چرا دوست داری کون بدی؟؟؟


 • Taiger123  

 • عضو از
  1398/3/11

 • پست‌ها: 96

 • 60


از خودم بگم
چون تو بچه گی ب زور کردنم و بزرگتر ک شدیم دختر دم دست نبود و مجبور شدیم بریم با پسرا و گی بودن و کون دادن انتخاب کردیم


ـــــــــــ


 • 13

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • soheil_koni_22  

 • عضو از 1394/12/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 86

 • 156

حس حقارتش


حس حقارتش


ـــــــــــ

پسر خوب فاعل نیازمندیم • 10 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: soheil_koni_22


نقل از: soheil_koni_22 حس حقارتش

میشه بیشتر توضیح بدی


ـــــــــــ


 • 2 • soheil_koni_22  

 • عضو از 1394/12/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 86

 • 156

نقل از: Taiger123


نقل از: Taiger123
نقل از: soheil_koni_22 حس حقارتش
میشه بیشتر توضیح بدی

حس اینکه زیر فاعلت مثل یه جنده ناله کنی بدی تا ارضا شه عالیه تازه بزاره جقم بزنی


ـــــــــــ

پسر خوب فاعل نیازمندیم • 9 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: soheil_koni_22


نقل از: soheil_koni_22
نقل از: Taiger123
نقل از: soheil_koni_22 حس حقارتش
میشه بیشتر توضیح بدی

حس اینکه زیر فاعلت مثل یه جنده ناله کنی بدی تا ارضا شه عالیه تازه بزاره جقم بزنی

وااااای چ حالی میده


ـــــــــــ


 • 3 • imannn25  
 • عضو از 1398/3/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 10

 • 29

بچگیا همسایمون کونم گذاشت و رابطمون ادامه دار شد و...


بچگیا همسایمون کونم گذاشت و رابطمون ادامه دار شد و الان دیگه دست خودم نیست


ـــــــــــ


 • 7 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: imannn25


نقل از: imannn25 بچگیا همسایمون کونم گذاشت و رابطمون ادامه دار شد و الان دیگه دست خودم نیست

تا کی می خپای بدی


ـــــــــــ


 • 0 • Mohamad_1999  

 • عضو از 1397/8/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 51

 • 55

من ندادم


تو بچگی با رفیقم کون‌کونک بازی کردیم ولی خب بعضی اوقات که میخوام جق بزنم خودمو انگشت کنم یا چیزی توم کنم همون لحظه هم همش احساس میکنم که دوس دارم یکی واقعا کیرشو بکنه تو کونم ولی نمیخوام کونی باشم ولی میخوام امتحان کنم همیشه دوس داشتم یه‌پسر خوش‌چهره و قابل اعتماد پیدا کنم که اونم مثل خودم باشه که هر جفتمون کون هم بزاریم هم من دادن رو بفهمم و هم کردنو که یکیو درست انتخاب کنم


ـــــــــــ


 • 11حال میده


حال میده


ـــــــــــ


 • 8 • imannn25  
 • عضو از 1398/3/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 10

 • 29

نقل از: Taiger123


نقل از: Taiger123
نقل از: imannn25 بچگیا همسایمون کونم گذاشت و رابطمون ادامه دار شد و الان دیگه دست خودم نیست
تا کی می خپای بدی

4سال ندادم اما دوماهه باز شروع کردم چون تحملش سخت بود. تا هر وقت که بشه


ـــــــــــ


 • 4 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: Mohamad_1999


نقل از: Mohamad_1999

تو بچگی با رفیقم کون‌کونک بازی کردیم ولی خب بعضی اوقات که میخوام جق بزنم خودمو انگشت کنم یا چیزی توم کنم همون لحظه هم همش احساس میکنم که دوس دارم یکی واقعا کیرشو بکنه تو کونم ولی نمیخوام کونی باشم ولی میخوام امتحان کنم همیشه دوس داشتم یه‌پسر خوش‌چهره و قابل اعتماد پیدا کنم که اونم مثل خودم باشه که هر جفتمون کون هم بزاریم هم من دادن رو بفهمم و هم کردنو که یکیو درست انتخاب کنم

انشالله پیدا کنی


ـــــــــــ


 • 1 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: imannn25


نقل از: imannn25
نقل از: Taiger123
نقل از: imannn25 بچگیا همسایمون کونم گذاشت و رابطمون ادامه دار شد و الان دیگه دست خودم نیست
تا کی می خپای بدی

4سال ندادم اما دوماهه باز شروع کردم چون تحملش سخت بود. تا هر وقت که بشه

کون دادن خوبه


ـــــــــــ


 • 3 • Mohamad_1999  

 • عضو از 1397/8/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 51

 • 55

امیدوارم


نقل از: Taiger123
نقل از: Mohamad_1999

تو بچگی با رفیقم کون‌کونک بازی کردیم ولی خب بعضی اوقات که میخوام جق بزنم خودمو انگشت کنم یا چیزی توم کنم همون لحظه هم همش احساس میکنم که دوس دارم یکی واقعا کیرشو بکنه تو کونم ولی نمیخوام کونی باشم ولی میخوام امتحان کنم همیشه دوس داشتم یه‌پسر خوش‌چهره و قابل اعتماد پیدا کنم که اونم مثل خودم باشه که هر جفتمون کون هم بزاریم هم من دادن رو بفهمم و هم کردنو که یکیو درست انتخاب کنم

انشالله پیدا کنی

امیدوارم یکیو بالاخره اطرافم پیدا کنم که بتپنم بهش اعتماد کنم تو از حالت موقع دادن بگو از اولین بار که دادی و اولین بار که رفت تو خلاصه یه سامری کوچیک از تجربیات دادنت رو بگو چه حالی داره؟


ـــــــــــ


 • 4 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: Mohamad_1999


نقل از: Mohamad_1999
نقل از: Taiger123
نقل از: Mohamad_1999

تو بچگی با رفیقم کون‌کونک بازی کردیم ولی خب بعضی اوقات که میخوام جق بزنم خودمو انگشت کنم یا چیزی توم کنم همون لحظه هم همش احساس میکنم که دوس دارم یکی واقعا کیرشو بکنه تو کونم ولی نمیخوام کونی باشم ولی میخوام امتحان کنم همیشه دوس داشتم یه‌پسر خوش‌چهره و قابل اعتماد پیدا کنم که اونم مثل خودم باشه که هر جفتمون کون هم بزاریم هم من دادن رو بفهمم و هم کردنو که یکیو درست انتخاب کنم

انشالله پیدا کنی

امیدوارم یکیو بالاخره اطرافم پیدا کنم که بتپنم بهش اعتماد کنم تو از حالت موقع دادن بگو از اولین بار که دادی و اولین بار که رفت تو خلاصه یه سامری کوچیک از تجربیات دادنت رو بگو چه حالی داره؟

اولین بار بعد دادن کما میزنی خودت از خودت متنفر میشی

ی مدت ک گذشت سوراخت ی فشاری بهت میاره ک فقط دلت می خواد بدی

بار اولم ک کیر میره تو انگار تمام دنیا تو سرت خراب میشه

ولی در کل از هر لذتی بهتره


ـــــــــــ


 • 12 • Mohamad_1999  

 • عضو از 1397/8/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 51

 • 55

چه باحال


نقل از: Taiger123
نقل از: Mohamad_1999
نقل از: Taiger123
نقل از: Mohamad_1999

تو بچگی با رفیقم کون‌کونک بازی کردیم ولی خب بعضی اوقات که میخوام جق بزنم خودمو انگشت کنم یا چیزی توم کنم همون لحظه هم همش احساس میکنم که دوس دارم یکی واقعا کیرشو بکنه تو کونم ولی نمیخوام کونی باشم ولی میخوام امتحان کنم همیشه دوس داشتم یه‌پسر خوش‌چهره و قابل اعتماد پیدا کنم که اونم مثل خودم باشه که هر جفتمون کون هم بزاریم هم من دادن رو بفهمم و هم کردنو که یکیو درست انتخاب کنم

انشالله پیدا کنی

امیدوارم یکیو بالاخره اطرافم پیدا کنم که بتپنم بهش اعتماد کنم تو از حالت موقع دادن بگو از اولین بار که دادی و اولین بار که رفت تو خلاصه یه سامری کوچیک از تجربیات دادنت رو بگو چه حالی داره؟

اولین بار بعد دادن کما میزنی خودت از خودت متنفر میشی

ی مدت ک گذشت سوراخت ی فشاری بهت میاره ک فقط دلت می خواد بدی

بار اولم ک کیر میره تو انگار تمام دنیا تو سرت خراب میشه

ولی در کل از هر لذتی بهتره

یعنی اول درد و رنج بعد لذت


ـــــــــــ


 • 1 • hs..arbab  
 • عضو از 1397/11/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 21

 • 15

پست جالبیه کامنت جهت پیگیری


پست جالبیه کامنت جهت پیگیری


ـــــــــــ


 • 0 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: hs..arbab


نقل از: hs..arbab پست جالبیه کامنت جهت پیگیری

مرسی


ـــــــــــ


 • 0 • imannn25  
 • عضو از 1398/3/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 10

 • 29

نقل از: Taiger123


نقل از: Taiger123
نقل از: Mohamad_1999
نقل از: Taiger123
نقل از: Mohamad_1999

تو بچگی با رفیقم کون‌کونک بازی کردیم ولی خب بعضی اوقات که میخوام جق بزنم خودمو انگشت کنم یا چیزی توم کنم همون لحظه هم همش احساس میکنم که دوس دارم یکی واقعا کیرشو بکنه تو کونم ولی نمیخوام کونی باشم ولی میخوام امتحان کنم همیشه دوس داشتم یه‌پسر خوش‌چهره و قابل اعتماد پیدا کنم که اونم مثل خودم باشه که هر جفتمون کون هم بزاریم هم من دادن رو بفهمم و هم کردنو که یکیو درست انتخاب کنم

انشالله پیدا کنی

امیدوارم یکیو بالاخره اطرافم پیدا کنم که بتپنم بهش اعتماد کنم تو از حالت موقع دادن بگو از اولین بار که دادی و اولین بار که رفت تو خلاصه یه سامری کوچیک از تجربیات دادنت رو بگو چه حالی داره؟

اولین بار بعد دادن کما میزنی خودت از خودت متنفر میشی

ی مدت ک گذشت سوراخت ی فشاری بهت میاره ک فقط دلت می خواد بدی

بار اولم ک کیر میره تو انگار تمام دنیا تو سرت خراب میشه

ولی در کل از هر لذتی بهتره

واقعا همینه


ـــــــــــ


 • 0 • mhs111  
 • عضو از 1397/9/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 57

 • 37

:)


رفيقم بعده دبيرستان صفرمو زد تو كوه ، بعدشم ٧-٨ بار سفت گاييد سوراخمو ، حرفه اي ساك ميزدم براشا ، ولي خب چه كنيم كه گذاشته كنار


ـــــــــــ


 • 5 • Taiger123  

 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 96

 • 60

نقل از: mhs111


نقل از: mhs111 رفيقم بعده دبيرستان صفرمو زد تو كوه ، بعدشم ٧-٨ بار سفت گاييد سوراخمو ، حرفه اي ساك ميزدم براشا ، ولي خب چه كنيم كه گذاشته كنار

تو چی؟؟؟


ـــــــــــ


 • 0 • arvin__jojo  

 • عضو از 1398/3/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2

 • 9

حذف شد.


حذف شد.


ـــــــــــ


 • 7

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

از عملکرد admin راضی هستید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «