چه دوران باشکوهی داشتیم!!!


 • axm432  

 • عضو از
  1398/2/7

 • پست‌ها: 11461

 • 21050


برداشت اول:


چه دوران باشکوهی داشتیم!
چی بودیم چی شدیم!
کله گنده های دنیا واسمون خم و راست میشدند!
انگار همین دیروز بود شاهنشاه آریامهر با کارتر در حال خوش وبش بود که شاه بهش گفت:
چای میخوری یا قهوه؟
کارتر هم گفت قهوه!
شاه نیشخندی زد گفت : گفتی قهوه، یاد مادرت افتادم
و بعدش دوتایی زدن زیر خنده!


برداشت دوم:

برداشت سوم:

(بیچاره فردوسی! روحشم از این شعر خبر نداره!)


ادامه دارد... (biggrin) (rolling)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Amir.4  

 • عضو از 1398/7/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 15

 • 13

اولین نفر خودم
ساکرم
خانومی رو میخوام برا مسافرت...


اولین نفر خودم ساکرم خانومی رو میخوام برا مسافرت و گردش وتفریح و جهانگردی و...


ـــــــــــ


 • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: Amir.4


نقل از: Amir.4 اولین نفر خودم ساکرم خانومی رو میخوام برا مسافرت و گردش وتفریح و جهانگردی و...

داداش آگهی هات "همه" علایق و سلایق رو در بر میگیره ها! خوشم میاد تبعیض قایل نمیشی! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 2 • excavator  
 • عضو از 1398/1/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 238

 • 375

و ناگهان کارتر فرمود بیا بخورش و شاه خوردش ولی خوب...


و ناگهان کارتر فرمود بیا بخورش و شاه خوردش ولی خوب نخوردش و کارتر عصبانی گشت و گفت برو دیگه دوستت ندارم و رفت و رفت و رفت....


ـــــــــــ

... • 1 • ژرف  
 • عضو از 1398/6/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 84

 • 90

این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب...


این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم


ـــــــــــ


 • 4 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: ژرف


نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم

حرفیست حسابی! اصل داستان اینه که نه ما واقعا چیزی هستیم نه اونا! نفت نباشه هر دو به ف..ک عظما رفتیم! همه کارهای اصلی دنیا از درمان بیماریهای لا علاج بگیر تا سفر به فضا تا انرژیهای نو تا وایرلس... وحتی همین استخراج نفت!!! رو کسان دیگه ای دارن انجام میدن و ما هنوز در حال غمپز در کردن الکی هستیم! و بیهوده به نژاد و تاریخ و دین... خودمون مینازیم!


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: matin24kachal


نقل از: matin24kachal
نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست........

بله چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید...


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: excavator


نقل از: excavator و ناگهان کارتر فرمود بیا بخورش و شاه خوردش ولی خوب نخوردش و کارتر عصبانی گشت و گفت برو دیگه دوستت ندارم و رفت و رفت و رفت....

داداش دیگه انقدر هم ایکس ریتد نکن داستان رو! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • ژرف  
 • عضو از 1398/6/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 84

 • 90

نقل از: axm432


نقل از: axm432
نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم
حرفیست حسابی! اصل داستان اینه که نه ما واقعا چیزی هستیم نه اونا! نفت نباشه هر دو به ف..ک رفتیم! همه کارهای اصلی دنیا از درمان بیماریهای لا علاج بگیر تا سفر به فضا تا انرژیهای نو تا وایرلس...رو کسان دیگه ای دارن انجام میدن و ما هنوز در حال غمپز در کردن الکی هستیم! و بیهوده به نژاد خودمون و تاریخ...مینازیم!

دقیقا موافقم فقط یه تفاوت داریم که اونها هم میتونن به خیلی چیزهایی که داشتن افتخار کنن ولی مدتی که اونجا بودم واقعا جز احترام چیزی ندیدم البته بعد ورود ایران به سوریه و وقتی میدیدن جوانانشون توسط ما کشته میشن خیلی دل چرکین شدن ولی باز در برخورد روزانه بین مردم و سیاست دولتها تفاوت قایل میشدن ولی در کل درسته هردو الان چیزی نیستیم


ـــــــــــ


 • 2 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: ژرف


نقل از: ژرف
نقل از: axm432
نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم
حرفیست حسابی! اصل داستان اینه که نه ما واقعا چیزی هستیم نه اونا! نفت نباشه هر دو به ف..ک رفتیم! همه کارهای اصلی دنیا از درمان بیماریهای لا علاج بگیر تا سفر به فضا تا انرژیهای نو تا وایرلس...رو کسان دیگه ای دارن انجام میدن و ما هنوز در حال غمپز در کردن الکی هستیم! و بیهوده به نژاد خودمون و تاریخ...مینازیم!

دقیقا موافقم فقط یه تفاوت داریم که اونها هم میتونن به خیلی چیزهایی که داشتن افتخار کنن ولی مدتی که اونجا بودم واقعا جز احترام چیزی ندیدم البته بعد ورود ایران به سوریه و وقتی میدیدن جوانانشون توسط ما کشته میشن خیلی دل چرکین شدن ولی باز در برخورد روزانه بین مردم و سیاست دولتها تفاوت قایل میشدن ولی در کل درسته هردو الان چیزی نیستیم

اونا باز یه مقدار وضعشون از ما بهتره چون گرفتار حکومت مذهبی نیستن و با بقیه دنیا هم تعامل میکنن و دنبال جنگ و صادر کردن ایدئولوژی هم نیستن پس امیدی به آیندشون هست. ما اگه با همین فرمون پیش بریم یه مملکت 80 میلیونی رو یک ضرب میبریم به زباله دان تاریخ...درد یکی دو تا نیست!


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • excavator  
 • عضو از 1398/1/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 238

 • 375

نقل از: ژرف


نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم

اینها از صفات بارز توهم پرستان آریایی هست که همیشه توی تورکیه و دبی ولو هستن ولی از از تورک و عرب متنفرن


ـــــــــــ

... • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: R.Punisher22


نقل از: R.Punisher22 اگه الان جاوید شاه بود دهن ترامپ رو هم اینجوری سرویس میکرد! (rolling)

داداش گرفتاری اصلی "خود ما" هستیم. شیخ و شاه خیلی تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمیکنه! اگه دوست داشتین تاپیک من: "گرفتاری اساسی ما ایرانیان" رو بخونین.


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: excavator


نقل از: excavator
نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم
اینها از صفات بارز توهم پرستان آریایی هست که همیشه توی تورکیه و دبی ولو هستن ولی از از تورک و عرب متنفرن

موافقم رفیق! این داستان نژاد و تاریخ رو ما جدا باید دیگه رها کنیم! اگه دوست داشتین این تاپیک های من رو بخونین:

ما یه تمدنی داشتیم...

گرفتاری اساسی ما ایرانیان

افسانه هوش ایرانی


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: excavator


نقل از: excavator
نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم
اینها از صفات بارز توهم پرستان آریایی هست که همیشه توی تورکیه و دبی ولو هستن ولی از از تورک و عرب متنفرن

تاپیک "دو کلمه حرف حساب!!!" من رو ببینین که نوشته های یه بابایی رو نقل کردم. حرفهای جالبی در همین زمینه زده...


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • mohammad321  

 • عضو از 1389/7/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1427

 • 995

اینکه شاه با رئیس جمهوری امریکا خوش و بش میکنه یا...


اینکه شاه با رئیس جمهوری امریکا خوش و بش میکنه یا اگه کل دنیا دست بوسی محمد رضا شاهو میکرده برای من به شخصه هیچ عایدی نداره . این سود فقط مال ممد رضا و اطرافیانش بوده . نه به درد مردم اون موقع میخورده نه الان


ـــــــــــ

 • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: mohammad321


نقل از: mohammad321 اینکه شاه با رئیس جمهوری امریکا خوش و بش میکنه یا اگه کل دنیا دست بوسی محمد رضا شاهو میکرده برای من به شخصه هیچ عایدی نداره . این سود فقط مال ممد رضا و اطرافیانش بوده . نه به درد مردم اون موقع میخورده نه الان

داداش جان این طنزه! این اتفاقات هیچوقت نیافتاده...یه جورایی داره ریشخند میکنه کسایی رو که گذشته رو "الکی" بزرگی میکنند. احترام به گذشته سر جای خودش اما غلو اصلا!


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: ژرف


نقل از: ژرف این عربهای بخت برگشته رو توجه کردید. روز و شب میگیم بی تمدنهای پا برهنه سوسمار خور ووووووو ولی همینا همون قدرت بلامنازع جهان که بهش مینازیم رو منقرض کردن باز میگیم اینا هیچی نبودن ما خدا بودیم. فرهنگمون رو زیر رو کردن و تا هزار سال دیگه باز فرهنگ اونا قالبه باز میگیم هیچی نبودن و ما خدا هستیم. خط زبان شعر موسیقی ووووو از اونها تاثیر گرفتیم البته بیشتر از تاثیر طبیعی باز میگیم اونا هیچی نبودن ما خدا بودیم الانم که هر کدوم از ما حاضره یه کلیه خودش رو بفروشه یه ماه بره اماراتی کویتی تفریح کنه باز میگیم اونا هیچی نیستن ما خداییم. متاسفانه میگم متاسفانه زنانمون میرن اونجا ... مردامون هم میرن کارگری اما باز اونا بی فرهنگن و ما خدا. نمیدونم اینا باید چکارمون کنن که لا اقل اعتراف کنیم بله اینا هم هستن حالا این فقط یه نمونه بود یعنی واقعا نمیدونم به چیه خودمون مینازیم

چون دیدم شما "خیلی" علاقمندی! "ز شیر شتر خوردن..." رو هم اضافه کردم! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • sexybala  

 • عضو از 1398/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 187

 • 917

تمام مردم دنیا در حال و امروزی زندگی و فکر میکنند....


تمام مردم دنیا در حال و امروزی زندگی و فکر میکنند. اما ایرانیان از گذشته خود لاف میزنند گذشته ای که هیچ کسی ان را ندیده و بخاطر عدم وجود اسناد رسمی و متقن سایر ملل را تحقیر می کنیم و لاف خود ستایی میزنیم.و تا زمانی که همه مردم ایران این تفکر را عوض نکنند وضعیت ما ایرانیان بدتر میشود بهتر نه


ـــــــــــ


 • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11461

 • 21050

نقل از: sexybala


نقل از: sexybala تمام مردم دنیا در حال و امروزی زندگی و فکر میکنند. اما ایرانیان از گذشته خود لاف میزنند گذشته ای که هیچ کسی ان را ندیده و بخاطر عدم وجود اسناد رسمی و متقن سایر ملل را تحقیر می کنیم و لاف خود ستایی میزنیم.و تا زمانی که همه مردم ایران این تفکر را عوض نکنند وضعیت ما ایرانیان بدتر میشود بهتر نه

درسته و هر جور شده باید از این لاف زدن در مورد تاریخ و نژاد و آریایی بودن و دین...بیایم بیرون و با "واقعیت خودمون" آشتی کنیم! شاید بعدش راه نجاتی باشه...


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

با توجه به تحریم‌های شدیدی که با آمدن ترامپ برای ایران وضع شد، با انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا، موافق هستید؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «