ساکن طبقه وسط (۵ و پایانی)

1399/09/22

...قسمت قبل

(توجه:این یک داستان است،نه یک خاطره)
حرارت بدنم بالاتر رفت و تپش قلبم بیشتر و ترس همه وجودم رو گرفت!با یه عکس العمل طبیعی دستامو جلوی معاملم گرفتم و پریدم پشت در اتاق و به غزاله که داشت با چشمهای متعجب نگاهم میکرد،خیره شدم و با صدای آرومی که از ته گلوم در اومد پرسیدم؛
.
_این کیه الان؟بگا رفتیم؟
.
صدای بسته شدن در به گوشم خورد و همزمان که غزاله از روی تخت بلند میشد،زد زیر خنده و شورتش رو از روی زمین برداشت و به طرفم اومد.
.
+چته دیوونه؟فاطمست!چرا هل شدی؟!فاطی یه چایی بذار الان میایم!
_یعنی چی فاطمست؟!چرا کلید خونه تورو داره؟!
+چرا داره،چون فاطی عشقه!کلید خونه که هیچی،همه زندگیم واسه خاطر اونه!
.
این آخری هارو در حالتی که جدی شده بود گفت و شورت به دست از اتاق خارج شد و درو بست!تنم همچنان میلرزید و یخ بود!با شنیدن صدای پچ پچ و خنده هاشون یکم آرومتر شدم.همونطور که لباسهام رو میپوشیدم،به حرفهای غزاله ام فکر میکردم که؛فاطی عشقه و…توی این چند مدت که با غزاله ارتباط داشتم توی کارهاش و صحبتاش متوجه شده بودم که چقدر همدیگرو دوست داشتن،اما حالا قضیه واسم بودار شده بود و یه جور دیگه بهش نگاه میکردم!
حس ترس و وحشت،حالا جاش رو داده بود به احساس خجالت دیدن فاطمه که همچنان با غزاله میگفتن و میخندیدن!هر چندلحظه یکبار هم غزاله صدام میزد که برم بیرون و چرا موندم توی اتاق.از دستش لجم گرفته بود و میخواستم خفش کنم اما خودم رو آماده کردم که وقتی رفتم بیرون یه سلامی کنم و برم،پس نفس عمیقی کشیدم و از اتاق زدن بیرون.اولین چیزی که دیدم چادر گل گلی فاطمه روی دسته صندلی بود و کمی جلوتر خود فاطمه که چسبیده به غزاله روی مبل راحتی سه نفره،دست در دست همدیگه نشسته بودن و من رو نگاه میکردن!
.
_به به آقا نوید،بالاخره تشریف فرما شدین!
+سلام فاطمه خانوم،خوبین؟جناب کریمی خوبن؟
*سلام نوید جان،خوبم،تو خوبی؟خسته نباشی دلاور.
.
و باز هردو زدند زیر خنده.
.
+خب غزاله من برم،فعلا.
_کجا بری؟بیا بگیر بشین تازه میخوام چایی بیارم بخوریم باهم.
.
نگاهی به غزاله که همچنان با شورت و سوتین دستهای فاطمه رو محکم گرفته بود و یک پاش رو روی اون یکی انداخته بود،کردم و گفتم:
.
+نه دیگه میرم که شما راحت باشید.
.
دوباره خداحافظی کردم و نزدیک در شدم که عزاله از پشت دستم رو گرفت و به طرف مبلها کشید.مخم کار نمیکرد و انگار که اختیارم دست خودم نباشه همراهش شدم و روی مبل تک نفره نشستم.
.
*تو متولد چه ماهی هستی نوید؟
.
نگاهی اول به غزاله که خرامان خرامان با بدن لخت به طرف آشپزخونه می رفت و بعد به فاطمه که با دامن بلند و بولیز یقه بازش روبروم نشسته بود انداختم.
.
+مهر،۲۷مهر.
*عههه،چه جالب،غزالم مهریه،منم آبانیم.
_چه باحال،سه تامون پاییزی هستیم.
*یعنی امروز که بیستمه،دقیقا هفته بعد تولدته،آره؟
+آره دیگه فکر کنم.
.
چند دقیقه ای به همین حرفها گذشت تا غزاله سینی چای به دست به طرف ما اومد.اون رو روی میز جلوی مبلها گذاشت،کنترل تی وی و ماهواره رو برداشت و روشنش کرد و زد یه شبکه که موزیک شاد پخش میکرد و شروع کرد!با همون وضعیتش که فقط شورت و سوتین تنش بود،به طرز فوق العاده خنده داری شروع به رقصیدن کرد.پاهاشو خم میکرد و کونش رو به طرفین میچرخوند و با این کارش باعث شد من و فاطمه از خنده روده بر بشیم.شورتش لای چاک کونش گیر کرده بود و همین،اون صحنه رو خنده دارتر هم میکرد.دست فاطمه رو گرفت و آورد وسط و دونفری مشغول شدن و من هم که دیگه کاملا استرسم ریخته بود،براشون دست و سوت میزدم!
.
شب شد و جلوی تلویزیون خونه خودم لش کرده بودم که توی واتس اپ برام پیام اومد.بازش که کردم متوجه شدم توی یه گروه سه نفره قرار دارم!با اینکه جریانات صبح باعث شده بود که بیشتر با فاطمه هم احساس راحتی پیدا کنم و با هردوشون صمیمیتر بشم،اما درواقع تشکیل این گروه توسط غزاله بود که دنیای جدیدی رو برام ساخت!من زیاد اهل گروه و چت کردن توش و خرتوخر بازیهای معمول داخلشون نبودم،اما خب یه جورایی بدم هم نمیومد اینجوری از تنهایی در بیام!توی این چند سالی که نبودم دیگه از تمام رفقام بیخبر شده بودم و محیط سر کارم هم اونقدر رسمی و خشک بود که جرات نداشتم دو کلمه مثل آدم با همکارهام صحبت کنم و رفیقی پیدا کنم!
با اینکه تو گروه بودم اما نسبت به اون دوتا کمتر چت میکردم و فقط آخر شبها شاید یکم باهاشون همراهی میکردم.بعضی وقتها که اونا باهم چت میکردن و بیشتر حرفای زنونه میزدن،پیش خودم میگفتم؛خب مشنگا برید تو چت خصوصی به هم این کس و شعرارو بگید خب!شما که صبح تا شب آویزون همدیگه اید،دیگه منو چرا نشوندین این وسط؟!و البته بعضی از حرفهاشون اونقدر بیربط به من بود که دور و برم رو نگاه میکردم و دنبال دوربینی میگشتم که مثل سیامک انصاری بهش خیره بشم!آخه دیوثا چرا باید عکس سوتینتون رو بذارید بعد در موردش حرف بزنید؟!!
اما از حق که نگذریم وقتی بحثای سکسی توی گروه راه می انداختن خوشم میومد و دوست داشتم که از منم بخوان باهاشون هم صحبت بشم که معمولا هم با کمال میل میشدم!
.
همه آدما یه دونه یا چنتا فانتزی سکسی تو ذهنشون دارن و بعضی وقتها هرکاری میکنن که به اون فانتزی دست پیدا کنن!این یکی از جمله های قصار فاطمه بود که تو گروه گفته بود و هرساعت که میگذشت با اونم به اندازه غزاله راحتتر و خودمونی تر میشدم.
.
سه شنبه شد و دوروز به تولدم مونده بود که غزاله بهم زنگ زد و گفت که میخواد ۵شنبه برام تولد بگیره و واسه اینکارش باید کلید واحدم رو بهش بدم تا از صبح کاراشو بکنه!اولش ناز کردم اما بدم هم نمیومد که یه نفر بعد چندسال واسم تولد بگیره!پس پنجشنبه صبح قبل رفتن کلید رو بهش دادم و رفتم سرکار به امید اینکه امشب یه کس و کیکی میزنم به رگ و دلی از عزا در میارم!دفعه قبل که هرکاری کرده بودیم،با ورود فاطمه از دماغم بیرون اومده بود،پس مطمئن بودم امشب حتما برام جبران میکرد!ساعت نزدیک ۱ ظهر بود که رسیدم جلوی در واحدم و زنگ رو زدم.غزاله درو باز کرد و داخل که شدم کل هال خونه تزئین شده بود و دوسه تا از  صندلی های خودش رو هم آورده بود اونجا.
.
_خب نوید کارمون فعلا تمومه.دیگه توهم یکم استراحت کن و منم برم کارامو کنم تا شب.
+باشه غزاله،بازم ممنون.اصلا انتظار نداشتم.
_حالا کجاشو دیدی،شب یه سوپرایز مشتی واست دارم!ساعت ۸،۷ میبینمت.فعلا
.
و چشمکی زد و رو پنجه هاش بلند شد و لبهام رو بوسید و رفت.
دوش گرفتم و کارام رو کردم و گرفتم خوابیدم تا شب حسابی جون داشته باشم و سرحال باشم.نزدیک ساعت ۷ پاشدم و آماده شدم که همون موقع غزاله زنگ خونه رو زد و کیک به دست داخل شد.
.
_پس فاطمه کو ؟
+اون دیگه کار داشت نتونست بیاد.یهو واسشون مهمون رسید،دیگه گیر کرد.حالا واسش کیک نگه میدارم،گفت اخر شب یه گریزی میزنه ۵دقیقه میاد پیشمون .
.
مثل همه جشن تولدای معمولی دیگه پیش رفت.فوت کردن شمع و بریدن و عکس و ازینجور کارا.یکم که گذشت کم کم همه چیز رو ول کردیم و لب تو لب شدیم تا بریم سر اصل مطلب…
.
_نوید من واست یه هدیه ام دارم،اما باید چشاتو ببندم و بریم تو واحد من،سوپرایزه!
+خب دیگه چرا چشام رو ببندی دیوونه،بریم دیگه همینجوری.
_نه دیگه اذیت نکن باید چشات بسته باشن.
.
شالش رو که باخودش آورده بود برداشت و چشمهام رو بست و دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید.داخل واحدش که شدیم در رو بست و چند لحظه بعد با چشمای همچنان بسته روی تخت پرتم کرد.بوی عجیب و تحریک کننده ای تمام خونش رو پر کرده بود.میدونستم که امشب قراره کلی حال کنیم و یه شب خاطره انگیز رو باهم داشته باشیم،پس اجازه میدادم هرکاری که دوست داره انجام بده.
.
_نوید اصلا تا نگفتم چشماتو باز نکنیا،خب؟
+باشه بابا چند دفعه میگی،فهمیدم دیگه.حالا سوپرایزت چی هست که اینقد واسش صغرا کبرا میچینی؟!
.
دستش رو گذاشت روی بازوهام و فشار آورد تا از حالت درازکش بلند بشم و بنشینم.تی شرتی که تنم بود رو در آورد.روی دو زانوم نشستم و اون هم از روبرو دستش رو گذاشت روی شونه هام و بدنش رو به بدنم چسبوند و لبهاش رو گره زد به لبهام.برخورد سینه های لختش به سینه های خودم حس عجیب و باورنکردنی رو بهم داد.گرمای نوک سینه هاش که حتی بدون دیدنشون هم میتونستم بزرگیشون رو احساس کنم،تمام بدنم رو مور مور کرده بود.تا الان نشده بود سینه هاش رو بدون لباس یا سوتین ببینم و حالا هم که میتونستم،اون چشمام رو بسته بود و نمیگذاشت که نگاهشون کنم.کل بدنم داشت داغ می شد و کیرم آروم آروم درحال قدکشیدن بود که دستش رو به کمرم کشید و بعد از چندبار بالا پایین کردن روی اون،از کمرم جداشون کرد و روی هوا نگهشون داشت!انگار که یه عطر دیگه به غیر از عطر تن غزاله و بوی شهوت انگیز داخل اتاق به مشامم خورد.چشمهام بسته بود و نمیتونستم چیزی ببینم،اما یکهو احساس کردم به غیر از غزاله که جلوم نشسته،یک نفر هم پشت سرم قرار داره!تپش قلبم به طور عجیبی بالا رفت.باز ترس و استرس همه وجودم رو گرفت.غزاله رو صدا زدم،اما جوابی نداد.ترسم بیشتر شد و تا اومدم شال رو از جلوی چشمام در بیارم،بدن داغ یک نفر دیگه از پشت به کمرم چسبید!یه زن بود،زنی که سینه هاش مطمئنا به اندازه سینه های غزاله نبود،اما اونقدری بزرگ بود که متوجه بشم یک زنه!سرش رو از پشت به گوشم نزدیک کرد و با صدایی آروم و شهوانی گفت:
.
_نوید جون منم فاطمه.امشب میخوایم با غزال جونم یه شب خاطره انگیز اول واسه تو و بعد واسه خودمون بسازیم.آماده ای؟!
.
آب دهانم رو قورت دادم.برخورد نفسهاش به گوشم و همچنین صدای شهوت انگیز و البته معرفی خودش،تمام موهای تنم رو سیخ کرد.غزاله هم سرش رو نزدیک سر اون و گوش من کرد و گفت:
.
+آماده ای نوید؟!
.
دوباره آب دهانم رو قورت دادم و با من و من گفتم،آره آماده ام.
با شنیدن این کلمات از من،صدای چسبیدن لبهاشون به همدیگه و ملچ و ملوچی که راه انداختن،گوشم رو پر کرد.بدنهای داغشون رو بیشتر به بدن من فشار دادن و هرکدوم دستهاشون رو به جلو و عقب بدن من قلاب کردن و با شدت بیشتری شروع به لب گرفتن از هم کردن.وااای که چه حس عجیبی بود.حسی عالی که تا الان هیچوقت تجربش نکرده بودم.به خودم اومدم.دیگه از این بهتر نمیشه نوید!به هیچی فکر نکن و تا میتونی حالش رو ببر!حتی تو خوابتم نمیدیدی یه همچین روزی رو که دوتا کس طلا تورو بین خودشون فشار بدن کسخل!!
.
غزاله دوباره لبهاش رو روی لبهای من گذاشت.مزه رژ خودش که با رژ فاطمه و مزه دهان اون مخلوط شده بود،بهترین مزه دنیارو القا میکرد.فاطمه همونطور که از پشت گردن من رو میبوسید و میلیسید،دستش رو گذاشت روی سگگ کمربند من و آروم اون رو باز کرد.شلوارم رو تا روی زانوهام پایین کشید‌.غزاله لبهام رو بیخیال نمیشد،پس تو همون حال به فاطمه کمک کردم تا شلوارم رو از تنم بکنه‌.نمیدونم به همدیگه علامت میدادن یا نه،اما با حرکتی هماهنگ و سریع جاشون رو تغییر دادن و جا به جا شدن.فاطمه که اومد جلو،شروع کرد بالای سینه هام و بعد خود سینه هام رو بوسیدن و در هنون حال دستش رو به شورتم گرفت و پایین کشیدتش.خودم احساس میکردم که کیرم چقدر سفت و بزرگ شده،جوری که تاحالا هیچوقت دیگه ای نشده بود.احساس اینکه نفس گرم دوتا خانوم همزمان به بدنت میخوره،چیز عجیب و جدید و فوق العاده ای بود.شورتم که در اومد من رو همچنان با چشمهای بسته خوابوندن و هردو باهم شروع به ساک زدن کردن.واااای مگه میشد اینقدر خوب باشه!نوبتی یا باهم دهانشون رو روی کیرم میگذاشتن و بالا پایین میکردن و همزمان دستهاشون روی سینه و پاهای کشیده میشد‌.هر چندلحظه یکبار لبهاشون رو از روی کیرم برمیداشتن و از صدای ملچ و ملوچی که میومد میفهمیدم که دارن از همدیگه لب میگیرن.یهو یاد جمله حکیمانه فاطمه افتادم که یه روز گفته بود؛
_همه آدما یه دونه یا چنتا فانتزی سکسی تو ذهنشون دارن و بعضی وقتها هرکاری میکنن که به اون فانتزی دست پیدا کنن!
پس اون فانتزی که میگفت همین بود!فانتزی که این دونفر داشتن و حالا بهش رسیده بودن!و من چه خوشبخت بودم که میون فانتزی اونا قاطی شده بودم!
بلند شدن و دست من رو هم گرفتن و بلندم کردن.
.
_غزاله چشم بندمو در بیارم؟
+نه عزیزم،امروز نه.بذار واسه دفعات بعد.
*دفعات بعد با چشمای باز هرکاری که دوست داشتی رو انجام بده و نگاه کن.
.
نوع حرف زدنشون هم خیلی خیلی سکسی شده بود لاکردارا!با اینکه تخت یک نفره بود اما سه تامون خیلی راحت توی هم میلولیدیم و البته این از هنر اونها بود!غزاله من رو عقب کشید و بعد از چند لحظه که کیر من رو از عقب هدایت کرد تو کس فاطمه و خودش با اون سینه های بزرگش بهم چسبید،پوزیشن رو درک کردم.کس داغ فاطمه میون تاریکی که توش قرار گرفته بودم،یه پنجره بود رو به روشنایی!جلو عقب میکردم و فاطمه آه و ناله میکرد و دستهای غزاله روی بدنم میچرخید و گردنم رو میبوسید‌‌‌.دوست داشتم یهو چشم بندم رو بردارم و همه چیز رو نگاه بیاندازم،اما تحمل کردم.شدت تلمبه هام که شدیدتر میشد،کیرم در میومد و غزاله باز میگرفتش و با دقتی خاص توی کس فاطمه قرارش میداد.لحظه ای به این فکر کردم که پس فاطمه ام اوپنه و ما نمیدونستیم!نمیدونم چرا اصلا فکرش رو هم نمیکردم که فاطمه هم…
در تمام طول سکسمون احساس میکردم که خوابم،اما نبودم.احساس اینکه تک تک سلولهای بدنت دارن از این دقایق لذت میبرن،من رو به اوج میرسوند.
صدای ناله های شهوتناک فاطمه بیشتر و بیشتر میشد و غزاله کنار گوش من ترغیبم میکرد که محکمتر بزنم و بمونم،اما نمیدونست همین کلماتش و حتی برخورد نفسهای گرمش و خراشی که ناخونهاش روی سینه ام می انداخت من رو بیشتر تحریک می کرد و به اوج میرسوند.یکم دیگه که ادامه دادم فاطمه جیغ بلندی کشید و بدنش شل و سفت شد و متوجه شدم که به ارگاسم رسید.کیرم و در آوردم و غزاله من رو کنار فاطمه که ولو شده بود چپوند و بعد مکثی پاهاش رو دو طرفم قرار داد و نشست روی کیرم.میدونستم که دیگه تحمل ندارم و چیزی نمونده که ارضا بشم،اما باز چند لحظه ای بالا پایین کردنای غزاله رو هم تحمل کردم اما بالاخره فریاد زدم که دارم میاااام.غزاله پایین پرید و سریع دوتا دست روی کیرم و دوتا دست روی بدنم شروع به حرکت کردن و من انگار که تمام وجود و انرژیم بیرون بزنه،ارضا شدم.حتی با چشمای بستمم میتونستم پرتاب آبم رو،رو به آسمون متوجه بشم و جون جون گفتنایی که از دهان اون دوتا نمیافتاد،اون لحظه رو تبدیل کرد به بهترین لحظه سکسی عمرم‌.چند لحظه ای انگار که بیهوش شده باشم چیزی متوجه نشدم اما با صداهایی به خودم اومدم.نباید این کار رو میکردم اما شیطنتم اجازه نداد و شال رو یکم بالا زدم و دیدم که تو همون یک ذره جا،پاهاشون رو ضربدری به هم قلاب کردن و کسهاشون رو به هم چسبوندن و با لذتی تمام توی هم میلولن!هنوز باورم نمیشد که من بعد چند سال دوری از شهرم،برگردم و با سر برم تو خمره عسل!این تازه اول کار بود و از این به بعد خیلی بیشتر از اینها سه نفری باید توی هم گره میخوردیم!از این به بعد میتونستیم به تمام فانتزیامون دست پیدا کنیم!راستش حالا که خوب فکر میکردم من هم فانتزیای زیادی توی ذهن دارم!
چشمهاشون رو بسته بودن و کسهای خیسشون رو با تمام قوا به هم میمالیدن و من زیر چشمی نگاهشون میکردم و لبخند میزدم و دستم روی کیرم رفته بود که یکهو صدای زنگ واحد و بلافاصله صدای در اومد!سه تامون خشکمون زد و من از روی تخت پریدم،اما دیگه توانی برای کاری نداشتم!توی یک لحظه به هم خیره شدیم و دوباره صدای زنگ و در به گوشمون خورد…

(پایان)

نوشته: Farhad_so


👍 41
👎 8
48701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

781295
2020-12-12 00:29:39 +0330 +0330

سلام دوستان عزیزم.ممنون بابت مطالعه این داستان.میخوام یه توضیح کوچیک بدم که،مطمئن هستم خیلیهاتون دوست داشتین یا فکر میکردید اگه داستان جور دیگه ای پیش میرفت یا تموم میشد بهتر بود،اما میخوام بگم که یه داستان رو میشه به صدها جور مختلف پیش برد یا تموم کرد که من با توجه به تم سایت،ترجیحم این بود که بیشتر رنگ و بوی سکسی داشته باشه تا مسائل دیگه.و اگر طولانی شد عذر میخوام.ممنون از همگی شما عزیزان.


781304
2020-12-12 00:38:35 +0330 +0330

فرهاد جان عزیز داستانت مثل همیشه عالی بود
به امید داستان های بهتر و بیشتر از تو دوست عزیز فقط یه پیشنهاد
لطفا داستان های عاشقانه و جنایی هم بنویس

خب آقا همه اینا به کنار اون یارو که همراه مامانش کون میداد چیشد داستانش بنویس بابا اه منتظریم

1 ❤️

781306
2020-12-12 00:40:18 +0330 +0330

نیاز به انتهای باز داستان نبود.باز اگه ادامه دار بود یه چیزی ولی دوقسمت با یک جور انتها زیاد جالب نیست.حیفه زحمت میکشی بخواد ایراد داشته باشه.درکل ممنون

2 ❤️

781308
2020-12-12 00:43:35 +0330 +0330

چون سایت اجازه بیشتر از 5 قسمت رو نمیده کامنت قسمت ششم رو اینجا میزارم!!!

  • نوید در خواب بیند نود زنانه! /جقی مفت مفت زند رو هر یه دانه!!
  • کسی دیدی کونی دادی جریمه!! علیو کاظمو اصغر کریمه!
  • زدن زنگ درو زنگ خودت رو!! / پاشو سوزن بیار دوزش! کونت رو!
  • چو کس سر میزند می زند واحد کناری/ شود بر 4 داداش کونو قناری!!! 😁

781310
2020-12-12 00:44:07 +0330 +0330

سهراب جقی!!

3 ❤️

781311
2020-12-12 00:48:00 +0330 +0330

فرهاد عزیز
فی المجموع داستان کوتاه زیبا و خوبی رو شاهد بودم
غلط املایی و نگارشی و… به چشم نمیخورد
فقط به نظرم قسمت های قبلی را خیلی خوب پیش برده بودی و قسمت اخرت یک جورایی مثل فصل اخر گیم اف ترونز بود
ینی به طور کلی از قسمت های قبلی سطح پایینتری رو شاهد بودیم
قلم قوی ای داری دوست من منتظر کارهای ایندت هستم
لایک به احترام قسمت های قبلیت
موفق باشی 👏

3 ❤️

781314
2020-12-12 00:48:29 +0330 +0330

خب این بار کی در زد؟
خوب تموم نشد. این همه صغراکبرا که فاطی بیاد و بده و بره؟
کاش…!
بولیز درست نیست، بلوز درسته و یه سری اشتباهات دیگه.
امیدوارم بعدیها خیلی بهتر باشن. ✔️


781343
2020-12-12 01:32:45 +0330 +0330

داستان پایان خوبی نداشت
بهتر از قسمت قبل بود ولی پایانه بازی ک براش گذاشتی فکر آدمو میخوره
اون انتظاری ک ب عنوان یه قسمت آخر ازش داشتمو نتونست براورده کنه
تازه داشت ب جاهای خوبش میرسید
ب قوله دوستمون اینهمه صغراکبرا ک فاطمه بیاد بده و بره؟

3 ❤️

781347
2020-12-12 01:41:22 +0330 +0330

آقا خسته نباشید داستان بااینکه از نظر خودم دوقسمت اولش خیلی بیشتر جذاب بود اما در کل جالب بود خدا شانس بده بخدا ما هم یه عمره خونه مجردی داریم از بد حادثه از شونزده واحدی که ساختمون هست دو تاش خالیه و سیزده تا دیگه هم خونه سالمندان همه خانم و آقاهای مسن هستند و تازه آخر هفته به خانه سالمندان مهدکودک و پیش دبستانی هم اضافه میشه چون هر کدوم از واحدها چهارپنج تا نوه دارن که‌همه‌میریزن اونجا و هیچی آقا وضعی میشه که بیا و ببین از سر و صدا گاهی میگم خدا را شکر ماهی بیست روز را نیستم و سر کارم شهرستان وگرنه دیوونه شده بودم تا الان این آقا هم اومد تو خونش و دوتا هلوی پوست کنده نصیبش شد اما این آخرش احتمالا همون کاظم بوده و آقا نویدمون را به هفت روش سامورایی ترتیباتش را میده 😂😂😂

2 ❤️

781351
2020-12-12 01:54:49 +0330 +0330

فرهاد جان خسته نباشی
راستش به دلیل مشغله ی زیاد نتونسته بودم قسمت قبل رو بخونم
امشب جفتش رو باهم خوندم، بدون شک یکی از بهترین اروتیک نویس های سایتی و داستانات درصد شهوانی بودنشون بالاست😁
تهشم بنظرم باحال بود البته این نظر منه
لایک تقدیمت❤

1 ❤️

781374
2020-12-12 05:55:09 +0330 +0330

اولا این دیگه توهم بود،
دوما من بعنوان یه دختر میگم که ماها حسودیم و کسی رو نمیاریم وسط رابطه و اینم توهم توست،
اون بستن چشم و یکی از جلو و اون از پشت هم از فیلم پورن برداشت کردی،نداریم اصلا!
کمتر چرت بگو کله کیری

1 ❤️

781375
2020-12-12 05:57:14 +0330 +0330

بزار آخر داستانتو من بگم😂
اینبار بابای فاطمه و کاظم بود پشت در، و تا خود صبح دونفری کونتو گاییدن
😂😂😂
دیوص ساختمانتون خانه عفافه یا جنده خونه؟؟؟

1 ❤️

781380
2020-12-12 07:14:33 +0330 +0330

ععععهه خیلی لوسی این صدای زنگ آخر ینی چی؟

0 ❤️

781383
2020-12-12 07:50:40 +0330 +0330

عالی بود
فقط اینکه نوشتی قسمت پنج و پایانی یعنی دیگه ادامه نداره ولی اینکه اخر داستان یه معما کار گذاشتی یعنی ادامه داره اما به اسم بخش دوم، پس امیدوارم خیلی زود ادامشو بنویسید.
قلمتون مانا

0 ❤️

781385
2020-12-12 08:08:42 +0330 +0330

EAZY؛

ممنون ازت دوست من.برام خیلی جالبه که شما اینجا و دو سه تا از دوستان توی پیام خصوصی ازم خواستن همچین داستانی با موضوع مادر و پسر و تابو و اینجور چیزا بنویسم اما با اینکه نظر شما مورد احترامه اما اینجور داستانها راست کار من نیست.

0 ❤️

781386
2020-12-12 08:11:04 +0330 +0330

m5246؛

مرسی از نظرت دوست من اما همونطور که توضیح دادم (کامنت اول) داستان رو میشه صدها جور تعریف و تموم کرد که من اینجوری تمومش کردم.

0 ❤️

781388
2020-12-12 08:15:25 +0330 +0330

shahx-1؛

😂😂به به شاه جان👍👍

1 ❤️

781390
2020-12-12 08:20:20 +0330 +0330

Jesus_horny_christ
لاکغلطگیر
Ahmad_AV
Siamaklavelorn835

ممنون از نظرات شما عزیزان

2 ❤️

781391
2020-12-12 08:21:47 +0330 +0330

Reza_sd77؛

ممنون از لطفت رضا جان.فدای تو

1 ❤️

781392
2020-12-12 08:22:54 +0330 +0330

Saeed_ni2000؛

مرسی از شما،شاید در آینده بخش دوم داشته باشه،شاید!

0 ❤️

781403
2020-12-12 09:50:09 +0330 +0330

همشو نخوندم ولی همون چند سطری هم که خوندم چنگی به دل نمیزد .

1 ❤️

781414
2020-12-12 11:38:45 +0330 +0330

من بي تعارف مي گم اصلا دوس نداشتم اصلا ولي به يك دليل تنها به يك دليل لايك مي دم چون آخرشو عالي تموم كردي يعني فوق العاده بود
من گفتم اول ٥ قسمتو بخونم بعد نظر بدم
اصلا روون نبود يعني اصلا خوندنش سخت بود
صحنه هاي سكسيش جذاب نبود
و داستان اصلا آدمو مجذوب نمي كرد كه هيچ بيش تر خسته مي كرد
و لازم بود يك قسمت ديگه ادامش مي دادي
ولي بازم مي گم فقط و فقط به علت پايان شاهكارت لايك مي دم و دوس دارم كه فصل ٢ رو هم بنويسي

1 ❤️

781418
2020-12-12 11:52:18 +0330 +0330

بنظر من ادامش بده

1 ❤️

781448
2020-12-12 14:48:39 +0330 +0330

برعکس بقیه، من همیشه پایان های باز دوست دارم.
و به نظرم قشنگ ترین تیکه ی کل این چند قسمت همین پایانش بود ❤

1 ❤️

781450
2020-12-12 15:08:50 +0330 +0330

@آروین؛

ممنون بابت خوندن همون چند سطر دوست من

0 ❤️

781451
2020-12-12 15:11:36 +0330 +0330

Jeeefri؛

ممنونم ازت دوست من که بی تعارف نظرت رو دادی.واسم ارزشمنده.حالا که خیلیا دارن میگن شاید یه روزی ادامش دادم.

0 ❤️

781452
2020-12-12 15:21:16 +0330 +0330

Smk13891024؛

ممنون ازت دوست من،امیدوارم بشه

0 ❤️

781453
2020-12-12 15:23:52 +0330 +0330

الهه ی آتش؛

ممنون از شما.مرسی از نظرت

1 ❤️

781571
2020-12-13 11:19:14 +0330 +0330

عالی بود ولی جای ادامه دادن داره به نظرم ادامش بده

1 ❤️

781686
2020-12-14 05:07:11 +0330 +0330

فرهاد جان خسته نباشی دلاور
لایک نوش جونت
چندتا نکته
اول اینکه جالبه برام تو تمام داستانهای این سایت اول زن ها ارضا میشن و میلرزن و گاهی هم چند بار ارضا میشن بعد مرد داستان تازه ارضا میشه در صورتیکه در واقعیت نقطه ارضا زن ها خیلی طولانی تر از مردها هست .به نظرم کاش وارد این کلیشه نمی شدی
دوم اینکه احتمالا پشت در مادر فاطمه بوده که از قبل بهش گفته بودن نیم ساعت دیگه بیا تو هم بلرز
یک ساعت بعدشم آقای کریمی میاد یه کونی میده و میره
در کل بهتر بود آخر داستان رو می بستی و مثل فیلم های اصغر فرهادی باز نمیزاشتی
منتظر نوشته های بعدیت هستم

1 ❤️

782101
2020-12-17 02:00:45 +0330 +0330

لایک.داستان خیلی خوبی بود من خیلی خوشم اومد ممنون ازت👏👏👏

1 ❤️

782933
2020-12-23 01:18:39 +0330 +0330
0 ❤️

786454
2021-01-14 22:03:57 +0330 +0330

یعنی همچی رفته بودم تو داستانت جایی که نوشتی صدای زنگ در اومد منم تپش قلب گرفتم

0 ❤️

Top Bottom