کسی با خواهرش سکس داشته؟

1398/02/29

میخواستم بپرسم کسی تا حالا با خواهرش سکس داشته ؟
اگه داشته چجوری بهش فهمونده و اوایل رابطشون چجوری بوده
لطفاً اونایی که واقعا تجربشو داشتم نظر بدن

14743 👀
4 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2019-05-19 12:39:12 +0430 +0430

از فکرش بیا بیرون

2 ❤️

2019-05-19 12:44:36 +0430 +0430

رفیقمون خوب میگه
از فکرش بیا بیرون
یه هوس مزخرفه ، هیچ ربطی هم به دین و مذهب و ملیت و … اینا نداره
کلا همه جای دنیا تو همه فرهنگها کار بدی محسوب میشه
و این تو ناخودآگاه همه آدما هست، و اگه بکنی بعد از یه مدتی خود به خود احساس گناه و پشیمانی پیدا میکنی
به هیچیش نمی ارزه
بذار اون به عشقش بده
تو هم عشقت رو بکن
همین

3 ❤️

2019-05-20 01:55:23 +0430 +0430
نقل از: Series5 سلام دنبال اسم ی فیلم پورن قدیمی با موضوع کاخ سفید می گردم بازیگر یکیشونم شبیه جورج دبیلیو بوش بود خصوصی بگین اگر میدونین اسمشو

همونی که چند تا دختر با چند تا کماندو ت جنگل اسیر میشن کماندو ها دخترارو از دم میکنن؟
من خودم ده ساله دنبال اسم اون فیلمم به مولا

0 ❤️

2019-05-22 03:22:31 +0430 +0430
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

0 ❤️

2019-05-22 13:22:33 +0430 +0430
نقل از: Sister_x_Lover
نقل از: kuonlover
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

1- اولا اینجا یه سایت آزاده و منم مث هر عضو دیگه ای حق اظهارنظر دارم.
2-اسم و عنوان تاپیک مشخصه و کسی که یک ذره شعور داشته باشه در موضوعی که بهش مربوط نیست یا بدش میاد و یا متنفره و در عین حال آسیبی از اون ناحیه بهش نمیرسه، نباید دخالت کنه.
3- امثال تو ترجیح میدن که غریبه ها خواهرشونو بکنن، من ترجیح دادم جای دوست پسر گرفتن خودم بکنمش.
4- تو در عین حال که از موضوع سکس خواهر برادری مثلا متنفری اما تصورت اینه طرف خواهرشو میاره تا تو از جق زدن رهایی پیدا کنی. خیالت راحت باشه چنین چیزی نیست و به جق زدنت ادامه بده.

?

0 ❤️

2019-05-22 13:32:09 +0430 +0430
نقل از: Arash.6pr
نقل از: Sister_x_Lover
نقل از: kuonlover
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

1- اولا اینجا یه سایت آزاده و منم مث هر عضو دیگه ای حق اظهارنظر دارم.
2-اسم و عنوان تاپیک مشخصه و کسی که یک ذره شعور داشته باشه در موضوعی که بهش مربوط نیست یا بدش میاد و یا متنفره و در عین حال آسیبی از اون ناحیه بهش نمیرسه، نباید دخالت کنه.
3- امثال تو ترجیح میدن که غریبه ها خواهرشونو بکنن، من ترجیح دادم جای دوست پسر گرفتن خودم بکنمش.
4- تو در عین حال که از موضوع سکس خواهر برادری مثلا متنفری اما تصورت اینه طرف خواهرشو میاره تا تو از جق زدن رهایی پیدا کنی. خیالت راحت باشه چنین چیزی نیست و به جق زدنت ادامه بده.

?

سکس با خواهر نه ولی زن داداشم رو زیاد کردم

4 ❤️

2019-05-22 14:13:36 +0430 +0430
نقل از: SAEED137114
نقل از: Arash.6pr
نقل از: Sister_x_Lover
نقل از: kuonlover
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

1- اولا اینجا یه سایت آزاده و منم مث هر عضو دیگه ای حق اظهارنظر دارم.
2-اسم و عنوان تاپیک مشخصه و کسی که یک ذره شعور داشته باشه در موضوعی که بهش مربوط نیست یا بدش میاد و یا متنفره و در عین حال آسیبی از اون ناحیه بهش نمیرسه، نباید دخالت کنه.
3- امثال تو ترجیح میدن که غریبه ها خواهرشونو بکنن، من ترجیح دادم جای دوست پسر گرفتن خودم بکنمش.
4- تو در عین حال که از موضوع سکس خواهر برادری مثلا متنفری اما تصورت اینه طرف خواهرشو میاره تا تو از جق زدن رهایی پیدا کنی. خیالت راحت باشه چنین چیزی نیست و به جق زدنت ادامه بده.

?

سکس با خواهر نه ولی زن داداشم رو زیاد کردم

چجوری بهش فهموندی؟

1 ❤️

2019-05-23 03:58:43 +0430 +0430
نقل از: Arash.6pr
نقل از: SAEED137114
نقل از: Arash.6pr
نقل از: Sister_x_Lover
نقل از: kuonlover
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

1- اولا اینجا یه سایت آزاده و منم مث هر عضو دیگه ای حق اظهارنظر دارم.
2-اسم و عنوان تاپیک مشخصه و کسی که یک ذره شعور داشته باشه در موضوعی که بهش مربوط نیست یا بدش میاد و یا متنفره و در عین حال آسیبی از اون ناحیه بهش نمیرسه، نباید دخالت کنه.
3- امثال تو ترجیح میدن که غریبه ها خواهرشونو بکنن، من ترجیح دادم جای دوست پسر گرفتن خودم بکنمش.
4- تو در عین حال که از موضوع سکس خواهر برادری مثلا متنفری اما تصورت اینه طرف خواهرشو میاره تا تو از جق زدن رهایی پیدا کنی. خیالت راحت باشه چنین چیزی نیست و به جق زدنت ادامه بده.

?

سکس با خواهر نه ولی زن داداشم رو زیاد کردم

چجوری بهش فهموندی؟

چی رو بهش فهموندم

0 ❤️

2019-05-23 04:39:08 +0430 +0430
نقل از: SAEED137114
نقل از: Arash.6pr
نقل از: SAEED137114
نقل از: Arash.6pr
نقل از: Sister_x_Lover
نقل از: kuonlover
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

1- اولا اینجا یه سایت آزاده و منم مث هر عضو دیگه ای حق اظهارنظر دارم.
2-اسم و عنوان تاپیک مشخصه و کسی که یک ذره شعور داشته باشه در موضوعی که بهش مربوط نیست یا بدش میاد و یا متنفره و در عین حال آسیبی از اون ناحیه بهش نمیرسه، نباید دخالت کنه.
3- امثال تو ترجیح میدن که غریبه ها خواهرشونو بکنن، من ترجیح دادم جای دوست پسر گرفتن خودم بکنمش.
4- تو در عین حال که از موضوع سکس خواهر برادری مثلا متنفری اما تصورت اینه طرف خواهرشو میاره تا تو از جق زدن رهایی پیدا کنی. خیالت راحت باشه چنین چیزی نیست و به جق زدنت ادامه بده.

?

سکس با خواهر نه ولی زن داداشم رو زیاد کردم

چجوری بهش فهموندی؟

چی رو بهش فهموندم

که میخوای بکنیش

0 ❤️

2019-05-23 04:48:34 +0430 +0430
نقل از: Arash.6pr
نقل از: SAEED137114
نقل از: Arash.6pr
نقل از: SAEED137114
نقل از: Arash.6pr
نقل از: Sister_x_Lover
نقل از: kuonlover
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

1- اولا اینجا یه سایت آزاده و منم مث هر عضو دیگه ای حق اظهارنظر دارم.
2-اسم و عنوان تاپیک مشخصه و کسی که یک ذره شعور داشته باشه در موضوعی که بهش مربوط نیست یا بدش میاد و یا متنفره و در عین حال آسیبی از اون ناحیه بهش نمیرسه، نباید دخالت کنه.
3- امثال تو ترجیح میدن که غریبه ها خواهرشونو بکنن، من ترجیح دادم جای دوست پسر گرفتن خودم بکنمش.
4- تو در عین حال که از موضوع سکس خواهر برادری مثلا متنفری اما تصورت اینه طرف خواهرشو میاره تا تو از جق زدن رهایی پیدا کنی. خیالت راحت باشه چنین چیزی نیست و به جق زدنت ادامه بده.

?

سکس با خواهر نه ولی زن داداشم رو زیاد کردم

چجوری بهش فهموندی؟

چی رو بهش فهموندم

که میخوای بکنیش

خودش فهمید که باید بده
یکم رو مخش رفتم

0 ❤️

2019-05-23 04:57:17 +0430 +0430

یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه
زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش
الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

3 ❤️

2019-05-23 05:05:11 +0430 +0430
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

مرسی از نظرت
فقط چون از بچگی اتفاقی بینمون نیفتاده میترسم نتونم راضیش کنم

0 ❤️

2019-05-23 06:03:08 +0430 +0430

عجب کثافتایی هستین شماها

1 ❤️

2019-05-23 06:41:02 +0430 +0430
نقل از: Arash.6pr
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

مرسی از نظرت
فقط چون از بچگی اتفاقی بینمون نیفتاده میترسم نتونم راضیش کنم

حالا تا کجا پیش رفتی ?

0 ❤️

2019-05-23 07:04:30 +0430 +0430
نقل از: Twink_boy
نقل از: Series5 سلام دنبال اسم ی فیلم پورن قدیمی با موضوع کاخ سفید می گردم بازیگر یکیشونم شبیه جورج دبیلیو بوش بود خصوصی بگین اگر میدونین اسمشو

همونی که چند تا دختر با چند تا کماندو ت جنگل اسیر میشن کماندو ها دخترارو از دم میکنن؟
من خودم ده ساله دنبال اسم اون فیلمم به مولا

اسم فیلمی که دنبالش هستی سلاح لخت هست. امریکایی هم نیست

0 ❤️

2019-05-23 07:16:44 +0430 +0430

خداوندا چه میجویی در این خلقت که از خشم و جنون در هم نمی کوبی جهانت را…

جهانی که برادر آتش شهوت به روی خواهران خویش بگشاید،نمیگیرد امانت را؟؟؟؟

0 ❤️

2019-05-23 11:10:52 +0430 +0430
نقل از: shzboy1231
نقل از: Arash.6pr
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

مرسی از نظرت
فقط چون از بچگی اتفاقی بینمون نیفتاده میترسم نتونم راضیش کنم

حالا تا کجا پیش رفتی ?

بهش پیشنهاد دادم و اونم قبول نکرد ولی منطقی برخورد کرد

1 ❤️

2019-05-23 11:33:49 +0430 +0430

تو خونه ی ما تقریبا هر نوع عقیده آزاده مثلا کل خونوادمون مسیحی ان به جز دو تا از خواهرام و مادرم این وسط یه خواهر دارم به اسم آناهیرا که عین خودم مسیحیه و اونو کردم خب از اونجا که من دوجنسه ام و یه عشق زیادی بین اعضای خونواده مون هست خیلی رابطه ام با همه ی خانواده ام خوبه و خیلی صمیمی ایم و خب منو آناهیرا یه چیزی که داشتیم همیشه دستمالی شدن توسط فامیل ها بود یادمه آناهیرا رو تو اتاقش از مشت بغلش کردم که دختر با این بدنت مردا رو دیوونه کردی به من رحم کن که خواهرتم و اینجور حرفا کلی مالوندمش بوسیدمش تا بام راه اومد اینا تجربیاتی بود که داشتم اما خب نوقعیت ها متفاوتن امیدوارم هر کسی هر جوری خواست باشه

5 ❤️

2019-05-23 11:38:34 +0430 +0430

ربطی هم به دین ، اجتماع ، فرهنگ و هیچ‌ چیز دیگه ای نداره. اگه خواهرت و خودت درمورد این رابطه احساس بدی نداشته باشین و جفتتون رضایت کامل داشته باشین به هیچ احدی ربطی نداره که بیاد گوه خوریتون رو بکنه . ولی فقط در صورتی که با رضایت و علاقه دو طرف باشه. اگه بهش پیشنهاد دادی و خیلی منطقی رد کرده تو هم خیلی منطقی بیخیالش شو . مثل هر رابطه دیگه ای . حتی توی bdsm و سادیسم مازوخیسم هم دو طرف باید از رابطه لذت ببرن و سر همچین چیزی با هم به یه اتفاق نظر و مقبولیت دو طرفه برسن .
رابطه جنسی باید دارای یک سری چهارچوب ها باشه تا بتونه موفق باشه و به کسی آسیب نزنه . و اون چهارچوب ها رو لزوما اجتماع قرار نیست بسازه . اگه دو نفر آدم منطقی و با درک و شعور بتونن خودشون چهارچوب هایی رو بسازن که هم خودشون لذت ببرن ، هم به کسی آسیب غیر قابل جبران وارد نشه ، مشکلی نیست.
درکل اگه قبلا درخواست دادی و رد شدی کریپ بازی در نیار و فانتزیت رو برای خودت نگهدار . اگه اونم یه موقع فانتزی تورو پیدا کرد مطمئن باش میاد بهت میگه چون قبلا درموردش صحبت کردی.

3 ❤️

2019-05-23 11:40:20 +0430 +0430

منم توی کف خواهرمم و دوس دارم باهاش رابطه سکسی داشته باشم
لطفا منم راهنمایی کنید

3 ❤️

2019-05-23 11:40:46 +0430 +0430
نقل از: Annahita تو خونه ی ما تقریبا هر نوع عقیده آزاده مثلا کل خونوادمون مسیحی ان به جز دو تا از خواهرام و مادرم این وسط یه خواهر دارم به اسم آناهیرا که عین خودم مسیحیه و اونو کردم خب از اونجا که من دوجنسه ام و یه عشق زیادی بین اعضای خونواده مون هست خیلی رابطه ام با همه ی خانواده ام خوبه و خیلی صمیمی ایم و خب منو آناهیرا یه چیزی که داشتیم همیشه دستمالی شدن توسط فامیل ها بود یادمه آناهیرا رو تو اتاقش از مشت بغلش کردم که دختر با این بدنت مردا رو دیوونه کردی به من رحم کن که خواهرتم و اینجور حرفا کلی مالوندمش بوسیدمش تا بام راه اومد اینا تجربیاتی بود که داشتم اما خب نوقعیت ها متفاوتن امیدوارم هر کسی هر جوری خواست باشه

چه خوب ، امیدوارم همیشه خوش باشید و حال کنید

0 ❤️

2019-05-23 11:45:05 +0430 +0430
نقل از: +LuçifęR+ ربطی هم به دین ، اجتماع ، فرهنگ و هیچ‌ چیز دیگه ای نداره. اگه خواهرت و خودت درمورد این رابطه احساس بدی نداشته باشین و جفتتون رضایت کامل داشته باشین به هیچ احدی ربطی نداره که بیاد گوه خوریتون رو بکنه . ولی فقط در صورتی که با رضایت و علاقه دو طرف باشه. اگه بهش پیشنهاد دادی و خیلی منطقی رد کرده تو هم خیلی منطقی بیخیالش شو . مثل هر رابطه دیگه ای . حتی توی bdsm و سادیسم مازوخیسم هم دو طرف باید از رابطه لذت ببرن و سر همچین چیزی با هم به یه اتفاق نظر و مقبولیت دو طرفه برسن . رابطه جنسی باید دارای یک سری چهارچوب ها باشه تا بتونه موفق باشه و به کسی آسیب نزنه . و اون چهارچوب ها رو لزوما اجتماع قرار نیست بسازه . اگه دو نفر آدم منطقی و با درک و شعور بتونن خودشون چهارچوب هایی رو بسازن که هم خودشون لذت ببرن ، هم به کسی آسیب غیر قابل جبران وارد نشه ، مشکلی نیست. درکل اگه قبلا درخواست دادی و رد شدی کریپ بازی در نیار و فانتزیت رو برای خودت نگهدار . اگه اونم یه موقع فانتزی تورو پیدا کرد مطمئن باش میاد بهت میگه چون قبلا درموردش صحبت کردی.

حرفای جالبی بود
مرسی

0 ❤️

2019-05-24 09:04:20 +0430 +0430

کم سن بودم چندین بار سکس داشتیم کوتاه. چندین سال پیش بود

1 ❤️

2019-05-24 09:08:43 +0430 +0430

جوابی برای سوالت ندارم. فقط میدونم در این یکی دو ساله صد ها نفر از بچه های سایت عکسای خواهرشون رو به طور خصوصی برای من فرستادن و من بعد از درست کردن عکسای به شدت گایشی که چندین سیاه پوست مشغول گائیدن خواهرشون هستن براشون پس فرستادم و خب معلومه تا تونستن زدن و زدن و زدن.

1 ❤️

2019-05-24 09:22:50 +0430 +0430
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

نکته اول اینکه من اصلا نمیگم با خواهر و … سکس کنید یا نکنید. این تصمیم رو هر شخص گرفت خودش هم باید پای عواقب بعدیش چه از لحاظ پیامد های خانوادگی و اجتماعی و چه مسایل روحی و روانی بعدیش وایسه (ممکنه هیچ عواقبی هم نداشته باشه، اما اگر داشته باشه و این مساله رو بشه در عرف اجتماعی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست). روی صحبتم با شما دوست گرامی هست که میفرمایی چون قراره یه شخصی با خواهر آقای ایکس سکس داشته باشه پس آقای ایکس هم خودش میتونه با خواهرش سکس کنه. این استدلال کاملا غلطه، اگر اینجوری باشه ما مجازیم با هر کسی در هر شرایط و هر جایی سکس داشته باشیم، که پذیرفته نیست. مامان و خاله و عمه و دختر آدم هم قراره بالاخره سکس داشته باشن، آیا این دلیل میشه که آدم باهاشون سکس کنه؟ (ممکنه نظر شما مثبت باشه ولی بنده به شخصه مثل بقیه افراد قایل به حریم های انسانی و عرفی اینو نمیپذیرم). یه سری قواعد و قوانین هیچ ربطی به دین و مذهب و مسلک و ملیت نداره و عمومیه. یکیش هم همین مساله ارتباط روحی و روانی و خونی نزدیک با یه سری افراد هست که ما از اونها به عنوان محارم یاد میکنیم. البته خیلی وقتها به خاطر اینکه خیلیا توان برقراری ارتباط مناسب (و منجر به سکس) با جنس مخالف رو ندارن، یا به هر دلیل دیگه ای، به محارم خودشون علاقمند میشن که این مساله تا یه زمانی (یعنی تا یه سنی) طبیعیه و حتی فکر کردن بهش ممکنه لذت بخش و تحریک کننده باشه، اما هر فکر و فانتزی ای رو نمیشه لزوما عملی کرد. در نهایت برمیگردم به حرف اولم، آدم هر تصمیمی میگیره و هر اقدامی میکنه باید به جوانب مختلفش فکر کنه، خصوصا در مورد ارتباط با جنس مونث که بُعدِ غالب وجودیش احساسات و عواطف هست و ممکنه ضربه های روحی بدی از این بابت بخوره.

1 ❤️

2019-05-24 09:42:47 +0430 +0430
نقل از: kamilover
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

نکته اول اینکه من اصلا نمیگم با خواهر و … سکس کنید یا نکنید. این تصمیم رو هر شخص گرفت خودش هم باید پای عواقب بعدیش چه از لحاظ پیامد های خانوادگی و اجتماعی و چه مسایل روحی و روانی بعدیش وایسه (ممکنه هیچ عواقبی هم نداشته باشه، اما اگر داشته باشه و این مساله رو بشه در عرف اجتماعی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست). روی صحبتم با شما دوست گرامی هست که میفرمایی چون قراره یه شخصی با خواهر آقای ایکس سکس داشته باشه پس آقای ایکس هم خودش میتونه با خواهرش سکس کنه. این استدلال کاملا غلطه، اگر اینجوری باشه ما مجازیم با هر کسی در هر شرایط و هر جایی سکس داشته باشیم، که پذیرفته نیست. مامان و خاله و عمه و دختر آدم هم قراره بالاخره سکس داشته باشن، آیا این دلیل میشه که آدم باهاشون سکس کنه؟ (ممکنه نظر شما مثبت باشه ولی بنده به شخصه مثل بقیه افراد قایل به حریم های انسانی و عرفی اینو نمیپذیرم). یه سری قواعد و قوانین هیچ ربطی به دین و مذهب و مسلک و ملیت نداره و عمومیه. یکیش هم همین مساله ارتباط روحی و روانی و خونی نزدیک با یه سری افراد هست که ما از اونها به عنوان محارم یاد میکنیم. البته خیلی وقتها به خاطر اینکه خیلیا توان برقراری ارتباط مناسب (و منجر به سکس) با جنس مخالف رو ندارن، یا به هر دلیل دیگه ای، به محارم خودشون علاقمند میشن که این مساله تا یه زمانی (یعنی تا یه سنی) طبیعیه و حتی فکر کردن بهش ممکنه لذت بخش و تحریک کننده باشه، اما هر فکر و فانتزی ای رو نمیشه لزوما عملی کرد. در نهایت برمیگردم به حرف اولم، آدم هر تصمیمی میگیره و هر اقدامی میکنه باید به جوانب مختلفش فکر کنه، خصوصا در مورد ارتباط با جنس مونث که بُعدِ غالب وجودیش احساسات و عواطف هست و ممکنه ضربه های روحی بدی از این بابت بخوره.

با حرفت موافقم. یک حیا و پرده بین افرادی هست نباید پاره بشه. با حرفات موافقم ولی باید دید نظر علایق دو شخص یعنی اون خواهر برادر به هم چیه اگه مخالفن یک کدوم یا هردو باید منتفی بشه . و اگه هردو موافقن میتونه به رابطه منجر بشه.

1 ❤️

2019-05-24 09:46:11 +0430 +0430
نقل از: Sister_x_Lover
نقل از: kuonlover
نقل از: Sister_x_Lover من داشتم. معمولا هیچ خواهری به طور مستقیم هرچند خودش هم راغب باشه تن به این کار نمیده. اوایل یه حس کنجکاوانه و کسب تجربه است. به مرور لذت بخشه اما باید مدیریت شده و کنترل شده پیش بره.

خاک تو سرت کسی با خواهرش سکس می کنه حیووون خوب بیارش من بکنمش البته هر دوتونو می کردم

1- اولا اینجا یه سایت آزاده و منم مث هر عضو دیگه ای حق اظهارنظر دارم.
2-اسم و عنوان تاپیک مشخصه و کسی که یک ذره شعور داشته باشه در موضوعی که بهش مربوط نیست یا بدش میاد و یا متنفره و در عین حال آسیبی از اون ناحیه بهش نمیرسه، نباید دخالت کنه.
3- امثال تو ترجیح میدن که غریبه ها خواهرشونو بکنن، من ترجیح دادم جای دوست پسر گرفتن خودم بکنمش.
4- تو در عین حال که از موضوع سکس خواهر برادری مثلا متنفری اما تصورت اینه طرف خواهرشو میاره تا تو از جق زدن رهایی پیدا کنی. خیالت راحت باشه چنین چیزی نیست و به جق زدنت ادامه بده.

عاااالی بود جوابت

1 ❤️

2019-05-24 10:55:23 +0430 +0430
نقل از: kamilover
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

نکته اول اینکه من اصلا نمیگم با خواهر و … سکس کنید یا نکنید. این تصمیم رو هر شخص گرفت خودش هم باید پای عواقب بعدیش چه از لحاظ پیامد های خانوادگی و اجتماعی و چه مسایل روحی و روانی بعدیش وایسه (ممکنه هیچ عواقبی هم نداشته باشه، اما اگر داشته باشه و این مساله رو بشه در عرف اجتماعی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست). روی صحبتم با شما دوست گرامی هست که میفرمایی چون قراره یه شخصی با خواهر آقای ایکس سکس داشته باشه پس آقای ایکس هم خودش میتونه با خواهرش سکس کنه. این استدلال کاملا غلطه، اگر اینجوری باشه ما مجازیم با هر کسی در هر شرایط و هر جایی سکس داشته باشیم، که پذیرفته نیست. مامان و خاله و عمه و دختر آدم هم قراره بالاخره سکس داشته باشن، آیا این دلیل میشه که آدم باهاشون سکس کنه؟ (ممکنه نظر شما مثبت باشه ولی بنده به شخصه مثل بقیه افراد قایل به حریم های انسانی و عرفی اینو نمیپذیرم). یه سری قواعد و قوانین هیچ ربطی به دین و مذهب و مسلک و ملیت نداره و عمومیه. یکیش هم همین مساله ارتباط روحی و روانی و خونی نزدیک با یه سری افراد هست که ما از اونها به عنوان محارم یاد میکنیم. البته خیلی وقتها به خاطر اینکه خیلیا توان برقراری ارتباط مناسب (و منجر به سکس) با جنس مخالف رو ندارن، یا به هر دلیل دیگه ای، به محارم خودشون علاقمند میشن که این مساله تا یه زمانی (یعنی تا یه سنی) طبیعیه و حتی فکر کردن بهش ممکنه لذت بخش و تحریک کننده باشه، اما هر فکر و فانتزی ای رو نمیشه لزوما عملی کرد. در نهایت برمیگردم به حرف اولم، آدم هر تصمیمی میگیره و هر اقدامی میکنه باید به جوانب مختلفش فکر کنه، خصوصا در مورد ارتباط با جنس مونث که بُعدِ غالب وجودیش احساسات و عواطف هست و ممکنه ضربه های روحی بدی از این بابت بخوره.

کاملا بستگی به فرهنگ داره
تو یه فرهنگی سکس محارم وجود داره تو یه فرهنگ دیگه نهی شده
ولی مسائل روحی روانی و خونی موضوعیت نداره

2 ❤️

2019-05-24 11:08:29 +0430 +0430

حس خوبی داره اگه با محارم سکس داشته باشی چون همیشه کنارته و میتونی ازش لذت ببری اگه تو نکنی بقیه میکنن پس چه بهتر خودت حالشو ببری

1 ❤️

2019-05-24 14:52:18 +0430 +0430
نقل از: jack3390
نقل از: kamilover
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

نکته اول اینکه من اصلا نمیگم با خواهر و … سکس کنید یا نکنید. این تصمیم رو هر شخص گرفت خودش هم باید پای عواقب بعدیش چه از لحاظ پیامد های خانوادگی و اجتماعی و چه مسایل روحی و روانی بعدیش وایسه (ممکنه هیچ عواقبی هم نداشته باشه، اما اگر داشته باشه و این مساله رو بشه در عرف اجتماعی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست). روی صحبتم با شما دوست گرامی هست که میفرمایی چون قراره یه شخصی با خواهر آقای ایکس سکس داشته باشه پس آقای ایکس هم خودش میتونه با خواهرش سکس کنه. این استدلال کاملا غلطه، اگر اینجوری باشه ما مجازیم با هر کسی در هر شرایط و هر جایی سکس داشته باشیم، که پذیرفته نیست. مامان و خاله و عمه و دختر آدم هم قراره بالاخره سکس داشته باشن، آیا این دلیل میشه که آدم باهاشون سکس کنه؟ (ممکنه نظر شما مثبت باشه ولی بنده به شخصه مثل بقیه افراد قایل به حریم های انسانی و عرفی اینو نمیپذیرم). یه سری قواعد و قوانین هیچ ربطی به دین و مذهب و مسلک و ملیت نداره و عمومیه. یکیش هم همین مساله ارتباط روحی و روانی و خونی نزدیک با یه سری افراد هست که ما از اونها به عنوان محارم یاد میکنیم. البته خیلی وقتها به خاطر اینکه خیلیا توان برقراری ارتباط مناسب (و منجر به سکس) با جنس مخالف رو ندارن، یا به هر دلیل دیگه ای، به محارم خودشون علاقمند میشن که این مساله تا یه زمانی (یعنی تا یه سنی) طبیعیه و حتی فکر کردن بهش ممکنه لذت بخش و تحریک کننده باشه، اما هر فکر و فانتزی ای رو نمیشه لزوما عملی کرد. در نهایت برمیگردم به حرف اولم، آدم هر تصمیمی میگیره و هر اقدامی میکنه باید به جوانب مختلفش فکر کنه، خصوصا در مورد ارتباط با جنس مونث که بُعدِ غالب وجودیش احساسات و عواطف هست و ممکنه ضربه های روحی بدی از این بابت بخوره.

با حرفت موافقم. یک حیا و پرده بین افرادی هست نباید پاره بشه. با حرفات موافقم ولی باید دید نظر علایق دو شخص یعنی اون خواهر برادر به هم چیه اگه مخالفن یک کدوم یا هردو باید منتفی بشه . و اگه هردو موافقن میتونه به رابطه منجر بشه.

دقیقا موافقم، من هم امکانش رو رد نکردم، نکوهش هم نکردم، تایید هم نمیکنم، صرفا نظر و دیدگاه خودم رو گفتم، منتها واقعیت اینه که ما باید ریشه ها و عرف و فرهنگ خودمون رو در نظر بگیریم.

1 ❤️

2019-05-24 14:57:20 +0430 +0430
نقل از: kamilover
نقل از: jack3390
نقل از: kamilover
نقل از: حمیدمشهدی یکی از دوستان دوران قدیم ، از قدیم داره با خواهرش سکس میکنه زمانیکه هم خودش مجرد بود هم خواهرش الانم خودش متاهله و خواهرش هم ۲تا بچه داره

فقط هم من میدونم که باخواهرش سکس میکنه و فیلمو عکساشم برام نشون داده

توهم موفق باشی تو نکنی یکی دیگه خواهرتو میکنه،،،،پس خودت بکن

نکته اول اینکه من اصلا نمیگم با خواهر و … سکس کنید یا نکنید. این تصمیم رو هر شخص گرفت خودش هم باید پای عواقب بعدیش چه از لحاظ پیامد های خانوادگی و اجتماعی و چه مسایل روحی و روانی بعدیش وایسه (ممکنه هیچ عواقبی هم نداشته باشه، اما اگر داشته باشه و این مساله رو بشه در عرف اجتماعی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست). روی صحبتم با شما دوست گرامی هست که میفرمایی چون قراره یه شخصی با خواهر آقای ایکس سکس داشته باشه پس آقای ایکس هم خودش میتونه با خواهرش سکس کنه. این استدلال کاملا غلطه، اگر اینجوری باشه ما مجازیم با هر کسی در هر شرایط و هر جایی سکس داشته باشیم، که پذیرفته نیست. مامان و خاله و عمه و دختر آدم هم قراره بالاخره سکس داشته باشن، آیا این دلیل میشه که آدم باهاشون سکس کنه؟ (ممکنه نظر شما مثبت باشه ولی بنده به شخصه مثل بقیه افراد قایل به حریم های انسانی و عرفی اینو نمیپذیرم). یه سری قواعد و قوانین هیچ ربطی به دین و مذهب و مسلک و ملیت نداره و عمومیه. یکیش هم همین مساله ارتباط روحی و روانی و خونی نزدیک با یه سری افراد هست که ما از اونها به عنوان محارم یاد میکنیم. البته خیلی وقتها به خاطر اینکه خیلیا توان برقراری ارتباط مناسب (و منجر به سکس) با جنس مخالف رو ندارن، یا به هر دلیل دیگه ای، به محارم خودشون علاقمند میشن که این مساله تا یه زمانی (یعنی تا یه سنی) طبیعیه و حتی فکر کردن بهش ممکنه لذت بخش و تحریک کننده باشه، اما هر فکر و فانتزی ای رو نمیشه لزوما عملی کرد. در نهایت برمیگردم به حرف اولم، آدم هر تصمیمی میگیره و هر اقدامی میکنه باید به جوانب مختلفش فکر کنه، خصوصا در مورد ارتباط با جنس مونث که بُعدِ غالب وجودیش احساسات و عواطف هست و ممکنه ضربه های روحی بدی از این بابت بخوره.

با حرفت موافقم. یک حیا و پرده بین افرادی هست نباید پاره بشه. با حرفات موافقم ولی باید دید نظر علایق دو شخص یعنی اون خواهر برادر به هم چیه اگه مخالفن یک کدوم یا هردو باید منتفی بشه . و اگه هردو موافقن میتونه به رابطه منجر بشه.

دقیقا موافقم، من هم امکانش رو رد نکردم، نکوهش هم نکردم، تایید هم نمیکنم، صرفا نظر و دیدگاه خودم رو گفتم، منتها واقعیت اینه که ما باید ریشه ها و عرف و فرهنگ خودمون رو در نظر بگیریم.

بله درسته

1 ❤️‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «