نظرسنجیآقایون : آیا میتونید با خانم ها فقط دوست (جاست فرند ، بدون جنبه سکسی و یا رابطه جنسی) باشید؟