کی تا حالا موقع سکس غافلگیر شده؟..؟؟


 • Edsa1352  

 • عضو از
  1397/2/3

 • پست‌ها: 178

 • 111


****خانم ها و اقای تا حالا پیش امده موقع سکس با شوهر یا خانمتون و یا حتی موقع لز یا گی غافلگیر بشین و یا حتی متوجه بشین یکی داره سکس شما را دید میزنه؟ از خودم شروع میکنم زمانی که تازه نامزد و عقد بودیم داشتیم داخل اتاق خودم نامزد n.بازی میکردیم و.من حسابی در ..حال لیس زدن بودم ک یک مرتبه خواهرم امد داخل اتاق ......ی وضعی........


ـــــــــــ • 9

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

انگار کسی تا حالا............


Up


ـــــــــــ
 • 0دوست دختر


یه بار دوست دخترمو تو خونشون میکردم آبجیش اومد خداییش خیلی با جنبه بود چیزی نگفت ولی ریدم به خودم دیگه توبه کردم.الان میارم مکان خودم


ـــــــــــ


 • 5 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

نقل از: hessemotafavet97


نقل از: hessemotafavet97

یه بار دوست دخترمو تو خونشون میکردم آبجیش اومد خداییش خیلی با جنبه بود چیزی نگفت ولی ریدم به خودم دیگه توبه کردم.الان میارم مکان خودم

ایول دمت گرم


ـــــــــــ
 • 0 • Sara_7777  

 • عضو از 1397/10/20

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 171

نقل از: hessemotafavet97


نقل از: hessemotafavet97

یه بار دوست دخترمو تو خونشون میکردم آبجیش اومد خداییش خیلی با جنبه بود چیزی نگفت ولی ریدم به خودم دیگه توبه کردم.الان میارم مکان خودم

توبه کردی :| (dash)


ـــــــــــ


 • 0 • Ami22222  
 • عضو از 1397/10/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 6

 • 20

یه بار جوانی هام با یه متاهل دوست بودم داشتم...


یه بار جوانی هام با یه متاهل دوست بودم داشتم میکردمش که همسرش رسید .ریدم به خودم .خلاصه خانمه پرید تو حمام منم کرد تو کمد.شوهره شک کرده بود .دو ساعت اون تو بودم تا شوهر رو فرستاد بیرون اما شوهره رفت دم در وایساد من فرستاد خونه خواهرش.سه طبقه خونه که سه تا خواهر میشستن.تا بعدازظهر شوهرش کیشیک میداد.خواهرش زنگ زد یه دوستش امد و با شوهرش تماس گرفت که دوست قدیمیم از شهرستان امده شام دعوت کردیم.بماند تا ما از اون ساختمان بیایم بیرون من ۳۰ سال پیر شدم


ـــــــــــ


 • 15 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

نقل از: Ami22222


نقل از: Ami22222 یه بار جوانی هام با یه متاهل دوست بودم داشتم میکردمش که همسرش رسید .ریدم به خودم .خلاصه خانمه پرید تو حمام منم کرد تو کمد.شوهره شک کرده بود .دو ساعت اون تو بودم تا شوهر رو فرستاد بیرون اما شوهره رفت دم در وایساد من فرستاد خونه خواهرش.سه طبقه خونه که سه تا خواهر میشستن.تا بعدازظهر شوهرش کیشیک میداد.خواهرش زنگ زد یه دوستش امد و با شوهرش تماس گرفت که دوست قدیمیم از شهرستان امده شام دعوت کردیم.بماند تا ما از اون ساختمان بیایم بیرون من ۳۰ سال پیر شدم

حتما استرس زیادی تحمل کردی و ی سکس تاریخی و بیاد ماندنی شده برای شما.......


ـــــــــــ
 • 2 • Ami22222  
 • عضو از 1397/10/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 6

 • 20

نقل از: Edsa1352


نقل از: Edsa1352
نقل از: Ami22222 یه بار جوانی هام با یه متاهل دوست بودم داشتم میکردمش که همسرش رسید .ریدم به خودم .خلاصه خانمه پرید تو حمام منم کرد تو کمد.شوهره شک کرده بود .دو ساعت اون تو بودم تا شوهر رو فرستاد بیرون اما شوهره رفت دم در وایساد من فرستاد خونه خواهرش.سه طبقه خونه که سه تا خواهر میشستن.تا بعدازظهر شوهرش کیشیک میداد.خواهرش زنگ زد یه دوستش امد و با شوهرش تماس گرفت که دوست قدیمیم از شهرستان امده شام دعوت کردیم.بماند تا ما از اون ساختمان بیایم بیرون من ۳۰ سال پیر شدم
حتما استرس زیادی تحمل کردی و ی سکس تاریخی و بیاد ماندنی شده برای شما.......

اره ولی تا یه ماه از در ودیوار هم میترسیدم


ـــــــــــ


 • 1 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

نقل از: مهتی.پاشنه.طلا


نقل از: مهتی.پاشنه.طلا من یه دفعه رفتم‌ پیش یه دختر و خونشون هم ویلایی بود . ساعت ۳ صبح تازه مشغول بودم و از پشت بغلش کرده بودم و داشتیم حرف میزدیم و می مالوندمش که احساس کردم یکی بالا سرمونه. نگاه کردم دیدم مامانش اومده داره نگاه میکنه. چطور از دیوار پریدم و در رفتم خدا میدونه

مامان دختر هم دیده و هوس کرده....ی حالی هم به مامان دختر میداد ثواب داشت خخخخخ


ـــــــــــ
 • 2 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

نقل از: مهتی.پاشنه.طلا


نقل از: مهتی.پاشنه.طلا
نقل از: Edsa1352
نقل از: مهتی.پاشنه.طلا من یه دفعه رفتم‌ پیش یه دختر و خونشون هم ویلایی بود . ساعت ۳ صبح تازه مشغول بودم و از پشت بغلش کرده بودم و داشتیم حرف میزدیم و می مالوندمش که احساس کردم یکی بالا سرمونه. نگاه کردم دیدم مامانش اومده داره نگاه میکنه. چطور از دیوار پریدم و در رفتم خدا میدونه
مامان دختر هم دیده و هوس کرده....ی حالی هم به مامان دختر میداد ثواب داشت خخخخخ

اون موقع حدود ۲۰ ساله بودم . تجربه الان رو که نداشتم . مردم از ترس. ‌نمیدونم چطور از دیوار پریدم و در رفتم . مادره هم منو می شناخت و تو یه محله بودیم . رفتم خونه و منتظر بودم که هر آن مادره بیاد در بزنه که پسرتان چه غلطی میکرد خونه ما . تا یه هفته منتظر این صحنه بودم که بیاد . ولی خبری نشد ازش. دفعه های بعد که میرفتم دختره یه خواهر کوچک تر داشت که به اون میسپرد که حواسش باشه و اگه کسی اومد خبر بده . منم تو اوج جوانی و بی عقلی واقعا فکر نمیکردم که اگه گیر بیفتم چه گلی باید به سرم بگیرم . این لامصب هم بلند میشه ترس و این چیزها حالیش نمیشه که

اره آنموقع کیر حکومت میکنه


ـــــــــــ
 • 0 • Hijab8596  

 • عضو از 1397/10/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1

 • 1

جالب


همه از فانتزی هاشون گفتن ،نه واقعیت ها


ـــــــــــ


 • 1 • moadbbiad  

 • عضو از 1397/7/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 525

 • 342

من که تنها زندگی میکنم. بی استرس هی کردم


من که تنها زندگی میکنم. بی استرس هی کردم


ـــــــــــ

29جنوب تهران تنها زندگی میکنم. واحدهم نزدیک متروهه.. لطفاا مودب و مطمن زیر22 بیاد..تلگر امم khande2613@ • 0 • miladsz  

 • عضو از 1396/2/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 238

 • 118

خونه دوس دخترم داشتیم سکس میکردیم داشت واسم میخورد...


خونه دوس دخترم داشتیم سکس میکردیم داشت واسم میخورد تا دیگه ابم بیاد یهو در خونشون باز ‌‌شد مامانش اومده بود.. ریدم تو خودم نفهمیدم چجوری قایم شدم زیدمم خودشو زد ب خواب پتو کشید رو بدن لختش بعد با چ دردسری اومدم بیرون دیگه نگم براتون خیلی خایه رفتم کوفتمون ‌‌ش د


ـــــــــــ

جووون • 4ینفر بیاد از همسرش برام توی تلگرام تعریف کنه


ینفر بیاد از همسرش برام توی تلگرام تعریف کنه


ـــــــــــ


 • 0من چون خونه خودمون میبردن زیاد پیش اومد مادرم سر...


من چون خونه خودمون میبردن زیاد پیش اومد مادرم سر رسید بعضی وقتا دید بعضی وقتام دخترا رو قایم میکردم تو حموم یا خرپشتی.یبارم یکی از بستگان بود میکردمش مامانشم بگی نگی میدونست بخاطر همین شبایی که من اونجا میخوابیدم این دختره رو پیش خودش میخوابوند منم نم نم میرفتم تا میرسیدم بهشون و آروم کارمونو میکردیم یکی دوبار معلوم بود مامانش بیدار شده ولی خودشو میزد به خواب و یه حرکتی میکرد که یعنی من بیدارم بعدش من میپیچوندم میرفتم سرجام یبارم دختره رو بهش گفتم بیا راه پله اونجا داشتم میکردمش یهو مامانش برگشت گفت بسه دیگه بیا کپتو بزن اون لحظه ریدیم به خودمون ولی تا یکسال وقتی میکردمش اینو میگفتیم و میخندیدیم. خونه زن بابامم به خونه اینا نزدیک بود یبار رفتم خونه زن بابام موقع مغرب که زن بابام رفت مسجد (اصولا دو ساعتی مسجد و دعا و ایناشون طول میکشید)زنگ زدم به این دختره که بدو بیا اومد خونه وسط کردنش بودم توی پذیرایی یهو زن بابام درو باز کردزودتر برگشته بود(از منم میترسه زن بابام)و مارو توی اون حالت دید تفلک روشو چرخوند اونطرف و اسم منو صدا کرد و گفت ببخش سر زده اومدم فقط این هندونه رو خریده بودم میخواستم بزارم خونه و برم


ـــــــــــ


 • 5نقل از: mr_pedram


نقل از: mr_pedram
نقل از: Love.to.love556 من چون خونه خودمون میبردن زیاد پیش اومد مادرم سر رسید بعضی وقتا دید بعضی وقتام دخترا رو قایم میکردم تو حموم یا خرپشتی.یبارم یکی از بستگان بود میکردمش مامانشم بگی نگی میدونست بخاطر همین شبایی که من اونجا میخوابیدم این دختره رو پیش خودش میخوابوند منم نم نم میرفتم تا میرسیدم بهشون و آروم کارمونو میکردیم یکی دوبار معلوم بود مامانش بیدار شده ولی خودشو میزد به خواب و یه حرکتی میکرد که یعنی من بیدارم بعدش من میپیچوندم میرفتم سرجام یبارم دختره رو بهش گفتم بیا راه پله اونجا داشتم میکردمش یهو مامانش برگشت گفت بسه دیگه بیا کپتو بزن اون لحظه ریدیم به خودمون ولی تا یکسال وقتی میکردمش اینو میگفتیم و میخندیدیم. خونه زن بابامم به خونه اینا نزدیک بود یبار رفتم خونه زن بابام موقع مغرب که زن بابام رفت مسجد (اصولا دو ساعتی مسجد و دعا و ایناشون طول میکشید)زنگ زدم به این دختره که بدو بیا اومد خونه وسط کردنش بودم توی پذیرایی یهو زن بابام درو باز کردزودتر برگشته بود(از منم میترسه زن بابام)و مارو توی اون حالت دید تفلک روشو چرخوند اونطرف و اسم منو صدا کرد و گفت ببخش سر زده اومدم فقط این هندونه رو خریده بودم میخواستم بزارم خونه و برم
ایول زن بابا چه با شعور

آخه همش از خودم ۶ سال بزرگتره و خیلیم از من حساب میبره چون میدونه با من لج بی افته باید قید بابامو بزنه


ـــــــــــ


 • 0فکر کنم بدترین غافلگیری مال منه


ی دوستی داشتم که با ی دختره نیت ازدواج داشت که اتفاقی مادر دختره شاهد سکس کامل شون میشه و همین صحنه باعث شده بود شدیدا مخالف ازدواج اینها بشه خلاصه با کلی رفت و آمد و حرف زدن بالاخره مادرشو راضی کردم و کار به ازدواج رسید توی رفت و آمد برنامه های عروسی منو خواهر کوچیکه عروس باهم اوکی شدیم و سکس داشتیم ( البته بگم همه چیز خودش پیش آومد من واقعا نیتی نداشتم ).... بعد ازدواج دوستم گاهی که مادر و پدر خانمش نبودن غیر مستقیم آمار میداد که نیستن و من هم هماهنگ میکردم میرفتم خونشون تا یک بار که دوستم پدر مادر زنشو دعوت کرده بود من قرار گذاشتم که برم اونجا بعد اطمینان از رفتنشون منم رفتم تو خونه دوبلکس بود اتاق مهسا هم طبقه بالا بود رفتیم توی اتاق داشتیم سکس میکردیم مهسا هم دختر هات و پر سروصدا توی سکس منم کنار تختش پاهاشو داده بودم داشتم میکردم مهسا هم آه و ناله میکرد بلند که یک لحظه حس ی نگاه سنگین رو رو خودم حس کردم سرمو برگردوندم دیدم مادرش با چشمای به اندازه ی نعلبکی و دهن باز پشت سرم بود اصلا دیگه هیچی نفهمیدم فقط لباسهامو برداشتم در حین فرار توی راهرو راپله پوشیدم پشتمم نگاه نکردم .... نگو بین راه با هم دعواشون میشه برمیگردن بنده خدا دوستمم چند باری زنگ زده بود به گوشی و حتی خونه که اطلاع بده ولی ما از بس تو هم بودیم نشنیده گرفتیم تلفن هارو .... خلاصه مادرش بیشتر از یک سال در ب در دنبال من بود تا بی خیال شد ...


ـــــــــــسکس در نهایت اوج لذت فقط ادم با تجربه توی سکس میخواد وگرنه توی خود ارضایی که همه صاحب سبک هستن... • 1 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

نقل از: بکنکاربلد


نقل از: بکنکاربلد ی دوستی داشتم که با ی دختره نیت ازدواج داشت که اتفاقی مادر دختره شاهد سکس کامل شون میشه و همین صحنه باعث شده بود شدیدا مخالف ازدواج اینها بشه خلاصه با کلی رفت و آمد و حرف زدن بالاخره مادرشو راضی کردم و کار به ازدواج رسید توی رفت و آمد برنامه های عروسی منو خواهر کوچیکه عروس باهم اوکی شدیم و سکس داشتیم ( البته بگم همه چیز خودش پیش آومد من واقعا نیتی نداشتم ).... بعد ازدواج دوستم گاهی که مادر و پدر خانمش نبودن غیر مستقیم آمار میداد که نیستن و من هم هماهنگ میکردم میرفتم خونشون تا یک بار که دوستم پدر مادر زنشو دعوت کرده بود من قرار گذاشتم که برم اونجا بعد اطمینان از رفتنشون منم رفتم تو خونه دوبلکس بود اتاق مهسا هم طبقه بالا بود رفتیم توی اتاق داشتیم سکس میکردیم مهسا هم دختر هات و پر سروصدا توی سکس منم کنار تختش پاهاشو داده بودم داشتم میکردم مهسا هم آه و ناله میکرد بلند که یک لحظه حس ی نگاه سنگین رو رو خودم حس کردم سرمو برگردوندم دیدم مادرش با چشمای به اندازه ی نعلبکی و دهن باز پشت سرم بود اصلا دیگه هیچی نفهمیدم فقط لباسهامو برداشتم در حین فرار توی راهرو راپله پوشیدم پشتمم نگاه نکردم .... نگو بین راه با هم دعواشون میشه برمیگردن بنده خدا دوستمم چند باری زنگ زده بود به گوشی و حتی خونه که اطلاع بده ولی ما از بس تو هم بودیم نشنیده گرفتیم تلفن هارو .... خلاصه مادرش بیشتر از یک سال در ب در دنبال من بود تا بی خیال شد ...

جالب بود


ـــــــــــ
 • 0 • Leilaaa.sexii  

 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 106

 • 1249

تازه طلاق گرفته بودم با یه پسره تقریبا ۲۲یا ۲۳ساله...


تازه طلاق گرفته بودم با یه پسره تقریبا ۲۲یا ۲۳ساله قرار گذاشتم خودش یه مکان داشت منم خب میشناختمش تا حدودی رفتم مکانش آره دیگه بجا یه نفر حدود ۷نفر شدن راه فرارم نداشتم و مجبور شدم از کون گذشتگی کنم ولی نفر آخرشون‌ خیلی عالی بود دوساعتی باهاش سکس کردم موقع رفتن سوراخ کونم باز باز بود حس جالبی داشتم


ـــــــــــ

مطلقه♡سکس حضوری • 5 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

Up


Up


ـــــــــــ
 • 0 • Edsa1352  
 • عضو از 1397/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 178

 • 111

ن


ن


ـــــــــــ
 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

از عملکرد admin راضی هستید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «