نظرسنجی‌ها

تجربه سکس سه نفره

 • زن هستم، داشتم (2 %)
 • مرد هستم، داشتم (27 %)
 • زن هستم، نداشتم (4 %)
 • مرد هستم، نداشتم (64 %)
مجموع آرا (272) رای دهید
نظر دهید   (17 نظر)
2021-05-10 06:59:32 +0430 +0430

آیا شما در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران، شرکت می‌کنید؟

 • بله (17 %)
 • خیر (68 %)
 • مطمئن نیستم (2 %)
مجموع آرا (580) رای دهید
نظر دهید   (28 نظر)
2021-05-07 02:52:03 +0430 +0430

نظر شما درباره اندام پروتزی (لب، سینه و...) زنان چیست؟

 • حالم به هم میخوره. اندام طبیعی اش قشنگه (60 %)
 • برای همه می تونه زیبا باشه (7 %)
 • فقط برای پورن استارها مناسبه (7 %)
 • عموما زن رو سکسی تر می کنه (12 %)
 • اصلا زندگی بدون پروتز معنی نداره (1 %)
 • نظر خاصی ندارم (12 %)
مجموع آرا (495) رای دهید
نظر دهید   (21 نظر)
2021-05-03 12:24:40 +0430 +0430

به نظر شما، به نسبت چهل سال گذشته، اعتقاد مردم ایران به دین اسلام چگونه است؟

 • اعتقاد به دین اسلام بیشتر شده است (4 %)
 • اعتقاد به دین اسلام کمتر شده است (91 %)
 • اعتقاد به دین اسلام فرقی نکرده است (3 %)
مجموع آرا (564) رای دهید
نظر دهید   (20 نظر)
2021-04-27 13:19:49 +0430 +0430

تغییر جنسیت

 • زن هستم، دوست دارم مرد باشم (1 %)
 • مرد هستم، دوست دارم زن باشم (21 %)
 • زن هستم، از زن بودن راضی هستم (6 %)
 • مرد هستم، از مرد بودن راضی هستم (70 %)
مجموع آرا (563) رای دهید
نظر دهید   (21 نظر)
2021-04-23 16:37:29 +0430 +0430

آیا تا به حال، به شما تجاوز جنسی شده است؟

 • زن هستم، بله (6 %)
 • زن هستم، خیر (4 %)
 • مرد هستم، بله (30 %)
 • مرد هستم، خیر (54 %)
مجموع آرا (796) رای دهید
نظر دهید   (25 نظر)
2021-04-17 23:29:16 +0430 +0430

آیا تا به حال تجربه‌ی جنسی‌‌ای با هم‌جنس خود داشته‌اید؟ (فقط دوستان دگرجنس‌گرا نظر بدن لطفا)

 • مرد هستم، بله (64 %)
 • مرد هستم، خیر (24 %)
 • زن هستم، بله (5 %)
 • زن هستم، خیر (3 %)
مجموع آرا (530) رای دهید
نظر دهید   (12 نظر)
2021-04-14 23:08:47 +0430 +0430

به نظر شما، سطح مهارت انتخاب همسر و مسیر زندگی متاهلی، در ایران چقدر است؟

 • بالا (2 %)
 • متوسط (9 %)
 • پایین (22 %)
 • فاجعه است (58 %)
مجموع آرا (331) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2021-04-10 10:29:41 +0430 +0430

کوید ۱۹

 • زن هستم، مبتلا شدم (2 %)
 • مرد هستم، مبتلا شدم (28 %)
 • زن هستم، مبتلا نشدم (6 %)
 • مرد هستم، مبتلا نشدم (61 %)
مجموع آرا (477) رای دهید
نظر دهید   (11 نظر)
2021-04-07 07:42:18 +0430 +0430

اگر با بینش فعلی در رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ شرکت می‌کردید، رای شما به جمهوری اسلامی، چه بود؟

 • آری (17 %)
 • خیر (65 %)
مجموع آرا (617) رای دهید
نظر دهید   (49 نظر)
2021-04-02 08:14:44 +0430 +0430

تعداد پیامبران الهی صد و بیست و چهار هزار (124000) نفر بوده است.

 • باور دارم (40 %)
 • باور ندارم (45 %)
مجموع آرا (367) رای دهید
نظر دهید   (35 نظر)
2021-03-30 01:34:27 +0430 +0430

در شبانه روز چقدر می‌خوابید و کیفیت آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 • بین ۳ تا ۶ ساعت، کیفیت مناسب (12 %)
 • بین ۶ تا ۹ ساعت، کیفیت مناسب (46 %)
 • بیش از ۹ ساعت، کیفیت مناسب (6 %)
 • بین ۳ تا ۶ ساعت، کیفیت نامناسب (12 %)
 • بین ۶ تا ۹ ساعت، کیفیت نامناسب (19 %)
 • بیش از ۹ ساعت، کیفیت نامناسب (4 %)
مجموع آرا (316) رای دهید
نظر دهید   (9 نظر)
2021-03-27 01:19:10 +0430 +0430

بیشترین قدرت تاثیر گذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران را کدام گزینه دارد؟

 • رهبر (72 %)
 • دولت (11 %)
 • قوه قضائیه (1 %)
 • مجلس (2 %)
 • مردم (8 %)
مجموع آرا (443) رای دهید
نظر دهید   (31 نظر)
2021-03-23 00:52:37 +0430 +0430

آخوند

 • خوب است (12 %)
 • بد است (71 %)
مجموع آرا (361) رای دهید
نظر دهید   (41 نظر)
2021-03-19 23:45:54 +0330 +0330

آیا با گزارش دادن و پاکسازی عکس و فیلم های یواشکی (به خصوص از محارم) از سایت موافق هستین؟

 • آقا هستم _ بله (57 %)
 • خانم هستم _ بله (6 %)
 • آقا هستم _ خیر (32 %)
 • خانم هستم _ خیر (2 %)
مجموع آرا (722) رای دهید
نظر دهید   (49 نظر)
2021-03-16 12:19:20 +0330 +0330

برای اولین سکس، کدام گزینه لذت جنسی بیشتری دارد؟

 • سکس با کَسی که باکره بوده و تجربه سکس ندارد (38 %)
 • سکس با کَسی که باکره نبوده و تجربه سکس دارد (59 %)
مجموع آرا (439) رای دهید
نظر دهید   (25 نظر)
2021-03-13 09:38:39 +0330 +0330

به دنیای بعد از مرگ

 • زن هستم، اعتقاد دارم (5 %)
 • مرد هستم، اعتقاد دارم (54 %)
 • زن هستم، اعتقاد ندارم (4 %)
 • مرد هستم، اعتقاد ندارم (34 %)
مجموع آرا (404) رای دهید
نظر دهید   (36 نظر)
2021-03-10 03:37:32 +0330 +0330

آیا شما موافق یک حکومت مذهبی هستید؟

 • بله (10 %)
 • خیر (77 %)
 • فرقی برایم ندارد (7 %)
مجموع آرا (516) رای دهید
نظر دهید   (43 نظر)
2021-03-06 10:03:16 +0330 +0330

خدا

 • وجود دارد (65 %)
 • وجود ندارد (25 %)
مجموع آرا (587) رای دهید
نظر دهید   (50 نظر)
2021-03-02 06:30:26 +0330 +0330

به نظر شما علت اصلی خیانت همسرهای خائن در ایران چیست؟

 • نداشتن مهارت انتخاب و عدم علاقه و تفاهم و زندگی اجباری (15 %)
 • نداشتن مهارت زندگی متاهلی در روابط عاطفی و جنسی (36 %)
 • سرد بودن ذاتی همسر از نظر جنسی (6 %)
 • تنوع طلبی جنسی (41 %)
مجموع آرا (298) رای دهید
نظر دهید   (21 نظر)
2021-02-27 04:25:50 +0330 +0330

در طول زندگی آیا کون دادی؟

 • مرد هستم، بله (38 %)
 • زن هستم، بله (4 %)
 • مرد هستم، خیر (52 %)
 • زن هستم، خیر (2 %)
مجموع آرا (820) رای دهید
نظر دهید   (66 نظر)
2021-02-22 07:25:26 +0330 +0330

بدون در نظر گرفتن کمیت و اینکه چقدر رابطه‌ی جنسی دارید، کیفیت سکس‌تان را بطور کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 • متاهلم، خوب (17 %)
 • متاهلم، متوسط (9 %)
 • متاهلم، بد (8 %)
 • مجردم، خوب (17 %)
 • مجردم، متوسط (12 %)
 • مجردم، بد (31 %)
مجموع آرا (402) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2021-02-18 00:28:55 +0330 +0330

از کدام تـِـم سایت شهوانی استفاده میکنید؟

 • روشن (67 %)
 • تیره (23 %)
مجموع آرا (265) رای دهید
نظر دهید   (26 نظر)
2021-02-12 19:15:40 +0330 +0330

بطور متوسط آیا آنقدری که دلتان می‌خواهد و نیاز دارید رابطه‌ی جنسی دارید؟

 • متاهلم، بله (8 %)
 • متاهلم، خیر (21 %)
 • مجردم، بله (8 %)
 • مجردم، خیر (53 %)
مجموع آرا (591) رای دهید
نظر دهید   (37 نظر)
2021-02-09 09:24:10 +0330 +0330

اگر امکان زدن واکسن کووید۱۹ برایتان فراهم شود چه می کنید؟

 • هیچ واکسنی نمی زنم (32 %)
 • فقط واکسن آمریکایی/آلمانی/انگلیسی می زنم (28 %)
 • فقط واکسن ایرانی می زنم (12 %)
 • هر واکسنی به جز ایرانی می زنم (6 %)
 • هر واکسنی باشد می زنم (8 %)
 • نمیدانم یا مطمئن نیستم (11 %)
مجموع آرا (460) رای دهید
نظر دهید   (28 نظر)
2021-02-05 11:11:57 +0330 +0330

چه میزان از درآمد خود را پس انداز می‌کنید؟

 • بیش از ۳۰ درصد (14 %)
 • ۱۵ تا ۳۰ درصد (6 %)
 • کمتر از ۱۵ درصد (3 %)
 • اول خرج می‌کنم و هر چی اضافه بمونه پس‌انداز می‌کنم (14 %)
 • با توجه به شرایط مالی فعلی، امکان پس‌انداز کردن ندارم (52 %)
 • اعتقادی به پس‌انداز کردن ندارم (7 %)
مجموع آرا (228) رای دهید
نظر دهید   (19 نظر)
2021-02-02 00:11:16 +0330 +0330

کدام گزینه در شهوانی برای شما جذاب تر است؟

 • مطالب تابو (61 %)
 • مطالب غیر تابو (31 %)
مجموع آرا (235) رای دهید
نظر دهید   (21 نظر)
2021-01-29 16:12:14 +0330 +0330

دوران کودکی خود را چگونه توصیف می‌کنید؟

 • خیلی‌خوب (24 %)
 • خوب (20 %)
 • متوسط (25 %)
 • بد (13 %)
 • خیلی‌بد (10 %)
مجموع آرا (416) رای دهید
نظر دهید   (31 نظر)
2021-01-22 22:44:41 +0330 +0330

منشا اصلی کرونا

 • بطور عمد و توسط انسان بوجود آمد (76 %)
 • ناخواسته و تصادفی بوجود آمد (9 %)
 • نمیدانم (12 %)
مجموع آرا (254) رای دهید
نظر دهید   (20 نظر)
2021-01-19 07:35:30 +0330 +0330

برای بازدید از شهوانی، از کدامیک استفاده میکنید؟

 • گوشی یا تبلت (71 %)
 • لپ تاپ یا کامپیوتر (21 %)
مجموع آرا (574) رای دهید
نظر دهید   (35 نظر)
2021-01-10 13:58:23 +0330 +0330


Top Bottom