از خود کتاب اصلی گرفتم ولی قضیه ایران رو یک عده مفسرین آمریکایی در یک برنامه تلویزیونی انجام دادن. بازم میگم من اصلا هیچ نظری ندارم.


ـــــــــــ


 • 7دوستان لطفا یک لایکی بکنید خیلی براش زحمت کشدم. دو...


دوستان لطفا یک لایکی بکنید خیلی براش زحمت کشدم. دو بار کتابشو خوندم


ـــــــــــ


 • 10 • bardeye_haghir  

 • عضو از 1392/8/22

 • پست‌‌‌ها: ‌ 188

 • 58

نقل از: قائم_مقام_حشری


نقل از: قائم_مقام_حشری دوستان لطفا یک لایکی بکنید خیلی براش زحمت کشدم. دو بار کتابشو خوندم

ممنون از اینکه این مطلب رو با ما به اشتراک گذاشتید میشه کتابش رو اینجا آپلود کنید یا بگین چی سرچ کنم تو گوگل که بتونم نسخه اصلیش پیدا و دانلود کنم ؟


ـــــــــــ

من علاقه دیوانه واری به فیستینگ دارم. دیلدو کمری و وسایل BDSM هم دارم، مکان هم دارم اگر خانم هستید و این علایق رو دارید لطفا بهم پیام بده • 2 • GENTLE_BOY.1990  

 • عضو از 1395/3/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2617

 • 2880

خسته نباشي


نقل از: قائم_مقام_حشری دوستان لطفا یک لایکی بکنید خیلی براش زحمت کشدم. دو بار کتابشو خوندم

ممنون جالب بود.البته خيلي وقت پيش در مورد نوستراداموس خونده بودم.


ـــــــــــ

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من..... چه کنم؟ • 1 • arbabpedram  
 • عضو از 1392/8/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 62

 • 40

پیش بینیش رو درباره زلزله تهران دیدیم


پیش بینیش رو درباره زلزله تهران دیدیم این حرف ها رو خیلی جدی نگیرید زاده فکر جامعه شناسان آمریکا است برای گول زدن جهان


ـــــــــــ


 • 2 • dadyar59  
 • عضو از 1389/11/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 124

 • 115

آرش


مرتیکه نوستر چرند گفته


ـــــــــــ


 • 0قرن 21 و اعتقاد به این خزعبلات؟!


قرن 21 و اعتقاد به این خزعبلات؟!


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 2 • elephunk  

 • عضو از 1393/10/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 719

 • 661

نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم قرن 21 و اعتقاد به این خزعبلات؟!

استاد ندانم گرایی رو گذاشتین کنار؟


ـــــــــــ

بيماريهای جسمی با ويروس و باکتری منتقل ميشن، بيماريهای روحی با حرفا و رفتارمون. • 1نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم قرن 21 و اعتقاد به این خزعبلات؟!

.....


ـــــــــــ


 • 1نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم قرن 21 و اعتقاد به این خزعبلات؟!

خزعبلات چیه تا الان همه حرفاش درست درومده! من البته بیطرفم و ندانم گرام به اصطلاح (biggrin)


ـــــــــــ


 • 2 • ترومن  

 • عضو از 1392/1/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7966

 • 15077


خخخخخخخخخخ

آره. مگه ایران توی اینجور افسانه ها و تخیلات به اقتداااار برسه:d

بعد جالبه که توی متن نوشته ایران با کمک کشورهای عربی حکومت مقتدری را ایجاد میکند!

از همین اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده کاملاً مشخصه که موضع اعراب نسبت به ما عجمها چیه!(dash)

کلاً فکاهی خنده داری بود که برای جماعت جهان سومی خیلی مهیج و سرگرم کننده اس (biggrin)

آمریکا داره دنبال سیارهٔ مناسب سکونت برای جایگزینی بجای زمین میگرده، اون وقت عده ای دلشونو خوش کردن به اینجور افسانه ها:d


ـــــــــــدر شأنِ یک عقاب نیست← همنشینی با لاشخورها! • 2نقل از: arbabpedram


نقل از: arbabpedram پیش بینیش رو درباره زلزله تهران دیدیم این حرف ها رو خیلی جدی نگیرید زاده فکر جامعه شناسان آمریکا است برای گول زدن جهان

چه زلزله ای؟ میشه بگی کدوم بند از پیشگوییاشه؟ من که همه کتابشو خوندم ندیدم. قضیه ۲۰۱۲ هم اصلا ربطی به نوستراداموس نداشت و یک پیشگویی مایایی سومری بود چون تو کتابش جز ۱۹۹۹ هیچ تاریخی نیاورده و از نابودی جهان چیزی نگفته


ـــــــــــ


 • 1نقل از: bardeye_haghir


نقل از: bardeye_haghir
نقل از: قائم_مقام_حشری دوستان لطفا یک لایکی بکنید خیلی براش زحمت کشدم. دو بار کتابشو خوندم
ممنون از اینکه این مطلب رو با ما به اشتراک گذاشتید میشه کتابش رو اینجا آپلود کنید یا بگین چی سرچ کنم تو گوگل که بتونم نسخه اصلیش پیدا و دانلود کنم ؟

من نسخه اصلیشو جایی ندیدم عزیز


ـــــــــــ


 • 1 • elephunk  

 • عضو از 1393/10/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 719

 • 661

نقل از: ترومن


نقل از: ترومن خخخخخخخخخخ آره. مگه ایران توی اینجور افسانه ها و تخیلات به **اقتداااار** برسه:d بعد جالبه که توی متن نوشته ایران با کمک کشورهای عربی حکومت مقتدری را ایجاد میکند! از همین اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده کاملاً مشخصه که موضع اعراب نسبت به ما عجمها چیه!(dash) کلاً فکاهی خنده داری بود که برای جماعت جهان سومی، خیلی مهیج و سرگرم کننده اس (biggrin) آمریکا داره دنبال سیارهٔ مناسب سکونت برای جایگزینی بجای زمین میگرده، اون وقت عده اس دلشونو خوش کردن به اینجور افسانه ها:d

1- تو به خودت میگی عجم؟

2- عراق و سوریه و لبنان هم عربی حساب میشن.

3- اقتدار ایران همین بس که هشت سال با کل دنیا جنگید و خاک نداد. همین بس که امریکا جونت رو با تیپا از سوریه انداخت بیرون.

البته منم فکر میکنم این حرفها به افسانه شبیه تره. ولی دری وری هم نباید گفت.


ـــــــــــ

بيماريهای جسمی با ويروس و باکتری منتقل ميشن، بيماريهای روحی با حرفا و رفتارمون. • 2نقل از: ترومن


نقل از: ترومن

خخخخخخخخخخ

آره. مگه ایران توی اینجور افسانه ها و تخیلات به اقتداااار برسه:d

بعد جالبه که توی متن نوشته ایران با کمک کشورهای عربی حکومت مقتدری را ایجاد میکند!

از همین اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده کاملاً مشخصه که موضع اعراب نسبت به ما عجمها چیه!(dash)

کلاً فکاهی خنده داری بود که برای جماعت جهان سومی خیلی مهیج و سرگرم کننده اس (biggrin)

آمریکا داره دنبال سیارهٔ مناسب سکونت برای جایگزینی بجای زمین میگرده، اون وقت عده ای دلشونو خوش کردن به اینجور افسانه ها:d

تو متن گفتم که با کمک و تجهیزات روسیه اعراب و ایرانی ها حمله میکنند. تازه طبق گفته نوستراداموس بعداز اینکه فهمیدن عروسک خیمه شب بازی روسیه هستند اتحادشون فروپاشید و رهبرشونو کشتند؟ به هرحال ما که آینده رو ندیدیم ولی خب با توجه به پیشگویی های قبلیش که به واقعیت پیوستند بعید نیست اما امیدوارم واقعیت پیدا نکنه.


ـــــــــــ


 • 1 • mrsx1100  

 • عضو از 1397/10/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 24

 • 215

این


این کسکش که تا ۲۰۱۲ پیشگویی داشت بعدشم دنیا قرار بود بگا بره، اینو الان از کجاش در آوردید ، نوسرا بیناموس


ـــــــــــ

دندون نزن لعنتی • 0نقل از: mrsx1100


نقل از: mrsx1100 این کسکش که تا ۲۰۱۲ پیشگویی داشت بعدشم دنیا قرار بود بگا بره، اینو الان از کجاش در آوردید ، نوسرا بیناموس

پیشگویی 2012 یک پیشگویی مایایی سومری بود تو کتاب نوستراداموس هیچ تاریخی جز 1999 نیومده و درباره پایان جهان هم حرفی نمیزنه.


ـــــــــــ


 • 1عجب


عجب


ـــــــــــ


 • 0 • ترومن  

 • عضو از 1392/1/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7966

 • 15077

نقل از: elephunk


نقل از: elephunk
نقل از: ترومن خخخخخخخخخخ آره. مگه ایران توی اینجور افسانه ها و تخیلات به **اقتداااار** برسه:d بعد جالبه که توی متن نوشته ایران با کمک کشورهای عربی حکومت مقتدری را ایجاد میکند! از همین اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده کاملاً مشخصه که موضع اعراب نسبت به ما عجمها چیه!(dash) کلاً فکاهی خنده داری بود که برای جماعت جهان سومی، خیلی مهیج و سرگرم کننده اس (biggrin) آمریکا داره دنبال سیارهٔ مناسب سکونت برای جایگزینی بجای زمین میگرده، اون وقت عده اس دلشونو خوش کردن به اینجور افسانه ها:d

1- تو به خودت میگی عجم؟

2- عراق و سوریه و لبنان هم عربی حساب میشن.

3- اقتدار ایران همین بس که هشت سال با کل دنیا جنگید و خاک نداد. همین بس که امریکا جونت رو با تیپا از سوریه انداخت بیرون.

البته منم فکر میکنم این حرفها به افسانه شبیه تره. ولی دری وری هم نباید گفت.

۱. عجم چیزیه که اعراب به ایرانیها میگن.
یکی از اختراعات آمریکای عزیز و دوست داشتنی← گوگل هست. ازش استفاده کن. دست که داری انشالاه؟!
اینو گفتم که مشخص بشه اعراب هیچوقت با ایرانیها متحد نمیشن!

۲. جدی میگی؟؟ خوب شد گفتی! تا الان تصور میکردم جزئ کشورهای حوزه اسکاندیناوی ان... خخخخخخخخخ
همون سوریه و لبنانی رو میگی که از صدقه سر رژیم اشغالگر آخوندی، ثروت مردم ایرانو به توبره کشیدن و هموطنان خودمون باید تو سطل زباله دنبال یه چیزی بگردن که شکمشونو سیر کنن، اون وقت اون لبنانی و اون فلسطینی دیسکو برن و خوش بگذرونن و بعدشم به ریش من و جنابعالی بخندن؟؟

۳. از بلاهت پاسدار و ملا پرست همین بس که فکر میکنن باختن در یک جنگ فقط خاک دادنه!
و البته گویا جنابعالی خیلی در دری وری گفتن ید طولاتری داری! :d
تو همین تهرانِ خراب شده، هر کوچه و بن بستی به اسم یک شهیده!
فارق از این همه شهید، میلیونها جانباز شیمیائی و فلج روی تخت بیمارستانها در حال جون کندن هستن! اینها مهم نیست نه؟؟
اربابان اسلامیت خلیج فارس و دریای خزرو باج دادن رفت. اون وقت تویِ شاسکول دلت خوشه که خاک ندادیم؟؟؟:|

در ضمن مثل اینکه یادت نیست که ایران و اون سردار قایم سلیمانیت از ترس موشکهای میلیون دلاری کروز آمریکایی دُمشونو گذاشتن رو کولشون و گورشونو از سوریه گم کردن بیرون!

حالا فعلاً بچرید...
نوبت شما عرب پرستا هم میرسه که باید دنبال سوراخ موش بگردید ;)


ـــــــــــدر شأنِ یک عقاب نیست← همنشینی با لاشخورها! • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو
نظرسنجی

در صورتی که در ایران جنگ داخلی به وجود بیاد و شما اسلحه در اختیارتون باشه آیا حاضر به مبارزه مسلحانه هستید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «