داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

من و مامان مینو

1391/01/28

منوچهر هستم 18 سالمه– تک فرزند خانواده–بابام مهندس شرکت نفت هستش کارش جنوب کشور-هر ماه میاد سری میزنه میره—منم تو خونه با مامان نیلو تنها هستیم–راستش اون خیلی زنی زیبا جذاب مخصوصا بسیار خوش اندامه–همه داستان از اون شبی شروع شد که داشتم تو سایتها نگاه میکدم شانسی با شهوانی اشنا شدم-خیلی خوشم اوومد –مرتب میرفتم داستان ها و عکسهای جالبش نگاه میکردم–دیگه معتاد شده بودم– من قبلا یه نگاهی خاص به نیلو داشتم -اون تو خونه خیلی راحت لباس می پوشید-لباسهایی که اندام زیباش توش پیدا بود –دو چیز خیلی منو به خوذش جذب کرده بود-باسنش و سینه هاش–بعد دیدن شهوانی دیگه توجه ام بهش بیشتر شده بود–من و او با هم مشترک از کامپیوتر استفاده میکردیم-یه شب که داشتم شهوانی نگاه میکردم و چند تا از صفحه هاشو باز کرده بودم صدام زد پاشو من با سیستم کار دارم-من فکری به نظرم رسید–بدون اینکه صفحه هامو ببندم بلند شدم رفتم یه گوشه طوری که منو نبینه از تو سالن به اتاقی که سیستم بود نگاه میکردم-دیدم بد جوری داره نگاش میکنه و ازش خوشش امده–طوری که چند ساعت بدون اینکه حواسش باشه نشسته بود نگاه میکرد و هر کس که تلفن میزد و باهاش کار ذاشت به من میگفت بگو دستش بنده–منم راضی بودم–بعد 4ساعت-ساعت 12 شب رفتم تو اتاق گفتم مامان الان 4 ساعته نشستی–رفتم کنارش–یه باره بهش گفتم وای اینو نگاه میکنی من یادم رفته بود ببندم معذرت–بهم گفت اینو از کجا پیدا کردی گفتم شانسی پیدا کردم–همانطور کنارش ایستاده بودم با هم داشتیم یه داستانشو میخوندیم-بعد که تموم شد گفت عجب حکایتهایی-خندش گرفته بود بلند شد بره بهش گفتم نه بشین با هم میخونیم من یه داستان سکس با مامانو واسش باز کردم خوندیم–یه جوری تحریک شده بود–دیدم راضیه–گفتم بذار یه چیزی نشونت بذم ببینم نظرت چیه–نوشته بود سکس با محارم اگه احساس گناه نداشته باشی خیلی خوبه و سکس سالمی هستش-گفتم نظرت چیه–اون هی داشت این مطلب رو میخوند و چیزی نمیگفت-من رفتم پشت سرش ذست بردم دور گردنش یه ماچ از لپاش گرفتم-چیزی نگفت-با دستم یواش یواش دور گردنش و رو بازوهاش لمس میکردم–احساس کردم خوشش امدم–از او بالا پستونش را میدیدم که سفت و زیباست–یواش دستم بردم طرف پستونش کرست نپوشیده بوذ-اون گرفتم تو مشتم وای چه لذتی بردم–گفت چکار میکنی گفتم بذار حال کنم من از پستونت خوشم میاد–ذاشتم باهاش بازی میکردم-گفتیم نیلو بیا بیارم تو اتاق خواب-دستش گرفتم بردمش تو اتاق خواب–اونو تو بغلم گرفتم-لبم گذاشتم رو لباش–محکم تو اغوشم بود–کیرم را وسط پاش گذاشته بودم فشار میدادم–اون حسابی تسلیم شده بود- من تابشو در اوردم-خوذم هم لباسم در اوردم-وای شکمم به شکمش چسپیده بود-حال میکردیم–ذست بردم طرف شلوارش دست کشیذم رو کوسش دیدم شلوارش خیس خیس شده–شلوار ش را در اوردمدستم برم دور لبهای کوسش ما دادن–اهسته بهش گفتم میخوام کوست را بخورم–نشستم جلوش شرطش را در اوردم-وایییییییییی عجب کوس سفیدی داشت برق میزد-اول چند تا بوس از کوسش گرفتم بعد زبو نم را دور کوسش چرخوندم و یواش یواش بردم تو کوسش–صدای نالش بلند شده بود-گفت بسه-بیاییم بخوابیم
گفتم باشه بخواب -خوابید پاشو باز کرد منم کیرم را که راست راست شده بود اول دور کوسش چرخ ددم بعد یواش یواش بردم داخل گفت همش بزن بره توش–منم حشری شده بود هی تند تند عقب و جلو میرفتم-بعد پاشو بلند کردم بردم بالا کونش بالا امده بود عجب کونی داشت-دیگه حسابی میکردمش و اونم با صدای بلند ناله میکرد–بهم گفت ابت نریزه گفتم چرا گفت میخوام بیام بالا من خوابیدم امد روم خوابید کیرم را تو کوسش کرد و شکمش رو شکمم گذاشت و شروع کرد به چرحوندن باسنش-من انگشتم را بردم داخل کونش یواش یواش ته ته انگشتم را کردم داخل–چه حالی میکرد-کیرم تو کوسش میچرخید–بعد مدتی صدای ناله بلندی کرد ابش ریخته بود رو کیرم–دیگه سست شده بود افتاد روم-سرش را رو سینه ام گذاشته بود منم هی ماچش میکردم–بعد از اینکه حالش جا اومد گفتم بلند شو نوبت منه ابم بریزه–گفت باشه–بهش گفتم ابم بیارم بیرون یا بریزم تو کوست گفت نه بریز توش–به پشت خوابد منم روش خوابدم کیرم کردم تو کوسش– و بعد مدتی تلمبه زدن ابم با فشار زیادی ریخت توش که اون خیلی خوشش امده بود که ابم ریخته بود تو کوسش-خودش گفت ابت که ریخت توم خیلی احساس ارامش کردم—دیگه من و او همیشه با هم سکس با خالی داریم و داریم لذت میریم–یه بار بهش گفتم میخوام از پشت بکنمت گفت باشه ولی باید اهسته بزنی دردم نگیره گفتم باشه–منم برای بار اول اهسته اهسته کردم تو کونش-الان هم از جلو میکنیم هم از عقب-دو تایمون تنها هستیم و هر وفت احساس کردیم میکنیم–

نوشته:‌ منوچهر


👍 5
👎 4
519690 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

316996
2012-04-16 21:32:40 +0430 +0430
NA

سكس با محارم بود نخوندم
اول صبح حال فحش دادن ندارم.
دوستان چند ساعت ديگه از خجالتت در ميان

1 ❤️

316997
2012-04-16 21:53:01 +0430 +0430
NA

یکی از کاربران شرکت مایکروسافت در یک نامه طنز‌آمیز به بخش پشتیبانی نرم‌افزاری این شرکت چنین نوشت: پشتیبانی فنی محترم سال گذشته سیستم عامل خود را از دوست دختر 7 به همسر 1 ارتقا دادم. زمان زیادی از ارتقا سیستم نگذشته بود که متوجه شدم یک برنامه ناخواسته (فرایند بچه دار شدن) بر روی سیستم عامل در حال اجراست . این برنامه فضای خیلی زیادی را اشغال کرده و قسمتهای مهم و با ارزش سیستم را در بر می گرفت. بعلاو…ه اینکه ، برنامه همسر 1 روی همه قسمتهای سیستم به خودی خود نصب شده و همه چیز را تحت کنترل داشت. برنامه هایی نظیر شب پوکر 10.3 ، فوتبال 5.0 ، شکار و ماهیگیری 7.5 و مسابقات رالی 3.6 دیگر اجرا نمی شوند و هر بار که می خواهم این برنامه ها را اجرا کنم ، سیستم عامل مختل می شود. وقتی که برای اجرای برنامه های مورد علاقه خود اقدام می کنم ، قادر نیستم برنامه همسر 1 را در زمینه سیستم نگه دارم و برنامه همسر 1 اجرای برنامه های مورد علاقه مرا با اختلال روبرو می کند. فکر می کنم باید دوباره برنامه دوست دختر 7 را نصب کنم ولی مشکل اینجاست که اجرای دستور حذف در سیستم همسر 1 امکان پذیر نیست . لطفا"کمک کنید با تشکر یک کاربر بیچاره!!! بخش پشتیبانی نرم‌افزاری مایکروسافت (که گویا یک زن بوده است) در پاسخ به این کاربر چنین نوشت : کاربر بیچاره محترم این یک مشکل عمومی است که اکثر مردان از آن شکایت دارند. بسیاری از مردم سیستم خود را از دوست دختر 7.0 به همسر 1.0 ارتقا می دهند فقط با تفکر اینکه یک برنامه کمکی و جهت سرگرمی و تفریح است. همسر 1.0 به عنوان یک سیستم عامل است و بوجود آورنده آن این سیستم را طوری طراحی کرده است که هر چیزی را اجرا می کند و همه چیز را قادر است کنترل نماید.همین طور بعد از یک بار نصب این سیستم ، غیر ممکن است بتوانید چیزی را از این سیستم حذف کنید یا فایلهای آن را دستخوش تغییر قرار دهید. سیستم همسر 1.0 طوری طراحی شده است که امکان نصب مجدد برنامه دوست دختر 7.0 را به شما نمی دهد.به قسمت هشدارها – حمایت کودک در دستورالعمل همسر 1.0 نگاهی بیندازید. پیشنهاد می کنم برنامه همسر 1.0 را نگهداشته و برای بهبود آن تلاش نمایید. برای کاهش تخریب این سیستم عامل ، پیشنهاد می کنم برنامه کاربری " بله عزیزم" را در سیستم خود نصب و از آن استفاده کنید. بهترین قسمت این برنامه کاربری ، وارد کردن دستور c:\ عذرخواهی است ، زیرا برای اینکه سیستم عامل به حالت عادی خودش بازگردد ، در نهایت مجبور خواهید شد این دستور را اجرا کنید. همسر 1.0 یک برنامه فوق العاده است ، اما نیاز به نگهداری با دقت بسیار بالا دارد. سیستم برنامه همسر 1.0 با برنامه های حمایت کننده ای از قبیل برنامه تمیز کردن و جاروکشی 3.0 ، پخت و پز 1.5 و پرداخت خرج و مخارج 4.2 و… ارایه می شود. البته در استفاده از این برنامه های حمایت کننده سیستم باید نهایت دقت را به عمل آورید، چون در صورت عدم استفاده مناسب از این برنامه ها سبب خواهد شد که به طور خودکار سیستم ، برنامه نغ نغ 9.5 را اجرا نماید. هر بار که این برنامه نغ نغ 9.5 اجرا شود ، فقط یک راه برای بهبود عملکرد سیستم وجود دارد و ان خرید یک نرم افزار اضافی دیگر است. من خرید برنامه گلهای 2.1 و التماس 5.0 را پیشنهاد می کنم. هشدار!!! تحت هیچ شرایطی برنامه منشی را در سیستم خود نصب نکنید. این برنامه توسط سیستم همسر 1.0 اجرا نمی شود و باعث تخریب غیر قابل برگشتی در سیستم عامل می شود. با آرزوی بهترین موفقیتهاپشتیبانی فنی

0 ❤️

316998
2012-04-16 22:43:19 +0430 +0430
NA

خاک تو سرت غیرتت کو

1 ❤️

316999
2012-04-16 22:49:25 +0430 +0430
NA

کیر شترهای صحرای بی آب و علف عربستان تو راه گوزت که حرومزاده ایی.

ولد زنا! کیر تک تک بچه های شهوانی تو تایپ کردنت. من توی هیچ داستانی فحش ندادم تا الان اما از این به بعد سکس با محارم ببینم میام اول و آخر نویسنده رو به “عن” میکشم. با “ع” هم نوشتم که غلظت کار بیاد دستت.

ماهی اسکار تو کس ننت که از داخل بخورتش مامان سکسی. ولد چموش!

0 ❤️

317000
2012-04-16 22:52:57 +0430 +0430
NA

چه بی جنبه . با خوندن 2 تا داستان پریدن به هم. حالا ببین از کی تو کف هم بودن.

0 ❤️

317001
2012-04-16 23:07:50 +0430 +0430

یک کلام خاک تو سرت
نمیخوام صبح به این قشنگی با فحش خراب بشه

0 ❤️

317002
2012-04-16 23:24:07 +0430 +0430
NA

منم حال نكردم با داستانت.

0 ❤️

317003
2012-04-16 23:36:44 +0430 +0430
NA

بی ناموس

0 ❤️

317004
2012-04-17 00:37:23 +0430 +0430
NA

تخمی بود .کونی :hat:

0 ❤️

317005
2012-04-17 01:23:39 +0430 +0430
NA

akhe pesarake olagh chi mikeshi tavahom zadi baz

0 ❤️

317006
2012-04-17 01:52:57 +0430 +0430
NA

کوس مخ حداقل احترام مامانتو نگهدار بهش نگو نیلو بگو مامانی

0 ❤️

317007
2012-04-17 02:59:54 +0430 +0430
NA

حال میده …هان؟
یعنی الان شدی منوچهر ملقب به مادر جنده؟
مبارکه مبارکه
پس سهم بابات چی؟
که سکس سالمیه!

0 ❤️

317008
2012-04-17 03:36:21 +0430 +0430
NA

کیرم تو کون اون داستان تخمیت - حشری شدی دوباره جلق زدی بعد داستان نوشتی - مگه کیر 29 سانتی سیاه دم کونت بود که مجبور شدی این کس شعرا رو بنویسی

0 ❤️

317009
2012-04-17 05:44:02 +0430 +0430
NA

داستانت به مفت نمی ارزید ولی از کامنت ها خیلی حال کردم
بچه ها مچکریم

0 ❤️

317010
2012-04-17 06:33:41 +0430 +0430
NA

اگر کسی حتی توی خیال و در قالب داستان فکر همخوابگی با مادر خودش رو تجسم کنه باید وجود منحوسش رو از روی زمین پاک کرد . ( خیلی بی شرفی )

0 ❤️

317011
2012-04-17 07:00:30 +0430 +0430

روزی جماعتی در وب ولگردی کردی و سایتی دیدندی شهوانی نام . که بر او حکایات سکس گونه نوشتی و جماعت وب گرد بر ایشان رای خویشتن روا داشتی . اندر آثاری چند از این گونه عده ای مادر قحبه و خارکسته(خواهر کس بده) ماجرای سکس با محارم مرقوم نمودی و از این جهت بر خود بالیدندی و ناموس خویش بدین مباهات بر باد دادی.
جماعت شهوانی چو این خزعبلات بدیدی انواع الفاظ رکیکه و ناسزای کش دار بر نویسنده مرحمت نمودی تا باشد کس مغزی دیگر چنین گه خوری نکند.
*بر گرفته از مقاله نحوه گایش کس کشان و جا کشان لوسیفر

0 ❤️

317012
2012-04-17 10:33:46 +0430 +0430
NA

در مورد داستان کس شعرت 3 تا احتمال وجود داره:

  1. اونی که کردیش مامنت نبوده و زنت بوده ولی تو چون یک انسان کسمشنگ و توهمی هستی، فکر کردی داری مامانت رو میکنی. همش هم که صداش میکردی مینو. آخه کی اسم کوچیکه ننشو صدا میزنه چس مغز ؟!!
  2. واقعا اون کسی که کردیش، ننت بوده و در این صورت الان همه ی بچه های شهوانی صدات میکنن ننه جنده.
  3. چون جلق زیاد زدی یه حس توهم بهت دست داده و اومدی این داستان رو نوشتی که احتملا همین گزینه درست میباشد.
0 ❤️

317013
2012-04-17 11:40:29 +0430 +0430
NA

وقتي بابات خونه نيست مامانت به تو كس ميده … فكر كن وقتي تو هم نيستي به كيا كس ميده.

0 ❤️

317014
2012-04-17 12:12:20 +0430 +0430
NA

وقتي بابات خونه نيست مامانت به تو كس ميده … فكر كن وقتي تو هم نيستي به كيا كس ميده.

0 ❤️

317015
2012-04-17 15:59:23 +0430 +0430
NA

esme mamanet akharesh minoo bood ya niloo ? :D

0 ❤️

317016
2012-04-17 16:01:19 +0430 +0430
NA

esme mamanet akharesh minoo bood ya niloo ? :D

0 ❤️

317017
2012-04-17 16:14:43 +0430 +0430
NA

مینو یا نیلو ؟
اینا کین داری تو روئیات میکنیشون؟
جقو در خواب بیند جنده خانه
گهی جمعی دهد گه دانه دانه

0 ❤️

317018
2012-04-17 16:31:26 +0430 +0430
NA

Kam chert begu amu,u g0zajti ru shahvani unam bdune inke harf bzane umad g0wt maman bia bzar tum ? 4 bar pestuna mamit0 didi miri hamum yadesh mi0fti y dastan tu tasav0ret misazi miay minevisi ? Aql dari t0 asan ? Kh0dt0 bzar jaye ma 0 b0r0 y bar dg kh0dt dastan0 bekhun , ajab:-o

0 ❤️

317019
2012-04-17 23:42:17 +0430 +0430
NA

کاری ندارم اسم مامان روسپیت مینو بود یا نیلو ولی هر کی هست کیرم توچشش با این بچه ای که تربیت کرده.عمه ننه مگه کیرت چرخونکه که تو کس مادرت میچرخید؟؟؟اگه رفتی یه جایی پدرت جاکشت جنوب بود ومامان روسپی گرت تنها مونده بود یه خبر به بچه های شهوانی بده بیان جرواجرش کنن.تف توشرفت بی شرف. :hat: :bigsmile:

0 ❤️

317020
2012-04-17 23:44:58 +0430 +0430
NA

سلام به همه دوستان،هرچند به نظر اكثر خوانندگان اين داستان ايشون به احتمال قوى فقط تصوراتشو به عنوان داستان واقعى نوشته ولى خبر تاسف بارى از يكى از قضات دادگسترى شنيدم كه بد نيس اينجا نقل كنم ايشون كه در حال حاضر در يكى از شهرهاى مركزى كشور در دادگسترى مشغول قضاوت هستند در ايام عيد در صحبتى خصوصى ميگفت: تجاوز به محارم بسيار زياد شده است و نيز نقل ميكرد كه تا ١٠ سال پيش شايد در سال ٢ تا ٣ پرونده تجاوز به محارم به شعبه ما مىآمد ولى در سال ٩٠ فقط شخص خودم حدود ١٢ پرونده با اين جرم را رسيدگى كرده و حكم صادر كردم كه اغلب تجاوز برادر به خواهر و در موارد كمتر تجاوز پدر به دختر بود،در نگاه كارشناسانه پديده ماهواره و تعدد شبكه هاى سكس و فيلمهاى پورن و نيز كمرنگ شدن ارزشهاى اخلاقي و ديني و٠٠٠ از عوامل اين قضيه اند.دوستان شهوانى بياييد همچنانكه اكثر كاربران محترم شديدا در مقابل اين جور داستانها موضع ميگيرند همه مون از مدير سايت بخواهيم كه از اين به بعد داستانهاى سكس با محارم را روى سايت قرار ندهد با تشكر از همه دوستان عزيز

0 ❤️

317021
2012-04-18 09:19:34 +0430 +0430
NA

چقدر بدبخت و حقیری رفیق

0 ❤️

317022
2012-04-18 10:03:01 +0430 +0430
NA

سلام من تازه واردم اما با اجازه از قدیمی های سایت ما نفهمیدیم اسم مامانت نیلو بود یا مینو!!!
کس کش

0 ❤️

317023
2012-04-18 13:48:16 +0430 +0430
NA

از کوس مامانت یکمی بگو چه شکلیه پسته ای بادامی فندقی یا لاشیه پیازی هستش در ضمن اگه کیرت واسه مامانت نوش هستش خبرم کن جرش بدم حال کنی

0 ❤️

317024
2012-04-22 01:06:45 +0430 +0430
NA

انقدر مامانتو بکن تا جون هر دوتون از کونتون در بیاد!

0 ❤️

317025
2012-04-22 12:46:33 +0430 +0430

مادر … دیگه ننویس . . . . . . . . . .
کوس کش کله کیری سکس با مادر مینویسی؟ معلومه که تخم حروم هستی و مطمئن باش پدر واقعیت یک جاکشی دیگه است که خبر نداری. کیرم تو توهمات و تخیلات و افکار مریضی که داری. از بس که جلق زدی روانی شدی. دیگه ننویس. قرمساق دیگه ننویس. دیوث دیگه ننویس. جاکش دیگه ننویس. ننویس احمق، ابله، بی شرف، ننویس.

0 ❤️

317026
2012-05-25 11:35:31 +0430 +0430
NA

کیر تو کس اول تا اخرت مادر سگ بی غیرت اول اخرتا گایدم که یه زره غیرت تو وجود کس کشت نیس

0 ❤️

317027
2012-06-07 19:54:16 +0430 +0430
NA

بووووووووووووووق من که میدونم مثل سگ خالی بستی کیر تمام دنیا تو کون ننت
ممنون از همه بروبکسی که به این کونی فحش دادم اوه اوه تازه حس فحش دادنم گل کرد
اخه لاشی کونی کسکش بزار به سن تکلیف برسی بعد بیا کس شر تف بده کدوم ننه ی جنده ای به این راحتی راضی میشه بچش بکنش کیر تو هیکل اون ننه ی جندت
بقیش باشه با بروبکس فعلا کس ننت

0 ❤️

317028
2012-07-20 09:30:44 +0430 +0430
NA
زیاد خوب نبود. داستانهای قدیمیا خیلی بهتر بود یک داستان خونده بودم البته سایت قدیمیه بود که مادرش داخل استخر بود .اون داستان کجا واین چرتو پرتا کجا داستانویسی خودش یک هنره که ایشان گند زده است. از ادمین تقاظا میشود.ازداستانهای قدیمی هم استفاده کنند.
0 ❤️

317029
2012-07-20 09:37:21 +0430 +0430
NA
0 ❤️

317030
2012-07-20 17:13:07 +0430 +0430
NA

اولا همچين گفتي نيلو گفتم دخترخالته_دوما از سبك داستانت معلوم بود گاييده زاييده تخيلت بود_سوما معلومه چش كثيفت دنبال مامانته تو هم درباره ي اون بدبخت معصوم داستان مينويسي اون انقدر نجيب هست كه نزاره بچش ازش سو استفاده نكنه_چهارما توكه به داستان سكسي علاقه داري يه دفتر 100 برگ بردار توش رو پر داستان سكسي كن موقع بيكاري باهاش حال كن تو كه انقدر بي غيرتي يه شعبه واسه مامانت باز كن كاسبي را بنداز_پنجما خيلي كس كشي همين راستي دماغ پينوكيو موقعي كه مثل تو دروغ گفته تو باسنت_تمام

0 ❤️

317031
2012-07-31 15:22:18 +0430 +0430
NA

salam
mano ba mamanet ashna kon, se nafari ba ham sex konim mesle film sexy

0 ❤️

317032
2012-08-07 21:44:35 +0430 +0430
NA

:davie:

0 ❤️

317033
2012-08-07 21:58:14 +0430 +0430
NA

سلام به بچه هایه شخصی که اونم خیلی دیوث بود میگفت از آجیت که گذشت ننتم دختر یکی دیگه هست .اینا همون صفاتی که گفتید را پیدا کردند ولی از مرحمت این دین و آخوندای کونیه ماست که برخی جوونا کونی شدند و فکر کس ننشونو میکنند وگرنه اگه مثل سایر کشورها آزادانه با چهارتا دختر رابطه داشتند میفهمیدند که سکس هم یه چیز طبیعیه و عقدش سر دلشون نمیموند . مثل متاهلا که بعد از چند سال با خانومشون زوری حال میکنند . برخ ها هم با مادرشون روابط خوبی ندارند این کس شعرا را مینویسند . اما این خوبه که زیر یک داستان اونجوری بسیاری پیام اینجوری هم هست تا بگه ما هنوز غیرت داریم . .

0 ❤️

317034
2012-09-28 14:04:22 +0330 +0330
NA

قشنگ بود

0 ❤️

317035
2012-09-28 14:07:03 +0330 +0330
NA

قشنگ بود

0 ❤️

317036
2012-09-28 14:07:49 +0330 +0330
NA

قشنگ بود

0 ❤️

317037
2012-10-06 18:02:58 +0330 +0330
NA

در کل باید بگم بسیار کیری و تخمی تخیلی بود
دوس دارم بزارمت روی ستون برق بعد بپرم از لنگات بگیرم تا کل اون ستون سیمانی برق از تو کونت بره و از دهنت در بیاد دیوس عوضی.خاک تو سر بی شرفت کنن.همین

0 ❤️

317038
2013-01-06 08:28:47 +0330 +0330
NA

بی شرف

0 ❤️

317039
2013-01-06 08:30:26 +0330 +0330
NA

بی شرف

0 ❤️

317040
2013-01-06 08:32:25 +0330 +0330
NA

بی شرف

0 ❤️

317041
2013-01-26 03:34:22 +0330 +0330
NA

عوضی.وجود امثال شما مایه خجالت همه ی آدما

0 ❤️

317042
2013-01-26 03:35:29 +0330 +0330
NA

عوضی.وجود امثال شما مایه خجالت همه ی آدما

0 ❤️

317043
2013-01-26 14:56:30 +0330 +0330
NA

خوندم

0 ❤️

317044
2013-01-27 17:42:28 +0330 +0330
NA

az hamoon aval nakhondam chon dari kos shear migi , man nemidunam chera hame dust daran khial bafi konan o dorogh tahvil mardom bedan

0 ❤️

317045
2014-09-09 01:18:35 +0430 +0430

خیلی مزخرف بوووووود

0 ❤️

317046
2015-03-22 04:19:45 +0430 +0430
NA

من شنیدم که عمر (خلیفه دوم) مسلمانان هم بچه همچین کاری بوده فقط با این تفاوت که پدر یا پدربزرگش مهندس نفت نبوده

0 ❤️

547215
2016-07-02 14:05:28 +0430 +0430
NA

وقتی با هم داستان خوندین , کامنت های زیرش رو هم خوندین ؟

0 ❤️

635496
2017-06-26 20:05:35 +0430 +0430
NA

بی شرف کسخل کله کیری جاکش کسکش دیوث حرومزاده عوضی تخم سگ ،این داستانا چیه مینویسی حرومزاده؟؟؟؟

do you have honor??
you dont have it im sure

0 ❤️

635541
2017-06-26 20:19:56 +0430 +0430
NA

هی تو نویسنده حرومزاده ، و اون ادمین کونی حرومزاده تر از خودت این داستان ها رو حذف کنید وگرنه اول وبسایتتون رو هک میکنم و از دامنه حذفش میکنم و بعدش هم سرورتون رو که توی کاناداست به آتیش میکشم تا کونتون بسوزه اون نویسنده کونی هم بگید بره نهضت سواد آموزی هنوز فارسی بلد نیست خخخخ (پایین تقریبا متن انگلیسیش رو مینویسم البته من انگلیسیم خرابه اما منظورمو بگیرید هم کافیه آخه میدونم شما کسخل های کسکش دیوث حرومزاده کله کیری تخم سگ خارجی هستید و تازه زبان فارسی یاد گرفتید پس متن انگلیسی رو واسه شما کسکشای حرومزاده میزارم کل متالب رو پاک کنید وگر نه بدبختتون میکنم من الان آخرای عمرمه پس از مردن هم ترسی ندارم و چیزی هم برای ازدست دادن ندارم پس مطمئن باشید دیر یا زود به حرفی که میزنم عمل میکنم )

hey fuckers delete your fucking posts all of the porn posts if you dont do that believe me i promise you first i hack your fucking website and delete this fucking website from your fucking domain and next i burn your fucking server that is in canada be sure i promis you

0 ❤️

635566
2017-06-26 20:25:47 +0430 +0430
NA

دوستان عزیز این داستان های تخمی تخیلی رو نخونید اینا همش تخیل هست البته میرن فیلم سوپر نگاه میکنن و بعد میرن دربارش داستان مینویسن و پول میگیرن در ازای پول داستان می نویسن و همشون هم تازه دارن فارسی یاد میگیرن واسه همین توش غلط زیاد هست دوستان این تخیلات تخمی رو باور نکنید و دیگه هم به این سایت ها سر نزنید تا نرمال بزرگ بشید به زودی من پدر اینا رو در میارم انشاءالله و پدر اسرائیل با اون رئیس جمهور تخمیش و آمریکا با اون ترامپ کله کیری من واسه نظر دادن فقط عضو شدم تا اینا رو به شما بگم خب دیگه حرفی ندارم خداحافظ

0 ❤️Top Bottom