کس تپانی هست که مرا یاری کند؟

  توسط: pinaco
  1398/5/17


 • 28

 • 0


نظرات:
 •   doste_sexy_2
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • عجب چیزیه لامصب


 •   Parvane131313
 • 1 هفته،2 روز
 • 8

 • تو همین حالت یه بیست سانتی یهو جا کنه توش ?


 •   hamed_kir koloft 67
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • بیا تا اوج لذت جنسی تو را یاری کنم بابام جان (cool)


 •   Lisajor
 • 1 هفته،2 روز
 • 1

 • به به ، از کون هم که داده خانم


 •   mamadkaraji
 • 1 هفته،2 روز
 • 1

 • همه عکس ها شده تکراری :(


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 1

 • بدانم ای عزیز دیر آمدم من...................شلوغ است این سرم چون فاعلم من


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 1

 • ز هشتاد میلیون این جمعیت را................چهل میلیون بگایند این ننت را


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 1

 • یا :


  از این جمعیت هشتاد دو میلیون................تو را یاری کنند با نی قلیون


 •   peacocks
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • یکی هم پیدا نشد یه کون به این نازی داشته باشه بده بتپونیم توش


 •   unest
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • وای حالم بد شد
  دلم خواست


 •   اميرحشري
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • عنوان عكست خوب نبود . شوخي با هرچيز خوب نيست


 •   62ahmad
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • اخ جونم قربون کوست


 •   dodoolkhan
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • از کون بیشتر طلبه داشته !


 •   zohrekontala
 • 1 هفته،2 روز
 • 3

 • خیلی داده هم کونش گشاده . هم کوسش شل شده


 •   pesarkoooooni
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • کون تپانی هست که مرا یاری کند؟؟


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته،2 روز
 • 3

 • روابط عمومی انصافا خیلی کشسعر میگی .شعر فقط قافیه و نظم نیست .مفهوم و انتخاب ارایه و داستان باید داشته باشه


 •   soomes
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • آره من یاری میکنم


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • مثلا برا نمونه باید بگی:
  کس تپانی کو که گشاد کند این زیبای خفته را
  این همه جنده کرده است و کمی هم مفته را


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 2

 • اگر گوه خوردنت را کم کنی تو.............بفهمی معنیش ور نه خری تو


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 2

 • قرمساق این که نثر است تو بگفتی...............بگو وزنش کجاست شعری نگفتی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 2

 • برو جوجه برو بر من مکن عیب...............همه عیب دگر من گیرم از غیب


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 1

 • مثال تو هم اکنون من بگویم..............به گوشت گیر دگر هیچت نگویم


  به این ماند که کون کردن دهی یاد.................به پیش بیست و یک کونت رود باد


 •   Karo198686
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • اخ اخ کاش بودم چنان می تاپندم صدای استکان تمیز میدادی


 •   moj7878
 • 1 هفته،2 روز
 • 7

 • دلم هوایی شده


 •   kos.lis.mashhad
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • اووووووف کیرم


 •   پسرآریائی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • کوس گوی ولی گزیده گوی چون در
  تا ز اندک تو سه کوس شود پر!


 •   Mohammad4974s4
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • اووووووووف (wanking) (wanking) (wanking) (wanking) (wanking) (wanking)


 •   kir.jonoobi
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • سلام، ی خانم حشری بیاد عشق و حال ،ی کیر سیاه و کلفت بدم خدمتش حالشو ببره


 •   کوسلیس۲۰
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • چه خوشمزست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • خودم آیم کوست را میتپانم...............که تا تخمم ببین بیست یک چپانم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • تو را یاری کنم چون کوس تپانم....................همیشه من در این سایتت بمانم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • اگر دیدی تو را یاری نکرد کس...............ز ناچاری به کونت میکنم پس


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • اگر از کون دهی یاران زیادند.............برای کون تو کیران عنادند


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • تو قمبل کرده ای یاری بجویی..................عجب بر کوس نباشد تار مویی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • اگر چوچوله را تو خوب بمالی..............تصور کن تو فاکر در خیالی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • عزیز جمع کن برو چون کوس تپان نیست.............بیا نزدم بیا یارت شوم بیست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • گمانم دختری از انگلیس است...................به دنبالت بگردد چون پلیس است


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • نباشد کوس تپان زینجا تو در رو...............درون این کوست اکنون تو ور رو


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • در این ایران تو را یاری نباشد..............تپانشگر چنین کاری نباشد


 •   Miras9473
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • فدای کست چرا نیست؟ هست خوبشم هست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • همی بیست یک شود یارت عزیزم..............همه آبم به کون پارت عزیزم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • روابط جان عجب یاری تو بودی...............کوست دختر تپاندم در سجودی


 •   Pesartanhayshab
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • کسی کوس تپان میخواد


 •   Kos.nadideh
 • 1 هفته،2 روز
 • 0

 • واااااو


  دلم میخاد بیست سانتیمو بدم توش


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،1 روز
 • 0

 • تو پیدا کن یکی نزدم بیاید.....................همی بیست و یکم کونش بگاید
  چو سامورا بگاید کیر من کون..............تو سوراخت پسر پر میشود خون


 •   mahara
 • 1 هفته،1 روز
 • 0

 • این ادمین کونده کجاس؟


 •   Ali890
 • 1 هفته،1 روز
 • 0

 • توبخواه یاری رسان زیاده اینجا


 •   Ali890
 • 1 هفته،1 روز
 • 0

 • توبخواه یاری رسان زیاده اینجا


 •   کامی.۱۳۴۵
 • 1 هفته،1 روز
 • 0

 • باید اول حسابی خوردشون


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته،1 روز
 • 1

 • چنان گوه میخوری بوی عن اید
  بگو استاد شعرت پیش من اید


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته،1 روز
 • 1

 • چنان در شعر تو را گایم که کونت
  بسوزد ،جم کنی برگردی خونت


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته،1 روز
 • 0

 • زیاد خود را مگیر تحویل که بنده
  به شعرو نثر افاضاتت کنم رنده


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته،1 روز
 • 0

 • قرمساق مصرع دوم به وزن نیست.............اگر گاو شاخ بدارد او گوزن نیست
  تو آن گاوی که خود آهو بیبینی................عزیزم شعر تو اینک به وزن نیست


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته
 • 0

 • بماند وزنش اندر کون لختت
  ز نرمش های من اید تو سختت


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته
 • 0

 • هزاران گوه بگفتی تو یکی راست
  قلندر گایدت رازت هویداست


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته
 • 0

 • تو که من را خطاب کردی قرمساغ
  برو شعرت بیاموز بچه قنداغ


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته
 • 0

 • گمانم ریدی اندر زیر این پست
  ز بیست ودو کلفتی میشوی سست


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته
 • 0

 • ندانم سانت ان کجکوله دولت
  ولی دانم قطورای سوراخ کونت


 •   Mesterkhass
 • 1 هفته
 • 0

 • حنایت دیگر از رنگی فتادست
  گشادیت گلفشان تنگی نهادست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 1 هفته
 • 0

 • سیکتیر


 •   rezahot1981
 • 1 هفته
 • 2

 • یعنی این روابط عمومی به اندازه تعداد نفرات ملت چین و آسیای شرقی یک تنه ریده توی فضای کامنتهای شهوانی، یعنی اگه میدونستم کدوم ننه کسه ای به این فهمونده طبع شعر یا همون تر داره، ننشا میگاییدم، یعنی مطمئن باش حال تمامی موجودات زنده، جامدات، مایعات، گازها، سیاه چاله های فضایی ازتو و کس شرات بهم میخوره، خفه شوووووووووووووو


 •   farhadroshanayi
 • 1 هفته
 • 0

 • آری هست
  خوبشم هست


 •   hral33409468
 • 5 روز،20 ساعت
 • 0

 • اینجا بود میکردم توش از تبریزم اینم آیدیم هست بیا تلگرامم@hossein6547


 •   Titannnn
 • 5 روز،2 ساعت
 • 0

 • من هستم بیا بتپانم


 •   kirtup
 • 1 روز
 • 0

 • چرا کس تپان نیست این همه تو کف کسن بیا ببین تو تمام نقاط بدنت چند تا کس باز میکنن


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو