یه کس و کیون مشتی با کیفیت بالا+عکسحیفم اومده باهاتون شریک نشم
عکس رو دخیره کنید و بازش کنید
اونقدر پیکسل عکس بالاست که کس مشتی و گوشتیش رو با جزئیات خیلی بالا میبینید
خوش گوشت ترین کسی هستش که دیدم تا حالا
Telegram ID: @SaamaanKirkhorـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم!


 • 3

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

کیرت دهنم


کسی نظری نداره؟


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 0گیف ساک زدن ایرانی


کسی خوشش نیومد؟


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 0سکستل همین الآن+کلیپ ساک زدن


Up


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 0گیف ساک زدن ایرانی


خوشتون نیومد؟ ای بابا (drooling) (drooling) (drooling)


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 0سکستل همین الآن+کلیپ ساک زدن


نقل از: miladi76 از اردبیل مفعول میخوام کیرمم کلفته اگه کسی نیازشه بیاد قرار بذاریم ممنمن

پیدا کنی ایشالا


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 0 • WILD.121  

 • عضو از 1397/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 804

 • 2427

خودشو هلاک کرد


بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)


ـــــــــــ

 • 2تشکر


نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)

فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 1 • WILD.121  

 • عضو از 1397/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 804

 • 2427

نقل از: اوبی.چاقال


نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)


ـــــــــــ

 • 1تشکر


نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 1 • WILD.121  

 • عضو از 1397/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 804

 • 2427

نقل از: اوبی.چاقال


نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)


ـــــــــــ

 • 1 • sasanalavi  

 • عضو از 1396/11/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 138

 • 130

کون


نقل از: اوبی.چاقال کسی نظری نداره؟

کون کونه کیون دیگه چیه؟


ـــــــــــ


 • 1تشکر


نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)

خلاصه سولاخامون رو پیشنهاد دادیم بهت: ))


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 1سکستل همین الآن+کلیپ ساک زدن


نقل از: sasanalavi
نقل از: اوبی.چاقال کسی نظری نداره؟
کون کونه کیون دیگه چیه؟

لهجه تهرونیه


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 0 • WILD.121  

 • عضو از 1397/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 804

 • 2427

عجب :D


نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)

خلاصه سولاخامون رو پیشنهاد دادیم بهت: ))
ـــــــــــ

 • 1نقل از: WILD.121


نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)

خلاصه سولاخامون رو پیشنهاد دادیم بهت: ))چقدر خوبه این پدصگ... خنده هاش دل ادمو میبره


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 1 • WILD.121  

 • عضو از 1397/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 804

 • 2427

ای ای


نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)

خلاصه سولاخامون رو پیشنهاد دادیم بهت: ))چقدر خوبه این پدصگ... خنده هاش دل ادمو میبره

مراقب باش داری درباره کی حرف میزنی (angry) (angry)


ـــــــــــ

 • 1تشکر


نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)

خلاصه سولاخامون رو پیشنهاد دادیم بهت: ))چقدر خوبه این پدصگ... خنده هاش دل ادمو میبره

مراقب باش داری درباره کی حرف میزنی (angry) (angry)

شرمنده خب نازه اخه


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 1 • WILD.121  

 • عضو از 1397/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 804

 • 2427

نقل از: اوبی.چاقال


نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)

خلاصه سولاخامون رو پیشنهاد دادیم بهت: ))چقدر خوبه این پدصگ... خنده هاش دل ادمو میبره

مراقب باش داری درباره کی حرف میزنی (angry) (angry)

شرمنده خب نازه اخه

شما تو دلتون حرفاتون بمونه عزیزم (rose)


ـــــــــــ

 • 1 • فوت-لاو  
 • عضو از 1398/3/31

 • پست‌‌‌ها: ‌ 25

 • 48

چه کیفیتی


خیلی بالاس


ـــــــــــ

امضای من • 1نقل از: WILD.121


نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121
نقل از: اوبی.چاقال
نقل از: WILD.121 بابا خوشمون اومد اب قند نمیخوای؟ (rolling) (rolling) (dash)
فداات شم همه که مثل شما شناخته شده نیستند ما هم باید یه جوری دست و پا بزنیم که زیر پستهای شما و ترومن و صادق و باقی دوستن دیده بشیم ضمنن: غلط کردم...جون من به دروگون بگو کاری باهام نداشته باشه :))

اخی البته منم زیاد کاربر شاخی نیستم گلم

دراگون گوشت لپی مثله تورو دوس داره (devil)

والا نظراتت رو دیدم و فکرت رو قشنگ و بزرگ بوده تا حالا پای پست های جدی یا فان-سکسی نظر میذاری معمولن.جذابه برام شخصیتت

قربونشون برم :)) اگه پا بده که بدم نمیاد کیر یه اژدها رو تجربه کنم...یا حتی صاحب اژدها (biggrin) (biggrin) (biggrin)

شما لطف داری ولی سکسی نیست بیشتر شوخیه امیخته با مسائل سکسیه (biggrin)

اقا این خیلی حشریه از برق بکشینش (rolling) (rolling) (dash)

خلاصه سولاخامون رو پیشنهاد دادیم بهت: ))چقدر خوبه این پدصگ... خنده هاش دل ادمو میبره

مراقب باش داری درباره کی حرف میزنی (angry) (angry)

شرمنده خب نازه اخه

شما تو دلتون حرفاتون بمونه عزیزم (rose)

چششششششششششششششششششششششم (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ

خوشم میاد ازم استفاده شه از همه سوراخام از حلق تنگ و گرم و همیشه خیسم تا کیون گشاد و گوشتیه سفیدم! • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

به نظر شما، تا چه میزان اجازه دارید در گرایشات یا عقاید مذهبی همسرتان (یا همسر آینده) دخالت کنید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «