پدرشوهر کیر کلفتم

  ميخوام براتون از سكس با پدر شوهرم بگم....برام مهم نيست كه تاييد كنيد يا نه.....اگه دوست نداريد نخونيد ....شوهرم براي 2 هفته رفته بود كنگره پزشكي در اتریش و من تنها تو خونه بودم.....هم خسته شده بودم و هم تو كف كير شوهرم بودم....تنهايي خيلي بهم فشار مياورد.يه شب كه به خودم رسيده بودم مثل هميشه يه تاپ و دامن كوتاه سبز رنگ و داشتم آهنگ گوش ميكردم كه زنگ زدن و پدر شوهرم بود....تو فاصله اي كه بياد بالا شلوار بلند پوشيدم ولي تاپم تنم بود چون خيلي مهم نبود......پدر شوهرم اومد اسمش كامبيزه....درو باز كردم و تعارفش كردم تو....اومد نشست گفت اومدم حالتو بپرسم كه تنهايي.....گفتم خوبم....رفتم آشپزخونه گفتم بابا چايي يا شربت؟؟؟؟دنبالم اومد گفت مشروب ميخوام.....احساس كردم حال عادي نداره....مثل هميشه نبود.براش مشروب ريختم و دادم...همينطور كه براي خودم هم ميريختم حواسم رفت به كيرش....واقعا محشر بود....حسابي از زير شلوار گنده بود....شلوارش قلنمبه شده بود.....اومدم بشينم گفت بيا پهلوي من....رفتم كنارش رو مبل...مشروب رو ميخورد وگفت شوهرت نيست مشكلي نداري...گفتم نه مرسي پدر...گفت بهت فشاري نمياد...مونده بودم چي بگم..هم منظورش رو فهميده بودم هم نمیخواستم به روش بيارم...گفتم نه هيچي....آروم چسبيد بهم و بغلم كرد...گفتم خدايا جلوتر نياد كه منم نميتونم تحمل كنم...از يه طرفم باورم نميشد....آروم شروع كرد با موهام بازي....بعي لباش رو اورد طرف لبام...ديد من واكنشي نشون نميدم گفت امشب با من باش بهت خوش ميگذره...منم حالي به حالي شده بودم....مهم نبود كارم درسته يا نه....مهم اين بود كه كير ميخواستم.....پدر بغلم كرد و منو برد تو اتاق خواب...چراغ خواب رو هم روشن كرد...وااااي..كيرش بد جور شده بود از روي شلوار....تو سن 55 سالگي اين كير يعني عشق....منو از پشت بغل كرد و شروع كرد بوسيدن گوشم....گردنم...وااااي...حال ميكردم.....از پشت كير كلفتشو رو كونم حس ميكردم....لذت ميبردم از كير كلفت..سينه هام رو ميمالوند.....منو چسبوند بيخ ديوار و از پشت محكم كيرشو رو كونم ميمالوند....صداي نفس زدنهاش حشريم كرده بود....جوري پستونهام رو ميمالوند كه ديگه دادم رفته بو د هوا.....گفتم پدر بسه....يواش...گفت هنوز اولشه.خيلي باهات كار دارم.....چند وقته آرزومه بهت برسم....هر دفعه تو مهمونيا كه ميبينمت كيرم سيخ ميشه....امشب جرت ميدم....من هم خوشم اومده بود هم مونده بودم چي بگم....پدر منو گذاشت روي تخت و لباسم رو در آورد....تمام بدنم رو ليسيد....ديگه صداي منم بلند شده بود....بدتر از همه ديدن كيرش حشريم ميكرد...ديگه دستمو بردم طرف كيرش...گفت جونم عروسكم كير ميخواي و منم دگمه و زيپش رو باز كردم.....روم نميشد بگم عاشق كير كلفتت شدم....كمك كرد و دو تايي لخت شديم...خوابيد روم.گفت ميخوام كاري كنم جيغ بزني....حال كردم با اين حرفش....از شوهرم بهتر حال ميداد....شزوع كرد پستونهامو خوردن من آآآآه ميكشيدم...كير كلفتش افتاده بود لاي پام و من داشتم ميمردم....كير لاي پا رو خيلي دوست دارم...پدر شوهرم كيرشو بالا پايين ميكرد لاي پام....ديوونه شده بودم گفتم ميخوام منو بكن بابا...بكنم.گفت چشم جيگرم...آروم خوابيد رومو كيرشو گذاشت سر سوراخ كسم....نفسم بالا نمياومد.....هلش داد تو كسم...واااااااي....خدايا كاش با پدر شوهرم ازدواج ميكردم....چه نعمتيه اين كير كلفت...داد پدرم در اومد آآآآي لاله كستو جررررررر ميدم...ميكنمت كس من....من داشتم ميمردم..پدر جون فشار بديد.....پدر شوهرم ورزشكار هست واقعا كيرش هم ورزشكاري بود....آآآآي كسم پدر محكمتر بكنيدم.....منو بگاااااا....پدر م گفت جوري ميگامت تا 1 هفته راه نري....محكم تلمبه ميزد چشام باز نميشد پشت بابا رو چنگ مينداختم....كيرشو ميآورد بيرون دوباره با فشار ميكرد تو كسم....وااااااي داشتم ارضا ميشدم...آبم يهو اومد و پدر شورم بغلم كرد محكمتر منو گاييد و دادش رفته بود هوا....كس من ...آآآي كيرم داره منفجر ميشه و آبش رو خالي كرد تو كسم....چون قرص ميخورم برام مهم نبود....سكسبا پدر شوهر بزرگترين لذت دنياست....كير برزگش كوچولوتر شد بغيم كرد و هي منو ميبوسيد و ازم تشكر ميكرد....بعد رفتيم حموم و اون ديگه رفت خونشون....هنوز تو هر جايي كه پدر شوهرم باشه منو گير مياره و ترتيبمو ميده....بووووووووس براي كير بزرگ و كلفتش.


  نوشته: لادن

 • 18

 • 8
 • نظرات:
  •   ssmes
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • احمق


  •   nazanin2015
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • سوگولی خانم جایگاه اول تبریک باد
   خاک تو سرت کنن چون گفتی نخون نخوندمچون دوست نداشتم تازه زورمم زیاده حداقل به تو ضعیفه میرسه حرف اضافی بزنی شلق و الجلقیت میکنم
   فقط برو نبینمت کیصافط
   شلق و الجلقی: برای ان دسته از کسانی به کار میرود که دوست دارند در حین شلاق خوردن ‏‎ ‎نیز به جلق خود ادامه دهند و زندگی انها شده جلق و جلق و جلق


  •   Tak O Tanha
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • خیلی چرت بود.....لاله یا لادن!!!!!یک پسر مریض جلقی.....


  •   adamak1982
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • لادن جون مطمینم کیر کلفت ندیدی.... اگه خواستی سکس واقعی رو نشونت میدم 30سالمه


  •   کافره عشق
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • این پدر شوهرت مطمعنه که پسرش ماله خودشه که با زنش این کار رو کرد ؟ سوال فنی بود
   حالا بگذریم پسر جان به خودت نگیر ولی اگه فقط ..ق میزدی بهتر بود نه فحش میخوردی نه نت رو اشغال میکردی
   « موسسه جلوگیری از ترافیک نت » راستی دوستان من از بس انگلیش تایپیدم و چتیدم فارسی یادم رفته اگه سوتی دادم 3 شو بگیرید خودتون


  •   مازیار خان
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • آخه پدر شوهرررر؟
   تو دیگه توهماتت فوق جلقیه!
   مرتیکه کونی
   پدر شوهرت مست اومد خونت که تو رو بگاد؟ خودش زن نداشت؟ حتما زنش مثل شوهر تو رفته بود مسافرت کاری! شمام بهتون فشار اومده بود
   زودپز تو کونت!


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • برات متاسفم. ارزش کامنت هم نداری.


  •   osean
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • لادن یه جلق داش مشدی بهت زدم


  •   teen wolf
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو فرق سرت :|
   آخه جنده هم اینقد راحت پا نمیده،
   کیرم دهنت :-D ;-) :)) =))


  •   teen wolf
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو فرق سرت :|
   آخه جنده هم اینقد راحت پا نمیده،
   کیرم دهنت :-D ;-) :)) =))


  •   soheyl.bala
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • اه اه اه اه اه اه
   حالم بهم خورد


  •   eli nazz
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • کیری بود یه مرد 55 ساله بهتر از پسرش حال میده
   اووووووق


  •   hunter3ks
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • خاک تو سرت.حیف وقتم که حروم داستانت کردم.


  •   مشتی طلا
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • پسر جون
   کونی
   عوضی
   مادر به خطا
   خواهر جنده
   چرا توهم زدی


  •   پسر مهربان
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • پدر شوهر به اسم کامبیز تو ایران دیدی؟


  •   kos mikham az tehran
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • قشنگ گفتی
   جق زیستم میشه بهش گفت


  •   salare rah
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو تخیلاتت


  •   vahid6500
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • عبدول جان کجایی پس? بیاازخجالتش دربیا


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • سلامvahld6500

   قربون مرامت،راستش حس و حال مثل سابق خوندن ديگه سراغم نمياد.قبلا فقط عشق بود. الان فقط كينه!فقط سوزش رودست خوردن، سوزش قيمت گذاشتن روي دل شكستت.شايد خيليها بگن باز چت كردم،اما ديگه مثل سابق نميشم. ي نظرم هيچوقت تأييد نميشه ،يكي خطاي داخلي سرور،يجاهايي خطاي تاييد اعتبار،يجا اسپم و...
   دلم ميخاد مثل سابق شم حيف كه نميزارن.عزيزم شرمنده،بعد عمري يبار ازم چيزي خاستي،شانست به خرابي حالم خوردي.


  •   sh3b
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • پدر جان مرا بهکنید چشم جگرم
   پدر جان قربانه کیرت محکمتر بکنید چشم ..... پدر جان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   آخه لاشیه کونی جدا ازینکه سکس با محارم رو دوست ندارم آخه کونیه جلقی نوشتی مهم نیست تایید نکنید .... اگه مهم نیست گه خوردی نوشتی کونده عقب افتاده جلقی


  •   mohamad3333
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • عبدول جون کی نمیزاره مثل قبل باشی...فقط اسم بگو جنازه تحویل بگیر...
   امشب کلا رو فاز فوش نیستم چون با این داستان حالم گرفته شد...وقتی پسر از باباشم نارو بخوره دیگه بمیره بهتره...
   توام اگه یه ماه کیر نمیدیدی میمردی???
   کلا اعصابم کیری میشه یه زن به مردش خیانت میکنه دست خودم نیست...


  •   ehsan_hunter
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • ناو هواپیما بر آمریکا با تموم هواپیماهاشو خدمش،تویه کونت آشغاله جلقی


  •   ehsan_hunter
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • ناو هواپیما بر آمریکا با تموم هواپیماهاشو خدمش،تویه کونت آشغاله جلقی


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • mohammad3333
   سلام
   داداش دمت گرم،حل ميشه نشد مزاحمت ميشم.فكر پدر پسر ننه دختر نكن.ما ايرانيها چند ساله زندگيمون كمر به پايين شده
   يا مثل آخوندها ميگان ازبس سفت وسخت ميگيرن،يا مثل اينجا انسانيت زير سوال ميبرن با فانتزي سكسشون.اگر اينجوري پيش بريم روزي برسه بچه خودمون بياد كونمون بزاره بگه آبم بريزم دهنت يا كونت،شوخي نكردم،حقيقت گفتم.حالا جاي من بودي حس وحالت ،چطوربود؟


  •   shay666tan
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • اولا ریدم به سوادت کلی غلط املایی داشتی آخه جلقوز کاندوم واسه چی کس میگی هان :^o :^o


  •   shay666tan
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • اولا ریدم به سوادت کلی غلط املایی داشتی آخه جلقوز کاندوم واسه چی کس میگی هان :^o :^o


  •   mohamad3333
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • اره داداش بد زندگیی شده...
   اگه قراره همینجوری پیش بره و همونی که تو گفتی بشه ادم بمیره و اون روزارو نبینه بهتره...


  •   ibra5000
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو کونت ، آق کامبیز خوب جرت داد گویا !!! جنده شدی و رفت !
   =))


  •   ali931
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • برات متاسفم


  •   مریلا نصر
  • 6 سال،12 ماه
   • None

  • اخه جنده با پدر شوهرت هم


  •   farzad1383
  • 6 سال،12 ماه
   • None

  • آخه چی بهت بگم اگه واقعا دنبال کیر کلفت میگردی با من تماس بگیر هم 29سالمه هم کیرم24سانته هم کلفته هم کمرم توپه جیگر


  •   farzad1383
  • 6 سال،12 ماه
   • None

  • باباجان بیا کس وکون و بده به من جوان کیر کلفت تا واست پارش کنم لادن جون


  •   judy_1363
  • 6 سال،12 ماه
   • None

  • کلیییییی با کامنت های بچه ها حال ل ل کردم خدا دلتونو شاد کنه :-D:-D:-D


  •   Baxbax
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • كير تو كس ننجونت


  •   thewall
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • چرا همه فكر ميكنن دورغه نه بابا سرتان را از برف بياريد بيرون اين بيرون وضع خيلي خرابه بكن بكن شديد ادامه داره ما خوابيم


  •   D.d.2.1
  • 4 سال،2 ماه
   • 0

  • اییییییییی بد نبود


  •   Heartsick.Masiha
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • چقدر خوبه...مشروت...چند کلمه مکالمه...و حس کردن کیر کلفت روی باسن و جر رفتن کس...کاش همیشه همه چیز اینقدر آسون بود...بابت وقتی که گذاشتی ممنون (rose)


  •   Burak999
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • تأسف آورده.بیچاره شوهرت.


  •   fuker man_k22
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • بابا ورزشکار
   بابا کیر ورزشکار کیر بادی بیلدینگ کار کیر کونگ فودکار
   منم کسو کونه ورزش کار میخوام


  •   Khanoomi
  • 2 سال،9 ماه
   • 3

  • آخخخخخ کسم خیس شده


  •   3hsh3
  • 10 ماه
   • 0

  • عالی بود
   فدای کیر پدرشوهرت که انقدر بهت حال داده
   فقط اونجایی که گفتی دیگه هرجا گیرت بیاره ترتیبتو میده کلی حال کردم
   دمت گرم
   شاد باشید سکس کنید و لذت ببرید


  •   dark_alone_man
  • 6 ماه
   • 0

  • خوب بود.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو