بانو داداریو و پساتین ارزشی اش

  توسط: LaDy__Ronakk
  1398/6/3


 • 13

 • 0


نظرات:
 •   Avadakedavra
 • 6 ماه
 • 0

 • True detective سریال


 •   farid.hot.boyyy
 • 6 ماه
 • 0

 • دختره چقدر خوشگله لامصب


 •   Mesterkhass
 • 6 ماه
 • 2

 • روابط کیر من در حلقت ای عن
  بریز ابش بر ان پیراهن و تن
  کدام کونی به کوس شعرت دهد گوش
  تو سلطان گوهی گج گیر دهان نوش
  روابط کون خود پاره نمودی
  تو مصداق بی خار و وجودی
  تمام حرف مفتت عن نیرزد
  هرانکس گوش داد از کیر بلغزد
  مگر ان خواهرت هردم به زیر بود
  که جمع بستی تمام دختران زود
  مگر ان خواهرت از کیر شوق داشت
  که گفتی جمع دختر کیر ذوق داشت
  ندانم فاز ان کوس شعر تو مرد
  گمانم باشد اندر کون تو درد
  زبان درکش از این گوه خوردنت را
  به کیر کوبم به مغز کودنت را
  مگر خارش بیاید بر تو باسن
  که هی زر میزنی و گوه خوری عن
  ز سرتا پای مغزت فکر کوس بود
  ز استمنا و جق میمیری ای زود
  ز استفراغ مردیم کم بگو کوس
  برو عزلت گزین گوه خور با سس
  چیکار داری که هر دختر دهد کون
  برو در فکر خارت باش و هم نون
  به تو چه که یه دختر دوس پسر داشت
  کمی صبرش کنی خارت پسر کاشت
  برو گم شو ودیگر شعر نگو هیچ
  که با اچار خود کونت دهم پیچ


 •   Mmm333mmM
 • 6 ماه
 • 0

 • فقط برای چک و فشار دادن (wanking)


 •   7646
 • 6 ماه
 • 0

 • نازه


 •   raminkoloft
 • 6 ماه
 • 0

 • چه سينه های خوشکل و خوش اندازه و خوشرنگی


 •   Aashegh.boodam
 • 1 ماه
 • 0

 • بسیار زیبا


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو