کی این دوتا هلوهامو برام میخوره؟(زیر15ساله ها بیان)


 • T-N-T  

 • عضو از
  1397/3/11

 • پست‌ها: 5324

 • 6403


:-* اخ بخورشون بخورشون بخورشووووون (dash)
/ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 7

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • fuck-Muslim  

 • عضو از 1395/1/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 91

 • 93

ربع الخالی (wanking)


ربع الخالی (wanking)


ـــــــــــ


 • 1 • پپـــرو  

 • عضو از 1394/10/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 38

 • 65

درود


دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)


ـــــــــــ


 • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: پپـــرو


نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)

اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1 • پپـــرو  

 • عضو از 1394/10/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 38

 • 65

نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه


ـــــــــــ


 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: پپـــرو


نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • Mahoor132  

 • عضو از 1396/10/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 41

 • 81

نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده

انلاین باشه جواب میده سریع دیدم که میگما من هنوزم تو کف توم چرا اینقدر اشنا میزنی :|


ـــــــــــ

مرا عهدیست با جانان که اصلا یادم نمی اید • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: Mahoor132


نقل از: Mahoor132
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده

انلاین باشه جواب میده سریع دیدم که میگما من هنوزم تو کف توم چرا اینقدر اشنا میزنی :|

کی گفته اشنا میزنم من فقط غریبه هارو میزنم


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • Mahoor132  

 • عضو از 1396/10/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 41

 • 81

نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: Mahoor132
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

برای من کار میکنه .میخوای یه پیام به ادمین بده ببین درستش میکنه

پیام دادم پاسخی نیومده

انلاین باشه جواب میده سریع دیدم که میگما من هنوزم تو کف توم چرا اینقدر اشنا میزنی :|

کی گفته اشنا میزنم من فقط غریبه هارو میزنم

(dash) (rolling)


ـــــــــــ

مرا عهدیست با جانان که اصلا یادم نمی اید • 1نقل از: kshw


نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

اگه جواب گرفتی به منم بگو منم این مشکل رو دارم


ـــــــــــ

مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه) • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: دیودلروبا


نقل از: دیودلروبا
نقل از: kshw
نقل از: پپـــرو دهنت سلویس یعنی کار دیگه بجز سرکار گذاشتن ملت نداری (biggrin)
اعلانها برای شما میاد ؟ برای من اعلانها نمیاد

اگه جواب گرفتی به منم بگو منم این مشکل رو دارم

کث لیس زیاده جای نگرانی نیس


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • Mr_Meeehdi  

 • عضو از 1397/4/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 361

 • 378

خخخ


حاجی دهنت سرویس


ـــــــــــخانمي هست جهت رابطه از قم sardar2120 • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: Mr_Meeehdi


نقل از: Mr_Meeehdi حاجی دهنت سرویس

حاجی باباته (dash)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)

نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)

هلوهاتون بنجله برای همین داغ کردی زیر هلوهای منننننننننننننننن (نیشخند میزند و قهوه اش را مینوشد)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)

هلوهاتون بنجله برای همین داغ کردی زیر هلوهای منننننننننننننننن (نیشخند میزند و قهوه اش را مینوشد)

میخوای هلوهامو به نمایش بزارم ببینی برا کدوممون خوبه ؟(نگاه میکند وبه جنگ میطلبد )

چیزی ک ب حراج گذاشته بشه مشخصه ک بنجله ( دوبار نیشخند میزند،بغل دستی از خنده غش میرود)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: ishtar


نقل از: ishtar (rolling)

در نره داداش


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • Mr_Meeehdi  

 • عضو از 1397/4/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 361

 • 378

والا


نقل از: kshw
نقل از: Mr_Meeehdi حاجی دهنت سرویس
حاجی باباته (dash)

با این اوضاع خودمم حاجی ام


ـــــــــــخانمي هست جهت رابطه از قم sardar2120 • 2 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)

هلوهاتون بنجله برای همین داغ کردی زیر هلوهای منننننننننننننننن (نیشخند میزند و قهوه اش را مینوشد)

میخوای هلوهامو به نمایش بزارم ببینی برا کدوممون خوبه ؟(نگاه میکند وبه جنگ میطلبد )

چیزی ک ب حراج گذاشته بشه مشخصه ک بنجله ( دوبار نیشخند میزند،بغل دستی از خنده غش میرود)

مال خودت بنجله شیطونه میگه موزمو رو کنم (devil)

از موز من بالا نرو ( موزش را در جیبش قایم میکند )


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5324

 • 6403

نقل از: خانوم هیچ


نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ
نقل از: kshw
نقل از: خانوم هیچ من دریافتم که ذهن ما منحرف نیست تومنحرف میکنی (angry)
نیز همی دریافت نمودم ک ب خوبی دریافت همی نمیکنی و ب هلوهای من نیز حسد میورزی

ماخودمون هلو داریم خونمون به هلو شما حسد نمیورزیم . (angry)

هلوهاتون بنجله برای همین داغ کردی زیر هلوهای منننننننننننننننن (نیشخند میزند و قهوه اش را مینوشد)

میخوای هلوهامو به نمایش بزارم ببینی برا کدوممون خوبه ؟(نگاه میکند وبه جنگ میطلبد )

چیزی ک ب حراج گذاشته بشه مشخصه ک بنجله ( دوبار نیشخند میزند،بغل دستی از خنده غش میرود)

مال خودت بنجله شیطونه میگه موزمو رو کنم (devil)

از موز من بالا نرو ( موزش را در جیبش قایم میکند )

اخه کی میاد ازموزتو بالا بره همش له شده (سرش را ان طرفی میبرد)

حالا موز منو له میکنی ؟ بزنم شلغمتو له کنم؟ (گوشکوب را بالای سر میبرد)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • Masiresabz  

 • عضو از 1395/2/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 99

 • 82

بیشخصیت


الاف بیکار


ـــــــــــ

۱۲ اسفند ۹۴ یه خوابی دیدم که زندگیمو عوض کرد

 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

قرار دادن چه نوع داستانهایی به صورت روزانه بیشتر رضایت شما را به عنوان کاربر سایت تامین میکند؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «