کسی میدونه این پرده ی بکارت از چه نوعیه؟


 • Mahtaa1380  

 • عضو از
  1396/5/4

 • پست‌ها: 912

 • 2958پلیییییز درست ژواب بتین دیگه برام خیلی مهمه


میجسی


ـــــــــــ


 • 12

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

پرده اگه ماله خودته ک حلقویه
اما اگه ماله کسی...


پرده اگه ماله خودته ک حلقویه اما اگه ماله کسی دیگس ک بگو برداره کرکره بزاره بجاش


ـــــــــــ

 • 7 • Morteza69311  

 • عضو از 1396/5/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 122

 • 30

جووون


ارتجاعی


ـــــــــــ


 • 0 • Mahtaa1380  

 • عضو از 1396/5/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 912

 • 2958

بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟


بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟


ـــــــــــ


 • 2 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

نقل از: Mahtaa1380


نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟

کص میگن باو پردت حلقویه

موقع دادنم پاره میشه حواست باشه


ـــــــــــ

 • 1 • Mahtaa1380  

 • عضو از 1396/5/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 912

 • 2958

نقل از: ashk00980813


نقل از: ashk00980813 چیکار داری چیه پارش کن باو...

هوووم (angry)


ـــــــــــ


 • 2 • hard_coreteam  

 • عضو از 1391/1/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 86

 • 18

تصویر گویاست


پرده خوبیه (dash)


ـــــــــــ


 • 5 • Mahtaa1380  

 • عضو از 1396/5/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 912

 • 2958

نقل از: Mr.Nephilim


نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟


ـــــــــــ


 • 2 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

نقل از: Mahtaa1380


نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع


ـــــــــــ

 • 2 • Mahtaa1380  

 • عضو از 1396/5/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 912

 • 2958

نقل از: Mr.Nephilim


نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم


ـــــــــــ


 • 1 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

نقل از: Mahtaa1380


نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم

ببین تنها حالتی ک پرده پاره نمیشه ماله ارتجاعیه

ارتجاعی یعنی اینکه پرده کش میاد ولی دلیل ب این نمیشه ک کسی نمیفهمه ک دادی یا نع

وقتی چیزی بره داخله واژنت پرده ارتجاعی باشه کِش میاد شکلو فرمه پرده هم عوض میشه ولی پاره نمیشه

بقیه حالتای پرده از حلقوی.پرده تیغه ای یا سپتوم.پرده ی غربالی و پرده بدونه سوراخ همشون پاره میشنو خونریزی دارن اکثرا خلاصه خواستی با شرحه عکس انواعه پرده هارو برات توضیح بدم


ـــــــــــ

 • 6 • Mahtaa1380  

 • عضو از 1396/5/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 912

 • 2958

نقل از: Mr.Nephilim


نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم

ببین تنها حالتی ک پرده پاره نمیشه ماله ارتجاعیه

ارتجاعی یعنی اینکه پرده کش میاد ولی دلیل ب این نمیشه ک کسی نمیفهمه ک دادی یا نع

وقتی چیزی بره داخله واژنت پرده ارتجاعی باشه کِش میاد شکلو فرمه پرده هم عوض میشه ولی پاره نمیشه

بقیه حالتای پرده از حلقوی.پرده تیغه ای یا سپتوم.پرده ی غربالی و پرده بدونه سوراخ همشون پاره میشنو خونریزی دارن اکثرا خلاصه خواستی با شرحه عکس انواعه پرده هارو برات توضیح بدم

امممم من هنوزم فرق دقیق بین حلقوی و ارتجاعی رو نبفهمیدم :| الان تو خصوصی شننفر پیخام تادن گفتن این ارتجاعیه دو سه نفرمفتن حلقویه !

خو کودومش ! اصنش ظاهری فرقشون شژوریه؟ ینی از کژا فمید کودومش؟

اون کودومه که میگن اگه اون باشی راخت میشه رابطه داشته باشی؟


ـــــــــــ


 • 2 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

نقل از: Mahtaa1380


نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم

ببین تنها حالتی ک پرده پاره نمیشه ماله ارتجاعیه

ارتجاعی یعنی اینکه پرده کش میاد ولی دلیل ب این نمیشه ک کسی نمیفهمه ک دادی یا نع

وقتی چیزی بره داخله واژنت پرده ارتجاعی باشه کِش میاد شکلو فرمه پرده هم عوض میشه ولی پاره نمیشه

بقیه حالتای پرده از حلقوی.پرده تیغه ای یا سپتوم.پرده ی غربالی و پرده بدونه سوراخ همشون پاره میشنو خونریزی دارن اکثرا خلاصه خواستی با شرحه عکس انواعه پرده هارو برات توضیح بدم

امممم من هنوزم فرق دقیق بین حلقوی و ارتجاعی رو نبفهمیدم :| الان تو خصوصی شننفر پیخام تادن گفتن این ارتجاعیه دو سه نفرمفتن حلقویه !

خو کودومش ! اصنش ظاهری فرقشون شژوریه؟ ینی از کژا فمید کودومش؟

اون کودومه که میگن اگه اون باشی راخت میشه رابطه داشته باشی؟

واااااااااای خینگوله کی بودی تو؟؟ اونی ک راحت میشه رابطه داشت ارتجاعیه

1 ساعته واست دارم توضیح میدم نفهمیدی؟ اینی ک تو عکسشو گذاشتی تو تاپیک حلقویه تموم شد و رفت


ـــــــــــ

 • 3نقل از: Mr.Nephilim


نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم

ببین تنها حالتی ک پرده پاره نمیشه ماله ارتجاعیه

ارتجاعی یعنی اینکه پرده کش میاد ولی دلیل ب این نمیشه ک کسی نمیفهمه ک دادی یا نع

وقتی چیزی بره داخله واژنت پرده ارتجاعی باشه کِش میاد شکلو فرمه پرده هم عوض میشه ولی پاره نمیشه

بقیه حالتای پرده از حلقوی.پرده تیغه ای یا سپتوم.پرده ی غربالی و پرده بدونه سوراخ همشون پاره میشنو خونریزی دارن اکثرا خلاصه خواستی با شرحه عکس انواعه پرده هارو برات توضیح بدم

اره داداش توضیح بده ما هم استفاده کنیم از معلوماتت (biggrin)


ـــــــــــ

سکس چت برای خانمهای حشری ا س ک ا ی پ :
hosein ardashiri • 2 • Mahtaa1380  

 • عضو از 1396/5/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 912

 • 2958

نقل از: Mr.Nephilim


نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم

ببین تنها حالتی ک پرده پاره نمیشه ماله ارتجاعیه

ارتجاعی یعنی اینکه پرده کش میاد ولی دلیل ب این نمیشه ک کسی نمیفهمه ک دادی یا نع

وقتی چیزی بره داخله واژنت پرده ارتجاعی باشه کِش میاد شکلو فرمه پرده هم عوض میشه ولی پاره نمیشه

بقیه حالتای پرده از حلقوی.پرده تیغه ای یا سپتوم.پرده ی غربالی و پرده بدونه سوراخ همشون پاره میشنو خونریزی دارن اکثرا خلاصه خواستی با شرحه عکس انواعه پرده هارو برات توضیح بدم

امممم من هنوزم فرق دقیق بین حلقوی و ارتجاعی رو نبفهمیدم :| الان تو خصوصی شننفر پیخام تادن گفتن این ارتجاعیه دو سه نفرمفتن حلقویه !

خو کودومش ! اصنش ظاهری فرقشون شژوریه؟ ینی از کژا فمید کودومش؟

اون کودومه که میگن اگه اون باشی راخت میشه رابطه داشته باشی؟

واااااااااای خینگوله کی بودی تو؟؟ اونی ک راحت میشه رابطه داشت ارتجاعیه

1 ساعته واست دارم توضیح میدم نفهمیدی؟ اینی ک تو عکسشو گذاشتی تو تاپیک حلقویه تموم شد و رفت

خینگول باباییم بوتم (biggrin)
خب بابایی حالا میشه پس عکس ارتجاعیو بزاری ببینم

ینی الان من با یکی باشم خونریزی دارم؟ همه میفهمن؟


ـــــــــــ


 • 3 • hotboy14101983  

 • عضو از 1390/8/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 219

 • 98

نقل از: Mahtaa1380


نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟

دقیقا هدفت چیه؟

میخای کس بدی؟

بده مشکلی نیست.ولی کیر کلفت باشه قشنگ جرش میده چیزی ازش نمیمونه.

کیر قلمی پیدا کن بفرس توش


ـــــــــــ

خانوم فمدام یا شیمیل کیر کلفت نیست؟ • 2 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

نقل از: Mahtaa1380


نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم

ببین تنها حالتی ک پرده پاره نمیشه ماله ارتجاعیه

ارتجاعی یعنی اینکه پرده کش میاد ولی دلیل ب این نمیشه ک کسی نمیفهمه ک دادی یا نع

وقتی چیزی بره داخله واژنت پرده ارتجاعی باشه کِش میاد شکلو فرمه پرده هم عوض میشه ولی پاره نمیشه

بقیه حالتای پرده از حلقوی.پرده تیغه ای یا سپتوم.پرده ی غربالی و پرده بدونه سوراخ همشون پاره میشنو خونریزی دارن اکثرا خلاصه خواستی با شرحه عکس انواعه پرده هارو برات توضیح بدم

امممم من هنوزم فرق دقیق بین حلقوی و ارتجاعی رو نبفهمیدم :| الان تو خصوصی شننفر پیخام تادن گفتن این ارتجاعیه دو سه نفرمفتن حلقویه !

خو کودومش ! اصنش ظاهری فرقشون شژوریه؟ ینی از کژا فمید کودومش؟

اون کودومه که میگن اگه اون باشی راخت میشه رابطه داشته باشی؟

واااااااااای خینگوله کی بودی تو؟؟ اونی ک راحت میشه رابطه داشت ارتجاعیه

1 ساعته واست دارم توضیح میدم نفهمیدی؟ اینی ک تو عکسشو گذاشتی تو تاپیک حلقویه تموم شد و رفت

خینگول باباییم بوتم (biggrin)
خب بابایی حالا میشه پس عکس ارتجاعیو بزاری ببینم

ینی الان من با یکی باشم خونریزی دارم؟ همه میفهمن؟

باشه برات توضیحاته با عکس میزارم

درسته تو با کسی سکس داشته باشی از جلو میشه فهمید دکتره زنان هم راحت میفهمه اما سکس از عقب رو خعلی سخت میشه فهمید


ـــــــــــ

 • 0 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

نقل از: Minemalyon


نقل از: Minemalyon
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Mr.Nephilim
نقل از: Mahtaa1380 بالاخره حلقوی یا ارتجاعی؟ بعدش دقیقا شژوری میشه؟
کص میگن باوردت حلقویه موقع دادنم پاره میشه حواست باشه

ینی خون میات یا نه؟ درد داره عایا؟

خون اومدن بستگی ب این داره ک طرفی ک قراره باهاش سکس کنی چجوری باهات رفتار کن اگه مثله وحشیا رفتار کنه هم خون میاد هم زخم میشه اما تو مواردی ک طرف کارشو خوب بلد باشه با دهانه واژنت آروم برخورد کنه کیرشو یواش بکنه توووش مرطوب باشه قبل از سکس واژنت احتمالش هست ک خون نیاد

ولی خب اگه تو تجربه اولت اگه وحشیانه باهات برخورد بشه هم درده بدی داری هم از سکس متنفر میشی

واسه این سوالم ک پرسیدی درد داره نمیدونم من ک تاحالا ب کسی ندادم خودت فک کن ببین درد داره یا نع

پس اونیکه خون نمیاد شیه؟ اصنش حلقوی با ارتجاعی چه فرقی داره؟ میخوام بدونم منم مث دوستمم یا نه :(

دوستمو تو اون تاپیک پرده ی بگارت توضیح تاده بودم

ببین تنها حالتی ک پرده پاره نمیشه ماله ارتجاعیه

ارتجاعی یعنی اینکه پرده کش میاد ولی دلیل ب این نمیشه ک کسی نمیفهمه ک دادی یا نع

وقتی چیزی بره داخله واژنت پرده ارتجاعی باشه کِش میاد شکلو فرمه پرده هم عوض میشه ولی پاره نمیشه

بقیه حالتای پرده از حلقوی.پرده تیغه ای یا سپتوم.پرده ی غربالی و پرده بدونه سوراخ همشون پاره میشنو خونریزی دارن اکثرا خلاصه خواستی با شرحه عکس انواعه پرده هارو برات توضیح بدم

امممم من هنوزم فرق دقیق بین حلقوی و ارتجاعی رو نبفهمیدم :| الان تو خصوصی شننفر پیخام تادن گفتن این ارتجاعیه دو سه نفرمفتن حلقویه !

خو کودومش ! اصنش ظاهری فرقشون شژوریه؟ ینی از کژا فمید کودومش؟

اون کودومه که میگن اگه اون باشی راخت میشه رابطه داشته باشی؟

واااااااااای خینگوله کی بودی تو؟؟ اونی ک راحت میشه رابطه داشت ارتجاعیه

1 ساعته واست دارم توضیح میدم نفهمیدی؟ اینی ک تو عکسشو گذاشتی تو تاپیک حلقویه تموم شد و رفت

گلی جان این حلقویه من تجربه پاره کردن داشتم خون نمیاد ازش فدات شم منتها همیشه تنگه در خصوص وحشی هم باهات موافقم زمان زایمان هم بعضی خانمها باید عمل کنن

داداش منم همینو دارم میگم دیگه حلقویه ولی خب ی تعداد از بچه های مجلوق زاده بخاطره کردنه این طفله معصوم میخوان ثابت کنن ک ارتجاعیه

این پرده حلقویه در مورده خونریزیش چیزی نمیدونم ولی خب احتمال دادم شاید خونریزی داشته باشه چون بالاخره 1 عضوه بدن پاره میشه 1 عکسم میزارم از انواعه پرده ها


ـــــــــــ

 • 3 • X_Emo  

 • عضو از 1396/8/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 22

 • 26

بخون


برات تو خصوصی جواب دادم و لینک عکسش رو هم گذاشتم بری ببینی


ـــــــــــ


 • 1 • mi-244  

 • عضو از 1396/5/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 222

 • 310

یه خیار سالادی بکن تو،اگه اتفاق خاصی نیافتاد یعنی...


یه خیار سالادی بکن تو،اگه اتفاق خاصی نیافتاد یعنی حلقوی از نوع ارتجاعی،اگه شکلش تغییر کرد ، حلقوی غیرارتجاعی یا سایر .


ـــــــــــ


 • 0 • Mr.Nephilim  

 • عضو از 1396/4/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 387

 • 252

باو دخترمه گمراه نکنین توله سگا


شما ک فرقه پرده...


باو دخترمه گمراه نکنین توله سگا

شما ک فرقه پرده بکارت با پرده خونه رو نمیدونین گوه میخورین نظر میدین کصکشا.......


ـــــــــــ

 • 2

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

به بستگان نزدیک خود (خواهر، برادر، فرزندان و...) اجازه رابطه جنسی پیش از ازدواج را خواهید داد؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «