داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

وقتی مامانمو تو اون حالت دیدم

1389/10/25

نمیدونم از کجا شروع کنم.نمیدونم اصلا درسته رازمو با کسی مطرح کنم یا نه.وقتی تو این سایت اومدم و داستانها رو خوندم تصمیم گرفتم رازمو بر ملا کنم .من اسمم سهرابه . 15 سالمه.من با مامانم زندگی میکنم.بابام اعتیاد داشت و از مادرم سالها بود که جدا شده بود.ما وضع خوبی نداشتیم.مامانم 6 ماه بود که سرپرست باشگاه ورزشی پرورش اندام زنان شده بود.یعنی از همون روز اول که برا کار رفته بود اونجا شد سرپرست.برای من خیلی عجیب بود که روز اول استخدام شد و همون روز شد سرپرست.ناگفته نمونه کسی که مامانمو استخدام کرد (اسمش بهرام بود)و اونو گذاشت سرپرسته قسمت زنان دنبال یه خانومه خوش اندام و خوش چهره میگشت تا مشتریاش زیاد شن.خیلی ها میومدن و میرفتن و اونجا زیاد دووم نمی اووردن.یادم رفت بگم مامانم چهره زیبا و جذابی داشت.اندامه خیلی تراشیده و شیکی داشت فکر کنم همین باعث استخدامه مامانم شد.به چهرش بین 22 تا 24 میخورد در حالی که 34 سال سن داشت زود ازدواج کرده بود که به مشگل بر خورد.

خلاصه از وقتی که تو اون باشگاه کار کرد وضع ما خوب شد.دیگه دغدغه مالی نداشتیم.مامانم چند بار تو کنفرانسها و جلساتی که در مورد بدنسازی بود که تو کیش و رامسر برگزار شده بود رفته بود.داستان از اینجا شروع میشه که من امتحان داشتم و شب تادیر وقت بیدار بودم صبح که امتحان دادم اومدو خونه.انقدر خسته بودم که خوابیدم حول وحوشه عصر بیدار شدم خورشید داشت یواش یواش غروب میکرد من دیگه خوابم تموم شده بود .مامانم از باشگاه اومدو رفت یه دوش گرفت و به من گفت امتحانتو خوب دادی.منم گفتم اره بد نبود.شام و درست کرد و خوردیم.بعد تلویزیون نگاه کردم .مامانم هم داشت تو اتاقش با تلفن حرف میزد.چند وقتی میشد که تو این خونه اومده بودیم.از وقتی که مامانم تو اون باشگاه کار کرد ما تونستیم این خونه رو اجاره کنیم .خونه دوبلکس بود.پله داشت که دوتا اتاق طبقه بالا داشت.من هم تو یکی از این اتاقای پایین میخوابیدم.مامانم اومد و گفت سهراب دیر وقته برو بخواب.بعد رفت طبقه بالا تو اتاق خودش.چیزی که توجه منو جلب کرد لباسش بود.یه لباس مجلسی قشنگ که چسبیده بود به بدنش برجستگیه کونش وقتی از پله ها بالا میرفت با اون خط شورتش معلوم بود کمر باریک کون عقب ران هاش هم توپر. وقتی از پله ها بالا میرفت قمبلهای کونش اروم بالا پایین میرفت.من فکر کردم یادم قدیما کرده .رفتم تو اتاقمو خوابیدم.

به هزار مکافات خوابیدم ولی یه ساعت بعد بیدار شدم.دیگه خوابم نیومد.اومدم بیرون تا اب بخورم.خونه تقریبا تاریک بود و صدای مامانمو آروم شنیدم .اروم رفتم بالا تا ببینم خوابه یا داره با تلفن حرف میزنه.در اتاق بسته بود ولی فقط یه بار صدای خنده مامانمو اروم شنیدم.نور کمی از زیر در معلوم بود فهمیدم احتمالا رفته حموم.داشتم برمیگشتم که کنجکاو شدم مامانمو دید بزنم.تصمیم گرفتم از اتاق بغلی که بالکن یا تراسش با اتاق مامانم مشترک بود برم و دید بزنم.رفتم در بالکن اتاق بغلی رو باز کردم و پشت شیشه پنجره اتاق مامانم رسیدم.چند تا رخت اویزون بود که باعث میشد کسی منو نبینه.شانسی که اووردم یه کم از پرده اتاق کنار رفته بود که باعث میشد دقیق داخل اتاقو ببینم.یهو چشمم به در باز حموم داخل اتاق افتاد.باورم نمیشد مامانم با شرت و سوتین داخل حموم ایستاده بود وای اب دهنم خشک شده بود.کیرم راست راست شده بود تا حالا زنی و اینجوری لخت ندیده بودم.شکم مامانم داخل بود سینه ها به اندازه سیب کونش عقب هر کدوم از قمبلاش به اندازه توپه هندبال.باورم نمیشد عجب اندامی خیلی قشنگ بود تقریبا قدش به 180 س م میرسد و ران های توپری هم داشت.منم ایستاده بودم با کیره راست.لحظه حساسی بود همینطور که داشتم نگاه میکردم چیزی رو دیدم که باورم نمیشد یهو یه دست تیره رنگی از پشت در که من دید نداشتم اومدو مامانمو از پشت بغل کردو از جلو سینه های مامانمو گرفت قلبم داشت تند تند میزد سینه های نقلی مامانمو گرفت و فشار داد مامانمم جیغ زد و گفت آی یواش البته با خنده.مامانم تا زیر گردنش میشد.یه کم که زیر نور اومد دیدم آقا بهرامه صاحب باشگاه شوکه شده بودم هیکل آقا بهرام درشت بازو هاش به اندازه ران مامانم میشو تمامه بدنش عضله بود. یعنی اگه مامانمو بغل میکرد مثل این بود که یه بچه 7 سال رو من بغل کنم.دو تا دستشو انداخت بغل سوتین مامانم وقتی کشید سوتین مامانم 4 یا 5 تیکه شدسینه های مامانم افتاد بیرون با دو تا دستش که از پشت انداخته بود سینه های مامانمو چنان فشار میدادو میکشید که درد و توچهره مامانم میدیدم.خیلی حشری بود بهرام.یه کم که جلوتر اومد کیر بهرام و دیدم باورم نمیشد 18 سانتی میشد کلفتیشم به اندازه مچ دست مامانم.یه لحظه وحشت کردم اب دهنم و نمیتونستم قورت بدم. خم کرد کون مامانم رو قمبل قمبل شد بعد نشستو از روی شورت سفید مامانم شروع کرد به لیسیدن که یهو شورت مامانمو پاره کرد زبونشو دیدم که برد لای کون مامانم صدای ملچ ملوچ کل اتاقو گرفته بود مامانم داشت یواش یواش جیغ میزد صورت تیره بهرام لای کون سفید مامانم خیلی شهوت برانگیز بودمامانم دستاش رو سکوی کنار حموم بود. داشتم نگاه میکردم که یهو چیزی رو دیدم که داشتم دیوونه میشدم یه نفر دیگه تو حموم بود.هم هیکل بهرام.وقتی رو سکو روبروی مامانم نشست دیدم پدرام دوست اقا بهرام.25 سالش بود 9 سال از مامانم کوچیکتر بود ولی هیکلش مثل بهرام بود.بچه پول دار محل بود.یه بی ام و گرون قیمت زیره پاشه.حالا فهمیدم که مامانم یه بار که تلویزیون نگاه میکردیم گفت که این بی ام و ها میگن فرمونه نرمی داره ضد سرقته و رانندگی باهاش میگن خیلی راحته.حالا فهمیدم که سوار ماشین پدرام شده ای داد بیداد.نشست جلوی مامانم کیرشو گذاشت تو دهنه مامانم.مامانم هم خیلی قشنگ براش ساک میزد باورم نمیشد انگار این بهرام و خیلی قبول داشت گه گداری میگفت اقا پدرام اینجوری خوبه حال میکنی اگه حال نمیکنی طوره دیگه ای بخورم.اعصابم داشت خورد میشددستاشو تو موهای مامانم کرده بودو محکم به طرف کیرش فشار میداد مامانم انگار که مجبور بود این کار و بکنه.یه دفعه بهرامو دیدم که بلند شد پاهای مامانمو از پایین جمع کرد و بلندش کرد مپل مامانی که بچشو میگیره که جیش بکنه ران های مامانمو از پشت گرفت و بلند کرد و از هم بازشون کرو مامانم رو هوا بود اقا بهرام مثل این بود که داره یه وزنه سبک رو بلند میکنهاومد که جاشو درست کنه برگشت و من کسه مامانمو دیدم وای چقدر کوچولو بود از بالای چوچولاش تا سوراخه کونش فقط 6 سانت بود خیلی خیلی تنگ بود الان میفهمم چرا پدرام بچه پولدار محل چرا داره با مامانه من حال میکنه کسه تنگ و اندامه منحصر به فرده مامانم.بهرام کس مامانمو اروم رو کیره پدرام تنظیم کرد پدرام هم کیرشو اروم تو دستش سیخ نگه داشت تا کس مامانم رو کیرش بیادسره کیرش که به کس مامانم رسید تقریبا کس مامانم دیده نمیشد کیره کلفتی داشت بهرام داشت مامانمو به سمت پایین فشار میداد تا کیره پدرام بره تو کس مامانم ولی چون خیلی تنگ بود به چپ و راست سر میخورد و تو نمیرففت. دو سه بار که اینجوری شد پدرام شهوتیه شهوتی شده بود عصبانی هم شده بود از چهرش معلوم بود نشست پایین دو تا از انگشتاشو خیس کرد با دهنش بعد کرد تو کس مامانم. مامانم یه دفعه جیغ کشید ولی پدرام توجهی نکرد و با عصبانیت تمام انگشتشو میکرد تو و در میاوورد مامانم هم لباشو گاز میگرفت.بعد از چند دقیقه پدرام بلند شد به بهرام گفت بیار تا دمه کیرم تنظیم کنمامانم همینجوری رو هوا بود پاهاشم که بهرام باز باز کرده بود تا کس تنگش باز شه.پدرام کیرشو گرفت تو دستش کوبوند دمه کس مامانم بعد اروم سرشو داد تو که دوباره سر خورد به بالا و پایینبعد از یکی دوبار تلاش بالاخره تونست سر کیره کلفتشو جاکنه تو کس مامانم .مامانم داشت داد میزد میگفت اقا پدرام اقا پدرام.ولی پدرام کیرش شق شق بودو توجهی نمیکرد منم راست راست کردم نمیتونستم برم جلو زورم به اونها نمیرسید.پدرام اروم کیرشو داد جلو به سختی تا نصفه کیرش رفت تو مامانم صدای نفسش تا بیرون میومد بعد از چند دقیقه فشار بالاخره کیر کلفته پدرام تا ته تو کسه مامانم رفت شروع کرد به عقب وجلو کردن که مامانم دستاشو گذاشت دمه سینه های بهرام و گفت اروم تر پدرام اروم تر دردم میاد.پدرام شهوتی تر شد و گفت جووون شروع کرد به تلمبه زدن صدای شالاپ شولوپ تا بیرون میومد کس مامانم شده بو یه سوراخ به قطر کیره پدرام همینطور که کیره پدرام تو کس مامانم بود رو سکوی حموم نشستو بهرام مامانمو گذاشت رو پدرامو بعد پدرام دستاشو حاقه کرد دوره کمره مامانم تا بلند نشه.یهو پدرام به مامانم گفت کیشو که یادت میاد .مامانم انگار برق سه فاز گرفتش.گفت نه نه اقا پدرام خواهش میکنم بزار بلند شم.هر چی تقلا کرد بلند شه نتونست پدرام در حالی که کیرش تو کس مامانم بود محکم گرفته بودش.مامانم دقیقا رو ران پدرام نشسته بود پدرام هم که کیرش پیدا نبود معلوم بود تا ته تو کس مامانمه.نمیدونم چرا مامانم التماس پدرام و میکرد یا به بهرام میگفت اقا بهرام تورو خدا.تو همین میان بود که پدرام دستشو روی گمر مامانم فشار داد این باعث شد کون مامانم از هم باز شه اقا بهرام هم یه تف بزرگ در کون مامانم انداخت وای وای میخواد کیرشو تو کونه مامانم کنه.الان میفهمم که مامانم که کیش میرفته برا کنفرانس برا دادن و تفریح میبردنش.میبردنش باهاش حال کنن تا بهشون تمامو کمال خوش بگذره.در واقع مامانمو میبردن اونجا با یه ارایشگر تا مامانمو براشون ارایش کنه تا بعد از دریا و عشق و حال بیان مامانمو بکنن تا تفریحشون کامل بشه.و دونفری میکردنش چیزی که مامانم ازش وحشت داره اینه بهرام سر کیره کلفتشو در کونه مامانم سر میداد سوراخه کونه مامانم اندازه یه نخود بود چه جوری میخواد کیرشو تو اون سوراخ کنه.وای انگشتشو خیس کرد اقابهرام اروم تو کون مامانم فشار داد رفت تو ولی مامانم گفت اووووف یواش ااایییی.دوباره اینبار با دو انگشت فشار داد تو مامانم داشتبه سینه پدرام فشار میاوورد تا بلند شه ولی نمیتونست وقتی انگشتشو در اوورد سوراخه کونه مامانم به اندازه انگشته بهرام شده بود بلافاصله سرکیرشو گذاشت دمه سوراخو فشار داد تو نمیرفت یه قوطی شبیه شامپو رو سکو بود گرفت و رو ی کونه مامانم ریخت روی سر کیره خودشم مالوند یه جور روغن بود دوباره که فشار داد یهو رفت ت ومامانم داشت تند تند اینورو اونور میکرد تا از دستشون فرار کنه ولی نمیتونست بهرام کیرشو اروم اروم تو کون مامانم میکرد و میگفت جوووون چه کونه تنگی جون .بعد به پدرام گفت من اماده ام.تا این و گفت مامانم دوباره گفت نه نه نه توروخدا نه.دونفری شروع کردن مامانمو به سمته بالا بردنو بعد ولش میکردن مامانمو تا سر کیرشو بالا میاووردنو بعد ولش میکردن تا اینکه تا ته کیرشو بره تو کسو کون مامانم.مامانم که زورش بهشون نمیرسید فقط داد میزد ای وای یواش ااییی بعد از 2 دقیقه پدرام مامانمو گرفت بهرامشروع کرد به تلمبه زد تو کونه مامانم اوووف اووووف مامانم در اومده دوباره دونفری چنان مامانمو میکردن که مثل این میموند که یه بچه اهو زیره چنگاله دوتا شیره قدرتمنده.بعد از یک دقیقه دونفری ارضا شدن و ابشونو تو کس کون مامانم ریختن.مامانم از حال رفته بود تقریبا .بعدش اروم مامانمو گذاشتن رو تخت و لباساشونو پوشیدن و اروم پایین و نگاه کردن یواش یواش در پایین و باز کردن و رفتن مامانم رو تخت بودو داشت خوابش میبرد.دیدم کنارش 4 یا 5 تا تراوله نمیدونم صدی بود یا پنجاهی.

نوشته: ایستاده با کیر


👍 11
👎 5
543984 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

270942
2011-01-15 02:47:09 +0330 +0330
NA

مامانت جنده هست خودت خبر نداری
پس بهتره ترتیبش رابدی
برایه ماهم بیاریش

0 ❤️

270943
2011-01-15 03:06:01 +0330 +0330
NA

Ai kiram manam toosh

0 ❤️

270944
2011-01-15 04:09:46 +0330 +0330
NA

آقا سهراب با این داستان میخواستی قیمت مامانتو ببری بالا بگی چندتا تراول لازمه برای اون جنده لاشی دمت گرم اگر ده تومن میده ندارو بده تا ماهم بیاییم تو صف

0 ❤️

270945
2011-01-15 04:20:37 +0330 +0330
NA

اگر داستانت واقعيه واقعا متاسفام دنيا داره متاسفانه رو پول مي گرده

0 ❤️

270947
2011-01-15 07:52:24 +0330 +0330
NA

خوب میخاستی یدفه خودتم میرفتی داخل یه چند دست کون میدادی شاید یه پولی به توهم میدادن

0 ❤️

270948
2011-01-15 09:10:41 +0330 +0330
NA

نفهمیدم مامانت معمولا تو اطاق خواب کس میده یا تو حموم =)) راستی حمومتون اپن بود یا مامانت جنده بود :)) گفتی اگه میرفتم تو زورم نمیرسید به چی نمیرسید :X L) به کیر اونا یا به اینکه به پولشون که بابت جنده میدند. :)) :))

1 ❤️

270949
2011-01-15 09:12:19 +0330 +0330
NA

مامانتو ببر علی دایی بگاد تا بشه رئیس تربیت بدنی یا وزیر ورزش :’’( :))

0 ❤️

270950
2011-01-15 11:47:58 +0330 +0330

babat koja bude naghola?? :))
nakone 4-5 ta az un travel ha ha =)) m be babat dade budan

0 ❤️

270951
2011-01-15 15:55:25 +0330 +0330
NA

خاک بر سر بی غیرتت.خودتم میرفتی یه چند دس میکردیش دیگه

0 ❤️

270952
2011-01-15 18:11:27 +0330 +0330
NA

واقعا نمیدونم چی باید بگم : :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’(
اینجور آدما ابروی ورزشکارارو می برند . :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’(

0 ❤️

270953
2011-01-16 13:49:50 +0330 +0330
NA

بهترین موقعیت بود . زود دست به کار شو که از دستت میره ها :|

0 ❤️

270954
2011-01-16 18:02:33 +0330 +0330
NA

واقعا که :O

0 ❤️

270955
2011-01-17 03:45:29 +0330 +0330
NA

عزیزم بدنیست بامامانت همکاربشی آخه مامانت گناه داره کونا توبده که مردی وکمتردردت میاد وکوسا مامانت ودرآخر تراولها راباهم قسمت کنید ~X(

0 ❤️

270956
2011-01-17 16:02:25 +0330 +0330
NA

نمیدونم داستانت واقعیه یا نه ولی بعد از خوندنش احساس خیلی بدی بهم دست داد
احساس حقارت و پوچی
احساس کردم دیگه نمیخوام زندگی کنم

1 ❤️

270958
2011-01-27 18:19:58 +0330 +0330
NA

جنده که دیگه اینقدر تعریف نداره. جندست دیگه. بهرام نشد، شهرام. شهرام نشد، علیرضا. بالاخره میده. توحرس نخور. بهتره از پول جندگی که تو زندگیت داره خرج میشه لذت ببری. بالاخره به 3تا چیز نمیشه اطمینان داشت.
1- دیواری که کج شده
2- بچه زن جنده
3- آدم نوکیسه
تو در ردیف دوم قرار داری و مدال نقره جهانی رو کسب کردی. بهت تبریک میگم مادرجنده!!!

0 ❤️

270960
2011-01-29 06:18:22 +0330 +0330
NA

آدرس خونشونو بده تا ما هم بریم مامانشو بکنیم

0 ❤️

270961
2011-01-31 07:25:23 +0330 +0330
NA

ماها داریم به کجا میریم .
حتی او بد کارترین خارجیها هم رو مامانشون غیرت دارند .
احساس میکنم مردم رو به پوچی میرن :<

0 ❤️

270962
2011-02-14 10:21:09 +0330 +0330
NA

kos mokh mage nemiduni vurud afrade zire 18 be site mamnue . ajab nevisande haye kosgiji site dare

0 ❤️

270964
2011-04-01 19:22:40 +0430 +0430
NA

iradat:
joori k oon 2 ta va shayad baqie mikonanesh che joori koonesh qade ie nokhode?
baadam inke toe koone mage khab nadari miri did mizani? ama travelo khoob oomadi. ama shayad in hame moqadame avalesh be hame begoo madaret jendas tamoom dg

0 ❤️

270966
2011-07-15 20:11:00 +0430 +0430
NA

عاشق داستاناي سكس با مامانم، ولي ايني كه تو نوشتي، شكنجه ي مامان بود.
اصنم از كسايي بعد از خوندن داستان فحش ميدن يا نصيحت ميكنن خوشم نمياد. ولي خودت وادارم كردي. كيرم دهنت كه خوابوندي كيرمو كس كش.

0 ❤️

270967
2011-07-15 20:17:56 +0430 +0430
NA

Man ke aslan dar morede seX ba maharem nemitonam fekr konam chon motmaenam ina hame sakhteye takhayolate ye ede adame bikar vase moharef kardan afrad

0 ❤️

270968
2011-08-16 19:55:35 +0430 +0430
NA

بچه ها تورو خدا انقدر به نویسنده ها توهین نکنید.راست میگه خوب 1 پسر 15 ساله که زورش به 2 تا آدم باشگاهیه هیکلی نمیرسه.فکر کردید جکی چانه؟

0 ❤️

270969
2011-09-14 07:45:13 +0430 +0430
NA

اون مادره که جندست پسره هم بی غیرت ولی در مورد اون دوتا حروم زاده یعنی پدرام و بهرام باید گفت متاسفانه پهلوان هم پهلوانهای قدیم

0 ❤️

270970
2011-09-17 10:20:59 +0430 +0430
NA

بروگمشو بي غيرت،انقدبدم مياد ازاين سكساي وحشي

0 ❤️

270971
2011-09-27 02:13:09 +0330 +0330
NA

به مامانت بگو منم میکنمش قیمت چنده ؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

270972
2011-09-27 16:07:17 +0330 +0330
NA

:S :S

0 ❤️

270973
2012-01-25 05:24:12 +0330 +0330
NA

کونی توهم حتما بهشون میدی :?

0 ❤️

270974
2012-02-03 13:59:39 +0330 +0330
NA

مامانت واقعا " یه جنده حرفه ای هست…قدرشو بدون

0 ❤️

270975
2012-02-17 19:40:57 +0330 +0330
NA

چه ها که آدم نمیبینه!!!
راست یا دروغش پای خودت، ولی عمو جون مامانت یه شکم زاییده، کنفرانس(!) هم که شرکت داشته، اونقدریم زحمت کشیده که شما یه خونه دوبلکس اجاره کنین! با بقال و چقال کوچتون هم که ساخت و پاخت کرده! و . . .
چه جوریه که یه جاییش اندازه نخوده و یه جایه دیگشم چیزی توش نمیره؟! 6 سانته؟! خط کش گذاشتی؟!
.
جلوشم که اندازه قطر داستان طرف باز میشه! با این اوصاف قطر بدن خودتم باید یه چیز تو مایه های ماله طرف باشه! نه؟!
ما نفهمیدیم مامانت سوپر مدله، واقعا تو باشگاه تمرین میکنه ، یا یه ساعته سرکاریم!!
تو همه داستانا هم که اتاق خواب طرف از تراس و بالکن راه داره به اتاق خواب و سرویس طرف مقابل… مهندسش رو گیر بیاریم واسه ما هم یه اکازیون بزنه، نعمتیه!!!

0 ❤️

270977
2012-03-24 14:19:03 +0430 +0430
NA

موندم تو اون هیرو بیر خط کش از کجا آووردی.کیر آقا بهرام 18 سانت کس مامان 14 سانت و…
پسره 15 ساله همچین از کس مامانش تعریف میکنه که انگار …
به نظر من این جور داستانا خوب نیست. رو بچه های زیر 18 تاثیر خیلی بدی داره. نمیدونن که کس شعره.
سکس یه چیزه. بی بندو باری هم یه چیز.

0 ❤️

270978
2012-04-04 08:12:56 +0430 +0430
NA

be mamanet bego enja kheili kir barash rast shode.
harki kos mide man mikonam poolesham midam az karaj bashe

0 ❤️

270979
2012-07-07 20:53:42 +0430 +0430
NA

بابا دمت گرم خط کش گذاشتی سوراخ کون مامانتو با کسش متر کردی 6 سانته کس شم کیر بهرام رفت توش کیر مردان اهنین نبود نبود که کس مامانت الان سالمه قیمت مامانت چند در ضمن مهندس ساختمانو کیه تراس بالکن مارو یکی کنه مامانت چند دوستان شهوانی دم همتون گرم

0 ❤️

270980
2012-07-07 20:55:52 +0430 +0430
NA

داداش کس راغ داری چند شماره خودته یا کس هست گذاشتی منم خاله سراغ دارم

0 ❤️

270981
2012-07-14 08:30:38 +0430 +0430
NA

واقعا متاثر شدم اگه خودش می خواد که خاک تو سرش اگه مجبوره تو مثلا مردی خاک بر سر باید جلوشو بگیری به خدا گریم دراومد خاک بر سرتون کنن

0 ❤️

270982
2012-07-14 09:18:59 +0430 +0430
NA

مال کدوم شهری سهراب …برات متاسفم که همچنین مادری داری.

0 ❤️

270983
2012-10-14 14:35:34 +0330 +0330
NA

یعنی خاک تو سر دروغ گوی تو بکنن اخه خیلی تابلو دروغ نوشته بودی …بعدش کس کش لاشی حروم زاده جنده هم اینطور نیست که تو از مادرت که توی حروم لقمه رو 9ماه خوردی تو شکمش نگه داشته بعد بزرگت کرده این طور تعریف کردی لاشی پاکتی کونده برو گمشو بی غیرت نامرد تو کونی هستی برو بمیر کسکش

0 ❤️

270985
2013-01-15 15:13:14 +0330 +0330
NA

بابا چرت و پرته 1مامانش تو اتاق حموم داره ؟؟2آخه اگه فقط یه بار کس 6سانتی رو اینجوری بکنی16سانتی میشه چجوری اونا تو سفراشون مامانشو کردن کسش تکون نخورده ؟؟خودتو اسکل کن بی غیرتتتتت!!!

0 ❤️

270999
2013-02-07 08:59:19 +0330 +0330
NA

كيرم توكس وكون مامانت خودت هم بدي ميكنمت مفتي :D

0 ❤️

270988
2013-10-28 17:44:56 +0330 +0330
NA

احسنت بر مادر فداکارت

0 ❤️

270989
2014-03-08 14:08:58 +0330 +0330
NA

داستانت که کس شعری بیش نبود اما خودت خیلی کسکش و لاشی و بی غیرت و کونده هستی که مامانتو جنده معرفی کردی
برو بمیر کس مغز!

0 ❤️

270990
2014-06-01 06:37:10 +0430 +0430
NA

مامانت جندس کییرم تو کوووونش

0 ❤️

270991
2014-07-18 12:58:48 +0430 +0430
NA

تا نصفه بیشتر نخوندم.منم از سکس محارم خوشم نمیاد.
در ضمن ورود افراد زیر 18 ممنوعه.
و از همه مهمتر. یکم روی مغزت کار کن.داستان بعدی رو بهتر بنویس

0 ❤️

270992
2014-07-18 15:24:30 +0430 +0430

ای شاشیدم به غیرتت گوزو.
به مامانت سلام برسون بگو بیاد منم چند تا تراول دارم موندم چیکارشون کنم فکر کنم روزی تو باشه.

0 ❤️

270993
2014-10-03 18:57:14 +0330 +0330
NA

يعني انقد بي غيرت بودي كيرم تو كون تو كه انقد دروغ سر هم كردي.اگه مامانت هم جنده باشه بگو منم ماشين لكسوس دارم

0 ❤️

270994
2014-11-01 09:58:02 +0330 +0330

آدرس آقا بهرامو بده بگم سراغ مامانه منم بیان

0 ❤️

270996
2015-01-09 07:19:23 +0330 +0330

کیر تو کون تو و کس مامانت

0 ❤️

270997
2015-02-12 08:54:31 +0330 +0330
t.n

ببین جلقووو
اولا ورود افراد زیر 18 سال به سایت ممنوعه
دوما تو از اون فاصله چطور گفتی کیر طرف 18 سانته و فاصله کون و کس مامانت 6 سانت
سوما به قول یکی از دوستان مامانت رو بده وزیر ورزش بگاد حتما تا سر هفته رییس فدراسیون فوتبال میشه

0 ❤️

527528
2016-01-05 16:37:30 +0330 +0330

تو هم داشتی یاداشت بر میداشتی میرفتی خودتم یه تراول کاسب بودر کیونی

0 ❤️

553986
2016-08-28 13:30:18 +0430 +0430
NA

تبریک میگم مامانت یک جینده است ?

0 ❤️

566360
2016-11-29 03:19:33 +0330 +0330

من این حالتو تجربه کردم نه به این غلیظی ولی دیدم مامانمو تو این وضعیت نه میشه بگی خوبه نه میشه بگی بده…

0 ❤️

567550
2016-12-06 01:42:24 +0330 +0330
NA

اخه کس مشنگ تو توی اون حال ک داشتن مامانتو جر میدادن چطوری فاصله بین چوچول تا کونشو اندازه گرفتی ؟ عجب کس کشی هستی

0 ❤️

611411
2017-06-04 20:27:56 +0430 +0430

حالا اینکه چشمات لیزر داشت از اونجا انقدر با جزئیات می دیدی به کنار. من موندم متر همراهت بود؟ ولی تو که داخل نبودی. حتما دوربین نقشه برداری همراهت بود. انقدر دقیق اندازه زدی همه جارو.

0 ❤️

642546
2017-07-30 02:27:31 +0430 +0430

پدرام بود يا بهرام؟ بعد مامانت 180 تا بود !!! پس اون يارو حتماً 2 مترو نيم بوده . چی بگم؟

0 ❤️

721946
2018-10-04 22:02:17 +0330 +0330

نمیدونم چرا به طرز جذابی این داستان برام تاثیرگذار و فانتزی بی نظیره

0 ❤️

743109
2019-01-22 23:37:35 +0330 +0330

میگم قد رو نمیشه با لباس اندازه گرفت؟
حتما باید لخت میشد مامانت؟

0 ❤️

743110
2019-01-22 23:40:25 +0330 +0330

بهرام اسمشو عوض کرده بود؟
یا تو خونه پدرام صداش میکردین؟

0 ❤️Top Bottom