داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس وحشیانه با زن چادری

1391/11/13

سلام،من آرشم،26 سالمه و به شدت عاشق و دیوونه ی سکس.این اولین داستانمه،امیدوارم خوشتون بیاد.
من خونه مجردی داشتم،خدا نصیبتون بکنه یه 4 ماهی یه بیوه(میوه) به پستم خورده بود که کیر زی بود،روزی حداقل 4 راند من میگاییدمش به خشنترین شکل که اشکش در میومد،لوله هاشم بسته بود منم آبم رو میریختم داخلش اینم روز به روز تنگتر میشد،هر بار که میخواستم بزارم تو کسش کلی تف میزدم البته بعضی وقتا هم خشک مزدم میترکوندمش اونم چنان جیغ میزد که اصن منو روانی میکرد.خلاصه بعد از 4 ماه این نعمت از دست ما رفت و ما موندیم و شرمنده ی کیرمون شدیم تا 1 ماه.
من کارم برقکاری هستش،بعد یک ماه رفیقم که مغازه داره زدو گفت بیا یه مشتری ز زده باید بری دستگاه گیرنده دیجیتال براش نصب کنی،رفتم آدرسو گرفتم و ابزار برداشتم که برم.
وقتی رسیدم آیفون رو زدم یه صدای نازک و سکسی گفت کیه منم گفتم برا نصب دستگاه اومدم،انقدر تو کف بودم که با همون صدا آنتنم بلند شد.رفتم جلو در واحد دیدم یه زن سبزه ی حدودن 65 کیلویی با قدی تقریبن 170 سانتی تو پر جلو در وایساده،آنتن منم دیگه داشت شلوارمو پاره میکرد،خانم میرزایی(همون زن چادری) گفت بفرمایید منم با صدایی دو رگه گفتم بله شما بفرمایید.وقتی رفتم داخل و دیدم که خودش تنهاست دیگه کله کیرمو تو گلوم احساس میکردم.از ترس اینکه یه گندی نزنم سریع رفتم سراغ کار ولی حواسم پیش اون بود.اونم نه موهاش معلوم بود نه جای دیگه اش منم گفتم لابد زن خوبیه و خودمو کنترل کردم که ضایع نشم.رفتم پیش میز تلویزیون و شروع کردم به لحیم کردن فیش برا دستگاه،با کیر کلفت باد کرده مشغول کار بودم که خانم میرزایی اومد و چایی آورد وقتی خم شد تعارف کنه یه طرف چادرش باز شد و دیدم زیر چادر فقط سوتین داره و ناخودآگاه چند ثانیه خیره شدم به سینه هاش و چایی رو برداشتم و اونم سریع بلند شد و گفت وای و چادرشو جمع کرد و گفت ببخشید من همین که از حموم در اومدم شما اومدید وقت نشد لباس بپوشم.منم گفتم شما ببخشید که من نگاه کردم.اونم گفت نه این چه حرفیه چشم واسه دیدنه.
با خودم گفتم آرش فک کنم از شرمندگیه کیرت قراره در بیای ولی چون مشتری بود و نمیخواستم آبرو دوستم بره منتظر بودم اون شروع کنه.
دوباره مشغول کار شدم اونم رو مبل نشست و نگاه میکرد منم فکر اینکه زیر چادر لخته داشت دیوونه ام میکرد که پرسید آقا مجردید؟ گفتم آره. گفت اذیت نمیشی؟چرا زن نمیگیری؟ منم باز خودمو کنترل کردم و گفتم یعنی چی اذیت نمیشم؟ گفت: خوب به هر حال نیازه دیگه،البته شما که قیافه و هیکلتون ماشالله نمیزاره اذیت بشید،ماشالله زن و دخترا هم که عاشق بدنسازان،واسه همینه که زن نمیگیری.
دیگه به جنون رسیده بودم ولی بازم ریسک نکردم تا اینکه رفت تو آشپزخونه،فک کنم اونم از دستم قاطی کرده بود.تا اینکه از تو آشپزخونه صدا زد گفت آقا میشه بیایید در این خیارشور رو باز کنید منم بلند رفتم تو آشپزخونه،شیشه رو بهم داد رو خودش تو 1 متریم ایستاد،منم که کیر سیخ شده ام تو شلوار کتون تابلو شده بود دیگه با پررویی وایسادم جلوش،داشتم زور میزدم در خیارشور رو باز کنم که یهو دوران تو کف بودنم به سر رسید.
خانم میرزایی چادرو باز کرد و با شورت و سوتین جلوم وایساد،دست زد از رو شلوار به کیرم و گفت: چرا با من و این کیرت اینجوری میکنه،چجوری بگم بیا من و بکن
منم شیشه رو گذاشتم رو اوپن و گفتم خدا به دادت برسه که من بدجور تو کفم تو هم دیوونه ام کردی،دست کردم موهاشو از پشت گرفتم سرشو به عقب خم کردم و گفتم خانم میرزایی جرت میدم که اشکت درآد و شروع کردم به فشار دادن سینه هاش و خوردن گردنش به طور وحشیانه
اونم گفت: اسم من رویاست،تو هم منو دیوونه کردی،دو شبه که شوهرم مسافرته منم حشرم زده بالا تو هم که جونمو به لبم رسوندی،یالله جرم بده که تشنه کیرم.
همینجوری که حرف مزد کیرمم تو شلوار درآورد،تا درآوردش منم شونه هاشو فشار دادم نشوندمش و با دو دستم سرشو فشار دادم که کیرم تا ته بره تو حلقش،سرشو کشیدم بیرون و گفتم تف کن رو کیرم جنده و دوباره سرشو فشار دادم و چنان تند تند و محکم سرشو عقب جلو میکردم دیگه پیشونیش قرمز شد انقد که خورد تو شکمم.سرشو کشیدم بیرون با موهاش بلندش کردم و دنبال خودم کشوندمش تو حال پیش مبل.اونم میگفت وحشی آروم،مگه برده گیر آوردی عوضی.با موهاش کشیدم و هلش دادم گوشه ی حال و گفتم الان نشونت میدم جنده،رویا گوشه دیوار خودشو جمع کردو گفت اصن گه خوردم،تو دیوانه ای. گفتم دیگه دیره،شلوارمو کندمو رفتم طرفش و با دو تا چک افسری برگرد جنده. التماس میکرد میگفت بلایی سرم نیار بهت میدم،منم گفتم باشه دستاتو بزار رو مبل میخوام سگی بکنمت،گفت خوب چرا اینجوری بیا آروم بریم رو تخت یه سکس عاشقانه بکنیم.دوباره زدم تو گوشش و اونم گفت چشم چشم و برگشت،شورتو دادم پایین و اول یکی با تمام قدرت زدم رو کس ورم کردش و اونم از ترسش فقط یه تکون خورد و جیغ نزد،کیر کلفتمو خشک یه ضرب با شدت چنان کردم تو کسش که یهو صاف شدو گفت واااای،زدم پس کله اش و دوباره خم شد،خم شدم دهنشو گرفتم و با سرعت نور شروع کردم تلمبه زدن،2 دقیقه ای یه نفس همونجوری زدم رویا هم داشت حال میکردکه دیدم آبم داره میاد،کشیدم بیرون به رویا گفتم بشین ساک بزن اونم شروع کرد به بلعیدن کیرم،آبم که اومد دو دستی سرشو فشار دادم به طرف خودم که همه آبمو بخوره،دیگه داشت خفه میشد که سرشو کشیدم بیرون همه ی آبم از دهنش زد بیرون و ریخت رو صورتشو سینه هاش،گفت ببین چیکار کردی؟ منم که به عرش رسیده بودم افتادم رو مبل یه آه بلند کشیدم و گفتم خوب بود؟ گفت اولش ترسیدم ولی بعدش حال داد،مرسی.هنوز موهاش تو دستم بود،سرشو کشوندم لای پامو گفتم بازم میخوام،اونم از خدا خواسته با همون صورتش که پر آبم بود شروع کرد به ساک زدن،سه سوت کیرم بلند شد و ایندفعه آرومتر خوابوندمش و یه دست دیگه کردم و دستگاه هم درست کردم و رفتم.
و اینطوری من از تو کف در اومدم.

نوشته: آرش


👍 3
👎 8
570788 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

356920
2013-02-01 03:36:00 +0330 +0330

به یک روانشناس مراجعه کن از بس هاردکور دیدی مخت گوزیده!!

4 ❤️

356921
2013-02-01 03:44:37 +0330 +0330

خاک تو سرت. وحشی. جنگلی. تارزان. صد رحمت به تارزان. تو نباید ادم بکنی. تو باید سگ بکنی. تا به سگ بگی بگی بالا چشت ابرو. بیاد تیکه و پارت کنه. انتر وحشی

5 ❤️

356922
2013-02-01 03:49:36 +0330 +0330
NA

ba hal bod

0 ❤️

356923
2013-02-01 04:08:43 +0330 +0330
NA

فكر كنم يكى اين بچه جقى رو وحشيانه گاييده اينم اومده با نوشتن اين كس شعرا خودشو تخليه كنه

0 ❤️

356924
2013-02-01 04:12:37 +0330 +0330
NA

بابا بدنساز ما کشته مردتیم چی بگیم آغا

0 ❤️

356925
2013-02-01 04:15:40 +0330 +0330
NA

داستانه تخمي تخيلي چيست؟

داستاني که از ذهنه يک انسان کس مغز وجقي تراوش شده و در ان داستان نويسنده تمامه تخيلات و ارزو هايه خود را (که عمرا به ان برسه)گنجانده است!
باسپاسه فراوان :برگرفته از لغت نامه يه جقي مقي!!!

0 ❤️

356926
2013-02-01 04:16:18 +0330 +0330
NA

:? به نظرم آمد که این طرز داستان تعریف کردن برایم آشناست!
ایی پدر سوخته !!..من تورا همی شناختم!
تو همان هستی که به صلابه محکوم شدی!
(صلابه چوبی نوک تیز است که سر تیز شده آن را در کون محکومین فرو میکنند و بعد آنها را آویزان میکنند تا از خونریزی بمیرند!).
اما فکر میکنم که تو ابلیس همی پیمان بستی و دوباره زنده شدی!
اما اثرات صلابه هنوز در روح و روانت باقی است!
جلاد!!..آی جلاد!
بیا ئوی این نسناس را دوباره به صلابه بکش!..که او به “هارد غور” همی علاقه بسیار دارد!

0 ❤️

356927
2013-02-01 04:16:24 +0330 +0330
NA

iyyysh!doruqgoye vahshiii!chie inqadr oqdeiy!!!

3 ❤️

356929
2013-02-01 04:25:23 +0330 +0330

نمیدونم چرا از اینا به پست ما نمیخوره!؟

0 ❤️

356930
2013-02-01 04:29:37 +0330 +0330
NA

موضوع انشا آیا خدا از خلقت بندگان خود پشیمان است یا نه؟
خانم این موضوع انشا مارا درگیر خود کرده بود که آیا چگونه شروع به کار کنیم ولی در کل از کتاب های داداشمان یک کتاب برداشتیم بعد رفتیم قرآن را خواندیم و بعد انجیل و بعد تورات و بعد همینطور کتاب های عهد جدید و عتیق را کلا خواندیم به این نتیجه رسیدیم خدا از درست کردن بشر راضی و خوشنود است تا رفتیم در اینترنت و فهمیدیم خدا غش کرده و نمیتواند از فرط این ضربه ای که به روح و روان و منطق و باورهایش خورده بلند شود و بزند خاردنیا را بگاید چون داداشمان یادش رفته بود که حساب کاربری شهوانی خود را signe out کند و ما رفتیم یک داستان خاندیم و دیدیم که خدا از بنده هایش ناراضی است اما بدبخت وقتی دیده بندگانش انقدر یکدیگر را *س فرض میکنند دق مرگ شده است . خانم ابنجانب مرگ خدا را به شما و همه تسلیت میگویم .
آدرس: مسجدا کوچه همین دوست نویسنده با مداحی عمه نویسنده که گلویش را خودمان باز کرده ایم. و با تنها دوست خداوند آیت الله جنتی
آگهی تسلیت از طرف : خانوده نوادگان جنتی و خود او . تیم فوتبال کهکشان راه ماستی . تولیدی کاغذ مریخ . نمایندگی چاله سازی فضایی برای مسائل درسی استفان هاوکینگ
خانم انشای ما تمام شد شام هم جبرئل درست کرده دیر نکنید اجرتان با جنتی

0 ❤️

356931
2013-02-01 04:40:35 +0330 +0330
NA

اخه کونکش اون زن بیوه اول داستان چه ربطی به داستانت داشت،در ضمن فهمیدیم بدنسازی،اون زنی هم که دوروز شوهرش نباشه حشرش بزنه بالا و نتونه خودشو کنترل کنه تا شوهره برگرده جنده عمومیه که منتظره شوهره بره و خونه رو بکنه جنده خونه

0 ❤️

356934
2013-02-01 04:50:28 +0330 +0330
NA

البته شما قیافه و هیکلتون ماشالله نمیزاره اذیت بشید,ماشالله زن و دخترا هم که عاشق بدنسازان,واسه همینه که زن نمیگیری.

0 ❤️

356935
2013-02-01 05:06:39 +0330 +0330
NA

ممنون ladyseducer به پای نظرات شما نمیرسه

0 ❤️

356936
2013-02-01 05:27:42 +0330 +0330
NA

خیلی عالی بود آمیرزا …کلی خندیدم …ممنونم :D :)) =))

0 ❤️

356937
2013-02-01 05:29:45 +0330 +0330
NA

من تا حالا فحش ننوشتم اما گه اضافي نخور عرضشو هم نداری آشغال

3 ❤️

356938
2013-02-01 05:30:23 +0330 +0330
NA

فتبارك الميرزا احسن الشاعرين

0 ❤️

356940
2013-02-01 06:05:32 +0330 +0330
NA

آمیرزا دمت گرم
اینم یه شعر برایت
من بیدل نیم ای خواجه دیوانه رو
داستان ها داری کمی از برایم باز گو
دلم دریای احمر بس که خون در دلم کرده اند
به گوزی بند است مغزش داستانش را آپ کرده اند
من که در عجب بیراه گم شدم
جلقی نیستم اسیر باده و خُم شده ام
رو خواجه بر دارالمجانین دخول کن
یا که رو در کوی و برزن فقط در کون طفول کن
مر چه کم داری تو از این چلقوز هیکل زِبَر
رو رونه در کوی و برزنها دامی دگر

0 ❤️

356941
2013-02-01 06:11:13 +0330 +0330
NA

آخه ریدم به اون مغزت مادر ننه .تخم حرام و والد زنا ترا باید همچون داستان تخم انگیزت کرد آنجای مامان جانتون مرتیکه پففف یوووووززز.تو رو باید قیف تو دهان مبارکتان بکنند و یکی دو تا چاه مستراب پر را با ملاقه ماست بریزن توی قیف تا میل فرمایید.و از همین تریبون به حرام زادگانی که از این نمط نوشتند و خواهند نوشت اعلام میدارم که شخصا قیف بدهنتان خواهم نمود باشد تا عبرت دیگر احمقان دوره گرد گردد.
آمیرزا جان عزیز دل دمتان گرم باشد و دستت طلا
بنویس داداش بنویس

0 ❤️

356942
2013-02-01 06:31:59 +0330 +0330

آمیرزا خیلی باحال بود، فقط میتونم بگم ایول تو آخرشی

0 ❤️

356943
2013-02-01 06:53:43 +0330 +0330
NA

بابا اذیتش نکنید اگه این بدبختا داستان ننویسن که آمیرزا بیکار میشه ؛ عمو تو هم دیگه ننویس باشه عمو خودم برات اسباب بازی میخرم برو بازی کن باش عمو بگو آقا نو نو نو نو اذیتش نکنید خیلی با مزه اس

0 ❤️

356944
2013-02-01 06:54:12 +0330 +0330
NA

آمیرزا دمت گرم ولی سبک کاغذی یه چیز دیگست :D

0 ❤️

356945
2013-02-01 07:02:12 +0330 +0330

آی آی آی آمیرزا
داری قضیه رو ناموسیش میکنیا!!!
چشم من رو دور دیدی ؟ جریان بوسه چیه؟ زود تند سریع توضیح بده

0 ❤️

356946
2013-02-01 07:23:19 +0330 +0330
NA

زیباترین جمله داستان:
البته شما که قیافه و هیکلتون ماشالله نمیزاره اذیت بشید،ماشالله زن و دخترا هم که عاشق بدنسازان،واسه همینه که زن نمیگیری.

0 ❤️

356947
2013-02-01 07:33:37 +0330 +0330
NA

ولی اما راستش آق یه چیزی بگم باور کنین از صدای سخن آمیرزا ندیدم خوشتر داستانو رو میخونم تا نظر استادو جویا بشم
توجه توجه نظر شما رو به اطلاعیه جدید جلب میکنم
نظر به اینکه ما از نظرات آمیرزا مستفیز میشیم لذا از شما دوستان عزیز دعوت به عمل می آید جهت نوشتن کسشعر های جدید اقدام نمایید در ضمن به اراجف بدتر وکیری تر جوایزی تعلق خواهد گرفت که اعلام میگردد .
سازمان حمایت از کسشعر نویسان جوان

0 ❤️

356948
2013-02-01 08:46:06 +0330 +0330

لیدی هم خطرناک شد؛
خشم لیدی ؛ زین پس در کامنتا بخوانید ؛


ای کاش بجای این همه باشگاه زیبایی اندام توی هر شهر ؛ یک باشگاه زیبایی افکار هم بود ؛ مشکل امروز ما اندامها نیست بلکه . . .

0 ❤️

356949
2013-02-01 08:48:28 +0330 +0330

بابا دست مریزاد
امیرزا باعث شده همه هنرشون رو رو کنن
با شعرات کلی حال کردم بانوی اغواگر دمت گرم

0 ❤️

356950
2013-02-01 09:10:30 +0330 +0330

پاشو صبح شده
دیوونه ی خوابالو

0 ❤️

356951
2013-02-01 09:45:44 +0330 +0330
NA

آمیرزای عزیز آقا ما دربست نوکرتیم
شرمنده کردی برادر عزیز
خیلی خاطرت رو میخام شدید
اصلا وجودت یه رونقی به سایت داده
چند وقت بود سایت برام کسل کننده شده بود و حالی واسه کامنت خوب گذاشتن نداشتم .از وقتی که شما دست به قلم شدی یه نشاط خاص و دوس داشتنی تو سایت پیدا شده.آفرین دست مریزاد.داداش خیلی ارادتمندتم

0 ❤️

356952
2013-02-01 10:02:16 +0330 +0330

با مینی شیر موافقم؛ وجود میزا همه رو دس به قلم کرد؛ البته قلم که دیگه کاره ای نیس ؛ دس به کیبرد و کی نبرد کرد ؛

0 ❤️

356953
2013-02-01 10:15:18 +0330 +0330

بدان میرزا که غیرت چیز خوبیست
اگر غیرت نباشد مرد پشندیست
تو این دامت برو جای دگر نه
که اغواگر زن خیلی نجیبیست

0 ❤️

356954
2013-02-01 10:23:53 +0330 +0330

قابلی نداشت لیدی جان

0 ❤️

356955
2013-02-01 10:39:24 +0330 +0330
NA

وای آمیرزا کل کل کردنای شما خیلی باحاله …آفرین
خوشم اومد … =))

0 ❤️

356956
2013-02-01 10:43:31 +0330 +0330
NA

وای اینجا چه خبره؟
گر همه شاعرند من توشله(تیله) بازم!
تنبان خود را بدر کن تا کار تو را بسازم!

0 ❤️

356957
2013-02-01 10:49:40 +0330 +0330

شنیدم که در دشت شهوانیان
حکایت بکردند بسی زشت این جلقیان
در این کار آنان همه مانده اند
رفیقان یکایک ز در رانده اند
در این وضع و بلوا یکی قد کشید
بسی با روایت به روشان برید
بپوشید میرزا زره از قصص
که چون او ندیده به خود هیچکس
روایت بکردی همی نو به نو
که ای بچه کونی بخوان و برو
رفاقت بیافزود ازین راه او
رفیقان بگشتند بس خنده رو
به این همتش خواجه ادمین بکرد
کمی دقت اندر گزینش چو مرد
از این رو داستانهای امروز ما
بشد خالی ازخائن و مرد دختر نما
به این کار عالیش ما شاکریم
به یک عمر آمیرزا را چاکریم

0 ❤️

356958
2013-02-01 10:50:18 +0330 +0330
NA

آن شاعر که کم اورد بهر شعر روزی
ماتحت و سرش را باید بر هم دوزی
گر شود روزی سامی شاعرکی
شود او همانند رودکی‎ ‎

0 ❤️

356959
2013-02-01 11:03:27 +0330 +0330
NA

درود جزای مردای وحشی که به سکس یکطرفه نگاه میکنن همینه … واقعا باعث تاسفه … حتی اگه طرف جنده هم باشه که تو این داستان نبود…(جنده به زنی میگن که واسه پول …) این طرز رفتار کاملا عرب منشانست … و ایران هم از تاثیر رفتارای متحجرانه بی نصیب نمونده …

0 ❤️

356960
2013-02-01 11:25:31 +0330 +0330
NA

عزیز لیدی جون میخوای پ رو بنویسی این شیفت رو با اون یارو بگیر تا این یارو ، یارو بشه

0 ❤️

356961
2013-02-01 11:30:51 +0330 +0330

نمیدانم تکی یا جفت مرغا
بیا پندی دهم بر تو آمیرزا
به روز زن برای مادرت یا منزل خود
برو کاری بکن تا وا رهی خود
زرنج ظرف شستن ای برادر
که مردان را نباشد خوش از این در
بخر ماشین به نام ظرفشویی
که دیگر ظرف خانه تو نشویی

0 ❤️

356962
2013-02-01 12:06:26 +0330 +0330
NA

آقا به همه عزیزان سلام و ارادت اعلام میکنم .دوستان باور کنین که به برکت حضور مبارک میرزای بزرگ سایت داره عالی میشه و از اون رخوت وکسالت خارج شده .همین حس مبارز طلب میرزا خودش محرکیه واسه ذهن های فعالی که کشف نشدن یا نخواستن خودشونو نشون بدن مثل جناب قلب مسین و بانوی نجیب لیدی وماتو وسامیه عزیزم
آقا دم همتون گرم

0 ❤️

356963
2013-02-01 12:07:51 +0330 +0330
NA

=)) =)) خوردي دروغگو لياقتت همون حرفاي اميرزا بودندي راستي ديگه ننويس وگرنه امارت به دارلمجانين ميديم بيان جلبت كنن

0 ❤️

356964
2013-02-01 12:10:02 +0330 +0330

درود بر آمیرزا و لیدی بانو و قلب مسین و بقیه دوستان از جمله شیر جوان

چه خبره اینجا؟میرزا؟این داستانا رو شما هم تاثیر گذاشته ها ،پسر از لیدی بانو بوسه میخوای؟!!!باید بگم …زرشک ،زهی خیال باطل دادا

ولی حکایتت زیبا بود عزیزم مثل همیشه گل کاشتی داداش

امروز لیدی بانو و قلب مسین هم که گل کاشتن ،ممنون از همگی

ارادتمند شما ،علیرضا

0 ❤️

356965
2013-02-01 12:10:04 +0330 +0330
NA

آقا من پیشنهاد میکنم که این چند نفرمون یه باندتشکیل بدیم به ریاست آمیرزا و زیر داستانهای پلید و شیطانی نویسنده های دیوانه و احمق رو منفجر کنیم
لطفا دوستان نظر بدن

0 ❤️

356966
2013-02-01 12:12:09 +0330 +0330
NA

badak nab00d
kasi az khan00ma 0n nist? :-C

0 ❤️

356967
2013-02-01 12:14:39 +0330 +0330
NA

کیرم تو سلولهای خاکستریه مغزت کمتر فیلم سوپر ببین کیرم تو داستانت لاشی

0 ❤️

356968
2013-02-01 12:19:12 +0330 +0330
NA

گويى كه خاجه ما شده تك
دلش براى مريدان زده لك
دو جوجه شاعر با او كل كردند
خود را به جريدن چه حاضر كردن
نبيند كسى زين جهان وان جهان
كه خاجه مانده انگشت بر جهان
پس تورا ميكنم يك نصيحت
يك نصيحت كه با شد غنيمت
با خاجه نكن كل كه نهايت
اشك از چشمت به در آيد

0 ❤️

356969
2013-02-01 12:22:23 +0330 +0330
NA

مثل اين كه ما آخر دعوا رسيديم

0 ❤️

356970
2013-02-01 12:22:29 +0330 +0330
NA

آمیرزا میبینم همه جفت کردید همه
آمیرزا ما نبودیم زدی همه رو تارو مار کردی
اوایل تو سایت فقط من شعر مینوشتم کسی نبود یعنی بودن ولی شعر از خودشون نبود حالا همه یه پا حافظ و سعدی و پروین اعتصامی شدن

0 ❤️

356971
2013-02-01 12:39:31 +0330 +0330
NA

Mato The Great من سرباز ارتش دو نفره خواجه هستم
دهم پندت حالا تو گوشت وا کن
حسابت را کلا از ما جدا کن
تو نیستی در حد شعر ما
شعر ما تاثیر بسیار گذارد به جا
در ادب کم نیستیم از حافظ وسعدی
ما در ورژن میرزا مینویسیم چرا میخندی
رو خاله بازی کن تو از شعرا جدایی دوست
شعر من کارد سلاخیست یکهو دیدی که نداری پوست

0 ❤️

356972
2013-02-01 12:43:40 +0330 +0330
NA

ladyseducer شما مثل اینکه فقط نظر خوب نمیدی شاعره خوبی هم هستی ولی خوب همتونو ریز میبینم

0 ❤️

356973
2013-02-01 13:06:37 +0330 +0330

در درجه اول من عرض ارادت كردم به آميرزا اما برام مهمون اومده و فعلا پرچم سفيد بالا ميبرم تا بعد،
از همه دوستان هم كه لطفشون رو نثار من كردن ممنونم.
هرچه كردم همه از دولت ميرزا كردم.

0 ❤️

356974
2013-02-01 14:21:40 +0330 +0330

سلام مجدد خدمت همگی

ladyseducer عزیز و گرامی:

من قصدم جسارت نبود ،منم باید به عرض برسونم که فقط به قصد شوخی اون حرف رو زدم ،اگر جسارتی شد از طرف من به شما ،ازت معذرت میخوام

ارادت داریم خدمت آمیرزای گل و نازنین و خدمت شما بانو ladyseducer

من به عشق حکایتهای آمیرزا میام نظر میذارم وگرنه تو این داستانا فقط باید تف انداخت و بس

ولی برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاد و به قول بانو جو سایت خراب نشه دیگه نظر نمیذارم ladyseduce

rپیروز باشید

0 ❤️

356975
2013-02-01 14:37:28 +0330 +0330

آميرزا جان اين نويسنده تو خوابم نميديد زير داستانش انقدر كامنت داشته باشه!!!

0 ❤️

356976
2013-02-01 15:22:08 +0330 +0330

به آمیرزا و جمیع جمع مینمایم سلام
که از حیس ظرف شستن مرا نباشد امان
اخر این جمعه بهر اسایش است
نه اینکه از شفق تا مساء کارمان سایش است


انجمن مردان خون بجیگر

0 ❤️

356977
2013-02-01 15:34:14 +0330 +0330

سلام بر تو اى شخص پپسى نشان
فداى قدومت بيا و بمان
اگر مر ترا فكر آسايش است
بزن قفل بر آن چه كه خواهش است
رو آدينه را منزل قوم و خويش
ببند درب منزل ز بالا و پيش

0 ❤️

356978
2013-02-01 15:34:29 +0330 +0330
NA

1_چو کیرم تویه حَلقَت رفت/ بیامد گریه از چشمت
2_چو کیرم تویه کونت رفت/بیامدصدایی از ته حلقت
3_بِگُفتی که ای keyvan… / بکن مرا به آرامی
4_گفتم تورا ای وحشی / تند نکنم آب نمیاد بچه به دنیا نمیاد
من حس شاعریم گُل کرد وگرنه ما که به پایه آمیرزا نمیرسیم کیرم تو کونه نویسنده وحشی و بدبخت و …

0 ❤️

356979
2013-02-01 16:32:03 +0330 +0330
NA

اين هم صد و هيفدهمين نظر!

0 ❤️

356980
2013-02-01 17:10:55 +0330 +0330

اینم صد و نوزدهمیش!!! و دیگه شب بخیر

0 ❤️

356981
2013-02-01 17:23:10 +0330 +0330
NA

چه کردید این وسط میدان جنگ است!
ولیکن جنگ اینجا بی تفنگ است!
تفنگ ما همان افکار جمع است!
که اشعار این تفنگان را فشنگ است
نگفتم داری استعداد استاد؟
هنوز مانده ولی شعرت قشنگ است!
الا قلب مسین ، جونور آمیرزا
وَ لیدی سدوسر ، هادی پلنگ است!
ولیکن دوستان پیش شماها !
بدون هیبت و لاغر ، مفنگ است
نزن بر قلب من تیری چرا که !
زدم چشمک که آن تیر خدنگ است!
شما یاران اگر بیدار هستید!
ولی ساعت دواست و چشم منگ است!
اگر فرصت شد وشعری سرودیم
نگویید این خُزَعبل ها جفنگ است
-هادی

0 ❤️

356982
2013-02-01 17:39:55 +0330 +0330
NA

سلام … سلام!
میبینم که دوستان دارند حرفه ای میشند و دیگه باید به جا شب شعر بیایم شهوانی … آفرین
تبریگ میگم!
خوب به عضو جدید باند (لیدی ) هم خوش آمد میگم !
بقیه دوستان اگه قبول شدند (هر یک از اعضای باند آنهارا پذیرفت از ما میشن) من بازم خوش حال میشم

0 ❤️

356983
2013-02-01 23:16:23 +0330 +0330
NA

يعنى خاك بر سرت.خاااك

0 ❤️

356984
2013-02-02 01:15:07 +0330 +0330
NA

آقا صبح همگی بخیر
آمیرزا جان ،لیدی عزیز،مسین قلب ،ماتو
عرض ارادت
شب شعر خوبی بود ولذت وافر بردیم دمتان گرم و سوزان

0 ❤️

356985
2013-02-02 01:44:09 +0330 +0330

شير جوان سلام به روى ماهت
انرژى مثبت شما و بقيه دوستان و انگيزه اى كه ميرزاى عزيز به ما داد باعث شد شب خوبى رو تو اين سايت بگذرونيم
دمه همگى گرم

0 ❤️

356986
2013-02-02 02:00:45 +0330 +0330

تا الان كه داستان نيومده منم اگه خدا قبول كنه ميخوام برم سر كار، خودت زحمت سوژه رو بكش من شب ميام خدمتت ميرسم!!!

0 ❤️

356987
2013-02-03 17:24:51 +0330 +0330
NA

آخه چی بگم بهت؟ من مطمئنم تو تو عمرت با حیووون هم سکس نداشتی چه رسه به انسان…همون اول که خوندم که گفتی تف به جلوش نمی زدم و خشک می کردمش فهمیدم یه عقده ایه روانی هستی که هیچی از فیزیولوِژی بدن زن نمی دونی و تو عمرت آلت زن رو از نزدیک ندیدی…کاش اینجا بودی تا بقول رافائلا اندرسون گه تو صورتت می پاشیدم مردک عوضی

0 ❤️

356989
2013-06-26 03:44:45 +0430 +0430
NA

آبجی رقاصه، فواره پیزی ،کارتون خواب،سگ بغل کن، یی شای ، دددده کیر تو کیسه حموم ننت بره حموم بماله تنش کیییری شه، واسه مرغ پخته تو سینی تریف بهت میخنده .راستی کیر عالم باششششه تو کس ن ن ت .<strongblockquote

0 ❤️

356990
2014-05-29 17:26:55 +0430 +0430
NA

زن چادری که خودش پایه باشه حال نمیده باید بزور لختش کنی بعد خشن بکنیش

0 ❤️

525081
2015-12-11 02:22:25 +0330 +0330
NA

من اصلا اهل فحش دادن نیستم تو هیچ پستی من فحش نمیدم
داستانت واقعی یا غیر واقعی مال خودت
هاردکور اصن میدونی چیه؟
ببینم کشیده افسری میزنن تو صورت زنی که خودش بهت پیشنهاد داده؟
پیشنهاد من اینه که تو اصلا طرف هیچ زنی نرو …یه دوره مشاوره درمانی بگیر چون واقعا من متاسف شدم بابت کار تو !
البته بچه ها به نوع بی ادبی از خجالتت درومدن
یه دوره از قرصهای کلونازپام 10 به صورت دوساعت مونده به خواب مصرف کن و از هفته سوم بکنش روزی دوتا قبل خواب و بعد از ناهار
سه ماه این دوره رو برو بعد اروم کمش کن
من بیمار داشتم قبل مثل شما البته این یه حالت نورمال نیست و یه نوع سادیسم هستش کنه درمانپذیره
موفق باشید

0 ❤️

535743
2016-04-02 12:11:43 +0430 +0430

من بیشتر از داستان عاشقه کامنتاتون شدم! (rolling)
ینی کله داستانو بخاطر کامنت هاتون میخونما
خیلی باحالین دوستان (rolling) (rolling) (rolling)

من که ترکیدم از خنده!!!

0 ❤️

535798
2016-04-02 21:10:49 +0430 +0430

زياد فيلم سوپر ديدي مخت چسيده دادا ✋

0 ❤️

548632
2016-07-12 10:59:18 +0430 +0430

شما تو کدوم کشور یا سیاره ای زندگی میکنید که این کیسا به پستتون میخوره ? بگید ما هم مهاجرت کنیم بیایم اونجا

0 ❤️

662682
2017-11-22 08:40:26 +0330 +0330

آرش خان خیلی حال کردم منم عاشق سکس خشنم خوش بحال اون زنه مرسی واقعا

0 ❤️

668690
2018-01-09 17:01:44 +0330 +0330

كسخل متوهم اين چه داستان تخمي بود احمق

0 ❤️

695487
2018-06-18 13:42:12 +0430 +0430

قشنگ بود نوش جون جفتتون

0 ❤️Top Bottom