بانو داداریو و پساتین ارزشی اش

  توسط: LaDy__Ronakk
  1398/6/3


 • 10

 • 0


نظرات:
 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • همه این ارزشت باشد دو پستان................بیاور سینهایت ارمنستان


 •   Avadakedavra
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • True detective سریال


 •   farid.hot.boyyy
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • دختره چقدر خوشگله لامصب


 •   hijabi_fucker
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • کیرم لای پساتین سفیدش


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • روابط کیر من در حلقت ای عن
  بریز ابش بر ان پیراهن و تن
  کدام کونی به کوس شعرت دهد گوش
  تو سلطان گوهی گج گیر دهان نوش
  روابط کون خود پاره نمودی
  تو مصداق بی خار و وجودی
  تمام حرف مفتت عن نیرزد
  هرانکس گوش داد از کیر بلغزد
  مگر ان خواهرت هردم به زیر بود
  که جمع بستی تمام دختران زود
  مگر ان خواهرت از کیر شوق داشت
  که گفتی جمع دختر کیر ذوق داشت
  ندانم فاز ان کوس شعر تو مرد
  گمانم باشد اندر کون تو درد
  زبان درکش از این گوه خوردنت را
  به کیر کوبم به مغز کودنت را
  مگر خارش بیاید بر تو باسن
  که هی زر میزنی و گوه خوری عن
  ز سرتا پای مغزت فکر کوس بود
  ز استمنا و جق میمیری ای زود
  ز استفراغ مردیم کم بگو کوس
  برو عزلت گزین گوه خور با سس
  چیکار داری که هر دختر دهد کون
  برو در فکر خارت باش و هم نون
  به تو چه که یه دختر دوس پسر داشت
  کمی صبرش کنی خارت پسر کاشت
  برو گم شو ودیگر شعر نگو هیچ
  که با اچار خود کونت دهم پیچ


 •   Mmm333mmM
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • فقط برای چک و فشار دادن (wanking)


 •   Oliver80
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • اخ من قربون اون صورتو بدن نازت چقد خوشگله این


 •   7646
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • نازه


 •   raminkoloft
 • 3 هفته،1 روز
 • 0

 • چه سينه های خوشکل و خوش اندازه و خوشرنگی


 •   Siiiimaaaaaa
 • 1 هفته،6 روز
 • 0

 • پساتين منو نديدي


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو