کی این دوتا هلوهامو برام میخوره؟(زیر15ساله ها بیان)


 • kshw  

 • عضو از
  1397/3/11

 • پست‌ها: 1671

 • 660


:-* اخ بخورشون بخورشون بخورشووووون (dash)
/ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ...
♥♥♥♥♥
انـــرزی مثـبـتـــ!


 • 4

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • fuck-Muslim  

 • عضو از 1395/1/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 159

 • 88

ربع الخالی (wanking)


ربع الخالی (wanking)


ـــــــــــسرنوشتم چنی بی دی دنیا تنیا بمونم • 1 • پپـــرو  

 • عضو از 1394/10/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 46

 • 54

درود


دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)


ـــــــــــ


 • 1 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: پپـــرو


نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)

اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 1 • پپـــرو  

 • عضو از 1394/10/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 46

 • 54

نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه


ـــــــــــ


 • 0 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: پپـــرو


نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 0 • Mahoor132  

 • عضو از 1396/10/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 48

 • 70

نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده

انلاین باشه جواب میده سریع دیدم که میگما من هنوزم تو کف توم چرا اینقدر اشنا میزنی :|


ـــــــــــ

مرا عهدیست با جانان که اصلا یادم نمی اید • 0 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: Mahoor132


نقل از: Mahoor132
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده

انلاین باشه جواب میده سریع دیدم که میگما من هنوزم تو کف توم چرا اینقدر اشنا میزنی :|

کی گفته اشنا میزنم من فقط غریبه هارو میزنم


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 0 • Mahoor132  

 • عضو از 1396/10/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 48

 • 70

نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: Mahoor132
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده

انلاین باشه جواب میده سریع دیدم که میگما من هنوزم تو کف توم چرا اینقدر اشنا میزنی :|

کی گفته اشنا میزنم من فقط غریبه هارو میزنم

(dash) (rolling)


ـــــــــــ

مرا عهدیست با جانان که اصلا یادم نمی اید • 1نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

اگه جواب گرفتی به منم بگو منم این مشکل رو دارم


ـــــــــــ

مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه) • 1 • optical245  

 • عضو از 1396/2/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 610

 • 515

نقل از: دیودلروبا


نقل از: دیودلروبا
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

اگه جواب گرفتی به منم بگو منم این مشکل رو دارم

خوب برین رو آهگاهسازی کلیک کن اونجا شاید مشکل خوردین


ـــــــــــ

 • 1 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: دیودلروبا


نقل از: دیودلروبا
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

اگه جواب گرفتی به منم بگو منم این مشکل رو دارم

کث لیس زیاده جای نگرانی نیس


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 0 • Mr_Meeehdi  

 • عضو از 1397/4/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 67

 • 66

خخخ


حاجی دهنت سرویس


ـــــــــــ

قضاوت ممنوع (rose) • 1 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: Mr_Meeehdi


نقل از: Mr_Meeehdi حاجی دهنت سرویس

حاجی باباته (dash)


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 0من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی...


من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)


ـــــــــــ


 • 2 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)

نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 0نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)


ـــــــــــ


 • 1 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)

هلوهاتون بنجله برای همین داغ کردی زیر هلوهای منننننننننننننننن (نیشخند میزند و قهوه اش را مینوشد)


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 0نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)

هلوهاتون بنجله برای همین داغ کردی زیر هلوهای منننننننننننننننن (نیشخند میزند و قهوه اش را مینوشد)

میخوای هلوهامو به نمایش بزارم ببینی برا کدوممون خوبه ؟(نگاه میکند وبه جنگ میطلبد )


ـــــــــــ


 • 1 • ishtar  
 • عضو از 1390/9/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 174

 • 174

(rolling)


(rolling)


ـــــــــــ

امضا • 1 • kshw  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1671

 • 660

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)

هلوهاتون بنجله برای همین داغ کردی زیر هلوهای منننننننننننننننن (نیشخند میزند و قهوه اش را مینوشد)

میخوای هلوهامو به نمایش بزارم ببینی برا کدوممون خوبه ؟(نگاه میکند وبه جنگ میطلبد )

چیزی ک ب حراج گذاشته بشه مشخصه ک بنجله ( دوبار نیشخند میزند،بغل دستی از خنده غش میرود)


ـــــــــــ

ما همه روسبی هستیم.هرکدوم از ما قسمتی از خودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشو یکی نبوغشو یکی استعدادشو یکی تخصصشو و ... ♥♥♥♥♥ انـــرزی مثـبـتـــ! • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﻘﻼﺏ ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺭﺍ به ﺩﺳﺖ ﮔﯿﺮﺩ؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «