سوپرایز دوست پسرم، جلوی چشم‌های شوهرم

1399/11/28

دسته‌ گل شایان رو گذاشتم روی میز کنار تخت پدرشوهرم و گفتم: پدر جان از اولش هم مشخص بود که عمل سختی نیست و شما از پسش بر میایی. الان هم که خدا رو شُکر تموم شد و بالاخره از اون همه درد خلاص شدین.
پدرشوهرم سعی کرد لبخند بزنه و گفت: وقتی عروس گلم در کنارم باشه، معلومه که همه چی خوب پیش میره.
شایان قیافه‌اش رو کج و معوج کرد و گفت: کِی بشه یکی از این هندونه‌ها بیفته و بشکنه.
اخم کردم و گفتم: چیه حسودیت می‌شه؟
پدرشوهرم خنده‌اش گرفت و رو به من گفت: این از بچگی به تو حسودی‌اش می‌شد.
شایان چشم‌هاش رو گرد کرد و گفت: پدر من، این گندم خانم همه‌اش پنج ساله که عروس خانواده‌مون شده. اونوقت من از بچگی بهش حسودی می‌کردم؟!
ابروهام رو انداختم بالا و گفتم: حتما حسودی می‌کردی دیگه. پدر جان هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه.
شایان خواست جواب بده که دو تا خواهر و برادر بزرگ ترش، شهرام، وارد اتاق شدن. شهرام بعد از احوال پرسی، رو به من گفت: لازمه که جلوی جمع از شما یک تشکر ویژه کنم. قرار بود شایان فقط یک شب پیش پدر جان باشه اما متاسفانه من امروز موفق شدم وارد ایران بشم و شرایط جوری شد که شایان دو شب پشت هم، پیش پدر جان بود و شما هم توی خونه تنها شدی. البته در جریان هستم که از امروز صبح پیش پدر جان هستین تا شایان کمی استراحت کنه. همگی ما قدر دان شما هستیم.
به خاطر تعریف‌های شهرام خجالت کشیدم. می‌دونستم یکی از انگیزه‌هاش برای تعریف از من، طعنه به دو تا خواهرهاشونه. چون هیچ کدوم‌شون، شب پیش پدر شوهرم نموندن. اینکه توی خونه‌ی خودمون و توسط پدر و مادرم، با خواهر و برادرم مقایسه می‌شدم و من روی توی سرشون می‌زدن کم بود، حالا همون اتفاق و به نوع دیگه‌ای، داشت توی خانواده شوهرم تکرار می‌شد. می‌تونستم نگاه‌های همراه با حرص خواهرشوهرهام رو حس کنم، اما سعی کردم توجه نکنم و رو به شهرام گفتم: هر کاری کردم، وظیفه‌ام بوده. اون دو شب هم تنها نبودم. یکی از هم کلاسی‌های دوران دانشجویی‌ام، پیشم بود. من و شایان بیشتر از این حرف‌ها به پدر جان مدیون هستیم. تا آخر عمرم فراموش نمی‌کنم که اگه پدر جان نبود، ما صاحب خونه نمی‌شدیم.
پدرشوهرم اخم کرد و گفت: چند بار بگم دختر؟ لازم نیست بابت خونه از من تشکر کنی. من به همه‌ی بچه‌هام کمک کردم تا خونه دار بشن. شایان پسر منه، تو دختر منی، این کمترین کاری بود که می‌تونستم برای شما بکنم.
شهرام رو به پدرش گفت: این تشکر کردن‌ها از بزرگواری گندم خانمه. بی‌نهایت برای داداش شایان خوشحالم که همچین زن فهمیده‌ای داره و البته کمی هم حسودی‌ام می‌شه.
لبخند زدم و گفتم: نظر لطف شماست. ایشالله قسمت بشه و به زودی شیرینی عروسی خودتون رو بخوریم.
شایان از فرصت استفاده کرد و رو به شهرام گفت: بهونه‌ات این بود که بابا باید عمل کنه. این هم از عمل بابا. داری پیرمرد می‌شی داداش. گزینه‌های خوب، یکی یکی دارن پر می‌زنن.
به شایان نگاه کردم و گفتم: امکان نداره که خان داداش اراده کنه و گزینه‌ی خوبی براش پیدا نشه.
صورت شهرام به خاطر تعریف من کمی قرمز شد و گفت: مگه گندم خانم هوای ما رو داشته باشه.
شایان با یک لحن طنز گفت: خب بسه دیگه، هندونه‌ها هر لحظه داره بیشتر و بزرگ تر می‌شه. تا یکی‌اش نیفتاده و نشکسته، من و گندم بریم. امشب شام مهمون یکی از دوستان هستیم. تا بریم خونه و حاضر بشیم، دیر می‌شه. فعلا خداحافظ همگی.
وقتی وارد حیاط بیمارستان شدیم، شایان به آرومی گفت: از کِی تا حالا با مانی هم دانشگاهی بودی و من خبر نداشتم.
خنده‌ام گرفت و گفتم: بده خواستم خیلی هم احساس دِین نکنن؟
شایان تُن صداش رو آروم تر کرد و گفت: این همکلاسی محترم فقط پیش‌تون بود یا احیانا…
حرفش رو قطع کردم و من هم به آرومی گفتم: هم کلاسی‌ام دو شب پشت هم، من رو کرد. اونم روی تخت خواب من و شوهرم. هر شب هم دو بار کرد. چون کیرش یکمی از شوهرم کلفت‌تر بود، بعد از دو شب احساس می‌کنم که کُسم گشاد شده. الان قشنگ در جریان قرار گرفتی عزیزم؟
شایان سرش رو به علامت تایید تکون داد و گفت: شما و همکلاسی‌تون چه رابطه‌ی عمیقی دارین. تا حدی که رابطه‌تون رو به گشادی رفته.
نتونستم جلوی خنده‌ام رو بگیرم. با صدای بلند زدم زیر خنده و گفتم: خیلی دیوونه‌ای شایان.
شایان لبخند زد و گفت: دیوانه چو دیوانه ببیند، خوشش آید.
دست شایان رو گرفتم توی دستم و گفتم: تو خر ترین و دوست داشتنی ترین و دیوونه‌ ترین شوهر دنیا هستی و من هم خوش‌شانس ترین دیوونه‌ی دنیام.
وقتی وارد خونه شدیم، به ساعت نگاه کردم و گفتم: تند باش شایان، زیاد وقت نداریم.
شایان هم به ساعت نگاه کرد و گفت: اوکی، من سریع برم دوش بگیرم.
وقتی شایان دوش حموم رو باز کرد، سرم رو بردم توی حموم و گفتم: نمی‌خوای بکنی؟
شایان اخم کرد و گفت: این پرسیدن داره؟
خنده‌ام گرفت. لُخت شدم و من هم رفتم توی حموم. دوش آب رو بستم. جلوی شایان نشستم و کیرش رو گذاشتم توی دهنم. شایان ساک با ریتم ملایم دوست داشت. به آرومی ساک زدم و کیرش توی دهنم بزرگ شد. بعد از چند دقیقه ساک زدن، ایستادم و دست‌هام رو تکیه دادم به دیوار. کمی دولا شدم و گفتم: زیاد وقت نداریم.
شایان تو همون حالت ایستاده، کیرش رو فرو کرد توی کُسم و خیلی سریع، تلمبه‌هاش شدت گرفت. با صدای شالاپ شلوپ کیر شایان توی کُسم، من هم تحریک شدم. شایان یک اسپنک محکم روی کونم زد و گفت: پس مانی حسابی کُست رو گشاد کرده.
بدنم و سینه‌هام به خاطر تلمبه‌های شایان می‌لرزید. تُن صدام هم شهوتی شد و گفتم: آره.
می‌دونستم که شایان داره توی ذهنش، دو شبی که من پیش مانی تنها بودم رو تصور می‌کنه. نزدیک به ده دقیقه تلمبه زد و هر دو تامون با هم ارضا شدیم. پاهام سست شد و بعد از اینکه شایان کیرش رو از توی کُسم درآورد، نشستم روی زمین و گفتم: لعنتی نمی‌خواستم ارضا بشم.
شایان دوش آب رو باز کرد و گفت: فقط یک جنده‌ای مثل تو می‌تونه این همه پشت هم سکس داشته باشه و ارضا بشه.
همونطور نشسته، به دیوار حموم تکیه دادم و گفتم: چرا دوست داری بهم بگی جنده؟
شایان با دستش روی من آب پاشید و گفت: چون تو حشری ترین و دوست داشتنی ترین جنده‌ی دنیا هستی و خودت هم دوست داری که بهت بگم جنده. الان هم پاشو که دیر شد.
همچنان بی‌حال بودم و با کمک شایان خودم رو شستم. وقتی از حموم اومدم بیرون، حوله رو دورم پیچیدم و چند دقیقه روی تخت ولو شدم. شایان خودش رو کامل خشک کرد. رفت توی آشپزخونه و برام شیرموز درست کرد. برگشت و لیوان شیرموز رو گرفت به سمت من و گفت: این رو بخور، یکمی جون بگیری.
نشستم و لیوان شیرموز رو ازش گرفتم. سشوار رو برداشت و موهام رو هم خشک کرد. حالم کمی بهتر شد. بلند شدم و رفتم جلوی دراور. یک شورت و سوتین سِت سرمه‌ای تنم کردم. یک شلوار جین رنگ روشن پام کردم. به انتخاب شایان، یک تیشرت صورتی پر رنگ اندامی هم پوشیدم. از توی مانتوهام هم، یک مانتوی جلو باز مشکی انتخاب کردم. موهام رو هم مثل اکثر مواقع، ریختم دور شونه‌هام. رژ لب قرمز و خط چشم مشکی هم زدم. وقتی شالم رو مرتب کردم، خودم رو توی آینه دیدم. خیلی وقت بود که تیپ بیرونی تا این حد سکسی نزده بودم. شایان یک کت و شلوار مشکی، همراه با پیراهن سفید تنش کرد. موفق شدیم به موقع سر قرار برسیم. مانی ازمون خواسته بود که توی پل طبیعت همدیگه رو ببینیم. موقع احوال‌پرسی، یک نگاه به سر تا پای من کرد و گفت: هر روز خوشگل تر از دیروز.
شایان گفت: من چی؟
خنده‌ام گرفت و گفتم: شایان اینقدر به من حسودی نکن.
این بهونه شد که هم زمان با قدم زدم، همه‌اش با همدیگه شوخی کنیم و بخندیم. مانی از من و شایان خواسته بود که حتما ما رو برای شام مهمون بکنه. شایان که دو شب پشت هم، توی بیمارستان بود، به همچین تنوعی نیاز داشت و برای همین از پیشنهاد مانی استقبال کردم. بعد از یک ساعت و نیم پیاده روی، مانی به ساعتش نگاه کرد و گفت: توی یک رستوران خوب، میز رِزرو کردم. بریم که دیگه وقتشه.
قرار شد با ماشین ما بریم رستوران. شایان راننده بود و مانی هم جلو نشست. من وسط صندلی عقب نشستم. وقتی وارد اتوبان شدیم، دستم رو گذاشتم روی شونه‌های شایان و مانی و گفتم: امیدوارم همیشه و همینقدر از همدیگه حس خوبی بگیریم. جمع‌مون رو خیلی دوست دارم. بیشتر از اونی که همیشه تصور می‌کردم.
شایان گفت: والا من که اصلا حس خوبی ندارم، چون از گشنگی دارم می‌میرم.
یک نیشگون از بازوش گرفتم و گفتم: شیکمو.
وارد یک رستوران شیک شدیم. گارسون ما رو به سمت میزی که مانی رِزرو کرده بود، هدایت کرد. شایان و مانی کنار هم و من هم رو به روشون نشستم. هر کدوم‌مون یک غذای مجزا سفارش دادیم. گارسون قبل از آماده شدن غذا، برامون سوپ آورد. مانی یک قاشق از سوپ خودش رو خورد و گفت: هشت روز دیگه تولد خواهرزاده‌ی منه. ده سالش می‌شه.
من هم یک قاشق از سوپم رو خوردم و گفتم: به سلامتی، مبارک باشه. حالا دختره یا پسر؟
مانی گفت: پسره، البته تولدش برای خانواده‌ی ما خیلی ویژه است. چون لحظه‌ای که به دنیا اومد، هم خودش و هم مادرش مشکل حاد داشتن و نزدیک بود که زنده نمونن. حتی دکترا جواب‌شون کرده بودن. روز تولدش مصادف بود با یک تاریخ مذهبی. برای همین مامانم نذر کرد که تا هجده سالگی‌اش و در روز تولدش، صد کیلو برنج بپزه و بده به بهزیستی. هر سال به همین بهونه، همه‌ی خانواده و بعضی از اقوام، جمع می‌شن خونه‌ی مامانم. عصرش دعا و قرآن می‌خونن و بعدش مشغول پختن غذا می‌شن. یک جورایی هم نذر مادرم ادا می‌شه و هم به نوعی جشن تولد خواهرزادمه. در کل شب دوست داشتنی و خاصیه.
شایان با تکون سرش حرف‌های مانی رو تایید کرد و گفت: چه حکایت جالبی.
مانی گفت: برای همین، این بچه سوگولیه و همه بیش از حد دوستش دارن.
رو به مانی گفتم: وقتی خانواده دور هم جمع می‌شه، بی‌نظیر ترین حس‌ها رو بهم منتقل می‌کنن.
مانی یک نفس عمیق کشید و گفت: می‌خوام از شما دعوت کنم که توی مهمونی تولد خواهرزاده‌ام شرکت کنین.
چند لحظه طول کشید تا متوجه حرف مانی بشم. چشم‌هام از تعجب گرد شد و گفتم: داری ما رو به مهمونی خانوادگی خودت دعوت می‌کنی؟ اونم همچین مهمونی مهمی؟
مانی لبخند زد و گفت: دقیقا.
خنده‌ام گرفت و باورم نمی‌شد که مانی تا این اندازه به من و شایان اعتماد کرده باشه. به شایان نگاه کردم و گفتم: ما نمی‌تونیم این دعوت رو قبول کنیم.
شایان اخم کرد و گفت: چرا نتونیم؟
از واکنش شایان هم تعجب کردم و گفتم: این خیلی زیاده رویه شایان. من نمی‌تونم استرسش رو تحمل کنم. یک درصد فکر کن که شک کنن.
مانی لحن صداش رو ملایم تر کرد و گفت: مگه قرار نیست که دوستی ما سه نفر، دوام داشته باشه؟ اگه قراره مدت طولانی با هم دوست باشیم و رابطه بر قرار کنیم، مخفی کردنش ریسک بیشتری داره.
شایان حرف مانی رو تایید کرد و گفت: تو خیلی با وسواس به این موضوع نگاه می‌کنی گندم. فکر می‌کنی هر کی که ما سه نفر رو ببینه، درجا می‌فهمه که چی بین ما گذشته و می‌گذره. در صورتی که اصلا اینطور نیست. این همه متاهل هست که همچنان با دوستان دوران مجردی‌شون رابطه دارن. تا حالا شده یک بار به یکی‌شون شک کنی و فکر کنی که بین‌شون خبر خاصیه؟
اینبار مانی حرف شایان رو تایید کرد و گفت: تا خودمون یک سوتی فاحش ندیم، هرگز کَسی شک نمی‌کنه.
از طرفی به خاطر پیشنهاد مانی سوپرایز شده بودم و از طرف دیگه به خاطر امنیت‌مون، دچار استرس شدم. سعی کردم منطقی فکر کنم و رو به مانی گفتم: می‌خوای به خانواده‌ات بگی که ما کی هستیم؟
مانی لبخند زد و گفت: قبلا گفتم.
تعجب کردم و گفتم: یعنی چی قبلا گفتی؟
شایان گفت: بعد از شب اولی که مانی اومد خونه‌مون، به مادرش گفته که بهترین دوست دوران سربازی‌اش رو پیدا کرده. مانی چند سال دیر رفته سربازی و می‌خوره که با یکی مثل من، هم دوره بوده باشه.
کمی فکر کردم و رو به شایان گفتم: تو که کلی خدمت بسیج داشتی و نهایتا هشت ماه رفتی سربازی. تازه چون ازدواج کرده بودیم، هوات رو داشتن و همه‌اش خونه بودی.
شایان با کلافگی گفت: وقتی می‌گیم زنا خنگ تشریف دارن، بهتون بر می‌خوره. یعنی خانواده‌ی مانی یک‌ کاره پیگیر جزئیات سربازی من می‌شن؟! من و مانی فقط کافیه در مورد زمان و مکان سربازی‌مون با هم هماهنگ باشیم. بقیه‌اش اصلا پیچیده نیست و برای کَسی سوال پیش نمیاد.
همچنان ذهنم درگیر بود که مانی گفت: نگران نباش گندم. من اگه تو شب ظلمات هم به خانواده‌ام بگم که آفتاب تو آسمونه، قبول می‌کنن. چه برسه به این مورد که خیلی ساده است و به شدت باور پذیر.
شایان هم زمان که ابروهاش رو انداخت بالا، لبخند زد و گفت: من هم به پدرم میگم که مانی همونی بود که تمام کارهای اداری سربازی من رو انجام داد و هوام رو داشت تا زودتر خلاص بشم.
چند لحظه فکر کردم و ناخواسته با یک لحن تهاجمی گفتم: پس شما دو تا جونور از قبل با هم هماهنگ کردین و بریدین و دوختین. جون به جون شما مردها کنن، تهش تو یک تیم هستین.
شایان سرش رو آورد نزدیک من و با یک صدای خیلی آهسته گفت: جفت‌مون خوب می‌دونیم که تو خیلی بیشتر از اونی که نشون می‌دی از مانی خوشت اومده و دوست داری که حفظش کنی. همین یک ساعت پیش آرزو کردی که اِی‌کاش همیشه با هم بمونیم. پس منطقی ترین راه حفظ مانی، همین نقشه‌ایه که ما کشیدیم. مخفی کردنش، خطرناک تره. چون هر لحظه شاید توسط یکی دیده بشیم.
شایان و مانی من رو توی شرایطی قرار داده بودن که باید یک تصمیم مهم می‌گرفتم. رفتم توی فکر و دلایل و استدلال‌های شایان و مانی رو توی ذهنم مرور کردم. هر دوتاشون فهمیدن که نیاز به فکر دارم. بحث رو عوض کردن و تو همین حین، گارسون غذاهامون رو آورد.
غذا رو به آرومی توی دهنم می‌جویدم و همچنان ذهنم درگیر بود. کمی مکث کردم و رو به مانی گفتم: تولدت خواهرزاده‌ات یک مهمونی خانوادگیه. ضایع نیست اگه ما بیاییم؟
مانی گفت: دو تا خواهرهام هر سال، بعضی از دوست‌هاشون رو دعوت می‌کنن. تازه مادرم همیشه چند تا از همسایه‌هامون رو هم دعوت می‌کنه.
چند لحظه‌ی دیگه مکث کردم و رو به مانی گفتم: اوکی دعوتت رو قبول می‌کنیم.
وقتی لبخند پیروزمندانه‌ی شایان رو دیدم، با حرص گفتم: تو رو هم بعدا آدمت می‌کنم.
مانی خنده‌اش گرفت و گفت: یک خواهش دیگه هم دارم. لطفا با همین تیپ الان‌تون بیایین. می‌خوام تو همون برخورد اول متوجه بشن که چه مدلی هستین و حساب کار دست‌شون بیاد. وگرنه اگه مادرم حس کنه که مذهبی هستین، توی تمام مراسم‌های مذهبی که خودش میره، دعوتت می‌کنه.
برای چندمین بار اخم کردم و گفتم: آخه اینطوری؟
مانی با خونسردی گفت: اصلا جای نگرانی نیست. تیپ خواهر کوچیکه من، از تو خفن تره. فقط می‌خوام اینطوری همون اول کار بدونن که با چه مدل آدم‌هایی طرف حساب هستن، همین.
یک نفس عمیق کشیدم و گفتم: اوکی، فقط هر داستانی که لازمه بین خودتون بسازین و هماهنگ کنین، به من هم بگین تا در جریان باشم.

استرسم دقیقا شبیه همون روزی بود که برای اولین بار می‌خواستم مانی رو ببینم. وسط هال راه می‌رفتم و شایان و مانی روی کاناپه نشسته بودن و من رو نگاه می‌کردن. یک نگاه به ساعت انداختم و گفتم: برین حاضر بشین دیگه. چرا دارین من رو نگاه می‌کنین؟
شایان گفت: آخه وقتی استرسی می‌شی، خوشگل تر و جذاب تر می‌شی.
رو به شایان گفتم: خفه شو شایان، برو حاضر شو.
بعدش رو به مانی گفتم: تو اینجا چیکار می‌کنی؟ برو دیگه، ما خودمون میاییم.
مانی با خونسردی گفت: به مادرم گفتم که قراره بیام دنبال شما. البته تاکید کردم که تو با اون قسمت دعا و قرآن زیاد حال نمی‌کنی و شاید کمی دیر تر بریم.
پوزخند زدم و گفتم: از این بهتر نمی‌شد. جلسه‌ی دعا و قرآن کَسی شرکت می‌کردم که با پسرش…
شایان حرفم رو قطع کرد و گفت: وای چقدر سکسی.
مانی گفت: ما به وسواس‌های تو احترام می‌ذاریم گندم. اما قبول کن که داری زیاده روی می‌کنی. یکمی از شایان یاد بگیر، دنیا به تخمشه.
با حرص رو به مانی گفتم: برین گورتون رو گم کنین و حاضر شین.
شایان و مانی لبخند زنان رفتن توی اتاق تا حاضر بشن. خودم هم می‌دونستم که این همه استرسم منطقی نیست اما ترس و وحشت از اینکه یک روز خانواده‌هامون و مخصوصا خانواده‌ی خودم بفهمن که من و شایان چه نوع رابطه‌ای با مانی داریم، اعصاب من رو ضعیف کرده بود.
توی مسیر، سکوت کردم و هیچی نگفتم. حتی برای چند لحظه سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم و چشم‌هام رو بستم تا تمرکز کنم. مانی وارد محله‌شون شد و گفت: به پایین شهر خوش اومدین.
چشم‌هام رو باز کردم. کل عمرم رو توی تهران زندگی کرده بودم، اما هرگز سر و کارم به پایین شهر نیفتاده بود. برام جالب به نظر اومد و با دقت اطراف رو نگاه کردم. مانی هر چی جلو تر می‌رفت، کوچه‌ها باریک تر می‌شدن. ظاهر خونه‌ها و کوچه‌ها اصلا قابل مقایسه با بالا شهر نبود. مانی وارد یک کوچه‌ی بن بست شد. ماشین رو انتهای کوچه پارک کرد و گفت: رسیدیم.
چند تا پسر بچه داشتن داخل کوچه فوتبال بازی می‌کردن. وقتی ما از ماشین پیاده شدیم، فوتبال‌شون متوقف شد و به من و شایان خیره شدن. مانی رو به همه‌شون گفت: نمایشگاه تموم شد، به فوتبال‌تون برسین.
بعدش من و شایان رو به سمت درِ بزرگ انتهای کوچه هدایت کرد. در باز بود. وارد یک حیاط بزرگ شدیم که داخلش چند تا ماشین پارک کرده بودن. وقتی با تعجب حیاط بزرگ و درخت‌های توی باغچه‌ رو نگاه ‌کردم، مانی گفت: کل دنیا یک طرف و این حیاط یک طرف.
سرم رو به علامت تایید تکون دادم و گفتم: خیلی زیباست.
گوشه‌ی حیاط چند تا دیگ بزرگ گذاشته بودن. چند نفر هم اطراف دیگ‌ها پرسه می‌زدن. وقتی جلو تر رفتیم و متوجه حضور ما شدن، سر همگی به سمت من و شایان برگشت. یک خانم مُسن اومد به طرف ما و با خوش‌رویی احوال‌پرسی کرد. با اینکه نیازی به معرفی نبود و شناختمش اما مانی، مادرش رو به من و شایان و ما رو هم به مادرش معرفی کرد. هر کَسی توی حیاط بود، با خوش‌رویی که اصلا انتظارش رو نداشتم، باهامون احوال‌پرسی کرد. روی بالکن بزرگ خونه یک فرش انداخته بودن و مادر مانی رو به من و شایان گفت: اگه دوست دارین همینجا توی بالکن بشینین. اگه هم توی خونه راحت تر هستین، بفرمایین داخل خونه. خلاصه که شما هم مثل دختر و پسر خودم هستین. اگه بفهمم که تعارف کردین، حسابی ناراحت می‌شم.
مانی رو به مادرش گفت: داخل خونه رو نشون‌شون میدم و بر می‌گردیم توی حیاط.
مادر مانی گفت: من سرم شلوغه پسرم. تا می‌تونی هواشون رو داشته باش تا خدایی نکرده، معذب نشن.
مانی رو به مادرش گفت: نگران نباش مادر. یک ساعت که بگذره، یخ‌شون حسابی باز می‌شه. مگه می‌شه کَسی تو این جمع، یخش باز نشه؟
مادر مانی برای چندمین بار سفارش من و شایان رو به مانی کرد و به سمت دیگ‌ها برگشت. بوی برنج، کل حیاط رو برداشته بود. از صحبت‌هاشون متوجه شدم که گوشت هم پختن و می‌خوان چلو گوشت بدن. خواستیم بریم داخل خونه که یکی جلومون سبز شد. مثل من یک مانتوی جلو باز تنش کرده بود. زیر مانتو هم یک تاپ و ساپورت سفید رنگ پوشیده بود. حتی یک ذره هم شکم نداشت و اندامش عالی بود. شال روی سرش هم فقط برای دکور گذاشته بود. طبق تعریف‌های مانی و شباهت چهره‌اش، خیلی سریع شناختمش. یک نگاه به سر تا پای من کرد و بعد رو به مانی گفت: داداشی افتخار دادن و بالاخره یکی از دوست‌هاشون رو آوردن توی جمع خانواده. دیگه کم کم داشتم از خودمون نا امید می‌شدم.
مانی لبخند زد و گفت: آقا شایان و گندم خانم.
خواهر مانی یک نگاه به شایان کرد و گفت: بله قبل از اینکه بیان، صحبت‌شون حسابی تو خونه بود. به هر حال همه مشتاق بودن که ببینن کیا موفق شدن دل آقا مانی رو به دست بیارن و باهاش دوست بشن.
صحبت‌ها و طعنه‌های خواهر مانی کمی برام عجیب بود. مانی رو به من و شایان گفت: مهدیس جان، کوچیکترین عضو خانواده و البته بی‌نمک ترین.
مهدیس پوزخند زد و گفت: ایشون هم مانی خان، از اون بچه وسطی‌هایی که به طرز معجزه‌ آسایی عزیز دردونه‌ی مامی شده. تو خانواده‌های دیگه کَسی وسطی‌ها رو آدم حساب نمی‌کنه و بچه آخری از همه عزیز تره، اما خب…
مانی حرف مهدیس رو قطع کرد و گفت: خب زبون ریختن بسه. برو دم دست مامان یکمی کمک بده.
مهدیس لُپ مانی رو کشید و گفت: هر چی داداشی خودم بگه.
وقتی وارد ساختمون شدیم، متوجه شدم که داخل خونه‌شون هم به بزرگی حیاطه. از قاب عکس بزرگ توی هال و خط مشکی که گوشه‌ی قاب عکس بود، متوجه شدم که عکس پدر مانیه. شایان هم مثل من به عکس نگاه کرد و رو به مانی گفت: خدا رحمتش کنه.
مانی گفت: مادرم مهدیس رو حامله بود که پدرم فوت شد.
یک خانم شیک پوش اما پوشیده و محجبه، همراه با یک پسر بچه وارد هال شد. یک مانتوی سبز لجنی بلند تنش کرده بود. شال روی سرش رو جوری بسته بود که حتی یک لاخه از موی سرش هم مشخص نمی‌شد. با هیجان به سمت ما اومد و گفت: شما باید آقا شایان و گندم خانم باشین. خیلی خیلی خوش اومدین.
از برخورد و استقبال گرمش خوشم اومد و گفتم: شما هم باید خواهر بزرگ تر آقا مانی باشین. این آقا پسر خوشگل هم باید همون گل پسری باشه که آقا مانی همیشه در موردش حرف می‌زنه.
خواهر بزرگ مانی لبخند مهربونی زد و گفت: خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که دوست‌های مانی جان هم قراره امشب اینجا باشن. ازتون خواهش می‌کنم اصلا احساس غریبی نکنین. من فعلا تو آشپزخونه هستم. کارم که تموم شد، بیشتر می‌رسم به خدمت‌تون. فعلا شما رو می‌سپارم به مانی جان.
خواهر مانی و پسرش برگشتن توی آشپزخونه. مانی رو به من و شایان گفت: بریم اتاق خودم رو نشون‌تون بدم.
انتهای هال، یک راه پله بود. مانی از پله‌ها رفت بالا و گفت: بیایین دنبال من.
متوجه شدم که خونه‌شون دوبلکس اما قدیمی سازه. وارد طبقه‌ی دوم شدیم. مانی به یک در آلومینیومی نسبتا قدیمی اشاره کرد و گفت: این سرویس حموم و توالت مخصوص همین طبقه است.
بعد به در رو به روش اشاره کرد و گفت: این اتاق رو هم مادرم تبدیل به انباری کرده. اون اتاق آخری هم اتاق منه.
همراه با مانی وارد اتاقش شدیم. مانی چراغ‌ اتاق رو روشن کرد. با دقت اتاقش رو نگاه کردم. اینقدر منظم و مرتب بود که اصلا نمی‌خورد اتاق یک پسر مجرد باشه. روی دیوار چند تا عکس رزمی کار بود. به عکس‌ها نگاه کردم و گفتم: چرا هیچ عکسی از خودت نیست؟
مانی در اتاق رو بست و گفت: از عکس خودم خوشم نمیاد. همه‌ی این عکس‌ها برای هم تیمی‌هام و دوستامه.
یک نگاه دیگه به اتاق انداختم و متوجه شدم که اتاقش هیچ پنجره‌ای نداره. لبخند زدم و گفتم: بهم گفته بودی که مثل خودم عاشق جاهای دنج و بسته هستی.
مانی گفت: اولش اون اتاقی که مادرم انباری کرده، برای من بود. پنجره‌اش رو به حیاط بود و اتفاقا دوستش داشتم. اما گاهی دوست دارم موزیک با صدای بلند گوش بدم اما مامانم اصلا صدای موزیک رو دوست نداره. صدا از این اتاق بیرون نمی‌ره و برای همین اتاقم رو عوض کردم.
نشستم روی تخت تک نفره‌ی گوشه اتاق. پتوی لطیفش رو لمس کردم و گفتم: از تمیزی و مرتبی اتاقت هم خوشم اومد.
مانی صندلی کامپیوترش رو کشید جلو و رو به شایان گفت: بشین.
شایان نشست و گفت: خونه‌تون خیلی بزرگه. فکر نمی‌کردم توی پایین شهر، همچین خونه‌ای پیدا بشه.
مانی دست به سینه به دیوار تکیه داد و گفت: بابام بنا بود. این زمین هم از پدرش بهش ارث رسید و خودش ساخت. الان هم که دیگه قدیمی شده و خفن محسوب نمی‌شه.
دراز کشیدم روی تخت و گفتم: به نظر من که خونه‌ی قشنگ و دل بازی دارین. خانواده‌ات هم خیلی با صفا و با حال هستن.
شایان رو به مانی گفت: مامان من که مُرده و بابام تنهاست. بابای تو هم که مُرده و مامانت تنهاست.
به پهلو شدم. اخم کردم و رو به شایان گفتم: دو دقیقه نمی‌تونی با شعور باشی؟
مانی خنده‌اش گرفت و گفت: داداش بزرگه‌ام بیش از حد نرمال غیرتیه. بفهمه مادرم می‌خواد ازدواج کنه، دخل بابات اومده.
شایان گفت: همون هیکل گنده که بعد از مامانت باهامون احوال‌پرسی کرد؟
مانی گفت: دقیقا.
شایان گفت: غلط کردم، بابام تنها باشه بهتره.
خنده‌ام گرفت و بعدش رفتم توی فکر. اتفاقات نیم ساعت گذشته رو مرور کردم و رو به مانی گفتم: چرا برای خانواده‌ات اینقدر جالب بود که دوست‌هات رو دعوت کردی؟
مانی یک نفس عمیق کشید و گفت: چون بعد از اینکه با پریسا کات کردم، دیگه هیچ دوستی نداشتم. خودم بودم و خودم. خانواده‌ام هم هر روز بیشتر نگران شرایط روانی من می‌شدن.
شایان اخم کرد و گفت: پریسا کیه؟
پوزخند زدم و گفتم: فکر کردی فقط خودت با مانی حرف‌های یواشکی داری؟
مانی لبخند زد و رو به شایان گفت: بعدا برات تعریف می‌کنم.
رو به مانی گفتم: پس از دید خانواده‌ات، من و شایان نجات بخش پسر افسرده و غمگین و تارک دنیا هستیم.
مانی سرش رو به علامت تایید تکون داد و گفت: دقیقا.
یکم دیگه فکر کردم و گفتم: چقدر دو تا خواهرت با هم فرق می‌کردن. خیلی واضح دو تا دنیای متفاوت داشتن. اون کوچیکه چند سالشه؟
مانی لبخند زد و گفت: خواهر بزرگم مائده، رشته انسانی خوند و الان معلمه. مقطع راهنمایی و درس دینی و قرآن تدریس می‌کنه. خب از برخورد و ظاهرش هم دقیقا مشخصه که چه مدل آدمیه. اما مهدیس دقیقا نقطه‌‌ی مقابل مائده است. یک سال از تو کوچیکتره و بیست و هفت سالشه. توی بچگی و نوجوونی‌اش، خیلی بی سر زبون و مظلوم بود. وقتی دانشگاه شیراز قبول شد، همه مخالف بودیم که تنهایی بره شیراز. مخصوصا داداش بزرگه‌. اما از طرفی پزشکی قبول شده بود و موقعیت خوبی رو داشتیم ازش می‌گرفتیم. عموم همه‌ی ما رو قانع کرد که مهدیس می‌تونه توی یک شهر غریب درس بخونه و مشکلی براش پیش نمیاد. بالاخره بعد از کلی بحث و حرف، مهدیس رفت شیراز. یک مدت توی خوابگاه بود و یک مدت هم با دوست‌هاش خونه کرایه کردن. عموم راست می‌گفت، مهدیس از پسش بر اومد اما هر چی که می‌گذشت، بیشتر تغییر می‌کرد و وقتی که دانشگاهش تموم شد، کلا یک آدم دیگه‌ای شده بود. حتی یک درصد هم شباهتی به اون مهدیسی که می‌شناختیم نداشت. داداش بزرگه‌ام بیشتر از همه باهاش مشکل داره و همیشه از دستش حرص می‌خوره. الان هم توی یک درمانگاه کار می‌کنه و تصمیم داره تا تخصص بگیره.
یک نفس عمیق کشیدم و گفتم: وقتی با تو حرف می‌زد، یاد آبجی خودم افتادم. همونقدر شیطون و زبون باز.
شایان گفت: آره منم همینطور.
مانی گفت: پس در این مورد، من و گندم هم درد هستیم.
چند لحظه هر سه تامون سکوت کردیم. شایان سکوت رو شکست و به مانی نگاه کرد و گفت: کِی قراره شروع کنی؟
مانی یک نگاه معنا دار به شایان کرد و گفت: الان.
رو به جفت‌شون گفتم: دارین در مورد چی حرف می‌زنین؟
شایان کامل به صندلی کامپیوتر تکیه داد. پاش رو انداخت روی پاش. پوزخند زد و گفت: قراره مانی همین الان و برای اولین بار سوراخ کون تو رو افتتاح کنه.
خنده‌ام گرفت و گفتم: امروز خیلی بی‌نمک شدی شایان. سری بعد یادم بنداز همراه خودم یک نمک‌دون بیارم تا هر وقت لازم شد، بپاشم روت.
مانی در اتاق رو قفل کرد. برگشت به سمت من و گفت: لُخت شو گندم.
نا خواسته نشستم و گفتم: می‌شه این شوخی بی‌مزه رو تمومش کنین؟
نگاه مانی، سرد و جدی شد. با یک لحن جدی و قاطع گفت: بهت گفتم لُخت شو.
ایستادم و گفتم: الان داری جدی حرف می‌زنی یا شوخی؟
مانی یک قدم به من نزدیک شد و گفت: یعنی اینقدر خنگی که فرق شوخی و جدی رو متوجه نمی‌شی؟
دلم به شور افتاد و گفتم: اگه داری جدی حرف می‌زنی، باید بگم که درخواستت خیلی احمقانه است. همین یک ساعت پیش و فقط به خاطر رو به رو شدن با خانواده‌ات، داشتم از استرس سکته می‌کردم. حالا به نظرت اینقدر خرم که تو این شرایط و اینجا با تو سکس کنم؟
مانی یک قدم دیگه به من نزدیک شد. دستش رو گذاشت روی پهلوی من. با قدرت و محکم پهلوم رو چنگ زد و گفت: به زبون خوش لُخت می‌شی یا نه؟
از شدت درد پهلوم، نفسم بند اومد. هر دو تا دستم رو گذاشتم روی دست مانی و گفتم: چت شده مانی؟ داری دردم میاری، ولم کن.
مانی دست دیگه‌اش رو گذاشت طرف دیگه‌ی پهلوم. اینبار دو دستی پهلوهام رو چنگ زد و گفت: همه‌ی لباس‌هات رو در بیار و لُخت شو.
می‌دونستم اگه جیغ بزنم، صدام میره بیرون. دستم رو گذاشتم جلوی دهنم و اشک‌هام به خاطر درد شدید پهلوهام سرازیر شد. مانی با عصبانیت به چشم‌هام خیره شد و گفت: پس که اینطور. کاری می‌کنم با دست‌های خودت لُخت بشی.
مانی پهلوهام رو رها کرد. همچنان اشک می‌ریختم و یک دستم رو جلوی دهنم نگه داشتم که نا خواسته جیغ نزنم. یک قدم به عقب رفتم. به دیوار تکیه دادم و دست دیگه‌ام رو گذاشتم روی پهلوم. مانی از توی کمدش یک کمربند آورد. سر کمربند رو توی مشتش گره زد و اومد به طرف من. باورم نمی‌شد که چه اتفاقی داره می‌‌افته. خواستم برم سمت شایان که مانی بی‌رحمانه و محکم شروع کرد به زدن من. به خاطر ضربه‌های شدید کمربند، نشستم و سرم رو توی دست‌هام گرفتم. مانی کمربند رو به کمر و پاهام می‌زد. گریه‌ام هر لحظه شدید تر می‌شد، اما نمی‌تونستم با صدای بلند گریه کنم. سعی کردم آروم صحبت کنم و گفتم: تو رو خدا نزن مانی. ازت خواهش می‌کنم نزن.
مانی با حرص می‌زد و به آرومی گفت: لُخت می‌شی یا نه؟
دیگه بیشتر از این نمی‌تونستم ضربه‌های کمربند رو تحمل کنم. هم زمان که گریه می‌کردم، صدام به لرزش افتاد و گفتم: باشه لُخت می‌شم. دیگه نزن، تو رو خدا نزن.
مانی یک قدم رفت عقب و گفت: عجله کن، زیاد وقت نداریم.
همه‌ی بدنم از ترس می‌لرزید. هرگز توی عمرم کتک نخورده بودم و نمی‌تونستم این همه درد رو تحمل کنم. همینطور که گریه می‌کردم، ایستادم و با دست‌های لرزون، شروع کردم به لُخت شدن. شایان با خونسردی ما رو نگاه می‌کرد و انگار هیچ اهمیتی براش نداشت که مانی چه بلایی داره سر زنش میاره. بعد از مانتو و شلوار و تیشرتم، شورت و سوتینم رو در آوردم و با هق هق گریه رو به مانی گفتم: ازت خواهش می‌کنم اینجا نکنیم مانی.
شایان ایستاد و اومد به طرف من. چونه‌ام رو با انگشتش داد بالا و گفت: توی جنده بودن تو چه فرقی می‌کنه؟ خونه‌ی خودت و روی کاناپه و تخت‌مون، یا توی اتاق مانی؟ نگران این هستی تا همه بفهمن که چه جنده‌ای هستی؟ پس خفه خون بگیر و دمر بخواب روی تخت مانی. اگه جیغ نزنی و سرو صدا نکنی، هیچ کَسی متوجه نمی‌شه که اینجا چه خبره. در ضمن مانی قراره هوات رو داشته باشه و اول سوراخ کونت رو چرب کنه.
گریه‌ام شدید تر شد و گفتم: من تا حالا کون ندادم شایان. نمی‌تونم تحمل کنم.
شایان پوزخند زد و گفت: حالا می‌بینیم که می‌تونی تحمل کنی یا نه.
شایان برگشت و روی صندلی کامپیوتر نشست. مانی لُخت شد و گفت: به زبون خوش دمر می‌خوابی یا باز هم بزنم؟ بدنت به اندازه کافی کبود شده یا بیشتر از این می‌خوای؟
با چشم‌های لرزونم به چشم‌های مصمم مانی خیره شده. خودم ازش خواسته بودم که یک بار سوپرایزم کنه و به وحشیانه ترین و بی‌رحمانه ترین شکل ممکن باهام سکس کنه، اما یک درصد هم احتمال نمی‌دادم که توی همچین شرایطی من رو گیر بندازه. می‌تونستم رمز توقف رو بگم و خلاص بشم. با اینکه داشتم عذاب می‌کشیدم اما هیچ اراده‌ای برای گفتن رمز توقف نداشتم! یک نگاه به پهلو و شکم و پاهام انداختم. همه‌ی بدنم رد قرمز کمربند بود. بغضم رو قورت دادم و گفتم: داری بهم صدمه می‌زنی.
مانی دوباره شروع کرد به زدن من. اینبار ضربات کمربند، مستقیم و بدون واسطه به بدنم می‌خورد. گریه‌ام شدید تر شد و گفتم: باشه می‌خوابم.
هم زمان که داشتم دمر می‌خوابیدم، مانی همچنان با کمربند می‌زد به کمر و کونم. سرم رو فرو کردم تو پتو و گریه کنان گفتم: بسه دیگه نزن. خواهش می‌کنم دیگه نزن.
مانی چند ضربه محکم دیگه زد و کمربند رو گذاشت کنار. با دست‌هاش و به آرومی رد کمربند روی کونم رو نوازش کرد. کون و پاهام به لرزش افتاده بود و تصور اینکه تا چند لحظه‌ی دیگه چه درد وحشتناکی رو باید تحمل کنم، شدت گریه‌ام رو بیشتر می‌کرد. بعد از چند لحظه، سوراخ کونم خیس و سرد شد. مانی داشت سوراخ کونم رو چرب می‌کرد. با هر لمس، لرزش پاهام و کونم بیشتر می‌شد. وقتی یکی از انگشت‌هاش رو فرو کرد توی سوراخ کونم، با دست‌هام به پتوی روی تخت چنگ زدم و خودم رو سفت گرفتم. مانی موهام رو با شدت کشید و گفت: شل کن جنده.
من حتی تحمل درد انگشتش رو هم نداشتم. دیگه وقتش بود تا از رمز توقف استفاده کنم اما همچنان نمی‌تونستم بگم! درد سوراخ کونم بیشتر شد و فهمیدم که مانی دو تا انگشتش رو فرو کرده توش. چند دقیقه انگشت‌هاش رو توی سوراخ کونم، جلو و عقب کرد و بالاخره درشون آورد. یک اسپنک محکم به کونم زد و گفت: گندم خانم یک عمر سوراخ کونش رو آکبند نگه داشته بود. حالا وقتشه روی تخت من جر بخوره.
مانی خوابید روی من. کیرش رو تنظیم کرد روی سوراخ کونم. حتی دست‌ها و سرم هم به لرزش افتاده بود. مانی در گوشم گفت: فکر نمی‌کردم که ضجه زدن و دست و پا زدن تو، زیر کیر من، تا این اندازه بهم حال بده.
یکهو کیرش رو فرو کرد توی سوراخ کونم. با همه توانم پتو رو گاز گرفتم تا صدای جیغم خفه بشه. هم زمان با همه‌ی زورم دست‌ها و بدنم رو تکون دادم تا خودم رو از دست مانی نجات بدم. شایان سریع اومد بالا سرم و دست‌هام رو محکم گرفت که نتونم حرکت کنم. از سوراخ کونم تا مغز سرم، هم درد می‌کرد و هم می‌سوخت. هرگز توی عمرم درد به این وحشتناکی رو تجربه نکرده بودم. مانی بی‌رحمانه و با سرعت توی کونم تلمبه می‌زد. فقط گریه می‌کردم و انرژی‌ام هر لحظه برای دست و پا زدن کمتر می‌شد. بعد از چند دقیقه، مانی کیرش رو از توی کونم درآورد. شایان هم دست‌هام رو رها کرد. فکر کردم که مانی ارضا شده اما ارضا نشده بود. من رو برگردوند و صاف خوابوند و پاهام رو بالا گرفت. اینبار شایان از بالا سرم، مچ پاهام رو گرفت و پاهام رو کشید به سمت خودش. تا جایی که زانوهام رو به شونه هام رسوند. متوجه شدم که مانی می‌خواد توی این حالت، کیرش رو فرو کنه توی کونم. خواستم دوباره مقاومت کنم که بدنم رو محکم گرفت و کیرش رو فرو کرد توی سوراخ کونم. توی این حالت، درد کونم شدید تر شد و اینبار مجبور شدم با دست‌هام جلوی دهنم رو بگیرم. شوهرم پاهام رو نگه داشته بود و مانی با سرعت توی کونم تلمبه می‌زد. بعد از چند دقیقه تلمبه زدن و به خاطر تغییر چهره‌اش و بی‌حال شدنش، فهمیدم که توی کونم ارضا شده. مانی به آرومی کیرش رو از توی کونم درآورد. شایان همچنان مچ پاهام رو نگه داشته بود. مانی یک چنگ محکم از کُسم گرفت و گفت: سوراخ کونت حسابی جا باز کرده تا کیر شایان جون بره توش.
مانی و شایان جاشون رو عوض کردن. مانی مچ پاهام رو نگه داشت و شایان لُخت شد. اومد روی تخت و کیرش رو فرو کرد توی کونم. درد و سوزش دوباره برگشت توی وجودم. شایان تو کمتر از پنج دقیقه ارضا شد. هرگز فکرش رو نمی‌کردم که اولین سکس آنال من و شایان این شکلی باشه. حتی باورم نمی‌شد که شایان بتونه اینقدر با من بی‌رحمانه رفتار کنه. چون هر بار که می‌خواستیم آنال داشته باشیم، دلش نمی‌اومد و بی‌خیال می‌شد.
مانی بعد از ارضا شدن شایان، مچ پاهام رو رها کرد و با دستمال کاغذی، سوراخ کونم رو تمیز کرد. خودم رو مچاله کردم. دستم رو گذاشتم روی کونم و دردش تمومی نداشت. مانی موهام رو کشید و گفت: باید سریع بری سرویس و صورتت رو بشوری و از اول آرایش کنی. وقت نیست، زود باش.
شایان گفت: در ضمن نمی‌تونی گشاد گشاد راه بری. حواست باشه مثل بچه آدم راه بری.
به سختی از روی تخت بلند شدم. به خاطر درد زیاد کونم، دوباره زدم زیر گریه. مانی دوباره و با حرص موهام رو کشید و گفت: خفه شو و گورت رو گم کن توی سرویس.
شایان لباسش رو تنش کرد. در اتاق رو باز کرد و گفت: من راه پله رو چک می‌کنم. سریع برو توی سرویس. کیف و لباست رو برات میارم.
مانی موهام رو رها کرد و هولم داد به سمت در اتاق. رفتم توی سرویس. دست‌هام همچنان می‌لرزید. با درد و زجر، کونم رو شستم. به سختی لباس پوشیدم و مجبور بودم صورتم رو از اول آرایش کنم. راه رفتن برام سخت بود و با هر قدمی که بر می‌داشتم، یک موج از درد شدید، بین کون و مغز سرم، حرکت می‌کرد. هر طوری بود ظاهرم رو مرتب کردم و از سرویس اومدم بیرون. شایان و مانی با خونسردی، اول راه پله ایستاده بودن. شایان پوزخند زد و گفت: هیچ جنده‌ای توی این دنیا، نمی‌تونه مثل تو ظاهر خودش رو حفظ کنه. مطمئنم که از پسش بر میایی.
سعی کردم آهسته تر قدم بردارم تا کمتر درد بکشم. بدون اینکه به شایان و مانی نگاه کنم، از راه پله‌ها به سختی رفتم پایین. تا جایی که در توانم بود، ظاهرم رو خوب نگه داشتم تا تابلو نشم. به پشنهاد مانی، توی حیاط و بالکن نشستیم. قسمت کم نور بالکن نشستم تا کمتر دیده بشم. موقع نشستن، کونم اینقدر درد گرفت که نزدیک بود جیغ بزنم. سرم رو به بهونه‌ی تو گوشی بودن، پایین نگه داشتم تا چهره‌ی درهم و دردناکم مشخص نشه. هدف مانی فقط این نبود که موقع سکس، زجر و شکنجه‌ام بده. می‌خواست تو بدترین شرایط ممکن، مجبور به حفظ ظاهر بشم.
شایان هم کنارم نشست و به آرومی گفت: بوی عرق بدنت با بوی عطرت قاطی شده. الان همه رو حشری می‌کنی.
همچنان سرم توی گوشی بود و جوابی بهش ندادم. مانی از من و شایان با میوه پذیرایی کرد. چند نفر دیگه از اقوام‌شون اطراف ما نشستن و خیلی زود با شایان گرم گرفتن. بعد از نیم ساعت، سفره‌ی شام رو انداختن. مادر مانی موقع شام خوردن، رو به روی من و شایان نشست. همچنان درد داشتم اما شرایطم کمی قابل تحمل تر بود. سعی کردم با اشتها شام بخورم و حس ‌کردم که تسلطم روی حفظ ظاهرم، هر لحظه بیشتر می‌شه. شایان راست می‌گفت. من در بدترین شرایط هم می‌تونستم درونم رو از بقیه مخفی کنم و شایان و مانی، روی همین ویژگی من حساب کرده بودن.
مادر مانی بعد از اینکه سفره رو جمع کردن، کنار من نشست و گفت: گندم خانم یک خواهش ازت دارم. تو رو به خدا هر وقت که فرصت شد با مانی حرف بزن. آقا شایان و شما دوستش هستین و شاید حرف شما رو بیشتر از من گوش بده. هر چی پسر و دختر بزرگم بی دردسر و به موقع رفتن سر خونه و زندگی‌شون، این دو تا ورپریده مانی و مهدیس، می‌خوان که من رو دق بدن. مانی که اصلا اجازه نمی‌ده اسم ازدواج رو جلوش بیارم. مهدیس هم که به تمام خواستگارهاش، جواب منفی می‌ده. از رفتار و ظاهر شما هم مشخصه که خانم با تجربه و عاقل و فهمیده‌ای هستی. این لطف رو در حق من بکن و با مانی جان حرف بزن. بلکه این پسر سر عقل بیاد و زن بگیره.
با یک لحن مهربون گفتم: شما لطف داری. چَشم همه‌ی سعی خودم رو می‌کنم و تو اولین فرصت با آقا مانی حرف می‌زنم.
به شایان نگاه کردم و گفتم: بریم زودتر که وقت بشه یک سر به بیمارستان هم بزنیم.
مانی رو به مادرش گفت: پدر شایان به تازگی عمل قلب کرده. البته خدا رو شُکر به خیر گذشته.
مادر مانی گفت: هیچی واجب تر از پدر و مادر نیست. غیر از این بود، حق نداشتین به این زودی از خونه‌ی من برین. ایشالله که پدر آقا شایان شفا پیدا کنه. مانی شما رو می‌رسونه.
موقع خداحافظی، همه‌ی اعضای خانواده‌اش تا دم در ما رو بدرقه کردن. مائده خواهر بزرگ مانی با من دست داد و گفت: امشب شرایط جوری نشد که خوب همدیگه رو ببینیم. ایشالله تو یک فرصت بهتر تشریف بیارین.
رو به مائده گفتم: حتما مزاحم‌تون می‌شیم. این خونه و خانواده پر از انرژی مثبت بود.
مهدیس دوباره با یک لحن طعنه آمیز گفت: بله هر چی که مربوط به مانی جان باشه، توی این خونه، چیزی جز انرژی مثبت دریافت نمی‌کنه.
نا خواسته و برای چند لحظه با مهدیس چشم تو چشم شدم. انگار که داشتم به چشم‌های خواهر خودم نگاه می‌کردم. لبخند زدم و گفتم: از دیدنت خیلی خوشحال شدم مهدیس جان. خوشحال می‌شم هر وقت که تونستی، همراه با مانی جان بیایی خونه‌ی ما.
مهدیس گفت: اگه وقت کنم، حتما.
توی ماشین نمی‌تونستم روی کونم بشینم. وقتی که راه افتادیم، خوابیدم روی صندلی عقب ماشین و دستم رو گذاشتم روی کونم. توی مسیر خونه، هر سه تامون سکوت کردیم. مانی همراه من و شایان وارد خونه شد. خودم رو به اتاق خواب رسوندم. همچنان کونم درد می‌کرد و می‌سوخت. خوابیدم روی تخت و به خاطر درد زیاد و این همه فشار و استرسی که تحمل کرده بودم، گریه‌‌ام گرفت. مانی وارد اتاق شد. نشست روی تخت. موهام رو نوازش کرد و گفت: چرا از رمز توقف استفاده نکردی؟ یک جا فکر کردم یادت رفته.
دستم رو گذاشتم روی دست مانی و گفتم: نه یادم نرفته بود. اتفاقا چند بار خواستم بگم.
مانی اشک‌هام رو پاک کرد و گفت: الان حالت چطوره؟
دست مانی رو گذاشتم روی کونم و گفتم: دارم از درد می‌میرم مانی.
مانی به آرومی کونم رو مالش داد و گفت: چرا از رمز توقف استفاده نکردی؟
با هق هق گریه گفتم: خودم هم نمی‌دونم چرا رمز توقف رو نگفتم.

نوشته: شیوا


👍 137
👎 19
206501 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

792111
2021-02-16 01:47:56 +0330 +0330

با اینکه طولانی بود اما به خوبی این حس قشنگ و هیجان‌انگیز رو انتقال دادی👍 به نظرم هر کسی که تجربه نکرده نصف عمرش به فناست


792116
2021-02-16 02:03:43 +0330 +0330

شیوای عزیز قلمتون نیاز به تعریف نداره فقط یک نکته رو یاد آوری نمیکنم که بری هزار بار داستانتو بخونی دنبالش بگردی از شکو خیال خوابت نبره!! 😁


792117
2021-02-16 02:07:48 +0330 +0330

چطور از قسمت اول شروع به خوندن کنم؟

2 ❤️

792118
2021-02-16 02:10:57 +0330 +0330

شيوا جون عزيزم كيرم تو كون ماني و شايان بيا به خودم كص بده داستانش خيلي شيرين تر ميشه اينجا هم ميتوني با آب و تاب بنويسي

3 ❤️

792119
2021-02-16 02:13:25 +0330 +0330

کاربر _sex_partner عزیز به تاپیک بدون مرز مراجعه کنید.

https://shahvani.com/forum/topic/بدون-مرز

2 ❤️

792124
2021-02-16 02:24:50 +0330 +0330

هر چند موضوع از نظر من تازه و مناسب و قابل قبوله ولی این داستان چند اشتباه از نوع اشتباهات اجتماعی و اینکه خطایی که خواننده یکباره از فضای داستان پرت میشه بیرون چون متوجه میشه چیزی که میخونه یک داستان خیالی هست در حالی که میتونین نباشه اگر لازم بود بعد میگن چه چیزی ولی اینکه برای من این موضوع دور از ذهن نبود که تا حدودی تجربه اش کردم اخیرا همراه با همسرم و دوستی که به دلیل یک خطایی که مرتکب شد با همه لذتی که می‌بردم از حضورش. مجبور شدم با اون برای همیشه کات کنم و هربار خواست آشتی کنیم گفتم قهر نیستم فقط برای من دیگه غریبه هستی. از مواردی که موجب شد دلخور شوم برخورد دو مرد با یک زنی بود که مدعی هستند دوسش دارن. ولی ~دروغ می‌تونه باشه چون هیچ مردی که مدعی دوست داشتن هست اینکار و نمیکنه حداقل اگر من بودم همانجا با شوهرم و شخصی که مثلاً دوست پسر دوره متاهل بودنم هست با هردو دعوا میکردم و میگفتم حیوان هستید که با کتک زدن من و اذیت من تحریک میشوید صد درصد افرادی که بیمار هستند از نظر من البته

3 ❤️

792125
2021-02-16 02:29:49 +0330 +0330

مجموعه داستانت واقعا خوبه.
در درجه اول ازینکه داستانهای مختلف میذاری و به عنوان داستان دنباله دار پست نکردی ولی همشون به هم مربوطن خوشم اومد. ولی الان هر قسمت با لایه های جدیدی از زندگی هرکدومشون اشنا میشیم که ادم رو به خوندن ادامش ترغیب میکنه.
روش سورپرایز کردن مانی واقعا بی نقص بود چون بعد اینکه خود دختره ازش این رو خواسته بود هیچ جور دیگه ای نمیتونست سورپرایزش کنه. البته بازم صحنه سکسش میتونست بهتر باشه یه سری جاهاش فول بود.
یه سری ایده ها درباره ادامه داستان به ذهنم رسیده که شاید اگه بشنوی بد نباشه. اگه خواستی دایرکت پی ام بده. اینجا نمیگم که اگه حتی اتفاقی هم ادامه داستانت اینطوری بود اسپویل نشه :)

2 ❤️

792132
2021-02-16 03:12:04 +0330 +0330

الحق که دو جنسی هستی که تونستی درک کنی هر دو جنس و مرسی البته از داستان قسمت اول

1 ❤️

792134
2021-02-16 03:21:37 +0330 +0330

كامرانيه هم پر از كوچه پس كوچه هاي تنگ و باريكه
داستان قشنگي بود ولي ي سري جاهارو دوست داشتم زودتر رد كنم بره

1 ❤️

792136
2021-02-16 03:44:48 +0330 +0330

شیوا خانمی میدونی از این سبک داستان متنفرم و همینطور از نوشتن شما میدونم الان شاید خیلی ها بد وبیراه بگن ولی منم اینجا حق دارم نظر بدم و این حق رو هم به شما میدم که از خودتون دفاع کنید و شاید ناسزا بگین.
با اینکه متنفرم ولی بازم میخونمش نمیدونم چرا فقط حس میکنم این داستان پایان خوشی نداره و از تک تک شخصیت های اصلی این داستان به حد کشتنشون متنفرم،همین،موفق باشید

2 ❤️

792139
2021-02-16 04:03:10 +0330 +0330

خب قلم که نیازی به تعریف من نداره
اما پیداست مهدیس هم قراره داستان های جذابی داشته باشه :)

3 ❤️

792143
2021-02-16 04:41:54 +0330 +0330

این قسمت هم خخوب نوشتی عزیز.
موضوع خوب بود، ولی سکس تو‌ خونه مانی تو مهمونی اونم سکس امسال برای اولین بار یکم محاله.

3 ❤️

792144
2021-02-16 04:43:01 +0330 +0330

داستانات جالبن و عالی این سه چهار تا داستان اخرت خیلیی خوب بودن مرسی از نوشتنت
این داستان رو خوب شروع کردی ولی این قسمت اخرش که توی اون خونه ی شلوغ سکس داشتین برام سخته باورش
چون من هم با یه زوج خیلی دوس داشتنی رابطه داشتم و از تمام جزئیات خبر دارم
ولی بازم ایول به قلمت

1 ❤️

792145
2021-02-16 04:48:54 +0330 +0330

خوب میگفتی استپ جنده

1 ❤️

792151
2021-02-16 05:34:05 +0330 +0330

یک حسی در متن این چهار قسمت (تا اینجا) وجود داره که ماجرارو داره به سمت فاجعه پیش میبره! اینکه عمدیه یا نه؛ مطمئن نیستم… اما روال داستان به گونه ای داره جلو میره که اگر آخرش خیر و خوشی باشه خیلی خیلی غیرطبیعی خواهد بود.
نکته دیگه اینکه هر چی جلوتر میریم بیشتر داستان شبیه آرزوهای بر باد رفته یا آرمان های نویسنده میشه تا اینکه به اینجا برسیم که شخصیت های داستان چی دلشون میخواد!

اما در مورد این قسمت نکته زیاد دیدم ولی سه تاشو اشاره میکنم؛ باوجودی که سکس در ایران امروز عادی تر شده اما هنوز هم وقتی یک مرد با زوج دوست باشه هیچ کس بهشون شک نمیکنه مگر آدمهای بیمار (یک درصد فکر کن که شک کنن.) که جالا نویسنده بخواد یک پاراگراف داستانشو به این مسئله بپردازه!
فضاسازی خونه پدری مانی منو یاد فیلم «لیلا» ساخته داریوش مهرجویی انداخت. یک کپی خوب از یک نسخه اشتباه (اون فضاسازی فیلم لیلا در اول و آخر فیلم و نذری شله زرد اصلاً مطابق واقعیت نیست).
در مورد بخش سکس (تجاوز) روال طبیعیش این بود که چون اولین بار بود سکس مقعدی اتفاق میوفتاد و گندم هم از رمز استفاده نکرد. بعد از ارضا شدن مانی و شایان دیگه بدصحبت کردن و خشونت وجود نداشته باشه و هر دو نگران حال گندم باشن تا آبروشون حفظ بشه و حتی قطعاً سلامتی گندم دچار مشکل شده باشه. سکس مقعدی برای بار اول دردناک و خیلی مزخرفه و اصلاً پنهان کردنش ممکن نیست. حالا در داستان شما سکس مقعدی بااسترس هم بوده (اون هم استرس یک دختر نه پسر) اگر با استرس باشه بعدش کنترل کردن روحیه از دست همه انسانها خارجه؛ چه گندم داستان شما باشه چه یک انسان واقعی. مشخصه تجربه ای در این زمینه نداشتید و اون خشونت بعد از ارضا توسط شایان و مانی و این کنترل کردن ظاهر توسط گندم در ادامه ماجرا، کلاً تخیلی نوشته شده و متأسفانه امکان رخ دادن در دنیای واقعی رو نداره.
در کل خسته نباشی؛ قلمت توانا و دستمریزاد. منتظر قسمت بعدی هستم مشتاقانه 👏 👏 ❤️

3 ❤️

792153
2021-02-16 06:55:18 +0330 +0330

این داستان فوق العادس
مرسی شیوا

1 ❤️

792156
2021-02-16 07:36:28 +0330 +0330

سلام
وقتت بخیر
من چند روزی هست که دارم داستان‌های سایت رو میخونم
از همه بیشتر داستان‌های تو رو دوست داشتم توی این چند (که البته کلا دوتا داستان ازت خوندم)
یک کمی روی شخصیت پردازی شخصیت های فرعیت کار کن
همه شخصیت‌های فرعی که داری توی داستان‌هات لحن گفتاریشون یکی هست
یعنی اگر اسم‌هارو برداری و دیالوگ‌ها باقی باشن معلوم نیست که اون دیالوگ برای کدوم شخصیت هست

ولی در کل قلم خوبی داری

1 ❤️

792165
2021-02-16 08:41:07 +0330 +0330

شیوا حان داستانت قشنگه ولی به نظر من خیلی وارد جزئیات حاشیه داستان میشی

1 ❤️

792167
2021-02-16 08:55:19 +0330 +0330

مثل داستانهای قبلی، این کار هم عالی بود. تا آخرین لحظه قبل از این که برن تو اتاق، نمیشد حدس زد چه اتفاقی قراره بیفته. غیرقابل پیش بینی بودن، یکی از ویژگی های یک داستان اروتیک خوبه. بنظرم این داستان ظرفیت اون رو داره که ادامه پیدا کنه و اتفاقات جدیدی بیفته که مهدیس هم جزئی از اون باشه.

2 ❤️

792177
2021-02-16 10:24:28 +0330 +0330

خوب بو ولی طولانی بود

1 ❤️

792178
2021-02-16 10:28:50 +0330 +0330

با سلام
جالب و متفاوت بود.لذت بردن یه زن توأم با درد کشیدن رو خیلی زنها دوست دارن ولی درد خالص رو فکر نکنم؟!بخاطر همین نمیخوام جای مانی باشم چطور میشه یه زن زیر آدم گریه کنه و بی‌تفاوت باشم؟!

1 ❤️

792179
2021-02-16 10:35:04 +0330 +0330

سلامی دوباره
خودم شوخم و شوخی شایان با مانی در مورد مادرش رو دوست داشتم.
خندیدم.

2 ❤️

792187
2021-02-16 11:09:31 +0330 +0330

من چند کلمه بینابین خوندم فقط الان چی؟
آیا محلت میزاره؟
افتخاریم مکنی خوبه والا بتراش ای سنگ تراش سنگی از معدن سرکاری بتراش

0 ❤️

792193
2021-02-16 11:44:32 +0330 +0330

منم هم دوست دارم زنم اهل شیطونی باشه و هم خودم با خانمای متاهل شیطون دوست بشم

1 ❤️

792196
2021-02-16 12:10:43 +0330 +0330

درود .مثل همیشه زیبا ودلنشین بود
ولی منم تعجب کردم چرا از رمز استفاده نکردی .
وتازه تااخر داستان ناراحتی ودرد همراه ات بود
من از اون دسته ادمها هستم که پایان خوش فیلم وداستان رو دوست دارم .واز پایان مجهول و نارحت کننده دلم میگیرد
من جز کمدی وکارتون (تخیلی و شاد )وموسیقی هیچ فیلم دیگه ای نگاه نمیکنم چون مابقی تا مدتها روی روح روان من تاثیر بد میگذارد
حتی پست های ناراحت کننده ای که واسم میاد رو جهت تخلیه فکری سریع با دیگران به اشتراک میگذارم ( اینطوری فکر کنم تاحدی رسالتم انجام دادم )
کتاب هم اثار موریس مترلینگ ترجمه ذبیح ا…منصوری یا عنایت شکیبا و یا کتاب تاریخی و…
اما تایپیک های شما همه نوع اش زیبا وقشنگ است
ممنون

1 ❤️

792198
2021-02-16 12:31:38 +0330 +0330

شوهرت بیغیرته، باشه،
خودت جنده ای، باشه.
دوس پسر داری، باشه.
همینارو میگفتی وقتی که برای تایپ گذعشتی رو هم صرف دادن میکردی، وقت ما رو نگیرید.

1 ❤️

792199
2021-02-16 12:34:31 +0330 +0330

با خواندن بخش اولش خوشم آمد و لایک کردم

2 ❤️

792200
2021-02-16 12:54:48 +0330 +0330

خوش به حال مانی❤

1 ❤️

792212
2021-02-16 14:02:03 +0330 +0330

چطور میتونم مجموعه کامل داستان و بخونم

1 ❤️

792230
2021-02-16 16:38:07 +0330 +0330

لطفااا ادامه بده

1 ❤️

792238
2021-02-16 17:32:24 +0330 +0330

No 1

1 ❤️

792240
2021-02-16 17:42:44 +0330 +0330

باز کدوم خری به این پسر قرص اکس داده توهوم زده لاشی

1 ❤️

792241
2021-02-16 17:44:19 +0330 +0330

عالی بود
ولی با تجربه داستان های قبلی اصلا حس خوبی به مهدیس ندارم

1 ❤️

792247
2021-02-16 19:21:57 +0330 +0330

داستانش فوق‌العاده بود و دوست داشتم
ای کاش میتونستم با یک زوج اینجوری ارتباط بگیرم یک زوجی که فقط دنبال سکس نباشه و بشه باهاشون دوست بود یک دوستی خوب !!!

1 ❤️

792248
2021-02-16 19:56:11 +0330 +0330

مثل همیشه فوق العاده بود

1 ❤️

792253
2021-02-16 21:39:25 +0330 +0330

جنده خانوم کونی شدنت مبارک

0 ❤️

792261
2021-02-16 22:35:07 +0330 +0330

رمز توقف رو نگفت بخطر غرورش , غرور جزؤی جدا نشدنی از شیواس

1 ❤️

792262
2021-02-16 22:37:42 +0330 +0330

سلام شیوای عزیز
این قسمت داستان رو خوندم و اینکه خیلی خوب بود ولی جا داشت که داستان بازم ادامه داشته باشه تو این قسمت که به احتمال زیاد یه فلش بک به این قسمت و اتفاقات باید داشته باشی
و اینکه داستان داره به خوبی و با روال طبیعی خودش و شخصیت های جدید رو معرفی میکنه
چیزی که یسری از دوستان متوجه نشدن این هستش که نمیشه همه سناریو رو تو یه قسمت و دو قسمت توضیح داد و باید یه پیش ضمینه برای اون شخصیت تو روال داستان ساخت
عزیزانی که میخوان با این نوع نوشته و سبک آشنا بشن نوشته های مودب پور رو بخونند
بازم مرسی بابت داستان قشنگت

1 ❤️

792268
2021-02-16 23:20:34 +0330 +0330

داستانت که مثل همیشه عالی، فقط یکم رئال نیست ظ کاشکی قبل از اینه بنویسی با چند نفر که تجربه گروپ یا تریسام واقعی داشتن یکم صحبت میکردی عزیز

1 ❤️

792269
2021-02-16 23:23:01 +0330 +0330

سلام شک کردم خودت نوشتی قبل از نویسنده بخونم بی دی اس ام شیرین چرا تلخ می نویسی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1 ❤️

792270
2021-02-16 23:42:59 +0330 +0330

بخاطرشمابی غیرتا وبیناموساست ک ایران توفلاکت بدبختی افتاده واین همه بلاروایران میریزه

0 ❤️

792271
2021-02-17 00:01:19 +0330 +0330

انتظار داشتم یهو این بلا سرش بیاد ولی نه در این پوزیشن.
خوب بود دوست داشتم.

1 ❤️

792272
2021-02-17 00:02:43 +0330 +0330

راستی.
عنصر اصلی داستانهات فراموش شده. چرااااا؟
به قول جناب خان: بیاااام براااات؟

1 ❤️

792299
2021-02-17 01:13:29 +0330 +0330

عالي و خااقانه بود
ايول

1 ❤️

792319
2021-02-17 02:08:07 +0330 +0330

قلمت نیاز به تعریف نداره ، عالیه شیوا
فقط یکم غیر واقعی بود

1 ❤️

792334
2021-02-17 03:27:13 +0330 +0330

عالی مثه همیشه

1 ❤️

792344
2021-02-17 04:02:00 +0330 +0330

Mesle hamishe awli bud,inke sakhtare dastanetun ye navakht nist va haalate moj dari beine ghesmate sexy va ghesmate badane aslie dastan dare kheili awlie,faghat ye enteghad daram jesaratan,shoma tuye dastaanatun vaghti mikhain owje asabi va stressi shodane character ro neshun bedin mamulan be larzesh va tekun khordane sar eshare mikonin,doroste in etefagh baraye bazia miofte ama haalat haaye ruhi va badanie mokhtalefi baraye aftade mokhtalef dar injur mavaghe etefagh miofte,be nazaram age ye meghdar tu in ghazie tanavo bedin behtare, baz jesaratamo bebakhshid,nazare shakhsimo arz kardam

1 ❤️

792346
2021-02-17 04:14:13 +0330 +0330

هر قسمت این داستان یه اسم متفاوت داره چطور میشه به همه قسمت ها دسترسی داشت؟

1 ❤️

792356
2021-02-17 05:37:24 +0330 +0330

ببینم واقعن الان خودت فکر میکنی داستان سکسی نوشتی نصفش که ملاقات مریض تو بیمارستان بود بعدش شام خوردن تو رستوران و بعدش هم تعریف از جنوب شهر بچه 9ای تو کوچه خونه بکنت داستانت هم که یاد شکنجه ویت کنگها تو جنگ ویتنام میینداخت ادمو یعنی چی که تازگی ها هر چرت و پرتی رو به اسم داستان سکسی میفرستن تو شهوانی این ادمینم از بی داستانی کسشر منتشر میکنه

0 ❤️

792398
2021-02-17 11:07:07 +0330 +0330

همچنان با اقتدار پیش قراول هستی،یدونه مانی هم برا ما پیدا کن. زنده باشی خوش قلم.💐🌹🌷

1 ❤️

792401
2021-02-17 11:20:06 +0330 +0330

تو کراش جذاب منی و نگارشت فوق العادس
روح هنرمندتو میبوسم

1 ❤️

792402
2021-02-17 11:48:27 +0330 +0330

من خیلی وفته نوشته های شما رو میخونم. گفتن نداره که کار شما عالیه.
ولی چه را حتی در افکار شما خانمها هم یه مرد چنین حقی داره، حتی اگه سکس واژینال باشه، حتی اگه همسرتون باشه! در هر صورت چنین حقی وجود نداره. سکس یه امر دو طرفه است، و برخلاف چرندیات سنتی سرشار از انواع مسایل روانیه، حالا اگه یه مرد الاغ نمیتونه خواست یه نفر دیگه رو هم لحاظ کنه و میخواد صد تا عیب خودش رو تخلیه کنه باید بدن آلت مبارکش رو ببرن
بدون رضایت، بدون آگاهی و بدون لذت دو طرفه سکس نیست، جنگه و تجاوز و وحشی گری
حالا ما مردها خریم و مغزمون درک نمی کنه بماند، شماها چه را؟

1 ❤️

792406
2021-02-17 12:27:16 +0330 +0330

دقت کردین ب نظرها؟الان اگه ی پسر همچین داستانی می‌نوشت،اعضای فرهیخته شهوانی خواهر و مادر نویسنده بخت برگشته رو میاوردن جلو چشمش.ولی فقط کافیه نویسنده زن باشه.اعضا جوری وقت میذارن داستان رو میخونن،با دقت تحلیل میکنن،از نقاط ضعف و قوتش میگن،راهنمایی میکنن،تحسین و تشکر میکنن ک انگار ی اثر ناب و ارزشمند علمی یا هنری خلق شده ک دنیا تا حالا ب خودش ندیده.
ملت سکس زده ک میگم منظورم همینه.مرداش حاضرن بخاطر جلب توجه ی زن یا دختر همه کار بکنن.واقعا متاسفم

1 ❤️

792410
2021-02-17 12:58:17 +0330 +0330
Cad

👍 👍 👍 👍 👍 👌 👌 👌 😍 😍 عالی

2 ❤️

792421
2021-02-17 14:50:41 +0330 +0330

نمیدونم❕
دوست‌دارم «مهدیــس» با مانی، رابطهٔ تابــو داشته باشن.
درواقـع انتظار داشتـم تو همون اتاق‌مـانی، سروکلـهٔ مــهدیس پیدا شه

1 ❤️

792449
2021-02-17 18:15:46 +0330 +0330

ازخود متشکرِ خودخواهِ نیازمند توجهِ عقده ای

0 ❤️

792450
2021-02-17 18:18:33 +0330 +0330

خیلی خیلی عالی

1 ❤️

792456
2021-02-17 19:05:12 +0330 +0330

واااای اینقد گروهی دوس دارم ولی حیف تاحالا انجام ش ندادم یعنی جرعتشو نداشتم

1 ❤️

792486
2021-02-18 00:03:38 +0330 +0330

و بازم جناب Shahx-1 ثابت کرد نفر اول مردم آزاری هستند و من الله توفیق اخوی 😂
امضا: اینجانب

1 ❤️

792487
2021-02-18 00:11:42 +0330 +0330

سلام. برعکس بقیه داستانهای شما واقعا داشتم لذت میبردم ازش، اما با وجودیکه از نظر دوستان و آشناها نزدیک خودم که همه میگن من یکی از بداخلاق ترین و عصبی ترین و خشن ترین انسانهایی هستم که اونها دیدن، فقط تونستم تا اینجا رو بخونم و چون حس بد و اصلا خوشم نمیاد از دست بلند کردن و حتی داد زدن و عصبانی شدن برای یک خانم، از این قسمت به بعد نخوندم.(((شایان برگشت و روی صندلی کامپیوتر نشست.)))
خسته نباشی و عالی بود این داستان
امضا: اینجانب

2 ❤️

792503
2021-02-18 01:23:44 +0330 +0330

جالب بود دستت درد نکنه 🌹

1 ❤️

792505
2021-02-18 01:28:51 +0330 +0330

خوب بود پی وی چک کن لطفا

1 ❤️

792535
2021-02-18 04:11:15 +0330 +0330

اینکه یکی شوهر داره و باز میره دوست پسر و این داستانا یعنی ببین دختره چ جنده ای بوده و شوهره چ آدم مزخرف و حال بهم زنی.

با کمال احترام دیس 15

1 ❤️

792546
2021-02-18 05:32:10 +0330 +0330

وقتی وارد حیاط بیمارستان شدیم، شایان به آرومی گفت: از کِی تا حالا با مانی هم دانشگاهی بودی و من خبر نداشتم.
خنده‌ام گرفت و گفتم: بده خواستم خیلی هم احساس دِین نکنن؟
شایان تُن صداش رو آروم تر کرد و گفت: این همکلاسی محترم فقط پیش‌تون بود یا احیانا…
حرفش رو قطع کردم و من هم به آرومی گفتم: هم کلاسی‌ام دو شب پشت هم، من رو کرد. اونم روی تخت خواب من و شوهرم. هر شب هم دو بار کرد. چون کیرش یکمی از شوهرم کلفت‌تر بود، بعد از دو شب احساس می‌کنم که کُسم گشاد شده. الان قشنگ در جریان قرار گرفتی عزیزم؟

توصیف عالی

1 ❤️

792551
2021-02-18 07:31:11 +0330 +0330

خانواده خانواده خانواده
در اینکه داستان و نگارشتون حرف نداره شکی نیست ولی کلا بنیان خانواده رو بگا میده متاسفانه.

1 ❤️

792568
2021-02-18 10:32:37 +0330 +0330

شیوا جان خیلی خوب هم نگارش هم خود داستان

1 ❤️

792580
2021-02-18 15:55:23 +0330 +0330

ممنون مثل همیشه قشنگ‌ بود

1 ❤️

792583
2021-02-18 18:05:07 +0330 +0330

اگه اشتباه نکنم این داستان ادامه داستان اولین تریسام من و شوهرم هست،چرا این داستان قسمتی رو با یک اسم ننوشتی؟مثل داستان پرونده آق قلا ،این داستان قشنگه ولی اسم گداریشو خراب کردی وقتی ادامه اون هست باید پشت هم میزاشتی
قلم نوشتاریت عالیه👍🌹

1 ❤️

792598
2021-02-18 22:13:08 +0330 +0330

واقعا داستان قشنگی بود تک تک لحظه هاتون عسلی

1 ❤️

792610
2021-02-19 00:30:56 +0330 +0330
E M

خیلی خوبه ادامشو زودتر بذار عزیزم

1 ❤️

792754
2021-02-19 19:16:09 +0330 +0330

خیلی غیر واقعیه

1 ❤️

792800
2021-02-20 01:00:39 +0330 +0330

شیوا خانوم باعرض معذرت خاستم ببینم قسمت جدید کی منتشر میشه؟

1 ❤️

792861
2021-02-20 06:36:56 +0330 +0330

یکی از بهترین متن هایی بود که توی این این چند سال خوندم!
مرسی :)

1 ❤️

793095
2021-02-21 11:43:13 +0330 +0330

خیلی عالی بود. من که حسابی لذت بردم.

1 ❤️

793104
2021-02-21 13:20:52 +0330 +0330

1-يك سوتي ريز دادي كه ازت بعيد بود
2-چرا احساس بدي به پايان داستان دارم؟؟؟
3- فكر ميكنم مهديس قراره يك گند اساسي بزنه و …

2 ❤️

793138
2021-02-21 18:01:55 +0330 +0330

راستش بعد اینکه با دوستم کات کردم میومدم شهوانی تا برای آینده ی بشریت و حشریت دستی به سر و روی جمشید بکشم ولی این سه تا داستان شیوا خانم رو به خاطر لذت جنسی نخوندم

دوما اینکه خواستم بگم که من هرچی نظر از اقای شاه ایکس دیدم بد قهوه ای کرده 😂
کار به جایی کشیده که میبینم از یه داستانی خوشش اومده ارضا میشم 😂 😂

1 ❤️

793668
2021-02-25 10:23:30 +0330 +0330

شیوای عزیز واقعا خیال پردازی کردی و با تفکرات ذهنی و درونی رویا پردازی از آرزوهات کردی از نظر روانی مشکل داری حتما به روانشناس مراجعه کنید.
Dr

1 ❤️

794692
2021-03-02 14:43:56 +0330 +0330

منم خیلی دوست داشتم خانمم به صمیمی‌ترین دوستم بده ولی چند بار غیرمستقیم گفتم قبول نکرد. حتی یه بار به دوستم گفتم برو تو نخش و اگه پا داد بکنش طوریکه مثلا من خبر ندارم امیر اولش فکر کرد دارم امتحانش میکنم ولی دید جدیه قضیه ترسید خانمم پا نده و به خانمش بگه. دیگه بیخیالش شد کلا.

2 ❤️

794749
2021-03-02 21:23:14 +0330 +0330

زیبا بود ممنون

2 ❤️

796904
2021-03-13 02:51:43 +0330 +0330

عالی بود

1 ❤️

797905
2021-03-18 06:50:31 +0330 +0330

ااا مهدیس خواهری مانییهههه.ایول الان تازه فهمیدم 😄😄

0 ❤️

797921
2021-03-18 08:33:44 +0330 +0330

یه دختر مشهدی نیست من بکنمش

0 ❤️

798554
2021-03-21 11:41:28 +0330 +0330

واقعا عالی مینویسید دمتون گرم

0 ❤️

801494
2021-04-03 12:22:56 +0430 +0430

افتضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح
افتضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااح
و بازم افتضاح
اصلا حتی نمیشه تصور کرد که این داستان رو یه زوج واقعی تجربه کرده باشن
برعکس داستان های قبل که مانی رو خدای ادب و شخصیت و شایان رو مرد عاشق پیشه و دوست و همراه نشون داده بودی
در این داستان به معنای واقعی کلمه گند زدی توش
و بنظر جز حس توهین و استفاده ابزاری و جنسی از گندم هیچ حس دیگه ای که با شهوت همراه باشه رو منتقل نمیکنه
حتی اگر زوج هایی باشن که تجربه این شکلی داشته باشن قطعا با تحقیر و استرس و زورکی نبوده و اگرم اتفاق بیافته قطعا وسط سکس خشنش میکنن که حسشهوت به اوج رسیده باشه و خانم هم خودش بخواد
در داستان زده دختر بیچاره گریه ش درامده و شایان عاشق پیشه مثل خیار نشسته که جندگی خانمش رو ببینه
بشدت تناقض داشت با شخصیت قبل مانی و شایان
من و البته هر زوجی که تجربه فانتزی هاشون رو داشته باشه
قطعا لذت همسرش بشدت براش اهمیت داره و تمام این رابطه از دیدن رضایت همسره
نه اینکه با اشک و زوری و بی احترامی باشه
قطعا میخوایید بگید این خواسته و فانتزیشون بوده و خودشون خواستن اما بازم قابل قبول نیست و بنظرم اصلا قشنگ نیست که خیلی جاها شایان با مانی قرار و مدار گذاشتن و واسه خودشون برنامه ریختن و بعد خانم متوجه شده و اصلا واقعی بنظر نمیاد
معمولا زوج ها برای فانتزی هاشون با هم هماهنگن و کلا هم حد و حدود گفتاری و رفتاری برای خودشون دارن
در کل با احترام به شما و قلمتون اصلا قابل پسند نبود برای من

1 ❤️

803042
2021-04-10 19:52:45 +0430 +0430

kiri

0 ❤️

803743
2021-04-13 16:01:41 +0430 +0430

عالی هستی

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom