نظرسنجیاگر یه جعبه بهتون بدن که توش یه دکمه باشه و با فشار اون دکمه یه نفر میمیره ولی کلی پول گیر شما میاد...