نظرسنجی‌ها

تغییر جنسیت

 • زن هستم، دوست دارم مرد باشم (0 %)
 • مرد هستم، دوست دارم زن باشم (19 %)
 • زن هستم، از زن بودن راضی هستم (12 %)
 • مرد هستم، از مرد بودن راضی هستم (69 %)
مجموع آرا (26) رای دهید
نظر دهید   (0 نظر)
2021-04-23 16:37:29 +0430 +0430

آیا تا به حال، به شما تجاوز جنسی شده است؟

 • زن هستم، بله (6 %)
 • زن هستم، خیر (4 %)
 • مرد هستم، بله (29 %)
 • مرد هستم، خیر (54 %)
مجموع آرا (753) رای دهید
نظر دهید   (24 نظر)
2021-04-17 23:29:16 +0430 +0430

آیا تا به حال تجربه‌ی جنسی‌‌ای با هم‌جنس خود داشته‌اید؟ (فقط دوستان دگرجنس‌گرا نظر بدن لطفا)

 • مرد هستم، بله (62 %)
 • مرد هستم، خیر (25 %)
 • زن هستم، بله (5 %)
 • زن هستم، خیر (3 %)
مجموع آرا (499) رای دهید
نظر دهید   (10 نظر)
2021-04-14 23:08:47 +0430 +0430

به نظر شما، سطح مهارت انتخاب همسر و مسیر زندگی متاهلی، در ایران چقدر است؟

 • بالا (2 %)
 • متوسط (9 %)
 • پایین (22 %)
 • فاجعه است (58 %)
مجموع آرا (314) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2021-04-10 10:29:41 +0430 +0430

کوید ۱۹

 • زن هستم، مبتلا شدم (2 %)
 • مرد هستم، مبتلا شدم (28 %)
 • زن هستم، مبتلا نشدم (6 %)
 • مرد هستم، مبتلا نشدم (61 %)
مجموع آرا (462) رای دهید
نظر دهید   (11 نظر)
2021-04-07 07:42:18 +0430 +0430

اگر با بینش فعلی در رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ شرکت می‌کردید، رای شما به جمهوری اسلامی، چه بود؟

 • آری (17 %)
 • خیر (65 %)
مجموع آرا (600) رای دهید
نظر دهید   (49 نظر)
2021-04-02 08:14:44 +0430 +0430

تعداد پیامبران الهی صد و بیست و چهار هزار (124000) نفر بوده است.

 • باور دارم (41 %)
 • باور ندارم (44 %)
مجموع آرا (353) رای دهید
نظر دهید   (34 نظر)
2021-03-30 01:34:27 +0430 +0430

در شبانه روز چقدر می‌خوابید و کیفیت آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 • بین ۳ تا ۶ ساعت، کیفیت مناسب (12 %)
 • بین ۶ تا ۹ ساعت، کیفیت مناسب (45 %)
 • بیش از ۹ ساعت، کیفیت مناسب (6 %)
 • بین ۳ تا ۶ ساعت، کیفیت نامناسب (12 %)
 • بین ۶ تا ۹ ساعت، کیفیت نامناسب (19 %)
 • بیش از ۹ ساعت، کیفیت نامناسب (4 %)
مجموع آرا (307) رای دهید
نظر دهید   (9 نظر)
2021-03-27 01:19:10 +0430 +0430

بیشترین قدرت تاثیر گذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران را کدام گزینه دارد؟

 • رهبر (72 %)
 • دولت (11 %)
 • قوه قضائیه (1 %)
 • مجلس (2 %)
 • مردم (8 %)
مجموع آرا (437) رای دهید
نظر دهید   (31 نظر)
2021-03-23 00:52:37 +0430 +0430

آخوند

 • خوب است (12 %)
 • بد است (71 %)
مجموع آرا (353) رای دهید
نظر دهید   (40 نظر)
2021-03-19 23:45:54 +0330 +0330

آیا با گزارش دادن و پاکسازی عکس و فیلم های یواشکی (به خصوص از محارم) از سایت موافق هستین؟

 • آقا هستم _ بله (57 %)
 • خانم هستم _ بله (6 %)
 • آقا هستم _ خیر (32 %)
 • خانم هستم _ خیر (2 %)
مجموع آرا (706) رای دهید
نظر دهید   (49 نظر)
2021-03-16 12:19:20 +0330 +0330

برای اولین سکس، کدام گزینه لذت جنسی بیشتری دارد؟

 • سکس با کَسی که باکره بوده و تجربه سکس ندارد (39 %)
 • سکس با کَسی که باکره نبوده و تجربه سکس دارد (59 %)
مجموع آرا (430) رای دهید
نظر دهید   (24 نظر)
2021-03-13 09:38:39 +0330 +0330

به دنیای بعد از مرگ

 • زن هستم، اعتقاد دارم (5 %)
 • مرد هستم، اعتقاد دارم (55 %)
 • زن هستم، اعتقاد ندارم (5 %)
 • مرد هستم، اعتقاد ندارم (33 %)
مجموع آرا (399) رای دهید
نظر دهید   (36 نظر)
2021-03-10 03:37:32 +0330 +0330

آیا شما موافق یک حکومت مذهبی هستید؟

 • بله (10 %)
 • خیر (77 %)
 • فرقی برایم ندارد (7 %)
مجموع آرا (510) رای دهید
نظر دهید   (43 نظر)
2021-03-06 10:03:16 +0330 +0330

خدا

 • وجود دارد (65 %)
 • وجود ندارد (25 %)
مجموع آرا (582) رای دهید
نظر دهید   (50 نظر)
2021-03-02 06:30:26 +0330 +0330

به نظر شما علت اصلی خیانت همسرهای خائن در ایران چیست؟

 • نداشتن مهارت انتخاب و عدم علاقه و تفاهم و زندگی اجباری (16 %)
 • نداشتن مهارت زندگی متاهلی در روابط عاطفی و جنسی (35 %)
 • سرد بودن ذاتی همسر از نظر جنسی (6 %)
 • تنوع طلبی جنسی (41 %)
مجموع آرا (293) رای دهید
نظر دهید   (21 نظر)
2021-02-27 04:25:50 +0330 +0330

در طول زندگی آیا کون دادی؟

 • مرد هستم، بله (38 %)
 • زن هستم، بله (4 %)
 • مرد هستم، خیر (52 %)
 • زن هستم، خیر (2 %)
مجموع آرا (809) رای دهید
نظر دهید   (63 نظر)
2021-02-22 07:25:26 +0330 +0330

بدون در نظر گرفتن کمیت و اینکه چقدر رابطه‌ی جنسی دارید، کیفیت سکس‌تان را بطور کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 • متاهلم، خوب (17 %)
 • متاهلم، متوسط (10 %)
 • متاهلم، بد (8 %)
 • مجردم، خوب (17 %)
 • مجردم، متوسط (12 %)
 • مجردم، بد (31 %)
مجموع آرا (399) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2021-02-18 00:28:55 +0330 +0330

از کدام تـِـم سایت شهوانی استفاده میکنید؟

 • روشن (67 %)
 • تیره (23 %)
مجموع آرا (263) رای دهید
نظر دهید   (26 نظر)
2021-02-12 19:15:40 +0330 +0330

بطور متوسط آیا آنقدری که دلتان می‌خواهد و نیاز دارید رابطه‌ی جنسی دارید؟

 • متاهلم، بله (8 %)
 • متاهلم، خیر (21 %)
 • مجردم، بله (8 %)
 • مجردم، خیر (53 %)
مجموع آرا (584) رای دهید
نظر دهید   (36 نظر)
2021-02-09 09:24:10 +0330 +0330

اگر امکان زدن واکسن کووید۱۹ برایتان فراهم شود چه می کنید؟

 • هیچ واکسنی نمی زنم (33 %)
 • فقط واکسن آمریکایی/آلمانی/انگلیسی می زنم (28 %)
 • فقط واکسن ایرانی می زنم (12 %)
 • هر واکسنی به جز ایرانی می زنم (6 %)
 • هر واکسنی باشد می زنم (8 %)
 • نمیدانم یا مطمئن نیستم (11 %)
مجموع آرا (455) رای دهید
نظر دهید   (28 نظر)
2021-02-05 11:11:57 +0330 +0330

چه میزان از درآمد خود را پس انداز می‌کنید؟

 • بیش از ۳۰ درصد (15 %)
 • ۱۵ تا ۳۰ درصد (6 %)
 • کمتر از ۱۵ درصد (3 %)
 • اول خرج می‌کنم و هر چی اضافه بمونه پس‌انداز می‌کنم (13 %)
 • با توجه به شرایط مالی فعلی، امکان پس‌انداز کردن ندارم (52 %)
 • اعتقادی به پس‌انداز کردن ندارم (8 %)
مجموع آرا (226) رای دهید
نظر دهید   (19 نظر)
2021-02-02 00:11:16 +0330 +0330

کدام گزینه در شهوانی برای شما جذاب تر است؟

 • مطالب تابو (61 %)
 • مطالب غیر تابو (31 %)
مجموع آرا (234) رای دهید
نظر دهید   (21 نظر)
2021-01-29 16:12:14 +0330 +0330

دوران کودکی خود را چگونه توصیف می‌کنید؟

 • خیلی‌خوب (24 %)
 • خوب (20 %)
 • متوسط (25 %)
 • بد (13 %)
 • خیلی‌بد (10 %)
مجموع آرا (412) رای دهید
نظر دهید   (31 نظر)
2021-01-22 22:44:41 +0330 +0330

منشا اصلی کرونا

 • بطور عمد و توسط انسان بوجود آمد (76 %)
 • ناخواسته و تصادفی بوجود آمد (9 %)
 • نمیدانم (12 %)
مجموع آرا (254) رای دهید
نظر دهید   (20 نظر)
2021-01-19 07:35:30 +0330 +0330

برای بازدید از شهوانی، از کدامیک استفاده میکنید؟

 • گوشی یا تبلت (71 %)
 • لپ تاپ یا کامپیوتر (20 %)
مجموع آرا (571) رای دهید
نظر دهید   (35 نظر)
2021-01-10 13:58:23 +0330 +0330

آیا ایران را دوست دارید؟(به دور از هرگونه تعصبات دینی و سیاسی)

 • بله (67 %)
 • خیر (26 %)
 • نیاز به توضیح در کامنت ها دارم. (3 %)
مجموع آرا (547) رای دهید
نظر دهید   (45 نظر)
2021-01-06 15:58:24 +0330 +0330

به نظر شما دلیل هجوم به سایتهای شرط بندی خصوصا، ایرانی چیست و آیا الگوریتم آنها عادلانه است؟

 • با هدف سود آنی، جلب این سایتها میشوند والگوریتم عادلانه ای دارند (0 %)
 • با هدف سود آنی، جلب این سایتها میشوند و الگوریتم عادلانه ای ندارند (74 %)
 • صرفا به قصد تجربه جدید وارد این سایتها میشوند و الگوریتم عادلانه ای دارند (0 %)
 • صرفا به قصد تجربه جدید وارد این سایتها میشوند و الگوریتم عادلانه ای ندارند (8 %)
 • نظر دیگری دارم (17 %)
مجموع آرا (133) رای دهید
نظر دهید   (11 نظر)
2021-01-02 22:11:56 +0330 +0330

کاربران شهوانی چندسال دارند؟

 • زیر 18 سال (11 %)
 • 27_19 (50 %)
 • 36_28 (21 %)
 • 45_37 (9 %)
 • بالای 45 سال (3 %)
مجموع آرا (459) رای دهید
نظر دهید   (18 نظر)
2020-12-30 11:42:02 +0330 +0330

نظرتان درباره گذاشتن تالار کتاب بجای تالار فیلترشکن چیست؟

 • موافقم (57 %)
 • مخالفم (20 %)
 • نظری ندارم یا برایم مهم نیست (20 %)
مجموع آرا (153) رای دهید
نظر دهید   (21 نظر)
2020-12-27 09:06:57 +0330 +0330


Top Bottom