sexyjoks



سلام خوبید؟قراره یه تایپیک با موضوع جوک سکسی راه بندازیم.
سری اول:
بزرگی میگفت :اگه وسط دعوا دختره ممشو دراره به دوست پسرش بگه بیا اینو بخور همه چیز به خیروخوشی تموم میشه.
تاحالام هیچ موردی مبنی براینکه دست رد به سینه دوست دخترش زده باشه گزارش نشده.
اونوقت اگه ما کیرمونو دراریم بگیم بیا اینوبخور همه چیز همونجا واسه همیشه تموم میشه..!!
میخوام بگم یه همچین آدمای قانعی هستیم ما شما دخترام یاد بگیرین.
=================
پیرزنه شب جمعه ای داشته فیلم سوپر میدیده
.
.
.
.
.
.
یهو گریه ش میگیره و میگه : حاجی خیرنبینی؛ که كارات همش اشتباه بود!
=================
يه زنه میره داروخانه ميگه ببخشيد کاندوم سه ایکس لارج داریين؟
بهش میگن بله داریم.میخواین؟
زنه میگه نه،مي خوام مشتريشو ببینم
با اجازه میشینم تا بیاد...
=================
روی صحبتم با اون دسته از عزیزانیست که موقع تخته نرد چایی میخورن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نخور آقا جان نخور
دیشب رفیقمون جای قند تاس رو خورد
تا صبح جفت شش میگوزید
=================
ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﺩ :
ﻣﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ، ﺍﺳﺮﺍﻳﻴﻞ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ، ﺑﻪ ﻳﺎﺭﯼ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ....
ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ طرف ﺍﺯﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﻧﻪ :
ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﻳﺶ ﯾﻪ ﻗﯿﭽﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯽ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﮕﻴﺮﯼ
=================
مورد داشتیم طرف رفته دستشویی 1 _ 0 بوده اومده بیرون 5 _ 0 بوده نفهمیده خودش ریده یا برزیل تقاضای ویدیو چک کرده!


ـــــــــــ


 • 2

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺯﻧﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺍﻭﻣﺪﯼ ؟ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﺳﺎﮎ ﺑﺰﻧﻢ ، ﻫﺮ ﻣﺪﻝ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﮑﻨﯽ ، ﺳﯿﻨﻤﻮﻭﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮﯼ ، ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﮐﻮﻧﻢ ﺑﺰﺍﺭﯼ ، . . . . . . . ﻣﺮﺩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺩﯼ ﺧﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﮔﺎﺍﺍﺍﺍﯾﺪﯼ


ـــــــــــ


 • 0




بچه از مامانش میپرسه: شباهت من و بابام چیه؟؟ . . . مامانش میگه: از صب تا شب به تو میگم نکن!!!!!!! از شب تا صب به بابات میگم بکن!!!!!! . . . نه تو گوش میدی، نه بابات!


ـــــــــــ


 • 0




ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺧﺎﺭﮐﺴﺪﻩ ﯼ ﺟﻘﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﻮﺍﻧﯽ - ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺲ ﻣﻐﺰ ﺍﻋﻈﻢ

ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺣﻤﻮﻡ , ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﯿﺎﺭ ! ﺣﻮﻟﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﺵ ﯾﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﺩ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎﺭ ﻣﯿﺪﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﮔﺎﯾﯿﺪﻣﺶ !!!.. ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﺯﺩ ﺑﯿﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻡ , ﺭﻓﺘﻢ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻼﻗﻪ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ ! ﻣﻦ ﻣﻼﻗﻪ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩﻡ ﮔﻔﺖ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭﺩ ﻧﮑﻨﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎﺭ ﻣﯿﺪﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﮔﺎﯾﯿﺪﻡ !!!.. ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻨﻮ ﺑﺪﻩ , ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻡ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍ ﺧﯿﺮﺕ ﺑﺪﻩ ! ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎﺭ ﻣﯿﺪﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﺎﯾﯿﺪﻡ !!!.. ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﯼ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭﺭ ﻣﯿﺮﻓﺖ , ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺁﭼﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ ! ﺁﭼﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎﺭ ﻣﯿﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺜﻪ ﺳﮓ ﻣﻨﻮ ﮔﺎﯾﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﯼ ﺁﭼﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ !!!!!!!!... ؛ ؛ ؛


ـــــــــــ


 • 0




دختر به پسره میگه: شنیدی ماله عربا درازه؟ پسره میگه: آره! دختره: شنیدی میگن مال مکزیکیا کلفته؟ پسره :آره! دختره راستی اسم مال تو چیه؟ پسره: عبدالخلیل زاپاتا


ـــــــــــ


 • 0




(توشه؟) چيست؟ وسايل سفر است! خیر! . . . . . . . . . . . . . . سؤالى است كه غرور يك مرد را وسط سكس له مى كند!!!


ـــــــــــ


 • 0




به سلامت کیر خیر که خیلی کلفته دلیل دیگه ای نمیبینم


ـــــــــــ


 • 0




ایست گاه های مترو قزوین کیرداماد.هفت کون بمالستان. بزارستان.شهید نواب حشری و جوانمرد بچه باز :)) بچه های قزوین ناراحت نشید صرفا جهت شوخی


ـــــــــــ


 • 0




استاد: اسپرم از پروتئین ویتامین و قند تشکیل شده است. یکی از دخترها: استاد پس چرا شیرین نیست؟ استاد: دخترم شیرینی با نوک زبون حس میشه نه با ته حلق


ـــــــــــ


 • 0




ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﭘﯿﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﺳﻼﻡ ﻣﻦ 27 ﺳﺎﻟﻤﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺍﺭﻡ . ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﻡ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ، ﺷﻮﺭﺗﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﯽ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻪ . ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻭﺭﻩ . ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﻣﺮﯾﻀﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ؟ ﮐﺎﻣﻨﺘﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ : - ﺧﻮ ﻣﺮﺩﻩ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ! ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺍﯾﻦ ﮐﺴﺨﻞ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﭼﯿﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﯼ ! - ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺑﺰﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺮﻑ ! - ﺗﺎﺧﯿﺮﯼ ﺑﺰﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻥ - ﻣﺸﮑﻠﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩ! ﺁﺥ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﺳﻢ ﻓﺮﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ، ﺧﯿﺲ ﺷﺪ ﺑﺎﺯﻡ؟ - ﻭﺍﺷﺮﺗﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ ﺧﺮﺍﺑﻪ - ﭘﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺨﻮﺭﯼ - ﺳﺮﺷﻮ ﮔﺮﻩ ﺑﺰﻥ ...... ﺑﻌﺪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ - ﺷﻮﺭﺕ ﻭﺍﺗﺮﭘﺮﻭﻑ ﺑﭙﻮﺵ - ﺍﯾﺰﯼ ﻻﯾﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ - ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﺮﯾﻨﯽ ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺦ - ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺭﺿﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺳﮑﺲ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﯽ؟ ﻣﻨﻔﺠﺮ؟ ﻣﻨﻬﺪﻡ؟ ﺩﯾﻮﺙ - ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ ﺁﺑﺖ ﺑﯿﺎﺩ - ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﯾﺦ ﺑﺰﺍﺭ ﺗﻮﯼ ﺑﻐﻠﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﮑﻦ ﺗﻮﺵ - ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﮑﻦ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺧﺶ - ﻣﮕﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ؟ ﻗﺮﻣﺴﺎﻕ - ﺗﻮ ﺧﺮﻭﺳﯽ ! ﺗﻮﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻮﺿﺖ ﮐﺮﺩﻥ - ﺣﺮﻓــــﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﺑﻪ ﺩﻭﺩﻭﻟﺖ ﭼﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ - ﺍﺱ ﺑﺪﻩ، ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻥ - ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﺸﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ - ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ، ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺗﺖ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭ !!!


ـــــــــــ


 • 0




حیف نون ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺐ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻮﭘﺮ میبینه. ﺻﺐ ﻣﯿﺮﻩ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﯼ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺑﺸﻮ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺭﻭﺵ؟ حیف نون ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺑﭙﺎﺵ ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺗﻢ (biggrin) lol


ـــــــــــ


 • 0




تو صفحه مشکلات جنسی فیس بوک یه نفر نوشته:

سلام خانمی هستم 21 سالمه موقع پریودم خیلی درد دارم البته چند بار دکترم رفتم گفتن وقتی شوهر کردی خوب میشی حالا که یک سال میشه عروسی کردم اما بازم خوب نشدم خواهش میکنم اگر جواب منو بدین اگر میفهمین.

پاسخ یک کاربر فیسبوکی: خب شوهرتو كردى؟نكردى كه!! اون تورو كرد بدتر شد، تو بايد بكنى.


ـــــــــــ


 • 0




تو پیج مشکلات جنسی یه نفر نوشته:

سلام خدمت دوستان وادمین محترم. منمردی ۳۳هستم ومتاهل سه ساله که مشکل پیداکردم تورابطه زناشوییم. مشکل من نعوض الت یازودارضایی نیست اتفاقاهم نعوض خوبه هم دورارضا میشم مشکل من که واقعاداره حالموبد میکنه اینه که سکس برام تکراری شده وهیچ لذتی نداره بیشتراحساس میکنم سکسم ازروی اجبار وعادته تانیازجنسی. یعنی فقط عادت کردم سکس کنم و۹۹درصدسکسم نیازجسمی وجنسیم نیست. الان دیگه شدیدترشده اگه راهکاری به ذهنتون میرسه خواهشاراهنمایی کنین. اینم بگم که قبل ازازدواج هم تعددسکس زیادداشتم هم خودارضایی ممنون ازهمتون پاسخ کاربران: 1-دوساعته باخودم میگم منمردی ینی چی خب دیوس درست بنویس دیگه

2-هرکی ناخون سوابه اش از ناخون اشاره اش بلند تره لایک کنه همه پیدا کنیم


ـــــــــــ


 • 0




دوباره پیج مشکلات جنسی:

ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ , ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ۲۲ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻡ , ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺯﯾﺒﺎﺱ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﺶ- ﺍﺯ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﭼﭗ ﺗﺎ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﭙﺶ- ﺗﻮﯼ ﺁﺗﯿﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ , ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ , ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ , ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻡ , ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ , ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺧﺪﺍﺭﻭﺷﮑﺮ , ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ , ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻤﯿﺎﺩ , ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺮﻓﺶ , ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ , ﺑﻘﺮﺁﻥ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ , ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﺪ , ﻣﺨﻠﺼﺘﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻻ .

پاسخ کاربران: 1-دیوث ... من که میدونم تیز کردی برا احسان علی خانی ... اما پسرم نمیشه با این کارا به احسان جونمون برسی و تنهایی خفتش کنی ... واسه رسیدن به احسان راه های ساده تری هم هست .


ـــــــــــ


 • 0





برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو




نظرسنجی

موقع خوندن یه داستان، اول چی رو در نظر می‌گیرین؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «