نظرسنجی‌ها

دوست دارید تا چند سال زنده بمونید؟ (میزان امید به زندگی)

 • اگه امکانش بود تا ابد (زندگی ابدی) (44 %)
 • بیشتر از ۸۰ سال (20 %)
 • بیشتر از ۶۰ سال (11 %)
 • ۵۰ سال یا بیشتر (6 %)
 • کمتر از ۵۰ سال! (6 %)
 • امید و انگیزه زندگی کردن ندارم! (18 %)
 • برام مهم نیست! (21 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم! (5 %)
مجموع آرا (439) رای دهید
نظر دهید   (18 نظر)
2018-01-12 16:49:15 +0330 +0330

نظر شما در مورد نتیجه تظاهرات اخیر دی ماه 96 چیست؟

 • سقوط حکومت جمهوری اسلامی و تغییر حکومت! (39 %)
 • سرکوب تظاهرکنندگان و پایان ماجرا! (به نفع جمهوری اسلامی) (61 %)
 • فریب مردم با اصلاحات! (9 %)
 • شدت گرفتن تظاهرات و افزایش درگیری ها ! (10 %)
 • هیچکدام (4 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم (7 %)
 • سایر . . . (4 %)
مجموع آرا (474) رای دهید
نظر دهید   (12 نظر)
2018-01-02 18:25:20 +0330 +0330

آیا شما از صدا و سیمای جمهوری اسلامی راضی هستید؟

 • بله (9 %)
 • خیر (118 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم! (2 %)
 • سایر . . . (0 %)
مجموع آرا (500) رای دهید
نظر دهید   (14 نظر)
2017-12-30 02:58:43 +0330 +0330

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻦ؟

 • ﺑﻠﻪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ (58 %)
 • ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻓﺸﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻨﻢ (29 %)
 • ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ (18 %)
 • ﺧﻴﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻱ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺭﻡ (25 %)
مجموع آرا (479) رای دهید
نظر دهید   (37 نظر)
2017-12-19 22:19:57 +0330 +0330

بنظر شما جامعه ایران در کدامیک از حکومت های زیر وضعیت بهتری داشته است؟ (از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و ...)

 • حکومت شاهنشاهی (87 %)
 • حکومت جمهوری اسلامی (17 %)
 • هیچکدام (26 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم! (5 %)
مجموع آرا (437) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2017-12-16 22:02:12 +0330 +0330

خانم‌ها: آیا واقعاً سایزِ کیرِ آقایون براتون مهمّه؟

 • بله (67 %)
 • خیر (28 %)
 • کمی تا قسمتی (20 %)
 • نمی‌دانم (مطمئن نیستم) (20 %)
مجموع آرا (392) رای دهید
نظر دهید   (23 نظر)
2017-11-29 19:16:38 +0330 +0330

آقایون: آیا واقعا سایز سینه خانم‌ها براتون مهمه؟

 • بله (81 %)
 • خیر (18 %)
 • کمی تا قسمتی (28 %)
 • نمی دانم یا مطمئن نیستم (2 %)
مجموع آرا (671) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2017-11-26 17:54:48 +0330 +0330

ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺻﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟

 • ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ (21 %)
 • ﺭﻭﺳﻴﻪ (5 %)
 • ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ سعودی (15 %)
 • ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ (12 %)
 • ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ (71 %)
 • ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ (4 %)
 • ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎ (2 %)
مجموع آرا (623) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2017-11-23 16:08:44 +0330 +0330

به نظرتون توی سکس اولین حرکت را باید چه کسی شروع کنه؟

 • مرد (51 %)
 • زن (82 %)
مجموع آرا (456) رای دهید
نظر دهید   (22 نظر)
2017-11-16 19:34:04 +0330 +0330

موضع شما نسبت به عمل خـتـنـه‌ برای پسران؟

 • موافقم (84 %)
 • مخالفم (35 %)
 • نمیدونم (14 %)
مجموع آرا (504) رای دهید
نظر دهید   (10 نظر)
2017-11-13 11:19:15 +0330 +0330

کیر کلفت خوبه یا دراز؟

 • کلفت (95 %)
 • دراز (44 %)
مجموع آرا (618) رای دهید
نظر دهید   (22 نظر)
2017-11-10 11:14:59 +0330 +0330

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ایران ﺑﺮﺍی زائرین در عراق ﺧﺮﺝ ﺷﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

 • ﺑﻠﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻡ (26 %)
 • ﺧﻴﺮ ﻧﺎﺭﺍﺿﻴﻢ (102 %)
 • ﻧﻈﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﻡ (7 %)
مجموع آرا (524) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2017-11-07 04:01:06 +0330 +0330

چه حیوان خانگی (پت) دارید؟

 • سگ (15 %)
 • گربه (10 %)
 • جونده (خرگوش، همستر و ..) (5 %)
 • پرنده (17 %)
 • خزنده (مارمولک، مار و...) (3 %)
 • حیوان دیگر (3 %)
 • حیوان خانگی ندارم (84 %)
مجموع آرا (378) رای دهید
نظر دهید   (9 نظر)
2017-10-31 21:23:08 +0330 +0330

مشروبات الکلی مصرف میکنید؟

 • بلی به مشروبات اعتیاد دارم و دائم الخمر هستم (3 %)
 • هر روز میخورم ولی به آن اعتیاد ندارم (5 %)
 • گهگاهی در جمع دوستان میل میکنم (65 %)
 • از مزه ش بدم میاد دوست ندارم بخورم (20 %)
 • حرام است و اهلش نیستم (41 %)
مجموع آرا (723) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2017-10-26 08:17:24 +0330 +0330

آیا شما بر اساس حرف های مردم و قضاوت هایشان زندگی میکنید؟ (برای حفظ آبرو ، اونطوری که دوست دارید زندگی نمیکنید)

 • بله (17 %)
 • خیر (45 %)
 • گاهی آره ، گاهی نه (63 %)
 • مطمئن نیستم (4 %)
مجموع آرا (420) رای دهید
نظر دهید   (9 نظر)
2017-10-16 20:13:15 +0330 +0330

ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺩﯾﻦ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ؟

 • موافقم (119 %)
 • مخالفم (10 %)
 • نمیشه دین رو از سیاست جدا کرد! (6 %)
 • نمیدونم (یا مطمئن نیستم) (3 %)
مجموع آرا (402) رای دهید
نظر دهید   (7 نظر)
2017-10-09 15:11:23 +0330 +0330

از کدام شبکه اجتماعی یا پیامرسان بیش از همه استفاده می کنید؟

 • فیسبوک (5 %)
 • توئیتر (4 %)
 • اینستاگرام (16 %)
 • تلگرام (101 %)
 • موارد دیگر (در بخش نظرات ذکر کنید) (3 %)
 • از هیچ کدام استفاده نمی کنم (5 %)
مجموع آرا (483) رای دهید
نظر دهید   (8 نظر)
2017-10-05 22:23:17 +0330 +0330

نظرتان درباره ی افزودن امکان ویرایش و حذف کامنت های خود در بخش نظرات چیست؟

 • موافقم. خیلی خوب میشه (114 %)
 • مخالفم. چون باعث سوءاستفاده میشه (22 %)
 • مطمئن نیستم و یا نظری ندارم. (7 %)
مجموع آرا (311) رای دهید
نظر دهید   (14 نظر)
2017-09-28 18:23:12 +0330 +0330

دخترهای سایت، از اینکه توسط پسرا "آبجی" خطاب بشین چه حسی دارین؟

 • حالم به هم میخوره از این حرکت! (82 %)
 • بهتره اینطوری خطابم نکنن (13 %)
 • حس خاصی ندارم (برام فرقی نمیکنه) (20 %)
 • خوشم میاد، یه جور حس نجابت و پاکی داره! (18 %)
مجموع آرا (194) رای دهید
نظر دهید   (22 نظر)
2017-09-25 17:51:21 +0330 +0330

زمان مورد علاقه ی شما برای سکس؟

 • صبح (19 %)
 • ظهر (5 %)
 • عصر (6 %)
 • غروب (3 %)
 • شب (27 %)
 • نیمه شب (18 %)
 • فرقی نداره، و یا همه ی موارد (56 %)
مجموع آرا (521) رای دهید
نظر دهید   (27 نظر)
2017-09-17 17:57:48 +0430 +0430

مفهوم «خیانت» از نظر شما چیست؟

 • سکس با دیگری (19 %)
 • لاس زدن با دیگری (2 %)
 • خیالبافی جنسی با دیگری (1 %)
 • احساس عاطفی به دیگری (17 %)
 • همه موارد (85 %)
 • هیچ‌کدام (در قسمت نظرات بنویسید) (12 %)
مجموع آرا (551) رای دهید
نظر دهید   (23 نظر)
2017-09-14 05:57:23 +0430 +0430

سالانه چند کتاب غیردرسی می خوانید؟

 • هیچ (38 %)
 • ۱ تا ۵ (41 %)
 • ۵ تا ۱۰ (20 %)
 • ۱۰ تا ۲۰ (9 %)
 • ۲۰ تا ۳۰ (7 %)
 • بیش از ۳۰ (24 %)
مجموع آرا (362) رای دهید
نظر دهید   (9 نظر)
2017-09-10 13:27:24 +0430 +0430

با داستان های غیر سکسی موافق هستید یا مخالف؟

 • موافقم. (34 %)
 • مخالفم. (99 %)
مجموع آرا (458) رای دهید
نظر دهید   (10 نظر)
2017-09-03 19:20:07 +0430 +0430

در فضای مجازی *بیشتر* بدنبال کدام مطالب هستید؟ (بعد از اینکه اینترنت رو روشن میکنید دنبال چی میگردید؟)

 • سکسی (پورن و ....) (61 %)
 • طنز (جوک و عکس و فیلم خنده دار) (4 %)
 • طنز سکسی (هم خنده دار باشه هم +۱۸) (10 %)
 • سیاسی - اجتماعی (13 %)
 • علمی (12 %)
 • دینی و مذهبی (3 %)
 • چت و دوستیابی (18 %)
 • غیره . . . (17 %)
مجموع آرا (398) رای دهید
نظر دهید   (20 نظر)
2017-08-31 18:54:40 +0430 +0430

نظرتان درمورد سکس با محارم

 • لذت بخش میباشد (انجام داده ام) (12 %)
 • لذت بخش میباشد (در حد فانتزی میباشد اتفاقی نیوفتاده) (29 %)
 • قابل پذیرش هست به عنوان یک نوع از علایق (11 %)
 • کاره کثیفی هست بیزارم از این اشخاص (72 %)
 • نظری ندارم (12 %)
مجموع آرا (856) رای دهید
نظر دهید   (18 نظر)
2017-08-27 17:37:25 +0430 +0430

از کدام یک از سایت های سکسی ایرانی بیشتر رضایت دارید؟!

 • شهوانی (109 %)
 • لوتی (12 %)
 • شهوتناک (2 %)
 • حال هول (3 %)
 • آویزون (فقید شده) (6 %)
 • موارد دیگر (4 %)
مجموع آرا (487) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2017-08-20 18:02:26 +0430 +0430

رنگ پوست مورد علاقه؟

 • سفید (65 %)
 • روشن (کمی صورتی رنگ ، اروپایی) (32 %)
 • طلایی (زرد و کمی تیره ، اسیایی) (13 %)
 • خرمایی (قهوه ای روشن یا تیره ، گاهی هم ته رنگ قرمز یا زرد) (12 %)
 • آبنوسی ( تقریبا سیاه یا همون شکلاتی) (8 %)
 • زیتونی ( زرد مایل به سبز ، یا کمی تیره) (6 %)
مجموع آرا (788) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2017-08-10 15:06:22 +0430 +0430

آیا از زندگی فعلی خود راضی هستید؟

 • بله (44 %)
 • خیر (78 %)
 • نمیدونم (16 %)
مجموع آرا (544) رای دهید
نظر دهید   (10 نظر)
2017-07-28 10:14:28 +0430 +0430

تاپیکها و پست‌های حاوی متون طولانی در نظرتان چگونه است؟

 • توجه نـمی‌کنم (اینجا نیومدم که مقاله بخونم). (50 %)
 • فقط اگه با سکس مرتبط باشه مطالعه مـی‌کنم. (17 %)
 • درصورتی که موضوعش به نظرم مفید برسه دنبال مـی‌کنم و درموردش فکر مـی‌کنم. (62 %)
 • بالای nخط باشه حال خوندنشو ندارم. (در قسمت کامنت‌ها بنویسید) (10 %)
مجموع آرا (357) رای دهید
نظر دهید   (9 نظر)
2017-07-24 17:16:50 +0430 +0430

آیا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اید؟

 • بله (51 %)
 • خیر (88 %)
مجموع آرا (793) رای دهید
نظر دهید   (11 نظر)
2017-07-20 14:32:10 +0430 +0430


Top Bottom