« ابلیس و فرعون »

1400/10/24روزی ابلیس نزد فرعون رفت. فرعون خوشه ای انگور در یک دست داشت و با دست دیگر با کله کیرش بازی میکرد…
ابلیس گفت : فری ، آیا میتوانی این خوشه انگور تازه را به مروارید تبدیل کنی؟!
فرعون گفت : سوپره مگه حاجی، معلومه که نه!
ابلیس با سحر و جادو ،آن خوشه انگور را به مرواریدی سکسی تبدیل کرد.
فرعون تعجب کرد و گفت : بابا حلال اولسون! کارت درسته سالار!
ابلیس خود را به فرعون نزدیک کرد و یک پَسی ناحق به او زد و گفت : مرا با این مهارت و خوارکصده بازی به بندگی قبول نکردند، آن وقت توی اُزگَل و به درد نخور، ادعای خدایی میکنی چاقال؟!

10 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2022-01-14 17:43:13 +0330 +0330

😈

0 ❤️

2022-01-14 19:19:29 +0330 +0330

بسیار عالی و باحال… 😍 😂
فقط خط سوم از آخر، ایراد مفهومی داره… احتمالا باید باشه: بندگی مرا قبول نکردند!

1 ❤️

2022-01-14 19:21:15 +0330 +0330

😂 😂 😂 😂

1 ❤️

2022-01-14 19:48:11 +0330 +0330

😂

0 ❤️

2022-01-14 20:51:19 +0330 +0330

😁 😎

1 ❤️

2022-01-14 22:45:36 +0330 +0330

👊🏻

0 ❤️

2022-01-15 02:43:34 +0330 +0330

😈

0 ❤️

2022-01-15 02:47:10 +0330 +0330

جرررر😂😂😂😂😂

1 ❤️

2022-01-15 07:05:25 +0330 +0330

🤣🤣👍🏻🌷

1 ❤️

2022-01-15 10:26:51 +0330 +0330

🤠

0 ❤️

2022-01-15 19:24:54 +0330 +0330

😂

0 ❤️

2022-01-17 00:41:13 +0330 +0330

😈

0 ❤️

2022-01-19 00:45:00 +0330 +0330

🔥

0 ❤️‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «