مجبور شدم به خاطر فقر لز کنم (۲ و پایانی)

1400/03/06

...قسمت قبل

روزی که محبوبه گفته بود رسید. جمعه بود منم صبحش رفتم و چند ساعتی خونه ی محبوبه رو تمیز کردم از شستن دستشویی گرفته تا حموم و گرد گیری و دستمال کشیدن کابینت و… تمام نظافت خونه ی محبوبه رو انجام دادم و بهم گفت برو پایین دوش بگیر سیما اومد صدات میکنم من اومدم پایین دوش گرفتم موهامو سشوار کشیدم لباس قشنگی که مادر بزرگم برام گرفته بود رو پوشیدم اشک تو چشام جمع شد آخه هیچوقت قرار نبود با این لباس این کارهارو کنم یکم کتابام رو مرتب کردم که زنگ در زده شد حس استرس و خجالت داشتم در باز شد و سیما رفت بالا سلام و احوال پرسی های بلند محبوبه شروع شد بلند بلند میخندید همیشه یکم حس دلشوره داشتم اینا هم همش حرف میزدن و صدام نمیکردن میخواستم زود برم بالا تموم شه پولمو بگیرم تا از این استرس خلاص شم که یهو گوشیم زنگ زد نوشته بود خانم… که همون محبوبه بود جواب دادم گفت عزیزم بیا بالا بلند شدم آروم آروم پله هارو رفتم بالا در باز بود محبوبه دم در بود گفت او چه خوشگل کردی بیا تو ببینم مهدیه رفتم داخل خونه سیما لبخند زد بهم و گفت سلام خوبی حتی بلند هم نشد برام و داشت کیک با چایی میخورد ازم چنتا سوال کرد که چن سالته و چی میخونی و تو روستاتون چیکارا میکردی و اینا یکم که سوال و جواب کرد محبوبه سیگار آورد روشن کرد اونا میکشیدن گفت بیا تو هم بکش گفتم نه مرسی من گلوم میسوزه سیما بهم گفت بیا اینجا بشین موهاتو ببینم خرگوش خانم رفتم نشستم پیشش به موهام دست میزد زن جذابی بود زیبا نبود اما جذاب بود نشستم بغلش دستشو کرد تو موهام منو نگاه کرد سیگارش رو تو صورتم فوت کرد و آروم لبامو بوسید دهنش بوی سیگار میداد دندوناشو درست کرده بود و بینی کشیده ای داشت زبونمو تو دهنش گرفته بود لپم گردنم رو لیس میزد اومد خوابید روم لبامو میبوسید لپمو و میگفت جون چه دختری دارم سوتینم رو باز کرد ممه های کوچیکم رو انداخت تو دهنش میک میزد و با نوک اون دستش فشار میداد تا ناله میخواستم کنم میگفت اوممم و لبامو میخورد تو چشمام نگاه کرد همیشه دوست داشتم اولین بوسه ام با عشقم باشه نه یه خانم چهل و خورده ای ساله اما اولین تجربه های بوسیدنم با محبوبه و سیما پیش اومده بود شلوار و شرت آبیم رو در آورد پامو باز کرد انگشت گذاشت روش یکم مالید گفت میخوای دیلدو فرو کنم توش؟ گفتم نه نه اصلا گفت چرا بعدش دیگه حسابی حال میکنی گفتم نه خانوادم میکشنم چوچولمو میمالید تا تایید کنم اما بازم گفتم نه نوک سینمو میک میزد من ناله میکردم محبوبه رو تازه دیدم که داشت کسشو میمالید سیما بلند شد شرت مشکی که پاش بود رو در آورد یه کس لیزر شده داشت که سفید تر از پوست رونش بود واسه سولاریوم دست کرد تو موهام گفت میخوام هرجور که بلدی بخوری و میکی بزنی محبوب گفته خوب کس میلیسی زبونمو روش بردم و شروع کردم به خوردن مزه کسش با کس محبوبه فرق داشت بوی خاصی داشت و آبش تو دهنم میچکید محبوبه کونمو میمالید سیما دهنمو به چوچولش فشار میداد میگفتم با زبونت عین کیر کسمو بکن زبونم رو داخل کسش میبردم ولی خیلی سخت بود بلند شد و اومد با کون رو دهنم نشست میگفت از سوراخ کونم بخور تا کسم منم از پایین تا بالا لیس میزدم محبوبه با چوچولم بازی میکرد کونمو میمالید سیما انگشت میبرد داخل کسش و میگفت من بخورم بهم گفتن برعکس شو محبوبه با کس نشست رو دهنم و سیما کسشو رو کسم چسبوند و بهش میمالید حسابی لذت میبرد و منم زبونم رو چوچول محبوبه میلررید ده دقیقه تو اون حالت بودم سینه هامو میکشیدن نوکش رو فشار میدادن و روی من نشسته بودن و از هم لب میگرفتن قربون صدقه هم میرفتن عین عاشقا لب همو میبوسیدن پاهامو باز کرد سیما کسمو میمالید محبوبه لبمو میخورد و سینه هامو فشار میداد سینه های بزرگش رو درآورد میداد تو دهنم بخورم یکم خوردم و خوابوندنم زمین سیما با کس رو دهنم بود و وزنشو رو صورتم انداخته بود فشار میداد و میگفت بخور بعد ده دقیقه لب تو لب محبوبه ارضا شد و محبوبه نشست رو دهنم اونم بعد چند دقیقه خوردنم ارضا شد سیما برای من یکم مالید تا ارضا بشم لبمو بوسید و گفت خیلی حال دادی شب خوبی بود جایزت سر جاشه ولو شدن محبوبه بهم گفت پاشو شرت هارو بنداز تو ماشین و برامون از دراور شرت تمیز بیار بلند شدم اوردم براشون که گفت لباساتو بپوش این چه وضعیه تنم کردم و گفت برو یه دسر درست کن بیار بخوریم من رفتم آشپزخونه و مشغول شدم و حس خوبی نداشتم لباسی که مادر بزرگم برام خریده بود به بدنشون مالیده شده بود هیچ وقت فکر نمیکردم روزی که اومدم تا سالم زندگی کنم و درس بخونم برای تامین کرایه خونه ام مجبور بشم مزه کون و کس زنای از خودم بزرگتر رو تحمل کنم فرداش سیما برام پول رو ریخت اندازه ی نصف اجاره ی خونه ی یک ماهم برای اینکه چنتا رستوران برم و دلم باز بشه کافی بود که نشد و حس عجیب و غریبش هنوز تو تنمه حس جبر حس اختلاف طبقاتی حس سرویس دادن برای یه لقمه نون حس فدا کردن غرور…

نوشته: مهدیه


👍 55
👎 8
81001 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

811824
2021-05-27 00:14:47 +0430 +0430

بمیرم برات دختر این روزاهم میگذره


811852
2021-05-27 01:40:50 +0430 +0430

والا الان خیلی از پسرا هم پولی کون میدن و زنپوشی میکنن دیگه توی این مملکت هیچی عجیب نیست

بر بنیانگذار این مملکت لعنت


811859
2021-05-27 01:52:43 +0430 +0430

کیر تو فقر

6 ❤️

811870
2021-05-27 02:13:21 +0430 +0430

اوف ولی ی روزی میشه‌ک موفق میشی ولی یاذت باشه به زیر دستت ظلم نکنی

4 ❤️

811887
2021-05-27 05:51:49 +0430 +0430

لعنت به تو دختر لعنت لعنت
مجبور شدم اینبار خوندم .
بقران قسم اشکم دراومد
تف به این پول و نداشتن تف به ذات هر کی بخواد از پول برای قدرت گرفتن و ظلم کردن استفاده کنه
بی نام و سی کنی شرف داره با کسیکه محتاج باشه خصوصا مونث اونم به همجنس خودش ولی در جواب این آخرش باشه،
نمیدونم الان چی شده یا این ماجرا به کجا کشیده شده اما … امیدوارم نه تو نه حتی دشمن خودم که دشمنه هیچ وقت مجبور به کاری نشه که بخواد غرور و اون ابهت رو از دست بده ب اجبار.
((روزی که پدر من و بعد از چند سال مادر من فوت کردن و خبر دار شدم نتونستم هیچ اشکی تا چند سال بعد بریزم کلا ادم خشکی نیستم ولی اینجور شد و باور کن از قسمت اول تا اینجا خصوصا اون تیکه پایانی اشکمو به صراحت در اورد))) 😭

6 ❤️

811888
2021-05-27 05:54:17 +0430 +0430

این قسمت از داستانت چنان فشاری به مخ م وارد کرد که … بماند باقیشو

حس جبر حس اختلاف طبقاتی حس سرویس دادن برای یه لقمه نون حس فدا کردن غرور 😕 😕

3 ❤️

811891
2021-05-27 06:42:57 +0430 +0430

بازم کیرخیلی کلفتم تو فقر

2 ❤️

811899
2021-05-27 07:42:57 +0430 +0430

قبلا هم گفتم خودتو نجات بده نزار به اين كارعادت ت
بدن اينها شيطان صفت هستمند كه فقد هنر شان
اين است كه خوب پول در مي اورند و عقده هاي درونيشان را خالي مي كنن چون اگه داستان خودشان
وا بداني متوجه ميشي توان داشتن يك زندگي سالمً
را ندارند براي همين اين طور زندگي نكبت باري دارند
اينان از فاحشه ها پست ترتد
البته راه پول در اوردن را در اين مملكت خوب خوب
بلد هستند نجابتت را كه أونها ندارند لكه دار كردند
هرچه بيشتر جلو بري بدتر ميشي تو اين فاضلات
كار با شرف پولش كمه ولي اسمش روشه
باز هم خودت ميدوني اميدوارم لذت اون سكس
و پول شما را فريب نده بعد ها ممكنه از خودت هم
بدت بياد
موفق باشي

4 ❤️

811904
2021-05-27 08:17:28 +0430 +0430

من که پسرم دلم برای زندگیت کباب شد انشالا اگه داستانت واقعی باشه، زندگی آیندت شاد و پر پول باشه و عشق زندگیت رو پیدا کنی💋 💋 😘 😘

6 ❤️

811940
2021-05-27 11:34:27 +0430 +0430

داستان رو خوب نوشتی ولی باورش سخته ؛
فقط تنها مشکل داستان اینه که هیچ حسی به آدم نمیده ؛
بعید میدونم واقعی باشه ؛
موفق باشی

0 ❤️

811962
2021-05-27 15:26:29 +0430 +0430

ساقیم اینم نمونه کارم

0 ❤️

811968
2021-05-27 16:15:30 +0430 +0430

يكي از کامنت ها اشاره به من بود و بدون تگ ای دی ، مومن تو اگر فکر میکنی من و امثال من که با این داستان ابراز همدردی کردیم
الاق=الاغ این درسته یا شاید خواستی الاف بنویسی بازم این درسته، بله می گفتم که اگر مارو اینجور فرض کردی اولا
همه انسانها چه خوب مثل شما چه بداخلاق و عصبی مثل من ، دل دارنند که تو متاسفانه مثل یک الاق((ب تایپ خودت جواب دادم که دیگه حرفی نباشه)) نمی فهمی چیه ، این یک طرف ماجرا
اما دوما و چیزی که تو نفهم تو واقعا احمق نمیدونی احساس همدردی ما زیر این داستان جمع بود، با تمام فقر و فقر دیده ها بود
نه با شخص نویسنده الاغ حتی این هم نفهمیدی،؟ اما موضوع سوم .‌…‌ والا اینم زیاده از سرت که تایپ کردم ، عامو نفهم بودن یک مشکل هست اما نفهم بودن و ادای فهمیده ها رو در آوردن یک مصیبت هست که گرفتار آن شدی شما
تامام، بقول دوستان من خودم عادت دارم تمام میتایپم.
عجب خوشگل خان چکاره حسنی تو دستور نوشتن و ادامه ندادن صادر میکنی
والا واویلا باید گفت این جالب ترین بخش کامنت حضرت عالی مقام الاق بود بی خیال عمو، یکم فکر و شعور هم بد چیزی نیستا.
امیدوارم موفق باشی
امضا:اینجانب 😂

4 ❤️

812057
2021-05-28 02:45:25 +0430 +0430

شاعر میگه وقتی چاره نداری ازش لذت ببر😉😉😉

0 ❤️

812175
2021-05-28 23:20:42 +0430 +0430

هرروز از جلوی بیمارستانها رد میشم فروش اعضای بدن و میبینم تا کجا پیش رفتیم که اعضای بدن مون…احساسمون…افکارمون …رو چوب حراج زدیم
وضع مالی همه خرابه
تو این اوضاع وضع بسیاری توپه توپه

2 ❤️

812339
2021-05-29 12:35:43 +0430 +0430

اینم میگذره مادر این زندگیو باید گایید ک اینقد اختلاف هست بین ی ادم پولدار و فقیر

0 ❤️

812420
2021-05-29 23:12:28 +0430 +0430

عادی شدی دیگه به برکت حکومت اخوندی مشهد شده تایلند دوم کجای کاری عشقم

0 ❤️

813420
2021-06-03 17:36:19 +0430 +0430

کیرم تو دهن ناموس هرچی پوادار عوضیه

0 ❤️

813433
2021-06-03 20:02:48 +0430 +0430

پول دار کونت گذاشته سولاخی 😒
درجواب کامنت بالایی

0 ❤️

814408
2021-06-09 05:21:26 +0430 +0430

خوب بود

0 ❤️

816963
2021-06-25 00:44:40 +0430 +0430

کیرم تو روح پدر هرچی پولداره

0 ❤️

834768
2021-09-29 00:26:40 +0330 +0330

لعنت به فقر
لعنت به این شرایط😢

0 ❤️