ژیگولوژیگولو = مردی که در ازای دریافت پول، با یک زن رابطه جنسی برقرار میکند.


جنده = زنی که در ازای دریافت پول، با یک مرد رابطه جنسی برقرار میکند.


کونی = مردی که در ازای دریافت پول، با یک مرد رابطه جنسی برقرار میکند و نقش مفعول را دارد.


ژیگولو = کارگر جنسی


جنده = کارگر جنسی


کونی = کارگر جنسی


با افتخار ؛ من کارگر جنسی هستم.
نحوه قیمت گذاری برای سکس:


مقدار لذت، تعیین کننده قیمت خدمات جنسی است.


هر چقدر که یک سکس لذت بخش تر باشد، قیمت آن نیز بالاتر است.


زیبایی و مهارت یک کارگر جنسی، نقش مهمی در قیمت گذاری برای یک سکس دارد.


یک کارگر جنسی در حین سکس مقداری لذت به مشتری میدهد و بابت آن پول دریافت میکند. همانطور که میدانید سکس برای همه انسانها لذت بخش هست در نتیجه یک کارگر جنسی در حین سکس با مشتری، علاوه بر اینکه مقداری لذت به مشتری تحویل میدهد، مقداری لذت نیز از مشتری دریافت میکند. سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این هست که پس چرا بابت این لذت دریافتی، کارگر جنسی به مشتری پولی پرداخت نمیکند؟


مثال:


اگر یک مرد با یک زن سکس کند و هر دو به مقدار مساوی از این سکس لذت ببرند، نیازی نیست که این دو نفر بخواهند بابت این سکس لذت بخش به همدیگر پولی بدهند چون هر دو به یک اندازه از این سکس لذت برده اند.


اگر یک زن در مقایسه با یک مرد زیباتر و ماهر تر باشد، آن زن لذتی که به آن مرد میدهد بیشتر از لذتی هست که از آن مرد دریافت میکند در نتیجه در این حالت نیاز هست که آن مرد مبلغی بابت این سکس لذت بخش به آن زن بدهد چون هر دو به یک اندازه از این سکس لذت نبرده اند (زن لذت کمتری نسبت به آن مرد برده است) / (آن مرد از لذت بیشتری در مقایسه با آن زن بهره مند شده است)


اگر یک مرد در مقایسه با یک زن زیباتر و ماهر تر باشد، آن مرد لذتی که به آن زن میدهد بیشتر از لذتی هست که از آن زن دریافت میکند در نتیجه در این حالت نیاز هست که آن زن مبلغی بابت این سکس لذت بخش به آن مرد بدهد چون هر دو به یک اندازه از این سکس لذت نبرده اند (مرد لذت کمتری نسبت به آن زن برده است) / (آن زن از لذت بیشتری در مقایسه با آن مرد بهره مند شده است)


هر چقدر که اختلاف بین مقدار لذت دریافت شده و مقدار لذت داده شده بیشتر باشد، مبلغ پول پرداختی بیشتر می شود.


ـــــــــــ


 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

لغت نامه


مردی که در ازای دریافت پول، با یک مرد رابطه جنسی برقرار میکند و نقش فاعل دارد را چه می نامند؟

زنی که در ازای دریافت پول، با یک زن رابطه جنسی برقرار میکند و نقش فاعل دارد را چه می نامند؟

زنی که در ازای دریافت پول، با یک زن رابطه جنسی برقرار میکند و نقش مفعول دارد را چه می نامند؟


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

فرهنگ لغت


کونی = کون ده = کونده = چاقال

آیا به دختری که فقط از کون رابطه جنسی برقرار میکند هم کونی می گویند؟ یا واژه کونی فقط مخصوص پسران مفعول هست؟


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

فرهنگ لغت


کسو = کس ده = کسده

کس = کوس

کوسو = کوس ده = کوسده


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

مترادف


همجنسگرایی = همجنسبازی / هم جنس گرایی = هم جنس بازی

همجنس گرا = همجنس باز

هم جنس گرا = هم جنس باز


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

صنعت


یک جنده می تواند به چهار روش به مشتریانش، خدمات جنسی ارائه کند :

 • سکس چت
 • سکس تلفنی
 • سکس تصویری
 • سکس حضوری

جنده ها از چهار طریق مشتری پیدا میکنند :

 • اینترنت
 • خیابان
 • قواد
 • جنده خانه

زن خیابانی = جنده ای که در خیابان و اماکن عمومی، مشتری یابی میکند را ، زن خیابانی می نامند.


قواد = جاکش = کس کش = خاله

زنانی که به شغل قوادی مشغول هستند را به اصطلاح ، خاله می نامند.


صنعت پورنوگرافی ، زیر مجموعه صنعت سکس هست.

بازیگر فیلم پورنو = پورن استار


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

کارگر جنسی


جنده = تن فروش = خود فروش = سلیطه = پتیاره = قحبه = هرزه = فاحشه = بدکاره = زن بدکار = زناکار = لاشی = روسپی

من یک ژیگولو هستم و قصد دارم که در آینده با یک جنده ازدواج کنم و با همدیگر یک زندگی مشترک عاشقانه داشته باشیم.


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

شوگر بی بی


شوگر ددی = پیرمردی پولدار که با استفاده از ثروت خود، یک دختر جوان و یا یک پسر جوان را به منظور سکس و اسکورت ، استخدام می کند.

شوگر ماما = پیرزنی پولدار که با استفاده از ثروت خود، یک دختر جوان و یا یک پسر جوان را به منظور سکس و اسکورت ، استخدام می کند.

شوگر بیبی = دختری جوان و یا پسری جوان که در قبال دریافت پول یا امکانات رفاهی، به استخدام یک شوگر ددی و یا یک شوگر ماما ، در می آید.


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

بازی -- دوستی


دختر بازی / پسر بازی

زن بازی / مرد بازی

خانم بازی / آقا بازی


دوست دختر / دوست پسر

دوست زن / دوست مرد

دوست خانم / دوست آقا


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

روان شناسی


دسته اول واژگان:

خجالت ، شرم ، حیا ، آبرو ، وجدان


دسته دوم واژگان:

عیاش ، خوش گذران ، نیکو حال ، خراباتی ، کامکار ، کامروا ، کامیاب ، کامجو ، کامران ، خوشبخت ، نیکبخت ، عشرت طلب


دسته سوم واژگان:

هوسباز ، هوس باز ، هوسران ، هوس ران ، شهوتران ، شهوت ران ، شهوت پرست ، بوالهوس ، حشری


چه ارتباط مفهومی بین این سه دسته از واژگان وجود دارد؟


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

سکس پولی


در یک سکس پولی، عامل تعیین کننده ی مشتری بودن و تن فروش بودن، چیست؟

آیا خوشکل بودن و زشت بودن، عامل تعیین کننده ی مشتری بودن و تن فروش بودن در یک سکس پولی هست؟

آیا فاعل بودن و مفعول بودن، عامل تعیین کننده ی مشتری بودن و تن فروش بودن در یک سکس پولی هست؟


جواب من: خوشکل بودن و زشت بودن


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

کون کش - کیر کش


واژه کس کش برای همه، واژه ای آشناست اما تا کنون واژه کون کش و واژه کیرکش را شنیده اید؟

کس کش = کسکش

کون کش = کونکش

کیر کش = کیرکش

از نظر معنایی، واژه کون کش و واژه کیرکش با واژه کس کش چه تفاوتی دارند؟


جواب من:

کس کش = شخصی که یک زن جنده را به یک مرد و یا زنی دیگر برای رابطه جنسی معرفی میکند، کس کش نام دارد.

کون کش = شخصی که یک مرد کونی را به یک مرد و یا زنی دیگر برای رابطه جنسی معرفی میکند، کون کش نام دارد.

کیر کش = شخصی که یک مرد ژیگولو را به یک زن و یا مردی دیگر برای رابطه جنسی معرفی میکند، کیرکش نام دارد.


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

حرام زاده


حرام زاده

من حروم زاده نیستم اما اگر حروم زاده هم بودم، از بابت حروم زاده بودن، ناراحت نمی شدم. به نظر من، حروم زاده، صفت بدی نیست. اگر حروم زاده بودم به حروم زادگی‌ام افتخار میکردم.

قصد دارم که در آینده با یک جنده ازدواج کنم و اگر همسر جنده‌ام، موافقت کرد، به کمک یک مرد غریبه خوشکل و باهوش صاحب یک فرزند حروم زاده بشویم. اگر این اتفاق خوشحال کننده بیافتد احتمال اینکه فرزندم یک انسان خوشکل و باهوش بشود زیاد تر هست.

حرام زاده = حرامزاده = حروم زاده = حرومزاده = حرومی = زنا زاده = ولد الزنا


ـــــــــــ


 • 1 • ژیگولو  
 • عضو از 1398/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 9

بی غم / بی غمی


از نظر من، بی‌بندوباری جنسی، یک رفتار بد محسوب نمی‌شود.

بی بند و باری = لا ابالی گری = بی قیدی = ولنگاری

با افتخار ؛ من یک انسان "بی بند و بار" هستم. به عبارت دیگر، من پرهیزکار نیستم. (البته فقط در زمینه روابط جنسی)


ـــــــــــ


 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

نظر شما درباره چت روم جدید شهوانی چیست؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «