نظرسنجیبه نظرتون اون افردای که پست ها و داستان های سکس ضربدری و بی غیرتی نسبت به همسر رو میذارن چه افرادی هستن؟ و آیا واقعا این کارو کردن؟