کلیپ های ایرانی و خارجی کمیاااااااااب.**(فیلم فقط وطنی)**خاص ترین و جدید ترین کلیپ های ایرانی و خارجی رو میتونید اینجا پیدا کنید


از مرورگر google chrome برای دانلود استفاده کنید.


۱)


۲)


ـــــــــــ


 • 12

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

پسر و دختر ایرانی


دختره داره زیر کیرش آاااای آااای میکنه خو کیر تو کصشه پسره خیلی ریلکس داره میگه جووون چه حالی میده ها دوس دارم این حالو ..کونتو بده پایین تر....بش میگه خیسش کن چه باحال میگه آاای آاااای....عجب کصیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

پاهارو داده بالا کص و کون قشنگ‌ افتاده جلو کیر مرده و دوتا سوراخشو در اختیارش گذاشته... مرده هم سوراخ کصشو انتخاب میکنه حسابی از خجالتش در میاد...لا کصش خیسه...حشر زده بالا خودش کصشو میماله رو کیر طرف تا بکنه داخل

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

با عینک کیر بخوره هم جذابه ها...بش میگه بخور تا راست شه....با دهنش کیر پسره رو بلند میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این دسته شونه تو چه کصایی که نرفته پا به پای کیر پیش رفته....چه دخترایی که کص خودشونو با دسته برس حال آوردن و چه کصایی که با دسته شونه پاره شدن...جووووون برم اون لاتو عروسک

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بش میگه دردت میاد؟بگو دردت میاد؟ ...به بغل لخت خوابوندش میکنه تو کصش..اوففف چه بدنی داره انصافا..برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کص خاصی لای پاشه ...عجب گوشتیه زنش نوش جونت این کص باد کرده...تابش میده رو کیر مرده...لامصب کص نیس که اسمارتیزه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

فقط اونجاش که اون آب کصش که ریخته روی کیر شوهرشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

سکس خشن! با کمربند کبودش کرده و تلمبه میزنه توش زنه هم هربار که میزنتش حشری تر میشه صداش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

لایو داریم چا لایوی....جیگر داریم چه جیگری...کیون داریم چه کیونی....رقص کون میره با موزیک و اون لمبه ها رو میلرزونه شلوار تنننگ‌ پوشیده برامدگی کصش از روی شلوارش معلومه....چه با عشوه حرف میزنه....دلش کیر میخوادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

خیلی سوژست این کلیپ...با چه اعتماد به نفسی تو حموم لخت شده از بدن خودش برا عشقش داره فیلم‌ میگیره میگه سلام عشقم..آااااه...فاک می !!!!!! یعنی واقعا حس پورن استار بودن بش دس دادهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

بدن ردیفی داره ها...قملبش میکنه کیر کلفت بده تو کصش...اوففف ..معلومه دختر بچه تو خونه دارن پر عروسکه دورو ورشون

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

طرف به خانوم کصی فرمون میده تا سوراخ کیونش بیفته جلو کیر تا بگادش...سرتو بده پایین....برو پایین..آها آفرین...کونتو بیارش بالا...بده بالا‌..بیا لبه تخت

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

استیل داره میگه بیا منو بکن....کیون قلمبه و سفید عحب مالیه....چه ناله حشری داره وقتی کیر میره تو کصش زنه سر کیرو میگیره خودش میکنتش داخل کصش میشینه روشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

جوووون چه کیونی....شلوار و شرتشو میاره پایین لباسشو میده بالا قمبل میکنه طرف رو کون سفیدش جلق میزنه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میلف وطنی لخت کامل کص و کیونو میده عقب تا با سوراخاش لوندی کنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میزنه رو کصش میگه جوووون توپولیه منه این....اوففف چه کیری میخوره این دختره....با اشتها...با حشر....سرشو میکنه تو دهنش و با لباس ساک‌ میزنه واسشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بش میگه بخور کیرمو دوس دارم ببینم...زنه هم میگه پس فقط لبام معلوم باشه....کیر کلفتی داره میخوره...این دهن که من میبینم کیرای زیادی رو ساک زدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

زیر دوش حموم با بدن نیمه لخت رقص و لوندی و خلاصه...دلش یه چی میخواد

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دمر میکنه تو کصش چه بدن تراشیده ای داره این دختره اوففففبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

با همه وزنش کیرشو میندازه تو کص این توپول خانوم...کیرش با تخما میره داخل بس که محکم کصشو میکنه.....ناله و شیون سر میده کص خانومبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

حرفه ای کیر میکنه تو دهنش....تمیز کیرو ساک میزنه...با پستوناش به کیرش حال میده سرشو با دسش میماله لای پستوناشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

قوس کمرتو عشقه دافیه نرم....کمر باریک کیون پهن اوفففف....از پشت کیر میندازه تو کصش یه آه حشری وارونه ای میاد زنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 20کلیپ‌ فقط وطنی


از اون کلیپای خاص وطنیه که نباید از دستش داد

اوه اوه شاه دافیه این کصی که داره میکنه....بش میگه آروم..آروم...آروم بزن عزیزم...جااان.....عجب بدن شاخی داره....دو سه تا پوزیشن مجیگادش...حرف نداره کلیپ...اول زنه کصشو رو کیر بالا پایین میکنه بعد مرده به بغل میخوابوندش میکنه تو کصش ...یه پوزیشن دیگه هم داگی استایل میگادش.

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

دمر خوابوندش از کون میگادش زنه هم درد میکشه هااااا ...خوب که سوراخشو باز کرد بش میگه بیا بشین رو زانوهاتبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوتا کلیپ از گاییدن دهن با حرارت بالا و خالی کردن آب کیر تو دهن خانوم خانوما

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

گروپه!خوشحاله کصش گاییده شده چه قهقه ای میزنه..آب کیرشو خالی میکنه تو کصش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

یکی از قشنگترین پوزیشنا واسه کردن کص همینه...مرده بشینه زنه پشت بهش لا کصشو باز کنه بشینه رو کیر

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ناله هاش پسندتونه!...کیونش چطور....کصش که کیر توشه داغه داغ کرده دوتاشونو چه سیلی میزنه رو کونش..سرخش میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

اوفففف داف کمر باریک چه تویی برمیداره کصش....خوب که گاییدش آبشو میریزه رو کمر داف خانوم

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خود ارضایی میلف وطنی...خیییلی حشریه...از پستوناش گرفته تا کصش شروع میکنه به مالوندن و لیس زدن

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

با یه دست تخماشو میماله با ا ن دستش براش جلغ میزنه و آب کیرشو میکشه بیرونبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آیا مامانش جلوش سکسی میشینه!پسره شیطون از مامان خانوم‌ جیگرش فیلم‌ گرفته هم رو مبل هم وقتی تو آشپزخونش ...مامانه هم حواسش نیستبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

خیلی خشکل کیر میخوره ها....بلده ...اول سرشو ساک میزنه بعدم تا نصفه میکنه داخل دهنش ...زبون میزنه نوکشوبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بش میگه کمرتو قوس کن...کمرتو قوس بده کونت بیاد بالا....کص کولوچه ایه ها....با کیرش چه شلاقی میزنه رو کصش جااااااان....میزنه رو کونش میگه جونم استیل....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

فقط اون لحظه که سر کیر کلفت دوس پسرشو با دسش تنظیم‌ میکنه دم‌سوراخ کصش بعد میشینه روش آرووووم‌ میره پایین و این‌ کیر کلفت لای اون کص صورتیشو باز میکنه و میره داخل تا تهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عجب گوشتیه این کص توپول موپول....از پایین اره کیر میخوره از بالا خودش داره پستوناشو میماله...شهوت هزااار...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

رحم نکردی به کص خودت ....نگاه کص باااازه بااازه....وقتی انقدر حشری باشی معلومه کصت اینجور میشه...خودش لاشو باز میکنه از مرده میخواد با دسش بمالش براش....میگه انگشت بکن توش....جوووون...بکن

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

پاهاشو داده بالا و تلمبه میزنه اساسی...چنان میزنه تو کص زنش که پر آب کص میشه.... کم کم آب کص میریزه بیرون ...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این کلیپ توپ و با کیفیت وطنی نکته داره....این که داره گاییده میشه با کیر کلفت...این کیون سفید و یه دست...کون پسره یا دختره! اگه کون دختره پ صدای پسری که میگه خسته شدم چیه!.....پسر یا دختر انصافا نباشه رو دست کیونش....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بقول طرف کص کولوچه ای خانوم وطنی داره با کیر مرده جررررر میخوره.....چه تقه ای میزنه توش.....هر از چند گاهی یه جوووون میگه مرده و کیرو تا ته میفرسته تو بهشت زنه....زنده باد کص کولوچه ایبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

ببین چجور این دختره آب کص خودشو در میاره...اوففففف کص صورتیش انصافا خوردنیه....بستنیه لامصب..انگشت میکنه تو کدن تنگ خودش آب از کصش میادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بکن بکنیه واسه خودش....جوووون جووون میکنه کیرشو سفت میندازه داخل کص زنه...زنه هم خو داره عشق یکنه ..کونشو میچرخونه که کیر داخله کصش حرکت حلقوی بچرخه کل دیواره کصش کیرو حس کنه..برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

به به ...کص نیست که بستنیه....کص نیس که مثل خامه میمونه...باش بازی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 6پیشنهاد ویژه


بشکنه دست که اینجور این کیون تر تمیزو سیلی نزنی...سرخش میکنه بعد کیر کلفتشو تا ته میچپونه تو کصشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مامان خانوم در حال لباس پوشیدن ...چه لاییی دارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف....کص ناب که میگن اینه....یارو سرشو کیرشو میکشه لای کص و کونش لامصب کصش میخواد کیرو ببلعه...بکشه داخل....این کص گاییدن داره..توش داااااغه.....وقتی بره داخل دیگه تو این دنیا نیستی...همه وجوودت تو این کص خلاصه میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

میخواد از کون بکنه زنه دردش میگیره نمیزارتش هی بش میگه دراز بکش دراز بکش...از تو کصش میکشتش بیرون سرشو میزتره دم‌سوراخ کونش میاد که فرو کنه داخل کوشنشو میکشه عقببرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چه باحال کص میده میگه اوه دارم‌ میشم...دارم میشم...اوییی اوییی.هه هه کص خو نیست حلواست...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس باید اینجوری شروع شه...لختش شه دولا شه جلوت تازه واست بخنده....ای جووونم عجب کیوووونی......از پشت میندازه تو کسش...چه جوووون جووونی میکنه مرده واسش...معلوم کص زنه حسابی کیرشو داغ کردهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کس خانوم حس خود داف پنداری برش داشته موزیک گذاشته شلوارشو کمی کشیده پایین که کوونش معلوم شه بلوزشم داده بالا میرقصه باشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کص خانوم‌ حشری پاهاشو میزاره دو طرف مرده کیرو با دسش تتظیم میکنه دم کصش..میشینه روش تا آخرم‌ میره پایین تا ته بره داخل....بالا پایین میکنه خودشو...کمی که میگذره نفس نفس زدنش شروع میشه...بعدم دیگه آه و نالش بلند میشه عشق میکنه با کیر شوهرش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

هی که میخوام خودمو روشن فکر بگیرم و فکر کنم که این‌ بانوی ایرانی هدفش از این لایو آموزشه نمیشه....آقا دلش کیر میخواد..کییییر میخوادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

پدر سوخته ابنجوری نزن رو کیون به این ناااازی...میگتش بکشش زنه محل نمیزنه دعواش میکنه میگه بازش کن..ولش نکنیاا تا تهشو وا کنبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرف از لخت دوس دخترش فیلم گرفته..چهرشو پوشونده لخت مادرزاد بش میگه که کستو چجور بمال...جااان....بعدم خودش میره سمتش پاهاشو باز میکنه لای کسشو با دوتا انگشتش باز میکنه توشو نشون میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

این زوج خوش ذوق وطنی دوباره کلیپ دادن بیرون تا سکسشونو همه ببینن...کص خانوم اول خوب با روغن میماله مردشو...چربش میکنه...کیرشو خوب چرب میکنه بعد خودشم لخت میشه با کصش یه حاله توپ میده بشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خوب که تقه کصشو در آورد میذاره به خوردنش....با خوردن کص خانومه رو ارضا میکنه ...عششششق صفاااا

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

گروپ لیسه....کیرشو از تو دهن این در میاره میکنه تو دهن اون یکی...دوتایی دوتا کیر میکنن تو دهن یکی...این کص اونو میلیسه...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

داره ساک میزنه کیییرش خوابه خوابه راجب بابای دختره دارن حرف میزننبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرف از لخت دوس دخترش فیلم گرفته..چهرشو پوشونده لخت مادرزاد بش میگه که کستو چجور بمال...جااان....بعدم خودش میره سمتش پاهاشو باز میکنه لای کسشو با دوتا انگشتش باز میکنه توشو نشون میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دوتا پسر وطنی ..گی داریم چه کلیپی اونم..خوووراک اوناست که کیون پسر بچه دوس دارن

با کون سفید و بی موش داره روی کیر بازی میکنه وقتی تو کونشه بعد بکنش بش میگه بعدا فیلم خودتو میبینی حشری میشی...جاااان...کونتو فیت کن بده به من...آهان..جاان..چه کونی داری بیشرفبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیر ساک‌ زدن کار هر کسی نیست...لم داره..تخصص میخواد که این جیگر دارتش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جووووون سکس با آهنگ نوستالژی از عارف..سلطان قلبها...چقدم میشینه....از کیون داره میکنه خییییلی راحتم کونش بازه بازه...****برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سکس‌ توپ دختر مو بلوند با دوس پسرش که مخیانه فیلم گرفته شده...عجب گوشتیه..کلی رو کیر با کسش میشینه خودشو بالا پایین میکنه روش و بعدم جابجا میکنن دختره دراز میکشه و پسره میزنه تو کسش...عجب کووونی داره

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 4.


کص خانوم‌ حشری پاهاشو میزاره دو طرف مرده کیرو با دسش تتظیم میکنه دم کصش..میشینه روش تا آخرم‌ میره پایین تا ته بره داخل....بالا پایین میکنه خودشو...کمی که میگذره نفس نفس زدنش شروع میشه...بعدم دیگه آه و نالش بلند میشه عشق میکنه با کیر شوهرشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کصش طلاااااست...اوففففف نباشه رو دستت دختر...خود ارضایی میکنه ..انگشت میکنه تو کص جیگر خودش...با خیار دهن خودشو میگادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختر دبیرستانی که داره تبلیغ چنل ایرانی میکنه و پستونای تر و تازشو میندازه بیرون آخخخخ این بدن کیر نخورده زیاد کصش که اصلا معلومه باکرست...لاک غلط گیرو میکنه تو کونشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرف از لخت زن تپلی خودش فیلم‌ گرفته....پستونارو جمع میکنه دس میزاره رو کصش....کیون نرمشو نشون میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

معلوم نیس داره با کی پچ پچ میکنه کصو انداخته بیرون داره انگشت میکنه توشششش میگه اومد..اومد....اومد....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جوووونم تپلیه منننن...لااقل یکم رقصیدن یاد بگیر میخوای لایو بگیری بری تو جرگه شاخا اینستا چیزی واسه گفتن داشته باشی لزوما با نمایش پستونا و رونات نمیشه که...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لحظه پر هیجانی که طرف میخواد کاندوم بندازه رو کیر مرده و شروع داستانبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میگتش عزیز دلم وایسا تا کیر کاندوم شدشو بندازه توششش داره تلمبه میزنه چندبار لیز میخوره کیر میپره بیرون دیگه حالا قضاوت با خودتون کس تنگه یا گشاد...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کس گوشتی اگه دوس داری این کلیپ همونه زن و شوهر..آخرم درش میاره آبشو میریزه رو کونشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سولاخ تنگ کیون دوس دخترشو لیس میزنه...کسشم چقدر خوردنیه

.

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

با بیس آهنگ ایرانی تلمبه میزنه تو کس دافی وطنیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

بقول طرف قربون اون کس کولوچه ای زنت که بازش میکنی توشو نشون‌ میدی

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

دوربین مخفی دسشویی زنونهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

جووووون پسر خشکل وطنی که سینه داره و از زیر لباسش درشون میاره..بعدم شلوارشو میکشه پایین کس صورتی و کردنی داره....لینک دانلود کلیپ (قسمت اول)

لینک دانلود کلیپ (قسمت دوم)

.

.

.

.

خیلی تو کف کسشه....همینجور قربون صدقه کسش میره...ماشالله...چی ساخته خدا...ایوالله...بش میگه کستو باز کن...لاشو باز کن....جاااااان...بش میگه ببخشید بعد محکم‌ میزنه رو کونش کسخله طرف...عزیز میذاری یه بار دیگه آبم‌ بیاد؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

گاییدن کس تپل که از لای پاها زده بیرون....به بغل دراز کشیده پاهاشو جمع کرده تو شکمش کسش جمع شده افتاده بیرون....چه ناله ایی میکنه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جرررر دادن سوراخ کون زن ایرانی با کییییر کلفففت...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

سارا سکسی اندامش ساخته شده واسه کردن....از سینه های خوش فرمش تا کس تنگ‌و صورتیش...خودارضایی میکنه این جیگربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

چه نفس نفسی میزنه انگار داره بیل میزنه هی بش میگه الان دیگه میاد....بزن بزن...الان میاد..آخ جوووون.....چند دقیقه فقط از کس میکنه آبشم‌ میریزه رو کون قلمبشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

یه سکس داگی استایل زن و شوهر وطنی...زنشم‌کیون سفید مفیدی داره ولی حیف از کیون نمیکنتشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیر نیست که کیره خره چقدر کلفته جررررش میده که....کمی‌با انگشتش لا کسشو اول باز میکنه بعدم‌ میندازتش توش....میگادش قشنگبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

مثل بستنی باید لیس زد این بدنو مهشید دختر فوق سکسی تو حموم با شرت نازک داره رقص کیون میره و اندتم خفن خودشو به رخ میکشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 3خاصتربن های ایرانی


لایو دوتا دختر وطنی که میخوان یکم تفریح کنن موز میکنه تو دهنش میگه دهنم تنگه هنوز گشاد نشده رفیقش میگه جووون تنگ‌ کی بودی...بیبی من..دس میزاره رو کس رفیقش!برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس و قلیون همزمان! دو فاز جداس....داره قلیون میکشه دختره با کسش نشسته رو کیرش و خودشو بالا پایین میکنه و پسره با انگشتش سوراخشو میمالهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرف مخفیانه از این دوتا فیلم‌ گرفته

زنه میشینه روی پاهای مرده بمال بماله..پستوناش بیرونه..بعدم بگو بخند میکنن و زنه کرستشو میده مرده ببندهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

حیف این کص و کون ....سوختیش ینی.... زود انزالی داری تو طرف.....حداقل باید ۱۵دقیقه میگاییدیش بعد....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خانوم ایرانی خییییلی حشریه...میگه بزن عشقم...با کیر کلفتت جرررررم بده....جوووون....چه آااااهی میکشه وقتی کیر میره داخل کصصصص تنگش...داااد میزنه از حشر بالا از اینکه داره کصش گاییده میشه...طرف محکم‌سیلی میزنه رو کیون نررمش ..سرخش میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سایلنت داره کس میده...بابا یه آهی یه اوهی...فقط‌ کیر بره تو کست تموم؟ با کس نشسته روی کیر کاندوم گرفته شده و خودشو روش بالا پایین میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیرو با دسش میگیره میذاره دم کسش میشینه روش میره توش تا ته....کسش پر آب کسه از صدای کیر معلومه توی کسش.... بش میه تیشرتتشو بده بالا درش میاره ...پستونارو از زیر سوتین میندازه بیرون اوفففففف عجب چیزیهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جوووون سکس سرپایی اونم جلو آیینه از این سکسا یهویی که طرف مثلا مشغول کار خودشه یهو مرده شلوار دافی رو میده پایین میماله لا پاش بعد میندازه توش ..حرف ندارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دیگه چجوری بگه‌ من‌ کیر میخوام....از لباش مایه میزاره از پستوناش همینطور از کسش هم....دوس پسزش سینارو صدا میزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

خود ارضایی دختر باکره وطنی ...این کس کیر نرفته توششششش...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جوووون دختر کس توپول با لباس زیر فسفری رنگ چه ماااالیه.....آهو اوه میکنه دولا شده کسو انداخته بیرون طرفم‌ ضربه میزنه رو کسش و از کنار شرتش لای کسشو باز میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

شلوارشو در میاره و لختش میکنه این دافو

کس تپلشو اول از رو شرت میماله بعدم شرتشو میده کنار کسشو با دسش میگیره انگشت میکنه توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خانومشو لخت کرده پستونارو جمع کرده براش ..جاااان...سایزش ۸۵ی باید باشه یا بیشتر.....رو پستوناش جغ میزنه....سرشو کیرشو میزنه به نوک‌ پستونش.....

کونشو لخت قمبلش میکنه اینبار رو کون قلمبش جغ میزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

هی که میخوام خودمو روشن فکر بگیرم و فکر کنم که این‌ بانوی ایرانی هدفش از این لایو آموزشه نمیشه....آقا دلش کیر میخواد..کییییر میخواد

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 3حالشو ببرید


حرف نداره کلیپ.... امیر آقا داره از کس میکنه این خانوم بسیار سکسی رو

چقدم قشنگ میگه آاااااییی وقتی کیر امیر میره توی کسش....ناله حشری شدنش اندازه کس لای پاش حشری کنندس...

قسمت جالبش اینه که امیر وقتی میخواد آبش بیاد کیرشو از تو کس این جیگر در میاره ...آبشو میریزه روی لباش!! جوووووون عجب حرکت تحریک کننده ای...صورت خانومی رو پر آب کیر میکنه ای جااااانم.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

داره از پشت میزنه تو کسش دیوس با دسش حلقه درست کرده سایه دسشو میکنه بش میگه عزیزم کیر دوس داری،؟ دوس داری جر بخوری؟ زنه هم‌ میگه آره با حشر جواب میده...میگدش فیلمتو بزارم تو گروه ؟ خندش میگیره زنه..ببینن چه دلبر مستی دارمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

عجب بدن درجه یکی داره زنه کسش که حرف نداره سینه هاش جون میده بندازی لاش....مرده کلی به سینه های کین دافی بازی میکنه و میمالتشون و

کس و کونو داده عقب مرده دسشو میذاره لای پاش کسشو میگیره و باش ور میره....آخرسرم داگی استایل کلی از کس میکنتش و طرف تلمبه میزنه تو کس خانوم خانومابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختر پسری و شیطون بازی تو استخر و لایو و جوجو بازیو.... همینش قشنگه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن‌ حرفه ای وطنی به این میگن اول با پاهاش یه حال مشتی به کیر طرف میده و کسشو میده بیرون که سریع کیر مرده رو سیخ کنه

بعدم‌ طرف با‌ کیر سیخ میره برا کسش و نامردی نمیکنه محکم‌ میندازتش داخل کسشو شروع میکنه به تلمبه زدن محکممممم.....خوب میگاد کسشو.....یه ججججوووونیم میگه معلومه کسه خوب بش حال دادهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی

خانومه لخت دراز کشیده و شوهره داره با پستونا زنش بازی میکنه و با قاشق چی میریزه روی نوک سینه هاش؟!

زنه هم کیر شوهرشو گرفته تو دسش و باش ور میرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

دس میکشه رو سینه ها خودش.....لای پاشو دس میکشه میماله....پشتشتو میکنه و کونشو با دسش میگیره دولا میشه......

لمبه هاشو با دسش میرقصونه

بعد میگه برای اونایی که خواستن انداممو ببینن...پس دیگه نیایین بگین این نیست..اینم انداممه تو لایوم...بیست و چهر سالمه..کارم سکس تصویریه....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دمت گرم جیگر .... از ته دل داره ساک میزنه کارش حرف نداره.به مرده میگه حال میکنی اینجوری بازی میکنم باهاش؟؟؟؟

کیرو تا ته میکنه تو دهنش محکممممم میخورتش....جووووون....

تخمای مروه رو میذاره تو دهنش و شروع میکنه به خوردن با اون لبای سرخ و خشکلش

چنان کیرو با اشتها میخوره و تا ته میکنه تو دهنش که نفسش بند میاد ....بنازم اون مه مه های خوش فرم و سفیدشو که موقع ساک زدن تکون تکون میخورنبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن و شوهر از نوع وطنی

زنه داره حال میکنه که کیر توشه و داره میده .... کسش پر آب شده جوری که وقتی شوهرش میکشش بیرون آب کس زنش روی کیرش مونده....

اندام بیستی داره..دولا شده کس و کون داده عقب...اولش آروم میکنه داخلش کم کم تند تر و سفت تر تلمبه میزنه و صدای نفس نفس زدن مرده بلند میشه و زنه هم آه و نالش در میادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

این سری کلیپ وطنی مخصوص اونایی که مامان دوس دارن....

این مامانه چه کس خشکلی داره..اوففف

مامانا توش لخت میشن....اندام نیمه لخت خودشونو نشون‌ میدن....کس خودشونو میمالن‌...انگشت میکنن تو کس‌‌....با چوچوله بازی میکنن....کسو میمالنش و باش ور میرن......سینه های بزرگ و خوش فرم و از زیر سوتین در میارن و باش بازی میکنن و .....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

ای جااان...ای جان...کلیپ تر و تازه از کردن کون دخی وطنی کمر باریک کون خوش فرم و قلمبه با کیر کلفت...کونو داده عقب کس و کون افتاده بیرون..این کون تنگه چون پسره تا نصفه به زور میکنه توش...از کون کردن لم داره.....کیر میپره بیرون.....کمی میمالتش لای پاش....میکنتش داخل کسش اینبار.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بیخیااال.....یعنی هنگم از حرکت این مامان خانوم..... لامصب تو چجور روت شده لخت شی....داری واسه کی لوندی میکنی و بای بای میکنی .... نگا لبخندش ...ای ججون....ای ججون... مامان خانوم لخت شده تو حموم و از کسش قبل و بعد حموم کردنش برامون فیلم‌ گرفته

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1سلطان کس


دافی وطنی چقدرم جیگره کس و کونش...از کون گاییده میشه کللللی ناله میکنه میگه آااااخ ...جووون...عشقمممم....دردش میاد وقتی تو کونشه .لینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

زنه دوربینو کار میزاره....سریع کمی‌سر کیر دوس پسرشو ساک‌میزنه که خیس شه....شرتشو میکشه پایین میره روی تخت...خودش با آب دهنش دم‌ کسشو خیس میکنه که لیز شه....دولا میشه کس و کونو میده بالا آمادش میکنه تا طرف با کیر کلفتش بگیره بکنتش....اوففففف...چه حرفه ای داره کس میده...دمت گرم کس خانوم توپولی..کارت حرف ندارهلینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی جدید....زن باید سفید باشه توپولو کمی ناز......خودشو میماله رو کیر مرده چه لوندی میکنه ...عشقم حرف نداریلینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

بیغیرتی وطنی جدییید...

شوهره داره فیلم میگیره بش طرف که داره زنشو جلو خودش میکنه میگه آروم تر بزن....

آب کس زنش میاد میریزه رو کیرش

جلوش دارن کس زنشو جر میدن و کیر میکنن توش ....طرفم که داره زنشو میکنه نامردی نمیکنه و محکم میکنه تو کس زنه....

شوهره هم وقتی کیر توی کس زنشه با تخمای یارو بازی میکنه و میمالتشون و حشری شده که زنش اینجور داره گاییده میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی قبل یه برنامه توپ و حشری وارونه...دارن همدیگرو گرم میکنن..... خانومه‌ کیر شوهرو و شوهره سینه های خانومی رو...خییییلی قشنگ دارن مال همو میمالن...عجب سینه های درشتی داره انصافا...جون میده کیر بزاری لاشون...

بش میگه یواش...تخماموو بمال..تخمامو بمال برام...ای جونم آروم تخماشو با دسش میگیره که دردشم‌ نیاد..باریکلابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دیوس بازیا پسرای وطنی

طرف دوربین مخفی گذاشته تو دسشویی از شاشیدن زن فامیل فیلم‌ گرفته.برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوففف....کم کم این دافی وطنی به گریه میفته دیگه بس از کون گاییده میشه.....

طرفم سیری نداره...کامل تز تو کونش میکشش بیرون...تف میندازه...تازه میخواد شروع کنه به کردن...ای جاانم..اشتهاش زیاده...دوباره میکنتش تو کونش اینبار تند تر تلمبه میزنه...بش میگه خالی شد...بدجور ناله میکنه....وقتی آب طرف میاد میریزتش تو کونش....درش میاره....دافی به زور بلند میشه...کون داده..دردش میاد دیگهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خو همچین‌ کونی رو بایدم تا ته کرد توش....بایدم از کس نکنی و از خیزش بگذری و فقط از کیون بگاییش.... بایدم طوری زد تو کونش که هوا بکشه....

طرف میدونه چه جنسی خوابیده جلوش از کس نمیکنه....

یه آه حال بده ای میکنه وقتی کیر میره تو کونش حرف نداره بش میگه درد داره ...میگه جمع نکنبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف زن کون گنده وطنی اینبار داره شیک میده و میلرزونه کونشو واسه مرده تا کلی حشریش کنه...قشنگم کونشو تکون میده ...اون کس لای پاش باز و بسته میشه...

بش میگه کونتو ببر اونور ..نه زیاد....

زنه بش میگه اونوری میکنی؟ میگه نه میخوام‌ یکم دم مالی کنم

خوشم‌میاد فقط از کون میکنه ...میندازه توش ناله زنه بلند میشه ..دردش میاد..بش میگه درش بیار دیگه..جووونبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوربین مخفی از بدن لخت خانوم‌ وطنی

معلومه تازه از حموم در اومده حولرو بر میداره از رو خودش ...عجب بدنی...تر تمیز...آمادس واسه خوردن.....مخصوصا کسش و سینه هاش....شرتشو پاش میکنه....سوتینم نمیبنده تا سینه های خشکلش نفس بکشن...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای ججووووونم زن‌ وطنی عجب کیووونی داره گرد و قلمبه...اوففف کس‌ لای پاشو

شوهرش اول انگشت میکنه تو کونش .... انگشت وسطشو میکنه تا ته توش

زنه بش‌‌ میگه درد داره...درد داره....بغلم کن...بغلم‌ کن

کیرشو میماله کون زنشو بوس میکنه اوففف

کیرشو میندازه داخل کونش چه بکن بکنی میکنه...آبشم آخر سری میریزه تو کونشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

به بغل خوابوندش میکنه تو کسش ....محکم میزنه توش

اوففف چه کمر باریکی داره طرف....کس لای پاشم که نگم برات....آمادش کرده واسه این که کیر بره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این کلیپ بخاطر خاص بودنش حرف نداره

زنه اعتراض میکنه ولی مرده اصرار داره با این پوزیشن کیرشو بکنه تو دهنه زنه.....

میخوابونش سرشو از لب تخت میاره پایین زنه بش میگه امیر.......امییییر....با حالت اعتراض ولی مرده گوش نمیده کیرشو تا ته میکنه تو دهنش....دهن این خشکل خانومو بدجوری میگاد...سرفه میفته..... بلندش میکنه کمی نفسش تازه شه دوباره میخوابونتش...زنه هی بش میگه امیر بسه....مرده میگه یه بار دیگه......دوباره دهنشو میکنه ...کلی اذیت میشه زنه.....بلندش میکنه.....کیرشو میذاره تو کسش‌...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خییلی حرفه ای دهن زنشو میکنه و کیرشو میذاره داخل دهنش...زنه میخوابه رو تخت سرشو از لب تخت میده پایین ...مرده تا ته میکنه تو دهنش

کلی لب عشقولانه با هم میرن و زنش فقط شرت و سوتین مشکی تنشه که اونارو هم در میاره و چه مه مه های درشتی و سکسی داره انصافا...خوب مالیه..برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1کمیااااب وطنی


کس زن آقا سعید نمرش چنده ؟؟....بابا نیم‌ کیلو کس لای پای خانومته بنازمت چیکار کردی...دسشو میکنه لا کسش میخواد ببلعش همه دسو این کس تپل مپل.....حشری شده ها کمی آب کسش اومدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

زنه لخته جلو میز آرایشش گیرش آورده دسشو گذاشته لا کسش توشو انگشت میکنه..انقد حشری آخه!

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس جون دار میخوای یعنی این...با همه هیکلش افتاده روش میکنتش ها....خوبم میکنه تو کس خشکلش...

از روش بلند میشه بش میگه جااان...جنده خانوممه این....چه کس بیستی داره انصافا دوس دخترش....بش میگه بلرزونش....جاااان.....بلرزون واسم....جووونگ....بلند شو قشنگ...حالا بلرزون...جوووون....

عجب اندامی داره باب کردنه این‌ کس تپلشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

گاییدن کس صورتی و تننننگ خانوم وطنی

چه لاییی‌ ازش باز کرده

اولش میخواد کیرشو بکنه داخل تا سرشو میکنه تو دردش میاد کسشو میکشه عقب ....خیییلی قشنگ کیر کلفتشو میکنه تو کسش و درش میاره ..فک کنم آبشم‌ همون توش خالی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آورده خونه‌ دوس دخترشو لختش کرده از کون مبگادش....معلومه دختره زیاد کون داده...راحت کیر میره توش...بش میگه بگیرش قشنگ‌ بازش کن با یه دست.... کیرو تا ته میتپونه تو کونشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختره با دسته برس داره به خودش حال میده میندازش لا پستوناش..از رو شرت به کسش حال میده

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

داره جغ میزنه روی کون لخت زنش..زنشم تحقیرش میکنه دوس دارم برم از تو خیابون دوتا مردو بیارم منو بکنن...میخوام کس بدم....عرضه نداری خوب منو بکنیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس زن و شوهر وطنی با طعم برنامه رامبد جوان یا خندوانه هم‌ از پشت کسشو میکنه هم‌میره دراز میکشه پاهاشو باز میکنه صورتشو میپوشونه کس تننگشو میگاد

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

مادر و پسر وطنی مامانش تلفن دم گوششه داره صحبت میکنه پسره شیطونش از کون لخت مامان جوووون سکسیش فیلم‌ گرفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

توصیه میشه با صدای آهسته کلیپ رو ببینین.....گیسشو میگیره مرده چنان از پشت میزاره تو کسش که جیییغ میکشه از حشر بالا و ناله میکنه..زنه دو دستی تشکو چننگ زده...بخواب الان بخواببرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

یه تنه با دهنش آب پسره رو در میاره‌...چه سااکی میزنه.... پسره بش بش میگه آبمم میخوری؟ کیر هنو تو دهنشه میگه اوهوم...جججااان.....هی با آب دهنش خیسش میکنه کیر کلفتو میکنه تو دهنش و درش میاره

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ خاص وطنی..از دستش ندین

خانوم وطنی داره کیر میخوره آب کسش میریزه بیرون ...خیییییلی حشری کنندس... لامصب آب کسش همینجور میاد میریزه روی رونای پاش...

پسره بش میگه جوووون...جووون...بخور کیرمو بخور...تا آب کست بزنه بیرون..جججاااان....فوشش میده همزمان که داره دهنشو میگاد....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عشق سوراخ کونه.....داره تلمبه میزنه تو کون زن وطنی میگه جوووون برو تو کون برو تو کون...آاااااخ.......لمبه رو با پنجه هاش چنگ میزنه...عجب کیون سفیدیم‌ داره زنه...تا دسته میکنه توشو از کون میگادش...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف....دختره بش میگه درد داره چون سر کیرو کرده دم‌ کسش ولی نه.....این‌ دختره کسش پر آب کس شده...جوری آبش‌ داره میریزه بیرون..... کیرشو در میاره....انگشتشو آروم‌ فرو میکنه تو کسش میپرسه ازش اینم درد داره؟ نگاه چه راحت انگشتم میره تو...گشاد شده کمی....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چنان تلمبه میزنه تو کسش که تخت به جیر جیر افتاده......موهای بلوندشو میگیره از پشت میکشه و کیر کلفتشو تا تخما فرو میکنه داخل کس این جیگر طلا و درش میاره.....یه ضربه میزنه رو کونش و محکم تر کسشو میگاد...یه ناله ناااازی میکنه اینجور با حشر زیاد داره عشق میکنه کیر توی کسشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جججونم دختر حشری وطنی با مونوپاد بدن فوق العادش خودشو نمایش میده...شرتشو میاره پایین ...چه کس تنننگی لای اون پاهاشه...به به...دس میکشه رو بدنش و سینه هاشو میگیره و دسشو میذاره لای پاهاش رو بهشتش....کسشو میماله چقدر قشنگم میماله...انگشت میکنه لاشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

صورته زنه رو با دسش پوشونده که بتونه کیرشو بذاره لا پستوناش‌ و ازش فیلم‌بگیره عجب سینه های درشتیم‌ داره قطعا طرف داره حال میکنه گذاشته لا پستوناش خود زنه دوطرفه سینه هاشو میگیره جعمشون میکنه دور کیرش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 3از دیدن این کلیپ ها امیدوارم لذت ببرید


جججوووون....عزیز دل کی بودی تو....واس کی لخت شدی تو ملوسک خانوم....ای سینه های خشکلو واس کی بغل میکنی.......کدوم پسر خوشبخت تورو لخت تو حموم قراره نگاه کنه که خوشبحالش شه....

کونشو نشون میده ...قوس کمرش حرف نداره...مه مه ها که میخنده تو صورتتبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لایو مه مه ها ۸۵ جیگر خوردنی.. یا دسش پوشوندشون که نوکشونو کسی نبینه شیطون بلا...سفید و خوردنی

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

حرف ندارن این زن و شوهر

زنش انصافا کس ناازی داره

کس تپل شیوا از زیر شرت سفیدش...

اوففف...شرتشو میزنه کنار ..لای کسشو باز میکنه....میمالتش...بنازمت..چاک کسشو باز میکنه توش خیسه کمیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میکنمت گیسشو میگیره از پشت چنان محکم کیرشو فرو میکنه داخل کس تننگ زنش که صدای جییییغ زنه بلند میشه و میگه آآآآآآآه..آااااااخ...مرده بش میگه یواش یواش.....

سکس پرحرارت به این میگن کمی وحشی بازی توش باید باشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

برنامه شب جمعه احسان و زنش هانیه..... ینی قشنگ خانومش نیم کیلو کس لای پاشه لامصب هانیه کیر شوهرشو قورت میده با کس داغ خودش...عجب بدنی داره ساخته شده فقط واسه کردن این خانومیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عجب اندام شاخی داره این دوس دختره وطنی

اون قوس کمر تا میرسه به کون قمبلش...شاهکاریه واسه خودش

دوس پسره با پوزیشن خیلی عالی با کاندوم داره کس این جیگر طلا رو میگادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کس وطنی تو آلمان ببین چه کرده..عجب داااافیه انصافا

میشه لباست رو در بیاری؟ چه مه مه های خوردنی داری...جججووون آخر شهوت و سکسی...کستو نشون بده دوس داری به کی بدی؟

شرتت مشکیه؟میشه لختم بشی.کیر سیاه دوس داری یا سفید هاها پاهامو باز کنم؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوتا زوج حشری وطنی تو لایو از سکس با زناشون.......

خانوما دوتاییشون کیر آقاشونو با دسای نازشون حسابی میمالن و براشون جلق میزنن...کلی با کیر ور میرن...بش میگه سرشو خیس کن...سرشو بکش.......بعد خانومه میشینه روی پای‌ مرده کیر آقاشو میزاره تو دهنش ساک میزنه واسش......

بش مبگه به زنت بگو بشینه روش....میگه خودت چرا نمیکی بشینه رو کیرت...باور کن دیشب تا صبح سکس داشتیم...از کجا میدونی ما نداشتیم؟....خواستیم لایو عاشقانه بدیم دیگه سکسی شد.....

بکش پایین سوتینشو....بیشتر...خانومم میگه نوک سینه این رنگی دوس داره.....به خانومت بگو خیس شده؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سهیل خانومشو دمر خوابونده کیر کلفتشو چنان میکنه تو کس زنشو درش میاره.....

از شدت شهوت کونشو چنگ میزنه...کلی تلمبه میزنه تو کس تنگ زنش.....همبن که مبخواد آبش بیاد از تو کسش میکشه بیرون آبشو میریزه رو کمرش

کیفیت کلیپ عااالیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختر دبیرستانی شهرستانی که سینه هاشون تازه در اومده و کسشون کیر نرفته توش

پسره مکان آماده کرده واس دختر شیطون دبیرستانی... دختره لباسا مدرسه تنشه

لب تو لب عاشقانه ای میرن..کم کم دختره لباساشو در میاره...پسره هم همینطور... دختره خمار و حشری میشه ..دراز میکشه پسره میره روش...کلی سینه هاشو میخوره...لباشو میخوره... دختره رو دمر میخوابونه ‌...کونشو میبوسه...لیس میزنه...نوبت دختره میشه..کیر دوس پسرشو ساک میزنه...بعدش دولا میشه که از کون بده...کون تنگی داره ها..نفسش بند میاد وقتی پسره میخواد کیرشو بکنه تو کونش

یه پوزیشن باحال میاد پسره ..میشینه به دوس دخترش میگه که با کون بشینه رو کیرش...دختره هی بش میگه میسوزه...میسوزه....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (ق دوم)

.

.

.

.

اونایی که عشق رون دارن اونم از نوع دخی وطنی..... این‌ کلیپ خوراک ...

جوون...رونای کت و کلفت...قطعا نیم کیلو کس لاپاشه....

کس و کون میخواد مثلا بپوشونه یه پارچه انداخته روش که کم کم ورش میداره....سینه هارو ور میرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 0کلیپ های گلچین ایرونی


انگشتو خیس میکنه فرو میکنش داخل کس دوس دختر دمر خوابیدش....کمی کسشو انگشت میکنه و توشو با دسش میماله

بعد سر کیرشو خیس میکنه همون حالت که دختره خوابیده میکنتش داخل کسش.....دختره نفسش بند میاد میخواد جیغ بزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی زن وقتی حشری بشه دلش کیر میخواد....اینجور خودشو میندازه رو کیر که تا ته بره داخلش

کیر شوهرشو با دسش میگیره با کس میشینه روش بش میگه زیادی نره.....

با آب دهنش سر کیر شوهرشو خیس میکنه با همه وزنش مبندازه خودشو روش تا ته میره داخلش...صدای ناله هاش بلند میشه....وقتی کیر توشه زنه خودشم با دسش چوچولشو میماله که حشرش بیشتر شهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ متفاوت و خاص وطنی جدیییید

دختره کون پسره رو ساک میزنه

این خانوم جیگر داره یه حال اساسی به این پسره میده... لباشو گذاشته روی سوراخ کون پسره و کونشو میخوره....با زبونش کون پسره رو لیس میزنه و همزمان دسش روی کیرش و براش جلق میزنه...تخمای پسره رو میذاره توی دهنش و میخورشون.....خیلی حرفه ای و قشنگ کیرو میکنه توی دهنش و حسابی میخورتشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

بیغیرتی وطنی

یعنی اوج گاییدن کس زنش اونجاس که آبشو کامل خالی میکنه تو کسش جرررش میده بعد شوهره با دسش آب مرده رو از روی کسش زنش میاره دم سوراخ کونش و سوراخشو انگشت میکنه .... کمی آز آب کیر طرفو بر میداره میگه آخ جوووون....آخ جوووون

چه ناله های تمیزی میکنه زنش زیر کیر مردهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جااانم....چنان تقه کسشو در میاره که زنه عشق میکنه اینجور داره کسش پاره میشه یه آاااه خشکلی میکنه و طرف که خوابیده روشو محکم بغل کرده و بدنشو چنگ میزنه نشون میده اوج شهوته این جیگر طلا این که داره فیلم‌ میگیره معلون نیس شوهرشه یا بکنشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آقا چرا داف وطنی باید صادر کنیم...این جیگر متعلق به ایرانه

چون شرت تنم بود احترام بتون گذاشتم‌ پامو گذاشتم جلوی شرتم!با شرت نشسته بودم

کونم باحاله؟ خب چون پروتز نیست عزیزمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اولش خود دختره دسشو میبره لای پاش میذاره رو کسش لاشو میماله ..... مرده کیرشو از پشت میکنه تو کسش.... موزیک ایرانی پخشه حالم پریشونه...والا اگه این هولو وطنی جلوت لخت دولا بشه دسشو بذاره رو کسش فک کنم حال هرکی باشه خوب باشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بش میگه کیر دوس داری ؟ زنه با حشر زیاد جواب میده آاااره... چنان محکم و تند کیرشو میزنه توی کسش که کل هیکل زنه پرتاب میشه و صدای ناله هاش که میگه اوییی به جیغ تبدیل میشه دیگه..... با همه وزنش خودشو میندازه روی کیر مرده جوری که تا ته بره توی کسش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

هیکل به این‌ میگن...خانوم کمر باریک وطنی با کیون گنده داره با کیر کلفت گاییده میشه

عجب بدن شاخی...داگی استایل حرف نداره واس گاییدن این جیگربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

یه ضربدری جدید و شاخ از دو تا زوج وطنی اینبار لایو اینستا.... زنای دوتاشون انصافا عجب کونایی دارن..خیییلی بدن شاخی دارن دوتاییشون...

کون زنای همدیگه رو چنان با حشر تمام چنگ میزنن و محکم میکنن داخل...از تو کس میکشن بیرون فرو میکنن توی سوراخ کون... آخرشم آبشو میریزه روی کون قشنگ زن دوستشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لای کس زنشو باز میکنه فیلم میگیره....بنازم این کس و کونو....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوففف عجب اندامی داره این دختره وطنی...کسشو جااان....صورتی و تنننگ...

دهن سرویس این پسره چه لعبتی تور کرده..دمش گرم..نرمش میکنه کیرشد میکنه داخل کس دختره از بس تنگه صدا میده..هوا میکشه....آهنگ ایرانی داره میخونه طرفم تند تند کس دختره رو میگاد رحمم نمیکنه.....دستشو انداخته تو گودی کمر دختره...بدن ظریفی داره‌...کیر کلفتشو میکنه تو کس و درش میارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 0گلچبن ایرانی


داره از کس‌‌ میکنه بعد میگه

آخ عوضی نمیره توش!..آها رفتش...نکن اینجور عوضی آبم میاد.....

ای جونم میمالتش دم کسش بعد میندازتش داخلش....پستوناشو با دسش میگیره ضربه میزنه روشون

دختره میگتش هرکار دوس داری بکن... بیارم آبمو؟ آب تورو که آوردم‌.قطش کن دیگه خسته شدم از نورشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دختره بس که حشری شده بش میگه بزن...بزن لای پام...

بنازم‌ این خانوم خانومارو چه کیری میخوره....دوس داره دهنشو بکنه....خوب که خود کیرو ساک زد پسره بش میگه تخم بخور...تخم بخور....

پا میشه لباسشو میده بالا دولا میکنه کس و کونو میده عقب...شرت سفید پاشه....طرف کیرشو میزاره زیر شرتش و لای کونش میمالتش....دوسه تا ضربه جانانه میزنه رو کون سفیدش..شرتشو میکنه....عجب کسی لاشه... میکنه تو کسش از پشت...دختره دردش میاد میگه وایسا وایسا...ناله هاش حرف نداره....جوون....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سینه ها نمره داره انصافا...کیرشو کرده تو سوراخ تنننگ کونش ...خم میشه از سینه های خشکلش فیض میبره و با دسش میگیرتشون....چه آااااه آهی میکنه....

پاهارو کامل باز کرده براش چه کس سفید و صورتی جوووونم....کیرو انداخته تو کونش تلمبه میزنه.. خیییییلی بدن شاخی دارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

قربون اون لبای سرخت...چه کیری ساک میزنه این خانوم‌ وطنی.... کیر کلفته طرفو با دسای زنونش گرفته میمالتش براش و باش بازی میکنه....بعدم‌ کیرو میزاره تو دهنش ....لباشو حلقه میکنه دور کیر و میخورتش....

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

داره از کص میکنه زنشو میگه جاااان...توش صورتیه****برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چه گوشتیه ....اول کسشو بمال بمال میکنه بعدم میندازه داخلش خوب میکنتش....خود زنه با دوتا دسش کسشو باز میکنه و لاشو انگشت میکنه...کیفیت عالیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کپشن مشخصه دیگه..زنه داره جلو شوهرش کیر مرده رو ساک‌ میزنه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ کامل وطنی که پر حرفای سکسیه اینبار با کیفیت خوب

آاااااه...آااااای...امییر...آااااه...امیر...آبتو بده...آااه... آبتو بیار....تورو خدا امیر...توروخدددا....جووون

پسره دسشو میکنه توی کس زنه...بش میگه آااای‌..درش بیار...من امیرمو میشناسم..درش بیار..بخدا خیلی درد کشیدم...آااااه با کسم بازی کن....امیر...امیر با کسم بازی کن....از کسم‌ برام بگو...انگشتتو برام‌ بکن داخلشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوس دخترشو برده شمال تو خونه جنگلی لخت شدن چه بکن بکنی... شیطونی میکنن دختره هی خندش میگیره باحاله

لنگای دختره رو میده بالا با کیر میره توش نوش ججونت...تفریح باید اینجوری باشه.دخترو ببری شمال و خلاصه دلی از عزا در بیاری..برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سکس سرپایی مرده کیرشو با دسش میگیره میمالتش اول لای پاش سرشو میماله دم کسش..بعد میکنه داخلش تا ته میندازه داخل.. اندام بیستی داره زنش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میگه جججون...

خانومه جیگر داره همزمان واسه شوهرش و مرد غریبه ساک‌ میزنه... دوتا کیر کلفت رو با دسای ظریفش گرفته و میکنه تو دهنش و لیس میزنه و میخورتشون... دوتا کیرو همزمان میکنه تو دهنش...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لایو گرفتن مهتاب از سینه های جذابش..زیر پتو چخبرا؟ امروز دهم مرداد ۱۳۹۷ گروه متاهلا..ببینین من یه دخترم فک نمیکنم یه پسر انقدر سینه داشته باشه..اسکل نباشین..دلم میخواد..دوس دارم!

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرفدارای سکس پر حرارت...اوفف...علی داره کس زنشو جررررر میده... زنه چه ناله ای میکنه...کسش‌ انقدرا هم‌تنگ نیستا ولی حشرش رو هزاره کیر میره توش تو این دنیا نسیت اصلا...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

.

عشقای ساک اونم کیر کلفت..اونم خانوم وطنی...

اوفییییش....عشق من..عشقم..تو مال کی هستی؟کیر توی دهنشه با دسش میگه تو...

کیر دوس پسرشو از توی دهنش در میاره بیرون میگه این بزرگ‌ شده...

بزارم توی کست؟ کیر توی دهنشه با سرش میگه آرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختره رو داره از کون میکنه...آااااه..آااااای...بیا بیا...بدش..... چه کوونی داره...سوراخ کونش کیر دوس پسرشو میبلعه با دسش لمبه شو چنگ میزنه پسرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جججونم بدن نمره داره...با یه داف داره سکس میکنه..چه سینه های خوردنی داره...کیر سوار حرفه ای....جوونم اون‌ سینه ها قتی بالا پایین میپرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1زن ایرونی خوش اندام وقتی داره میده دیگه هبچ حرفی...


اوففف مستانه بدن فوق سکسی خودشو بمال بمال میکنه نباشه رو دست کس لای پات با اون پستونای ردییفت دختربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بش میگه ببین چقدر نرمه کف پام دوس داری کیرتو با پام بمالم؟ کیرتو له کنم....آبتو بپاش روی پاهام..کلی باش لاس میزنه و با پاش آب کیر پسره رو در میارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چه کیری ساک میزنه...دو دستی میگیرتش میکنه داخل دهنش...با زبونش سرشو لیس میزنه...تا تخما میکنه داخل دهنش و درش میاره...برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

کس میده حرفه ای خودش وقتی کیر میره داخل کسش میگه آااااخ جااااان.....اوووه..بسته دیگه...مرده بش میگه چی میگی بابا وا کن میخوام از کون بکنمت....زنه هم دوتا دسشو میاره عقب دوطرف کونشو میگیره بازش میکنه تا طرف از کون بگادش....میندازه داخل از درد داد میزنه آااایییی ولی بش میگه محکم بزن تومممم.....با کیرت جرم بده....کیرتو بکن تو کونممم...کسم آب میخواد...اوففففبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چه ملوس میگه آیی...دلت نمیاد کیرتو بکنی داخل کسش انگار..مظلوم‌ کس میده

لینک دانلود کلیپ

.

.

.

جوووون زنه توپول موپول وطنی کیر دم دهنشه کاندومو میندازه رو کیر طرف....بلند میشه کونو میده عقب خشکل.....تا کیری که با دستای خودش آمادش کرده بره تو کسش....لینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

ااین زنایی که خودشون با دست کیرو میگیرن و به دلخواه خودشون میذارن داخل کس یا کون خودشون ..اینا واسه سکس‌ حرف ندارن.... با آب دهنش سر کیرو خیس میکنه میکنتش داخل کون خودش..چوچولشو هم میمالهلینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

جیگر خانوم سوراخ کون مرده رو لیس میزنه کیرشو میخوره...خیلی با حس

لینک کمکی دانلود کلیپ

.

.

.

.

داره گاییده میشه با حشر میگه زود باش درد میکنه دیگه...خیلی درد میکنه

لینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

کلیپ حرف نداره بیغیرتی وطنی...دهن زنش بدجور داره جلو خودش گاییده میشه از بکنش میپرسه آقا خشایار داری کی رو میکنی؟.....خودشم کس زنشو میخوره و میماله...لینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

کردن دهن زن ایرانی با کیفیت بالا و جدییییید

لینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

کس و کون مثل حلوا لا پاشه....کسش باد کرده عجب لعبتیه....یه انگشت میکنه تو کونش یه انگشت تو کسش....خوب که انگشتش کرد از خجالت کسش در میاد

لینک دانلود کلیپ

.

.

.

.

پسره طفلک دوس دخترشو لخت دمر خوابونده روی کسشو داره میماله و باش حرف میزنه....دوس دارم کیرمو تا ته بکنم تو کست عزیزم...عاشق کستم.....بکنم‌ تو کست عشقم...عجب کسی داری ..آخرشم‌ آبش میاد میریزه رو کمرش

لینک دانلود کلیپ(قسمت اول)

لینک دانلود کلیپ(قسمت دوم)

.

.

.

.

وطنی از کون با کیر کلفت..جدیییییید پاهاشو داده بالا کس و کون افتاده حلوش.... درسته کون صفای خودشو داره ولی خو لامصب کس زنت به این خشکلی‌.....

کاندوم انداخته کون زنه رو میگاد...با کیفیت خیلی خوب..خوبم فیلم گرفته...سوراخ کونشو باز میکنه حسابیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

گاییدن دوس دختر وطنی از کون

دختره از بس که داره حال میکنه از کون داره گاییده میشه کسش خیس شده....دوس پسرش انقدر تلمبه میزنه تو کون دختره که آبشم میریزه توش....دردش میاداا...ولش کنی جیغ میزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بیغیرتی گاییدن همسر توسط یه مرد دیگه جلوی چشم شوهرش چقدرم وحشیانه میزنه تو کسش...زنه صداش بلند میشه از کیری که داره میره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوس دخترش دو فازه شده نمیدونه با آهنگ حال کنه یا کیر دوس پسرشو ساک بزنه

بش میگه این چه آهنگیه گذاشتی...بدرد نمیخوره.حالا یکی از آهنگای قشنگ استاد شادمهره ها

کار نداریم اما خییلی حرفه ای داره واس پسره ساک میزنه...کیر کلفت پسره رو چنان میکنه داخل دهنش و لیسش میزنه...ملچ مولوچی راه انداختهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این خانوم وطنی هدفش اینه که کیر آقا پسرارو بلند کنه

یه جا هویج میکنه توی کون خودش و کسشو میماله..هویجو تا ته فرو میکنه داخل کون خودش....

یه جا سینه های خیلی خشکلشو میماله

یه جا میشاشه از کس خودش فیلم‌ میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 0سلطااااااان


از اون کلیپای ایرانی که نباید از دستش داد چرا؟ چون که کیفیتش عاالیه...کس خوشکل ایرانی ینی این....دوربین میبره جلو از نمای نزدیک کس و کونش..واو...کس زن ایرانی انقدر خشکل..سفید..ناز‌.صورتی....بابا دمت گرم..سوراخ کونش معلومه کیر زیاد نرفته توش ..تنننگ

موزیک ایرانی هم پخشه ..زنه کونشو داده عقب منتظر تا دوس پسرش کسشو جرر بده.برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

آب نبات دسشه میخورتش بعد میکنتش تو کس خودش.. میگه : کیر خوشکل دوس پسرمو بخورم...با طعم توت فرنگی...جوونم..چه کیری...دوس داری بمالم روش؟ آب نباتو میماله دم سوراخ کون پسره بش میگه عزیزم عشقم ..دیگه نمیتونم باید بخورمش..بعد سوراخ کون مسره رو با زبونش لیس میزنه میگه چه خوشمززس...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختره دانشجو رفته خونه دوس پسرش..خونه خالی چه هیکل ظریف مریفیم داره پسره اول از رو شلوار کونشو کلی دسمالی میکنه بعد شلوار جینشو میکشه پایین دختره شرت قرمز پاشه ..کس کوچولوش از زیر شرت زده بیرون ...کلی کس و کونشو بوس میکنه و میماله شرتشو میزنه کنار انگشت میکنه تو کسش..بعدم که‌..خودش دراز میکشه دختره باربی با کس میشینه رو کیر دوس پسرش و کللللی باز کس بش میده.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

یعنی تندیس ارضا شدن واقعی(نه دروغی مثل فیلمای پورن غربی) رو باید به این دختر داد

خیییییلی حشریه...ایستاده دس پسره میره روی کسش سه بار ارضا میشه...کل بدنش میلرزه ناله های شهوتیش بلند میشه جوری که به زور سر پا وایمیسته..دیگه فک کن اگه کیر بره توی کسش چه میکنه این دختر هی پسره رو از خودش دور میکنه میخواد از اتاق بره بیرون ولی تا پسره کمی دسمالیش میکنه باش ور میره کل بدن دختره سست میشه از شهوت نمیتونه دل بکنه برهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن و مرد تهرونی یه کلیپ متفاوت.کس صورتیشو...عجب چیزیه..کس تنگ و پر آب...دوست پسرش اول انگشت میکنه میکنه تو کس دختره بعدم کیرشو تا ته میزاره داخلش.سینه هاشم فیلم میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این یکی از بهترین کلیپای وطنیه...چون دختره اندام بسیار زیبایی داره و وقتی دوس پسرش کیرشو فرو میکنه توی کونش دختره ناله های ناااازی داره و با شهوت هی میگه آااای ...اووووی..آاااااخ....پسره هی بش میگه چجوری وایسا دختره میگه خوب درد داره فک کنم خون اومد....اینجوری خو تو داری میکنی توی جلو علیییی......برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این زنه خیییییلی حشرش بالاس...از بدن خودش برای دوس پسرش فیلم گرفته اول مه مه هاشو فیلم میگیره میگه بیا عزیزم بیا قشنگ سینه هانو بخور بمالش...بعد از پایین فیلم میگیره و میگه کسم ماله توهه رضا..بیام خونت زنت بشم توام هی بکنیم..بیام برم رو تختت فقط بگم رضا بیا بکن منو..لای کسشو با دسش باز میکنه میگه رضا داخلشو نگا..صورتی و تنگه..میکنیش؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ با کیفیت وطنی...دختره اول حسابی و خیییلی حرفه ای ساک میزنه و کیر رو با اشتها میکنه تو دهنش و سرشو میخوره...دختره بدنش خداااست...بدن مانکنی..از پشت کسشو میکنه و دختره هم بعضی وقتا یه آااه خیلی شیکی میگهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

پورن وطنی هم کم کم داره سطحش ارتقا پیدا میکنه کلیپ با کیفیت full HD وطنی..کس ناااازی داره داگی استایل منتظره کیره..دسشو اول میزاره روی کس قشنگش انگشتاشو میکنه لای چاک کسش....آهنگم پلی کردن که فضاشون رمانتیک تر شه....ای‌ جوووونم این بدن خانومهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوه اوه مهسا دختر جوان از کسش فیلم‌ گرفته..دختر تو رحم نکردی به خودت ها.. این کس معلومه بد‌ گاییده شده..

با دوتا انگشت لاشو راحت باز میکنه توش خیسه.... بعد بوس میفرسته برا اونی که این فیلم‌ از کسشو براش گرفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2مهشید جون مسته مسته رو کیر پسره تاب میخوره.کیفیت...


ای جااانم ...چه آااای آاای نااازی میکنه وقتی کیر شوهرش میره توی کونش....

ایول به این کس و کون تپل مپل

شوهره هم نامردی نمیکنه محکم میزنه تو کونش..معلومه عشق کونه..کس به این قشنگی جلوشه ولی داره کون خانومشو میگادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دوس دختر بش میگه فیلمارو همه رو پاک میکنم ...خیلی خب..

اما تو فضااااست دختره...جشمارو بسته ...حشر همه وجودشو گرفته....خیلی ناز با انگشتاش بالای کسشو میماله همزمان که پسره کیرشو میکنه تو کسش و تلمبه میزنه

پسره هم نفس نفس افتاده سینه های دوس دخترشو فشار میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دمر خوابوندش کیرشو بیرحمانه میکنه تو کسش کلی داره درد میکشه جوری که زنه صداش در نمیاد....بش مبگه دو طرف کونتو با دست بگیر بازش کن...زنه جواب میده بازش کردم دیگه..... بگیر بازش کن.....

بده بالا کونتو...بده بالا کونتو...جواب میده بسه دیگه خسته شدمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس با خواهر زن

باهاش دوست شده لختش کرده رو تختی که با زنش میخوابه خواهرشو داره میکنه......جنان محکم کیرشو فرو میکنه داخل کس خواهر زنی که دااااد زنه بلند میشه ....دادی که با حشر زیاد مخلوط شدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوربین مخفی تو دسشویی زنونه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

این جیگر وطنی از اندام واقعا سکسیه خودش تو لایو میگه...سینه های خوش فرم خودشو نشون میده...گییییر داده که کونم پروتز نیست گایید خودشو بس که گفت اینو.سینه هاشو تقدیم میکنه به فالووراشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

همخوابی با دوس دختر وطنی دارن لب تو لب میرن...دختره با کیر دوس‌ پسرش داره بازی‌‌ میکنه و پسره هم دسشو برده زیر شرت دختره و لمبه کونشو گرفته تو دسش فششششار میده از حشربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوس دخترشو به روش خودش داره میکنه....باحاله... اولش که دختره با پاهاش به پسره حال میده بعد پسره شلوارک و و شرت دختره رو میکشه پایین و لای کونشو باز میکنه و سوراخ کس و کونشو نشون میده....بعد وقتی میخواد آبش بیاد روزنامه میزاره زیر کیرش...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

فک نکنم زنش باشه!زنه هی اعتراض میکنه دردش میاد ولی مرده کیرش سیخه این حرفا حالیش نیست میخواد بکنش فقط هی میگه جوووووون کیرشو میکنه تو کس و کون زنه...هیکلیه مرده برعکس زنه ظریفه به عبارتی کس و کونشو یکی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جووووونم سکس تو حمومم حال خودشو داره ها.دوش باز باشه زیر آب بکنی تو کس همچین جیگر‌ کمر باریکی تازه قبلشم بدنشو با کف و صابون خوب بشوری قشنگ بشه مثله بستنی..نمیدونی بخوریش یا بکنیشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میکنه تو کسس زنه وطنی با کاندوم...زنه حشرش بالاااا هی میگه اوفففف....آاااه....مجتبی...اوففف...پاهاشو جمع میکنه فرو میکنه تا ته تو کسش بعدم بش میگه بیا عوض کنبم...مرده میخوابه زنه پاهاشو میزاره دو طرفش کیرشو با دسش تنظیم میکنه دم سوراخ کسش میشینه روش تا آخرم میره پایینبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف پسره دو جنسه وطنی ..کس لای پاشه!؟؟

یعنی اینایی که میبینیم دورو ور خودمون کس لاپاشونه! عجب چیییییزیه...لامصب کس لای پای تورو صد تا دختر داف ندارن که..صورتی..تننننگ..به زور با انگشتاش لاشو باز میکنه معلومه کیر نرفته توش...

خیییلی خشکلو کردنی هستی‌ تو تیشرتشو میزنه کنار سینه داره..چقدم خوشکل... پاهاشو میده بالا..اوففف بهشت لای پاشو...انگشتاشو میکنه لاشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دوستشو آورده برا زنش... طرفم اول کس زنشو با دسش میماله زنه هم کیر مرده رو گرفته دسشو روش بالا پایین میکنه پر حرفای سکس

زنه جلو شوهرش میگه قربونه کیرش بشم..شوهره بش میگه کیرشو دوس داری؟؟ با شهوت جواب میده آاارره....کیرش تو کسم...

بعدشم با کس میشینه روی کیر دوست شوهرش...جررررش میده مرده...محکم میزنه توی کسش تا کس زنشو جلوی خودش پر آب میکنه. جوری که آب از توی کسش میپاچه بیرون..زنه یهو کیرو از توی کسش میکشه بیرون...میگه :

کم آورد...خنده های شهوتی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زنه بدجور ناله میکنه دولا شده از کس داره گاییده میشه به پسره میگه درد داره....اخ..اوی..دررررد داره...درد میگیره...

پسره حشریه..کس میخواد..اصلا رحم بش نمیکنه محکم میزنه توش میگه به درک.... شوهرت میدونه داری به من میدی؟ شوهرت میدونه داری میدی؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1کسش مثه یه هولو از لای پاش زده بیرونbr img...


دارن جلوی خودش کس زنشو جرررر میدن! خودشم داره حال میکنه وقتی زنش زیر یه مرد دیگه خوابیده و پاهاشو باز کرده براش...

جاااااان.....جااااان...چه میکنه خانوممو...جااان

خانومشم با صدای پر از حشر و با ناله شوهرشو صدا میزنه..آاااااه....آاااای...علی...آاااه...علییییی.mp4 "> برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرف ۴ تا انگشت میکنه تو کس زنش...اینجوری خانومشو حال میاره....

وقتی دسش تو کسشه با انگشت شصت چوچولشو میماله لای چاک کسشو باز میکنه انگشت میکشه لاشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میزاره توی کسش بش میگه چطوره؟ زنه جواب میده عاالیه....کیرت تو کسمه...آااااییییی...آاااایییی...دردم میگیره....دردم میگیره.... دیگه جا نداره...دیگه کسم جا نداره....کیرو خیلی با اشتها ساک میزنه بش میگه ساعت ۴ به من گفتی بیا ساعت ۶:۳۰ من پیشتم

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کیرشو انداخته تو کس خیس دوس دخترش با دسش کیرو گرفته میچرخونه تو سوراخش..........

کیفیت کلیپ حرف نداره..جدییید...از اون کلیپایی که نباید از دستش داد‌...محکم از پشت میزنه تو کسش ...خانومه یه آااااه ریزی مباد حشری وارونه.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1.


کس که حشری باشه اینجوری خیس میشه... اینم زن و شوهر تهرانی که قبل خواب برنامه دارن با هم....

وقتی کیر میره داخل کس زنه صدای آب تو کسش داره میاد....مرده ثابت مونده زنش خودش کسسو میکنه توی کیر در میاره....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این مه مه های خشکل و اناریشو از زیر بلوزش و سوتینش در میاره....ای جججججونم....دسشو با آب دهنش خیس میکنه پستونشو میماله و سینشو میذاره دهنشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دو قسمت دیگه از دختر و پسر شیطون تو خونه جنگلی شمال عشق..صفا... اینجا تازه داره شلوارشو میکشه پایین ...طرفش چه کونش زیر شلوار سکسی تره..اوففف..کون گوشتی و گنده جون میده بندازی توش..لختش میکنه و ...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

.

شاهین با مامان دوستش رفیق شده..چه رفاقتی...مامان دوستش واسش لخت میشه.عجب بدنی داره....شلوارشو جلوش در میاره...شرتشو هم جلوش میکشه پایین...کس و کون خودشو نشون شاهین میده...کیفیت کلیپ بالا و کلیپ جدییید.از دستش ندینبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از دستش ندید.داغ داااااغ...وطنی جدییید مرد و زن با تجربه با شهوت بالا یه سکس حرفه ای میکنن و نفر سومی هست که داره ازشون فیلم‌ میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیا کون بچه دوس دارن....ایول به این کون وطنی...انگشت میکنن تو کونش..ترتیبشو میدن.کیفیت بالابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ کوتاه ولی با کیفیت از گاییدن کون الهام خانوم.بدن تمیزی داره انصافا.کونش کیر کلفت رو میبلعهبرای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید

.

.

.

.

اونایی که پسر ایرانی دوس دارن...کون سفید برفی دوس دارن...لامصب بدتش انگار دختر ۱۴ سالس.. جون چه لعبتیه و... کیر کلفت میکنه تو کون پسره میزنه رو کونش بش میکنه عشقم.... کیفیت اچ دیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اول کرم‌ میزنه دم کون زنه میخواد کیرشو به زور بکنه تو کون تنگش . پسره بش میگه کمرتو بده بالا....کونتو نه کمرتو بده بالابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میترا خانوم با این بدن سکسی و سفید از کون گاییده میشه با کیر کلفت ...اول سرشو میزاره دم سوراخ کونش آروم میکنه داخل سرشو بعد با زور فشار میده میره تا ته .میترا هم حشرش زده بالا و خودش رو کیر عقب جلو میکنه و آه و ناله میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوففففف زن و شوهر ایرانی با کیفیت خووب..چه کوووونی داره زنه . کون گنده و خشکلشو مرده چنان‌ میکنه توش که جر میخوره قشنگ و ناله های شهوتی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اول سر کیرشو میزاره دم سوراخ کونش آروم میکنه تو بعد با فشار کیرشو تا ته میکنه توی کونش زنه آاااه میکشه...بعد محکم‌ میکنتشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1کمیاب وطنی


وقتی کیر کلفت دوس پسرش تا ته توی کسشه...دختره میخنده میگه : پشمارو...... ااااااای...اااااااااخ....درد داره...دستو ببر بالاتر...قطش کنم؟

ینی فقط اون لحظه که کیر کلفت پسره لیز میخوره (کسش پر آب کسه )از توی کس دختره میپره بیرون بعد دختره سر کیر دوس پسرشو میگیره آروم میکنه توی کس خودش ..چندبار این اتفاق میفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

قربونه اون کسه لای پات بشم چقدر عشقی تو آخه ...قربونه اون نفس نفس زدنات بشم وقتی کیر میره لای کس قشنگت.... مهرداد وقتی لای کس خانومش پروین با کیرش باز کرده و داره میکنتش ازش فیلم گرفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرد وقتی حشری بشه واسه زنش چی میگه؟

درست بایست ...درست بایست...کیرم کلفته؟...آره..کیرم کلفته؟....جججونم...جججونم

زنه هم ناله های خشکلی داره

چقدر خوبه زن و شوهر تو سکس هماهنگ باشن با هم..یه پوزشین خو مرده هیچ کاری نمیکنه فقط کیرشو تو کس زنه کرده دیگه تکون نمیخوره..زنش خودش داره آب شوهرشو میاره و کسشو میکنه رو کیر شوهرش و در میاره..برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جججججونم آقا هادی سینه های دوس دخترشو از روی سوتینش با دستش میگیره فشششار میده بعد سوتینشو میده بالا سینه هارو میاره بیرون نوکشو میگیره...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات...آخرشم دادی به باد دادی به باد.... چه بکن بکنیه هااا...سکس پر حرارت دوتا جوون وطنی...ای ججججونم برای این دافی که رو کیر پسره نشسته...مو بلونده و سفید...کون گوشتی وقتی با کس میشینه رو کیر پسره لمبه ها تکون تکون میخوره..به به...عجب کیفیتی ...جدید..ناله های حشری شدنش رو هوااست کس بلوندیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بیغیرتی وطنی....مرده غریبه رو آورده خونشون تا جلو خودش با همسرش سکس کنه و از کس بکنتش ...خودشم فیلم میگیره و میخواد که مرده محکم تر بزنه بکنه تو کس زنش اونم گوش میکنه به حرف شوهره و جوری سفت کیرشو میکنه داخل کس زنه که صدا بلند میشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جوووونز وحید چه پوزیشن باحالی داره از کون زنشو میکنه...اینجوری که باید خیلی دردش بیاد خانومش! اما ریلکسه ..تازه کلیم حشری میشه وقتی کیرشو میتپونه تو سوراخ کونش...بکن توش نوشه جونت وحید خان...از سر و صدا تلویزیونم معلومه سر ظهر داره کس و کون خانومشو یکی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

افسانه جون لخت شده واسه کی! سینه هاشو میماله از کسش فیلم‌ میگیره...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

الهام خانوم عزیز و ناز و دوس پسرش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عاااااالیه این کلیپ.آقا کیوان گل و همسر ناااااازش الیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

ـــــــــــ


 • 3.


ریختن آب کیر روی کون زیبای پرهام بهش میگه دستمال بدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده نشسته رو صندلی کیرش سیخه سیخه طرفم معلوم نی دوستشه زنشه مهم نیست..مهم این کوووون قشنگشه ..مهم این رونای کلفتشه..مهم کسشه که خود زنه با دسش برا مرده بازش میکنه تا کیر شق شدشو فرو کنه تا ته داخلشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خیییلی‌ وحشی با هم سکس میکنن این دوتا..دااااغ و حشری..محکم میزنه تو کس زنه..انقدر حشری شده که دیگه آااه و ناله هاش به جیغ تبدیل شدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سینه های شقایق خانوم .زنده باد این بدن.شقایق داره سلفی از خودش فیلم‌ میگیره ..زیباترین سینه های نااااز و خوردنی..با کیفیت عالیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عجب کیفیتی...عجب زنی‌‌..چه زندگی‌ لاکچری داری تو با این خانوم فوق سکسیت.کمر باریک با کون زیبا و بدن یکدست و سفید..کیرشو میکشه بیرون بعد کسشو فیلم میگیره..تنگ و صورتیه..دسشو میماله روی چاک کسش خانومش .کیرشو تا ته میکنه توی کسش و تلمبه میزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اینم زن و شوهر خوش ذوق وطنی که خیلی همدیگرو دوس دارن و زنه در تلاشه که شوهرشو همه جوره راضی نگه داره..مرده دوس داره سکس از پشت داشته باشه با همسرش و زنه با اینکه دردش میاد کونشو ازش دریغ نمیکنه.هم از کس و هم از پشت بش حال میده با رضایتم این کارو میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس با دوس دختر تو لایو اینستا! ای جووونم واسه این دختر شیطون..کلی تیکه از روی شیطنت به دوس پسرش میزنه....اول رو کیر پسره بالا پایین میکنه خودشو..بعدم که از رو پسره بلند میشه و پاهاشو براش باز میکنه کس خشکلش آماده میشه تا کیر پسر وطنی بره داخلش..برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ با کیفیت وطنی با زمان مناسب..خییییلی رومانتیک موزیک ایرانی پخشه. آهنگ علی اصحابی به نام زندگیم زنه ساک حرفه ای واسه دوس پسرش میزنه بعدم که از کس خیییلی قشنگ گاییده میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جدیدترین فیلم سکسی ایرانی مژگان خانم عجب کوسی کونی میده به پسره رو کیر پسرر نشسته میگه کوسم بکن زود, تمومش, کن پسر بهش, میگه از, عقب کنم زود میاد اوف جرش میده ابشم میریزه عقببرای دانلود کلیپ کلیک کنید

نمايش سينه هاى خوشكل ليلا خانومبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

امیر و دوس دخترش رفتن شمال سکس تو ساحل!! لامصب چجور جرات کردی دوتاشون لخت مادرزاد شدن یه خفتی پیدا کردن ..کس دوس دخترش چه خشکله...دس مریضاد امیر خان ترکوندی داداشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوتا جوون دبیرستانی با هم دارن حال میکنن.هیچی عشق و حال دوران نوجوونی نمیشه .مثل این دوتا پر از حس شهوت و کنجکاویبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ علی از سکس با زنش ستایش تو تاریکی شب.عجب بدنی داره.ایول بهش محکم میزنه تو کسش جوری که سینه هاش پرتاب میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آریا و دوس دختر داااااغشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اول سینه های خوش فرم خانومشو حسابی میماله بعدم کسشو پر آب میکنه بدن خانومشم خیسه خیسهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیرشو یهو از لای کسش میکشه بیرون کل آب کیرشو میپاشه روی سینه زن هولوشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

رزیتا جون و دوس پسرش .ابر هیکلیه این رزیتا خانوم عزیز.لایو گرفته اینستا کیفیت عالیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 3شهوتشون بالاس


دختر جیگر وطنی تو لایو سوتینشو باز میکنه یکی از سینه هاشو در میاره..ای ججججونم...با دسش میگیرتش...میارتش بالا

پسرا تو کامنتا واسش له له میزننبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از اون کلیپای ایرانی درجه یک و با کیفیت که پیشنهاد ویژه هست براش پر از حرفای سکسی و حشری کننده :

پسره کیرشو میماله دم کس دوس دخترش میگه :

جججون...چقدر بزرگه کست....بده عقب..بده عقب...بلرزون برام...دوس داری؟ دادن دوس داری عشقم؟ جججااان...ضربه میزنه رو کونش...ب میگه بزن..بزنبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

.

.

به اندام میترا نمره چند میدین؟ اگه شرتشو در بیاره چی؟ به کس که از زیر شرت باد کرده و اومده بیرون باید نمره بالایی دادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از پستوناشو و کس خیسش وقتی زیر دوشه برای دوس پسرش فیلم گرفته..کس خیسم خوردنیه ها! خودمونیم کسو بزاری زیر دوش..بعد بخوریش فک کنم حال بدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ینی عاشق دخترایی هستم که برای راضی نگه داشتن دوس پسرشون حاظرن براش لخت بشن.مخصوصا اگه دختره داف باشه مثل این دانشجوی دختر جنوبی...کااامل لخت میشه و کس و کونشو میندازه بیرون..بنازمت با این بدن حیفی تو آخه جییییگربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

گروپ وطنی با کیفیت هولو.هم ساک میزنه همزمان از کس کیر میره توش.کیفیت خوب.ضربه های هم‌با دسش میزنه رو کون زنه تا حشری ترش کنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده دوربین دسشه داره از دادن زنش به دوستش فیلم میگیره بعد میره جلو کیر دوستشو میگیره به زور میکنه تو کس زن خودش میگه: کیر دوستمو میکنم تو کس زنم جووووووونبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس زن ایرانی با دوست پسرش جلوی شوهرشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ سام و لیندا از تهران.کیفیت عااالی. خانومش بدن سفییید و یکدستی داره انصافا.توش جونش کردن این جیگر واقعا سعادت میخواد....تند و محکم کیرشو میکنه تو کس لیندا خانوم عزیز و نازش جوری که کونش موج میخورهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

فیلم برداری از کس نمای نزدیک.با دوتا انگشت لاشو باز میکنه انگشت میکنه توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

نرگس دختر جوون و خوش اندام با گوشی از بدن لخت و حشری کننده خودش فیلم گرفته.کسش باد گرده از لای ماش زده بیرون با دوتا انگشتش اول لای کسشو باز میکنه دوربینو نزدیک میکنه قشنگ لای کسشو نشون میده.تنیز و صورتی تنگ.بیشتر خوردنیه تا کردنی انقد که این‌ بدن ناااازهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کلیپ های برداشتن پرده بکارت دختران 18 ساله به همراه ترجمه برای اولین بار

فیلم سکسی پگاه فریدونی بازیگر ایرانی

صحنه سکسی از پگاه فریدونی بازیگر ایرانی در حال سکس و نمایش ممه و کون سکسیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اول صبحی پسره شیطون بازیش گل کرده...خودشو میماله به کون سفید و قشنگ زنش.کیرشو میماله لای پاش.شرتشو میزنه کنار سر کیرشو میزنه به کوسش انصافا عجب کون سکسی داره زنشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مریم جیگر ایرانی لباسشو میزنه کنار. سینه هاشو در میاره و باشون ور میره


برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیفیت و زمان خوب ندا و شوهرش احمد از یکسشون فیلم‌ گرفتن جدیییییییدبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اقا هومن گل و دوس خانومه بیستش غزالهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده رفیقشو آورده خونه که گاییده شدن زنشو ببینهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سینه های خوردنی به این‌ میگن .وقتی کیرشو میکنه تو کسش سینه هاش تکون میخوره بعد مرده همزمان که داره میزنه تو کسش با دساش سینه های زنه رو میگیره و فشار میده...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

گاییدن دختر خاله! سکس فامیلی هیجان خودشو داره. این‌ آقا پسر شیطون دختر خاله خودشو لخت کرده با یه پوزیشن باحال داره میکنتشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ ارسالی کارن از سکس سه نفره با همسرش دوستش از جلو داره کس خانومشو میکنه محکمممم میزنه توش.یکیم داره دهن زنشو‌ میکنه و تخماشو میماله به لبای زنش و رو دهنش داره جغ میزنه...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جلو شوهرش به رامین کس میده !برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ساک زدن خانوم جیگر با لبای خشکلش با پوزیشن خفن.همزمان سینه مالی هم داره کیفیت عالی

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2داغ داغ


میثم داره کس زنشو پاره میکنه بس که محکم میزنه توش

جووون...چه کسیه....میثم؟ جونم..درد داره...درش بیار...باشه عشقم...جججون....آااااه...آااااییی...آاااااییی...جوون؟ کیرم کلفته؟ کیرم کلفته آره؟ آاااااه.....آاااایبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این مرده کارش حرف نداره....خانوم داف خودشو اول ماساژ توپی میده ....شرتشو در میاره....خوب حشریش میکنه اول....کس و کون قشنگ خانومیشو حسسابی میماله و نوازش میکنه......

حشرشون میره روی هزار...بعدم یه سکس درجه یک با هم میرن....داگی‌ استایل از کس میگادش....بنازم این بدنو....چقدر خوبی تو دختربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

رویا و شوهرش ...کونی داره واسه خودشا.. چه بدنی بنازمت خانومی...شوهرش از پشت کیر میزاره توی کس و کون رویا جونش...به عبارتی کس و کونشو یکی میکنه...وقتی از پشت فرو میکنه داخل کسش چه ملچ مولوچی میکنه...کس باید پر آب باشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

.

کنار شوهرش دراز کشیده و کیرشو با دسش گرفته و بازی بازی میکنه باش....

با دسای ظریف زنونش برا شوهرش جلق میزنه .....

انقدر باش ور میره تا آب شوهرشو در میاره و بعدشم حسابی آب کیرشو خالی میکنه....آبشو میکشش بیرون از تو کیرشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن ایرانی اول حسابی کیر مرده رو میخوره و براش ساک میزنه بعد به صورت ایستاده پاشو نی ه بالا تا مرده کیرشو بزاره داخل کسش محکم‌ میزنه توش و آخرشم‌مرده آبشو میریزه رو سینه های زنه. کیفیت خوب .زمان بالا نسباتابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ فوق العاده و با کیفیت مریم دختر جوون ایرانی. اندامش تحریک کنندس خدایی . تو حموم خونشونه اول سوتینشو باز میکنه سینه هاشو فیلم‌ میگیره .میمالتشون ..فشارشون میده بعد یه پاشو میاره بالا دسشو میزاره روی کسش..میمالتش هی ناله میکنه میگه آآاااااااای....آاااااااه....انگشت میکنه لاش...بعد انگشتشو آروم‌ میکنه تو کس خودش...انقد میماله تا کسش پر آب میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

چجوووورم میشینه رو کیر با عشق با شهوت با ناااز....پاهاشو جفت کرده که‌ کسش تنگ شه محکم میشینه رو کیر کلفت دوس پسرش ...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عجب کووووونی...عجب بدنی....خوش به حال این پسره چه کسی رو داره میکنه.زنه با این کون ردیفش خودشو رو کیر پسره عقب جلو میکنه تا ته خودشو میده عقب که کیر کلفت حسابی بره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اول حسابی کسشو جرررر میده.... مرده بش میگه جوووون کمرتو قوس بده..باسنتو بده بالا..آففرییین....وقتی از کون میخواد بکنتش زنه دردش میاد هی میگه آااااای کونشو جابجا میکنه که کیر بیشتر نره توش ..مرده بش میگه دردش همون اول بود دیگه تمومبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف چه دوس دختر شاخی داره این پسره.لمبه های کون دختره رو با دس میگیره میلرزونتشون. تکون میده کونشو موج میفته ... کسشو فیلم میگیره که خیسه توش.کمر باریک..دافیه لامصب واس خودشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

الهام میخواد دوس پسرشو خوشحال کنه.روشش واقعا قابل تحسینه.خوشحال کردن دوس پسر با لخت شدن و نشون دادن کس خودش...انگشت میکنه لاش دسشو تا مچ میکنه تو کس نااازش...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

پسر و دختر وطنی تو چت زنده با هم سکس میکنن دختره اول کیر دوس پسرشو با دسش میگیره واسش جلغ میزنه بعدم که از کس گاییده میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

با مامان دوستش رفیقشده...چه رفاقتی... از مامان دوستش فیلم گرفته...چه بدنی داره مامانه.چه عشوه ای میادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کسش مثه یه هولو از لای پاش زده بیرون

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کس هولویی وطنی....میترا جوووووون

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده بش میگه چه آبی داری تو سحر... محکم کیرشو میزاره داخل کسش و زنه با کلی ناله های شهوتی میگه دارم پاره میشمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس فوق العاده با دختر ایرانی تو کوه زیر نور آفتاب با ویتامین سی کاندوم انداخته رو کیرش پاهای دختره رو باز کرده محکم میزنه تو کسشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آقا نیما کیرشو گذاشته لای سینه های زنش راضیه .زنشم کیرو با دسش گرفته باش بازی میکنه دسشو رو کیر بالا پایین میکنه .نیما هم سینه های زنشو فشار میده..میمالهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیرش وفتی توشه مرده با دس عقب جلوش میکنه زنه هم با این کارش حسابی حشری میشه و خوشش میاد

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجونظرسنجی

اولین سکس‌ت چطور بود؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «