کلیپ های ایرانی و خارجی کمیاااااااااب.**(فیلم فقط وطنی)**خاص ترین و جدید ترین کلیپ های ایرانی و خارجی رو میتونید اینجا پیدا کنید


دانلود ساده و سریع بدون هیچ اتلاف وقت با 3 کلیک:


۱ :


.....................
۲:


......................


۳ :


ـــــــــــ


 • 7

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

پسر و دختر ایرانی


سکس جون دار میخوای یعنی این...با همه هیکلش افتاده روش میکنتش ها....خوبم میکنه تو کس خشکلش...

از روش بلند میشه بش میگه جااان...جنده خانوممه این....چه کس بیستی داره انصافا دوس دخترش....بش میگه بلرزونش....جاااان.....بلرزون واسم....جووونگ....بلند شو قشنگ...حالا بلرزون...جوووون....

عجب اندامی داره باب کردنه این‌ کس تپلشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

گاییدن کس صورتی و تننننگ خانوم وطنی

چه لاییی‌ ازش باز کرده

اولش میخواد کیرشو بکنه داخل تا سرشو میکنه تو دردش میاد کسشو میکشه عقب ....خیییلی قشنگ کیر کلفتشو میکنه تو کسش و درش میاره ..فک کنم آبشم‌ همون توش خالی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آورده خونه‌ دوس دخترشو لختش کرده از کون مبگادش....معلومه دختره زیاد کون داده...راحت کیر میره توش...بش میگه بگیرش قشنگ‌ بازش کن با یه دست.... کیرو تا ته میتپونه تو کونش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

توصیه میشه با صدای آهسته کلیپ رو ببینین.....گیسشو میگیره مرده چنان از پشت میزاره تو کسش که جیییغ میکشه از حشر بالا و ناله میکنه..زنه دو دستی تشکو چننگ زده...بخواب الان بخواببرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

یه تنه با دهنش آب پسره رو در میاره‌...چه سااکی میزنه.... پسره بش بش میگه آبمم میخوری؟ کیر هنو تو دهنشه میگه اوهوم...جججااان.....هی با آب دهنش خیسش میکنه کیر کلفتو میکنه تو دهنش و درش میاره

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ خاص وطنی..از دستش ندین

خانوم وطنی داره کیر میخوره آب کسش میریزه بیرون ...خیییییلی حشری کنندس... لامصب آب کسش همینجور میاد میریزه روی رونای پاش...

پسره بش میگه جوووون...جووون...بخور کیرمو بخور...تا آب کست بزنه بیرون..جججاااان....فوشش میده همزمان که داره دهنشو میگاد....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عشق سوراخ کونه.....داره تلمبه میزنه تو کون زن وطنی میگه جوووون برو تو کون برو تو کون...آاااااخ.......لمبه رو با پنجه هاش چنگ میزنه...عجب کیون سفیدیم‌ داره زنه...تا دسته میکنه توشو از کون میگادش...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف....دختره بش میگه درد داره چون سر کیرو کرده دم‌ کسش ولی نه.....این‌ دختره کسش پر آب کس شده...جوری آبش‌ داره میریزه بیرون..... کیرشو در میاره....انگشتشو آروم‌ فرو میکنه تو کسش میپرسه ازش اینم درد داره؟ نگاه چه راحت انگشتم میره تو...گشاد شده کمی....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چنان تلمبه میزنه تو کسش که تخت به جیر جیر افتاده......موهای بلوندشو میگیره از پشت میکشه و کیر کلفتشو تا تخما فرو میکنه داخل کس این جیگر طلا و درش میاره.....یه ضربه میزنه رو کونش و محکم تر کسشو میگاد...یه ناله ناااازی میکنه اینجور با حشر زیاد داره عشق میکنه کیر توی کسشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جججونم دختر حشری وطنی با مونوپاد بدن فوق العادش خودشو نمایش میده...شرتشو میاره پایین ...چه کس تنننگی لای اون پاهاشه...به به...دس میکشه رو بدنش و سینه هاشو میگیره و دسشو میذاره لای پاهاش رو بهشتش....کسشو میماله چقدر قشنگم میماله...انگشت میکنه لاشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

صورته زنه رو با دسش پوشونده که بتونه کیرشو بذاره لا پستوناش‌ و ازش فیلم‌بگیره عجب سینه های درشتیم‌ داره قطعا طرف داره حال میکنه گذاشته لا پستوناش خود زنه دوطرفه سینه هاشو میگیره جعمشون میکنه دور کیرش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

داره از کس‌‌ میکنه بعد میگه

آخ عوضی نمیره توش!..آها رفتش...نکن اینجور عوضی آبم میاد.....

ای جونم میمالتش دم کسش بعد میندازتش داخلش....پستوناشو با دسش میگیره ضربه میزنه روشون

دختره میگتش هرکار دوس داری بکن... بیارم آبمو؟ آب تورو که آوردم‌.قطش کن دیگه خسته شدم از نورشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

خودش نشسته به طرفش میگه که با کسش بشینه رو کیر بش میگه برو جلو یذره جاااان...بینظیری....چه قربون صدقش میره ...جاااان عشقم....هیکلتو دوس دارم....کشتی منو تو دختر...تنگه نمیره توش... خوب جیگریه للی کسشو با دسش باز میکنه توشو فیلم میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دختره بس که حشری شده بش میگه بزن...بزن لای پام...

بنازم‌ این خانوم خانومارو چه کیری میخوره....دوس داره دهنشو بکنه....خوب که خود کیرو ساک زد پسره بش میگه تخم بخور...تخم بخور....

پا میشه لباسشو میده بالا دولا میکنه کس و کونو میده عقب...شرت سفید پاشه....طرف کیرشو میزاره زیر شرتش و لای کونش میمالتش....دوسه تا ضربه جانانه میزنه رو کون سفیدش..شرتشو میکنه....عجب کسی لاشه... میکنه تو کسش از پشت...دختره دردش میاد میگه وایسا وایسا...ناله هاش حرف نداره....جوون....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سینه ها نمره داره انصافا...کیرشو کرده تو سوراخ تنننگ کونش ...خم میشه از سینه های خشکلش فیض میبره و با دسش میگیرتشون....چه آااااه آهی میکنه....

پاهارو کامل باز کرده براش چه کس سفید و صورتی جوووونم....کیرو انداخته تو کونش تلمبه میزنه.. خیییییلی بدن شاخی دارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

قربون اون لبای سرخت...چه کیری ساک میزنه این خانوم‌ وطنی.... کیر کلفته طرفو با دسای زنونش گرفته میمالتش براش و باش بازی میکنه....بعدم‌ کیرو میزاره تو دهنش ....لباشو حلقه میکنه دور کیر و میخورتش....

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بیغیرتی وطنی

یعنی اوج گاییدن کس زنش اونجاس که آبشو کامل خالی میکنه تو کسش جرررش میده بعد شوهره با دسش آب مرده رو از روی کسش زنش میاره دم سوراخ کونش و سوراخشو انگشت میکنه .... کمی آز آب کیر طرفو بر میداره میگه آخ جوووون....آخ جوووون

چه ناله های تمیزی میکنه زنش زیر کیر مردهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جااانم....چنان تقه کسشو در میاره که زنه عشق میکنه اینجور داره کسش پاره میشه یه آاااه خشکلی میکنه و طرف که خوابیده روشو محکم بغل کرده و بدنشو چنگ میزنه نشون میده اوج شهوته این جیگر طلا این که داره فیلم‌ میگیره معلون نیس شوهرشه یا بکنشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 11کلیپ‌ فقط وطنی


بیغیرتی وطنی جدییید...

شوهره داره فیلم میگیره بش طرف که داره زنشو جلو خودش میکنه میگه آروم تر بزن....

آب کس زنش میاد میریزه رو کیرش

جلوش دارن کس زنشو جر میدن و کیر میکنن توش ....طرفم که داره زنشو میکنه نامردی نمیکنه و محکم میکنه تو کس زنه....

شوهره هم وقتی کیر توی کس زنشه با تخمای یارو بازی میکنه و میمالتشون و حشری شده که زنش اینجور داره گاییده میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی قبل یه برنامه توپ و حشری وارونه...دارن همدیگرو گرم میکنن..... خانومه‌ کیر شوهرو و شوهره سینه های خانومی رو...خییییلی قشنگ دارن مال همو میمالن...عجب سینه های درشتی داره انصافا...جون میده کیر بزاری لاشون...

بش میگه یواش...تخماموو بمال..تخمامو بمال برام...ای جونم آروم تخماشو با دسش میگیره که دردشم‌ نیاد..باریکلابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مه مه مالی وطنی اونم‌ چه مه مه ایییییی اوففف عزیز دلم میگدش فشار اینجوری نده... تبعیضم قائل نمیشه دوتارو میماله نه فقط یکی رو..

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دیوس بازیا پسرای وطنی

طرف دوربین مخفی گذاشته تو دسشویی از شاشیدن زن فامیل فیلم‌ گرفته.برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

قر تو کمرش فراوونه نمیدونه کجا بریزه...همونجا...همونجا...هی هیکلشو میجنبونه نمیدونه کجا بریزه.... به به...سکس باید با بزم باشه اصلا این یه چی دیگس...قدیمیا میدونن چی میگم

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوففف....کم کم این دافی وطنی به گریه میفته دیگه بس از کون گاییده میشه.....

طرفم سیری نداره...کامل تز تو کونش میکشش بیرون...تف میندازه...تازه میخواد شروع کنه به کردن...ای جاانم..اشتهاش زیاده...دوباره میکنتش تو کونش اینبار تند تر تلمبه میزنه...بش میگه خالی شد...بدجور ناله میکنه....وقتی آب طرف میاد میریزتش تو کونش....درش میاره....دافی به زور بلند میشه...کون داده..دردش میاد دیگهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سرشو گذاشته لا پستونا گنده زنش ای جوووونم....تو بهشته واسه خودش....تو این دنیا نیس که....مه مه میخوره.....مه مه میلیسه....مه مه میماله....به به....یه پستون تو دهنش یه پستون تو دسش....زنش‌بدت گوشتی داره

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خو همچین‌ کونی رو بایدم تا ته کرد توش....بایدم از کس نکنی و از خیزش بگذری و فقط از کیون بگاییش.... بایدم طوری زد تو کونش که هوا بکشه....

طرف میدونه چه جنسی خوابیده جلوش از کس نمیکنه....

یه آه حال بده ای میکنه وقتی کیر میره تو کونش حرف نداره بش میگه درد داره ...میگه جمع نکنبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن وطنی دو دستی کیر شوهرشو گرفته با چه اشتهایی میخورتش...حشرش رو هزااااار.....کیرو تا ته میکنتش تو دهن خودش و محکممممم میخوره....دوس داره دهنش کرده بشه....

با آب دهنش خیسش میکنه دوباره میکنتش تو دهنش و ساک میزنه براش****برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف زن کون گنده وطنی اینبار داره شیک میده و میلرزونه کونشو واسه مرده تا کلی حشریش کنه...قشنگم کونشو تکون میده ...اون کس لای پاش باز و بسته میشه...

بش میگه کونتو ببر اونور ..نه زیاد....

زنه بش میگه اونوری میکنی؟ میگه نه میخوام‌ یکم دم مالی کنم

خوشم‌میاد فقط از کون میکنه ...میندازه توش ناله زنه بلند میشه ..دردش میاد..بش میگه درش بیار دیگه..جووونبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوربین مخفی از بدن لخت خانوم‌ وطنی

معلومه تازه از حموم در اومده حولرو بر میداره از رو خودش ...عجب بدنی...تر تمیز...آمادس واسه خوردن.....مخصوصا کسش و سینه هاش....شرتشو پاش میکنه....سوتینم نمیبنده تا سینه های خشکلش نفس بکشن...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای ججووووونم زن‌ وطنی عجب کیووونی داره گرد و قلمبه...اوففف کس‌ لای پاشو

شوهرش اول انگشت میکنه تو کونش .... انگشت وسطشو میکنه تا ته توش

زنه بش‌‌ میگه درد داره...درد داره....بغلم کن...بغلم‌ کن

کیرشو میماله کون زنشو بوس میکنه اوففف

کیرشو میندازه داخل کونش چه بکن بکنی میکنه...آبشم آخر سری میریزه تو کونشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

به بغل خوابوندش میکنه تو کسش ....محکم میزنه توش

اوففف چه کمر باریکی داره طرف....کس لای پاشم که نگم برات....آمادش کرده واسه این که کیر بره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن وطنی رو کلی میگاد این طرف کیرشو میکشه بیرون بش میگه تکون نخور....روی کونش جلق میزنه آبشو میریزه روی شرت دختره.... میگه شرتتم کثیف شد...دختره میگه ریختی تو مگه؟ حالا من چی بپوشم برم؟

پسره دیوس از شرت دختره به عنوان پارچه استفاده میکنه که دسش به دسمال آب کیر خودش نخورهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این زنه به زبون محلی حرف میزنه اما برای هرکی که از کس و کون خودش فیلم گرفته بش تبریک‌ میگم خوب گوشتیه

یه حس حال خاصی داره معلوم نیس حشری شده..دلتنگ شده..گریه میکنه..شاده....هرچیه لای کسشو جلوی دوربین با دسش باز میکنه...انگشت میکنه تو کس خودش و چوچولشو میماله...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

صدای ناله زن وطنی وقتی داره کیر میره توی کسش ......

چقدر حشری ناله میکنه بنازمت...نالتو دوس دارم

اولش پاهاشو براش باز کرده طرف میکنه تو کسش

بعدم‌ برش میگردونه و میخواد بکنه داخلش دردش میاد ای جووووون باید ببینی چقدر ناز داره....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 3پیشنهاد ویژه


حرف نداره کلیپ.... امیر آقا داره از کس میکنه این خانوم بسیار سکسی رو

چقدم قشنگ میگه آاااااییی وقتی کیر امیر میره توی کسش....ناله حشری شدنش اندازه کس لای پاش حشری کنندس...

قسمت جالبش اینه که امیر وقتی میخواد آبش بیاد کیرشو از تو کس این جیگر در میاره ...آبشو میریزه روی لباش!! جوووووون عجب حرکت تحریک کننده ای...صورت خانومی رو پر آب کیر میکنه ای جااااانم.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

داره از پشت میزنه تو کسش دیوس با دسش حلقه درست کرده سایه دسشو میکنه بش میگه عزیزم کیر دوس داری،؟ دوس داری جر بخوری؟ زنه هم‌ میگه آره با حشر جواب میده...میگدش فیلمتو بزارم تو گروه ؟ خندش میگیره زنه..ببینن چه دلبر مستی دارمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

عجب بدن درجه یکی داره زنه کسش که حرف نداره سینه هاش جون میده بندازی لاش....مرده کلی به سینه های کین دافی بازی میکنه و میمالتشون و

کس و کونو داده عقب مرده دسشو میذاره لای پاش کسشو میگیره و باش ور میره....آخرسرم داگی استایل کلی از کس میکنتش و طرف تلمبه میزنه تو کس خانوم خانومابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختر پسری و شیطون بازی تو استخر و لایو و جوجو بازیو.... همینش قشنگه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن‌ حرفه ای وطنی به این میگن اول با پاهاش یه حال مشتی به کیر طرف میده و کسشو میده بیرون که سریع کیر مرده رو سیخ کنه

بعدم‌ طرف با‌ کیر سیخ میره برا کسش و نامردی نمیکنه محکم‌ میندازتش داخل کسشو شروع میکنه به تلمبه زدن محکممممم.....خوب میگاد کسشو.....یه ججججوووونیم میگه معلومه کسه خوب بش حال دادهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی

خانومه لخت دراز کشیده و شوهره داره با پستونا زنش بازی میکنه و با قاشق چی میریزه روی نوک سینه هاش؟!

زنه هم کیر شوهرشو گرفته تو دسش و باش ور میرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

گذاشتن کس همسر جلوی چشم شوهرش به عبارتی شوهره رفیقشو آورده خونشون تا زنشو بکنه زنه دسا رو زمین و کس و کون داده بالا و فچچ کرده و آمادش کرده که رفیق شوهرش بکندش

مرده کیرشو تنظیم میکنه دم کس زنه دوستش و محکم میزنه توش و درش میاره و دوتاشون هم شوهره هم رفیقه آبشونو میریزن روی کون خانومشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دس میکشه رو سینه ها خودش.....لای پاشو دس میکشه میماله....پشتشتو میکنه و کونشو با دسش میگیره دولا میشه......

لمبه هاشو با دسش میرقصونه

بعد میگه برای اونایی که خواستن انداممو ببینن...پس دیگه نیایین بگین این نیست..اینم انداممه تو لایوم...بیست و چهر سالمه..کارم سکس تصویریه....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دمت گرم جیگر .... از ته دل داره ساک میزنه کارش حرف نداره.به مرده میگه حال میکنی اینجوری بازی میکنم باهاش؟؟؟؟

کیرو تا ته میکنه تو دهنش محکممممم میخورتش....جووووون....

تخمای مروه رو میذاره تو دهنش و شروع میکنه به خوردن با اون لبای سرخ و خشکلش

چنان کیرو با اشتها میخوره و تا ته میکنه تو دهنش که نفسش بند میاد ....بنازم اون مه مه های خوش فرم و سفیدشو که موقع ساک زدن تکون تکون میخورنبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

زن و شوهر از نوع وطنی

زنه داره حال میکنه که کیر توشه و داره میده .... کسش پر آب شده جوری که وقتی شوهرش میکشش بیرون آب کس زنش روی کیرش مونده....

اندام بیستی داره..دولا شده کس و کون داده عقب...اولش آروم میکنه داخلش کم کم تند تر و سفت تر تلمبه میزنه و صدای نفس نفس زدن مرده بلند میشه و زنه هم آه و نالش در میادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

این سری کلیپ وطنی مخصوص اونایی که مامان دوس دارن....

این مامانه چه کس خشکلی داره..اوففف

مامانا توش لخت میشن....اندام نیمه لخت خودشونو نشون‌ میدن....کس خودشونو میمالن‌...انگشت میکنن تو کس‌‌....با چوچوله بازی میکنن....کسو میمالنش و باش ور میرن......سینه های بزرگ و خوش فرم و از زیر سوتین در میارن و باش بازی میکنن و .....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

ای جااان...ای جان...کلیپ تر و تازه از کردن کون دخی وطنی کمر باریک کون خوش فرم و قلمبه با کیر کلفت...کونو داده عقب کس و کون افتاده بیرون..این کون تنگه چون پسره تا نصفه به زور میکنه توش...از کون کردن لم داره.....کیر میپره بیرون.....کمی میمالتش لای پاش....میکنتش داخل کسش اینبار.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بیخیااال.....یعنی هنگم از حرکت این مامان خانوم..... لامصب تو چجور روت شده لخت شی....داری واسه کی لوندی میکنی و بای بای میکنی .... نگا لبخندش ...ای ججون....ای ججون... مامان خانوم لخت شده تو حموم و از کسش قبل و بعد حموم کردنش برامون فیلم‌ گرفته

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1.


سکس از کیون درجه یک وطنی با کیر کلفت و کون تنگ زن وطنی

اول طرف با انگشت سوراخ کون خانومه رو باز میکنه و انگشت میکنه تو کونش

بعدم کیرشو با دسش میگیره به زنه میگه : بازش کن....زنه هم دوطرفه کونشو میگیره میکشه و لاشو باز میکنه براش....

سرشو به زور میندازه توش....فشششار میده میره داخل....صدای ناله های زنه ه هم درده هم حشر بلند میشه....

کیرشو در میاره از سوراخ کونش که با کیر باز شده فیلم میگیره...دوباره انگشت میکنه تو کونش میگه : ججججوووونبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

این کلیپ بخاطر خاص بودنش حرف نداره

زنه اعتراض میکنه ولی مرده اصرار داره با این پوزیشن کیرشو بکنه تو دهنه زنه.....

میخوابونش سرشو از لب تخت میاره پایین زنه بش میگه امیر.......امییییر....با حالت اعتراض ولی مرده گوش نمیده کیرشو تا ته میکنه تو دهنش....دهن این خشکل خانومو بدجوری میگاد...سرفه میفته..... بلندش میکنه کمی نفسش تازه شه دوباره میخوابونتش...زنه هی بش میگه امیر بسه....مرده میگه یه بار دیگه......دوباره دهنشو میکنه ...کلی اذیت میشه زنه.....بلندش میکنه.....کیرشو میذاره تو کسش‌...برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

خییلی حرفه ای دهن زنشو میکنه و کیرشو میذاره داخل دهنش...زنه میخوابه رو تخت سرشو از لب تخت میده پایین ...مرده تا ته میکنه تو دهنش

کلی لب عشقولانه با هم میرن و زنش فقط شرت و سوتین مشکی تنشه که اونارو هم در میاره و چه مه مه های درشتی و سکسی داره انصافا...خوب مالیه..برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

انگشتو خیس میکنه فرو میکنش داخل کس دوس دختر دمر خوابیدش....کمی کسشو انگشت میکنه و توشو با دسش میماله

بعد سر کیرشو خیس میکنه همون حالت که دختره خوابیده میکنتش داخل کسش.....دختره نفسش بند میاد میخواد جیغ بزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای داد بیداد مرده با همه وجودش داده کسه زنه رو میخوره زنه بش میگه بخور...بخور کسکش...بخور کسلیس...کسمو بخور عوضی...د کسمو بخور عوضی کونی !! خودمونیم خوب میخوره ها زنه از لرزش صداش معلومه تو فضاست

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی زن وقتی حشری بشه دلش کیر میخواد....اینجور خودشو میندازه رو کیر که تا ته بره داخلش

کیر شوهرشو با دسش میگیره با کس میشینه روش بش میگه زیادی نره.....

با آب دهنش سر کیر شوهرشو خیس میکنه با همه وزنش مبندازه خودشو روش تا ته میره داخلش...صدای ناله هاش بلند میشه....وقتی کیر توشه زنه خودشم با دسش چوچولشو میماله که حشرش بیشتر شهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

پسره داره از کس میکنه این جیگرو آهنگم داره میخونه

پوزیش دختره حرف نداره...یه لحظه کیر پسره از تو کسش لیز میخوره میاد بیرون دختره با دسش کیرو میگیره خیلی قشنگ میکنتش تو کس خودش.اوفف این تیکش واقعا کیرو سیخ میکنه

دختره آروم سیلی میزنه پسره رو بخاطر این که تحریکش کنه محکم تر کیرشو بکنه تو کسش

پسره هم سینه های دختره رو با دسش سففت میگیره و میمالهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرف این زنه رو لخت میکنه از پشت ازش فیلم میگیره خودش بند سوتینشو باز میکنه بش میگه حالا بلند شو برو اونجا....درش بیار...برنگرد عقب...حالا شرتتو در بیار...راه بروبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

یعنی این پسر کارش درسته...دهن سرویس دوس دختر پریودشو(نوار بهداشتی رو کسشه) برده خارج از شهر داره از کون میکنتش...بعدم داره فیلمم میگیره....

اما دوس دخترش خوب کیونی داره...خوبم کون میده....ادا مدا در نمیاره که درد داره و این حرفا...راحت داره کون میده حالشم دوتایی دارن میبرن...لصلا خودش کونشو رو کیر دوس پسرش عقب جلو میکنه...بنازمت کون طلا....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کردن دهن خانوم سفید برفی با لبای قرمز از نوع وطنی

بعد این که خوب سوراخ کون پسره رو با لبای قرمز و سکسیش لیس زد...نوبت به ساک زدن و خوردن کیرش میرسه.....

فوق العاده این کارو انجام میده...بدجور کیرشو فرو میکنه داخل دهن خانومه...تا ته میکنه داخل درش میاره..‌ چونشو گرفته با سرشو میاره جلو که کیر قشنگ بره داخل دهنش...انگشتشو میکنه تو دهنش تا لیس بزنه..بعد یه سیلی آروم میزنه صورت جیگر طلارو دوباره کیرشو میکنه تو دهنش ....وقتی کیرش تا ته تو دهنشه سینه هاشو محکم با دسش میگیره فشار میده از حشر بالابرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کلیپ متفاوت و خاص وطنی جدیییید

دختره کون پسره رو ساک میزنه

این خانوم جیگر داره یه حال اساسی به این پسره میده... لباشو گذاشته روی سوراخ کون پسره و کونشو میخوره....با زبونش کون پسره رو لیس میزنه و همزمان دسش روی کیرش و براش جلق میزنه...تخمای پسره رو میذاره توی دهنش و میخورشون.....خیلی حرفه ای و قشنگ کیرو میکنه توی دهنش و حسابی میخورتشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2خاصتربن های ایرانی


وطنی از کون با کیر کلفت..جدیییییید پاهاشو داده بالا کس و کون افتاده حلوش.... درسته کون صفای خودشو داره ولی خو لامصب کس زنت به این خشکلی‌.....

کاندوم انداخته کون زنه رو میگاد...با کیفیت خیلی خوب..خوبم فیلم گرفته...سوراخ کونشو باز میکنه حسابیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

گاییدن دوس دختر وطنی از کون

دختره از بس که داره حال میکنه از کون داره گاییده میشه کسش خیس شده....دوس پسرش انقدر تلمبه میزنه تو کون دختره که آبشم میریزه توش....دردش میاداا...ولش کنی جیغ میزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جاااان؟ میگه دو ساعته دارم‌ میدم.خسته شدم..ها ها

چه خنده ایم میکنه وقتی کسشو محکم داره روی کیر دوس پسرش بالا پایین میکنه...پسره انگشت میکنه توی کونش کیرشم خو توی کسشه همزمانبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بیغیرتی گاییدن همسر توسط یه مرد دیگه جلوی چشم شوهرش چقدرم وحشیانه میزنه تو کسش...زنه صداش بلند میشه از کیری که داره میره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوس دخترش دو فازه شده نمیدونه با آهنگ حال کنه یا کیر دوس پسرشو ساک بزنه

بش میگه این چه آهنگیه گذاشتی...بدرد نمیخوره.حالا یکی از آهنگای قشنگ استاد شادمهره ها

کار نداریم اما خییلی حرفه ای داره واس پسره ساک میزنه...کیر کلفت پسره رو چنان میکنه داخل دهنش و لیسش میزنه...ملچ مولوچی راه انداختهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

این خانوم وطنی هدفش اینه که کیر آقا پسرارو بلند کنه

یه جا هویج میکنه توی کون خودش و کسشو میماله..هویجو تا ته فرو میکنه داخل کون خودش....

یه جا سینه های خیلی خشکلشو میماله

یه جا میشاشه از کس خودش فیلم‌ میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

ای جااانم ...چه آااای آاای نااازی میکنه وقتی کیر شوهرش میره توی کونش....

ایول به این کس و کون تپل مپل

شوهره هم نامردی نمیکنه محکم میزنه تو کونش..معلومه عشق کونه..کس به این قشنگی جلوشه ولی داره کون خانومشو میگادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دوس دختر بش میگه فیلمارو همه رو پاک میکنم ...خیلی خب..

اما تو فضااااست دختره...جشمارو بسته ...حشر همه وجودشو گرفته....خیلی ناز با انگشتاش بالای کسشو میماله همزمان که پسره کیرشو میکنه تو کسش و تلمبه میزنه

پسره هم نفس نفس افتاده سینه های دوس دخترشو فشار میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دمر خوابوندش کیرشو بیرحمانه میکنه تو کسش کلی داره درد میکشه جوری که زنه صداش در نمیاد....بش مبگه دو طرف کونتو با دست بگیر بازش کن...زنه جواب میده بازش کردم دیگه..... بگیر بازش کن.....

بده بالا کونتو...بده بالا کونتو...جواب میده بسه دیگه خسته شدمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس با خواهر زن

باهاش دوست شده لختش کرده رو تختی که با زنش میخوابه خواهرشو داره میکنه......جنان محکم کیرشو فرو میکنه داخل کس خواهر زنی که دااااد زنه بلند میشه ....دادی که با حشر زیاد مخلوط شدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوربین مخفی تو دسشویی زنونه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

این جیگر وطنی از اندام واقعا سکسیه خودش تو لایو میگه...سینه های خوش فرم خودشو نشون میده...گییییر داده که کونم پروتز نیست گایید خودشو بس که گفت اینو.سینه هاشو تقدیم میکنه به فالووراشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

ساک وطنی با کیفیت خیلی بالا در حد آیینه از دستش ندین

با یه دسش کیر کلفت شوهرشو گرفته با اون دست سینه هاشو میماله..... چنگ میزنه پستوناشو از حشر کیری که تا ته تو دهنشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

همخوابی با دوس دختر وطنی دارن لب تو لب میرن...دختره با کیر دوس‌ پسرش داره بازی‌‌ میکنه و پسره هم دسشو برده زیر شرت دختره و لمبه کونشو گرفته تو دسش فششششار میده از حشربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوس دخترشو به روش خودش داره میکنه....باحاله... اولش که دختره با پاهاش به پسره حال میده بعد پسره شلوارک و و شرت دختره رو میکشه پایین و لای کونشو باز میکنه و سوراخ کس و کونشو نشون میده....بعد وقتی میخواد آبش بیاد روزنامه میزاره زیر کیرش...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید(قسمت دوم)

.

.

.

.

ساک زدن وطنی جدییییید اصل کلیپه نبینی از دستت رفته از اوناست که پسره آبشو خالی میکنه توی دهن دختره دیوونه خفم میکنیااا.... دختره کیرو گذاشته تو دهنش داره میخوره به دوس پسرش میگه دندون زدم؟ پسره میگه...بدون دست بخور تا بیاد...دهن سرویس بش میگه وقتی کیرم تو دهنت دستو بکش به بدنمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1حالشو ببرید


جججوووون....عزیز دل کی بودی تو....واس کی لخت شدی تو ملوسک خانوم....ای سینه های خشکلو واس کی بغل میکنی.......کدوم پسر خوشبخت تورو لخت تو حموم قراره نگاه کنه که خوشبحالش شه....

کونشو نشون میده ...قوس کمرش حرف نداره...مه مه ها که میخنده تو صورتتبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لایو مه مه ها ۸۵ جیگر خوردنی.. یا دسش پوشوندشون که نوکشونو کسی نبینه شیطون بلا...سفید و خوردنی

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

حرف ندارن این زن و شوهر

زنش انصافا کس ناازی داره

شوهره اول سر کیرشو با دسش گرفته میمالتش روی کس خانومش...زنه هم انقدر شهوتش زده بالا یه آااه ناااازی میکنه..خوب با سر کیرش لای کسشو نوازش کرد.پاهای خانومشو میده بالا‌..کس مثل برفش میفته بیرون...جوووون....کیرشو میکنه داخلش...زنش میگه آاااخ....فشششار میده توششبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کس تپل شیوا از زیر شرت سفیدش...

اوففف...شرتشو میزنه کنار ..لای کسشو باز میکنه....میمالتش...بنازمت..چاک کسشو باز میکنه توش خیسه کمیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میکنمت گیسشو میگیره از پشت چنان محکم کیرشو فرو میکنه داخل کس تننگ زنش که صدای جییییغ زنه بلند میشه و میگه آآآآآآآه..آااااااخ...مرده بش میگه یواش یواش.....

سکس پرحرارت به این میگن کمی وحشی بازی توش باید باشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

برنامه شب جمعه احسان و زنش هانیه..... ینی قشنگ خانومش نیم کیلو کس لای پاشه لامصب هانیه کیر شوهرشو قورت میده با کس داغ خودش...عجب بدنی داره ساخته شده فقط واسه کردن این خانومیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عجب اندام شاخی داره این دوس دختره وطنی

اون قوس کمر تا میرسه به کون قمبلش...شاهکاریه واسه خودش

دوس پسره با پوزیشن خیلی عالی با کاندوم داره کس این جیگر طلا رو میگادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بنازم دختر وطنی رو چقدر لباش خوردنیه....

لباشو گاز میگیره میگه آاااااه....آااااح...اوفففف

بدنش مثل ژله نرمه..سینه هاش چه موجی میفته توش..

کسش رو باید مثل بستی لیس زد...اسباب بازی کرده تو کس صورتیه خودش جای کیربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کس وطنی تو آلمان ببین چه کرده..عجب داااافیه انصافا

میشه لباست رو در بیاری؟ چه مه مه های خوردنی داری...جججووون آخر شهوت و سکسی...کستو نشون بده دوس داری به کی بدی؟

شرتت مشکیه؟میشه لختم بشی.کیر سیاه دوس داری یا سفید هاها پاهامو باز کنم؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت پنجم)

.

.

.

.

دوتا زوج حشری وطنی تو لایو از سکس با زناشون.......

خانوما دوتاییشون کیر آقاشونو با دسای نازشون حسابی میمالن و براشون جلق میزنن...کلی با کیر ور میرن...بش میگه سرشو خیس کن...سرشو بکش.......بعد خانومه میشینه روی پای‌ مرده کیر آقاشو میزاره تو دهنش ساک میزنه واسش......

بش مبگه به زنت بگو بشینه روش....میگه خودت چرا نمیکی بشینه رو کیرت...باور کن دیشب تا صبح سکس داشتیم...از کجا میدونی ما نداشتیم؟....خواستیم لایو عاشقانه بدیم دیگه سکسی شد.....

بکش پایین سوتینشو....بیشتر...خانومم میگه نوک سینه این رنگی دوس داره.....به خانومت بگو خیس شده؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سهیل خانومشو دمر خوابونده کیر کلفتشو چنان میکنه تو کس زنشو درش میاره.....

از شدت شهوت کونشو چنگ میزنه...کلی تلمبه میزنه تو کس تنگ زنش.....همبن که مبخواد آبش بیاد از تو کسش میکشه بیرون آبشو میریزه رو کمرش

کیفیت کلیپ عااالیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرف شلوار خانومشو تا روی روناش کشیده پایین....به عبارتی از کون زنش رونمایی کرده.... کونشو میماله باش ور میره....ضربه میزنه رو کونش....انگشت شصتشو میکنه لای کونش و سوراخشو از روی شرت میماله

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختر دبیرستانی شهرستانی که سینه هاشون تازه در اومده و کسشون کیر نرفته توش

پسره مکان آماده کرده واس دختر شیطون دبیرستانی... دختره لباسا مدرسه تنشه

لب تو لب عاشقانه ای میرن..کم کم دختره لباساشو در میاره...پسره هم همینطور... دختره خمار و حشری میشه ..دراز میکشه پسره میره روش...کلی سینه هاشو میخوره...لباشو میخوره... دختره رو دمر میخوابونه ‌...کونشو میبوسه...لیس میزنه...نوبت دختره میشه..کیر دوس پسرشو ساک میزنه...بعدش دولا میشه که از کون بده...کون تنگی داره ها..نفسش بند میاد وقتی پسره میخواد کیرشو بکنه تو کونش

یه پوزیشن باحال میاد پسره ..میشینه به دوس دخترش میگه که با کون بشینه رو کیرش...دختره هی بش میگه میسوزه...میسوزه....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (ق دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (ق سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (ق چهارم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (ق پنجم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (ق ششم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (ق هفتم)

.

.

.

.

اونایی که عشق رون دارن اونم از نوع دخی وطنی..... این‌ کلیپ خوراک ...

جوون...رونای کت و کلفت...قطعا نیم کیلو کس لاپاشه....

کس و کون میخواد مثلا بپوشونه یه پارچه انداخته روش که کم کم ورش میداره....سینه هارو ور میرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1سلطان کس


آقا چرا داف وطنی باید صادر کنیم...این جیگر متعلق به ایرانه

چون شرت تنم بود احترام بتون گذاشتم‌ پامو گذاشتم جلوی شرتم!با شرت نشسته بودم

کونم باحاله؟ خب چون پروتز نیست عزیزمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

اولش خود دختره دسشو میبره لای پاش میذاره رو کسش لاشو میماله .....

مرده کیرشو از پشت میکنه تو کسش....

موزیک ایرانی پخشه حالم پریشونه...والا اگه این هولو وطنی جلوت لخت دولا بشه دسشو بذاره رو کسش فک کنم حال هرکی باشه خوب باشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

بش میگه کیر دوس داری ؟ زنه با حشر زیاد جواب میده آاااره...

چنان محکم و تند کیرشو میزنه توی کسش که کل هیکل زنه پرتاب میشه و صدای ناله هاش که میگه اوییی به جیغ تبدیل میشه دیگه.....

با همه وزنش خودشو میندازه روی کیر مرده جوری که تا ته بره توی کسشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

هیکل به این‌ میگن...خانوم کمر باریک وطنی با کیون گنده داره با کیر کلفت گاییده میشه

عجب بدن شاخی...داگی استایل حرف نداره واس گاییدن این جیگربرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

یه ضربدری جدید و شاخ از دو تا زوج وطنی اینبار لایو اینستا.... زنای دوتاشون انصافا عجب کونایی دارن..خیییلی بدن شاخی دارن دوتاییشون...

کون زنای همدیگه رو چنان با حشر تمام چنگ میزنن و محکم میکنن داخل...از تو کس میکشن بیرون فرو میکنن توی سوراخ کون... آخرشم آبشو میریزه روی کون قشنگ زن دوستشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

لای کس زنشو باز میکنه فیلم میگیره....بنازم این کس و کونو....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این سری کلیپ برا اونایی که کیر کوچیک دارن یا کیر کوچیک دوس دارن

ای جججونم وقتی کیر کوچیکشو میزنه توی کون دوس دختر چه موجی میفته روی لمبه هاش....کمر باریک کون قشنگ عجب مااالی هستی تو...میشه حدس زد سوراخ کونش تنگه..پسره با کاندوم میکنه داخلش راحت میره...

یه ساک درجه یک واسه اهل دلاش...با حس کیرو میخوره...دوس داره که کیر بکنه داخل دهنش. خودش کیرو با دسش میکنه داخل دهنش که بخورشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

اوففف عجب اندامی داره این دختره وطنی...کسشو جااان....صورتی و تنننگ...

دهن سرویس این پسره چه لعبتی تور کرده..دمش گرم..نرمش میکنه کیرشد میکنه داخل کس دختره از بس تنگه صدا میده..هوا میکشه....آهنگ ایرانی داره میخونه طرفم تند تند کس دختره رو میگاد رحمم نمیکنه.....دستشو انداخته تو گودی کمر دختره...بدن ظریفی داره‌...کیر کلفتشو میکنه تو کس و درش میارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1کمیااااب وطنی


زن و شوهر از نوع حشری وطنی

کس پر آب که میگن اینه ها..روی کیر شوهره با آب کس خیس شده.. کس بس که باد کرده لای پاش اصن نیاز نیست زنه کونشو بده عقب..همینجوری که دولا شده کسش از لای پاش زده بیرون ....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جنده توپول کار بلد... بش میگه سیگار میکشی،؟ اذیت نمیشی من خودمو جولوت بمالم؟ میخوام از اینا بمالم به کیرت طعم توت فرنگیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ کامل وطنی که پر حرفای سکسیه اینبار با کیفیت خوب

آاااااه...آااااای...امییر...آااااه...امیر...آبتو بده...آااه... آبتو بیار....تورو خدا امیر...توروخدددا....جووون

پسره دسشو میکنه توی کس زنه...بش میگه آااای‌..درش بیار...من امیرمو میشناسم..درش بیار..بخدا خیلی درد کشیدم...آااااه با کسم بازی کن....امیر...امیر با کسم بازی کن....از کسم‌ برام بگو...انگشتتو برام‌ بکن داخلشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

داف کمر باریک شرت قرمز وطنی از کس وقتی که کونشو قمبل کرده گاییده میشه..... اوفف پسره چنگ میزنه این کون درجه یکو...کاندوم انداخته رو کیرش تنظیمش میکنه دم سوراخ کسش میمالتش روی چاکش بعد دختره حشری میشه خودش کیر پسره رو با دسش میگیره میزارتش تو کس خودشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت ۱)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت ۲)

.

.

.

.

دوس دخترشو برده شمال تو خونه جنگلی لخت شدن چه بکن بکنی... شیطونی میکنن دختره هی خندش میگیره باحاله

لنگای دختره رو میده بالا با کیر میره توش نوش ججونت...تفریح باید اینجوری باشه.دخترو ببری شمال و خلاصه دلی از عزا در بیاری..برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

سکس سرپایی مرده کیرشو با دسش میگیره میمالتش اول لای پاش سرشو میماله دم کسش..بعد میکنه داخلش تا ته میندازه داخل.. اندام بیستی داره زنش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میگه جججون...

خانومه جیگر داره همزمان واسه شوهرش و مرد غریبه ساک‌ میزنه... دوتا کیر کلفت رو با دسای ظریفش گرفته و میکنه تو دهنش و لیس میزنه و میخورتشون... دوتا کیرو همزمان میکنه تو دهنش...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دافی خیلی حشری وارونه داره با خودش حال میکنه دسته برس موپیچ میکنه توی سوراخ کون تنگش و دسشو گذاشته روی کسش و توشو انگشت میکنه عجب کووونی داره..گرد و قلمبه جون میده کیر بزاری توش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لایو گرفتن مهتاب از سینه های جذابش..زیر پتو چخبرا؟ امروز دهم مرداد ۱۳۹۷ گروه متاهلا..ببینین من یه دخترم فک نمیکنم یه پسر انقدر سینه داشته باشه..اسکل نباشین..دلم میخواد..دوس دارم!

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

طرفدارای سکس پر حرارت...اوفف...علی داره کس زنشو جررررر میده... زنه چه ناله ای میکنه...کسش‌ انقدرا هم‌تنگ نیستا ولی حشرش رو هزاره کیر میره توش تو این دنیا نسیت اصلا...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختر وطنی چقدر سکسیه..... این دخترایی که هنوز کیر نرفته توی کس و کونشون و تازه دارن پا به عرصه میزارن و اولین دوس پسراشونو تجربه میکنن...اینا خیییلی خوبن... سینه های تازه در اومده...دسشو میزاره روی کسش..انگشت اشارشو میکنه لاش....فرو میکنه داخل...اوفففففبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

.

عشقای ساک اونم کیر کلفت..اونم خانوم وطنی...

اوفییییش....عشق من..عشقم..تو مال کی هستی؟کیر توی دهنشه با دسش میگه تو...

کیر دوس پسرشو از توی دهنش در میاره بیرون میگه این بزرگ‌ شده...

بزارم توی کست؟ کیر توی دهنشه با سرش میگه آرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دختره رو داره از کون میکنه...آااااه..آااااای...بیا بیا...بدش..... چه کوونی داره...سوراخ کونش کیر دوس پسرشو میبلعه با دسش لمبه شو چنگ میزنه پسرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آقا سینا و خانومش توی اتاق خوابشون ...

دوس داره وقتی که خانومش روی تخت دراز کشیده و میره میخوابه روش و کیرشو میزاره لای پاش یا توی سوراخ کسش ...فیلم داشته باشه ازش..

پوزیشن این حالتی قاعدتا باید دردش بیاد زنش!برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جججونم بدن نمره داره...با یه داف داره سکس میکنه..چه سینه های خوردنی داره...کیر سوار حرفه ای....جوونم اون‌ سینه ها قتی بالا پایین میپرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده فیلم پورن خارجی پخش میکنه تا خودشو خانومشو حشری تر کنه... زنه دسشو میزاره روی سوراخ کونش انگشتشو میکنه توی کونش تا شوهرش بیاد... پاهاشو باز میکنه جمع میکنه توی شکمش کسش‌ بیفته بیرون.مرده یه بالش میزاره زیر کمر زنه تا کونش بیاد بالا.. کلی میزنه تو سوراخ کون زنش ... زنه هم با دساش دو طرفه کونشو میگیره باز میکنه تا کیر راحت بره توش...مرده کیرشو میکشه بیرون با آب کس خیس شده ...سرشو میزاره دم سوراخ کون خانوش فرو میکنه تا ته توش.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خود ارضایی سارا تو حموم خونشون چه کس نرم‌ و لطیییفی...چه سینه های خوش فرمی دسشو میزاره روی کسش انگشتاشو میکنه توش.... چوچولشو با دسش میماله دوس پسرت چه حالی میکنه آخرشم یه بوس واسش میفرسته

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اونایی‌ که‌ پسر دوس دارن

بهش میگه جون خیلی خوشمزس نوش جونت میخوای لاپایی بکنیم؟ لاپایی چرا؟ بعدش بکن تو... بشین روشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 3از دیدن این کلیپ ها امیدوارم لذت ببرید


برو بچه ها ایران این طفلیو اسکل کردن بیا منو بکن محسن جان...دایی نقی کسکش ....بزن بزن با ویسکی...بزن بزن با ویسکی

ولی خودمونیم خوب جیگریه ها این خانومه..بدون ویسکیم حالش بالاست بکنیشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اونایی که دوس دارن از کون بکنن ... آقا سهیل داره کون دوس دخترشو جرررر میده با کیر کلفتش...فرو میکنه تا ته تو کونش و فیلم‌ گرفته....عجب کس تمیزیم داره به به ....دسشو میذاره روشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بکن بکن زن و شوهری از نوع ایرانی تو آپارتمان....

به سبک داگی زنش دولا شده...کس و کونو در اختیار آقاهه گذاشته...شوهره هم قدر این لعبتی که لخت شده جلوش رو میدونه و با شدت داره کیرشو میکنه تو کس این خانوم خانوما....آخرشم بش میگه داره آبم میاد زنشم واسش دسمال کاغذی اماده میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کیون پسر وطنی از نوع سفید و بی مو کی دوس داره؟

چه فازی برداشته پسره خخخخ میگه yes.. آااااه....yes بعد بچه خشکله نمیدونم چی میپرسه! بکنش بش میگه

چرا عزیزم؟ باوشه دو سه دقیقه دیگه بت میگم..برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

چه شاه دافی رو مخ زده

بش میگه جججااان....بلرزون...بلرزون...سکسی...سکسیییی......داره کسشو میکنه درش میاره بش میگه دوس داری رو پات بپاشم؟ کیر دوس داری؟ آره؟ کیر دوس داریبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 0کلیپ های گلچین ایرونی


از اون کلیپای ایرانی که نباید از دستش داد چرا؟ چون که کیفیتش عاالیه...کس خوشکل ایرانی ینی این....دوربین میبره جلو از نمای نزدیک کس و کونش..واو...کس زن ایرانی انقدر خشکل..سفید..ناز‌.صورتی....بابا دمت گرم..سوراخ کونش معلومه کیر زیاد نرفته توش ..تنننگ

موزیک ایرانی هم پخشه ..زنه کونشو داده عقب منتظر تا دوس پسرش کسشو جرر بده.برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کیر خوردن یه دختر وطنی اونم با اشتها و حس..کیرو با دسش گرفته میکنتش تو دهنش چه ملچ مولوچیم میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آب نبات دسشه میخورتش بعد میکنتش تو کس خودش.. میگه : کیر خوشکل دوس پسرمو بخورم...با طعم توت فرنگی...جوونم..چه کیری...دوس داری بمالم روش؟ آب نباتو میماله دم سوراخ کون پسره بش میگه عزیزم عشقم ..دیگه نمیتونم باید بخورمش..بعد سوراخ کون مسره رو با زبونش لیس میزنه میگه چه خوشمززس...برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دختره دانشجو رفته خونه دوس پسرش..خونه خالی چه هیکل ظریف مریفیم داره پسره اول از رو شلوار کونشو کلی دسمالی میکنه بعد شلوار جینشو میکشه پایین دختره شرت قرمز پاشه ..کس کوچولوش از زیر شرت زده بیرون ...کلی کس و کونشو بوس میکنه و میماله شرتشو میزنه کنار انگشت میکنه تو کسش..بعدم که‌..خودش دراز میکشه دختره باربی با کس میشینه رو کیر دوس پسرش و کللللی باز کس بش میده.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید(قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید ( قسمت دوم)

.

.

.

.

شاشیدن دختر پریود ایرانی !

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

یعنی تندیس ارضا شدن واقعی(نه دروغی مثل فیلمای پورن غربی) رو باید به این دختر داد

خیییییلی حشریه...ایستاده دس پسره میره روی کسش سه بار ارضا میشه...کل بدنش میلرزه ناله های شهوتیش بلند میشه جوری که به زور سر پا وایمیسته..دیگه فک کن اگه کیر بره توی کسش چه میکنه این دختر هی پسره رو از خودش دور میکنه میخواد از اتاق بره بیرون ولی تا پسره کمی دسمالیش میکنه باش ور میره کل بدن دختره سست میشه از شهوت نمیتونه دل بکنه برهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میلف وطنی..خانوم متاهل و نه نسبتا جوون وطنی لباساشو در آورده لخت جلو شوهرش دولا شده و عشوه گری میکنه و منتظر کیر شوهرشه...کسش توش خیسه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن و مرد تهرونی یه کلیپ متفاوت.کس صورتیشو...عجب چیزیه..کس تنگ و پر آب...دوست پسرش اول انگشت میکنه میکنه تو کس دختره بعدم کیرشو تا ته میزاره داخلش.سینه هاشم فیلم میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اینم سری کلیپای مارال و دوس پسرش با کیفیت خیلی بالا .ابر داف وطنی زنده باد این کون..زنده باد این کس تر و تمیز.این بدن مثل بلور شرتشو دوس پسرش میزنه کنار کس خشکلش نمایان میشه و لاشو باز میکنه که توش معلوم شه..بعدم کیر کلفتشو تا ته میکنه داخل کسش و حسابی میکنتش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

این یکی از بهترین کلیپای وطنیه...چون دختره اندام بسیار زیبایی داره و وقتی دوس پسرش کیرشو فرو میکنه توی کونش دختره ناله های ناااازی داره و با شهوت هی میگه آااای ...اووووی..آاااااخ....پسره هی بش میگه چجوری وایسا دختره میگه خوب درد داره فک کنم خون اومد....اینجوری خو تو داری میکنی توی جلو علیییی......برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این زنه خیییییلی حشرش بالاس...از بدن خودش برای دوس پسرش فیلم گرفته اول مه مه هاشو فیلم میگیره میگه بیا عزیزم بیا قشنگ سینه هانو بخور بمالش...بعد از پایین فیلم میگیره و میگه کسم ماله توهه رضا..بیام خونت زنت بشم توام هی بکنیم..بیام برم رو تختت فقط بگم رضا بیا بکن منو..لای کسشو با دسش باز میکنه میگه رضا داخلشو نگا..صورتی و تنگه..میکنیش؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آقا رضا خانومشو از کون داره میکنه...سینه هاش وقتی کیر شوهرش میره داخلش خییلی سکسی تکون میخوره..پنکه هم روشنه که گرمشون نشه..کسشم روبه دوربینه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ با کیفیت وطنی...دختره اول حسابی و خیییلی حرفه ای ساک میزنه و کیر رو با اشتها میکنه تو دهنش و سرشو میخوره...دختره بدنش خداااست...بدن مانکنی..از پشت کسشو میکنه و دختره هم بعضی وقتا یه آااه خیلی شیکی میگهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

خانوم وطنی هویج میکنه توی کون و کس خودش! انقدم حشری شده با این کار که کسش پر آبه..خیییس...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

پورن وطنی هم کم کم داره سطحش ارتقا پیدا میکنه کلیپ با کیفیت full HD وطنی..کس ناااازی داره داگی استایل منتظره کیره..دسشو اول میزاره روی کس قشنگش انگشتاشو میکنه لای چاک کسش....آهنگم پلی کردن که فضاشون رمانتیک تر شه....ای‌ جوووونم این بدن خانومهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

باز از راضیه خانومی داغ داغ با اون لاک های خوش رنگش داره کوس و کون رو آماده می کنه

مدت: ۴۰ ثانیه حجم : ۱۱.۱۴ مگابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوه اوه مهسا دختر جوان از کسش فیلم‌ گرفته..دختر تو رحم نکردی به خودت ها.. این کس معلومه بد‌ گاییده شده..

با دوتا انگشت لاشو راحت باز میکنه توش خیسه.... بعد بوس میفرسته برا اونی که این فیلم‌ از کسشو براش گرفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 0گلچبن ایرانی


چند نفری دختر آوردن خونه و دارن میکننش جالب همشون این خانومه رو از کون میکنن..گاااییدن کونشو.دختره هم بدش نمیاد وقتی کیر توی کونش فرو‌ میره خودش دسش رو کسش میمالتشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مهران با همسر کون کلفتش ماندانا تازه اونم از کون ..موزیک شاد و قشنگیم پخشه .... ماندانا وقتی کیر مهران توی کونشه تخماشو همزمان میماله ...خوب تا ته رفت توش دردش میگیره کیر مهرانو با دسش میگیره درش میاره

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

فک نکنم زنش باشه!زنه هی اعتراض میکنه دردش میاد ولی مرده کیرش سیخه این حرفا حالیش نیست میخواد بکنش فقط هی میگه جوووووون کیرشو میکنه تو کس و کون زنه...هیکلیه مرده برعکس زنه ظریفه به عبارتی کس و کونشو یکی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خانوم وطنی خیلی حرفه ای تو ماشین داره واس مرده ساک میزنه کیرشو با دسش گرفته میکنه تو دهنشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جووووونم سکس تو حمومم حال خودشو داره ها.دوش باز باشه زیر آب بکنی تو کس همچین جیگر‌ کمر باریکی تازه قبلشم بدنشو با کف و صابون خوب بشوری قشنگ بشه مثله بستنی..نمیدونی بخوریش یا بکنیشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میکنه تو کسس زنه وطنی با کاندوم...زنه حشرش بالاااا هی میگه اوفففف....آاااه....مجتبی...اوففف...پاهاشو جمع میکنه فرو میکنه تا ته تو کسش بعدم بش میگه بیا عوض کنبم...مرده میخوابه زنه پاهاشو میزاره دو طرفش کیرشو با دسش تنظیم میکنه دم سوراخ کسش میشینه روش تا آخرم میره پایینبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

فیلم گرفتن مامان نگین از کسش... رو مبل نشسته . دامن پاشه میزنتش بالا شرتم که پاش نیس ...دسشو میماله روی کسش و لای پاش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفففف پسره دو جنسه وطنی ..کس لای پاشه!؟؟

یعنی اینایی که میبینیم دورو ور خودمون کس لاپاشونه! عجب چیییییزیه...لامصب کس لای پای تورو صد تا دختر داف ندارن که..صورتی..تننننگ..به زور با انگشتاش لاشو باز میکنه معلومه کیر نرفته توش...

خیییلی خشکلو کردنی هستی‌ تو تیشرتشو میزنه کنار سینه داره..چقدم خوشکل... پاهاشو میده بالا..اوففف بهشت لای پاشو...انگشتاشو میکنه لاشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

مهشید دختر مانکن وطنی بهشتشو نشونمون میده....کاری میکنه هرکی ببینتش سیخ کنه واسش..اول سینه هاشو از روی سوتین میماله بعد کااامل لخت میشه..هم‌ سینه هاشو از زیر سوتین در میاره هم شرتشو میکشه پایین....واای به اون بهشت لای پاش..بازمت دختر این کس لای پات حرفی برا گفتن نمیزاره که...انگشت وسطشو آروم میکنه لای چاک کس خودش...کلی باش بازی میکنه..بعد یه خیار کلفت فرو میکنه توی کس تنننگ خودش انقد فرو میکنه داخل و میکشه بیرون تا کم کم صدای ناله های ناااازش بلند‌ میشه..ناله های شهوتی...آااااه...آااااییی...آاااه...برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

اونایی که سکس وحشی از نوع وطنی دوس دارن.... زنه خیییییلی حشرش بالاس

به مرده میگه : قربون کیرت برم من...میکنی توم؟ هرکاری دوس داری بام بکن..ججونم..آاااااه چه کیری داری...آااااه بریز توم...بریز توم... آاااه نمیتونم..نمیتونم کلفتیشو تحمل کنم..جرم میده...آاااه..بریز تومبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دوستشو آورده برا زنش... طرفم اول کس زنشو با دسش میماله زنه هم کیر مرده رو گرفته دسشو روش بالا پایین میکنه پر حرفای سکس

زنه جلو شوهرش میگه قربونه کیرش بشم..شوهره بش میگه کیرشو دوس داری؟؟ با شهوت جواب میده آاارره....کیرش تو کسم...

بعدشم با کس میشینه روی کیر دوست شوهرش...جررررش میده مرده...محکم میزنه توی کسش تا کس زنشو جلوی خودش پر آب میکنه. جوری که آب از توی کسش میپاچه بیرون..زنه یهو کیرو از توی کسش میکشه بیرون...میگه :

کم آورد...خنده های شهوتی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

ساسان رفیقشو آورده خونه که جلوی خودش کس زن جیگرشو جرر بده..وقتی رفیقش داره کیرشو فرو میکنه توی کس خانومش .ساسان خودش داره جلق میزنه بش میگه :

ججججون ..واای..کلفته سارا؟؟؟ آروم... زنم جندته کیرشو بخوربرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

افسانه جون لخت شده واسه کی! سینه هاشو میماله از کسش فیلم‌ میگیره...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

الهام خانوم عزیز و ناز و دوس پسرش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عاااااالیه این کلیپ.آقا کیوان گل و همسر ناااااازش الیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

ـــــــــــ


 • 1زن ایرونی خوش اندام وقتی داره میده دیگه هبچ حرفی...


کیررو انداخته تو کس زنش بش میگه ججون بده بیاد..بده بیاد....

چه کون ور قلمبیده ای داره زن کس تپلش...لامصب کسش میرو میبلعه....خیسه خیسه توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای داد بیداد به طرز خیلی حشری زنه داره جلو شوهرش به یه مرد غریبه کس میده....

کیر مرد غریبه رو کرده تو کس خودش اصلا تو این دنیا نیست....ناله های شدیدی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دارن جلوی خودش کس زنشو جرررر میدن! خودشم داره حال میکنه وقتی زنش زیر یه مرد دیگه خوابیده و پاهاشو باز کرده براش...

جاااااان.....جااااان...چه میکنه خانوممو...جااان

خانومشم با صدای پر از حشر و با ناله شوهرشو صدا میزنه..آاااااه....آاااای...علی...آاااه...علیییییبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

طرف ۴ تا انگشت میکنه تو کس زنش...اینجوری خانومشو حال میاره....

وقتی دسش تو کسشه با انگشت شصت چوچولشو میماله لای چاک کسشو باز میکنه انگشت میکشه لاشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

میزاره توی کسش بش میگه چطوره؟ زنه جواب میده عاالیه....کیرت تو کسمه...آااااییییی...آاااایییی...دردم میگیره....دردم میگیره.... دیگه جا نداره...دیگه کسم جا نداره....کیرو خیلی با اشتها ساک میزنه بش میگه ساعت ۴ به من گفتی بیا ساعت ۶:۳۰ من پیشتم

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

زن و شوهر وطنی.....شرت و سوتین قرمزم خودمونیم خییلی درجه تحریکش بالاس

وقتی کیر لای کسش عقب جلو میشه زنه با دسش چوچولشو میماله اینجور حشرش میره رو هزااار.... ...

مرده با آب دهن سر کیرشو خیس میکنه..میکنتش داخل کس زنش...آاااای و اووووی زنه بلند میشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کس صورتی دمر خوابیده زن ایرانی بش میگه بازش کن.....بازش کن...جججوون....

کیر کلفتشو چنان میتپونه تو کس زنش که ناله اش بلند میشه....زنش با دوتا دسش دو طرف کونشو گرفته واسه شوهرش بازش کرده تا کسش بیفته بیرون و راحت بتونه کیرشو بزاره داخلش......

آخ آخ اونجا که انگشت میکنه لای کس صورتیش...اصن یه وضعی...برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کیرشو انداخته تو کس خیس دوس دخترش با دسش کیرو گرفته میچرخونه تو سوراخش..........

کیفیت کلیپ حرف نداره..جدییید...از اون کلیپایی که نباید از دستش داد‌...محکم از پشت میزنه تو کسش ...خانومه یه آااااه ریزی مباد حشری وارونه.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سری کلیپ های مهشید و دوس پسرش ‌...جدیییییید....حرف نداره این دختر فوق العاده وطنی.......

قربون اون لبات بشم که گازشون میگیری دلبری می کنی و همزمان سینه هاتو میمالی.....دس میزاره رو کس تنگ و صورتیش فیلم میگیره از خودش....

دوس پسرش پاهای مهشید باز میکنه...میدشون بالا که کس مهشید قشنگ آماده کردن شه....اوفففق چه کس نااازی داره...کیرشو میماله لای چاک کسش...خیس میشه با آب کس مهشید جونش...بعد آروم میکنه داخل...فرو میکنه تا ته...پشت سر هم میزنه تو کسش.....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

صدای نفس نفس زدنه مهسا وقتی کیر میره توی کسش چقدر شهوتیه....میثم با دساش کون مهسارو چنگ میزنه......

آبشو خالی توی کس زنش....همزمان دوتاشون لبای همدیگرو میخورن...وقتی کیرشو از توی کس مهسا درش میاره آب میربزه بیرونبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جججونم خانوم کمر باریکش‌ چه لباس سکسی پوشیده اوففف..از صدای کیر وقتی تو کسشه میشه فهمید این‌ کس پر آااابه کسه.... کیرش لیز میخوره از توی کسش میپره بیرون

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جااان...کون بچه خشکل سفید و بی مو....اصل جنسه این کون....چه سوراخش تنگه به به....به زور انگشت میره توش دیگه چه برسه بخوای کیر بکنی داخلش....

رو کیر بکنش داره دلبری مبکنه.. این‌ سوراخ کونو باید پر آب کیر کردبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سرشو محکم ساک میزنه با لباش.. به دوس پسرش میگه: یه مرجانی برم؟؟ به به چه کیریه...میخنده.... چقدم قشنگ کیرو میخوره...با دل و جون کیرو تا ته میکنه تو دهنش

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 0سلطااااااان


کس که حشری باشه اینجوری خیس میشه... اینم زن و شوهر تهرانی که قبل خواب برنامه دارن با هم....

وقتی کیر میره داخل کس زنه صدای آب تو کسش داره میاد....مرده ثابت مونده زنش خودش کسسو میکنه توی کیر در میاره....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این مه مه های خشکل و اناریشو از زیر بلوزش و سوتینش در میاره....ای جججججونم....دسشو با آب دهنش خیس میکنه پستونشو میماله و سینشو میذاره دهنشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

دو قسمت دیگه از دختر و پسر شیطون تو خونه جنگلی شمال عشق..صفا... اینجا تازه داره شلوارشو میکشه پایین ...طرفش چه کونش زیر شلوار سکسی تره..اوففف..کون گوشتی و گنده جون میده بندازی توش..لختش میکنه و ...برای دانلود کلیپ کلیک کنید(قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

.

شاهین با مامان دوستش رفیق شده..چه رفاقتی...مامان دوستش واسش لخت میشه.عجب بدنی داره....شلوارشو جلوش در میاره...شرتشو هم جلوش میکشه پایین...کس و کون خودشو نشون شاهین میده...کیفیت کلیپ بالا و کلیپ جدییید.از دستش ندینبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عرفان از کس زنش وقتی کیرش داخلشه از نمای نزدیک فیلم گرفته....ای جججونم به این کس‌..چه بهشتی لای پاشه خانومت....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سمیرا واس دوس پسرش ساک میزنه پسره هم یواشکی فیلم گرفته

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از دستش ندید.داغ داااااغ...وطنی جدییید مرد و زن با تجربه با شهوت بالا یه سکس حرفه ای میکنن و نفر سومی هست که داره ازشون فیلم‌ میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیا کون بچه دوس دارن....ایول به این کون وطنی...انگشت میکنن تو کونش..ترتیبشو میدن.کیفیت بالابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوففففف عجب سکسی.وطنی...کیفیت بالا خیلی حرفه ای دارن با هم حال میکنن.زنه نشسته رو کیر با شهوت خودشو بالا پایین میکنه...بعد کیرو از تو کسش در میاره با دسش میمالتش کیره مرده روبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ساک حرفه ای و جدید وطنی با کیفیت بالا .زنه کیر کلفتو تا ته میکنه تو دهنش و سرشو زبون میزنه ..دسشو رو کیر بالا پایین میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ کوتاه ولی با کیفیت از گاییدن کون الهام خانوم.بدن تمیزی داره انصافا.کونش کیر کلفت رو میبلعهبرای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید

.

.

.

.

اونایی که پسر ایرانی دوس دارن...کون سفید برفی دوس دارن...لامصب بدتش انگار دختر ۱۴ سالس.. جون چه لعبتیه و... کیر کلفت میکنه تو کون پسره میزنه رو کونش بش میکنه عشقم.... کیفیت اچ دیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید(قسمت دوم)

.

.

.

.

اول کرم‌ میزنه دم کون زنه میخواد کیرشو به زور بکنه تو کون تنگش . پسره بش میگه کمرتو بده بالا....کونتو نه کمرتو بده بالابرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میترا خانوم با این بدن سکسی و سفید از کون گاییده میشه با کیر کلفت ...اول سرشو میزاره دم سوراخ کونش آروم میکنه داخل سرشو بعد با زور فشار میده میره تا ته .میترا هم حشرش زده بالا و خودش رو کیر عقب جلو میکنه و آه و ناله میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ گاییدن کس شیوا....دولا شده کمرشو داده پایین کس تپلش افتاده بیرون با دساش کونشو گرفته باز کرده و در اینجاست که دوس پسرش با کیر کلفتش میره سراغشو تا ته میکنه تو کس شیوا خانومبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوففففف زن و شوهر ایرانی با کیفیت خووب..چه کوووونی داره زنه . کون گنده و خشکلشو مرده چنان‌ میکنه توش که جر میخوره قشنگ و ناله های شهوتی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اول سر کیرشو میزاره دم سوراخ کونش آروم میکنه تو بعد با فشار کیرشو تا ته میکنه توی کونش زنه آاااه میکشه...بعد محکم‌ میکنتشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

منشیه شرکت یه خانوم متاهل با یکی از پسرای شرکت دوس شده توی یکی از اتاقای خلوت شلوارشو میکشه پایین .شرت قرمزشم درمیاره روی صندلی میخوابه پاهاشو میده بالا ..کس تر تازشو آماده میکنه واسه پسره ..پسره هم تا میتونه از کس منشیه شوهردار و میکنه...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2مهشید جون مسته مسته رو کیر پسره تاب میخوره.کیفیت...


وقتی کیر کلفت دوس پسرش تا ته توی کسشه...دختره میخنده میگه : پشمارو...... ااااااای...اااااااااخ....درد داره...دستو ببر بالاتر...قطش کنم؟

ینی فقط اون لحظه که کیر کلفت پسره لیز میخوره (کسش پر آب کسه )از توی کس دختره میپره بیرون بعد دختره سر کیر دوس پسرشو میگیره آروم میکنه توی کس خودش ..چندبار این اتفاق میفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

طرفدارا گی ایرانی.... این کلیپ ناب واسه برو بچه های گی آماده شده (جدید و با کیفیت)

این که داره فیلم‌ میگیره کیرش تو دسشه داره جلغ میزنه...

اونم که کیرش تو کون پسرس...با دوتا دسش ضربه میزنه رو کونش..محکم تر میگادشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

پوزیشن جدید از این دوتا حشری ایرانی ..دوتاشون سکس پر حرارت و جون دار دوس دارن....ا

اینبار خانومه پاهارو باز کرده واسش لنگارو داده بالا مرده خوابیده روش....

چنان محکم با کیرش میخوابونه تو کسش که صدای برخودش از صدای ناله های زنه بیشتره... خوب گوشتیه انصافابرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت ۱)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

بنازم این قوس کمرتو بدن طلا.....

توی حموم این داف خوش اندام و داره میکنه ...حسابی با صابون و کف بدنشو تمیز کرده ....از پشت میزنه توی کسش..برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دوس خانومشو برده خونه باغ داره از کس ترتیبشو میده عجب بدنییییی انگار مانکن لامصب میشه کس تنگشو حس کرد ..تو سه تا پوزیشن با هم سکس میکننبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1کسش مثه یه هولو از لای پاش زده بیرونbr img...


ریختن آب کیر روی کون زیبای پرهام بهش میگه دستمال بدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده نشسته رو صندلی کیرش سیخه سیخه طرفم معلوم نی دوستشه زنشه مهم نیست..مهم این کوووون قشنگشه ..مهم این رونای کلفتشه..مهم کسشه که خود زنه با دسش برا مرده بازش میکنه تا کیر شق شدشو فرو کنه تا ته داخلشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خیییلی‌ وحشی با هم سکس میکنن این دوتا..دااااغ و حشری..محکم میزنه تو کس زنه..انقدر حشری شده که دیگه آااه و ناله هاش به جیغ تبدیل شدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زنه رو بلند کرده آورده خونه بعد اینکه خوب گرمش کرده گذاشتش واسش برقصه..مرده بش میگه : جوووون برقص جنده خانووووم

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سینه های شقایق خانوم .زنده باد این بدن.شقایق داره سلفی از خودش فیلم‌ میگیره ..زیباترین سینه های نااااز و خوردنی..با کیفیت عالیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

سکس زن و شوهر خیلی حشری...زنه کسشو باز کرده مرده هم سفت و تند میکنه تو کسش و همزمان سینه هاشو فششار میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

عجب کیفیتی...عجب زنی‌‌..چه زندگی‌ لاکچری داری تو با این خانوم فوق سکسیت.کمر باریک با کون زیبا و بدن یکدست و سفید..کیرشو میکشه بیرون بعد کسشو فیلم میگیره..تنگ و صورتیه..دسشو میماله روی چاک کسش خانومش .کیرشو تا ته میکنه توی کسش و تلمبه میزنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از کون میکنتش..دمر دوس دخترشو خوابونده کیر میزاره داخلش ..دختره دردش نمیگیره!برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اینم زن و شوهر خوش ذوق وطنی که خیلی همدیگرو دوس دارن و زنه در تلاشه که شوهرشو همه جوره راضی نگه داره..مرده دوس داره سکس از پشت داشته باشه با همسرش و زنه با اینکه دردش میاد کونشو ازش دریغ نمیکنه.هم از کس و هم از پشت بش حال میده با رضایتم این کارو میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

لایو اینستا هم جالب شده...داره دوس دخترشو میکنه... دختره وقتی کیر میره توی کس تنگ و صورتیش خنده های جانانه ای از روی شهوت میکنه بیشتر خنده هاش شبیه ناله هستن..خنده های همراه با ناله..کمیم به پسره اعتراض میکنه و میگه نکن اینجوری.پسره تندتر و محکم تر میزنه تو کس دوس دخترش تا آبش زودتر بیادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سکس با دوس دختر تو لایو اینستا! ای جووونم واسه این دختر شیطون..کلی تیکه از روی شیطنت به دوس پسرش میزنه....اول رو کیر پسره بالا پایین میکنه خودشو..بعدم که از رو پسره بلند میشه و پاهاشو براش باز میکنه کس خشکلش آماده میشه تا کیر پسر وطنی بره داخلش..برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

جیگر وطنی با بدن خودش داره دلبری میکنه.لای پاش و کسش که زیر شرت قرمزشه...سینه هاشم که دیگه نگو...رونای پاش خیییلی شهوتی میکنه پسرارو با حرفاش اونجای آقا پسرارو سیخ میکنه....برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید(قسمت دوم)

.

.

.

.

لایو هولو وطنی.جدیییییید از دستش ندید..پر حرفای سسکی از سینه ها و لای پاشو و کسش زیر شرت فیلم گرفته کلی عشوه میاد میگه مرسی دوستای گلم ..خوش اومدید..مرسی واسه قلبای خشکلتون..من از فلان جا هستم و..خلاصه حرف نداره این دختر داف وطنیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کلیپ با کیفیت وطنی با زمان مناسب..خییییلی رومانتیک موزیک ایرانی پخشه. آهنگ علی اصحابی به نام زندگیم زنه ساک حرفه ای واسه دوس پسرش میزنه بعدم که از کس خیییلی قشنگ گاییده میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

با لباش کمی دیگه ادامه میداد آب پسره میومد...خوب کیرو میزاره تو دهنش با دسش شرتشو میده کنار تا کسشو نشونه دوس پسرش بده.پسره هم دوتا انگشتشو میزاره لای چاک کس خانومیه دافش.خوب که کسشو با انگشتاش میکنه نوبته کیرش میشه..کیرشو تا ته میکنه داخل ...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چه کسی میلییسه واسه زنش..ای جوووونم ندیده بودم مردی اینطوری کس بخوره اونم‌ چه کس تمیییزو نااازی....نوش ججججونت..زبونشو قشنگ میزاره تو چاک کس زنشو ....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیون پسر وطنی کی دوس داره؟ انگشت میکنن تو کونش.و میمالنشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جدیدترین فیلم سکسی ایرانی مژگان خانم عجب کوسی کونی میده به پسره رو کیر پسرر نشسته میگه کوسم بکن زود, تمومش, کن پسر بهش, میگه از, عقب کنم زود میاد اوف جرش میده ابشم میریزه عقببرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

نمايش سينه هاى خوشكل ليلا خانومبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختر شاخ ایرانی با ساپورت تو پارکبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

بدن به این میگن و دیگر هیچبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

ـــــــــــ


 • 1مرده با کیر کوچولوش نشسته گاییده شدن زنشو با یه...


مرده عاشق خانومشه...ولی..ولی دوس داره یه غریبه رو وارد رابطه خودشون کنه... دوس داره وقتی خودش داره خانومیه نااازشو میکنه یه مرد غریبه هم همزمان کیرشو بکنه توی دهن یا کس و کون خانومش....

وقتی خودش و یه مرد غریبه دارن حسسسابی خانومشو با هم میکنن...میگه ججججووون...عاااالیه...خانومشم که داره با دوتا کیر گاییده میشه تو اوج لذته و ناله های خیلی حشری کننده ای داره...برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید(قسمت دوم)

.

.

.

.

بغیرتی وطنی جدییییید شوهره کیرشو گذاشته توی دهن زنش...رفیقشم آورده که همزمان از پشت بزنه تو کس زنش...پر حرفای سکسی :

جووون...کیرشو بخور...بخورش..گاز بزن....همشو بکن تو دهنت

زنم خوب مالیه نه؟ آبتو بریز تو کسش...آبتو بریز تو کس زنم...زنمو میکنی حال میکنی؟آره خوب کس میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

دختر جیگر وطنی تو لایو سوتینشو باز میکنه یکی از سینه هاشو در میاره..ای ججججونم...با دسش میگیرتش...میارتش بالا

پسرا تو کامنتا واسش له له میزننبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن وطنی کسشو گذاشته زیر دوش..... کس تپل مپلی داره میشورتش تا هم خوردنی بشه هم کردنی....

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از اون کلیپای ایرانی درجه یک و با کیفیت که پیشنهاد ویژه هست براش پر از حرفای سکسی و حشری کننده :

پسره کیرشو میماله دم کس دوس دخترش میگه :

جججون...چقدر بزرگه کست....بده عقب..بده عقب...بلرزون برام...دوس داری؟ دادن دوس داری عشقم؟ جججااان...ضربه میزنه رو کونش...ب میگه بزن..بزنبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت‌ اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 1کمیاب وطنی


اول حسابی کسشو جرررر میده.... مرده بش میگه جوووون کمرتو قوس بده..باسنتو بده بالا..آففرییین....وقتی از کون میخواد بکنتش زنه دردش میاد هی میگه آااااای کونشو جابجا میکنه که کیر بیشتر نره توش ..مرده بش میگه دردش همون اول بود دیگه تمومبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

اوفففف چه دوس دختر شاخی داره این پسره.لمبه های کون دختره رو با دس میگیره میلرزونتشون. تکون میده کونشو موج میفته ... کسشو فیلم میگیره که خیسه توش.کمر باریک..دافیه لامصب واس خودشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زنه داره سوراخ کون شوهرشو لیس میزنه همزمان کیر کلفت مرده رو با دسش گرفته براش جلغ میزنه! پوزیشن جدیده ها...چه حرفه ای کون مرده رو میخورهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از سینه های زنش فیلم گرفته....چه سینه های خردنی داره.فشششارشون میده..باشون ور میرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خانومش کون بزرکی داره معلومه شوهرش زیاد از کون میکنتش ..کلا کون و ساخته ها ..کمیم خشن میگادش تا ته هل میده توش.داگی استایل با هم مشغول عشق بازینبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

دختره میگه گنده است. شلواره دختره رو تا روی زانوش کشیده پایین شرتشو هم کشیده پایین پاهاشو با دسش گرفته داده رو شکمش. کس تننننگ و بی موی دختره آمادس واسه اینکه کیر بره داخلشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

الهام میخواد دوس پسرشو خوشحال کنه.روشش واقعا قابل تحسینه.خوشحال کردن دوس پسر با لخت شدن و نشون دادن کس خودش...انگشت میکنه لاش دسشو تا مچ میکنه تو کس نااازش...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

خانومش چه کس صورتی داره .زنه وقتی کیر میره توش همزمان با دسش بالای کسش و میماله چوچولشو فشار میده ..حشرش زده بالا کسش خیسه. شوهرش کرستشو باز میکنه سینه های درشتش و با میگیره تو دسش نوکشونو فشار میده.اخرشم آبشو میریزه رو شکمشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

پسر و دختر وطنی تو چت زنده با هم سکس میکنن دختره اول کیر دوس پسرشو با دسش میگیره واسش جلغ میزنه بعدم که از کس گاییده میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

با مامان دوستش رفیق شده...چه رفاقتی... از مامان دوستش فیلم گرفته...چه بدنی داره مامانه.چه عشوه ای میادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کون خانومش دوتای مردس بس که بزرگه و خوش فرم

داگی استایل میمونه ندا جیگر مرده هم اول کسشو حسابی دسمالی میکنه بعد کیرشو محکم میکنه تو کسش فشار میده تا ته میره داخل.کسش خیسه معلومه شهوتش رو هزاااارهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کسش مثه یه هولو از لای پاش زده بیرون

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کس هولویی وطنی....میترا جوووووون

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

این کلیپ همه مدله خاصه. از دسش ندین

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

از لباس عوض کردن خواهرش فیلم گرفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده بش میگه چه آبی داری تو سحر... محکم کیرشو میزاره داخل کسش و زنه با کلی ناله های شهوتی میگه دارم پاره میشمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

سکس فوق العاده با دختر ایرانی تو کوه زیر نور آفتاب با ویتامین سی کاندوم انداخته رو کیرش پاهای دختره رو باز کرده محکم میزنه تو کسشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ عااااالی از دختر وطنی با بدن شااااااااخ و کون گرد و قلمبه بدن سفیییییید کس صورتی و تننننگ دختره روسری سرشه و پسره شلوار و شرت دختره رو تا روی روناش میکشه پایین کسش بیفته بیرون .دختره کونشو میده عقب کسش بیفته بیرون از لای پاش پسره هم کیرشو اول میماله لای شیار کس دختره تا سرش کمی خیس سه بعدم میزاره تو کسش و محکم میزنه توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

آقا نیما کیرشو گذاشته لای سینه های زنش راضیه .زنشم کیرو با دسش گرفته باش بازی میکنه دسشو رو کیر بالا پایین میکنه .نیما هم سینه های زنشو فشار میده..میمالهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لایو دختر جیگر ایرانی که پستونای خشکلش رو نشون میده فقط شورت پوشیدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرده با کیر کوچولوش نشسته گاییده شدن زنشو با یه کیر کلفت تماشا مبکنه و لذت میبرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیرش وفتی توشه مرده با دس عقب جلوش میکنه زنه هم با این کارش حسابی حشری میشه و خوشش میاد

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مهرداد مخ یه دختر نوجونو زده آوردش خونه .از کس نمیتونه بکندش شلوارشو کشیده پایین کیر کلفتشو میماله به کس تر و تازه و تنگ دوس دخترش...کسش معلومه تا حالا کیر نرفته توش...برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2محشر


میثم داره کس زنشو پاره میکنه بس که محکم میزنه توش

جووون...چه کسیه....میثم؟ جونم..درد داره...درش بیار...باشه عشقم...جججون....آااااه...آااااییی...آاااااییی...جوون؟ کیرم کلفته؟ کیرم کلفته آره؟ آاااااه.....آاااایبرای دانلود کلیپ کلیک کنید(قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

این مرده کارش حرف نداره....خانوم داف خودشو اول ماساژ توپی میده ....شرتشو در میاره....خوب حشریش میکنه اول....کس و کون قشنگ خانومیشو حسسابی میماله و نوازش میکنه......

حشرشون میره روی هزار...بعدم یه سکس درجه یک با هم میرن....داگی‌ استایل از کس میگادش....بنازم این بدنو....چقدر خوبی تو دختربرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت چهارم)

.

.

.

.

شبنم دختری که تازه پا به عرصه گذاشته و با این که سن و سالی نداره ولی خوب سوراخ کس و کونی داره....

از سینه های تازه شکفته شدش بگیر بیا پایین تا سوراخ کونش باید لیس زد این دخترو....کسی که زیاد کیر نرفته باش توش یا بهتر بگم اصلا کیر نرفته باشه توش....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

رویا و شوهرش ...کونی داره واسه خودشا.. چه بدنی بنازمت خانومی...شوهرش از پشت کیر میزاره توی کس و کون رویا جونش...به عبارتی کس و کونشو یکی میکنه...وقتی از پشت فرو میکنه داخل کسش چه ملچ مولوچی میکنه...کس باید پر آب باشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

.

پسره بدجور کس و کون دوس دخترشو میخوره....سوراخ کونشو چنان با ولع لیس میزنه و زبون میکنه توش سینه های دختره رو چنان میخوره میخواد با دهن بکندشون ... انگشت میکنه سوراخ کونشو انگشت میکنه تو کسش.... (پارت سوم)برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ وطنی اونم کردن دهن دوس دختر با کیر کلفت و دراز.... حشری شده عالی دهنشو میکنه... کیرشو تا ته فرو میکنه داخل دهن جمع و جور و خشکل دختره میگه جااان...خانومم...جججااان...خوب که میکنه داخل دهنش دختره اذیت میشه ...

چیشد‌.ججاانم..جاانم...حالت خوبه؟ میگه آره..

.

حرف نداره این کلیپ ساک زدن....دمشون گرمبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 3شهوتشون بالاس


زنه بدجور ناله میکنه دولا شده از کس داره گاییده میشه به پسره میگه درد داره....اخ..اوی..دررررد داره...درد میگیره...

پسره حشریه..کس میخواد..اصلا رحم بش نمیکنه محکم میزنه توش میگه به درک.... شوهرت میدونه داری به من میدی؟ شوهرت میدونه داری میدی؟برای دانلود کلیپ کلیک کنید(قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

این دخترایی که تازه به سن بلوغ میرسن و سینه هاشون کم کم در میاد و بدنشون‌ فرم‌ عوض میکنه تو سن ۱۶ به بالا....بعضیاشون خیییییلی حشرین...این دختره دس میزنه به کس کوچولوی خودش پر آب کس میشه انگشتاش بس که حشریه...این دلش کیر میخوادبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

لایو سینه وطنی....خانومی خودسو تو لایو معرفی میکنه و سینه هاشو نمایش میده تو لایو و سوتین عوض میکنه و دلبری میکنه این زن ایرانی با سینه های سکسیشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کیفیت عالی

داف وطنی با بدن خشکل آهنگ ایرانی هم پلی کردن .....

مرده کاندوم انداخته رو کیرش میکنه تو کس این دختر داغ و سکسی ..بدن مثل بلور ..کس تنگ و صورتی ....برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

کار به هیچیش ندارم..فقط اونجاش که صادق کیرشو کرم میزنه میخواد بکنه داخل کون مریم جونش.....چنان قشنگ آااااه آااه میکنه با یه عشوه قشنگی و حشر زیادی که توی صدای مریم موج میزنه که با حس درد قاتی شده...کونشو جررر میدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قیمت سوم)

.

.

.

.

قربونه اون کسه لای پات بشم چقدر عشقی تو آخه ...قربونه اون نفس نفس زدنات بشم وقتی کیر میره لای کس قشنگت.... مهرداد وقتی لای کس خانومش پروین با کیرش باز کرده و داره میکنتش ازش فیلم گرفتهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

اوفف میلف وطنی....معلوم نیس برا کدوم پدر سوخته ای این مامان ایرانی توی حموم خونش سینه هاشو از زیر سوتین در میاره..لباشو غنچه میکنه...دوربینو میبره پایین از بهشت لای پاش فیلم‌ میگیره..انگشتاشو میکنه لای کسش..خیییسه خیییسه....برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

فیلم گرفتن حامد از لخت زنش...ابر اندامیه انصافا ..حامدم ظاهرا میدونه بدن زنش کیر خیلیارو راس میکنه واس همین لختش کرده ازش فیلم گفته رونای درشت و اون کس تنگی که لای رونا قایم شدهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

چند نفری این خانوم ایرانی رو آوردن همشونم از کون میکننش...مرده وقتی کیرشو خوب کرد داخل کون زنه. بش میگه سر شد؟ ...نفر بعدی که میاد بکنه زنه دردش میگیره میگه کرم بزن..خشششکه...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

مرد وقتی حشری بشه واسه زنش چی میگه؟

درست بایست ...درست بایست...کیرم کلفته؟...آره..کیرم کلفته؟....جججونم...جججونم

زنه هم ناله های خشکلی داره

چقدر خوبه زن و شوهر تو سکس هماهنگ باشن با هم..یه پوزشین خو مرده هیچ کاری نمیکنه فقط کیرشو تو کس زنه کرده دیگه تکون نمیخوره..زنش خودش داره آب شوهرشو میاره و کسشو میکنه رو کیر شوهرش و در میاره..برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

ای جججججونم آقا هادی سینه های دوس دخترشو از روی سوتینش با دستش میگیره فشششار میده بعد سوتینشو میده بالا سینه هارو میاره بیرون نوکشو میگیره...

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

وااای چقدر ست لباس زیر بنفش سکسیهههه.... پردیس دختر داغ دبیرستانی و هولوی تهرانی دله دوس پسرشو با این دوتا کلیپ از بدن لختش برده...خدا میدونه دوس پسرش چندبار با این دوتا کلیپ پردیس جونش جغ زده..مخصوصا اونجاش که پاهاشو باز کرده دستشو گذاشته لای کسش توشو انگشت میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات...آخرشم دادی به باد دادی به باد.... چه بکن بکنیه هااا...سکس پر حرارت دوتا جوون وطنی...ای ججججونم برای این دافی که رو کیر پسره نشسته...مو بلونده و سفید...کون گوشتی وقتی با کس میشینه رو کیر پسره لمبه ها تکون تکون میخوره..به به...عجب کیفیتی ...جدید..ناله های حشری شدنش رو هوااست کس بلوندیبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

بیغیرتی وطنی....مرده غریبه رو آورده خونشون تا جلو خودش با همسرش سکس کنه و از کس بکنتش ...خودشم فیلم میگیره و میخواد که مرده محکم تر بزنه بکنه تو کس زنش اونم گوش میکنه به حرف شوهره و جوری سفت کیرشو میکنه داخل کس زنه که صدا بلند میشه

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

جوووونز وحید چه پوزیشن باحالی داره از کون زنشو میکنه...اینجوری که باید خیلی دردش بیاد خانومش! اما ریلکسه ..تازه کلیم حشری میشه وقتی کیرشو میتپونه تو سوراخ کونش...بکن توش نوشه جونت وحید خان...از سر و صدا تلویزیونم معلومه سر ظهر داره کس و کون خانومشو یکی میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2داغ داغ


کنار شوهرش دراز کشیده و کیرشو با دسش گرفته و بازی بازی میکنه باش....

با دسای ظریف زنونش برا شوهرش جلق میزنه .....

انقدر باش ور میره تا آب شوهرشو در میاره و بعدشم حسابی آب کیرشو خالی میکنه....آبشو میکشش بیرون از تو کیرشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن سن بالا وطنی چه کیری میخوره بابا دود از کنده بلند میشه..اینجور که کیر میخوره این ..این جوون موونا باید درس بگیرن

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

کلیپ فوق العاده و با کیفیت مریم دختر جوون ایرانی. اندامش تحریک کنندس خدایی . تو حموم خونشونه اول سوتینشو باز میکنه سینه هاشو فیلم‌ میگیره .میمالتشون ..فشارشون میده بعد یه پاشو میاره بالا دسشو میزاره روی کسش..میمالتش هی ناله میکنه میگه آآاااااااای....آاااااااه....انگشت میکنه لاش...بعد انگشتشو آروم‌ میکنه تو کس خودش...انقد میماله تا کسش پر آب میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت سوم)

.

.

.

.

چجوووورم میشینه رو کیر با عشق با شهوت با ناااز....پاهاشو جفت کرده که‌ کسش تنگ شه محکم میشینه رو کیر کلفت دوس پسرش ...برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت اول)

برای دانلود کلیپ کلیک کنید (قسمت دوم)

.

.

.

.

عجب کووووونی...عجب بدنی....خوش به حال این پسره چه کسی رو داره میکنه.زنه با این کون ردیفش خودشو رو کیر پسره عقب جلو میکنه تا ته خودشو میده عقب که کیر کلفت حسابی بره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

زن توپولیشو خوابونده کیرو میزاره توش.زنه هم حال میکنهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

ای جااااانم مریم با این اندام تحریک‌ کنندش کاامل لخت میشه اول سینه هاشو نشون میده بعدش شلوارشو میکشه پایین بلدم شرتشو...سش قشنگ میفته بیرون خوشبحال اونی که مریم براش لخت میشهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

گاییدن کس زن توپول موپولی کس تپلم صفایه خودشو داره ها. زن و شوهر وطنی حسابی مشغول بکن بکنن و مرده وقتی کیرشو فرو میکنه تو کس زن خودش با دوربین گوشی ازش فیلم میگیرهبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

میترا و دوس پسر جدیدش وقتی پسره خرجش میکنه بایدم اینطور با رضایت و شهوت زیاد رو کیر پسره بالا پایین کنه خودشو.بدن بیستی داره انصافا.کسش معلومه تنگه کیر پسره به زور میره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.

نیما میخواد یه استارت قوی بزنه با زنش سکس کنه کونشو خیس میکنه تا کیر کلفتش راحت بره توشبرای دانلود کلیپ کلیک کنید

.

.

.

.


ـــــــــــ


 • 2

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجونظرسنجی

در هنگام ورود به سایت کدام ستون توجه شما را جلب می کند (به سراغ کدام می روید؟)


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «