داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

گزیده ای از سخنان امام راحل!

1398/08/22

دانشگاه باید دانشگاه باشد.دانشگاهی ک دانشگاه نباشد دانشگاه نیست!..آمریکا2000سال است ک مارا استعمار کرده!..اگر مردی با زنی سکس کرد ب گمان اینکه همسرش است واجب آنست ک کفاره بدهد!..بر کسی ک خود را کشته کفاره واجب نیست!..بدترین چیزی ک مغز جوانان را ب فساد و هرزگی میکشاند موسیقی است.موسیقی خیانت ب مملکت است!!..ما استادان غربی نمیخواهیم،شرقی هم نباشد،میانه رو هم نباشد،تقی زاده هم نباشد!..عنقلاب ما انفجار نور بود!..مادرانتان را کردیم نصیحت،شمارا هم میکنیم نصیحت!

1286 👀
2 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2019-11-13 13:58:36 +0330 +0330

به درخواست کاربران خصوصا عمام خایه منی این تاپیک را ایجاد کردم!

2 ❤️

2019-11-13 14:02:42 +0330 +0330
2 ❤️

2019-11-13 14:10:39 +0330 +0330

آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

"اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!" امام ...

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که "آقا" واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول "نیست" بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز "نیست" و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! ---> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول "است" باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز "است" و هیچ چیز برتر از اسلام نیست --> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

3 ❤️

2019-11-13 14:14:13 +0330 +0330
نقل از: axm432 آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

“اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!” امام …

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که “آقا” واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول “نیست” بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز “نیست” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! —> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول “است” باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز “است” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست –> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

مگر عمام نگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد؟ برم به حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه؟

0 ❤️

2019-11-13 14:17:41 +0330 +0330
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432 آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

“اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!” امام …

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که “آقا” واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول “نیست” بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز “نیست” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! —> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول “است” باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز “است” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست –> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

مگر عمام نگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد؟ برم به حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه؟

گفته بود دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشه! 😁

0 ❤️

2019-11-13 14:21:14 +0330 +0330
نقل از: axm432
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432 آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

“اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!” امام …

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که “آقا” واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول “نیست” بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز “نیست” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! —> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول “است” باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز “است” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست –> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

مگر عمام نگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد؟ برم به حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه؟

گفته بود دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشه! 😁

منظور از انسان یعنی همدیگر را صیغه کنند که حلال باشه. الان دارن کارخانه صیغه و انسان سازی در دانشگاه راه میندازن

1 ❤️

2019-11-13 14:22:24 +0330 +0330

روناک جان چرا هر چی برات میفرستم اسپم میشه؟

1 ❤️

2019-11-13 14:25:25 +0330 +0330
نقل از: uncle_nigga روناک جان چرا هر چی برات میفرستم اسپم میشه؟

چون vip نیستی

0 ❤️

2019-11-13 14:27:10 +0330 +0330

از جناب زرتشت بزرگ درخواست میکنم اگه تاپیکو دید سخنان جانشین عمام راحل، عمام خایه منی رو هم بزاره.

0 ❤️

2019-11-13 14:28:48 +0330 +0330
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432 آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

“اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!” امام …

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که “آقا” واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول “نیست” بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز “نیست” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! —> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول “است” باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز “است” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست –> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

مگر عمام نگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد؟ برم به حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه؟

گفته بود دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشه! 😁

منظور از انسان یعنی همدیگر را صیغه کنند که حلال باشه. الان دارن کارخانه صیغه و انسان سازی در دانشگاه راه میندازن

همین ما میخواستیم بریم انسان سازی کنیم حراست دانشگاه نمیذاشت! 😁

0 ❤️

2019-11-13 14:28:49 +0330 +0330
نقل از: LaDy__Ronakk
نقل از: uncle_nigga روناک جان چرا هر چی برات میفرستم اسپم میشه؟

چون vip نیستی

منظورم نقله. چرا از بقیه وی آی پی ها نقل میکنم میاد؟

1 ❤️

2019-11-13 14:30:05 +0330 +0330
نقل از: uncle_nigga
نقل از: LaDy__Ronakk
نقل از: uncle_nigga روناک جان چرا هر چی برات میفرستم اسپم میشه؟

چون vip نیستی

منظورم نقله. چرا از بقیه وی آی پی ها نقل میکنم میاد؟

چون عکسه رو از بخش vip اپ کردم
عکس و گیفی که از رو قسمت vip اپ شن کاربرای عادی نمی تونن نقلشو بزنن

0 ❤️

2019-11-13 14:30:38 +0330 +0330
نقل از: axm432
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432 آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

“اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!” امام …

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که “آقا” واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول “نیست” بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز “نیست” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! —> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول “است” باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز “است” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست –> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

مگر عمام نگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد؟ برم به حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه؟

گفته بود دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشه! 😁

منظور از انسان یعنی همدیگر را صیغه کنند که حلال باشه. الان دارن کارخانه صیغه و انسان سازی در دانشگاه راه میندازن

همین ما میخواستیم بریم انسان سازی کنیم حراست دانشگاه نمیذاشت! 😁

خب باید از راه حلال و صیغه وارد شوید! حالا من ب حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه!

0 ❤️

2019-11-13 14:31:57 +0330 +0330
نقل از: LaDy__Ronakk
نقل از: uncle_nigga
نقل از: LaDy__Ronakk
نقل از: uncle_nigga روناک جان چرا هر چی برات میفرستم اسپم میشه؟

چون vip نیستی

منظورم نقله. چرا از بقیه وی آی پی ها نقل میکنم میاد؟

چون عکسه رو از بخش vip اپ کردم
عکس و گیفی که از رو قسمت vip اپ شن کاربرای عادی نمی تونن نقلشو بزنن

نقل من به عکست: ب.کاف!

1 ❤️

2019-11-13 14:38:39 +0330 +0330

جنتی معروف به نمیر کبیر ایران در سازمان بین المللی کشتیرانی فرموده:بهترین سفرم با کشتی نوح بود و بهترین شانسم کنسل کردن بلیط تایتانیک!

1 ❤️

2019-11-13 14:46:27 +0330 +0330

جالب است که این مردک هندی امام خرمینی ... هندی کشمیری ... نمیتوانست یک جمله با ادبیات وآئین نگارش صحیح صحبت کند ... برایش چند کتاب جا زده اند ... که بازاریان بی شرف پول داده وچند طلبه در عراق وپاکستان ... نوشته وبه بنام او جا میزنند ، همانگونه که شاعر شهریار معتاد مفنگی .... به خاطر سهمیه تریاک خود ... یک کتاب شعر سرود و به او صله ـــ معامله کرد ... مثلاً همان شعر ....[ من به یاد لبت ای دوست گرفتار شدم ..] در عوض روز تولد شهریار را روز شعر در تقویم نوشتند ...0 ❤️

2019-11-13 14:53:15 +0330 +0330
نقل از: سیدعلی55555 جالب است که این مردک هندی امام خرمینی ... هندی کشمیری ... نمیتوانست یک جمله با ادبیات وآئین نگارش صحیح صحبت کند ... برایش چند کتاب جا زده اند ... که بازاریان بی شرف پول داده وچند طلبه نوشته وبه بنام او جا میدند ، همانگونه که شاعر شهریار معتاد مفنگی .... به خاطر سهمیه تریاک خود ... یک کتاب شعر سرود و به او صله کرد ... مصلاً همان شعر ....[ من به یاد لبت ای دوست گرفتار شدم ..] در عوض روز تولد شهریار را روز سعر در تقویم نوشتند ... >

عنقلاب ما عنفجار نور بود. چون خمینی در معرض تشعشعات نبوده و داشته کوک و کرک میزده ب این روز افتادیم…

1 ❤️

2019-11-13 15:07:00 +0330 +0330

هنوز ب عمام و عنقلاب ایمان نیاوردید؟

0 ❤️

2019-11-13 15:12:07 +0330 +0330

انقلاب ما انفجار گوز بود

0 ❤️

2019-11-13 15:41:10 +0330 +0330
نقل از: سیدعلی55555 جالب است که این مردک هندی امام خرمینی ... هندی کشمیری ... نمیتوانست یک جمله با ادبیات وآئین نگارش صحیح صحبت کند ... برایش چند کتاب جا زده اند ... که بازاریان بی شرف پول داده وچند طلبه نوشته وبه بنام او جا میدند ، همانگونه که شاعر شهریار معتاد مفنگی .... به خاطر سهمیه تریاک خود ... یک کتاب شعر سرود و به او صله کرد ... مصلاً همان شعر ....[ من به یاد لبت ای دوست گرفتار شدم ..] در عوض روز تولد شهریار را روز سعر در تقویم نوشتند ... >

فقط

0 ❤️

2019-11-14 07:01:39 +0330 +0330
نقل از: Hardcoreman من همه ی شما را میکککنم...نصیحت (امام خمینی)

جمله کامل: مادرانتان را کردیم…نصیحت، شما را هم میکنیم…نصیحت!

0 ❤️

2019-11-14 08:05:02 +0330 +0330

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 ❤️

2019-11-16 01:57:14 +0330 +0330

آقا نگذاشتند تا به مرگ طبیعی بمیرد . چند ماه بیشتر صبر می کردند , این جاسوس انگلیس با سکته قلبی می مرد , آقا نوکر روس با کمک اکبر کوسه و مواد رادیو اکتیو روسها , هم جاسوس انگلیس را فرستاد به جهنم و هم آن پسر تن لش و بوزینه اش را .

0 ❤️

2019-12-10 19:25:40 +0330 +0330
نقل از: Anjelina_zero49 مرحوم ب کسشر علاقه وافری داشت ، نمونش (گل باید گل باشد گلی که گل نباشد گل نیست ) اهل دل بود خایه منی جان .

کسشر گفتن از صفات بارز آن عمام بود

0 ❤️

2019-12-12 09:11:59 +0330 +0330
نقل از: axm432
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432 آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

“اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!” امام …

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که “آقا” واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول “نیست” بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز “نیست” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! —> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول “است” باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز “است” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست –> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

مگر عمام نگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد؟ برم به حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه؟

گفته بود دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشه! 😁

گفته بود: نماز کارخانه آدم سازیست
از دانشگاه اینقدر توقع نداشت

من موندم که نسل پدران ما چه کس مغزهایی بودن که این جقی چت مغز، سوپرمن بوده واسشون رفتن به حمایتش عنقلاب کردن

0 ❤️

2019-12-12 09:22:33 +0330 +0330
نقل از: konjkaav
نقل از: axm432
نقل از: uncle_nigga
نقل از: axm432 آقا خداست! منو یاد این داستان انداخت:

قبلا یه زیرگذری بود توی خیابون آزادی نزدیک شریف. اون بالاش نوشته بودن:

“اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست!” امام …

یادمه نیم ساعت توی کلاس بحث بود که “آقا” واقعا منظورش از این جمله چی بوده؟

اگه فعل بخش اول “نیست” بوده و به قرینه لفظی حذف شده میشه:

اسلام برتر از همه چیز “نیست” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست! —> که مشکل منطقی داره!

اگه منظور بخش اول “است” باشه! میشه

اسلام برتر از همه چیز “است” و هیچ چیز برتر از اسلام نیست –> خب قسمت دوم کاملا زائد هست!

خلاصه بد وضعی بود! 😁

مگر عمام نگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد؟ برم به حرضت خایه منی بگم درشو تخته کنه؟

گفته بود دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشه! 😁

گفته بود: نماز کارخانه آدم سازیست
از دانشگاه اینقدر توقع نداشت

من موندم که نسل پدران ما چه کس مغزهایی بودن که این جقی چت مغز، سوپرمن بوده واسشون رفتن به حمایتش عنقلاب کردن

دروغ و کس شعر باعث شده ملت حرف اون حرام زاده رو باور کنن برن عنقلاب

0 ❤️‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom