جستجوی داستان

داستان‌های سکسی برگزیده

داستان های سکسی برگزیده ماه (به انتخاب کاربران)

نام داستان بازدیدها
تجاوزِ توافقی! 102048 80 47
سکس در پناهگاه 43587 45 3
بهای سکس ضربدری... 69694 41 7
فاحشه های باکره.. 29354 39 10
شاه ایکس در غروب مردم آزاران (۲) 4746 38 4
اوپن ریلیشنشیپ.. 21530 29 2
زن کرد یعنی غیرت شجاعت و مردانگی 32280 24 19
سکس با خواهرزن حشریم میترا 124069 24 21
روح (۱) 5735 23 2
زنم رو دادم جلوم کرد 104234 23 24
چی شد که من کونی شدم خودم هم نمیدونم 16214 20 0
منو مامانم در نبود شوهرامون رفتیم خرید 73574 18 48
کردن زن چادرگل گلی از کون 64802 16 17
چشم های او (۱) 5844 16 2
زندگی من پس از باکرگی (۱) 17156 16 4
زندگی مخفی پرهام (۱) 14556 15 4
کون دادن من به شیمیل شیدا 29162 15 14
گناه شیرین 33495 15 3
من فقط هفده سالم بود 10800 15 0
سریال من و خواهرم 60215 14 18

 

داستان های سکسی به ترتیب انتشار

نام داستان بازدیدها
تو اوج مستی.. 8409 9 6
سكس های خانوادگی فروغ چادری (۱) 19501 6 7
آغوش آرام آرزو 6083 10 1
اجازه هست برات بخورمش؟ 13877 6 5
خانواده خانومم 21609 3 2
حسین و پسرعمه 3804 1 4
همه چی با یه تحقیر شروع شد 9100 3 9
من فقط هفده سالم بود 10800 15 0
شوهرم بدجوری حاملم کرد 51435 8 51
عمه یا ابزار جنسی یک جقی 30285 11 3
دفعه اول و آخر 15939 0 8
روح (۱) 5722 23 2
منو مامانم در نبود شوهرامون رفتیم خرید 73574 18 48
خاطره یک سکس لذیذ 17665 2 6
سکس با علیرضا تو دستشویی مدرسه 12481 5 4
گی با پسر مذهبی 10755 5 7
کونی که همه کردند 17650 6 6
میسترس زیبای همزبان در اروپا 19703 5 18
زندگی در دو روز و سه شب 24435 14 4
فاحشه های باکره.. 29329 39 10


طبقه‌بندی داستان ها


بازگشت به صفحه اول