من یه دوجنس گرای بیغیرت شدم (۴)

1399/10/13

...قسمت قبل

رسیدیدم خونه ستاره گفت من میرم دوش بگیرم بیام. لباساشو در اورد و رفت حموم منم لباسامو در اوردم و رفتم داخل. تو بغلم گم شده بود زنه کوچولوم. به این فکر میکردم ک زنه کوچولوی خودم الان به غیر از کیر من کیر داداشم و دوستم رفته توش دیوونم میکرد. ولی چیزی ک ستاره نمیدونست این بود ک فکر میکرد من نفهمیدم ک با داداشم سکس کرده. و نمیدونست ک من کیر ارمان رو از دوران دبیرستان میخوردم و بازم دارم میخورم. اومدیم از حموم بیرون. گفتم حالت خوبه. گفت مگه قرار بود بد باشم. گفتم دیشب خوشگذشت بهت. گفت به تو ک بیشتر خوشگذشت. گفتم چرا. گفت دیدم وقتی داشتی تو کس سحر میزدی چیجوری حشری شده بودی. تازه کیر ارمان هم اصلا خوب نبود. فقط خوبیش این بود ک از تو بیشتر طول کشید تا ارضا بشه. وگرنه کیر خانواده خودت بهترن. گفتم خانواده خودم یعنی کیا؟؟؟ گفت هیچی ولش کن. گفتم نه بگو. گفت اون دفعه ک کیر داداشت رو خوردم خیلی خیلی بزرگ تر بود. کیر خودتم ک بزرگ تر از ارمان بود پس چرا گفتی واسه اون بزرگ تر از توعه. منم گفتم ، اخه اون گفته بود دستگاه میزاره فکر میکردم ک بزرک تر شده کیرش از من. گفت نخیرم مال خودت بزرگ تر بود. گفتم خوب سایزشو فهمیدی ها. گفتش نیم ساعت داشت تو کسم تلمبه میزد. گفتم حالا تو ک هنو کیر هوتن نرفته تو کست شاید اون هم کیرش بره تو کست همینقدر باشه. گفت نخیرم خیلی هم بزرگه کیر داداشت. گفتم بسه حالا اینقدر تعریف نکن از کیر داداشم. گفتش دیشب دوستت داشت تو کسم تلمبه میزد حالا غیرتی شدی. گفتم نه عزیزم خوشم نمیاد بگی کیر یکی دیگه از من بزرگ تره. گفتش بخوایی نخوایی کیر داداش کوچیکت از تو بزرگ تره. گفتم باشه مشکلی نیس. یهو پرسید دیشب من اومدم تو پذیرایی تو داشتی با ارمان چکار میکردی. گفتم هیچی دیگه داشتیم بازی میکردیم. گفتش نه بازی نمیکردی. چرا سرت پایین بود. از پشت مبل سرت دیده نمیشد. راستشو بگو. منم گفتم هیچی عزیزم دنبال چیزی میگشتم. گفت دنبال چیزی میگشتی یا داشتی کیر دوستت رو میخوردی. گفتم نخیر از کجات در میاری اینارو. گفت خودم شنیدم ک صدای ساک زدنت میومد. صدای اه اوه ارمان هم داشت میومد. داشتی کیر بهترین دوستت رو ساک میزدی ک بکنی تو کس زنت ؟؟ گفتم حالا گیریم ک خورده باشم چ ربطی داره. گفت باید منم از نزدیک ببینم. ببینم چیجوری واسش ساک میزنی. اصلا زنگ بزن ارمان بیاد. گفتم عزیزم حالا بزار چند روز بگذره بعد. گفت نه همین الان. زنگ زدم ارمان و سلام و احوال پرسی. گفتم ارمان یه توک پا میتونی بیایی خونمون. گفت چیشده ستاره مزه کیرم زیر زبونش گیر کرده میخواد بکنمش. گفتم نه بیا کارت دارم. به ستاره گفتم داره میاد برو لباساتو بپوش الانا میرسه. نیم ساعت نشد ارمان اومد. زنگ خونرو زد. دیدم ستاره رفته یه لباس حریر پوشیده و زیرش هیچی نپوشیده. کس و سینه هاش قشنگ مشخص بود. منم چون دیر شده بود چیزی نگفتم. اومد داخل نشست رو مبل. ستاره رفت چایی اورد. انگار نه انگار ک زنه من لخت جلومون داره راه میره. ارمان گفت خب در خدمتم چیشده. گفتم هیچی چی قراره بشه. ستاره پرید وسط حرفم گفت اتفاقا قراره بشه. ارمان لباساتو درار. ارمان هم شوکه شده بود. ستاره گفت زود در بیار ارمان. میخوام بدنتو ببینم. ارمان هم از خدا خواسته شروع کرد لباساشو در اوردن. شرتش مونده بود. خوده ستاره رفت سمت ارمان شرتش رو اروم کشید پایین. کیر خوشگل ارمان افتاد بیرون. ستاره رو به من کرد گفت بیا نزدیک. رفتم نشستم پایین مبل ستاره هم کنار من بود. یهو ستاره کیر ارمان رو کرد تو دهنش شروع کرد به خوردن. درش اورد از دهنش. گرفت سمت من. منم دهنمو باز کردم گزاشت تو دهنم. منم داشتم کیر دوستم رو جلوی زنم ساک میزدم. محکم میک میزدمش. ستاره میگفت بخور شوهر کونیم. چرا دیر فهمیدم ک کونی هستی تا زود تر زیر خواب دوستت و هوتن میشدم. من همینطوری داشتم ساک میزدم. گفت حالا فهمیدم چرا همیشه کونتو تمیز نگه میداری. لاباد به ارمان کون میدادی. گفتم نه تا به حال بهش ندادم. گفت امروز میخوام بهش کون بدی. حتی داداشت هم میخوام بیارمش کیرشو بخوری تا بفهمی کیر واقعی یعنی چی. هوتن هم میارم جلو تو بکنه منو و کیرشو واسش لیز کنی ک اون کیر کلفتش بره تو کوسم. ارمان فکر نمیکرد ک ستاره کیر هوتن رو هم خورده باشه. گفت رو زانو بشین بینم. دولا شدم ستاره لباسشو در اورد کسشو اورد جلوی صورت من گفت بخورش. ارمان تو هم بکن تو کونش. من داشتم کس زنمو لیس میزدم و ارمان اومد پشت سرم. گفت واقعا کون خودت دست کمی از کون زنت نداره ها. گفتم تو خفه شو فقط بکن. من وقتایی ک زنم خونه مادرشینا بود همیشه با خیار با خودم ور میرفتم. ولی تا به حال به ارمان رو نداده بودم ک منو بکنه. یه تف انداخت لای کونم. کیرشو اروم فشار داد سرش رفت تو کونم. ستاره گفت خوبم کونت گشاد کردی ها. ارمان داشت تو کونم تلمبه میزد. رو فضا بودم. دیگه نمیتونستم کس زنمو بخورم. رفت بالا سر ارمان گفت همونطوری ک حامد رو میکنی کس منم بخور. من داشتم ارضا میشدم. ارمان رفیقم ک همیشه دوس داشتم کیرشو تو کونم حس کنم الان داشت جلوی زنم منو میکرد. یهو دادم رفت هوا ارضا شدم. کیر ارمان تو کونم بود اونم داشت ارضا میشد ک ستاره گفت درش بیار. درش اورد و ستاره گفت بیا بشین زیر کیر ارمان. نشستم زیر کیر دوستم و زنم داشت براش ساک میزد ارمان صداش در اومد و ابش داشت میومد ک ستاره گرفت جلو دهنم و ارمان تو دهن من ارضا شد. ستاره گفت بخورش شوهر کونیم. اون سفیدک هارو ک دیدم رو صورتت فهمیدم ک اب کیر دوستت رو وقتی ک داشته ارضا میشده خوردی. همشو بخور. جووووون بخورش شوهر بیغیرت کونیم. ازین به بعد هر کی منو میکنه تو هم باید اب کیرش رو بخوری. تموم شد و ولو شدیم. لباسامونو پوشیدیم و ارمان یه لب طولانی از زنم گرفت و رفت. من مونده بودم و کونی ک جلوی زنم داده بودم. ستاره رفت تو اتاق و گفتش میخواد یه چند دیقه ای تنها باشه. منم مونده بودم بیرون اتاق تا بیاد بیرون. گذشت تا فرداش ستاره اومد پیشم و گفت میخوام یه چیزی رو بهت بگم.
گفت حامد من خیلی دوستت دارم و اصلا ایراد نداره ک تو کونی هستی. ولی من خیلی حشریم و دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم. گفتم یعنی چی خب. گفت همینجوری گفتم ک در جریان باشی. گفت تو نباید وقتایی ک من نیستم با کسی سکس کنی. گفت غریبه نیس نترس. من فقط عاشق کیر یکیم و بس.

ادامه...

نوشته: حشری جان


👍 21
👎 4
17501 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

784452
2021-01-02 00:38:11 +0330 +0330

ممکنه داستان باشه ولی اینا که نوشتی از نظر من واقعیته

0 ❤️

784474
2021-01-02 01:32:03 +0330 +0330

خوبه ادامه بده

0 ❤️

784487
2021-01-02 02:41:58 +0330 +0330

من خودم بایسکشوال هستم‌ولی این داستان رو به هیچ وجه نمیتونم باور کنم والا خود خاله الکسیس هم اینقد راحت به همه نمیده

0 ❤️

784501
2021-01-02 06:21:20 +0330 +0330

در حد فانتزی ذهنی جالبه ولی در واقعیت زندگی به باد رفته میشه

0 ❤️

784583
2021-01-02 23:57:45 +0330 +0330

اه افرین

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom