یه دلیل دیگه بر وجود جاذبه!

1400/01/30


آیا هنوز به وجود جاذبه ایمان نمیاورید؟ آیا حتما باید یک سیب از بالای درخت بیافتد رو ملاجتان تا به وجود جاذبه ایمان بیاورید؟ 😁 😂

10 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2021-04-19 16:41:56 +0430 +0430
3 ❤️

2021-04-19 16:55:55 +0430 +0430

↩ پسرک صورتی دول
خب پسر خوب ممه این خانم رو با دقت نگاه کن. میبینی افتاده به سمت پایین! اگه نیرویی نبود که اون رو به سمت پایین بکشه ممه باید همون بالا میموند!

1 ❤️

2021-04-19 17:08:09 +0430 +0430

والا این جاذبه خوشایند اقایون چند وقت دیگه واسه خانم دیسک کمر و گردن هدیه میاره 🙂🙂🙂🙂بعله اینجوریاس😎😎😎😎

2 ❤️

2021-04-19 17:23:30 +0430 +0430

↩ Shab.n1
والا من که راضی به این دردها و مشکلات خانمها نیستم. نظر شخصی من اینه که تناسب مهمترین چیز هست…

2 ❤️

2021-04-19 17:57:31 +0430 +0430

اره سینه هاش بی دلیل اویزون نیست که!! جاذبه دلیلشه

1 ❤️
‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


Top Bottom