فغانم از شکایت نیست

  توسط: pinaco
  1398/5/24


 • 27

 • 1


نظرات:
 •   Saeedbigh
 • 2 ماه
 • 1

 • زنم زیر کیر بکنش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • نباشد آه او از درد دادن............فغان این زنک بی مرد ماندن


 •   arza3333
 • 2 ماه
 • 0

 • کسی نیست اینجوری بکنیم


 •   sunny_girll
 • 2 ماه
 • 7

 • اخخخ دردم گرفت


 •   Kos_Namak
 • 2 ماه
 • 3

 • جووووون


 •   mrbang
 • 2 ماه
 • 1

 • روابط کیر کلفته کس بگفتی تو دگر بار
  کنم کونت دگر بار و دو صدبار و به ناچار


 •   diako01
 • 2 ماه
 • 4

 • شاعرامون اینجا دارن حیف میشن هرجا میریم درحال کسشر گفتنن


 •   bajio
 • 2 ماه
 • 0

 • پاره اش کرد .یه کم بفرست اینور (inlove)


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • اصلاحیه ک


  نباشد آه او از درد دادن..................فغان این زنک بی مرد بماندن


  بوقت صبح که بیند مرد نباشد........از این بی شوهری بر خود بشاشد


 •   mitra.k
 • 2 ماه
 • 4

 • اخ دردشو دوس دارم


 •   Mesterkhass
 • 2 ماه
 • 0

 • این زن از شکایت فغان نمی کند
  با خوردن کیر او کمان نمی کند
  خواهد دلی فراخ و سوراخی گشاد
  بی دلیل چنین نرم و روان نمی کند


  کمان نکردن کنایه از خم نکردن زیر بار کیر


 •   meadtameme
 • 2 ماه
 • 0

 • بکن توش


 •   405ELX00
 • 2 ماه
 • 0

 • یکی بیاد اینجوری :)


 •   405ELX00
 • 2 ماه
 • 0

 • یکی بیاد اینجوری :)


 •   mamadkaraji
 • 2 ماه
 • 0

 • آخی ....
  یکی که اینجوری زیرمون حال کنه چیه؟
  اینم نداریم


 •   saeid-bahal
 • 2 ماه
 • 0

 • ممه رو ببین جون بابا
  بدنو بلرزون بابا


 •   Kongee
 • 2 ماه
 • 0

 • حال میده راه فرار نداره کون ادم حال میااااااااااااااااد


 •   Zohre-km
 • 2 ماه
 • 3

 • واااای دلم رفت
  وقتی تا ته توش میکنه عالیه


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • شکایت کرده است این زن بگایش................به کونش کیر کن و چون کشک بسایش


 •   ساکر-زنپوش
 • 2 ماه
 • 0

 • چه دردی میکشه


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • ببین او آه کشد از فرط لذت................ادامه او دهد راهش چو نهضت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • شکایت میکند از درد کونش................عجب پر میشود این کون ز خونش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • تو کونده خود دهی کون را به فاکر............تحمل کن همین است راه تاجر


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • فغان زن ز کون دادن حرام است...............عزیزم جان من کیر با مرام است


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • تو ای جانم نکن ناله ز بیست یک...............بخور آب منی را همچو یک پیک


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • فغان و ناله ات کیر را کند شق................در آن خانه را کوبم تتق تق


  یا


  فغان و ناله ات کیر را کند شق................در کونت بکوبم تق تتق تق


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • چرا ناله کنی از درد دادن.................عجب گر کون دهی بی درد بماندن


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • شکایت تو ببر آن پیش قاضی.................پروسه را ببین این سیر بازی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • شکایت تو کنی کیرم تو کونت..............بریزم آب خود اکنون تو خونت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • تو ای جنده سگی گایم من از کون................بگیرم من زکون پرشاش دولیتر خون


  کون ساکن تلفظ گردد.


 •   Lisajor
 • 2 ماه
 • 0

 • اگه تو شاعری من بچه شیرم....لنگات به هوا کونت به کیرم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • تو ای فاکر فغانش را نکن گوش.................بزن در کوس شود دردش فراموش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • عجب دردی کشد این زن زعشقش..............ببین فاکر ببرده کیر به نصفش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 ماه
 • 0

 • نکن ناله که ریمل میشود پاک............اگر آیم تو را فاکر کنم چاک
  جسد را چال کنم قبرت برینم.............شبانگاهان سر قبرت نشینم
  هزاران شعر توانم من سرایم............تو ای جوجه نگو اینجا چرایم
  روابط کون مفلوکان گذارد................تو را چون ابلهی احمق شمارد
  تو که تقلید کنی سبک مرا تو............سرت را میکنم اندر ته گو
  خودم بنیانگذار شعر عکسم..............بشین و خوب نظر کن من بسکسم
  همه دانند مرا تقلید بکردی..............تو خود سبکی بیاور گر که مردی
  روابط فی البداهه شعر بگوید..........زجهل این جماعت باز چه گوید


 •   کوسلیس۲۰
 • 2 ماه
 • 0

 • سوال از برادران شاعر
  چند بار نظر میدید زیر یه پست خخخخخخ


 •   Parvane131313
 • 2 ماه
 • 3

 • اووه از عقب فک کنم باشه


 •   psrdag
 • 2 ماه
 • 0

 • از کون میکنه


 •   Elenajoon
 • 1 ماه،4 هفته
 • 2

 • جوون


 •   kostopool
 • 1 ماه،4 هفته
 • 2

 • جون واي


 •   fatzadilove
 • 1 ماه،4 هفته
 • 0

 • تو که هر لحظه در حال شعر و کوسشعر گویی......................
  کیر تمام سایت تو کونت ای روابط عمومی


 •   moj7878
 • 1 ماه،4 هفته
 • 6

 • دلم اهل. شکایت نیست
  فکر میکنم. تنها. زمانیه. که. ماها از ناله کردن بدمون که نمیاد هیچ
  باکه بهترین حسو داریم
  وقتی بدنامون به هم میپیچه و خیسیمون. به حدی میشه
  که طرفمون دیگه تحمل ایستاده گی نداره و شروع میکنه
  ناله و صداهایی که ناخوداگاه میدیم اگه ضبط کنن و برامون
  بذارن حتما خجالت میکشیم
  هر چند یه بار گوش کردم و بازم ابم راه افتاد و اینبارمن افتادم. جونش و اون نای کردن نداشت
  ناله همیشه بد نیست ارزو میکننم. همیشه اینطوری بنالید
  وشما مردا اینطوری بشنوید
  البته بستگی به کار شماها داره که زود تو نکنید وکمی زجرمون بدید مثلا سرشو بذارید و یه کم فشار بدبد
  وول کنید
  زجرکش میشیم منکه. میکشمش


 •   Dobedo
 • 1 ماه،4 هفته
 • 0

 • یه حس خوب و لذت شهوانی مردونه البته از شنیدن صدای ناله از روی لذت


 •   Nazijooon9810
 • 1 ماه،4 هفته
 • 3

 • نمیگفتی ام مشخص بود از چیه


 •   pesar_khobiha
 • 1 ماه،4 هفته
 • 0

 • نظر شما چیه؟از کیش مفعول یا بی هست پی ام بده


 •   nazanin_24
 • 1 ماه،4 هفته
 • 0

 • حال میکنه


 •   Maahsaa_kOOOni
 • 1 ماه،4 هفته
 • 0

 • قشنگ مشخصه آبشوتوکونش خالی کرد


 •   annaladyboy
 • 1 ماه،4 هفته
 • 0

 • خوش به حالش...


 •   Amir.h.02671
 • 1 ماه،4 هفته
 • 0

 • آنال میزنه چه خوب هم میزنه . این دخترا هم که فقط حرفشو میزنن . کدومتون طاقت این پوزیشن و دارین .


 •   Arenmshd
 • 1 ماه،3 هفته
 • 0

 • خانم از مشهد هست که ارضاش کنم وسط سکس


 •   numair
 • 1 ماه،3 هفته
 • 0

 • من ننالم که چرا در کون من سیخ زنی
  جاکش، آرام بزن تا که ابد سیخ زنی


  برگرفته از ضرب المثل، کم بخور همیشه بخور (biggrin)


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو