پامالی

  1392/7/6

  داشتم بر می گشتم خونه.ظهر بود تقریبا".یه مرده فوری نشست صندلی جلو تاکسی.من با خودم گفتم وایستم تا یه مسافر دیگه بیاد بعد بشینم تا موقع پیاده شدن راحت تر پیاده بشم. چند لحظه بعد یه دختره اومد سمت ماشین.درو فوری باز کردم تا نگه شما برید داخل.نشست.من چند لحظه ای بیرون وایستاده بودم دیدم آفتاب گرمه نشستم داخل.البته در ماشینو نبستم.یکی دو دقیقه بعد دیدم یه پیرمرده داره میاد سمت ماشین ما.باخودم گفتم دمش گرم.یه بمال بمال افتادیم.تا ماشین راه افتاد احساس کردم خود دختره هم طالبه.یه ساک دستی داشت که گذاشته بود روی پاهاش.هی وول می خورد.چند لحظه بعد از تو کیفش شارژ ایرانسل که خریده بود درآورد و مشغول شارژ کردن گوشیش شد.بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم بهش گفتم چرا مستقیم از خود خط ایرانسلت شارژ نمی خری که هم ارزونتر بشه برات هم راحت شارژ میشه .یه نگاهی کرد به من و گفت بلد نیستم.گفتم کاری نداره که.ستاره صد مربع رو شماره گیری می کنی.خودش راهنمائی می کنه.دیگه جوابی نداد.چند لحظه بعد یه دفعه ای به سمت من خودشو جابجا کرد.حالا باسن پت و پهنش تماس کاملی داشت و من هی احساس می کردم پاشو داره بهم فشار می ده.منم که بدم نیومد جوابشو دادم.فقط نتونستم از پس خودم بر بیام تا سر حرفو باهاش باز کنم.هی دو سه باری منو نگاه میکرد و هی پاشو محکمتر به من فشار می داد و منم کیف می کردم.چیزم هم که سفت و راست شده بود.در همین حال و حول مختصر بودم که یکدفعه ای به راننده کفت ایستگاه بعدی پیاده میشم.بخشکی شانس.فقط یه ایستگاه دیگه اومده بود حتما" شماره مو داده بودم.پیاده که شد از توی ماشین برگشتم نگاهش کردم.عجب لعبتی رو از دست داده بودم.........


  نوشته:‌ آرش

 • 6

 • 2
 • نظرات:
  •   sedaytooty
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • چلمنگ


  •   گيشا هات
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • واقعا چه لذتي داره؟؟؟؟!!!!!


  •   m¡Na
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • ridam to dastanet :)


  •   takavarjoon
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • تخمی بود، ننویس . . . . . . . . . . . . .


   همی مالی به پای دخترک‌ها
   بیادش جق زنی چون شاپرک‌ها
   نباشد شارژ گوشی چاره‌ی کار
   نزن بر مخ از این دوز و کلک‌ها


  •   Behnam-666
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • راستش يه بار واسه منم يه همچين موردى پيش اومد منم مثل تو چلمنگ بازى دراوردم اونم موقعه پياده شدن هرسشو سر در تاكسى خالى كرد.


  •   داریوشم
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • بارالهی!خودت به داد جوونای این مملکت برس...... آممممممیین


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو