آینه چون کون تو بنمود راست...

  توسط:
  1389/12/9
  0ayene.jpg


 • 7

 • 0


نظرات:
 •   sarmeh
 • 8 سال،11 ماه
 • 0

 • برو بکنش آینه شکستن خطاست...


 •   viperr
 • 8 سال،11 ماه
 • 0

 • کیر من چون کون تو بشد راست


 •   سیناسکسی
 • 8 سال،11 ماه
 • 0

 • Kardan daren shma dota


 •   mikham
 • 8 سال،11 ماه
 • 0

 • man kos mikham


 •   gozgoz2020
 • 8 سال،11 ماه
 • 0

 • کیر شکستن درونش بجاست


 •   zizi jalghi
 • 7 سال،10 ماه
 • 0

 • آینه چون کون تو بنمود راست...


  کون تو فیت کیر این بچه هاست


  کیر به درونت برود هم چو میخ


  فرار کنی تو کوچه ها بی لباس


  بچه محلها بزنن جق برات


  راستی لباسات هنوز خونه ماست


 •   gholakh
 • 2 سال،6 ماه
 • 0

 • معلوم یکاراییم کرد


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو