فغانم از شکایت نیست

  توسط: pinaco
  1398/5/24


 • 23

 • 1


نظرات:
 •   Saeedbigh
 • 2 روز،18 ساعت
 • 1

 • زنم زیر کیر بکنش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،18 ساعت
 • 0

 • نباشد آه او از درد دادن............فغان این زنک بی مرد ماندن


 •   arza3333
 • 2 روز،18 ساعت
 • 0

 • کسی نیست اینجوری بکنیم


 •   sunny_girll
 • 2 روز،18 ساعت
 • 6

 • اخخخ دردم گرفت


 •   DR.KIRKOLOFT
 • 2 روز،18 ساعت
 • 0

 • از رضایت است


 •   Kos_Namak
 • 2 روز،18 ساعت
 • 2

 • جووووون


 •   پسرآریائی
 • 2 روز،18 ساعت
 • 2

 • نباشد این فغانش از شکایت
  که برعکس این بود اوج رضایت


 •   mrbang
 • 2 روز،18 ساعت
 • 1

 • روابط کیر کلفته کس بگفتی تو دگر بار
  کنم کونت دگر بار و دو صدبار و به ناچار


 •   diako01
 • 2 روز،18 ساعت
 • 3

 • شاعرامون اینجا دارن حیف میشن هرجا میریم درحال کسشر گفتنن


 •   Saman199933
 • 2 روز،18 ساعت
 • 1

 • خانم ایندم داره زیر کیر دوس پسرش ارضا میشه


 •   bajio
 • 2 روز،18 ساعت
 • 0

 • پاره اش کرد .یه کم بفرست اینور (inlove)


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،17 ساعت
 • 0

 • اصلاحیه ک


  نباشد آه او از درد دادن..................فغان این زنک بی مرد بماندن


  بوقت صبح که بیند مرد نباشد........از این بی شوهری بر خود بشاشد


 •   mitra.k
 • 2 روز،16 ساعت
 • 4

 • اخ دردشو دوس دارم


 •   Kir to halgh
 • 2 روز،16 ساعت
 • 2

 • اتفاقا قطعا از شکایته


 •   Pesartanhayshab
 • 2 روز،16 ساعت
 • 0

 • اوووف شق کردم


 •   Mesterkhass
 • 2 روز،16 ساعت
 • 0

 • این زن از شکایت فغان نمی کند
  با خوردن کیر او کمان نمی کند
  خواهد دلی فراخ و سوراخی گشاد
  بی دلیل چنین نرم و روان نمی کند


  کمان نکردن کنایه از خم نکردن زیر بار کیر


 •   meadtameme
 • 2 روز،10 ساعت
 • 0

 • بکن توش


 •   405ELX00
 • 2 روز،9 ساعت
 • 0

 • یکی بیاد اینجوری :)


 •   405ELX00
 • 2 روز،9 ساعت
 • 0

 • یکی بیاد اینجوری :)


 •   mamadkaraji
 • 2 روز،9 ساعت
 • 0

 • آخی ....
  یکی که اینجوری زیرمون حال کنه چیه؟
  اینم نداریم


 •   saeid-bahal
 • 2 روز،8 ساعت
 • 0

 • ممه رو ببین جون بابا
  بدنو بلرزون بابا


 •   fat.boy
 • 2 روز،7 ساعت
 • 0

 • این درد میکشه یا لذت میبره؟
  چند تا از خانوما میگن درد میکشه


 •   Oliver80
 • 2 روز،6 ساعت
 • 0

 • اخ چ لذتی داره کیرمو توتا ته بکنم توشو نگه دارم


 •   Kongee
 • 2 روز،6 ساعت
 • 0

 • حال میده راه فرار نداره کون ادم حال میااااااااااااااااد


 •   Naziiiiiiiiiii
 • 2 روز،3 ساعت
 • 4

 • (biggrin)


 •   Zohre-km
 • 2 روز،3 ساعت
 • 3

 • واااای دلم رفت
  وقتی تا ته توش میکنه عالیه


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • شکایت کرده است این زن بگایش................به کونش کیر کن و چون کشک بسایش


 •   ساکر-زنپوش
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • چه دردی میکشه


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • ببین او آه کشد از فرط لذت................ادامه او دهد راهش چو نهضت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • شکایت میکند از درد کونش................عجب پر میشود این کون ز خونش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • تو کونده خود دهی کون را به فاکر............تحمل کن همین است راه تاجر


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • فغان زن ز کون دادن حرام است...............عزیزم جان من کیر با مرام است


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • تو ای جانم نکن ناله ز بیست یک...............بخور آب منی را همچو یک پیک


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • فغان و ناله ات کیر را کند شق................در آن خانه را کوبم تتق تق


  یا


  فغان و ناله ات کیر را کند شق................در کونت بکوبم تق تتق تق


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • چرا ناله کنی از درد دادن.................عجب گر کون دهی بی درد بماندن


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • شکایت تو ببر آن پیش قاضی.................پروسه را ببین این سیر بازی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • شکایت تو کنی کیرم تو کونت..............بریزم آب خود اکنون تو خونت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • تو ای جنده سگی گایم من از کون................بگیرم من زکون پرشاش دولیتر خون


  کون ساکن تلفظ گردد.


 •   Lisajor
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • اگه تو شاعری من بچه شیرم....لنگات به هوا کونت به کیرم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • تو ای فاکر فغانش را نکن گوش.................بزن در کوس شود دردش فراموش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • عجب دردی کشد این زن زعشقش..............ببین فاکر ببرده کیر به نصفش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 2 روز،1 ساعت
 • 0

 • نکن ناله که ریمل میشود پاک............اگر آیم تو را فاکر کنم چاک
  جسد را چال کنم قبرت برینم.............شبانگاهان سر قبرت نشینم
  هزاران شعر توانم من سرایم............تو ای جوجه نگو اینجا چرایم
  روابط کون مفلوکان گذارد................تو را چون ابلهی احمق شمارد
  تو که تقلید کنی سبک مرا تو............سرت را میکنم اندر ته گو
  خودم بنیانگذار شعر عکسم..............بشین و خوب نظر کن من بسکسم
  همه دانند مرا تقلید بکردی..............تو خود سبکی بیاور گر که مردی
  روابط فی البداهه شعر بگوید..........زجهل این جماعت باز چه گوید


 •   پسرآریائی
 • 1 روز،23 ساعت
 • 0

 • کوس گوی ولی گزیده گوی چون در
  تا نکرده ام حلق تو را پر


 •   کوسلیس۲۰
 • 1 روز،20 ساعت
 • 0

 • سوال از برادران شاعر
  چند بار نظر میدید زیر یه پست خخخخخخ


 •   Parvane131313
 • 1 روز،20 ساعت
 • 2

 • اووه از عقب فک کنم باشه


 •   psrdag
 • 1 روز،19 ساعت
 • 0

 • از کون میکنه


 •   Navarix
 • 1 روز،17 ساعت
 • 1

 • فغانم از لذت بیش از حد است
  کاش یکی بیاد اینطوری منو به فغان بندازه


 •   Elenajoon
 • 1 روز،16 ساعت
 • 1

 • جوون


 •   kostopool
 • 1 روز،16 ساعت
 • 1

 • جون واي


 •   fatzadilove
 • 1 روز،11 ساعت
 • 0

 • تو که هر لحظه در حال شعر و کوسشعر گویی......................
  کیر تمام سایت تو کونت ای روابط عمومی


 •   moj7878
 • 1 روز،11 ساعت
 • 4

 • دلم اهل. شکایت نیست
  فکر میکنم. تنها. زمانیه. که. ماها از ناله کردن بدمون که نمیاد هیچ
  باکه بهترین حسو داریم
  وقتی بدنامون به هم میپیچه و خیسیمون. به حدی میشه
  که طرفمون دیگه تحمل ایستاده گی نداره و شروع میکنه
  ناله و صداهایی که ناخوداگاه میدیم اگه ضبط کنن و برامون
  بذارن حتما خجالت میکشیم
  هر چند یه بار گوش کردم و بازم ابم راه افتاد و اینبارمن افتادم. جونش و اون نای کردن نداشت
  ناله همیشه بد نیست ارزو میکننم. همیشه اینطوری بنالید
  وشما مردا اینطوری بشنوید
  البته بستگی به کار شماها داره که زود تو نکنید وکمی زجرمون بدید مثلا سرشو بذارید و یه کم فشار بدبد
  وول کنید
  زجرکش میشیم منکه. میکشمش


 •   Dobedo
 • 1 روز،10 ساعت
 • 0

 • یه حس خوب و لذت شهوانی مردونه البته از شنیدن صدای ناله از روی لذت


 •   Nazijooon9810
 • 1 روز،7 ساعت
 • 2

 • نمیگفتی ام مشخص بود از چیه


 •   pesar_khobiha
 • 1 روز،2 ساعت
 • 0

 • نظر شما چیه؟از کیش مفعول یا بی هست پی ام بده


 •   nazanin_24
 • 19 ساعت،29 دقیقه
 • 0

 • حال میکنه


 •   kirtup
 • 17 ساعت،7 دقیقه
 • 0

 • میخواد از عقب اندسکوپی کنه بفرسته تو معده راه فراری براش نذاشته


 •   Maahsaa_kOOOni
 • 14 ساعت،59 دقیقه
 • 0

 • قشنگ مشخصه آبشوتوکونش خالی کرد


 •   annaladyboy
 • 6 ساعت،32 دقیقه
 • 0

 • خوش به حالش...


 •   Amir.h.02671
 • 3 ساعت،20 دقیقه
 • 0

 • آنال میزنه چه خوب هم میزنه . این دخترا هم که فقط حرفشو میزنن . کدومتون طاقت این پوزیشن و دارین .


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو