لذت ضربدری در یهو اتفاق افتادن آن است

1400/04/03

بلاخره بعد سالها همه چی دست به دست هم داد تا یکبار دیگه زنو شوهر راهی ی مسافرت توپ بشیم (بعدا توپ شد)دومین بارمون بود که به شهر کوش آداسی میومدیم دفعه قبل تصمیم گرفتیم که یکبار دیگه به این شهر بدون بچه بیاییم.4 سال طول کشید تا تصمیم مون رو به اجرا بزاریم چون دفع قبل تمام وقت در اختیار بچه ها مون بودیم یخورده تو مخمون بود حتی تنها موقعیتی که با همسرم برای سکس داشتیم وقت شام در هتل بود.
ما ی دختر 4 ساله داشتیم و یک پسر 6 ساله.که الان به ترتیب 10 سالو 12 ساله هستندو سفرمون زنو شوهر برای دو سال قبل.
وقتی برای صرف شام میرفتیم بچه ها رو میکاشتیم سر میز غذاخوری با عجله میرفتیم تو اتاقمون سکس میکردیمو میومدیم تو یک هفته ایی که اونجا بودیم سه بار این اتفاق .
برگردیم به خاطرات این دفعه مون .
بعلت نداشتن فرودگاه در شهر کوش آداسی مجبور بودیم به ازمیر بریم البته ما تحت اختیار تور بودیم.
چنتا دختر پسر خوشگل که لیدر بودن ما رو بیرون از فرودگاه به طرف اتوبوس ها هدایت کردندکه شامل دو تا اتوبوس بود .
سرتون رو درد نیارم یک ساعتی فکر کنم تو راه بودیم تا رسیدیم به هتل مجلل سورملی که پاسپورتامونو لیدر ها گرفتند دادند به رزروشن بعد اون هم اسمها رو میخوندند و کلید اتاق همراه با پاسپورتها رو یکی یکی به مسافرا برمیگردوند.
اسم ما رو آخرین نفر خوند ولی با صدای اعتراض ی خانم جوانی که پس اسم ما رو چرا نخوندید فهمیدیم که با اشتباه یکی از کارکنان هتل :اتاق این خانم و آقای جوون رزرو نشده و به ی مسافر ترکیه ایی قبلا تحویل داده شده و اتاق مربوطه را دو روز دیگه در اختیارشون خواهند گذاشت.
ما از فرودگاه ایران تا فرودگاه ازمیر چندین بار با این زنو شوهر برخورد کرده بودیم ولی جز نگاه عکس اعملی انجام نداده بودیم تو اتوبوسم از ازمیر تا کوش اداسی کنار به کنار نشسته بودیم که اولین سلام و علیک هم همونجا انجام دادیم.
با تمام این حرفها منو شوهرم دلمون نمیومد ولشون کنیم قرار شد فعلا ساکها شونو بیارن اتاق ما تا شب بلاخره ی کاری میکنیم .
سر همین موضوع خیلی زود چهارتایی دوست شدیم مخصوصا که سر میز غذاخوری منو دوست جدیدمون الهام دو تا یی کلی سربه سر شوهرامون گذاشتیم بابت اینکه دستور میدادیم اون دوتا برامون غذاهامون رو میاوردند .
سر میز شام بودیم که مدیر هتل با ی لیدر خانم ایرانی از محسن و الهام کلی عذر خواهی و اینکه امشب تو هتل دیگه رزرو شدند تا فردا برمیگردند همین هتل که با اخم هر دوشون مواجه شدیم که من برای اینکه ی کاری کرده باشم این وسط و پشت شوخی های قبل با خنده گفتم منو الهام میریم تو اتاق اقایون میرن بغل دریا تو الاچیق ها میخوابند.که نه حمید ناراحت شد و نه محسن که حمید زیر زبونی هم گفت بلاخره ی کاری میکنیم دیگه .
شب اول رو بدون اینکه منو حمید ناراحت شیم یا کسی دیگه رو ناراحت کنیم رد کردیم .منو الهام رو تخت خوابیدیم و حمید و محسن جلوی پنجره با ی ملافه ی دونفره که زیرشون انداخته بودند.زمین خوابیدن
فردای اونروز با فشاری که آژانس هواپیمایی به هتل وارد کرد و با رضایت هردوشون با کلی تشریفات محسن و الهامو رو بردند ی هتل دیگه که اون هتل نزدیک شهر بود بنام بلو اسکای .
ما تمام تورهای اون شهر رو خریده بودیم که شامل یک روز سفر با کشتی یک روز دیسکو یک روز مرکز خرید یک روز رفتن به شهر ازمیر
که ربطی به تور خودمون نداشت و جداگانه پول داده بودیم .محسن و الهام هم تمام تورهایی که ما خریده بودیم خریداری کرده بودند
که ما هم هماهنگی کرده بودیم همه جا باهم بودیم یواش یواش شوخیهای آنچنانی شروع شده بود و رومون به هم خیلی باز شده بود شبای پنجشنبه شده بود سوژمون و تیر خلاصی هم زمانی بود که با تمام تلاش شوهرم که دوست نداشت با محسن و الهام بریم استخر ولی دیگه دیر بود من با ی دوتیکه »شورت و سوتین آب دهن خیلی ها رو را انداخته بودم که محسن نتونست سکوت کنه جلوی شوهرم رو کرد به من گفت وای ماری تو چقدر خوبی که شوهرم حالت خنده گفت اوهویی شوهری گفتن مردی گفتن با اشاره به خودش محسن برای اینکه جو رو عوض کنه حمید که بغل آب بود رو هول داد تو آب محسن دیگه نگاه هاش به من تغییر کرده بود و اصلا هم مواظب نگاه هاش نبود که کسی بفهمه یا ببینه و حمید هم متوجه شده یود که در عین ناباوریه یهو از آب در اومد نشست بغل استخر منم بغل استخر پاهام بیرون بود الهام رو تخت بغل استخر دراز کشیده بود محسن هم با ی سینی که شامل 4 همبرگر با نوشابه و سیب زمینی از دور داشت میومد که حمید بهم گفت ماری محسن ناکس بدجور بهت نگاه میکنه درجا گفتم حالت شوخ و جدی به خوشگلا همه نگاه میکنند اونم بدجور نگاه میکنند چیزی که انتظار نداشتم شنیدم بهم گفت اخه به تو نگاه میکنه کیرم راست میشه.
من دقیقا متوجه حرفش نشدم و جدی نگرفتم تا زمانی که رون الهام داخل اب گرفت با داد وفریاد حمید پرید تو آب البته تو عمق کم بود وقتی فهمیدم مشکلی نیست حواسم پرت به دختر پسر بلغاری شد که بغل استخر داشتن دندونه همو میکشیدن (کنایه به لب گرفتن )تا رومو کردم اینور دیدم حمید تو آب هنوز داره با رونهای الهام ور میره که گرفتگی عضله پاشو باز کنه الهامم تو سکوت که تا که منو دید حمید زود گفت ماری بیا کمک کن الهام ازآب در بیاد که با ی نگاه تند به جفتشون جواب دادم الهام خودش در میاد .
حمید شوهرم یک مرد 180 سانت 40 ساله با اندام ورزیده و ورزشی. خودم 36 ساله با سینه های 75 قد 170باسن بزرگ رونهای گوشت آلودوزن 75 موهای قهوه ای و کوتاه .محسن تقریبا 30 ساله قد تقریبا 170 بدن تو پری داشت و پر از مو تو سینه هاش و
بدنش و الهام ی زن تقریباقد 160 سینه های پروتز اونم تقریبا باسن یزرگی داشت و بدن سفید برفی.واختلاف سنیش با محسن 10 سال بود ولی پخته تر از 20 ساله ها برخورد میکرد تو عالم مستی محسن والهام ما رو بردن تو اتاقشون و دوباره مشروب خوری رو شروع کردیم که منو الهام دیگه کم اوردیم دوتا مردا خیلی مست بودن دیگه نمیشد بریم هتل خودمون منو الهام رو تخت بودیم که دیدیم هردوشون اومدند طرف ما با صدای بچه ها پاشید که نوبت ماست رو تخت بخوابیم وبصورت حمله پریدن رو تخت ماهم که از خدا خواسته با جیغ فریاد لحافو کشیدیم رومون هر کدوم از طرف زن خودش اومد رو تخت حالا منو الهام به طرف هم به پهلوییم محسن و حمید از پشت بغلمون کردن .الهام با شوخی اومد روی من منو طاق باز کرد رو به شوهرش گفت خوب چیزیه ها این ماری من دو تا دستام از دو طرف با یک وجب فاصله موازی بدنم بودند که یهو دیدم محسن دستمو گرفت گذاشت رو کیرش بدونه اینکه کسی متوجه شه من ی لحظه ناخوداگاه پریدم حتی شوهرم فکر کرد الهام دردم اورده ولی عجیب بود بعدش بدونه اینکه به عواقبش فکر کنم تا اون لحظه که به انگشتام هیچ حرکتی نداده بودم کیرشو محکم گرفتم ولی مثل برگای درخت بید میلرزیدم
یهو دیدم الهام روی من هالی به هالی داره میشه دست شوهرمو که به پهلو به طرف من دراز کشیده بود با دستام دنبال کردم دیدم رو باسن الهامه وای چه اتفاقی داره به ما میوفته الهام با زور تاب منو کشید بالا حالت نشسته بودبا صدای شهوت آلود به حمید گفت میخوام سوتین ماری رو در بیارم به محسن نشون بدم خدایا چی داشتم میشنیدم چرا هیچ اراده ایی نداشتم چرا حمید هیچ نمیگه
تا بخوام صدای حمید و بشنوم سوتین منو زد بالا که خیلیم دردم اومد به شوهرش گفت بخورشون دوست دارم بخوری و دوباره با صدای شهوت آلود رو به شوهرم کرد و گفت عزیزم تو هم بی نصیب نباید بمونی منم با صدای گرفته و یخورده لوس طوری به حمید گفتم حمیییییییید چی میگه این ؟یهو دیدم که لبای الهام تو لبای شوهرم بود و چه ملچه مولوچی را انداختن با ناراحتی اومد بگم نکنید این کارو که محسن سینه های خوشگلمو یکیشو میخورد اونیکی هم دستاشو آروم گذاشته بود رو اونیکی سینم تو خوابم فکرشو نمیکردم زنو شوهر تا اینجا کارمون بکشه .
محسن اومد بالا شروع کرد به لب گرفتن ازم که تو همون عین شلوارشو کشید پایین در عین ناباوری کیرشو تو کوسم حس کردم .الهام تو اون لحظه رو تخت رو زانو نشسته بود داشت تیشرت شوهرمو در میاورد بلافاصله نگاه حمید وقتی تیشرتش در اومد به من نگاه شو قفل کرد و گفت جوووووون تو چقدر امروز کردنی شدی الهام اومد دستشو گرفت رفتن رو کاناپه منم دیگه آزاد باش خودمو حس کردم از ته دل و جون همه جای هیکلمو گذاشتمتو اختیار محسن

و اما شب آخر که هر چهارتامون تو هتل بلو اسکای مست کرده بودیم

نوشته: ماری


👍 33
👎 13
87001 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

816776
2021-06-24 00:44:21 +0430 +0430

نمیدونم سکس چ حالی داره
ضربدری هم درکش سخته

اما لز رو همیشه دوست دارم و خواهم داشت


816791
2021-06-24 01:13:58 +0430 +0430

محسن اومد بالا شروع کرد به لب گرفتن ازم که تو همون عین شلوارشو کشید پایین در عین ناباوری کیرشو تو کوسم حس کردم

همون عین؟! یحتمل از قبل دایورت کرده بوده توت 😂😂😂🤚🏻

پ.ن: بدون شک تنها قسمت جذاب داستانت اون ۴تا همبرگر و سیب زمینی و نوشابه بود… 🤤🍔🍟🥤
از سکس بگیر تا مشخصات مسافرتتون همه چرت و پرت بود
کاملاً محرزه اوج جابجاییت از ترمینال جنوب به سمت جمکران بوده، حالا اینکه اوج فانتزی بازیت کشور همسایه اس خودش جای بحث داره 😁

9 ❤️

816798
2021-06-24 01:25:47 +0430 +0430

تو همون عین؟؟؟😁😂🤣

1 ❤️

816803
2021-06-24 01:36:16 +0430 +0430

نوش جونتون

0 ❤️

816835
2021-06-24 07:20:41 +0430 +0430

شما چهار یال پیش بچه هاتون چهار و‌شیش ساله بودن
بعد چهار سال چطور شدن ده و دوازده؟
اهان از بالا خبر دادن دو سال جهشی اومدن بالا

2 ❤️

816839
2021-06-24 07:37:42 +0430 +0430

عالی بود… سک ضربدری یهویی واقعا یه جیز دیگست

0 ❤️

816857
2021-06-24 09:26:00 +0430 +0430

دوست دارم دوستم، فقط زود تموم شد

0 ❤️

816873
2021-06-24 11:12:09 +0430 +0430

تا اونجایی ک گفتی تمام تورا رو خریدی خوندم و فقط ب این فکر کردم رفته تو پاچت چون اینجوری س برابر قیمت میفروشن
ایرانیا میرن خارج چون زبان بلد نیستن عین کسخلا گول میخورن

1 ❤️

816878
2021-06-24 12:04:53 +0430 +0430

خوب بود

0 ❤️

816887
2021-06-24 13:18:46 +0430 +0430

عالی بود خیلیی دوس دارم یه بار اتفاق افتاده بازم میخوام

0 ❤️

816891
2021-06-24 14:40:04 +0430 +0430

بنده آماده‌ی سکس هستم. لطفا آقایون مجرد بالای ۳۵ سال از تهران با کیر کلفت و ۱۷ سانت به بالا به من پیام دهند.
با سپاس

0 ❤️

816899
2021-06-24 15:07:22 +0430 +0430

اقا همبر‌با‌سیب‌زمینی😋😋😋😋😋بعدش‌یه‌لز‌توپ‌میچسبه

1 ❤️

816910
2021-06-24 16:08:28 +0430 +0430

چرا نمتونم درک کنم واقعا؟چرا؟
میوفته این اتفاقا؟

0 ❤️

816913
2021-06-24 16:15:29 +0430 +0430

جوننن عالیههههه

0 ❤️

816933
2021-06-24 20:52:40 +0430 +0430

تو همون حین درسته. ای داغان . بیشتر سفرنامه بود تا داستان سکسی

0 ❤️

816974
2021-06-25 01:01:32 +0430 +0430

يهوييش واقعا يه چبز ديكس

0 ❤️

817116
2021-06-26 01:09:34 +0430 +0430

ترجمه می‌کنی حداقل یه جمله بندی کن و یکبار هم بخون بعد آپلود کن

0 ❤️

817182
2021-06-26 10:31:11 +0430 +0430

من به عنوان یه خاطره نگاه نمیکنم این داستانو
نویسنده خوبی هستی ولی قلم خوبی نداری
به عنوان مثال به ریز جزئیات سکس باید بیشتر میپرداختی و پوزیشن ها و حالت هاتون تو سکس هم مینوشتی
همون جوری که اول داستان به مسیر سفرتون و… اشاره کردی و توضیح دادی ،بقیه داستان هم باید انقدر باز میکردی👌🏼
زمان استخر فقط در مورد مایو دو تیکه خودت گفتی پس بقیه چی؟
از این جور نکات زیاد هست که باید دقت کنی و امیدوارم در آینده داستان بهتر ببینم ازت
امیدوارم در اینده بهتر باشه

0 ❤️

817201
2021-06-26 12:29:33 +0430 +0430

کو آداسی‌؛ سورملی؛ ازمیر؛( عکس اعملی)ما که نمیدونیم اینا چی هستن و یعنی چی چون تا امام زاده حسن بیشتر بلد نیستیم تنها چیزی که فهمیدم رفتی ترکیه کس دادی البته با چاشنی گوه خوری اضافه( دوبل)تو بچه هات جهشی سال تولدشون میاد بالا؟ الان بچه هاتو نبردی سوغات آوردی گفتی بابای کسکشتون ترکیه مامان جنده تونو بگا داد افتخار و مدال آوردی خب میخوای بدی مگه اینجا قحطی اومده؟ تو که استارت و افتتاح کردی حالا بکن بکنه تو شهوانی دهن همه آب افتاد بیا ما هم ببریمت تو یکی از حوض های هفت حوض نارمک بیایم شربت ترنجبین بخوریم مست بشیم بکنیمت

0 ❤️

817206
2021-06-26 12:47:52 +0430 +0430

عالی بود
ادامه بده رفیق

0 ❤️

817812
2021-06-29 19:50:27 +0430 +0430

اوووووففففففففففففففففففف

0 ❤️

818971
2021-07-07 19:50:42 +0430 +0430

خیلی خوبه عالی منم تحربه ضربدری ندارم ولی یکی پیش خودم خانممو کرده خیلی حال میده یعنی سه نفره حال کردیم

0 ❤️

820165
2021-07-14 22:45:45 +0430 +0430

کی بیداره

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها