کیس دوستی و ازدواج!!!بنظرتون بهترین جایی که آدم می‌تونه جنس مخالف خودشو پیدا کنه کجاس؟


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Psw  

 • عضو از 1397/1/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 16

 • 3

به مکان خلاصه نمیشه


به مکان خلاصه نمیشه


ـــــــــــ


 • 1 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Psw


نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه

پس چه متغیری تاثیر گذاره؟


ـــــــــــ


 • 0 • Psw  

 • عضو از 1397/1/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 16

 • 3

نقل از: 22everything


نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش


ـــــــــــ


 • 0 • Zondapro  

 • عضو از 1397/6/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 15

 • 9

میزان موفقیت تو روابط اجتماعی


میزان موفقیت تو روابط اجتماعی تاثیر مستقیم داره و باید تو اجتماع دنبالش بگردی به نظرم


ـــــــــــ


 • 0 • Zondapro  

 • عضو از 1397/6/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 15

 • 9

دقیقا


نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

باید دنبال مکمل خودت باشی


ـــــــــــ


 • 0 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Psw


نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)


ـــــــــــ


 • 0 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Zondapro


نقل از: Zondapro میزان موفقیت تو روابط اجتماعی تاثیر مستقیم داره و باید تو اجتماع دنبالش بگردی به نظرم

سوالی که از دوستمون پرسیدم رو از شما هم مبپرسم، پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)، و اینکه منظورتون از اجتماع چیه؟! نه تو دانشگاه، نه تو محل کار و نه ... حتی با کمترین استاندار گذاری و معیار!


ـــــــــــ


 • 0 • Psw  

 • عضو از 1397/1/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 16

 • 3

نقل از: 22everything


نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست


ـــــــــــ


 • 0 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Psw


نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست

چند وقتیه حتی گربه تو کوچه رو هم زیر نظر دارم... و در نهایت به سه نتیجه یکسان میرسم، یا من از طرف خوشم نمیاد، یا طرف از من و یا به پیشنهاد من بابت آشنایی بیشتر جواب منفی داده میشه، که خب مورد دوم و سوم فک میکنم یکی باشه در واقع.


ـــــــــــ


 • 0 • Zondapro  

 • عضو از 1397/6/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 15

 • 9

به نظرم


نقل از: 22everything
نقل از: Zondapro میزان موفقیت تو روابط اجتماعی تاثیر مستقیم داره و باید تو اجتماع دنبالش بگردی به نظرم
سوالی که از دوستمون پرسیدم رو از شما هم مبپرسم، پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)، و اینکه منظورتون از اجتماع چیه؟! نه تو دانشگاه، نه تو محل کار و نه ... حتی با کمترین استاندار گذاری و معیار!

به نظرم عوامل زیادی تاثیرگذارن تو این قضیه مثلا:داشتن دید کلی،نداشتن جسارت ،نداشتن اعتماد به نفس ،ترس روبه رو شدن با واقعیت ،ترس از نه شنیدن ،پر توقع بودن و....خیلی مسائل دیگه که بیشترشون جنبه شخصیتی داره و تو لایه های زیرین شخصیتمون پنهان شدن


ـــــــــــ


 • 0 • Psw  

 • عضو از 1397/1/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 16

 • 3

نقل از: 22everything


نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست

چند وقتیه حتی گربه تو کوچه رو هم زیر نظر دارم... و در نهایت به سه نتیجه یکسان میرسم، یا من از طرف خوشم نمیاد، یا طرف از من و یا به پیشنهاد من بابت آشنایی بیشتر جواب منفی داده میشه، که خب مورد دوم و سوم فک میکنم یکی باشه در واقع.

اگه واقعا از یکی خوشت بیاد ، نباید ول کنه ماجرا شی و پافشاری کنی جواب نه نشنوی و ادامه بدی نشد ام یکی دیگه


ـــــــــــ


 • 1 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Psw


نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست

چند وقتیه حتی گربه تو کوچه رو هم زیر نظر دارم... و در نهایت به سه نتیجه یکسان میرسم، یا من از طرف خوشم نمیاد، یا طرف از من و یا به پیشنهاد من بابت آشنایی بیشتر جواب منفی داده میشه، که خب مورد دوم و سوم فک میکنم یکی باشه در واقع.

اگه واقعا از یکی خوشت بیاد ، نباید ول کنه ماجرا شی و پافشاری کنی جواب نه نشنوی و ادامه بدی نشد ام یکی دیگه

من معمولا پافشاری نمیکنم به دو دلیل، حالا شما درست یا غلط بودتشو بگید. یک اینکه باعث مزاحمت میشه، و دو از دست رفتن عزت نفس.


ـــــــــــ


 • 0 • Psw  

 • عضو از 1397/1/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 16

 • 3

نقل از: 22everything


نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست

چند وقتیه حتی گربه تو کوچه رو هم زیر نظر دارم... و در نهایت به سه نتیجه یکسان میرسم، یا من از طرف خوشم نمیاد، یا طرف از من و یا به پیشنهاد من بابت آشنایی بیشتر جواب منفی داده میشه، که خب مورد دوم و سوم فک میکنم یکی باشه در واقع.

اگه واقعا از یکی خوشت بیاد ، نباید ول کنه ماجرا شی و پافشاری کنی جواب نه نشنوی و ادامه بدی نشد ام یکی دیگه

من معمولا پافشاری نمیکنم به دو دلیل، حالا شما درست یا غلط بودتشو بگید. یک اینکه باعث مزاحمت میشه، و دو از دست رفتن عزت نفس.

مزاحم نیسی چون این کارت مثل تعریف می مونه برا خانوما و اینکه باید بعد هر شکست قوی تر شی پس هر دو غلطه کارت


ـــــــــــ


 • 0 • Hana95  

 • عضو از 1398/5/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 440

 • 694

اشتباه محضه کارت


نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست

چند وقتیه حتی گربه تو کوچه رو هم زیر نظر دارم... و در نهایت به سه نتیجه یکسان میرسم، یا من از طرف خوشم نمیاد، یا طرف از من و یا به پیشنهاد من بابت آشنایی بیشتر جواب منفی داده میشه، که خب مورد دوم و سوم فک میکنم یکی باشه در واقع.

اگه واقعا از یکی خوشت بیاد ، نباید ول کنه ماجرا شی و پافشاری کنی جواب نه نشنوی و ادامه بدی نشد ام یکی دیگه

من معمولا پافشاری نمیکنم به دو دلیل، حالا شما درست یا غلط بودتشو بگید. یک اینکه باعث مزاحمت میشه، و دو از دست رفتن عزت نفس.

جسورانه پافشاری کن اصلا طرفو زن خودت تصور کن!!!


ـــــــــــ

گاهی اتفاق‌هایی تو دنیا می‌افته... که عجیبه خدا اجازه میده اتفاق بیفته! • 1 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Psw


نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست

چند وقتیه حتی گربه تو کوچه رو هم زیر نظر دارم... و در نهایت به سه نتیجه یکسان میرسم، یا من از طرف خوشم نمیاد، یا طرف از من و یا به پیشنهاد من بابت آشنایی بیشتر جواب منفی داده میشه، که خب مورد دوم و سوم فک میکنم یکی باشه در واقع.

اگه واقعا از یکی خوشت بیاد ، نباید ول کنه ماجرا شی و پافشاری کنی جواب نه نشنوی و ادامه بدی نشد ام یکی دیگه

من معمولا پافشاری نمیکنم به دو دلیل، حالا شما درست یا غلط بودتشو بگید. یک اینکه باعث مزاحمت میشه، و دو از دست رفتن عزت نفس.

مزاحم نیسی چون این کارت مثل تعریف می مونه برا خانوما و اینکه باید بعد هر شکست قوی تر شی پس هر دو غلطه کارت

وقتی صراحتا اعلام میکنه دست از سرم بردار؟! شامل این قضیه میشه بازم؟


ـــــــــــ


 • 0 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 828

 • 3185

نقل از: 22everything


نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

زمان


ـــــــــــ

 • 1 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Hana95


نقل از: Hana95
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

به کاستی هامون خلاصه میشه همون چیزی رو باید جذب کنیم که نیاز داریم بهش

پس دلیل اینکه نمیتونم اون فردی که کاستی هامو تکمیل میکنه چیه؟ (با وجود وضعیت مالی مناسب، تحصیلات خوب و ظاهر تقریبا خوب)

شما اگه همه اینا رو داری به نظرم عمیق تر نگاه کن اطرافت رو و البته عنصر شانس هم بی اثر نیست

چند وقتیه حتی گربه تو کوچه رو هم زیر نظر دارم... و در نهایت به سه نتیجه یکسان میرسم، یا من از طرف خوشم نمیاد، یا طرف از من و یا به پیشنهاد من بابت آشنایی بیشتر جواب منفی داده میشه، که خب مورد دوم و سوم فک میکنم یکی باشه در واقع.

اگه واقعا از یکی خوشت بیاد ، نباید ول کنه ماجرا شی و پافشاری کنی جواب نه نشنوی و ادامه بدی نشد ام یکی دیگه

من معمولا پافشاری نمیکنم به دو دلیل، حالا شما درست یا غلط بودتشو بگید. یک اینکه باعث مزاحمت میشه، و دو از دست رفتن عزت نفس.

جسورانه پافشاری کن اصلا طرفو زن خودت تصور کن!!!

بجز تنفر بیشتر در طرف مقابل تاثیر دیگه هم داره؟! بنظرم وقتی اعلام میشه که شما پسر خوبی هستی ولی...() ، این جمله یعنی هیچ شانسی نداری، ادامه نده و خودتو خسته نکن! بنظرتون وقتی صراحتا بگه ما به هم نمیخوریم یا مثلا بگه حوصله ندارم،قصد دوستی یا ازدواج ندارم و جملات مشابه، ادامه دادن بی احترامی نیس؟!


ـــــــــــ


 • 0 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Neshane21


نقل از: Neshane21
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

زمان

توضیح بیشتر؟!


ـــــــــــ


 • 0 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 828

 • 3185

نقل از: 22everything


نقل از: 22everything
نقل از: Neshane21
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

زمان

توضیح بیشتر؟!

بروشور محصولمون: (biggrin)

هرچیز در زمان مقرر خودش اتفاق میافته و اگر نیافتاده هنوز وقتش نرسیده :/

ببین اگه قبول نداری رد شو حوصله جنگ و دعوا ندارم (biggrin)


ـــــــــــ

 • 2 • 22everything  
 • عضو از 1395/11/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 14

 • 2

نقل از: Neshane21


نقل از: Neshane21
نقل از: 22everything
نقل از: Neshane21
نقل از: 22everything
نقل از: Psw به مکان خلاصه نمیشه
پس چه متغیری تاثیر گذاره؟

زمان

توضیح بیشتر؟!

بروشور محصولمون: (biggrin)

هرچیز در زمان مقرر خودش اتفاق میافته و اگر نیافتاده هنوز وقتش نرسیده :/

ببین اگه قبول نداری رد شو حوصله جنگ و دعوا ندارم (biggrin)

شایدم درست تلاش صورت نگرفته!!! هوم؟! نمیتونه درست باشه؟


ـــــــــــ


 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

گرایش جنسی شما چیست؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «