مسیر ولایت لای پای بانو

  توسط: LaDy__Ronakk
  1398/6/3


 • 13

 • 0


نظرات:
 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • سر سید علی لا پای بانو...................گذارم کیر خود من تا به زانو


 •   Mohammad.22.22
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • حال میده برا لیسیدن


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • روابط کیر من در حلقت ای عن
  بریز ابش بر ان پیراهن و تن
  کدام کونی به کوس شعرت دهد گوش
  تو سلطان گوهی گج گیر دهان نوش
  روابط کون خود پاره نمودی
  تو مصداق بی خار و وجودی
  تمام حرف مفتت عن نیرزد
  هرانکس گوش داد از کیر بلغزد
  مگر ان خواهرت هردم به زیر بود
  که جمع بستی تمام دختران زود
  مگر ان خواهرت از کیر شوق داشت
  که گفتی جمع دختر کیر ذوق داشت
  ندانم فاز ان کوس شعر تو مرد
  گمانم باشد اندر کون تو درد
  زبان درکش از این گوه خوردنت را
  به کیر کوبم به مغز کودنت را
  مگر خارش بیاید بر تو باسن
  که هی زر میزنی و گوه خوری عن
  ز سرتا پای مغزت فکر کوس بود
  ز استمنا و جق میمیری ای زود
  ز استفراغ مردیم کم بگو کوس
  برو عزلت گزین گوه خور با سس
  چیکار داری که هر دختر دهد کون
  برو در فکر خارت باش و هم نون
  به تو چه که یه دختر دوس پسر داشت
  کمی صبرش کنی خارت پسر کاشت
  برو گم شو ودیگر شعر نگو هیچ
  که با اچار خود کونت دهم پیچ


 •   Mmm333mmM
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • ژان ژان کی داره از اینا


 •   7646
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • جووونن
  ناز و خوردنیه


 •   sunny_girll
 • 3 هفته،2 روز
 • 5

 • تو این حالت فقط یه لیس سرتاسری نیاز دارم و بعدشم یه کیر مناسب.


 •   Alisingle71
 • 3 هفته،1 روز
 • 0

 • به به این کس
  این‌کس رو باید روزی ده وعده لیس زد


 •   ashkaanm
 • 3 هفته،1 روز
 • 0

 • مسیر زیبائی ست
  و با یک کیر شکیل و زیباا ختم به خیر میشه ..!


 •   REREMO
 • 3 هفته،1 روز
 • 0

 • به به چه تمیزه ...دوست دارم


 •   Mah1350
 • 2 هفته
 • 0

 • از اون کسهای خوردنی


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو