حال کردن با پیرمرد حشری تو سینما

  1398/7/30

  سلام .
  به همتون .
  داستانی که میخام تعریف کنم برای ۲۵ سالگی خودمه .واین روهم بگم
  که من الان ۴۰ سالمه .
  این داستان باعث شد که من گرایش پیدا کنم به حال کردن با مرد سن بالا .
  داستان از این قراره که :
  چشمم چند روزی بود که باد کرده بود و من روز جمعه تصمیم گرفتم به چشم پزشکی برم ورفتم به بیمارستان چشم پزشکی قسمت اورژانس بعد که کارم تموم شد .اومدم برم سوار ماشین بشم .دیدم دور میدان سینما هست .گفتم برم یه فیلم ببینم .
  رفتم بلیط خریدم ووارد سینما شدم .
  نشستم رو یه صندلی که کسی تو ردیفم نبود .
  داشتم فیلم تماشا میکردم که یه اقای تقریبا ۵۵ یا شایدم ۶۰ ساله اومد کنارم و گفت میشه اینجا بشینم .
  منم گفتم بفرمایید .یه چند دقیقه گذشت
  دیدم پاشو اروم باز کرد وخورد به پای من
  و بعد جمع کرد .
  واین کار رو چندین بارانجام داد با مکث کردن .
  و منم چیزی نگفتم چون با من که کاری نداشت .
  سری اخر که پاشو باز کرد وبه پای من خورد . دیگه پاشو جمع نکرد .
  وبعد دستشو که رو پاش بود رو زد به پای من و گفت :
  فیلم خوبی است من این فیلمو ۳ بار دیدم .
  و دیگه دستشو بر نداشت و بعد تخمه به من تعارف کرد و من گفتم نمیخورم .
  وبا دستش پامو فشار میداد و میگفت حالا چند تا بخور . ومن چند تا برداشتم و خوردم .
  بعد پامو با دستش مالید و بعد دستشو برداشت و گزاشت رو کیرش وکیرشو از رو شلوارش می مالید .
  بعد من دوزاریم افتاد که یارو بچه بازه .
  بعد از چند دقیقه باز تعارف زد و دستشو گذاشت رو پای من و شروع کرد به سر دادن رو شلوارم .
  منم چیزی نمیگفتم ببینم چی کار میکنه .
  که اونم متوجه شد که من چیزی نمیگم و دستشو اروم می اورد بالا و گذاشت رو کیرم و شروع کرد مالیدن .و کیرمم زود سیخ شد و منم خوشم اومده بود و برام تازگی داشت .
  چون تا حالا چنین اتفاقی برام نیفتاده بود که یک مرد کیرمو بماله .
  بعد پیرمرده نگام کرد و با چشمای شهوتیش .به روم خندید .
  و دست چپمو گرفت و مالید و گذاشت رو کیرش .
  کیرش سیخ شده بود و دستمو فشار میداد رو کیرش و گفت محکم بگیر فشارش بده .
  منم خوشم اومد وکیرشو فشار میدادم .
  معلوم بود که کیرشو از تو شرت در اورده و تو شلوارشه .چون کیرش خوب میامد تو دست .
  و کیرش گوشتی تر بود نسبت به کیر من که قلمی بود .
  بعد گفت جا داری ؛ یه حال درست وحسابی بهت بدم .
  گفتم ؛ نه .
  من تا حالا از این کارا نکردم .
  بعد سکوت کرد و دستش که رو کیر من بود رو جابه جا کرد و شروع کرد زیپ شلوارمو باز کردن و کیرمو از تو شورتم کشید بیرون .
  که یک دفعه کنترل چی سینما اومد تو و اونم سریع دستشو کشید بیرون و از من فاصله گرفت .
  وبعد از چند دقیقه که رفت دوباره به من نزدیک شد و شروع کرد کیرمو مالیدن .
  و هی میگفت که چه کیر قلمی و خوشگلی داری و چه صاف و خوبه .
  و بعد کیر خودشو از شلوار دراورد و به من گفت ببین .
  کیرش از برای من بزرگ تر بود .
  بعد دستمو گرفت و گزاشت رو کیرش و گفت ؛ بمال ببین خوشت میاد .
  کیرش دو برابر کیر من بود و گوشتی تر و براش کمی مالیدم و دستمو بردم پایین تر و متوجه شدم خایه هاش خیلی کوچیکه .
  و خایه های من از برای اون بزرگ تر بود .
  یک دفعه یه جوری شدم .
  دستمو کشیدم و زیپمو بستم .
  گفتم میخام برم دیرم شده .
  گفت چی شد .
  گفتم هیچی .
  گفت باشه چند دقیقه بشین بعد برو .
  بزار کیرتو یک بار دیگه بگیرم بعد برو .
  منم چون خوشم اومده بود گفتم باشه
  .
  وکیرمو در اوردم و اون هم کمی مالید و دیدم اینور و اونور رو نگاه کرد وبعد سرشو اورد پایین و کیرمو کرد تو دهنش .
  و شروع کرد به خوردن .من کمی شوکه شدم .اما شل کردم خودمو و داشتم لذت میبردم .
  تا حالا کسی برام ساک نزده بود .واقعا لذت بخش بود .
  تو اوج لذت بودن که ابم اومد و همش ریخت تو دهن پیرمرده .
  پیرمرده بلند شد .و پامو بشگون گرفت و اب کمرو از دهنش خالی کرد و تف کرد زمین .
  بعد گفت دهنتو گاییدم چرا نگفتی ابت داره میاد .
  اما اینم بگم چه اب خوشمزه ای داشتی چقدر هم زیاد اومد .
  نکنه سازمان ابی ؟
  بعد گفت بیا باهم دوست باشیم .
  بیا شمارمو بهت بدم هر موقع دوست داشتی به من زنگ بزن .
  همدیگرو ببینیم .
  تو هم شمارتو به من میدی .
  که من گفتم تلفن نداریم .اگه شد بهت خودم زنگ میزنم .
  بعد رفت دو تا ساندیس خرید و خوردیم .
  و من بعداز چند دقیقه بلند شدم .
  واز سینما اومدم بیرون .
  بعد دیدم یکی از پشت صدام کرد .
  گفت بدون خداحافظی میری .
  رو راست برگشتم دیدمش دیدم مرد خوشتیپ و خوشقیافه و جذابی به نظرم اومد .
  مردی با موهای جوگندمی با شلوار طوسی و پیرهن سفید و هیکل معمولی و قدشم هم قد خودم بود .
  تقریبا ۱.۶۸
  باهم دست دادیم و خداحافظی کردیم .
  این داستان ادامه دارد ........


  ارادتمند شما بیژن
  نوشته: بیژن

 • 20

 • 15
 • نظرات:
  •   Reza9797
  • 7 ماه،2 هفته
   • 6

  • ناموسا جم کنین دیگ
   فرط و فرط تگ گی میزنید
   هیچ کدومم گی نیست
   فقط داستانی کون کونک بازی همیشگی ایرانیاس


  •   شاه ایکس
  • 7 ماه،2 هفته
   • 8

  • خیلی احساس خاص بودن نکن کل این ملت با ساندیس به گا رفتن!! (biggrin)


  •   Ado_Den_Haag
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • تیتر داستان که دیدم فهمیدم ارزش خوندنو نداره.


  •   hamedgay
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • خودم گی ام اما تا تیترو دیدم عق زدم. اخه پیرمرد پلاسیده حال بهم زن سکس داره؟


  •   Bella_ragazza
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • اوق حالم بهم خورد ایش


  •   marjan_aydin
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • ادامشو ننویسین تو رو خدا : (


  •   rezakiriaraki
  • 7 ماه،2 هفته
   • 5

  • راست میگه اون موقعه ها بچه بازا توسینما زیاد بودن منم یه بار رفته بودم سینما یه مرده امد وایساد حرف زدن تا دستش گذاشت روکیرم منم پاشدم فرار کردم چند روز بعد با دوستام داشتیم میرفتیم دیدمش به دوستام جریانو گفتم یکی از دوستام به اسم مرتضی گفت باید حالشو بگیریم دیگه از این گو ها نخوره خلاصه رفت پیشش حرف زدن تموم شد امد پیش ما گفت بچه ها بعداز ظهر قرار شد بریم کوه تانک اب بچه های اراک میدونن یکی از بچه ها را طعمه کردیم قبلش گفته بود یکی هست کون میده ولی پول میگیره ساکم باید براش بزنی اینم قبول کرده بود مرتضی با یکی از بچه ها رفتن سر قرار ما هم تعقیبشون کردیم تا رفتن یه جای مطمین مستقر شدن اقا مرتضی اول پولو گرفته بود یادمه۵۰۰۰,هزار تومن که اونموقع پول کمی نبود بعد پسره گفت شلوار شورتت و کامل در بیار اونم در اوردپسره هم شلوارشو تا زانو کشید پایین مرده هم دلا شد تا ساک بزنه بعد تر تیبه پسره روبده ماهم یه اتیش درست کردیم مرتضی هم شلوار شرت مرده گرفته بود دستش که مثلا خاکی نشه اقا برادر یارو داشت ساک میزد که یه چوب که اتیش گرفته بود از پشت سرش گرفتم زیر کون مرده ماشاالله کون مرده جنگل بود موهای کون مرد اتیش گرفت تا امد به خودش بجنبه فرار کردیم مرتضی کره خرم باشلوارو شرت مرده فرار کرد بعدم با اون پوله رفتیم ساندویچی خیلیم بهمون چسبید حالا میخواد حلال باشه یانه مهم نیست دیگه هم مردرو ندیدیم فقط نمیدونم چه جوری با اون وضع امد تو خیابون


  •   Mustang.gt
  • 7 ماه،2 هفته
   • 5

  • کیرش از برای من بزرگتر بود.!! کسکش ادبیات رو هم کیری کردی کیرم دهنت با این کسشعرات


  •   Caboos1
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • داستانت همش به قیاس کیر خایه گذشت کون نشور
   همون طور که گفتی بچه بازی مال قدیما بود
   الان زیاد زحمت نداره
   اگه میخوای بدی یه دور تو داستانا بزن چندتا حرکته خوب یاد میگیری
   موفق باشی کونیه مودب


  •   charles23
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • من فقط برام سئواله طعم ساندیسو ننوشتی.خب بگذیرم حالا چقد راه میای؟یه مشت کونی بدبخت
   جم کنید .داستان سکسی بنویسید ادم جذب بشه لذت ببره


  •   Faribahasas
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • من خودمم تو سینما شیطونی کوچولو کرم کیف داره


  •   Ginglz
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • من مکانش رو دارم. حیف مال 15سال پیشه..خخ


  •   makan136661
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوب شده دیگه هم‌پسرا دیگه کم‌کم‌دارن‌کونی میشن یکی تو سینما کردنش یکی‌تو‌ساختمون‌ افغانی کردتش خلاصه مملکت بکن بکنی داریم


  •   LMNOP7
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • شلوار طوسی یا مردی به نام سعید طوسی!! :\
   اخه مشنگ تقریبا قد 168؟؟ تو با دقت سانتی متر اندازه گرفتی، اونم این عدد به این بزرگی رو فقط با چشم بعدش از کلمه تقریبا استفاده میکنی؟!


  •   dr_albana
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • ای بابا این چه رسمی شده. چرا خاکی میزنین


  •   Sia_8585
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • « بعد رفت دو تا ساندیس خرید و خوردیم » یعنی عالی بود (rolling)


  •   Navidjj
  • 3 ماه
   • 0

  • خوش به حالت سن بالاکم یابه من که ازخدامه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو