کپی کپی استروزی مردی یک تابلوی نقاشی پیکاسو را به مبلغ یک میلیون دلار خریداری کرد. او می خواست مطمئن باشد که این تابلو اصل است و قلابی نیست، زیرا تابلوهای بسیاری در بازار هستند که دقیقاً شبیه تابلوهای اصل هستند. تاوقتی که یک منتقد با تجربه نباشی، تشخیص تفاوت غیر ممکن است. پس او با یک کارشناس تابلوهای پیکاسو مشورت کرد.


مرد کارشناس به خریدار تابلو گفت: نگران نباش، درباره این تابلوی به خصوص، من مطلقاً یقین دارم، زیرا وقتی که او این تابلو را نقاشی میکرد، من در خانه ی پیکاسو بودم، پس من شاهد زنده هستم نیازی نیست نگران باشی، پولت هدر نرفته است.


ولی آن مرد گفت من مایلم که تو با من به منزل پیکاسو بیایی، میخواهم نظر خود پیکاسو را هم بدانم.


مرد گفت اشکالی ندارد؛


آن دو باهم به منزل پیکاسو رفتند. پیکاسو با دوست دخترش نشسته بود. نگاهی به تابلو انداخت و گفت، قلابی است. مرد کارشناس گفت: چه میگویی؟ وقتی این را کشیدی من حضور داشتم. و دوست دختر پیکاسو نیز گفت من نیز وقتی این را کشیدی در خانه بودم.


پیکاسو گفت: من نگفتم که این را نکشیده ام، ولی قلابی است! همگی به پیکاسو نگاه کردند آیا دیوانه شده بود؟ پیکاسو گفت، شما نخواهید فهمید. واقعیت این است که مردی از من یک تابلوی نقاشی میخواست و من فکری به ذهنم نمی آمد، پس من فقط یکی از نقاشی های قدیم خود را کشیدم. می توانید به موزه پاریس بروید و این را در آن جا خواهید یافت. من فقط همان تابلو را دوباره کشیدم. پس با وجودی که من این را کشیده ام؛ این تابلو اصل نیست، یک کپی است. و اینکه این کپی توسط من کشیده شده یا دیگری، اهمیتی ندارد. کپی، کپی است. قلابی است.


(rose) (rose) (rose)


منبع: کتاب «تفسیر بر چنین گفت زرتشت نیچه» نوشته اُشو


ـــــــــــ
be yourself; everyone else is already taken


 • 17

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • abbbbbcc  

 • عضو از 1397/4/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 777

 • 1858

زیادی رویا پردازیه...


قشنگ بود ولی زیادی رویا پردازیه


ـــــــــــ

وقتی تو آغوش منی از هیچی نترس • 0...


نقل از: abbbbbcc قشنگ بود ولی زیادی رویا پردازیه

ممنون عزیز (rose) (rose) (rose)

متوجه رویاپردازی نشدم!!


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 0 • Kaj270  

 • عضو از 1392/11/15

 • پست‌‌‌ها: ‌ 34

 • 14

محال فاعلی


محال فاعلی.


ـــــــــــ


 • 0...


نقل از: Kaj270 محال فاعلی.

؟؟


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 0 • Pou.Yan  

 • عضو از 1397/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 370

 • 158

اممم... جالب بود


کپی کپیه

این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...


ـــــــــــ

اگه عملی شدم عملیم کردن، ما که سواد درست و حسابی نداریم و نمیدونیم ازکجا میخوریم.. تومیگی دزدی خوبه!؟ نه داداش، خلاف خلافه.. منم تو گوشم نمیره که توبگی این بهتره، خُب اگه یه مجتهدم دزدی کنه بده دیگه • 1...


نقل از: Pou.Yan کپی کپیه این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...

درود بر تو که اینقد هنرمندی (rose) (rose)


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 1 • Pou.Yan  

 • عضو از 1397/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 370

 • 158

مرسی...


نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan کپی کپیه این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...

درود بر تو که اینقد هنرمندی (rose) (rose)

اما...

من از اوناییم که اخرش توو جووب میمیرم ... بعدشم میگن مشکل روانی داشت... معتاد بود...

ی چیزی شبیه به این مایه ااا

مگر که اینجا شما برای من احترام قائل شی و بگی هنرمند ...

بازم ممنون عزیزم (rose)


ـــــــــــ

اگه عملی شدم عملیم کردن، ما که سواد درست و حسابی نداریم و نمیدونیم ازکجا میخوریم.. تومیگی دزدی خوبه!؟ نه داداش، خلاف خلافه.. منم تو گوشم نمیره که توبگی این بهتره، خُب اگه یه مجتهدم دزدی کنه بده دیگه • 2...


نقل از: Pou.Yan
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan کپی کپیه این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...

درود بر تو که اینقد هنرمندی (rose) (rose)

اما...

من از اوناییم که اخرش توو جووب میمیرم ... بعدشم میگن مشکل روانی داشت... معتاد بود...

ی چیزی شبیه به این مایه ااا

مگر که اینجا شما برای من احترام قائل شی و بگی هنرمند ...

بازم ممنون عزیزم (rose)

خیلی کارت درسته، مراقب خودت و هنرت باش عزیز

امیدوارم توی کارت خیلی خیلی موفق بشی (rose) (rose) (rose) (rose)


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 1 • Pou.Yan  

 • عضو از 1397/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 370

 • 158

مرسی فدات شم


نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan کپی کپیه این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...

درود بر تو که اینقد هنرمندی (rose) (rose)

اما...

من از اوناییم که اخرش توو جووب میمیرم ... بعدشم میگن مشکل روانی داشت... معتاد بود...

ی چیزی شبیه به این مایه ااا

مگر که اینجا شما برای من احترام قائل شی و بگی هنرمند ...

بازم ممنون عزیزم (rose)

خیلی کارت درسته، مراقب خودت و هنرت باش عزیز

امیدوارم توی کارت خیلی خیلی موفق بشی (rose) (rose) (rose) (rose)

ولی واقعیت چیز دیگست

ی چیزایی یهویی ذوق میکردم و میکشیدم... با اینکه همه مسخره کردن و مخالفت

الان دیگه هیچی...

الان دیگه فقط میگذره

راستش دوس دارم زودتر همه چی تموم شه

اما تموم نمیشه و با انواع و اقسام کاردستیا میگذرونم

ی دونه مساویم ندارم

غیر این نمیگذره

اینجا شاید ی جوری خاص به چشم بیام

اما بیرون بی خاصیت به چشم میام

انگار هیچ کاری از دستم بر نمیاد


ـــــــــــ

اگه عملی شدم عملیم کردن، ما که سواد درست و حسابی نداریم و نمیدونیم ازکجا میخوریم.. تومیگی دزدی خوبه!؟ نه داداش، خلاف خلافه.. منم تو گوشم نمیره که توبگی این بهتره، خُب اگه یه مجتهدم دزدی کنه بده دیگه • 1 • Pou.Yan  

 • عضو از 1397/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 370

 • 158

شدم ی کپی ...


نمیدونم کپی چی کپی کی


ـــــــــــ

اگه عملی شدم عملیم کردن، ما که سواد درست و حسابی نداریم و نمیدونیم ازکجا میخوریم.. تومیگی دزدی خوبه!؟ نه داداش، خلاف خلافه.. منم تو گوشم نمیره که توبگی این بهتره، خُب اگه یه مجتهدم دزدی کنه بده دیگه • 0نقل از: Pou.Yan


نقل از: Pou.Yan
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan کپی کپیه این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...

درود بر تو که اینقد هنرمندی (rose) (rose)

اما...

من از اوناییم که اخرش توو جووب میمیرم ... بعدشم میگن مشکل روانی داشت... معتاد بود...

ی چیزی شبیه به این مایه ااا

مگر که اینجا شما برای من احترام قائل شی و بگی هنرمند ...

بازم ممنون عزیزم (rose)

خیلی کارت درسته، مراقب خودت و هنرت باش عزیز

امیدوارم توی کارت خیلی خیلی موفق بشی (rose) (rose) (rose) (rose)

ولی واقعیت چیز دیگست

ی چیزایی یهویی ذوق میکردم و میکشیدم... با اینکه همه مسخره کردن و مخالفت

الان دیگه هیچی...

الان دیگه فقط میگذره

راستش دوس دارم زودتر همه چی تموم شه

اما تموم نمیشه و با انواع و اقسام کاردستیا میگذرونم

ی دونه مساویم ندارم

غیر این نمیگذره

اینجا شاید ی جوری خاص به چشم بیام

اما بیرون بی خاصیت به چشم میام

انگار هیچ کاری از دستم بر نمیاد

عزیز من نمیخام اینجا بشم یه ناصح برای تو

مطمئن باش کسایی که موفق هستن هیچ وقت دیگران رو به سخره نمیگیرن و تنها کسایی میخوان هنر دیگران رو ناچیز جلوه بدن که خودشون هنری نداشته باشن و بیشتر حسادت ورزی میکنن، که از این دست آدما توی جامعه ما فراوانه،

پس به خودت و هنرت بیشتر از هرچیزی اعتماد داشته باش و از اینی که هستی لذت ببر، همین (rose) (rose)


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 2 • Pou.Yan  

 • عضو از 1397/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 370

 • 158

مرسی عزیزم


نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan کپی کپیه این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...

درود بر تو که اینقد هنرمندی (rose) (rose)

اما...

من از اوناییم که اخرش توو جووب میمیرم ... بعدشم میگن مشکل روانی داشت... معتاد بود...

ی چیزی شبیه به این مایه ااا

مگر که اینجا شما برای من احترام قائل شی و بگی هنرمند ...

بازم ممنون عزیزم (rose)

خیلی کارت درسته، مراقب خودت و هنرت باش عزیز

امیدوارم توی کارت خیلی خیلی موفق بشی (rose) (rose) (rose) (rose)

ولی واقعیت چیز دیگست

ی چیزایی یهویی ذوق میکردم و میکشیدم... با اینکه همه مسخره کردن و مخالفت

الان دیگه هیچی...

الان دیگه فقط میگذره

راستش دوس دارم زودتر همه چی تموم شه

اما تموم نمیشه و با انواع و اقسام کاردستیا میگذرونم

ی دونه مساویم ندارم

غیر این نمیگذره

اینجا شاید ی جوری خاص به چشم بیام

اما بیرون بی خاصیت به چشم میام

انگار هیچ کاری از دستم بر نمیاد

عزیز من نمیخام اینجا بشم یه ناصح برای تو

مطمئن باش کسایی که موفق هستن هیچ وقت دیگران رو به سخره نمیگیرن و تنها کسایی میخوان هنر دیگران رو ناچیز جلوه بدن که خودشون هنری نداشته باشن و بیشتر حسادت ورزی میکنن، که از این دست آدما توی جامعه ما فراوانه،

پس به خودت و هنرت بیشتر از هرچیزی اعتماد داشته باش و از اینی که هستی لذت ببر، همین (rose) (rose)

میفهمم

اما من گم شدم

هنرمندای واقعی توو طبیعت قایم شدن

توو ابران با حرکت دادنشون

توو همه جا هستن

خسته ام خیلی

من نمیدونم اونا کین چین

اما خیلی هنر دارن

من احساس میکنم ی ارتباط ژنتیکی بینمون باید باشه

اخه خیلی واقعین

ببخشید زیاد حرف زدم

فقط خاستم بگم این ادما هیچ کاره ان

اصل کاریا اونان که نمیفهمم چجور ارتباطی مابینمون وجود داره


ـــــــــــ

اگه عملی شدم عملیم کردن، ما که سواد درست و حسابی نداریم و نمیدونیم ازکجا میخوریم.. تومیگی دزدی خوبه!؟ نه داداش، خلاف خلافه.. منم تو گوشم نمیره که توبگی این بهتره، خُب اگه یه مجتهدم دزدی کنه بده دیگه • 1 • Kaj270  

 • عضو از 1392/11/15

 • پست‌‌‌ها: ‌ 34

 • 14

نقل از: سایه+روشن+جنگل


نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Kaj270 محال فاعلی.
؟؟

نویسنده فرض را بر این قرار داده است که از هر نقاشی فقط یک نسخه تولید می شود. و حتی سازنده اثر هم نمی تواند از آن نسخه های بعدی تولید کند. بعد هم فرض دوم بر این گذاشته شده است که نقاش حال و حوصله تولید یک اثر بدیع جدید نداشته است. فرض سوم هم بر این گذاشته شده است که تولید اثر جدید در برابر همگان صورت گرفته است. فرض چهارم هم سال تولید این اثر را ندیده گرفته است. فرض پنجم همه واحد پول همه کشورها را به دلار حساب نموده است. فرض ششم هم این که فقط نام پیکاسو در این داستان وجود دارد و بقیه نام ها مخفی مانده است. در برابر خیال انسان هیچ محدودیتی وجود ندارد.


ـــــــــــ


 • 2...


نقل از: سفیدبرفی24 یعنی چون هیچ حسی توکشیدنش نداشت گفت قلابیه

برای این گفته کپیه، چون فکر و ذهینتی که پشت کشیدن این نقاشی بوده برای اون مردی بوده که ازش درخواست کرده، در نقاشی اول پیکاسو تفکر خودشو روی نقاشی پیاده کرده برای این میگه اون اصله و صاحب اون نقاشی منم

نقاشی دوم قلابیه و مال پیکاسو نیس چون پیکاسو اینو متناسب با تفکر خودش نکشیده، یه مثال: شما فرض کن یه کتابو از روی علاقه خودت میخونی و یه بار فرض کن اون کتابو برای یه مصاحبه که به خوندن این کتاب نیاز داری میخونی، آیا واقعا تو توی هر دو حالت یه جور کتابو میخونی؟ با یه تفکر؟


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 1 • Pou.Yan  

 • عضو از 1397/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 370

 • 158

اممم...


راستش وقتی من این نقاشی رو کشیدم

خیلی اتفاقی و بدون هیچ زمینه و هدفی

بعدها چندسال بعدش ی دو تا فنچ پرنده گرفتم یکی سفید که نر بود و اون یکی ماده

ماده مرد... ی مدت این نر سفیده تنها بود

رفتم واسش ماده بگیرم

ی فنچای جدید قهوه ای رو دیدم

ی نر و ماده از اونا گرفتم انداختم کنار این سفیده

این سفیده به جای اینکه با ماده جفتگیری کنه

همش میپرید روو سر اون نره ... راستش اون نره هم راحت راا میداد... با هم عشق بازی میکردن

که یهویی توو این تابلو این علایم رو دیدم

همه ی اونا واقعی بود

انگاری پیکاسو کشیده بود واسه الانه من

و اون گوشه سمت چپیه با نقاشی پیکاسو فرق میکنه

اونم بی اختیار اونجوری کشیدم

من نمیفهمم چه ارتباطی شکل میگیره گاهی جاهایی چجوری

این زن و مرد توو تصویر هم انگاری جنسیت های خودمه

اون موقعی که کشیدم همچین تصوراتی نداشتم

این نقاشی ماله 9 ساله پیشه


ـــــــــــ

اگه عملی شدم عملیم کردن، ما که سواد درست و حسابی نداریم و نمیدونیم ازکجا میخوریم.. تومیگی دزدی خوبه!؟ نه داداش، خلاف خلافه.. منم تو گوشم نمیره که توبگی این بهتره، خُب اگه یه مجتهدم دزدی کنه بده دیگه • 1...


نقل از: Pou.Yan راستش وقتی من این نقاشی رو کشیدم خیلی اتفاقی و بدون هیچ زمینه و هدفی بعدها چندسال بعدش ی دو تا فنچ پرنده گرفتم یکی سفید که نر بود و اون یکی ماده ماده مرد... ی مدت این نر سفیده تنها بود رفتم واسش ماده بگیرم ی فنچای جدید قهوه ای رو دیدم ی نر و ماده از اونا گرفتم انداختم کنار این سفیده این سفیده به جای اینکه با ماده جفتگیری کنه همش میپرید روو سر اون نره ... راستش اون نره هم راحت راا میداد... با هم عشق بازی میکردن که یهویی توو این تابلو این علایم رو دیدم همه ی اونا واقعی بود انگاری پیکاسو کشیده بود واسه الانه من و اون گوشه سمت چپیه با نقاشی پیکاسو فرق میکنه اونم بی اختیار اونجوری کشیدم من نمیفهمم چه ارتباطی شکل میگیره گاهی جاهایی چجوری این زن و مرد توو تصویر هم انگاری جنسیت های خودمه اون موقعی که کشیدم همچین تصوراتی نداشتم این نقاشی ماله 9 ساله پیشه

من تخصصی توی نقاشی ندارم اما خیلی کیف کردم از این دیدن این هنر زیبات، خیلی کارت درسته عزیز، با قدرت ادامه بده ، موفق باشی عزیز


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 1...


نقل از: Kaj270
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Kaj270 محال فاعلی.
؟؟

نویسنده فرض را بر این قرار داده است که از هر نقاشی فقط یک نسخه تولید می شود. و حتی سازنده اثر هم نمی تواند از آن نسخه های بعدی تولید کند. بعد هم فرض دوم بر این گذاشته شده است که نقاش حال و حوصله تولید یک اثر بدیع جدید نداشته است. فرض سوم هم بر این گذاشته شده است که تولید اثر جدید در برابر همگان صورت گرفته است. فرض چهارم هم سال تولید این اثر را ندیده گرفته است. فرض پنجم همه واحد پول همه کشورها را به دلار حساب نموده است. فرض ششم هم این که فقط نام پیکاسو در این داستان وجود دارد و بقیه نام ها مخفی مانده است. در برابر خیال انسان هیچ محدودیتی وجود ندارد.

من این داستان رو وقتی داشتم یه کتاب میخوندم به عنوان یه مثال تیو اون کتاب دیدم، اسم کتابم نوشتم توی تاپیک، نمیدونم داستان چقد واقعیه، اما من برام مهمتر از واقعی بودن داستان، نگاهیه که در داستان وجود داره و من نکته مثبتی توی این داستان دیدم

در کنار همه اینا از قدیم گفتن بار اثبات مدعا بر عهده مدعیه، اگه اینقد فیک بودن این داستان برات مهمه اثبات کن که فیکه، بازم میگم برای شخص من اون چیزی که مهم بود تفکری بود که در این داستان تهفته بود،


ـــــــــــbe yourself; everyone else is already taken • 0 • kambiz55  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4042

 • 10402

نقل از: Pou.Yan


نقل از: Pou.Yan
نقل از: سایه+روشن+جنگل
نقل از: Pou.Yan کپی کپیه این نقاشی پیکاسو رو اممم... خودم کپی کشیدم...

درود بر تو که اینقد هنرمندی (rose) (rose)

اما...

من از اوناییم که اخرش توو جووب میمیرم ... بعدشم میگن مشکل روانی داشت... معتاد بود...

ی چیزی شبیه به این مایه ااا

مگر که اینجا شما برای من احترام قائل شی و بگی هنرمند ...

بازم ممنون عزیزم (rose)

پویان عزیز هنرت واقعا عالیه، کم نبوده‌اند هنرمندانی که پس از مرگشان، آثارشان کشف و درک شده و مورد توجه قرار گرفته است (البته تو همیشه تندرست و پاینده باشی)


ـــــــــــ

Keep cool; "Happy wife" makes the "Happy life"..... ; no doubt • 2 • kambiz55  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4042

 • 10402

مرسی


بسیار جالب بود برادر؛ نکته قابل توجه این است که پیکاسو خود خالق هر دو اثر بوده و دومی را کپی می‌داند در حالیکه این روزها شاهدیم که هنرمندانی شعر، متن، آهنگ، میمیک اجرا، تون صدا و.... را عینا و بدون حتی اعمال کمترین تغییرات، بدون اجازه و ذکر نام منبع، با همان فرمت اقتباس شده، به نام خود معرفی می‌کنند.


ـــــــــــ

Keep cool; "Happy wife" makes the "Happy life"..... ; no doubt • 1جالب بود


:-) کپی از رو اصل اوریجینال که میگن گویا این بوده


ـــــــــــ

 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

به نظر شما سقط جنین ...


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «