نیمه ی گمشده ی یک فوت فتیش (۱)

1399/12/02

سلام به همگی ، خب دوستان همونطور که من اخر قسمت اول هم گفتم خیلی از این اتفاقات فانتزی هاییه که یه فوت فتیش داره و من بخاطر این که داستان جذابیت بیشتری داشته باشه مینویسم پس انقدر سعی نکنین از توش گاف در بیارین که مثلا بگین داستان واقعی نیست چون خودم دارم میگم که بیشترش زاییده ذهن کصشر خودمه و واقعی نیست .

خب بعد از اون شب بیاد موندنی ، رومون به هم باز شد و رل زدیم و تقریبا هر روز پیش هم بودیم حتی روز هایی که دانشگاه نداشتیم با هم بیرون میرفتیم و راحت تر درباره ی مسائل سکسی و فانتزیامون حرف میزدیم و نیوشا هم که دیگه کامل با حس من اشنا شده بود از پاهاش عکس های یهویی میگرفت و برام میفرستاد اما خب جفتمون دوست داشتیم مثل اون شب حال کنیم که فرصتش جور نمیشد .
اواخر ابان بود خانواده رفته بودن شهرستان به مامان بزرگم سر بزنن من به بهونه ی دانشگاه پیچوندم و باهاشون نرفتم ،زنگ زدم به نیوشا و برنامه چیدیم که بریم بیرون و بعدش با همدیگه بریم خونه ی ما و خب جفتمون میدونستیم که چی میخوایم .
بعد از ظهر بود که رفتم دم خونشون دنبالش و زنگ زدم بیاد پایین ، مثل همیشه با استایل دلبرش اومد ، مانتو و دامن بلند و جوراب شلواری مشکی با یه نیم بوت . سوار ماشین شد و سلام و احوال پرسی کردیم . من طبق معمول چشمم به بوت های خوشگلش بود و نیوشا هم فهمید و پرسید تیپمو دوست داری ؟! منم گفتم: عالیه ، ولی جای پاهات اونجا نیست . اونم خندید و گفت : اره راستی بعد خم شد و زیپ بوت هاشو باز کرد و پاهاشو از تو بوت در اورد و گذاشت روی رون پای من و منم ماشین رو روشن کردم که بریم سمت کافه . تو راه بیشتر از اینکه که حواسم به راه باشه بیشتر به پاهای نیوشا بود . مگه میشه فوتفتیش باشی و از اون پاهای سفید و خوش تراش با اون لاکای قرمز تو جوراب نازک مشکی و دامن بگذری ؟!!
بلاخره رسیدیم کافه ، رفتیم و نشستیم یه مقدار با هم حرف زدیم . مطمئن بودم که اونم دل تو دلش نیست که زودتر بریم و یه شب خوب با هم بسازیم . حدود نیم ساعت بیشتر تو کافه نموندیم و بلند شدیم که بریم سوار ماشین شدیم خواست که دوباره پاشو از بوت در بیاره که بهش گفتم : نمیخواد عزیزم ، بزار یه مقدار اون تو عرق کنه اینطوری بهتره . اونم یه لبخند زد و راه افتادیم سمت خونه حدود ۲۰ دقیقه بعد رسیدیم ، ماشینو بردم پارکینگ و سوار اسانسور شدیم رسیدیم خونه در رو باز کردم و بهش گفتم که بزاره من بوت هاشو در بیارم اونم گفت چرا که نه . دولا شدم زیپ و بند بوت هاشو باز کردم و خیلی اروم پاهای عرق کردش رو در اوردم و بوسشون کردم اون گفت: به نظرت بهتر نیست بریم تو بعدش این کار ها رو بکنیم ؟! منم گفتم : درسته . رفتیم تو خونه نشست رو مبل و من براش یه مقدار میوه و شربت اوردم . لیوان شربت رو برداشت و پاهاشو انداخت رو همدیگه و شروع کرد به تکون دادن و گفت: منتظر چی هستی؟ .من که دیگه از خودم بیخود شده بودم رفتم جلوی پاهاش نشستم و پاهاشو گرفتم دستم و شروع کردم به ماساژ دادن و بو کردن و بوسیدن بعد از چند دقیقه گفت: دلت نمیخواد بلیسیشون ؟! منم گفتم : از خدامه و یکی از پاهاشو دو دستی گرفتم و شروع کردم به لیسیدن کف و قوزک پاش از روی جوراب شلواری بعد چند دقیقه که حسابی لیسیدم بلند شدم و دستشو گرفتم و بردم تو اتاق خواب ، انداختمش رو تخت و دامنشو از پاش در اوردم از انگشتای لاک زدش شروع کردم به لیسیدن و همینطوری زبونم رو روی اون ساق سفیدش میکشیدم یه خورده که لیسیدم ، لباس های دیگش هم در اوردم حالا فقط سوتین و جوراب شلواری پاش بود که زیر جوراب شلواریش هم یه شورت لامبادای مشکیه سکسیه ست سوتینش پوشیده بود. افتادم روش و شروع کردیم به لب گرفتن از هم دیگه و منم در همون حین که لبای همومو میخوردیم سوتینش رو باز کردم و ممه ی های ۷۰ نوک صورتیش رو شروع به مالیدن کردم . نشست و زیپ شلوارمو کشید پایین و شورت و شلوارم رو در اورد و کیرمو کرد تو دهنش و ساک زد واقعا خیلی حرفه ای و ناز ساک میزد بهش گفتم که آبم داره میاد ، سریع تر ساک زد تا ارضا شدم و ابمو تو دهنش خالی کردم . افتاد رو تخت و من دوباره رفتم سمت ممه هاش و شروع کردم به خوردن ممه هاش وبا دست راستم کصشو که کامل از روی شهوت خیس شده بود از روی شورت و جوراب میمالیدم یه مقدار که مالیدمش یه وریش کردم و خوابیدم پیشش و شروع کردم لاپایی زدن و آه آهش در اومد تا وقتی که ارضا شد و آب کصش اومد ، رفتم که کرم بیارم و بهش گفتم داگی بشه پرسید: میخوای چیکار کنی ؟! منم به کون سفیدش که توی اون شورت و جوراب حسابی خود نمایی میکرد دست کشیدم و گفتم حیف این نیست که اکبند نگهش داری ؟! میخوام از این کون لذت ببرم . مخالفت کرد و گفت که نه درد داره و اینجور چیزا من گفتم نترس چیزی نمیشه مطمئن باش . اونم با اینکه میترسید و شک داشت قمبل کرد و داگی شد شورت و جورابشو که از اب کصش خیس شده بود تا زانوش کشیدم پایین و به سوراخش کرم زدم و اطرافشو مالیدم ، انگشت اشارمو کردم تو کونش و یه مقدار عقب جلو کردم بعد دوتا انگشتمو کردم توش ، یه مقداردردش اومد و جیغ زد از یه مقدار عقب جلو کردن انگشتام رو در اوردم و کیرم که حدود ۱۵ سانته رو حسابی کرم زدم و روی سوراخ کونش تنظیم کردم و کردم تو کونش ، جیغش رفت به هوا ، شروع کردم اروم اروم تلنبه زدن و اونم دردش میومد و هی میگفت نکن نمیتونم ولی من به تلنبه زدن ادامه دادم ، کم کم حس دردش به لذت تبدیل شد ، آه آه میکرد و میگفت اره حسین جرم بده . منم تلنبه میزدم و همزمان کصشو میمالیدم ، بهش گفتم آبم داره میاد و اونم گفت بریز روی پا هام منم کشیدم بیرون و ریختم روی جوراباش و بعد اینکه ارضا شدم رفتم کص صورتیش رو لیسیدم تا اونم ارضا بشه. دوتایی بیحال افتادیم روی تخت و حدود ۱۰ دقیقه همونطوری بودیم ، من بلند شدم و اون با خنده گفت : بس نبود برات ؟! منم پاشو گرفتم دستم و گفتم اصل کاری اینان بعد جوراب شلواری و شورتشو که تا زانوش قبلا کشیده بودم پایین در اوردم و شروع کردم به لیسیدن انگشتای لاک زده و نازش بعد نشستم رو تخت و نیوشا هم میدونست که فوتجاب میخوام و با پاهاش شروع کرد به فوتجاب و مالیدن کیرم یه ربع فوتجاب کرد که آبم اومد ریخت روی پاش اما اینبار خیلی کمتر .
خودمونو تر و تمیز کردیم و من لباسامو پوشیدم ، نیوشا جوراب شلواری و شورتشو که پر از اب کیر بود برداشت و گفت: من با اینا چه جوری برم خونه ؟! و بعد خندید بهش گفتم که احتمالا از این جوراب شلواری ها تو کشوی مامانم باشه و میتونم بدم بهش بپوشه ولی گفت نمیخواد خیلی معلوم نیست . بهش گفتم پس بزار من پات کنم اونم مخالفتی نکرد و منم شورت و جورابشو با ارامش وسواس پاش کردم ، و بقیه ی لباس هاش هم خودش پوشید ، خیسی و لکه های آب کیرم روی ساق جوراب شلواریش قشنگ معلوم بود ولی خب قرار بود با ماشین برسونمش پس کسی نمیدیدش . سوارش کردم و رسوندمش خونشون از هم خدا حافظی کردیم و رفت

ادامه دارد …

نوشته: x23


👍 12
👎 1
9801 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

792843
2021-02-20 02:41:07 +0330 +0330

خوب بود اما اگ اولش نمیگفتی که واقعی نیست بهتر میشد…
مثل این میمونه که انگار داری کتاب داستان میخونی!!

داستانت پر از چیزای الکی بود درحالی که برای سکس و رابطه هیچ وقتی نزاشتی و همش صرف چیزای دیگه شده…
هنوز نکردی زرتی ابت میاد خب یکم تعریف یکم چیز اضاف کن بین اون دوتا تا جذاب تر شه حداقل!!!

موفق باشی…

0 ❤️

792894
2021-02-20 09:47:46 +0330 +0330

ادامه دارد …
خدا رحم کنه جقی خان باز میخواد کصشر تراوش کنه از مغزش…

0 ❤️Top Bottom