گالری گی

عنوان عکس بازدیدها 👍 👎
بعضی سوراخا فقط کلفت دوس دارن 12400 19 4
تو از این عشق چه میدانی؟ 15800 15 11
با مُشت گره کرده، کونش را به گا میدهد 18300 21 8
چند عاشقانه ی گی 22000 18 13
فقط بغل مجانیه 15800 11 9
هرگز نشه فراموش 13800 8 11
بسیجی کون به کف دارد 19300 8 15
زناشویی معکوس.. ویژه اهل دلاش 35600 39 12
محکمتر بزن دارم حال میکنم (گی) 31159 27 4
از پایین وساطت کردم تا آشتیشون بدم 24232 10 4
رفقای همه فن حریف با فعالیت همسان 35720 17 5
انتقال آب حیات توسط رفقای رنگین کمونی 27394 20 3
اصحاب لواط 25976 18 8
عشق مذکر 9945 6 4
پسران عاشق 11759 11 2
مطالعه در رختخواب 24056 8 2
یا حضرت نکیر 19254 4 0
عشاق مذکر در ساحل 15734 4 2
هرگز نشه فراموش 10104 0 3
استراحت بچه های هیئت 16961 2 1
راهیان وصال 8582 2 7
بادا بادا بادا بادا 12862 4 7
یاران ریشو 9380 3 3
گی های عاشق 12698 8 4
معاشقه ی مردانه 8821 3 5
با همت جوانان و خودکفایی ملی رسیدیم 19302 7 3
تجدید میثاق با آرمانهای عن گل آب 14091 7 5
آقا پسر مهربون و جا دار (گی) 26773 8 3
در تقابل با پسرک همجنس باز 23523 9 1
انگشت کردن شیمیل 13703 5 0
رفیق، تو هوامو از پشت داشته باش 21434 5 3
فقط اهل دلاش قدرشو میدونن (گی) 22822 16 3
سوراخ ناقابلی دارم 14763 7 4
نکاح با شیمیل مشرقی 12921 3 0
پیش دستی کردم و خودم کردمش 20430 13 1
اینقده مهربونن بعضی ازین آقا پسرا 23930 11 5
یه حس خوب همراه با آپشن مضاعف 18244 3 1
سه تفنگدار با تفنگهای آویزون. 16113 6 4
عاقبت مهمونی که فقط پسته ها رو میخوره 12863 8 2
بذار یادت بدم... ببین اینجوریه... 11620 4 2
نکردنش، کفران نعمته... 31144 9 1
هر دو میخورند، این کجا و آن کجا!! 17081 10 2
دخالت لذتبخش در روابط خصوصی پسرا 19431 5 2
هر چه پیش آید خوش آید 11510 2 3
تجدید میثاق با آرمانهای(عن گل آب) 11778 9 1
تا امید هست، چرا آرزو؟ 16407 9 1
اینهمه ما، یبارم شما، ببینید خوبه؟ 12427 5 5
دکتر حشری در بیمارستان آلمان 25781 2 3
کاری که پرسپولیس با لیگ برتر می کنه 17828 8 2
طوسی هم عاشق توئه قناری 8274 3 4
یسریام حاضرن بخاطر کس، کون بدن 15504 6 3
از خوبای جا ساز.. 10422 7 1
جوان بسیجی و آلت حاجی 10404 3 1
زن در جمع محبان لواط 20722 5 6
مرد ریشوی کیرخواره 10126 2 2
خودکفایی شیمیل 8222 5 0
عشق عشقه 9487 3 5
مداح اهل کیر در حمام 16245 3 5
جشن بای بای سامر فقط اینا 12241 4 1
جهاد لواط 8706 4 1
بسیجی واقعی 9277 6 2
سه گی 8369 5 1
حاجی و پنج تن اهل لواط 8087 2 2
نمایش اقتدار بسیجی 8019 2 3
هر کی رو بخای میگادت 18624 9 0
کبوتر با کبوتر 14055 6 3
آموزش های عقیدتی سیاسی بسیج 14228 3 3
اصحاب حضرت ذکریا 9801 3 4
شمع دل است او 6236 1 4
جان من است او 6490 3 2
جوان کونی و فاکرین 17756 7 9
همایش دلواپسان لواط 6337 4 1
کلن برناممون عوض شد 12873 6 1
بسیجی مخلص و حجج اسلام 11270 3 4
وختی از شرایط بگایی راضی هستی 17277 4 6
می ریم که ولایت مداریشو تست کنیم 6718 1 0
گعده صمیمی لواطیون 8086 2 2
همایش محبان حضرت لوط 7334 0 1
نخوردیم نون گندم اما کردیم کون مردم 13436 3 2
همایش سربازان گمنام امام مقعدی 7776 1 2
مدافعان حرم مقعدیه 8197 2 1
چه کونی شدی تو 27509 9 2
یا شیخ طوسی ادرکنی بدادم برس 11817 7 2
هر که دارد هوس کون بلا بسم الله 8560 7 0
عهد با هرکس ببندیم کیرمان در کون اوست 12484 7 2
نمیدونم چرا نوبتش تموم نمیشه 6850 3 1
این فشار اون فشار این فشار اون فشار 15131 7 3
آتیشم تنده به اختیارم نیس 25191 7 2
داداشیا قبول باشه تقبل الله 11766 10 0
میخان به هممون افطاری بدن 5034 0 0
اطعام جوان بسیجی 10863 7 3
میخای دوباره مرور کنیم 11968 9 1
جوووون چه پسری 12523 3 2
عشاق گی 5410 5 0
جوانان در بستر مناسب 6689 1 0
اینروزا همه سرپایی میکنن 8922 3 0
آموزش های تخصصی بسیج 12602 5 2
پنج تن اهل لواط 6766 5 4
نرمش قهرمانانه در حوزه لواط 7086 5 3
لواط در بستر مناسب 13072 13 0

Top Bottom