کنسرو ماهی!


 • Neshane21  

 • عضو از
  1397/10/12

 • پست‌ها: 1044

 • 3741


آقایونی که به دلایلی نمیخواین با دوست دختر فعلیتون ازدواج کنین


دلایلش چیه؟


ـــــــــــ


 • 5

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Full of nothing  

 • عضو از 1398/10/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 212

 • 390

اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی...


اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی ، که اگر این دختره پا داد دوست شد حتما خرابه یا فلانه!


ـــــــــــهرکسی می تونه طرز فکر خودشو داشته اما نمیتونه به آدمای دیگه ربط شون بده! • 5 • kiakish  
 • عضو از 1396/1/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 124

 • 74

نقل از: Full of nothing


نقل از: Full of nothing اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی ، که اگر این دختره پا داد دوست شد حتما خرابه یا فلانه!

درست میگی دوست عزیز . دوست دختر دیگران رو میگیرن اون دوره که دختر افتاب ومهتاب ندیده پیدا میشد گذشت الان هرکدوم برای خودشون پلنگی شدن


ـــــــــــ


 • 2 • Full of nothing  

 • عضو از 1398/10/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 212

 • 390

نقل از: kiakish


نقل از: kiakish
نقل از: Full of nothing اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی ، که اگر این دختره پا داد دوست شد حتما خرابه یا فلانه!
درست میگی دوست عزیز . دوست دختر دیگران رو میگیرن اون دوره که دختر افتاب ومهتاب ندیده پیدا میشد گذشت الان هرکدوم برای خودشون پلنگی شدن

هرکدوم برای خودشون پلنگی شدن (hypnotized) از اون حرفا بودا!


ـــــــــــهرکسی می تونه طرز فکر خودشو داشته اما نمیتونه به آدمای دیگه ربط شون بده! • 2من که فعلاً دوج دختر ندارم .. ولی اگه داشتم اگرم...


من که فعلاً دوج دختر ندارم .. ولی اگه داشتم اگرم قرار جدا شم ازش احتماً به خاطر خلق وخو طرز فکر اینا اگه بهم نمیخورد جدا میشدم .. مگه کرم دارم همین جوری ولش کنم :)


ـــــــــــ

از ماست که بر ماست • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

نقل از: Full of nothing


نقل از: Full of nothing اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی ، که اگر این دختره پا داد دوست شد حتما خرابه یا فلانه!

کیس ایده آل ازدواج نمیدونن ولی باهاش دوست میمونن؟!

خب اینجا بحث یه شاخه ی جدید پیدا میکنه ...

یعنی صرفا با بعضی ها دوست میشن واسه صرفا دوستی و یکسری ها روبعنوان کیس ازدواج در نظر میگیرن؟!


ـــــــــــ

 • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

نقل از: kiakish


نقل از: kiakish
نقل از: Full of nothing اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی ، که اگر این دختره پا داد دوست شد حتما خرابه یا فلانه!
درست میگی دوست عزیز . دوست دختر دیگران رو میگیرن اون دوره که دختر افتاب ومهتاب ندیده پیدا میشد گذشت الان هرکدوم برای خودشون پلنگی شدن

هیچ دورانی توی تاریخ نیست که بگیم از بقیه دوران بهتر بوده همیشه تعادل بدی ها و معایب و خوبیهاو مزایا تا یه حدی بوده!

الان پلنگ شدن یعنی چی؟


ـــــــــــ

 • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

·_-


نقل از: آلت-قتاله من که فعلاً دوج دختر ندارم .. ولی اگه داشتم اگرم قرار جدا شم ازش احتماً به خاطر خلق وخو طرز فکر اینا اگه بهم نمیخورد جدا میشدم .. مگه کرم دارم همین جوری ولش کنم :)

کاربر گرامی منظور خود را واضحتر بنویسید و گزینه من ربات نیستم را لمس کنید!


ـــــــــــ

 • 0 • Full of nothing  

 • عضو از 1398/10/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 212

 • 390

نقل از: Neshane21


نقل از: Neshane21
نقل از: Full of nothing اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی ، که اگر این دختره پا داد دوست شد حتما خرابه یا فلانه!
کیس ایده آل ازدواج نمیدونن ولی باهاش دوست میمونن؟ خب اینجا بحث یه شاخه ی جدید پیدا میکنه ... **یعنی صرفا با بعضی ها دوست میشن واسه صرفا دوستی و یکسری ها روبعنوان کیس ازدواج در نظر میگیرن؟**

بایکی دوست میشن چون مثلا فقط بدرد سکس میخوره یا...


ـــــــــــهرکسی می تونه طرز فکر خودشو داشته اما نمیتونه به آدمای دیگه ربط شون بده! • 2 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

آو


نقل از: Full of nothing
نقل از: Neshane21
نقل از: Full of nothing اون رو کیس ایده ال ازدواج نمیدونن یا طرز تفکر سنتی ، که اگر این دختره پا داد دوست شد حتما خرابه یا فلانه!
کیس ایده آل ازدواج نمیدونن ولی باهاش دوست میمونن؟ خب اینجا بحث یه شاخه ی جدید پیدا میکنه ... **یعنی صرفا با بعضی ها دوست میشن واسه صرفا دوستی و یکسری ها روبعنوان کیس ازدواج در نظر میگیرن؟**

بایکی دوست میشم چون مثلا فقط بدرد سکس میخوره یا...

اینم حرفیست


ـــــــــــ

 • 1 • FUNSUN  
 • عضو از 1396/5/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 20

اینکه دوست دختر ندارم بی تاثیر نیس به نظرم
:))


اینکه دوست دختر ندارم بی تاثیر نیس به نظرم :))


ـــــــــــ

(biggrin) • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

نمیگی عاشقت میشم یهو :/


نقل از: FUNSUN اینکه دوست دختر ندارم بی تاثیر نیس به نظرم :))

فنای طنزت شدم :(


ـــــــــــ

 • 1نقل از: Neshane21


نقل از: Neshane21
نقل از: آلت-قتاله من که فعلاً دوج دختر ندارم .. ولی اگه داشتم اگرم قرار جدا شم ازش احتماً به خاطر خلق وخو طرز فکر اینا اگه بهم نمیخورد جدا میشدم .. مگه کرم دارم همین جوری ولش کنم :)
کاربر گرامی منظور خود را واضحتر بنویسید و گزینه من ربات نیستم را لمس کنید

کابر گرامی دیگه از این واضح تر بگم : میگم اگه از نظر تیپ شخصتی و طرز فکر تفاهم نداشتیم و از هم دور بودیم اون موقع فکر یه نفر دیگه می افتادم ..


ـــــــــــ

از ماست که بر ماست • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

تبریک


نقل از: آلت-قتاله
نقل از: Neshane21
نقل از: آلت-قتاله من که فعلاً دوج دختر ندارم .. ولی اگه داشتم اگرم قرار جدا شم ازش احتماً به خاطر خلق وخو طرز فکر اینا اگه بهم نمیخورد جدا میشدم .. مگه کرم دارم همین جوری ولش کنم :)
کاربر گرامی منظور خود را واضحتر بنویسید و گزینه من ربات نیستم را لمس کنید

کابر گرامی دیگه از این واضح تر بگم : میگم اگه از نظر تیپ شخصتی و طرز فکر تفاهم نداشتیم و از هم دور بودیم اون موقع فکر یه نفر دیگه می افتادم ..

شما ربات نیستید (biggrin) (ok)


ـــــــــــ

 • 1 • Amin78999  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 19

 • 5

خو راستش


تازه بعد دوماه بش پیشنهاد دادم باغ بریم تنا باشیم و وی بصورت خود جوش قبول کرد.. خو تو باشی میگیریشシ


ـــــــــــ

بــهــتــریــن ســـامـورایـــی خـوبـتـــریـــن آن اسـت.(جـمـشـیـــدخـــان) • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

باغ بردیش بالاخره یا نه


نقل از: Amin78999 تازه بعد دوماه بش پیشنهاد دادم باغ بریم تنا باشیم و وی بصورت خود جوش قبول کرد.. خو تو باشی میگیریشシ

خب یعنی واسه امتحانش گفتی؟


ـــــــــــ

 • 0چرا فک کردی رباتم؟؟ نه جدی (biggrin)


چرا فک کردی رباتم؟؟ نه جدی (biggrin)


ـــــــــــ

از ماست که بر ماست • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

ما اینزا شوخی نداریم چه!


نقل از: آلت-قتاله چرا فک کردی رباتم؟؟ نه جدی (biggrin)

اولش چون نفهمیده بودم منظورت رو فکر کردم حرفت بیربط بوده بخاطر همین گفتم ربات نیستم را لمس کنید (biggrin)


ـــــــــــ

 • 0بااحترام دوست گرامی...


نمیدونم ولی مطمئنأدلیلش تن ماهی نیس!


ـــــــــــ

مابه دنیاآمدیم،دنیابه مانیامد • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1044

 • 3741

نقل از: هزارویکشب!


نقل از: هزارویکشب نمیدونم ولی مطمئنأدلیلش تن ماهی نیس!

نه دلیلش تُن ماهی نیست تَنِ ماهیِ


ـــــــــــ

 • 1نقل از: Neshane21


نقل از: Neshane21
نقل از: آلت-قتاله چرا فک کردی رباتم؟؟ نه جدی (biggrin)
اولش چون نفهمیده بودم منظورت رو فکر کردم حرفت بیربط بوده بخاطر همین گفتم ربات نیستم را لمس کنید (biggrin)

الان گرفتم .. این چیزایی که برای وارد شدن تو سایت میزارن .. جالب بود (ok)


ـــــــــــ

از ماست که بر ماست • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

آیا تابحال از کانالهای صیغه یابی برای پیداکردن شخص موردنظرتان استفاده کرده اید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «