گفتگو با ضمیر گیج...مدتیه که دارم باهاش حرف میزنم. با وجدانم یا ضمیرم...
میگم قطار داره میاد... سرعتشم زیاده! اگه بپرم جلوش، یه لحظه اس و بعدشم خلاص!
میگه رهایی تو نباید باعث گرفتاری بقیه بشه. اون راننده ی بیچاره هم خودش مشکل داره چطور میتونی صحنه ی ترکیدنتو تا آخر عمر جلوی چشمش هک کنی؟


میگم خیله خوب مدافع حقوق بشر! میتونم یه شب برم و بیرون و کاپشنمو بذارم زیرم و از سرما...
میگه آخه اونی که قراره تو رو پیدا کنه و روزش خراب شه چی؟ بعدشم من سرما رو دوست ندارم...


میگم خوب خیلی راحت یه کیسه بکشم سرم و خلاص! اینو که دیگه پلیس و چی میدونم دکترا بهش عادت دارن... میگه خوب عادت داشته باشن! چون به یه چیزی عادت کردن مگه الزاما باید ازش خوششون هم بیاد؟


میگم پس چی کار کنم؟ میگه خوب مگه حتما باید کاری بکنی؟ میگم خب نه اما خیلی احساس به درد نخور بودن میکنم... میگه اگه کاری نکنی قراره زندگی کسی مختل شه؟ میگم نه خب... میگه خوب چه کاریه برای کاری که قرار نیس انجامش بدی حرص میخوری؟ میگم حرص نمیخورم... میگه خوب اگه چیزی حرصتو در نمیاره پس الزاما ناراحت کننده هم نیس... فقط یاد بگیر فکرتو خالی کنی! میگم خالی کردم... میگه چی موند؟ میگم قطار و سرما... میگه چه خوب پس! بیا سوار قطار شیم بریم بگردیم... فکرشو بکن نور قشنگ مغازه ها تو شب... همه جا سرده و تو توی کاپشن گرم و کلاهت گرم داری یه قهوه ی گرم میخوری...


میگم یعنی منظورت برم تنها تو یه کافی شاپ بشینم؟! میگه کی گفت تنهایی؟ تمام اونهایی که اونجان هستن دیگه... به هر کدومشون هم یکی یه نگاه بندازی و یه لبخند بزنی وقتت پر شده...


پوزخند زدم... دلش خوشه ها این کسخل درون! میگه رفتی کافی شاپ به کسخلی من پوزخند بزن اما بقیه اینو فقط یه لبخند می بینن... کم کم لبخند اونها لبخندتو محترمانه میکنه و...


خیلی دلم میخواست به ریش کسخل درونم بخندم! و تو جمع تحقیرش کنم! موجود مسخره ی احمق!
اما وقتی از کافی شاپ اومدم بیرون دیدم یه لبخند رو لبمه... اما نتونستم بفهمم چه جور لبخندی بود...


فرداش که از خواب پا شدم گفت صبح به خیر... گفتم صبح به خیر... گفت به چی فکر میکنی؟ گفتم دلم می‌خواد خودمو بندازم جلوی قطار... گفت عه؟! چرا اینا رو به من نمیگی؟ گفتم نمیدونم... گفت آخرین بار کی با هم حرف زدیم؟ گفتم نمیدونم تو یادت نیس؟ گفت نه... پس فعلا یه قهوه بذار که بیدار شم... خیلی وقته حرف نزدیم دلم برات تنگ شده... تو که بی معرفت تر از این حرف‌هایی... و من نمیدونستم این چند وقته من و اون کجا بودیم که اینطور از هم بی خبریم؟ یعنی بهش بگم چه فکرایی تو سرمه؟


ـــــــــــ
 • 12

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

نمیدونم درکش نمیکنم


ولی جالبهمنم بعضی وقتا فکر میکنم فرد خرابکاری هستم برای همه


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 2:-)


نقل از: erny19qwerty ولی جالبه

**منم بعضی وقتا فکر میکنم فرد خرابکاری هستم برای همه **

منم همینطور...


ـــــــــــ

 • 2مث همیشه عالی


می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin)
عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)


ـــــــــــ


!...your time is over • 2 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

نه راست میگم


نقل از: eyval123412341234
نقل از: erny19qwerty ولی جالبه

**منم بعضی وقتا فکر میکنم فرد خرابکاری هستم برای همه **

منم همینطور...

از بچگی خرابکاری هایی انجام دادن تا همین امسال که واقعا نمیدونم چرا :/


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 1 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

منو بخور


نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)

تو منو بخور اگه خوب نبودم بعد شادی

اه اصن قرار بود شام خانم شبح شم


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 2شبح عزیز


نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)

بین من و بقیه ی درونم همه گیج میزنیم تو خالی درون... خوردنمو پیشنهاد نمیکنم :-) از مار افعی بیشتر توم زهر جمع شده :-(


ـــــــــــ

 • 6شبح سیاه


نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)
تو منو بخور اگه خوب نبودم بعد شادی اه اصن قرار بود شام خانم شبح شم

آخه دلم نمیاد تو رو بخورم که ... (biggrin)


ـــــــــــ


!...your time is over • 2شبح سیاه


نقل از: eyval123412341234
نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)
بین من و بقیه ی درونم همه گیج میزنیم تو خالی درون... خوردنمو پیشنهاد نمیکنم :-) از مار افعی بیشتر توم زهر جمع شده :-(

زهر برا من از عسل شیرین تره گلم من عادت دارم غذای من همیشه همینه پس بذار بخورمت


ـــــــــــ


!...your time is over • 2 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

why?


نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)
تو منو بخور اگه خوب نبودم بعد شادی اه اصن قرار بود شام خانم شبح شم

آخه دلم نمیاد تو رو بخورم که ... (biggrin)

شادی خانم که زهر داره

چرا دلت نمیاد منو بخوری؟


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 2شبح سیاه


نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)
تو منو بخور اگه خوب نبودم بعد شادی اه اصن قرار بود شام خانم شبح شم

آخه دلم نمیاد تو رو بخورم که ... (biggrin)

شادی خانم که زهر داره

چرا دلت نمیاد منو بخوری؟

آخه تو گوگولی هستی ^_^
من به همه چی مقومم واسه همین شبح سیاهم گلم :)


ـــــــــــ


!...your time is over • 2 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

اوه مای خدایم


نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)
تو منو بخور اگه خوب نبودم بعد شادی اه اصن قرار بود شام خانم شبح شم

آخه دلم نمیاد تو رو بخورم که ... (biggrin)

شادی خانم که زهر داره

چرا دلت نمیاد منو بخوری؟

آخه تو گوگولی هستی ^_^
من به همه چی مقومم واسه همین شبح سیاهم گلم :)

خب پس برم خرابکی کنم

خب خب شادی خانم زهراتون میدین بهم بریزم داخل غذای شبح جون خوشمزه شه؟


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 2قابل نداره گلم


نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)
تو منو بخور اگه خوب نبودم بعد شادی اه اصن قرار بود شام خانم شبح شم

آخه دلم نمیاد تو رو بخورم که ... (biggrin)

شادی خانم که زهر داره

چرا دلت نمیاد منو بخوری؟

آخه تو گوگولی هستی ^_^
من به همه چی مقومم واسه همین شبح سیاهم گلم :)

خب پس برم خرابکی کنم

خب خب شادی خانم زهراتون میدین بهم بریزم داخل غذای شبح جون خوشمزه شه؟

بر دار مال خودت... به اندازه ی کافی تولید میکنم :-)


ـــــــــــ

 • 1 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

مرسی


نقل از: eyval123412341234
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش
نقل از: erny19qwerty
نقل از: شبح سیاه پوش می گم شادی جان چرا موخوای خودکشی کنی؟ بیا شام شب من شو هم انگ خودکشی بهت نمی خوره هم من یه شام خوشمزه می خورم نظر مثبتت چیه؟ (biggrin) عجبا همه گیف گذار شدن واسه من ! :| الهی فرهاد نافم تا ابد تو چش و چالت بمونه خفه شی! (angry)
تو منو بخور اگه خوب نبودم بعد شادی اه اصن قرار بود شام خانم شبح شم

آخه دلم نمیاد تو رو بخورم که ... (biggrin)

شادی خانم که زهر داره

چرا دلت نمیاد منو بخوری؟

آخه تو گوگولی هستی ^_^
من به همه چی مقومم واسه همین شبح سیاهم گلم :)

خب پس برم خرابکی کنم

خب خب شادی خانم زهراتون میدین بهم بریزم داخل غذای شبح جون خوشمزه شه؟

بر دار مال خودت... به اندازه ی کافی تولید میکنم :-)

خب برم بریزم داخل غذای روناک

ببینم بد مزه نباشهه بعد بیام سراغ شبح


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 0 • Sallomenta...  

 • عضو از 1397/10/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 858

 • 2189

فک ميکني خيلي باحالي؟!


نقل از: استاد_عقل_کل مدتی است که دسته بیلی زبر آماده کرده ام برای سوژه ای خاص. حال آن سوژه ی خاص تو میباشی. زیگموند فروید را فرستادم تا دسته بیل را در مقعدت فرو کند که دیگر کسوشر تایپ ننمایی

ببين نميخام چيزي بهت بگم پس لطفا راجع به کسي که نميشناسيش درست صحبت کن...


ـــــــــــ
an unhappy person  -_-


 • 1 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

؟؟؟؟


نقل از: Sallomenta...
نقل از: استاد_عقل_کل مدتی است که دسته بیلی زبر آماده کرده ام برای سوژه ای خاص. حال آن سوژه ی خاص تو میباشی. زیگموند فروید را فرستادم تا دسته بیل را در مقعدت فرو کند که دیگر کسوشر تایپ ننمایی
ببين نميخام چيزي بهت بگم پس لطفا راجع به کسي که نميشناسيش درست صحبت کن...

ایشون کی هستش؟


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 0 • Sallomenta...  

 • عضو از 1397/10/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 858

 • 2189

ايول گرامي...


نميخوام سرزنشت کنم واس اين احساس يا چيز ديگه، ولي اينو بدون که همه ي ما، با اهداف و آرزوهايي که داريم زنده ايم، هيشکي دلش نميخواد يه موجود بي هدف باشه.

بجاي فکر کردن به اين تفکرات منفي، يه هدف واس خودت بساز، درسته سن شما بالاس-البته هنوز جووني ها- ولي دليل نميشه همين طوري دست رو دست بذاري،

يه هدف، يه چيزي که توو زندگيت مهم باشه و بخواي براش تلاش کني، ميتونه خيلي تو رو از اين حالت در بياره...


ـــــــــــ
an unhappy person  -_-


 • 2 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

ممنون


نقل از: Sallomenta... نميخوام سرزنشت کنم واس اين احساس يا چيز ديگه، ولي اينو بدون که همه ي ما، با اهداف و آرزوهايي که داريم زنده ايم، هيشکي دلش نميخواد يه موجود بي هدف باشه. بجاي فکر کردن به اين تفکرات منفي، يه هدف واس خودت بساز، درسته سن شما بالاس-البته هنوز جووني ها- ولي دليل نميشه همين طوري دست رو دست بذاري، يه هدف، يه چيزي که توو زندگيت مهم باشه و بخواي براش تلاش کني، ميتونه خيلي تو رو از اين حالت در بياره...

همه رو امیدوار کردی خانم ایول هم الان امید وار شدن فکر کنم :)

من الان امید دارم بتون تو خرابکاری های اطلاعاتی شرکت کنم اخ جه کیفی میده بزنی خراب کنی یه ماموریتو (rolling) (rolling) (rolling) (rolling)


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 0 • Sallomenta...  

 • عضو از 1397/10/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 858

 • 2189

چه بدونم والا!


نقل از: erny19qwerty
نقل از: Sallomenta...
نقل از: استاد_عقل_کل مدتی است که دسته بیلی زبر آماده کرده ام برای سوژه ای خاص. حال آن سوژه ی خاص تو میباشی. زیگموند فروید را فرستادم تا دسته بیل را در مقعدت فرو کند که دیگر کسوشر تایپ ننمایی
ببين نميخام چيزي بهت بگم پس لطفا راجع به کسي که نميشناسيش درست صحبت کن...

ایشون کی هستش؟

يکي که فک ميکنه خيلي باحاله

(dash)


ـــــــــــ
an unhappy person  -_-


 • 2مرسی از زحمتتون


نقل از: استاد_عقل_کل مدتی است که دسته بیلی زبر آماده کرده ام برای سوژه ای خاص. حال آن سوژه ی خاص تو میباشی. زیگموند فروید را فرستادم تا دسته بیل را در مقعدت فرو کند که دیگر کسوشر تایپ ننمایی

راضی به زحمت نبودم :-) شرمنده افتادین تو زحمت گلم


ـــــــــــ

 • 0 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

مهم نیس


نقل از: Sallomenta...
نقل از: erny19qwerty
نقل از: Sallomenta...
نقل از: استاد_عقل_کل مدتی است که دسته بیلی زبر آماده کرده ام برای سوژه ای خاص. حال آن سوژه ی خاص تو میباشی. زیگموند فروید را فرستادم تا دسته بیل را در مقعدت فرو کند که دیگر کسوشر تایپ ننمایی
ببين نميخام چيزي بهت بگم پس لطفا راجع به کسي که نميشناسيش درست صحبت کن...

ایشون کی هستش؟

يکي که فک ميکنه خيلي باحاله

(dash)

همه تو هال چت میکنن

البته بعضی هم تو پارک و ماشین

یه چیز فهمیدم ایشون مقعد باز هستند


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

آیا از اندام جنسی (کیر و کص) خود رضایت دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «