داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

نظرسنجی‌ها

آیا به جق (خودارضایی) اعتیاد دارید؟

 • بله، مجبورم بیشتر وقت‌ها بزنم و زندگی‌ روزانه‌ام را تحت تأثیر قرار داده. (46 %)
 • خیر، فقط در مواقع لزوم (که چاره‌ی دیگری برا تخلیه جنسی نباشه) میزنم. (34 %)
 • در گذشته اعتیاد داشتم، ولی اکنون ترک کرده‌ام و کمتر میزنم. (12 %)
 • در گذشته اعتیاد داشتم، ولی اکنون ترک کرده‌ام و هرگز نمیزنم. (4 %)
 • هرگز در طول زندگی‌ام جق نزدم و نمیزنم به جان عمه‌ام! (4 %)
مجموع آرا (823) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2018-02-13 17:04:37 +0330 +0330

اگر در کودکی مورد آزار جنسی واقع شدی بیشتر از سمت چه کسانی بوده؟

 • اقوام و فامیل (37 %)
 • دوست و آشنای خانوادگی (18 %)
 • فرد غریبه (40 %)
 • خویشان درجه اول (اهل خانه) (6 %)
مجموع آرا (392) رای دهید
نظر دهید   (18 نظر)
2018-02-03 20:41:35 +0330 +0330

موافق دو همسری هستید؟دائم و صیغه

 • بله دو همسر دارم و بسی خشنودم (4 %)
 • بله قصد دارم همسر دوم اختیار کنم (9 %)
 • خیر موافق تک همسری هستم و برای حقوق زن احترام قائلم (54 %)
 • فقط زن صیغه ای (13 %)
 • قصد دارم مجرد بمونم (13 %)
 • نظری ندارم (7 %)
مجموع آرا (641) رای دهید
نظر دهید   (13 نظر)
2018-01-31 18:27:45 +0330 +0330

بیشتر با فکر کدام جق میزنید؟

 • کص (17 %)
 • سینه (9 %)
 • کون زن (34 %)
 • پای زن (15 %)
 • پای مرد (1 %)
 • کون مرد (5 %)
 • کیر (14 %)
 • هیچکدام (در قسمت «نظرات» بنویسید) (5 %)
مجموع آرا (1152) رای دهید
نظر دهید   (40 نظر)
2018-01-24 21:13:03 +0330 +0330

موضع شما در قبال عمل «سقط جنین» (؟)

 • موافقم (46 %)
 • مخالفم (38 %)
 • نمیدانم (16 %)
مجموع آرا (498) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2018-01-18 17:59:37 +0330 +0330

دوست دارید تا چند سال زنده بمونید؟ (میزان امید به زندگی)

 • اگه امکانش بود تا ابد (زندگی ابدی) (33 %)
 • بیشتر از ۸۰ سال (15 %)
 • بیشتر از ۶۰ سال (9 %)
 • ۵۰ سال یا بیشتر (4 %)
 • کمتر از ۵۰ سال! (4 %)
 • امید و انگیزه زندگی کردن ندارم! (14 %)
 • برام مهم نیست! (16 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم! (4 %)
مجموع آرا (571) رای دهید
نظر دهید   (18 نظر)
2018-01-12 16:49:15 +0330 +0330

نظر شما در مورد نتیجه تظاهرات اخیر دی ماه 96 چیست؟

 • سقوط حکومت جمهوری اسلامی و تغییر حکومت! (29 %)
 • سرکوب تظاهرکنندگان و پایان ماجرا! (به نفع جمهوری اسلامی) (45 %)
 • فریب مردم با اصلاحات! (7 %)
 • شدت گرفتن تظاهرات و افزایش درگیری ها ! (8 %)
 • هیچکدام (3 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم (5 %)
 • سایر . . . (3 %)
مجموع آرا (637) رای دهید
نظر دهید   (11 نظر)
2018-01-02 18:25:20 +0330 +0330

آیا شما از صدا و سیمای جمهوری اسلامی راضی هستید؟

 • بله (7 %)
 • خیر (91 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم! (2 %)
 • سایر . . . (0 %)
مجموع آرا (650) رای دهید
نظر دهید   (13 نظر)
2017-12-30 02:58:43 +0330 +0330

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻦ؟

 • ﺑﻠﻪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ (45 %)
 • ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻓﺸﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻨﻢ (22 %)
 • ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ (14 %)
 • ﺧﻴﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻱ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺭﻡ (20 %)
مجموع آرا (624) رای دهید
نظر دهید   (36 نظر)
2017-12-19 22:19:57 +0330 +0330

بنظر شما جامعه ایران در کدامیک از حکومت های زیر وضعیت بهتری داشته است؟ (از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و ...)

 • حکومت شاهنشاهی (64 %)
 • حکومت جمهوری اسلامی (13 %)
 • هیچکدام (19 %)
 • نمیدونم یا مطمئن نیستم! (4 %)
مجموع آرا (591) رای دهید
نظر دهید   (14 نظر)
2017-12-16 22:02:12 +0330 +0330

خانم‌ها: آیا واقعاً سایزِ کیرِ آقایون براتون مهمّه؟

 • بله (50 %)
 • خیر (21 %)
 • کمی تا قسمتی (15 %)
 • نمی‌دانم (مطمئن نیستم) (15 %)
مجموع آرا (531) رای دهید
نظر دهید   (18 نظر)
2017-11-29 19:16:38 +0330 +0330

آقایون: آیا واقعا سایز سینه خانم‌ها براتون مهمه؟

 • بله (63 %)
 • خیر (14 %)
 • کمی تا قسمتی (22 %)
 • نمی دانم یا مطمئن نیستم (2 %)
مجموع آرا (860) رای دهید
نظر دهید   (13 نظر)
2017-11-26 17:54:48 +0330 +0330

ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺻﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟

 • ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ (16 %)
 • ﺭﻭﺳﻴﻪ (4 %)
 • ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ سعودی (12 %)
 • ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ (9 %)
 • ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ (55 %)
 • ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ (3 %)
 • ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎ (1 %)
مجموع آرا (816) رای دهید
نظر دهید   (14 نظر)
2017-11-23 16:08:44 +0330 +0330

به نظرتون توی سکس اولین حرکت را باید چه کسی شروع کنه؟

 • مرد (38 %)
 • زن (62 %)
مجموع آرا (612) رای دهید
نظر دهید   (19 نظر)
2017-11-16 19:34:04 +0330 +0330

موضع شما نسبت به عمل خـتـنـه‌ برای پسران؟

 • موافقم (63 %)
 • مخالفم (26 %)
 • نمیدونم (11 %)
مجموع آرا (677) رای دهید
نظر دهید   (8 نظر)
2017-11-13 11:19:15 +0330 +0330

کیر کلفت خوبه یا دراز؟

 • کلفت (68 %)
 • دراز (32 %)
مجموع آرا (859) رای دهید
نظر دهید   (22 نظر)
2017-11-10 11:14:59 +0330 +0330

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ایران ﺑﺮﺍی زائرین در عراق ﺧﺮﺝ ﺷﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

 • ﺑﻠﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻡ (19 %)
 • ﺧﻴﺮ ﻧﺎﺭﺍﺿﻴﻢ (75 %)
 • ﻧﻈﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﻡ (5 %)
مجموع آرا (713) رای دهید
نظر دهید   (14 نظر)
2017-11-07 04:01:06 +0330 +0330

چه حیوان خانگی (پت) دارید؟

 • سگ (11 %)
 • گربه (7 %)
 • جونده (خرگوش، همستر و ..) (4 %)
 • پرنده (13 %)
 • خزنده (مارمولک، مار و...) (2 %)
 • حیوان دیگر (2 %)
 • حیوان خانگی ندارم (61 %)
مجموع آرا (520) رای دهید
نظر دهید   (6 نظر)
2017-10-31 21:23:08 +0330 +0330

مشروبات الکلی مصرف میکنید؟

 • بلی به مشروبات اعتیاد دارم و دائم الخمر هستم (2 %)
 • هر روز میخورم ولی به آن اعتیاد ندارم (4 %)
 • گهگاهی در جمع دوستان میل میکنم (49 %)
 • از مزه ش بدم میاد دوست ندارم بخورم (15 %)
 • حرام است و اهلش نیستم (30 %)
مجموع آرا (967) رای دهید
نظر دهید   (14 نظر)
2017-10-26 08:17:24 +0330 +0330

آیا شما بر اساس حرف های مردم و قضاوت هایشان زندگی میکنید؟ (برای حفظ آبرو ، اونطوری که دوست دارید زندگی نمیکنید)

 • بله (13 %)
 • خیر (35 %)
 • گاهی آره ، گاهی نه (48 %)
 • مطمئن نیستم (3 %)
مجموع آرا (550) رای دهید
نظر دهید   (8 نظر)
2017-10-16 20:13:15 +0330 +0330

ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺩﯾﻦ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ؟

 • موافقم (86 %)
 • مخالفم (7 %)
 • نمیشه دین رو از سیاست جدا کرد! (5 %)
 • نمیدونم (یا مطمئن نیستم) (2 %)
مجموع آرا (564) رای دهید
نظر دهید   (5 نظر)
2017-10-09 15:11:23 +0330 +0330

از کدام شبکه اجتماعی یا پیامرسان بیش از همه استفاده می کنید؟

 • فیسبوک (4 %)
 • توئیتر (3 %)
 • اینستاگرام (12 %)
 • تلگرام (76 %)
 • موارد دیگر (در بخش نظرات ذکر کنید) (2 %)
 • از هیچ کدام استفاده نمی کنم (4 %)
مجموع آرا (647) رای دهید
نظر دهید   (7 نظر)
2017-10-05 22:23:17 +0330 +0330

دخترهای سایت، از اینکه توسط پسرا "آبجی" خطاب بشین چه حسی دارین؟

 • حالم به هم میخوره از این حرکت! (62 %)
 • بهتره اینطوری خطابم نکنن (10 %)
 • حس خاصی ندارم (برام فرقی نمیکنه) (15 %)
 • خوشم میاد، یه جور حس نجابت و پاکی داره! (13 %)
مجموع آرا (258) رای دهید
نظر دهید   (19 نظر)
2017-09-25 17:51:21 +0330 +0330

مفهوم «خیانت» از نظر شما چیست؟

 • سکس با دیگری (14 %)
 • لاس زدن با دیگری (1 %)
 • خیالبافی جنسی با دیگری (0 %)
 • احساس عاطفی به دیگری (12 %)
 • همه موارد (63 %)
 • هیچ‌کدام (در قسمت نظرات بنویسید) (9 %)
مجموع آرا (746) رای دهید
نظر دهید   (19 نظر)
2017-09-14 05:57:23 +0430 +0430

سالانه چند کتاب غیردرسی می خوانید؟

 • هیچ (27 %)
 • ۱ تا ۵ (29 %)
 • ۵ تا ۱۰ (15 %)
 • ۱۰ تا ۲۰ (7 %)
 • ۲۰ تا ۳۰ (5 %)
 • بیش از ۳۰ (17 %)
مجموع آرا (507) رای دهید
نظر دهید   (8 نظر)
2017-09-10 13:27:24 +0430 +0430

در فضای مجازی *بیشتر* بدنبال کدام مطالب هستید؟ (بعد از اینکه اینترنت رو روشن میکنید دنبال چی میگردید؟)

 • سکسی (پورن و ....) (45 %)
 • طنز (جوک و عکس و فیلم خنده دار) (3 %)
 • طنز سکسی (هم خنده دار باشه هم +۱۸) (7 %)
 • سیاسی - اجتماعی (10 %)
 • علمی (8 %)
 • دینی و مذهبی (2 %)
 • چت و دوستیابی (13 %)
 • غیره . . . (12 %)
مجموع آرا (547) رای دهید
نظر دهید   (16 نظر)
2017-08-31 18:54:40 +0430 +0430

نظرتان درمورد سکس با محارم

 • لذت بخش میباشد (انجام داده ام) (9 %)
 • لذت بخش میباشد (در حد فانتزی میباشد اتفاقی نیوفتاده) (21 %)
 • قابل پذیرش هست به عنوان یک نوع از علایق (8 %)
 • کاره کثیفی هست بیزارم از این اشخاص (53 %)
 • نظری ندارم (9 %)
مجموع آرا (1173) رای دهید
نظر دهید   (18 نظر)
2017-08-27 17:37:25 +0430 +0430

از کدام یک از سایت های سکسی ایرانی بیشتر رضایت دارید؟!

 • شهوانی (80 %)
 • لوتی (9 %)
 • شهوتناک (2 %)
 • حال هول (2 %)
 • آویزون (فقید شده) (4 %)
 • موارد دیگر (3 %)
مجموع آرا (662) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2017-08-20 18:02:26 +0430 +0430

رنگ پوست مورد علاقه؟

 • سفید (48 %)
 • روشن (کمی صورتی رنگ ، اروپایی) (24 %)
 • طلایی (زرد و کمی تیره ، اسیایی) (9 %)
 • خرمایی (قهوه ای روشن یا تیره ، گاهی هم ته رنگ قرمز یا زرد) (9 %)
 • آبنوسی ( تقریبا سیاه یا همون شکلاتی) (6 %)
 • زیتونی ( زرد مایل به سبز ، یا کمی تیره) (4 %)
مجموع آرا (1072) رای دهید
نظر دهید   (15 نظر)
2017-08-10 15:06:22 +0430 +0430

آیا از زندگی فعلی خود راضی هستید؟

 • بله (32 %)
 • خیر (56 %)
 • نمیدونم (12 %)
مجموع آرا (753) رای دهید
نظر دهید   (9 نظر)
2017-07-28 10:14:28 +0430 +0430


Top Bottom