کلاس ادبیات سکسیدوست عزیز Mahlamahla پست بسیار با نمکی با عنوان دل یا کس ؟ فرستاده بودند که بنظرم بسیار فوق العاده بود... خواستم بنده هم اندکی اضافه کنم که متاسفانه در کامنتها جا نمیشد به همین خاطر هم پست جدید ایجاد کردم... با عرض پوزش و کسب اجازه از ایشون من نیز چند دلنوشته اضافه میکنم...


------------------------------------------------------------------------------------


نقل است كه درگذشته به آلت تناسلی زن،
دل میگفتند !از این رو مرد را دلپذیر،زن را دلباز،دختر را دلبسته،تازه عروس را دلتنگ،
دست را دلنواز،آلت تناسلی مرد را تودل برو،آلت کلفت را دلسوز،همسر را صاحبدل،
پیرزن را دلریش، دختر کونی را دلواپس،پرده بکارت را دلبند،ج.نده را دریادل،
پریود را دلخون،ونیز شورت را دلگیر و کسکش را دلاورمیگفتند!دلخوری : همان کس لیسی خودمان است...


دلهره : وقتی که کس هول بوده و نیاز به تلمبه سریع و شدید دارد


دل انگیز : وقتی با عملی انگیزه فعالیت کس را بالا میبرید (معاشقه) (biggrin)


دلدار : شخص دلدار به عنوان نام مکمل برای دولدار است.. مرد دولدار و زن دلدار میباشد (biggrin)


دلبر: به اتومبیلی که درحال حمل خانمها میباشد دلبر میگویند...


دلربا : به رقیب عشقی اطلاق میشود... کسی که مخ دلدار را میزند! (biggrin)


دلآرام : همان زبان است که درهنگام کسلیسی (دلخوری) باعث آرامش آن میشود (biggrin)


دلشکسته : شخصی که زیردلش درد میکند.. بعضا دارای کیست یا بیماریهای مقاربتی هم هست (rolling) (biggrin)


دلخوش : همان کسخل خودمان است (biggrin) (biggrin)


دلچسب : شخصی که مانند ماهی لجنخوار به دل چسبیده و آن را رها نمیکند...


دلگیر : زمانی که گیر نبودن دل هستید و بخاطر نبودن دلدار ملول میباشید (biggrin)


دلنوشته‌ : همان کسشعر خودمان است فقط مودب.... (biggrin)


دل آرا : به لباسهای زیر سکسی اطلاق میشود...


دل پاک : بانویی که فاقد بیماری های مقاربتی میباشد و به نظافت اهمیت میدهد...


پریشان دل : خانمی با موهای زهار بسیار بلند (biggrin) (dash)


پژمرده دل : به خانمهای سالخورده چروک گفته میشود...


دلپیچه : وقتی که دلدار شما را میپیچاند یا دچار بیماری مقاربتی شده است...


دلتنگ : دروغ مصلحتی یا به زبان عامیانه «ادای تنگها را درآوردن»


سنگدل : چیز یا فردی که با خشونت به آلت بانو آسیب میزند (biggrin)


دل گنده : شخصی گشاد با توانایی پذیرایی بالا (rolling) (biggrin)


دلم روشن است : از سوراخ کسم خورشید(فردای روشن) را میبینم (rolling) (biggrin)


تیره دل : شخصی که بجای کس صورتی کسی تیره رنگ دارد.. البته به سیاهی درون کسهای غار مانند نیز گفته میشود...


چشم دل : در نگاه عامیانه به درچه واژن گفته میشود ولی عرفا به نگاه شهوانی بانوان میگویند...


خرم دل : همان کس مشنگ خودمان است (biggrin)


چشم و دل سیر : وقتی آنقدر بکنی که دیگر هییییچ میلی نداشته باشد..


خوشدل : معمولا به بانوان جوان با کس کوچک و نانازی گفته میشود...


دل خسته : به بانوان کاسب بعد از روز کاری شلوغ گفته میشود...


دلش خنک شد : دولدار بعد از مدتی کردن از لوبریکانت و روان کننده استفاده کرده!!!‌ (biggrin) (dash)


باز شدن دل : معمولا بعد از دلتنگی وقتی چند دست سیییییر کرده باشند!!


خون شدن دل : دو معنی پریود و جر خوردن (البته با بار معنایی منفی)


داغ بر دل نهادن : دلسوخته شدن بخاطر عدم رعایت اصول دل انگیز (biggrin) (rolling) (rolling)


دل ریش شدن : وقتی مدتی از اصلاح گذشته است!!همدلی : مالیدن دو کس به هم در جریان فرایند لز بازی...


دل به دریازدن :‌دو معنی لز با خانم دریا و دیگری هم شستن دلدار است (biggrin)


دریا دل : این واژه به بانوان کاسب بازنشسته هم اطلاق میشود (فراخ بودن دل)....


به دل نشستن : دیوثی که بصورت بسیار ملوس به دل وارد میشود (biggrin) (biggrin)


دست و دلم به کار نمیرود : کس و کونم گشاد شده و حس انجام کار ندارم (biggrin) (biggrin)


دلم آب شد : از کسم آب جاریسسسست.....


دل به دل راه دارد : دونفر لز که با آلت مصنوعی دوطفه به بوک اندیگ مشغولند...


دلم هزار راه رفت : دربین احتمالات بگارفتن شما هزاران مدل را تصور کرده ام (biggrin) (biggrin)


دل نبستن : فکر نکن چون سکس کردید ازدواج خواهید کرد!


دل پراز کینه : زن بسار حشری علاقمند به BDMS


توی دلت خالی شود : همان کورتاژ خودمان است...


دل توی دلش نبود : ضربان نبضش را در کسش احساس میکرد!!


دق دلی خالی کردن :‌ خالی کردن عقده های جنسی


دلت قرص باشد : بعد از مصرف قرص ضدبارداری خیالت راحت خواهد بود!


دل و دماغ نداشتن : شرایط بازی با ممه و دل را ندارد!!


دل و دین از کف بداد : کردنش و پولش رو هم ندادند...


دل و زبان یکی بودن : وقتی خانمی به تمام اعمال درون سکسچت در واقعیت عمل کند!


دل و دیده از شرم شستن : وقتی کس را ببینی و خجالت نکشی


دل هراسان بودن : دختری که نگران پرده بکارتش است!


دل یکی داشتن : وفاداری به دوست دخترتون یاهمان تک همسری


دودل بودن : چندهمسری و یا FMF


رازدل : کسی که به سختی میدهد!


زنده کردن دل : وقتی با نوازش و لیسیدن شخصی که در مود نیست را حشری میکنید...


ساده دل : به سکس راحت و بیدردسر گفته میشود...


سبکدل : کسهای کوچولو و پرتحرک


شور افتادن دل : وقتی که به بیماری مقاربتی دچار میشوید یا (رجوع شود به هزار راه رفتن دل)


شیشه دل : دو معنی دارد.. یکی پرده بکارت و دیگری طلسم سکس با شخص


صید شدن دل : مخ شخصی را زدن و به گایش ختم شدن


قویدل : زنی که به این راحتی ها سیر نمیشود!! البته به خانمهای بدنساز و ورزشکار نیز گفته میشود...کباب شدن (بودن ) دل : معمولا بعد از اپیلاسیون یا سکس طولانی رخ میدهد...


کعبه دل : کنایه از کلوتوریس است..


کوردل : زنی که موفق به مجامعت با دیگری نشده است... البته با خانمهایی که چیزی در کسشان گیرکرده باشد هم گفته میشود...مانند گرفتگی دل...


دلم گواهی میدهد : یعنی من به حرف حشرم گوش میکنم....


دل مشغولی : وقتی که کیری درون کس بوده و امکان ورود دیگر کیرها نیست...


دلیجان : این واژه ریشه چند وجهی دارد... چراکه دل و جان به معنای کس و کون است همانگونه که شاعر میفرماید :
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو!!... در گذشته برای جابجایی خانم یا دلبری یا سوارکردن کس و کون از کالسکه یا دلیجان استفاده میشده و ورژنهای ابتدایی بنگ بروزس در دلیجان رخ داده است... در گذشته برای دور دور بجای اندرزگو کالسکه ها در محلی بیشتر تردد داشتند که امروزه شهر دلیجان قرار دارد و نام این شهر برگرفته از همین تاریخچه استدر پایان با بررسی چند نمونه ادبیاتی به تفهیم موضوع و استعاره های آن میپردازیم...


مثال ۱ :


دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را


دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا.


اینها از زبان دختریست که حشریت مغزش را از کار انداخته و درمیان راه سکس اندکی منطق به وجودش بازگشته و اکنون که خود را در این حال میبیند از پخش شدن خبر این موضوع هراس دارد... (biggrin)


مثال ۲:


فرودآمد از کوه و دل بد نکرد


گذر بر سپاه و سپهبد نکرد.


رخت و لباس را در آورده و ممه و کس و کون به نمایش گذاشت اما به هیچ انتری هم پانداد!!! شاعر مشغول مدح (دلخوری) است!! به چنین نام و چنین دل که تو داری نه عجب......گر جهان گردد یکرویه ترا زیر نگین.


مثال ۳:


این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن


وین سر شوریده بازآید بسامان غم مخور.


اینجا شاعر پس از یک وعده سکس و ارضا شدن درحالی شل و ول افتاده است رو همسرش که بخاطر ارضا نشدن بسیار شاکیست مشغول ماله کشی میباشد و وعده ارضای هسر و بلند شدن مجدد کیر و گایشهای مجدد و بهتر را میدهد... البته همه میدانند که بیشتر دلواژه میگوید(biggrin) (biggrin) (biggrin)مثال ۴:


نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی


که به دوستان یکدل سر دست برفشانی.


انصاف نیست که وقتی همسرت هست با جق حق او را پایمال کنی (biggrin)


مثال ۵:


کسی برگرفت از جهان کام دل


که یکدل بود با وی آرام دل.


اگر میخواهید به نهایت لذت جنسی دست یابید باید با محبت تمام نیرو و وقتتان را صرف یک کس نمایید!


مثال ۶:


بر آن دل که خونریز دارا کنند


بر او کین خویش آشکارا کنند.


مشخص است که طرف پریود بوده و اعصاب ندارد!!


دوستان عزیز... برای جلسه بعدی کلاس این تمرینها را مطالعه و معنی آنها را مینویسید .. کسانی که کوتاهی کنند به احتمال زیاد دلگیر خواهند شد (یعنی چوب تو اونجاتون میکنم!)


تمرین منزل :


-به داد تو رسیده ای دل ای دل...
وگرنه کار شعرت بود مشکل.


-دلا تا بزرگی نیاید بدست......
بجای بزرگان نشاید نشست.


-جای به دل نشینی آنجا ندیده است......
کی دل کند خدنگ تو کز دل گذر کند.


-بدین دل کز کدامین در درآیم.......
کدامین گنج را سر برگشایم.


-- دل و دیده ؛ عزیز. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
بدیشان سپرد آن دل و دیده را.....
جهان جوی گرد پسندیده را.


-به دل نره شیری به تن ژنده پیل.....
به آورد خشت افکنی بر دو میل (میلف!).


-نه مرد را سر آن کاندر آن نهادی پای.....
نه مرغ را دل آن کاندر آن گشادی پر.


-دل تیهو از چنگ طغرل بداغ........
رباینده باز از دل میغ ماغ.


-به یک فرسنگی قصر دلارام......
فرودآمد چو باده در دل جام.


ـــــــــــ


همه از خاکیم و بر فاک میرویم


 • 13

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

<img class="profilepic"...ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 0 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

دلگیر و تنها


همه باهم : وقتی دلگیری و تنها... غربته تموم دنیا......


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 2 • GENTLE_BOY.1990  

 • عضو از 1395/3/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3921

 • 4906

خسته نباشي واقعا


لغتنامه دهخدا انقد كامل نبود


ـــــــــــ

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من..... چه کنم؟ • 2 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

تشکر


نقل از: GENTLE_BOY.1990 لغتنامه دهخدا انقد كامل نبود

ظاهرا استقبال خاصی از کلاس نشد (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 1 • laleh1380  

 • عضو از 1396/6/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1763

 • 21974

ب درزت ک


خب مطالب زیاد بود نخوندم خواستم بهت بگم باهمین فرمون پیش بری پرچم دار گایشگاه شهوانی خاهی شد


ـــــــــــ

دخترباید شیطوننن باشه • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

تشکر


نقل از: Mahlamahla
نقل از: jim_jefferies
نقل از: GENTLE_BOY.1990 لغتنامه دهخدا انقد كامل نبود
ظاهرا استقبال خاصی از کلاس نشد (biggrin) (biggrin)

یه تاپیک هم کمه براش ، چه برسه به یه کامنت! ما دلمون دریاس ، راحت باش (biggrin)
مرسی کاملش کردی (cool)

فدات بشم رفیق... مهم ایده اولیه بود که متعلق به شماست


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

به به


نقل از: Nikita78 درس امروز خیلی زیاد بود استاد دل پیچع گرفتم

حق داری عزیزم... من خودم قولنج کردم... جالبه عین کلاس درس واقعی شده... مهم نیست چقدر خودمو پاره کردم؛ هیچکی لایکش نکرد (biggrin) (biggrin) (biggrin) (dash)


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

احسنت


نقل از: feeler آنجا در باره دل دادن و قلوه گرفتن پرسیدم جوابی نگرفتم مصداقش چیست؟ کلاس پر محتوایی بود . سپاس

زمانی که با دلدار در تخت هستید شما با ممه و دل او بازی میکنید و او با بیضگان شما... این عمل را دل دادن و قلوه گرفتن میگویند... (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 2 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

تشکر


نقل از: uouo72721 خب مطالب زیاد بود نخوندم خواستم بهت بگم باهمین فرمون پیش بری پرچم دار گایشگاه شهوانی خاهی شد

من پرچم بکارم نیست... همینکه لبخند رو لب دوستان بیاد شنگول میشم.... لامصب اینهمه زحمت کشیدم و محتوی سازی کردم.. اینقدر گشادبازی درنیار و بخون... دریادل! (biggrin) (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 0 • laleh1380  

 • عضو از 1396/6/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1763

 • 21974

ب خدماتت ک


نقل از: jim_jefferies
نقل از: uouo72721 خب مطالب زیاد بود نخوندم خواستم بهت بگم باهمین فرمون پیش بری پرچم دار گایشگاه شهوانی خاهی شد
من پرچم بکارم نیست... همینکه لبخند رو لب دوستان بیاد شنگول میشم.... لامصب اینهمه زحمت کشیدم و محتوی سازی کردم.. اینقدر گشادبازی درنیار و بخون... دریادل! (biggrin) (biggrin) (biggrin)

اخوی من شبا خوابم نمیبره ازبس دوستان پیوی مارو با انواع سایزهای مختلف نمودن بله خخخ گشادشدیم


ـــــــــــ

دخترباید شیطوننن باشه • 1 • @-@narges@-@  

 • عضو از 1398/7/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 37

 • 214

دل و دین از کف بداد : کردنش و پولش رو هم ندادند......


دل و دین از کف بداد : کردنش و پولش رو هم ندادند... (rolling) (rolling)


ـــــــــــ

از بچگی امضای خاصی نداشتم • 1 • laleh1380  

 • عضو از 1396/6/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1763

 • 21974

ب درازت ک


نقل از: @-@narges@-@ دل و دین از کف بداد : کردنش و پولش رو هم ندادند... (rolling) (rolling)

کردش کردیم کردند جنده شد عزیز نظر کردم


ـــــــــــ

دخترباید شیطوننن باشه • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

تشکر


نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: jim_jefferies
این خلاقیتت جایزه نوبل داشت ولی فکر کنم یه چندتایی اش تو فضا مجازی دیده بودم ولی لایک با اینکه یکم سکسیتی ( جنسیتی ) بود

والا اون تصویر خلاقیت من نبود.. فقط توی دایرکتوری هام بود و سعی کردم چندتا تصویر یکم مرتبط به متن بچسبونم که رنگ و لعاب بگیره... برای اونایی که نیاز به انگیزه دارند... نوشته هاش خلاقیت خودم بود

در ضمن وقتی صحبت از دل باشه بحث وزن جنسیتی میگیره... اما همش طنز بود و فارق از کنایه ای خاص


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 1 • Different man  

 • عضو از 1397/8/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2284

 • 9826

خخخخ باحال بود


عکس اولی بسیار زیباس (love)


ـــــــــــ
 I 'm different...but i 'm myself!

 • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

لطف دارید


نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: jim_jefferies
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: jim_jefferies
این خلاقیتت جایزه نوبل داشت ولی فکر کنم یه چندتایی اش تو فضا مجازی دیده بودم ولی لایک با اینکه یکم سکسیتی ( جنسیتی ) بود

والا اون تصویر خلاقیت من نبود.. فقط توی دایرکتوری هام بود و سعی کردم چندتا تصویر یکم مرتبط به متن بچسبونم که رنگ و لعاب بگیره... برای اونایی که نیاز به انگیزه دارند... نوشته هاش خلاقیت خودم بود

در ضمن وقتی صحبت از دل باشه بحث وزن جنسیتی میگیره... اما همش طنز بود و فارق از کنایه ای خاص

داشتم شوخی می کردم

مگه میشه تو شهوانی باشی ، جنسیتی نباشی

منظورم اینه پنانسیل تو هم خوبه برا نوشتن ادامه بده

مجبورم تاپیک های تو رو هم رو آرشیو کنم

تشکر از استعداد یابی شما.. شرمنده که زحمت آرشیو افتاد گردنتون... تو شادی ها جبران میکنم براتون (biggrin)


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

ممنونم....


نقل از: Different man عکس اولی بسیار زیباس (love)

ممنون و متشکر که وقت گذاشتی خوندی و نظر دادی.. (rose) (rose)


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11901

 • 23195

نقل از: jim_jefferies


نقل از: jim_jefferies
نقل از: GENTLE_BOY.1990 لغتنامه دهخدا انقد كامل نبود
ظاهرا استقبال خاصی از کلاس نشد (biggrin) (biggrin)

لغتنامه "دل"خدا بود و کلا خدا بود! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

تشکر..


قربون شما دوستان دلدار و دلپسند خودم برم (biggrin) (biggrin) (rose)

ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 0 • Badqueen2  
 • عضو از 1398/7/15

 • پست‌‌‌ها: ‌ 212

 • 203

در محضر استاد


استاد دل به دل راه داره دقیقا چی میشه؟ و لطفا معنی بیت زیر رو هم تقبل زحمت کنید ز دست دیده و دل هر دو فریاد هر انچه دیده بیند دل کند یاد


ـــــــــــ

گشتم نبود.نگرد نیست... • 1 • jim_jefferies  

 • عضو از 1397/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1024

 • 2731

سوال خوبیه


نقل از: Badqueen2 استاد دل به دل راه داره دقیقا چی میشه؟ و لطفا معنی بیت زیر رو هم تقبل زحمت کنید ز دست دیده و دل هر دو فریاد هر انچه دیده بیند دل کند یاد

در متن درس توضیح داده شد که دل به دل راه دارد به معنی ارتباط مستقیم بین دو کس است.. حال برای باز شدن بیشتر مطلب :

وقتی دو خانم از دو جهت یک دیلدوی ۲سر را به دلهای خویش راه میدهند درحقیقت ارتباط مستقیم بین دلهایشان برقرار گشته است... این نوع ارتباط حالت غیر مستقیمی دارد که بین زن و معشوقه یک مرد دیوث وجوذ دارد که توسط آلت مرد بصورت غیر مستقیم دلهای این دو دلدار باهم ارتباط برقرار میکنند...

ز دست دیده و دل هر دو فریاد هر انچه دیده بیند دل کند یاد...

این شعر همانطور که از ظاهرش پیداست از زبان یک خانم بسیار حشری میباشد که به دلیل فوران حشر هر چیزی که میبیند بر رهانه دل قرار داده و سعی بر ارضای خویش دارد... در این حالت اصطلاحا چشم فرد از دلش گرسنه تر میباشد و به همین خاطر هم معمولا نتیجه به فریاد ختم میشود (biggrin) (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ

همه از خاکیم و بر فاک میرویم • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

بنظر شما مسّبب انفجارهای ایجاد شده در دو هفته اخیر چه چیزی بوده ؟؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «