کیر قاطری در حال رفت و آمد

  توسط: Lady_Ronaak
  1398/4/24


 • 27

 • 1


نظرات:
 •   unest
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • هیچ سنخیتی با هم ندارن


 •   royaei
 • 6 ماه،1 هفته
 • 1

 • خسته نباشی ؛ نوشه جان


 •   moj7878
 • 6 ماه،1 هفته
 • 6

 • وای خدای من


  فرار بهتره


  بــــــــــــــــــــــــــــای


 •   nazanin_24
 • 6 ماه،1 هفته
 • 5

 • کون اون بدبختو ببین چه کوچولوئه
  ولی بجاش کیر پسره خوبه ولی واسه دختره کلفته


 •   pesarkoooooni
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • اووووخ سوراخ کونم خارید


 •   Best-boy2233
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • و تو چ میدانی ک اون جنده چ حالی دارههههههه الان


 •   amiiir_h
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • دختره فکرنکنم تا ی ماه بتونه راه برع


 •   سهیل.جویا
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • به دیار باقی شتافت دختره


 •   Leilaaa.sexii
 • 6 ماه،1 هفته
 • 1

 • کلفت هست و خواستنی هوسم شد


 •   kire20cm_dagh
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • عین کیر منه


 •   خاطره1992
 • 6 ماه،1 هفته
 • 1

 • وای مگه میشه


 •   salar70095
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • چه کون جا داری داره


 •   majiiiidam
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • کیره کلفت نیست دختره ریزست
  ولی چه کونی میده


 •   5433D_AASHEGH
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • از اینکه این تصویر هیچ چیز جذاب و اروتیک و تحریک کننده‌ای نداره بگذریم، تعجب من از اون ۲۱ نفریه که به این وحشی‌گری لایک دادن!


 •   پسر-جنده
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • کاش جای دختره بودم. دلم می خواست درد کیر کلفتو و التماس درآوردنشو تو چشام ببینه


 •   elnaz-imani
 • 6 ماه،1 هفته
 • 2

 • ای خدا چجوری رفته توش چجوری دوام آورده اخه


 •   mehri-talagg
 • 6 ماه،1 هفته
 • 1

 • یعنی میشه این کیر تو‌کون من باشه


 •   mino20
 • 6 ماه،1 هفته
 • 0

 • وای به حال یان کون


 •   shila2019
 • 6 ماه
 • 0

 • چجوری تحمل میکنه


 •   psrdag
 • 5 ماه،2 هفته
 • 0

 • واییییییییییی سوراخ کونش رفت رو هوا گشاد گشاد


 •   Sh255
 • 4 ماه
 • 1

 • یکی هم‌کون مارو اینجوری کنه


 •   gooydamar
 • 4 ماه
 • 0

 • ﺟﺪﺍﻝ ﮐﻮﻥ ﻭ ﮐﺲ ...


  ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﮐﻮﻥ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺲﻣﻨﺒﻌﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﺯ ﻭ عن ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﭼﺲ /
  ﭼﻨﺪﺵ ﺁﻭﺭ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ
  ﺷﺮﻣﺴﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﯼ/
  ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﻖ ﻭ ﻓﺠﻮﺭﯼ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﺟﻤﻊ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ/
  ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ
  ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺗﻮ
  ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺭﻭﺯ/
  ﺑﺴﮑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺍﯼ ﮐﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﺯﺩﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ/
  ﻣﻦ ﺧﻔﻪ ﮔﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺳﻤﯽ ﺍﺕ
  ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺁﺳﺎﯾﺸﻢ
  ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺸﻢ/
  ﯾﺎ ﺑﺒﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﺷﯿﺎﻥﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﻥ ﻧﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ
  ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺪﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺪﺍﻥ/
  ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻓﻐﺎﻥ
  ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺲ ﺑﻨﻤﻮﺩ ﮐﻮﻥ ﮔﻔﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ/
  ﺩﺍﻧﻢ ﺍﯼ ﮐﺲ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻤﯿﻦﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭼﺲ ، ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮔﻮﺯ ﻧﯿﺴﺖ/
  ﮐﻬﻨﻪ ﺩﺭﺩﺕ ﮐﺲ ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺑﯽ ﮐﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﭼﺲ/
  ﮐﯿﺮ ﮐﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ ، ﻫﺎﻥ ﻧﻪ ﮐﺲﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﻘﯿﺮ/
  ﻟﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺭﺝ ﻭ ﻗﺮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺮ
  ﻣﻌﺪﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺻﻔﺎﯾﻢ ﺑﻬﺮ ﮐﯿﺮ
  ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻦ ﮔﻨﺞ ﻃﻼﯾﻢ ﺑﻬﺮ ﮐﯿﺮ/
  ﻗﺪﺭ ﺯﺭ ﺯﺭﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺍﯼ ﺷﮑﺎﻑﭘﺲ ﻧﺰﻥ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﻑ/
  ﮔﺮ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﮐﯿﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮﻭﺩ
  ﮐﯿﺮ ﺭﺍﻫﺶ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮﻭﺩ/
  ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﮔﺰﺍﻑ*ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﻨﻢ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺍﯼ ﺷﮑﺎف/


 •   gooydamar
 • 4 ماه
 • 1

 • ﺟﺪﺍﻝ ﮐﻮﻥ ﻭ ﮐﺲ ...


  ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﮐﻮﻥ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺲ
  ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﺯ ﻭ عن ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﭼﺲ
  ﭼﻨﺪﺵ ﺁﻭﺭ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ
  ﺷﺮﻣﺴﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﯼ
  ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﻖ ﻭ ﻓﺠﻮﺭﯼ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ
  ﺟﻤﻊ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ
  ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ
  ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺗﻮ
  ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺭﻭﺯ
  ﺑﺴﮑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺍﯼ ﮐﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﺯ
  ﺩﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
  ﻣﻦ ﺧﻔﻪ ﮔﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺳﻤﯽ ﺍﺕ
  ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺁﺳﺎﯾﺸﻢ
  ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺸﻢ
  ﯾﺎ ﺑﺒﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﺷﯿﺎﻥ
  ﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﻥ ﻧﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ
  ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺪﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺪﺍﻥ
  ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻓﻐﺎﻥ
  ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺲ ﺑﻨﻤﻮﺩ ﮐﻮﻥ ﮔﻔﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ
  ﺩﺍﻧﻢ ﺍﯼ ﮐﺲ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻤﯿﻦ
  ﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭼﺲ ، ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮔﻮﺯ ﻧﯿﺴﺖ
  ﮐﻬﻨﻪ ﺩﺭﺩﺕ ﮐﺲ ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺑﯽ ﮐﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﭼﺲ
  ﮐﯿﺮ ﮐﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ ، ﻫﺎﻥ ﻧﻪ ﮐﺲ
  ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﻘﯿﺮ
  ﻟﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺭﺝ ﻭ ﻗﺮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺮ
  ﻣﻌﺪﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺻﻔﺎﯾﻢ ﺑﻬﺮ ﮐﯿﺮ
  ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻦ ﮔﻨﺞ ﻃﻼﯾﻢ ﺑﻬﺮ ﮐﯿﺮ
  ﻗﺪﺭ ﺯﺭ ﺯﺭﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺍﯼ ﺷﮑﺎﻑ
  ﭘﺲ ﻧﺰﻥ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﻑ
  ﮔﺮ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﮐﯿﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮﻭﺩ
  ﮐﯿﺮ ﺭﺍﻫﺶ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮﻭﺩ
  ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﮔﺰﺍﻑ
  ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﻨﻢ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺍﯼ ﺷﮑﺎف


 •   آخرسکسی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • اووه اوووه جر خورد بدبخت


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو