چقدر باکرگی مرد یا زن براتون مهمه؟


 • Taha.phb.  

 • عضو از
  1396/2/27

 • پست‌ها: 128

 • 71


بنظر من از طرف باکرگی زن مهمه یکی دیگ حالشو میکنه پرده هرو میزنه یکی دیگ باس خرجیش رو بده درضمن شاید بعضی جاها منت هم بزارن سر شخص مقابل بگن تو پرده نداشتی من گرفتمت برو خدا رو شکر کن و این که در جواب اونایی ک میگن باکره بودن آقایون چی باس اینو گفت


اگ هر قفلی قراره با هر کیلیدی باز شه بهش میگن قفلش هرزه
اما هر کیلیدی قفلی رو باز کنه بهش میگن شاه کیلید


امیدوارم برداشت مناسبی از حرفام کرده باشید


ـــــــــــ

ID Tell: @taha_phb

 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Taha.phb.  
 • عضو از 1396/2/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 128

 • 71

حتما شرکت کنین چون باکرگی از نظر امروزی یه نوع...


حتما شرکت کنین چون وجود یا نبود باکرگی از نظر امروزی یه نوع مانع هست


ـــــــــــ

ID Tell: @taha_phb

 • 0 • shadow69  
 • عضو از 1395/10/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4525

 • 13029

shadow


ﻣﻦ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ! ﻭﻟﻲ ﻣﺜﺎﻟﺘﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ


ـــــــــــ


 • 1عرض شود که


نقل از: shadow69 ﻣﻦ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ! ﻭﻟﻲ ﻣﺴﺎﻟﺘﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ


من که البته نفمیدم منظورت "مسألتون" بود یا "مثالتون"! (biggrin)
ولی بنظر خودم مطابقت شدیدی داره با موضو. فلذا یکم دیگه روش فک کن.


ـــــــــــ

k@hrobaقاعده‌ای در کار نیست • 1چه موضوع بیخودی واقعا .دخترام حق دارن به اندازه ی...


چه موضوع بیخودی واقعا .دخترام حق دارن به اندازه ی پسرا ازادی داسته باشن.از نظر من دختری که فقط ی دوس پسر داره و باهاش سکس میکنه چ عیبی داره.اگه ملاکتون پردس ینی دختره به کسی لب داده باشه براتون مهم نیس؟


ـــــــــــ

.......... • 2 • shadow69  
 • عضو از 1395/10/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4525

 • 13029

shadow


نقل از: اسکلت حشری
نقل از: shadow69 ﻣﻦ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ! ﻭﻟﻲ ﻣﺴﺎﻟﺘﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ


من که البته نفمیدم منظورت "مسألتون" بود یا "مثالتون"! (biggrin)
ولی بنظر خودم مطابقت شدیدی داره با موضو. فلذا یکم دیگه روش فک کن.

ﻓﺎﻙ ﻋﺠﺐ ﮔﺎﻓﻲ shit ﺑﻠﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﻮ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻴﮕﻢ ﻣﺜﺎﻟﺸﻮﻥ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﻛﻮ؟


ـــــــــــ


 • 0 • Taha.phb.  
 • عضو از 1396/2/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 128

 • 71

نقل از: مهرسانام


نقل از: مهرسانام چه موضوع بیخودی واقعا .دخترام حق دارن به اندازه ی پسرا ازادی داسته باشن.از نظر من دختری که فقط ی دوس پسر داره و باهاش سکس میکنه چ عیبی داره.اگه ملاکتون پردس ینی دختره به کسی لب داده باشه براتون مهم نیس؟

لب دادن تا از دست دادن پرده فرق میکنه هرکسی میتونه عاشق بشه کوچیک بزرگ نداریم ولی باکرگی مهمه ارزش دختر رو میرسونه


ـــــــــــ

ID Tell: @taha_phb

 • 1 • Taha.phb.  
 • عضو از 1396/2/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 128

 • 71

نقل از: m.seaman


نقل از: m.seaman mohem nist in hame marda sex mikonan ba dokhtaraye mokhtalef bad mikhan dokhtara sex nakonan

اگ هر قفلی قراره با هر کیلیدی باز شه بهش میگن قفلش هرزه اما هر کیلیدی قفلی رو باز کنه بهش میگن شاه کیلید

فکنم واضح گفتم


ـــــــــــ

ID Tell: @taha_phb

 • 1عرض شود که


نقل از: Chimann
نقل از: اسکلت حشری
نقل از: shadow69 ﻣﻦ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ! ﻭﻟﻲ ﻣﺴﺎﻟﺘﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ


من که البته نفمیدم منظورت "مسألتون" بود یا "مثالتون"! (biggrin)
ولی بنظر خودم مطابقت شدیدی داره با موضو. فلذا یکم دیگه روش فک کن.

بابایی من که نفهمیدم منظورشو ؟!

اخرش میگه مهمه یا نه •~•


میگه:

قفلی که هر کیلیدی بازش میکنه رو بهش میگن هرزه
ولی کیلیدی که هر قفلیو باز میکنه بهش میگن شاهکیلید!

این استدلال کیری مطابقت عمیقی داره با فرهنگ عوام ملت بیسواد ایران راجب هرزگی زن و مرد.
یکی از دلایل نشأت گرفتنشم از اینجاس.


ـــــــــــ

k@hrobaقاعده‌ای در کار نیست • 2 • Black_Swan  

 • عضو از 1396/3/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 9

 • 6

با عرض پوزش


ببخشید که رک میگم ولی در این مثال چیزی جز افکار پوسیده ندیدم


ـــــــــــ

 • 2عرض شود که


نقل از: shadow69
نقل از: اسکلت حشری
نقل از: shadow69 ﻣﻦ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ! ﻭﻟﻲ ﻣﺴﺎﻟﺘﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ


من که البته نفمیدم منظورت "مسألتون" بود یا "مثالتون"! (biggrin)
ولی بنظر خودم مطابقت شدیدی داره با موضو. فلذا یکم دیگه روش فک کن.

ﻓﺎﻙ ﻋﺠﺐ ﮔﺎﻓﻲ shit ﺑﻠﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﻮ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻴﮕﻢ ﻣﺜﺎﻟﺸﻮﻥ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﻛﻮ؟


با عرض پوزش.
من اولش فک کردم اینم این استدلالو به نقد کشیده. نمیدونسم با استناد بهش حکم صادر کرده برا توجیه هرزگی مرد!


ـــــــــــ

k@hrobaقاعده‌ای در کار نیست • 0 • Black_Swan  

 • عضو از 1396/3/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 9

 • 6

متاسفانه


متاسفانه هنوزم هستند آدم هایی که براشون انسان بودن معیار نیست بلکه معیارشون نژاد و ملیت و قوم و جنسیت و گرایش جنسی و دین و... هست.! باید به وجود چنین افرادی تاسف خورد (cry)


ـــــــــــ

 • 0 • Black_Swan  

 • عضو از 1396/3/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 9

 • 6

افکار پوسیده


و از صحبت هاتون مشخصه که فکر میکنید ازدواج به معنی خانه نشین شدن زن و تبدیل شدن اون به یک کنیزه که مرد هنر میکنه و خرجش رو میده و منت سر زن میذاره در صورتی که ازدواج به معنی شریک زندگی هم شدنه و هم مرد و هم زن میتونن کار کنن و قدرت اقتصادی داشته باشن و دیگه این صحبت ها مطرح نمیشه که خرجشو من بدم و ... پ ن: اونایی که میان تو خصوصی توهین میکنن شخصیت خانوادگی و افکار پوسیدشونو نشون میدن


ـــــــــــ

 • 1این قضیه کلیده و شاه کلید یه کص شعریه که از بچگی...


این قضیه کلیده و شاه کلید یه کص شعریه که از بچگی تو مختون کردن.از زندگیتون لذت ببرید انقدرم فلسفه بافی نکنید.


ـــــــــــ

.......... • 0 • Galactic  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 23

 • 42


اول از همه مثالی که زدی نابودم کرد! (dash) بعدشم مسأله اینجاست چطور خودت سکس داشتی،این حقو به خودت میدادی،حالا داری به اون گیر میدی ؟خونت رنگین تره؟(حالا ازون دخترایی که بعضیا با قول و وعده الکی راضیشون میکنن یا به سبب اتفاقای دیگه پردشونو از دست میدن بگذریم).اون پسری که خودش باکرست دنبال دختر باکره میگرده فرق داره.واقعا ممکنه ارزش یک آدم رو با باکرگیش سنجید؟


ـــــــــــ

 • 0 • Taha.phb.  
 • عضو از 1396/2/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 128

 • 71

من خودم دارم نقد میکنم چرا منو متهم میکنید


من...


من خودم دارم نقد میکنم چرا منو متهم میکنید

من خودم فانتزیم این بود با یه جنده ازدواج کنم دستش رو بگیرم و از اون زندگی بکشم بیرون کمکش کنم

این تاپیک رو از تو یه گروه برداشتم ک همه با این عقیدش موافق بودن اومدم اینجا گذاشتم تا درک بهتری پیش بیارم


ـــــــــــ

ID Tell: @taha_phb

 • 0نقل از: Taha.phb.


نقل از: Taha.phb.
نقل از: m.seaman mohem nist in hame marda sex mikonan ba dokhtaraye mokhtalef bad mikhan dokhtara sex nakonan
اگ هر قفلی قراره با هر کیلیدی باز شه بهش میگن قفلش هرزه اما هر کیلیدی قفلی رو باز کنه بهش میگن شاه کیلید فکنم واضح گفتم

استدلال از این مزخرف تر ندیدم


ـــــــــــ


 • 1 • آئورت21  

 • عضو از 1395/11/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 180

 • 211

الآن منظورت اینه که مردها کلیدن و زنها قفل؟!؟واقعا...


الآن منظورت اینه که مردها کلیدن و زنها قفل؟!؟واقعا که به قول دوستان استدلالت منو یاد عربهای جاهلیت انداخت.حالم از این استدلالهای مردسالارانه الکی بهم میخوره.


ـــــــــــ

Never let yourself grow up without your heart • 0 • sami_sh  

 • عضو از 1395/4/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 248

 • 4121

مثبت اندیشی؟!


دوستان من وقتی این تاپیکو دیدم اصلا اون برداشتی ک شما کردیدو نکردم!!!!!!!!!!!!!'شایدم من زیاد از حد خوشبینم!

به نظر حقیر منظور صاحب تاپیک این بوده که اگه بکارت واقعا مهمه زن و مرد نداره برای هردو باید مهم باشه/نباشه...و مثال قفل و کلید خیلی بی معنیه مگه فقط نرینگی و مادینگی مطرحه؟؟؟؟

حالا خود ایشون بهتر میتونه بگه منظورش چیه،ولی ب عنوان ی گی من ترجیح میدم طرفم باکره نباشه،آدم با تجربه یچی دیگس (biggrin)


ـــــــــــ


 • 0 • Gangsta-Rap  

 • عضو از 1391/5/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 10724

 • 5175

کس مغز اعظم مدضعالی می فرمایند ک :


ی سوال . شما ی سیب گاز زده پیدا کنید میخورید یا پرتش میکنید بیرون ؟


ـــــــــــ

منم سواد ندارم . انگشتتون میکنم ^__^ ...... تف توو کیونه روزگار ... هرکه با ماست خداوند یار و یاورش ... هرکه ضد ماست , کس خوارو مادرش • 1 • Hamid70S  
 • عضو از 1394/9/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 281

 • 314

چقدر بدبخت اینجاست... اینقدر کص ندیدن که به جنده و...


چقدر بدبخت اینجاست... اینقدر کص ندیدن که به جنده و پاره پورش راضین. برید دختر باکره بکنین بعد بیان اینجا نظر بدین بدبختا...


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

مهمترین علت وضعیت بد اقتصادی از نظر شما


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «