- آخرین سکسی که داشتین چجوری مخ طرفو زدین یا مخ شما رو زدن؟


 • hogen  

 • عضو از
  1392/1/7

 • پست‌ها: 108

 • 18


هرکس تجربه با حال و تحریک کننده ای داشته که مخ یه نفرو زده یا مخشو زدن واسه سکس تعریف کنه


ـــــــــــ


 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

تو استخر


چند روز پیش تو استخر کون یه پسر حشریم کرد و منم افتادم دنبالش و هر جا میرفت سعی میکردم از پشت بهش بچسبونم.دوبار خیلی تابلو از پشت بهش چسبوند ولی به روی خودش نیاورد دفعه سوم انگشتش کردم که خیلی آروم برگشت و گفت مکان داری؟ و منم گفتم آره بریم؟ گفت برو زیر دوش بیام کیرتو ببینم اگه اوکی بود واسه فردا میام.

رفتم زیر یکی از دوش ها که بعد 30 ثانیه اومد و گفت کیرتو ببینم و منم کیر شق شدمو در آوردم و گرفت تو دستشو گفت جون چه کلفته و نشست و شروع کرد به ساک زدن گفتم الان بریم مکان؟

گفت نه الان نمیتونم بیام ولی فردا میام میخوابم زیر این کیر خوشگلو کلفتت.گفتم بکش پایین انگشتت کنم اونم فوری کون نازشو از مایو انداخت بیرونو منم انگشتمو کف مالی کردمو کردم تو کونش اونم سرعت ساک زدنشو بیشتر کرد و تخمامو مالید و حدود 5 دقیقه همینجوری حال کردیم که گفت من باید برم چون با یکی از فامیلامون اومدم میترسم شک کنه.شماره دادیم وقرار شد هماهنگ کنیم.

شبش با هم هماهنگ کردیم و ساعت 10 صبح اومد و تا 8 شب با هم بودیم و حسابی باهاش حال کردم .واقعا کونش و سکسش عالی و خوب بود و قول داد بازم بیاد پیشم.


ـــــــــــ


 • 5 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

بگید


کسی تجربه ی تحریک کننده داره بگه


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

بگید


کسی تجربه ی تحریک کننده داره بگه


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

up


up


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

نبود؟


کسی تجربه جدیدی نداره؟


ـــــــــــ


 • 0 • amirns20  
 • عضو از 1397/11/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 34

 • 30

آخرین سکسم تقریبا اواخر اسفند بود با زن عموم سکس...


آخرین سکسم تقریبا اواخر اسفند بود با زن عموم سکس کردم با شوهرش دعوا کرده بود باهم جور درنمیومدن تا الانم فعلا کامل اشتی نکردن منم از این موقعیت استفاده کردم رفتم تو تلگرام باهاش حرف زدم و ارومش کردم کمی صحبت کردیم یه چند روز که گذشت کاملا راحت بودیم و بهش گفتم فردا که شوهرت سرکاره میام خونه ات پیشت تا احساس تنهایی نکنی اونم قبول کرد رفتم نشستم و کمی حرف زدیم و ناراحت بود خواستم آرومش کنم دستمو بردم رو گردنش گفتم ناراحت نباش و این جور چیزا بعدش همینجوری دستمو بردم رو کسش اول یه جوری نگام کرد بعدش گفت چیکار میکنی گفتم تو نگران نباش چیزی نمیشه بعدش ازش لب گرفتم و لخت شدیم از کس و کون کردمش و برام ساک زد آخرش هم آبمو ریختم تو دهنش تموم شد بعدش از اونجا رفتم بعد اون روز دیگه سکس نکردیم بعدش نمیدونم بازم بهم میده یا نه . اینو هم بگم خودم ۲۱ سالمه زن عموم ۳۶


ـــــــــــ


 • 3 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

بقیه هم بگن


نقل از: amirns20 آخرین سکسم تقریبا اواخر اسفند بود با زن عموم سکس کردم با شوهرش دعوا کرده بود باهم جور درنمیومدن تا الانم فعلا کامل اشتی نکردن منم از این موقعیت استفاده کردم رفتم تو تلگرام باهاش حرف زدم و ارومش کردم کمی صحبت کردیم یه چند روز که گذشت کاملا راحت بودیم و بهش گفتم فردا که شوهرت سرکاره میام خونه ات پیشت تا احساس تنهایی نکنی اونم قبول کرد رفتم نشستم و کمی حرف زدیم و ناراحت بود خواستم آرومش کنم دستمو بردم رو گردنش گفتم ناراحت نباش و این جور چیزا بعدش همینجوری دستمو بردم رو کسش اول یه جوری نگام کرد بعدش گفت چیکار میکنی گفتم تو نگران نباش چیزی نمیشه بعدش ازش لب گرفتم و لخت شدیم از کس و کون کردمش و برام ساک زد آخرش هم آبمو ریختم تو دهنش تموم شد بعدش از اونجا رفتم بعد اون روز دیگه سکس نکردیم بعدش نمیدونم بازم بهم میده یا نه . اینو هم بگم خودم ۲۱ سالمه زن عموم ۳۶

بعد از اون تو تلگرام یا تلفنی باهاش ارتباط نداشتی که بفهمی بازم میخواد یا نه؟


ـــــــــــ


 • 2 • amirns20  
 • عضو از 1397/11/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 34

 • 30

نقل از: hogen


نقل از: hogen
نقل از: amirns20 آخرین سکسم تقریبا اواخر اسفند بود با زن عموم سکس کردم با شوهرش دعوا کرده بود باهم جور درنمیومدن تا الانم فعلا کامل اشتی نکردن منم از این موقعیت استفاده کردم رفتم تو تلگرام باهاش حرف زدم و ارومش کردم کمی صحبت کردیم یه چند روز که گذشت کاملا راحت بودیم و بهش گفتم فردا که شوهرت سرکاره میام خونه ات پیشت تا احساس تنهایی نکنی اونم قبول کرد رفتم نشستم و کمی حرف زدیم و ناراحت بود خواستم آرومش کنم دستمو بردم رو گردنش گفتم ناراحت نباش و این جور چیزا بعدش همینجوری دستمو بردم رو کسش اول یه جوری نگام کرد بعدش گفت چیکار میکنی گفتم تو نگران نباش چیزی نمیشه بعدش ازش لب گرفتم و لخت شدیم از کس و کون کردمش و برام ساک زد آخرش هم آبمو ریختم تو دهنش تموم شد بعدش از اونجا رفتم بعد اون روز دیگه سکس نکردیم بعدش نمیدونم بازم بهم میده یا نه . اینو هم بگم خودم ۲۱ سالمه زن عموم ۳۶
بعد از اون تو تلگرام یا تلفنی باهاش ارتباط نداشتی که بفهمی بازم میخواد یا نه؟

چرا یکی دو بار حرف زدیم گفت فعلا میبینی که حال و روزم خوب نیست بزار هر وقت خوب شدم حرف میزنیم منم گفتم باشه الانم رفته شهر دیگه پیش مادرش البته با شوهرش رفته کمی مشکل داشتن کم کم دارن درست میشن . الانم نمیدونم دوباره باهام سکس میکنه یا نه ازش هم پرسیده بودم گفت بعد برگشتن حرف میزنیم


ـــــــــــ


 • 2 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

نبود؟


کسی سکس تحریک کننده نداشته ؟


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

up


up


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

up


up


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

up


up


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

نبود؟؟؟


کسی تجربه ی جدید و تحریک کننده ای نداره؟؟؟


ـــــــــــ


 • 0 • Sezarc  

 • عضو از 1397/12/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 95

 • 65

نقل از: hogen


نقل از: hogen

چند روز پیش تو استخر کون یه پسر حشریم کرد و منم افتادم دنبالش و هر جا میرفت سعی میکردم از پشت بهش بچسبونم.دوبار خیلی تابلو از پشت بهش چسبوند ولی به روی خودش نیاورد دفعه سوم انگشتش کردم که خیلی آروم برگشت و گفت مکان داری؟ و منم گفتم آره بریم؟ گفت برو زیر دوش بیام کیرتو ببینم اگه اوکی بود واسه فردا میام.

رفتم زیر یکی از دوش ها که بعد 30 ثانیه اومد و گفت کیرتو ببینم و منم کیر شق شدمو در آوردم و گرفت تو دستشو گفت جون چه کلفته و نشست و شروع کرد به ساک زدن گفتم الان بریم مکان؟

گفت نه الان نمیتونم بیام ولی فردا میام میخوابم زیر این کیر خوشگلو کلفتت.گفتم بکش پایین انگشتت کنم اونم فوری کون نازشو از مایو انداخت بیرونو منم انگشتمو کف مالی کردمو کردم تو کونش اونم سرعت ساک زدنشو بیشتر کرد و تخمامو مالید و حدود 5 دقیقه همینجوری حال کردیم که گفت من باید برم چون با یکی از فامیلامون اومدم میترسم شک کنه.شماره دادیم وقرار شد هماهنگ کنیم.

شبش با هم هماهنگ کردیم و ساعت 10 صبح اومد و تا 8 شب با هم بودیم و حسابی باهاش حال کردم .واقعا کونش و سکسش عالی و خوب بود و قول داد بازم بیاد پیشم.

کسشر جالبی بود یه چی میگفتی با واقعیت جور باشه


ـــــــــــ

برو حاجی ما رو بی خیال میکاپ فیلم سینمایی به ما نمیاد • 6 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

خود شکن آینه شکستن خطاس


نقل از: Sezarc
نقل از: hogen

چند روز پیش تو استخر کون یه پسر حشریم کرد و منم افتادم دنبالش و هر جا میرفت سعی میکردم از پشت بهش بچسبونم.دوبار خیلی تابلو از پشت بهش چسبوند ولی به روی خودش نیاورد دفعه سوم انگشتش کردم که خیلی آروم برگشت و گفت مکان داری؟ و منم گفتم آره بریم؟ گفت برو زیر دوش بیام کیرتو ببینم اگه اوکی بود واسه فردا میام.

رفتم زیر یکی از دوش ها که بعد 30 ثانیه اومد و گفت کیرتو ببینم و منم کیر شق شدمو در آوردم و گرفت تو دستشو گفت جون چه کلفته و نشست و شروع کرد به ساک زدن گفتم الان بریم مکان؟

گفت نه الان نمیتونم بیام ولی فردا میام میخوابم زیر این کیر خوشگلو کلفتت.گفتم بکش پایین انگشتت کنم اونم فوری کون نازشو از مایو انداخت بیرونو منم انگشتمو کف مالی کردمو کردم تو کونش اونم سرعت ساک زدنشو بیشتر کرد و تخمامو مالید و حدود 5 دقیقه همینجوری حال کردیم که گفت من باید برم چون با یکی از فامیلامون اومدم میترسم شک کنه.شماره دادیم وقرار شد هماهنگ کنیم.

شبش با هم هماهنگ کردیم و ساعت 10 صبح اومد و تا 8 شب با هم بودیم و حسابی باهاش حال کردم .واقعا کونش و سکسش عالی و خوب بود و قول داد بازم بیاد پیشم.

کسشر جالبی بود یه چی میگفتی با واقعیت جور باشه

باوشه تو خوبی تو جلو بشین اصلا کنترل هم دست تو.

تو بگو کس و شر ولی واسه من یه سکس خوب با یه کون عالی بود.

معلومه خیلی دروغگویی که همه رو مثل خودت میبینی


ـــــــــــ


 • 0 • Sezarc  

 • عضو از 1397/12/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 95

 • 65

نقل از: hogen


نقل از: hogen
نقل از: Sezarc
نقل از: hogen

چند روز پیش تو استخر کون یه پسر حشریم کرد و منم افتادم دنبالش و هر جا میرفت سعی میکردم از پشت بهش بچسبونم.دوبار خیلی تابلو از پشت بهش چسبوند ولی به روی خودش نیاورد دفعه سوم انگشتش کردم که خیلی آروم برگشت و گفت مکان داری؟ و منم گفتم آره بریم؟ گفت برو زیر دوش بیام کیرتو ببینم اگه اوکی بود واسه فردا میام.

رفتم زیر یکی از دوش ها که بعد 30 ثانیه اومد و گفت کیرتو ببینم و منم کیر شق شدمو در آوردم و گرفت تو دستشو گفت جون چه کلفته و نشست و شروع کرد به ساک زدن گفتم الان بریم مکان؟

گفت نه الان نمیتونم بیام ولی فردا میام میخوابم زیر این کیر خوشگلو کلفتت.گفتم بکش پایین انگشتت کنم اونم فوری کون نازشو از مایو انداخت بیرونو منم انگشتمو کف مالی کردمو کردم تو کونش اونم سرعت ساک زدنشو بیشتر کرد و تخمامو مالید و حدود 5 دقیقه همینجوری حال کردیم که گفت من باید برم چون با یکی از فامیلامون اومدم میترسم شک کنه.شماره دادیم وقرار شد هماهنگ کنیم.

شبش با هم هماهنگ کردیم و ساعت 10 صبح اومد و تا 8 شب با هم بودیم و حسابی باهاش حال کردم .واقعا کونش و سکسش عالی و خوب بود و قول داد بازم بیاد پیشم.

کسشر جالبی بود یه چی میگفتی با واقعیت جور باشه

باوشه تو خوبی تو جلو بشین اصلا کنترل هم دست تو.

تو بگو کس و شر ولی واسه من یه سکس خوب با یه کون عالی بود.

معلومه خیلی دروغگویی که همه رو مثل خودت میبینی

حق با شماست


ـــــــــــ

برو حاجی ما رو بی خیال میکاپ فیلم سینمایی به ما نمیاد • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

خیلی آقایی


نقل از: Sezarc
نقل از: hogen
نقل از: Sezarc
نقل از: hogen

چند روز پیش تو استخر کون یه پسر حشریم کرد و منم افتادم دنبالش و هر جا میرفت سعی میکردم از پشت بهش بچسبونم.دوبار خیلی تابلو از پشت بهش چسبوند ولی به روی خودش نیاورد دفعه سوم انگشتش کردم که خیلی آروم برگشت و گفت مکان داری؟ و منم گفتم آره بریم؟ گفت برو زیر دوش بیام کیرتو ببینم اگه اوکی بود واسه فردا میام.

رفتم زیر یکی از دوش ها که بعد 30 ثانیه اومد و گفت کیرتو ببینم و منم کیر شق شدمو در آوردم و گرفت تو دستشو گفت جون چه کلفته و نشست و شروع کرد به ساک زدن گفتم الان بریم مکان؟

گفت نه الان نمیتونم بیام ولی فردا میام میخوابم زیر این کیر خوشگلو کلفتت.گفتم بکش پایین انگشتت کنم اونم فوری کون نازشو از مایو انداخت بیرونو منم انگشتمو کف مالی کردمو کردم تو کونش اونم سرعت ساک زدنشو بیشتر کرد و تخمامو مالید و حدود 5 دقیقه همینجوری حال کردیم که گفت من باید برم چون با یکی از فامیلامون اومدم میترسم شک کنه.شماره دادیم وقرار شد هماهنگ کنیم.

شبش با هم هماهنگ کردیم و ساعت 10 صبح اومد و تا 8 شب با هم بودیم و حسابی باهاش حال کردم .واقعا کونش و سکسش عالی و خوب بود و قول داد بازم بیاد پیشم.

کسشر جالبی بود یه چی میگفتی با واقعیت جور باشه

باوشه تو خوبی تو جلو بشین اصلا کنترل هم دست تو.

تو بگو کس و شر ولی واسه من یه سکس خوب با یه کون عالی بود.

معلومه خیلی دروغگویی که همه رو مثل خودت میبینی

حق با شماست

مچکرم


ـــــــــــ


 • 0 • hamid01111  
 • عضو از 1393/8/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 17

 • 7

یه دختر عمو دارم ممه هاش گندست و قدش کوچیکه چون تو...


یه دختر عمو دارم ممه هاش گندست و قدش کوچیکه چون تو چشه ممه هاش...ما از بچگی باهم راحتیم منم تو تلگرام هفت هشت ماهی هزار جور خایه مالی کروم تا راضی شد بذاره ممه هاشو ببینم خونشون خالی شده بود رفتم نشونم داد دیگه منم تا تهش رفتم ولی فقط لاپایی کردمش ابمم ریختم روممه هاش


ـــــــــــ

بیشتر لبخند بزنیم • 3 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

up


up


ـــــــــــ


 • 0 • hogen  
 • عضو از 1392/1/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 108

 • 18

up


up


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

آیا از اندام جنسی (کیر و کص) خود رضایت دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «